ÖZEL DUALARIMIZ

 

KRALLIK HAFTASI (Hazırlık Döneminden BİR hafta Önce)

 

&

HAZIRLIK DÖNEMİ (Advent) (24 AralıktanDÖRT hafta Önce)

 

 

Krallık Haftası

 

Pazar / Sabah: Mezmur 108:1-4

Gündüz: Mezmur 150

Akşam: Luka 19:11-17

Yatsı: Mezmur 66:1-4

 

Pazartesi / Sabah: Mezmur 62:6-8

Gündüz: Mezmur 145

Akşam: Matta 19:1-12

Yatsı: Mezmur 73:21-28

 

Salı / Sabah: Mezmur 12:1-2, 5

Gündüz: Mezmur 146

Akşam: Matta 19:13-22

Yatsı: Mezmur 36:7-9

 

Çarşamba / Sabah: Mezmur 96:1-6

Gündüz: Mezmur 147:1-11

Akşam: Matta 19:23-30

Yatsı: Mezmur 132:1-3, 8-9

 

Perşembe / Sabah: Mezmur 116:5-7

Gündüz: Mezmur 147:12-20

Akşam: Matta 20:1-16

Yatsı: Mezmur 26:8-12

 

Cuma / Sabah: Mezmur 84:8-12

Gündüz: Mezmur 148

Akşam: Matta 20:17-28

Yatsı: Mezmur 25:4-7

 

Cumartesi / Sabah: Mezmur 63:1-5

Gündüz: Mezmur 149

Akşam: Matta 20:29-34

Yatsı: Mezmur125: 1-2

 

Hazırlık Dönemi-I

Pazar / Sabah: Mezmur 50:1-6

Gündüz: Malaki 3:1-6; 4:4-6

Akşam: Mezmur 48:9-11

Yatsı: Mezmur 62:5-8

 

Pazartesi / Sabah: Mezmur 1

Gündüz: İşaya 1:1-9

Akşam: Mezmur 4:4-8

Yatsı: Mezmur 67:1-4

 

Salı / Sabah: Mezmur 7:6-9

Gündüz: İşaya 1:21-28

Akşam: Mezmur 11:4-7

Yatsı: Mezmur 94:11-15

 

Çarşamba / Sabah: Mezmur 9:17-20

Gündüz: İşaya 2:6-19

Akşam: Mezmur 15:1-4

Yatsı: Mezmur 17:6-9

 

Perşembe / Sabah: Mezmur 10:16-18

Gündüz: İşaya 4:2-6

Akşam: Mezmur 24:1-6

Yatsı: Mezmur 62:5-8

 

Cuma / Sabah: Mezmur 22:25-28

Gündüz: İşaya 5:8-29

Akşam: Mezmur 6:8-10

Yatsı: Mezmur 16:7-11

 

Cumartesi / Sabah: Mezmur 28:6-9

Gündüz: İşaya 7:1-9

Akşam: Mezmur 27:4-6

Yatsı: Mezmur 72:1-4

 

Hazırlık Dönemi-II

Pazar / Sabah: Mezmur 25:4-7

Gündüz: İşaya 52:1-10

Akşam : Mezmur 119:89-93

Yatsı: Mezmur 110:4-6

 

Pazartesi /Sabah: Mezmur 33:16-20

Gündüz: İşaya 8:5-8, 11-20

Akşam : Mezmur 42:8-11

Yatsı: Mezmur 67:1-4

 

Salı / Sabah: Mezmur 48:1-7

Gündüz: İşaya 9:18-10:4

Akşam : Mezmur 46:7-11

Yatsı: Mezmur 94:17-22

 

Çarşamba / Sabah: Mezmur 50:7-12

Gündüz: İşaya 11:1-10

Akşam : Mezmur 49:2-7

Yatsı: Mezmur 17:1-5

 

Perşembe / Sabah: Mezmur 62:1-5

Gündüz: İşaya 13:1-5, 17-22

Akşam : Mezmur 66:16-20

Yatsı: Mezmur 110:4-6

 

Cuma / Sabah: Mezmur 73:21-26

Gündüz: İşaya 24:16b-23

Akşam : Mezmur 77:11-15

Yatsı: Mezmur 16:1-4

 

Cumartesi / Sabah: Mezmur 80:3-7

Gündüz: İşaya 28:1-13

Akşam : Mezmur 65:1-4

Yatsı: Mezmur 72:11-14

 

