II / 1. Gün

 

Dua: Tek olan Tanrımız, bugünü Seni tanımamız ve yüreklerimizde kutsamamız için Sana adıyoruz. Görkem ve yücelik Senindir. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Vahiy 21:2-5

Kutsal kentin, yeni Kudüs'ün kendi güveyi için hazırlanmış süslü bir gelin gibi, gökten, Tanrı'nın yanından indiğini gördüm. Tahttan yükselen gür bir sesin şöyle dediğini işittim: «İşte, Tanrı'nın konutu insanların arasındadır. Tanrı onların arasında yaşayacak. Onlar O'nun halkı olacaklar, Tanrı'nın kendisi de onların arasında bulunacak. Onların gözlerinden bütün yaşları silecek. Artık ölüm olmayacak. Artık ne yas, ne ağlayış, ne de ıstırap olacak. Çünkü önceki düzen ortadan kalkmıştır.» Tahtın üzerinde oturan dedi ki, «İşte her şeyi yeniliyorum.» Sonra, «Bunları yaz!» dedi. «Çünkü bu sözler güvenilir ve gerçektir.»

 

İtiraflar

Tanrı’nın bizler için olan sağlayışından şüphe duyduğumuz ve endişeye kapıldığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: I.Petrus 3:15

Mesih'i Rab olarak yüreklerinizde kutsayın. Sizdeki ümidin nedenini soran herkese uygun bir yanıt vermeye her zaman hazır olun.

 

Kısa Okuma: Romalılar 6:14, 18

Günah size egemen olmayacaktır. Çünkü Kutsal Yasa'nın yönetiminde değil, Tanrı'nın lütfu altındasınız. Günahtan özgür kılınarak doğruluğun köleleri oldunuz.

 

Sayılar 6

24 RAB sizi kutsasın Ve korusun;

25 RAB aydın yüzünü size göstersin

Ve size lütfetsin;

26 RAB yüzünü size çevirsin

Ve size esenlik versin.

 

Kişi ilahi yardım ve şükran dileklerini sunmadan önce Tanrıya olan ihtiyacı tanımalıdır.

–Anonim

 

II. / 2. Gün

 

Dua: Ey Tesellici, Yardımcı Kutsal Ruh, tüm denenme ve sıkıntılarda bile İsa Mesih'in hayatımızdaki gerçekliğini ilan eden övgüler taşır yüreğimizden. Bizleri her durumda içtenlikle Mesih’e hizmet etmeye ve Baba’yı övmeye yönlendir. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Çıkış 20:2

"Seni Mısır'dan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Yahve benim.

 

İşaya 51:10

Denizi, engin suların derinliklerini kurutan,

Fidyeyle kurtulanların geçmesi için

Denizin derinliklerini yola çeviren sen değil miydin?

 

İtiraflar

İnsanları kendi önyargımızla değerlendirdiğimiz zamanları itiraf edelim. 

 

Kısa Okuma: Süleymanın Meselleri 21:21

Doğruluğun ve sevginin ardından koşan,

Yaşam, gönenç ve onur bulur.

 

II. / 3. Gün

 

Dua: Ey Baba’nın biricik Oğlu Rab İsa Mesih, Kutsal Ruh’unun desteği ile Seni hoşnut eden şeyleri bilmek, Seni onurlandırmak gayreti ile doldur yüreklerimizi. Şimdi ve daima varsın ve hükmedersin. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: I.Tarihler 16:8-9

RAB'be şükredin, O'na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını!

O'nu ezgilerle, ilahilerle övün,

Bütün harikalarını anlatın!

 

Mezmur 4.3

3 Bilin ki, RAB sadık kulunu kendine ayırmıştır,

Ne zaman seslensem, duyar beni.

 

İtiraflar

Yalnız zamanlarda Tanrı’nın huzuruna gelip dua ve yakarışta bulunmaktaki kişisel yetersizliğimizi ve eksikliğimizi itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Yakup 1:27

Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz olan dindarlık kişinin, öksüzlerle dulları sıkıntılı durumlarında ziyaret etmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır.

