24/25 Aralık


SELAMLAMA / BEREKETLEME


İlahi:


İşaya 9:2-7


İlahi: 330-a] İsmin üstündür tüm isimlerden.

Sana tapınır, seni överiz.

İsmin üstündür tüm isimlerden.

Sana secde ederiz, sana secde ederiz.

[veya bir nakarat]


Mezmur 96: 1 Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be!

Ey bütün dünya, RAB'be ezgiler söyleyin!

2 Ezgi söyleyin, RAB'bin adını övün,

Her gün duyurun kurtarışını!

3 Görkemini uluslara,

Harikalarını bütün halklara anlatın!

4 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,

İlahlardan çok O'ndan korkulur.

5 Halkların bütün ilahları bir hiçtir,

Oysa gökleri yaratan RAB'dir.

6 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,

Güç ve güzellik O'nun tapınağındadır.

7 Ey bütün halklar, RAB'bi övün,

RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

8 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Sunular getirip avlularına girin!

9 Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

Titreyin O'nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!

10 Uluslara, "RAB egemenlik sürüyor" deyin.

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

O halkları adaletle yargılar.

11 Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü!

Gürlesin deniz içindekilerle birlikte!

12-13 Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler!

O zaman RAB'bin önünde bütün orman ağaçları

Sevinçle haykıracak.

Çünkü O geliyor!

Yeryüzünü yargılamaya geliyor.

Dünyayı adaletle,

Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.


İşaya 62:6-12


İlahi: 330-b] İzzetin için seçilmiş halkız.

Sana tapınır, seni överiz.

İzzetin için seçilmiş halkız.

Sana secde ederiz, sana secde ederiz.

[veya bir nakarat]


Mezmur 97: 1 RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü,

Bütün kıyı halkları sevinsin!

2 Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini,

Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.

3 Ateş yürüyor O'nun önünde,

Düşmanlarını yakıyor çevrede.

4 Şimşekleri dünyayı aydınlatır,

Yeryüzü görüp titrer.

5 Dağlar balmumu gibi erir,

RAB'bin, bütün yeryüzünün Rab'bi önünde.

6 Gökler O'nun doğruluğunu duyurur,

Bütün halklar görkemini görür.

7 Utansın puta tapanlar,

Değersiz putlarla övünenler!

RAB'be tapın, ey bütün ilahlar!

8 Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya RAB,

Yahuda kentleri coşuyor.

9 Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi,

Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.

10 Ey sizler, RAB'bi sevenler, kötülükten tiksinin.

O sadık kullarının canını korur,

Onları kötülerin elinden kurtarır.

11 Doğrulara ışık,

Temiz yüreklilere sevinç saçar.

12 Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun,

Kutsallığını anarak O'na şükredin!


İlahi: 330-c] Tüm uluslardan bizi kurtardın.

Sana tapınır, seni överiz.

Tüm uluslardan bizi kurtardın.

Sana secde ederiz, sana secde ederiz.

[veya bir nakarat]


(Akşam Duası…)


(İlahilerle Tapınma…)


Luka 2:1-14

Övgülerimiz / Şükranlarımız


Hamt Rabbime, Haleluya (x3)

Hamt Rabbime.


Hamt Baba’ya, Haleluya (x3)

Hamt Baba’ya.


Kutsal Ruha, Haleluya (x3)

Kutsal Ruha.


Dualarımız / Yakarışlarımız

Kutsalsın, Kutsalsın Kutsalsın ey güçlü Rab Allah,

Gök ve Yer Sana verilen hamtlarla doludur.

Rabbin adına Gelen ve tekrar gelecek Olana

En yücelerde hamtlar olsun

Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan ve şeref olsun;

başlangıçta olduğu gibi, şimdi, daima ve sonsuza kadar. Amin.kişisel dilekler…


Krie Eleison, Krie Eleison, Kire Eleison…


(İlahi ve/veya Yabatesin Duası)


Kutlu Doğuş Üzerine…


(Doğuş İlahisi)


hep birlikte- İMAN AÇIKLAMASI -

Göğün ve yerin yaratanı, her şeye gücü yeten Baba, tek Tanrı’ya ve O’nun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum. O Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu. Pontiyus Pilatus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi, öldü ve gömüldü, ölüler diyarına indi. Üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıktı her şeye gücü yeten Baba Tanrı’nın sağında oturdu.Oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir.Kutsal Ruh’a,Kutsal evrensel kiliseye,Kutsalların birliğine, günahların affına, ölülerin dirilişine ve sosuz yaşama inanıyorum. Amin.


Ey Göklerdeki Babamız

Adın kutsal kılınsın

Egemenliğin gelsin

Gökte olduğu gibi yeryüzünde de

Senin isteğin olsun

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi

Sende bizim suçlarımızı bağışla

Ayartılmamıza izin verme

Kötü olandan bizi kurtar

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik

Sonsuzlara dek Senindir. Amin.


Bereketleme