Hazırlık Dönemi-III

Pazar / Sabah: Mezmur 22:19-24

Gündüz: Yeremya 1:4-10, 17-19

Akşam: Mezmur 132:6-9

Yatsı: Mezmur 110:4-6

 

Pazartesi / Sabah: Mezmur 84:1-4

Gündüz: İşaya 29:1-4, 9-14

Akşam : Mezmur 75:1-4

Yatsı: Mezmur 67:5-7

 

Salı / Sabah: Mezmur 90:1-6

Gündüz: İşaya 30:8-17

Akşam: Mezmur 91:1-4

Yatsı: Mezmur 94:1-3

 

Çarşamba / Sabah: Mezmur 1

Gündüz: Yeremya 23:9-15

Akşam: Mezmur 92:1-4

Yatsı: Mezmur 17:3-5

 

Perşembe / Sabah: Mezmur 96:1-6

Gündüz: İşaya 32:1-4,15-20

Akşam: Mezmur 93:1-2, 5

Yatsı: Mezmur 62:7-10

 

Cuma / Sabah:Mezmur 40:1-4

Gündüz: Yeremya 23:23-32

Akşam: Mezmur 51:1-4

Yatsı: Mezmur 16:8-11

 

Cumartesi / Sabah: Mezmur 42:1-4

Gündüz: Malaki 2:1-9

Akşam: Mezmur 103:1-5

Yatsı: Mezmur 72:11-14

 

Hazırlık Dönemi-IV

Pazar / Sabah: Mezmur 80:1-3

Gündüz: İşaya 40:1-11

Akşam: Mezmur 33:1-5

Yatsı: Mezmur 110:4-6

 

Pazartesi / Sabah: Mezmur 116:5-8

Gündüz: İşaya 33:13-24

Akşam: Mezmur 104:1-4

Yatsı: Mezmur 67:1-4

 

Salı / Sabah: Mezmur 130:1-5

Gündüz: İşaya 25:1-9

Akşam: Mezmur 114:1-2, 7-8

Yatsı: Mezmur 94:1-3

 

Çarşamba / Sabah: Mezmur 132:13-18

Gündüz: Zekeriya 8:1-8, 20-23

Akşam: Mezmur 139:1-6

Yatsı: Mezmur 17:6-9

 

Perşembe / Sabah: Mezmur 144:3-7

Gündüz: II.Samuel 7:18-29

Akşam: Mezmur 145:1-4

Yatsı: Mezmur 62:10-12

 

Cuma / Sabah: Mezmur 147:1-6

Gündüz: I.Samuel 2:1b-10

Akşam: Mezmur 148:1-4

Yatsı: Mezmur 16:8-11

 

 

Sabah Duası

Malaki 1:11 Doğudan batıya kadar uluslar arasında Rabbin adı yücedir.

Her Şeye Egemen RAB’bin adı bütün uluslar arasında büyüktür

Ey bütün yaratılanların sahibi göksel Baba, Sana tapar yüceliğine hamtlar sunarız. Ey Baba’nın biricik Oğlu Rabbimiz İsa Mesih, Sen ki çarmıha gerildin, öldün ve gömüldün, dirildin ve görkemle Baba’nın yanına yükseldin. Kutsal Ruh ve tek Tanrı’nın birliğinde hüküm sürersin. Kutsal ismine şimdi ve daima yücelik olsun. Gece boyunca bizleri koruyan varlığın için Sana şükürler olsun, gün boyunca bizlere rehber ol. Günah işlemekten ve kötülükten bizleri koru. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

(sedce)

 

- Tövbe Duası (ve/veya Mezmur 51):

Yüce olan Tanrımız, Şefkatinin çokluğuna göre bana merhamet eyle,

hatalarımı bağışla, adaletsizliklerimi yıka ve günahlarımı temizle;

Suçlarımı ve isyanlarımı bilirim, günahım sürekli karşımda

Senin gözünde kötü olanı yaptım, öyle ki, konuşurken haklı,

yargılarken zaferli olasın, SEN gerçeği sevdin

ve bilgeliğindeki gizli saklı hazineleri bilmemizi sağladın.

beni arıt, beni yıka, sil suçlarımı, kararlı bir ruh var et içimde,

dilim SENİN kurtarışını ilahilerle övsün, ağzımı aç sana övgüler duyursun

(... kişisel tövbe ve itiraflar ... ) Amin.