 

Kısa Okuma: Yuhanna 3

3 ...İsa ona şu karşılığı verdi: «Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse yeniden doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliğini göremez.»

5 İsa şöyle cevap verdi: «Sana doğrusunu söyleyeyim, bir kimse sudan ve Ruh'tan doğmadıkça Tanrı'nın Egemenliğine giremez. 6 Bedenden doğan bedendir, Ruh'tan doğan ruhtur.

8 Yel dilediği yerde eser; sesini işitirsin, ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruh'tan doğan her adam da böyledir.

 

II. / 4. Gün

 

Dua: Ey Kutsal Ruh’tan vücut bulmuş Rabbimiz, Sen alçakgönülülüksün, Sen paklıksın, esenliksin. Dua ve tapınma hayatımıza yeni bereketlerini çöz ve adından korkan bizleri çevremizi kutsallıkla bina etmeye yönlendir. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 7:17

Şükredeyim doğruluğu için RAB'be,

Yüce RAB'bin adını ilahilerle öveyim.

 

Mezmur 27:1

RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

RAB yaşamımın kalesidir,

Kimseden yılmam.

 

İtiraflar

Tanrı’nın hoşnut olmadığı arzu ve düşüncelerle aklımızı ve yüreğimizi kirlenmeye açık tuttuğumuzu itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: II.Tarihler 14:11

Asa, Tanrısı RAB'be, "Ya RAB, güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek senden başka kimse yoktur" diye yakardı, "Ey Tanrımız RAB, bize yardım et, çünkü sana güveniyoruz. Senin adınla bu kalabalığa karşı çıktık. Ya RAB, sen bizim Tanrımız'sın. İnsanlar sana karşı zafer kazanmasın."

 

Kısa Okuma: İşaya 26:3

Sana güvendiği için

Düşüncelerinde sarsılmaz olanı

Tam bir esenlik içinde korursun.

 

İşaya 55:6

Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın,

Yakındayken O'na yakarın.

 

Dua dünyadaki müjdeleme için çok önemli bir kuvvettir.– Anonim

 

II. / 5. Gün

 

Dua: Ey bizler için çarmıha gerilen yüce Mesih, havarilerin öğretişi doğrultusunda bina et bizleri. Üzüntü ve sıkıntılarımıza mucizeni gönder, Kutsal Ruh’undan gelen sevinci yüreklerimizde daima sıcak tut. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 40:5

Ya RAB, Tanrım,

Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için;

Sana eş koşulmaz!

Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını,

Saymakla bitmez.

 

Mezmur 52:9

Sürekli sana şükrederim yaptıkların için,

Sadık kullarının önünde umut bağlarım,

Çünkü adın iyidir.

 

İtiraflar

Hayatımızı Rabbin eline bırakmaktaki başarısızlığımızı itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: I.Korintliler 12:4-7

Ruhsal bağışlar çeşit çeşittir, ama onları sağlayan Ruh aynıdır. Bunun gibi, hizmet görücülük de çeşit çeşittir, ama bunu sağla-yan Rab aynıdır. Güçlü işlerin uygulanması da çeşit çeşittir; ama her insanda her işi uygulayan Tanrı aynıdır. Genel yarar için herkese Ruh'un kendine özgü açıklanışı verilir.

 

Kısa Okuma: I.Korintliler 3:11

Çeşitli ruhsal armağanlar vardır, ama Ruh birdir. Çeşitli görevler vardır, ama Rab birdir. Çeşitli etkinlikler vardır, ama herkeste hepsini etkin kılan aynı Tanrı'dır. 7Herkesin ortak yararı için herkese Ruh'u belli eden bir yetenek veriliyor

 

II. / 6. Gün

 

Dua: Ey ölümü yenerek üçüncü gün dirilen Rabbimiz, bugün bizlerin dostluğuna, teşvik ve armağanlarına ihtiyacı olan kimseleri görebilmeyi diliyoruz Senden. Şimdi ve sonsuzluklar boyunca Sana yücelik olsun. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 65:5-7

Ey bizi kurtaran Tanrı,

Müthiş işler yaparak

Doğruluğun uyarınca yanıt verirsin bize.

