KUTLU DOĞUŞ Bayramı / CHRISTMAS Day

25 ARALIK # Dec. 25


SELAMLAMA / BEREKETLEME

// Tek Olan, Kendisini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta açıklayan

Tanrı’nın adıyla sizlere lütuf ve esenlik olsun.

// Herşeye Kadir Allah bu gece yakarışınızı duysun ve sizleri bereketlesin.

// Merhamet ve Bağışlama Allahı hayatınızın günleri boyunca

evinizi ve işinizi bereketlesin.

// Babamız Allah’tan ve Rabbimiz İsa Mesih’ten

Sizlere lütuf ve esenlik olsun.


İlahi 342 //  Kutsal, kutsal Rab’dir Her şeye kadir!  //

Görkemi yeri doldurur, Görkemi yeri doldurur,

Görkemi yeri doldurur, Kutsal Rab’dir!


Günün Duası (Luka 1:68-75):


(İlahi veya bir nakarat)


İbraniler 1:1 Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez çeşitli yollardan atalarımıza seslendi.

2 Bu son çağda da her şeye mirasçı kıldığı ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğlu'yla bize seslenmiştir.

3 Oğul, Tanrı yüceliğinin parıltısı, O'nun varlığının öz görünümüdür. Güçlü sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı'nın sağında oturdu.

4 Meleklerden ne denli üstün bir adı miras aldıysa, onlardan o denli üstün oldu.(İlahi veya bir nakarat)

Titus 2: 11 Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır.

12 Bu lütuf, tanrısızlığı ve dünyasal arzuları reddedip şimdiki çağda

sağduyulu, doğru, Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor.

13 Bu arada, mübarek umudumuzun gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz.


(İlahi veya bir nakarat)

Titus 3: 4-6 Ama Kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça

göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi

merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla

üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı.

7 Öyle ki, O'nun lütfuyla aklanmış olarak umut içinde sonsuz yaşamın

mirasçıları olalım.


(İlahilerle Tapınma/Kutlu Doğuş İlahisi)Övgülerimiz / Şükranlarımız


Mezmur 98: 1 Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be.

Çünkü harikalar yaptı,

Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla.

2 RAB ulusların gözü önüne serdi kurtarışını,

Zaferini bildirdi.

3 İsrail halkına sevgisini,

Sadakatini anımsadı;

Tanrımız'ın zaferini gördü dünyanın dört bucağı.

4 Sevinç çığlıkları yükseltin RAB'be, ey yeryüzündekiler!

Sevinç ilahileriyle yeri göğü çınlatın!

5 Lirle ezgiler sunun RAB'be,

Lir ve müzik eşliğinde!

6 Boru ve borazan eşliğinde

Sevinç çığlıkları atın Kral olan RAB'bin önünde.

7 Gürlesin deniz ve içindekiler,

Gürlesin yeryüzü ve üzerindekiler.

8-9 El çırpsın ırmaklar,

Sevinçle haykırsın dağlar

RAB'bin önünde!

Çünkü O geliyor

Yeryüzünü yönetmeye.

Dünyayı adaletle,

Halkları doğrulukla yönetecek.


Dualarımız / Yakarışlarımız


Ondalık / Sunu / Sadaka:  Mika 5:2-5a

2 Ama sen, ey Beytlehem Efrata,

Yahuda boyları arasında önemsiz olduğun halde,

İsrail'i benim adıma yönetecek olan senden çıkacak.

Onun kökü öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır.

3 Bu yüzden onu doğuracak olan kadın doğurana dek

RAB İsrailliler'i düşmanlarına teslim edecek.

Sonra öbür soydaşları İsrailliler'e katılacak.

4 O gelince, halkını RAB'den aldığı güçle

Tanrısı RAB'bin görkemli adına yönetecek.

Halk güvenlik içinde yaşayacak.

Çünkü bütün dünya onun büyüklüğünü kabul edecek.

5 Halkına esenlik getirecek.


KUTLU DOĞUŞ ÜZERİNE :


Günün İlahisi


Alçalış ve Secde

Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Allah

Halleluya! Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur. Halleluya!...

Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana

en yücelerde hamtlar olsun.  Halleluya!...

Kutsalsın ey Allah, Kutsalsın ey Güçlü, Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için haça gerilen Bize merhamet eyle.

Merhamet, merhamet, merhamet ey Baba

Merhamet, merhamet, merhamet ey İsa

Merhamet, merhamet, merhamet Kutsal Ruh


Kutsal Tanrı, Kutsal ve Güçlü, Kutsal Ölümsüz,

bizim için haçlandın, bağışla bizi.


Müjde’nin İlanı: YUHANNA 1:1-14

İncil İlahisi: Allah halkı şöyle desin: Amin, Amin, Amin;

Yer, gök bu sesle inlesin: Amin, Amin, Amin.


ŞÜKRAN AYİNİ…


Rabbin Duası


Bereketleme