 

-Rabbin Görkemi (Vahiy Kitabındaki yüceltmelerden bir ya da bir kaçı):

Boğazlanmış Kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği ve kudreti,  Saygıyı, yüceliği ve övgüyü almaya layıktır...

 

GÜNÜN OKUMASI

 

Ey İsrail’in Çobanı olan Mesih,

kutsal ışığınla bizleri aydınlattın.

bizleri kutsalların ışıktaki mirasına layık kıldın.

Sana yücelik olsun.

...genel ve kişisel istekler...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Gündüz Duası

İşaya 9: 4 RAB uluslar arasında yargıçlık edecek,

Birçok halkın arasındaki anlaşmazlıkları çözecek...

5 Ey Yakup soyu, gelin RAB'bin ışığında yürüyelim.

Her şeye Kadir Baba, esenliğin için Sana yücelik olsun. Ya Rab Senin kutsal kilisene hizmet eden her bir hizmetçini bereketle, ülkemizin toprağını, mevsimlerini ve ürünlerini bereketle, yolculukta olanları, gurbette olanları, hastanede, hapishanede ve askerde olanları bereketle. Ülkemizi yönetenleri aydınlat ve anlayış ver. Evlerimizi ve aileleri Kutsal Ruh’un ve meleklerinle koru ve kutsa. Egemenlik, güç ve yücelik sonsuzluklar boyunca Senindir. Amin.

 

(sedce)

 

- Tövbe Duası (ve/veya Mezmur 51):

Ey günahkarlara tövbe kapısını açan merhametli Tanrımız,

Büyük lütfunla bizlere acı, günahın çamurundan bizleri temizle,

suçlarımızı bağışla ve tövbemizi kabul eyle. Rab İsa, bedenimize sağlık, aklımıza ışık, yüreğimize sevgi ver, Baba’nın sağında oturursun bize merhamet eyle.

(... kişisel tövbe ve itiraflar ... ) Amin.

 

-Rabbin Görkemi (Vahiy Kitabındaki yüceltmelerden bir ya da bir kaçı):

Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek, taht üzerinde oturanın ve Kuzu'nun olsun!

 

GÜNÜN OKUMASI

 

Ey canlara kurtuluş veren Mesih,

tapınışımız, tanıklığımız ve hizmetimiz

Senin gözünde hoş kokulu bir sunu olsun.

...genel ve kişisel istekler...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Akşam Duası

İşaya 40:3 Çölde RAB'bin yolunu hazırlayın,

Bozkırda Tanrımız için düz bir yol açın.

Ey adaletin güneşi olan Mesih, bizlere merhamet eyle. Yüce Rab, bizlere sakin bir akşam ve rahat bir gece ver. Görünür ve görünmez düşmanın saldırılarından bizleri koru. Lütfunla bizleri yenile; iman, ümit ve sevgide bizleri kuvvetlendir. Amin.

 

(sedce)

 

- Tövbe Duası (ve/veya Mezmur 51):

Yüce olan Tanrımız, Şefkatinin çokluğuna göre bana merhamet eyle,

hatalarımı bağışla, adaletsizliklerimi yıka ve günahlarımı temizle;

Suçlarımı ve isyanlarımı bilirim, günahım sürekli karşımda

Senin gözünde kötü olanı yaptım, öyle ki, konuşurken haklı,

yargılarken zaferli olasın, beni yıka, sil suçlarımı

ağzımı aç sana övgüler duyursun

(... kişisel tövbe ve itiraflar ... ) Amin.

 

-Rabbin Görkemi (Vahiy Kitabındaki yüceltmelerden bir ya da bir kaçı):

Tomarı almaya ve mühürlerini açmaya layıksın! Çünkü boğazlandın, ve her oymaktan, her dilden, her halktan, her ulustan insanları kendi kanınla Tanrı'ya satın aldın. Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin, kâhinler yaptın. Dünya üzerinde egemenlik sürecekler.

 

GÜNÜN OKUMASI

 

Ey Kutsallığın sahibi olan Mesih,

dirilişinle bizleri karanlıktan çıkardın.

çürümez ve solmaz bir mirası bizler layık gördün

Sana yücelik olsun.