Sen yeryüzünün dört bucağında,

Uzak denizlerdekilerin umudusun;

Kudret kuşanan,

Gücüyle dağları kuran,

Denizlerin kükremesini,

Dalgaların gümbürtüsünü,

Halkların kargaşasını yatıştıran sensin.

 

İtiraflar

Tanrı’nın kilisesi için olan sorumluluğumuzu unuttuğumuz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: I.Korintliler 13:1-3

Eğer insanların ve meleklerin dilleriyle konuşsam, ama sevgim olmasa, ses çıkaran bir bakır ya da çınlayan bir zilden farkım olmaz. Eğer peygamberlikte bulunabilsem, bütün sırları bilsem ve her türlü bilgiye sahip olsam, eğer dağları yerinden oynatacak kadar büyük bir imanım olsa, ama sevgim olmasa, bir hiçim. Eğer bütün malımı sadaka olarak dağıtsam ve bedenimi yakılmak üzere teslim etsem, ama sevgim olmasa, bunun bana hiçbir yararı yoktur.

 

Kısa Okuma: Efesliler 2:19-20

Buna göre artık yabancı ve garip değil, kutsallarla birlikte yurttaş ve Tanrı'nın ev halkısınız. Elçilerle peygamberlerden oluşan temel üzerine bina edildiniz. Köşe taşı Mesih İsa'nın kendisidir.

 

II. / 7. Gün

 

Dua: Ey dirilip göğe yükselen Mesih, günlük yaşamın korkularını, kaygılarını, kızgınlıkları ve endişelerini çarmıha gerebilmeyi öğret bugün bizlere. Sen dirisin ve sonsuzluklar boyunca hükmedersin. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 86:12-13

Ya Rab Tanrım, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

Çünkü bana sevgin büyüktür,

Canımı ölüler diyarının derinliklerinden sen kurtardın.

 

Mezmur 97:12

Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun

Ve O'nun kutsal adını övün!

 

İtiraflar

Tanrı’nın bizlere ve başkalarına olan bereketlerini sorgulayıp kıskançlığa kapıldığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: İşaya 64

6 Hepimiz murdar olana benzedik,

Bütün doğru işlerimiz kirli âdet bezi gibi.

Yaprak gibi soluyoruz,

Suçlarımız rüzgar gibi sürükleyip götürüyor bizi.

8 Yine de Babamız sensin, ya RAB,

Biz kiliz, sen çömlekçisin.

Hepimiz senin ellerinin eseriyiz.

 

Kısa Okuma: Tekvin 15:5-6

RAB Avram'ı dışarı çıkararak, "Göklere bak" dedi,

"Yıldızları sayabilir misin? İşte, soyun onlar kadar çok olacak." Avram RAB'be inandı. RAB bunu ona doğruluk saydı.

 

II. / 8. Gün

 

Dua: Yüce Rab, Sen büyük görkem içinde dirileri ve ölüleri yargılamaya geleceksin, lütuf et ki, Tanrı'nın çocukları olma ayrıcalığını anlayabilelim; lütuf et ki, yeni kimliğimizin derinliklerini fark edebilelim. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 138:4-6

Şükretsin sana, ya RAB, yeryüzü krallarının tümü,

Çünkü ağzından çıkan sözleri işittiler.

Yaptığın işleri ezgilerle övsünler, ya RAB,

Çünkü çok yücesin.

RAB yüksekse de,

Alçakgönüllüleri gözetir,

Küstahları uzaktan tanır.

 

İtiraflar

Tanrı’nın bizler için sonsuzluktaki amacı yerine dünyasal ve geçici olan ihtiyaçlarımıza dikkat ettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Matta 9:37-38

O zaman İsa öğrencilerine şöyle dedi: «Ürün bol, ama işçi az. Bu nedenle ürünün sahibi olan Rab'be yalvarın da, ürününü kaldıracak işçiler göndersin.»

