25 Aralık-KUTLU DOĞUŞ (NOEL)

 

(okumalar arasına dualar, ilahiler konulabilir)

 

İşaya 52: 9 Ey Yeruşalim yıkıntıları,

Hep birlikte sevinçle haykırıp bağırın!

Çünkü RAB halkını avuttu, Yeruşalim'i fidyeyle kurtardı.

10 Bütün ulusların gözü önünde Kutsal kolunu sıvadı,

Dünyanın dört bucağı Tanrımız'ın kurtarışını görecek.

 

Mezmur 98: 1 Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be.

Çünkü harikalar yaptı,

Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla.

2 RAB zaferini bildirdi,

Ulusların gözü önüne serdi doğruluğunu.

3 İsrail halkına sevgisini, Sadakatini anımsadı;

Tanrımız'ın zaferini gördü dünyanın dört bucağı.

4 Sevinç çığlıkları atın RAB'be, ey yeryüzündekiler!

Sevinç ezgileriyle yeri göğü çınlatın!

7 Gürlesin deniz ve içindekiler,

Gürlesin yeryüzü ve üzerindekiler.

8-9 El çırpsın ırmaklar, Sevinçle haykırsın dağlar

RAB'bin önünde!

Çünkü O geliyor Yeryüzünü yönetmeye.

Dünyayı adaletle, Halkları doğrulukla yönetecek.

 

İbraniler 1:6 Ve yine Tanrı ilk doğanı dünyaya gönderirken diyor ki, «Tanrı'nın bütün melekleri O'na tapınsınlar.»

8 Ama Oğul için şöyle diyor: «Ey Tanrı, tahtın sonsuzluk boyunca kalıcıdır, ve adalet asası senin egemenliğinin asasıdır. 9 Doğruluğu sevdin, kötülükten nefret ettin. Bunun için Tanrı, senin Tanrın, seni sevinç yağıyla arkadaşlarından daha çok meshetti.» 10 Yine diyor ki, «Ya Rab, başlangıçta yerin temellerini sen attın. Gökler de senin ellerinin yapıtıdır. 11 Onlar yok olacak, ama sen kalıcısın. Hepsi bir giysi gibi eskiyecek. 12 Onları bir kaftan gibi düreceksin ve bir giysi gibi değiştirilecekler. Ama sen hep aynısın, yılların tükenmeyecektir.»

 

Mezmur 132

1Ya RAB, Davut'un hatırı için, Çektiği bütün zorlukları,

Sana nasıl ant içtiğini,

Yakup'un güçlü Tanrısı'na adak adadığını anımsa:

3 "Evime gitmeyeceğim, Yatağıma uzanmayacağım,

4 Gözlerime uyku girmeyecek, Göz kapaklarım kapanmayacak,

5 RAB'be bir yer,

Yakup'un güçlü Tanrısı'na bir konut buluncaya dek."

8 Çık ya RAB, yaşayacağın yere,

Gücünü simgeleyen Sandık'la birlikte.

9 Kâhinlerin doğruluğu kuşansın, Sadık kulların sevinç çığlıkları atsın.

10 Kulun Davut'un hatırı için, Meshettiğin krala yüz çevirme.

 

Yuhanna 1: 1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. 

2 Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi.

3 Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. 

14 Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O'nun yüceliğini, Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul'un yüceliğini gördük.

18 Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. O'nu, Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul tanıttı.

 

Mezmur 132

13 Çünkü RAB Siyon'u seçti, Onu konut edinmek istedi.

14 "Sonsuza dek yaşayacağım yer budur" dedi,

"Burada oturacağım, çünkü bunu kendim istedim.

15 Çok bereketli kılacağım erzağını,

Yiyecekle doyuracağım yoksullarını.

16 Kurtuluşla donatacağım kâhinlerini;

Hep sevinç ezgileri söyleyecek sadık kulları.

17 Burada Davut soyundan güçlü bir kral çıkaracağım,

Meshettiğim kralın soyunu

Yanan meşale gibi sürdüreceğim.

18 Düşmanlarını utanca bürüyeceğim,

Ama onun başındaki taç parıldayacak."

 

[BEREKETLEME / İMAN AÇIKLAMASI]

 

İlahi: 8)

Çobanlar geliyor, müjde veriyor.

Davut’un şehrinde Mesihim doğdu.

Beytlehem şehrinde yemlikte yatıyor.

Sevinin, sevinin, Mesihim doğdu!

Meryem’in, Yusuf’un sonsuz sevinci,

Melekler göklerde söyler ilahi.

Beytlehem şehrinde yemlikte yatıyor.

Sevinin, sevinin, Mesihim doğdu!

Söyleyin müjdeyi bütün dünyaya!

Günahı kaldıran Kurtarıcımız

Beytlehem şehrinde yemlikte yatıyor

Sevinin, sevinin, Mesihim doğdu!