...genel ve kişisel istekler...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Yatsı Duası

Mezmur 71:15-16 Gün boyu doğruluğunu, kurtarışını anlatacağım,

Ya Rab Yahve, yiğitliklerini ve doğruluğunu duyuracağım.

Luka 2: 29 Ey Rabbim, verdiğin sözü tuttun;

Artık ben, kulun huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın,

Bütün halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

Ulusları aydınlatıp

Halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

Gözlerimle gördüm.

 

(sedce)

 

- Tövbe Duası (ve/veya Mezmur 51):

Yüce olan Tanrımız, Şefkatinin çokluğuna göre bana merhamet eyle,

hatalarımı bağışla, adaletsizliklerimi yıka ve günahlarımı temizle;

Senin gözünde kötü olanı yaptım, beni arıt, beni yıka, sil suçlarımı,

kararlı bir ruh var et içimde, dilim SENİN kurtarışını ilahilerle övsün,

ağzımı aç sana övgüler duyursun,

SENİN kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir Ruhtur,

Tanrım, alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin.

(... kişisel tövbe ve itiraflar ... ) Amin.

 

-Rabbin Görkemi (Vahiy Kitabındaki yüceltmelerden bir ya da bir kaçı):

Kurtarış, taht üzerinde oturan Tanrımıza ve Kuzu'ya özgüdür. Amin. Övgü, yücelik ve bilgelik, şükran ve saygı, güç ve kudret, sonsuzlara dek Tanrımızın olsun. Amin.

 

GÜNÜN OKUMASI

 

Diri olan Rabbimiz,

alfa ve omega Sensin.

öldün ama sonsuzluklar boyunca dirisin.

canlarımıza kurtuluş ve sevinç Senden gelir;

Sana övgüler olsun.

...genel ve kişisel istekler...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

 

Dua Konuları-Sabah

Pazar: Avrupa kiliseleri için dua edelim.

Pazartesi: Roma Katolik kilisesi için dua edelim.

Salı: Afrika kiliseleri için dua edelim.

Çarşamba: Ortodoks ve Koptik kiliseler için dua edelim.

Perşembe: Asya ve Ortadoğudaki kiliseler için dua edelim.

Cuma:  Episkopal ve Metodist kiliseler için dua edelim.

Cumartesi:  Pasifik bölgesindeki kiliseler için dua edelim.

 

Dua Konuları-Gündüz

Pazar: Reform ve Presbiteryen kiliseler için dua edelim.

Pazartesi: Latin Amerika’daki kiliseler için dua edelim.

Salı: Lutheran ve Bağımsız kiliseler için dua edelim.

Çarşamba: Kuzey Amerika’daki kiliseler için dua edelim.

Perşembe: Ekümenik ilişkiler ve kilise organizasyonları için dua edelim.

Cuma: Türkiye’deki bütün kiliseler için dua edelim.

Cumartesi: [kilisedeki] Aileler, çocuklar ve gençler için dua edelim.

 

Dua Konuları-Akşam

Pazar: Hristiyan ilahiyatı üzerinde çalışma ve araştırma yapan, tercüme yapan, kitap yazan kişiler için dua edelim.

Pazartesi: Acı çeken bütün insanlar için dua edelim.

Salı: Tövbemiz meyve versin diye dua edelim.

Çarşamba: İman, ümit ve sevgide güçlenmek için dua edelim.

Perşembe: Öğreten, Yöneten ve Hizmet eden bütün görevliler için dua edelim.

Cuma: Ülkemizin önderleri ve yöneticileri için dua edelim.

Cumartesi: Dünyanın esenliği ve barışı için dua edelim.

 

Dua Konuları-Yatsı

- Tanrı kilisenin yeni takvim yılını bereketlesin, dua ve tapınma için [kilisede] huzurunda toplandığımız bütün günleri esenlikle korusun,

- Tanrı kilisenin vaazlarını, sakramentlerini, her hizmet ve tanıklığını Kutsal Ruh ile bereketlesin; ondalığımız, orucumuz ve iyi işlerimiz Mesih İsa'ya makbul bir sunu  olsun. - Tanrı, halkının yakarışlarını duysun, imanımızı güçlü, canımızı esenlikli, günlerimizi bereketli kılsın. Kelam, dua ve ilahi ile önüne geldiğimiz günlerde yüreğimizi pak kılsın, aklımızı aydınlatsın, sevgimizi yenilesin.