 

Kısa Okuma: Mezmur 119:114

Sığınağım ve kalkanım sensin,

Senin sözüne umut bağlarım.

 

Süleymanın Meselleri 30:5

Tanrı'nın her sözü güvenilirdir,

O kendisine sığınan herkese kalkandır.

 

Kolay bir yaşam için dua etmeyin. Güçlü biri olmak için dua edin. Gücünüzün yeteceği işler için dua etmeyin. İşinize yetecek güç için dua edin.

–Phililips Brooke

 

II. / 9. Gün

 

Dua: Göklerdeki Babamız, dünyayı güçlü Sözünle yarattın. Senin evrensel planını yerine getirmek için gelen İsa Mesih’in Kelamını ve Kutsal Ruh'un işleyişini anlamayı bizlere lütfet bugün. Şimdi ve daima övgü ve yücelik Senindir. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 145:14-16

RAB her düşene destek olur,

İki büklüm olanları doğrultur.

Herkesin umudu sende,

Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin.

Elini açar,

Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.

 

İtiraflar

Tanrı’nın ‘İyi Çoban’ olarak bizlere rehberlik ve öncülük etmesine güvenmekte zorlandığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: II.Tarihler 7:14

Adımla çağrılan halkım alçakgönüllülüğü takınır, bana yönelip dua eder, kötü yollarından dönerse, gökten onları duyacağım, günahlarını bağışlayıp ülkelerini sağlığa kavuşturacağım.

 

Kısa Okuma: Romalılar 1:16-17

Çünkü ben Müjde'den utanmıyorum. Müjde, önce Yahudilerin, sonra da Yahudi olmayanların olmak üzere, iman eden herkesin kurtuluşu için Tanrı'nın gücüdür. Tanrı'nın insanı akladığı, Müjde'de açıklanır. Aklanma yalnız imanla olur. Yazılmış olduğu gibi, «İmanla aklanan insan yaşayacaktır.»

II. / 10. Gün

 

Dua: Göklerdeki Babamız, İsa Mesih'in ruhani bedenini yeryüzünde teşkil eden kilisenin işini ve gayretini destekle, Senin kutsal iradene göre Mesih’i yansıtabilsin diye kiliseni yönet. Övgü, güç ve yücelik şimdi ve daima Senindir. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: İşaya 25:8-9

Ölümü sonsuza dek yutacak.

Rab Yahve bütün yüzlerden gözyaşlarını silecek.

Halkının utancını bütün yeryüzünden kaldıracak.

Çünkü RAB böyle diyor.

O gün diyecekler ki,

"İşte Tanrımız budur;

O'na umut bağlamıştık, bizi kurtardı,

RAB O'dur, O'na umut bağlamıştık,

O'nun kurtarışıyla sevinip coşalım."

RAB Moav'ı Cezalandıracak

 

İtiraflar

Tanrı’nın merhamet ve sevgi dolu yüreği ile insanlığa bakmayı unuttuğumuz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Yuhanna 17

18 Sen beni dünyaya gönderdiğin gibi, ben de onları dünyaya gönderdim.

20 Yalnız onlar için değil, onların sözüyle bana iman edenler için de istekte bulunuyorum,

 

Kısa Okuma: Yuhanna 4:34

İsa, «Benim yemeğim, beni gönderenin isteğini yerine getirmek ve O'nun işini tamamlamaktır» dedi.

 

II.Yuhanna 6

Sevgi, Tanrı'nın buyruklarına uygun yaşamamız demektir. Başlangıçtan beri işittiğiniz gibi, O'nun buyruğu, sevgi yolunda yürümenizdir.

