24-25 Aralık / Kutlu Doğuş [Akşam Duası]

 

Okuma Ayini

 

İşaya 60:1 Kalk, parla;

Çünkü Işığın geliyor,

RAB'bin yüceliği üzerine doğuyor.

2 Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor;

Oysa RAB senin üzerine doğacak,

Yüceliği üzerinde görünecek.

 

*1* Yüce olan Tanrımız,

halkına peygamberler gönderdin.

İsa Mesih’in gelişi için yüreklerimizin hazır olmasını istedin.

Müjde’yi duyanları tövbeye yönlendirdin.

İsa Mesih’i karşılamaya hazır olmamız için bizleri bereketle...

 

Luka 2:10-11...«Size, tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum: ... Davut'un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih'tir.

 

*2* Güneşi üzerimize doğuran Tanrımız,

canlarımızı Mesih’in ışığında aydınlat,

günahın ve bilgisizliğin karanlığını bizlerden kaldır.

Mesih’in görkemini yansıtmak için,

Mesih’in sevgisi işlerimizde görülmesi için

O’nun esenliği sözlerimizde parlasın

ve Mesih’in şifasını bizlerin üzerinde tut,

öyle ki, daima O’nu övelim...

 

Vahiy 21:3 ... «İşte, Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak.

Titus 2: 11 Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır.

 

*3* Sonsuzluğun Tanrısı,

Sen dokunuşunla her şeyi yenilersin,

Sen istediğinde her şey değişir.

gözlerimizi aç ki,

çevremizi kuşatan armağanlarını aziz tutalım

ve bunu başkalarıyla paylaşabilelim.

ve Senin huzurundaki sevinci birlikte yaşayabilelim

 

Yuhanna 1:16 Nitekim hepimiz O'nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. 17 Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi.

 

*4* Sonsuz olan Tanrımız,

sayılamayacak çok olan bereketlerin için

Sana şükürler olsun.

Bizlere huzurunda yaşamanın sevincini

ve İsa Mesih’e hizmet etmenin esenliğini daima ver ki,

bereketlerini şükranla kullanalım ve ilan edelim

ve O’nu herkes ile paylaşabilelim...

 

Yuhanna 6: 33 ... Tanrı'nın ekmeği, gökten inen ve dünyaya yaşam verendir.

Yuhanna 8:12 İsa yine halka seslenip şöyle dedi: «Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.

 

*5* Hayatın kaynağı olan Tanrımız,

yüreklerimize yüce lütfunun yaşam suyunu dök.

bu günü ve günlerimizin devamını

tazelenmiş bir şekilde yaşamak için  bizler lütfet.

Senin varlığında emin olmanın güvencesinde

esenliğinle bizleri güçlendir...

 

I.Timoteyus 3:16 Kuşkusuz, Tanrı yolunun sırrı büyüktür. O, bedende göründü, Ruh'ça doğrulandı, meleklerce görüldü, uluslara tanıtıldı, dünyada O'na iman edildi...

 

*6* Sonsuzluğun Tanrısı,

bilemediğimiz tehlikelerle dolu yollarda

Sende çağrıldığımız hizmetin sonunu bazen göremiyoruz

İmanımızı güçlendir ki,

karanlıkla dolu yollarda

Senin elin bizi yönlendirişinde cesaretle yürüyebilelim,

ve sevgin daima bizi desteklesin

 

İbraniler 4:14 Gökleri aşmış olan büyük başkâhinimiz Tanrı'nın Oğlu İsa varken, açıkça benimsediğimiz inanca sımsıkı sarılalım.

15 Çünkü zayıflıklarımızda bize yakınlık duyamayan değil, tersine, her alanda bizim gibi sınanmış, yine de günah işlememiş bir başkâhinimiz vardır.

16 Bu nedenle merhamete ermek ve gerektiğinde bize yardım edecek lütfa kavuşmak için Tanrı'nın lütuf tahtına cesaretle yaklaşalım.

 

*7* Yaratıcı Tanrımız,

sabah da akşam da Senindir.

lütuf et ki, doğruluğun güneşi İsa Mesih

yüreklerimizde daima parlasın;

ve bizleri Senin yüce görkeminin ışığında tutsun.

 

Adına vaftiz olduğumuz Mesih’in İsa’nın benzerliğine daha fazla yaklaşmak için dua edelim.

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison

 

Kilisenin Mesih’in esenliğini ve Kutsal Müjdesini Kutsal Ruh’un gücünde bütün dünyaya ilan etmesi için dua edelim.

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison

 

Mesih’in Kutsal Müjdesi kutsallıkta bizleri bina etsin; zayıflıklarımızı güçlendirsin diye dua edelim.

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison

 

Mesih’in Kutsal Müjdesini bütün hayatımızda; evimizde ve işimizde, iyi ve kötü günde pak yaşamlarla alçakgönüllü bir şekilde yaşabilmek için dua edelim.

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison

 

Mesih’in gelişinin sevincinde ve ümidinde yüreklerimizi ve aklımızı daima O’na adayabilmek için dua edelim.

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison

 

Canlarımıza esenlik, koruma, kutsama ve kurtuluş veren Rabbe dua edelim.

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison

 

Tüm dünyanın barışı, Tanrı’nın kutsal Kilisenin adanmışlıkla yeryüzünde devamı ve kilisemizim birliği için dua edelim.

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison

 

Bu Kutsal Dua ve Tapınma Evine iman, saygı ve Tanrı korkusuyla giren her bir can için dua edelim.

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison

 

Tanrı’nın Kutsal Kilisesine hizmet eden tüm görevliler için dua edelim.

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison

 

Tanrı’nın Kutsal Kilisesine maddi ve manevi destek olan her bir can için dua edelim.

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison

 

Ülkemiz ve yöneticileri için, yasa koyucu ve yasa uygulayıcılar için, halkımıza hizmet eden herkes için dua edelim.

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison

 

Bu şehirdeki ve bu ülkedeki İsa Mesih’e ayrılmış her bir yer ve buradaki Tanrı halkı için dua edelim.

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison

 

Bu ülkenin mevsimleri, toprağının  ürünleri, ülkemizin tüm üretimi için dua edelim.

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison

 

Tüm acı çekenler, gurbette olanlar, hastanede, hapishane ve askerde olanlar, açlar, kimsesizler ve yoksullar için dua edelim.

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison

 

Acılarımızı, üzüntülerimizi teselli eden, tehlikelerden ve şeytanın ataklarından bizi koruyan Rabbe dua edelim.

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison

 

… (kişisel dilekler…)

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison

 

 

+Bu dualardan sonra Kutlu Doğuş Ayinine geçilir.

+ Kutlu Doğuş Ayini Akşam Duası ile başlayacak ise Kutsal Yazıların okunmasını bir dua (*) izler ve bundan sonra aracılık dualarına devam edilir. Bu bölümde “*” işareti ile işaretlenmiş dualar aynı zamanda bundan sonraki günlerde her bir günün kutsanması için kullanılabilir. Bu durumda Pazar Gününün kutsama duası “*1*” ile işaretlenmiş dua, Cumartesi Gününün kutsama duası “*7*” ile işaretlenmiş duadır.