 

II. / 11. Gün

 

Dua: Kutsal Ruh, bugün ruhumuzu Tanrısal olanla yıka ve İsa Mesih'in sevgisiyle yak. Mesih'in yaşamını almak için güç ve cesaret ver bizlere. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: İbraniler 2:14-15

Bu çocuklar etten ve kandan oldukları için İsa, ölüm gücüne sahip olanı, yani İblis'i, ölüm aracılığıyla etkisiz hale getirmek üzere onlarla aynı insan yapısını aldı. Bunu, yaşamları boyunca ölüm korkusu yüzünden köle olmuş olanların hepsini özgür kılmak için yaptı.

 

İbraniler 2:17-18

Bunun için her yönden kardeşlerine benzemesi gerekiyordu. Öyle ki, Tanrı'ya olan hizmetinde merhametli ve sadık başkâhin olup halkın günahlarını Tanrı'ya bağışlatabilsin. Çünkü kendisi sınandığında acı çektiğine göre, sınananlara yardım edebilir.

 

İtiraflar

Düşüncemizle, sözlerimiz ve eylemlerimizle Tanrı’nın Kutsal Yasasını ihmal ettiğimizi ve Kutsal Yasa karşısında suçlu olduğumuzu itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Mezmur 82:3-4

"Ne zamana dek haksız karar verecek,

Kötüleri kayıracaksınız?

Zayıfın, öksüzün davasını savunun,

Mazlumun, yoksulun hakkını arayın.

 

Kısa Okuma: Galatyalılar 1:10

Şimdi ben insanların onayını mı, Tanrı'nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum? Eğer hâlâ insanları hoşnut etmek isteseydim, Mesih'in kulu olmazdım.

 

II. / 12. Gün

 

Dua: Göklerdeki Babamız, Seninle olan ilişkimizde her zaman aklanmış bir günahkar olduğumuzun bilincinde olmamızı sağla. Senin çocuğun olma bilincinden uzaklaşmayalım diye bizleri bereketle bugün. Mesih’in yüce adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Yuhanna 16:33

Bunları size, bende esenliğiniz olsun diye söyledim. Dünyada sıkıntınız olacak. Ama cesur olun, ben dünyayı yendim!»

 

Romalılar1:2-6

Tanrı, öz Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le ilgili olan bu müjdeyi peygamberleri aracılığıyla Kutsal Yazılarda önceden vaat etti. Bedence Davut'un soyundan doğan Rabbimiz İsa Mesih'in, kendi kutsal ruhu sayesinde ölümden dirilişiyle Tanrı'nın Oğlu olduğu kudretle ilan edildi. Her ulustan insanların iman edip söz dinlemesini sağlamak için Mesih'in aracılığıyla ve O'nun adı uğruna Tanrı'nın lütfuna ve elçilik görevine sahip olduk. İsa Mesih'in çağrılmışları olan sizler de bu uluslardansınız.

 

İtiraflar

Başkalarının ihtiyaçları karşısında duyarsızlık gösterdiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: I.Korintliler 12:25-27

Öyle ki, bedende ayrılık olmasın, ama üyeler birbirini eşit şekilde gözetsin. Eğer bir üye acı çekerse, bütün üyeler birlikte acı çeker; bir üye yüceltilirse, bütün üyeler birlikte sevinir. Sizler Mesih'in bedenisiniz, ayrı ayrı da bu bedenin üyelerisiniz.

 

Kısa Okuma: II.Korintliler 3:5-6

Herhangi bir şeyi kendi başarımız olarak saymaya yeterliyiz demek istemiyorum; bizi yeterli kılan Tanrı'dır. O bizi yazılı yasaya değil, Ruh'a dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkârları olmaya yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür, Ruh ise yaşatır.

 

Tartışmalar bir şeyi çözmez, fakat dua değiştirir

– Anonim

 

II. / 13. Gün

 

Dua: Göklerdeki Babamız, Mesih aracılığı ile Senin bir çocuğun olarak, Senin bir işçin olarak sahip olduğumuz sorumluluğun ciddiyetini anlamayı lütfet bizlere bugün. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: I.Korintliler 1:8-9

Rabbimiz İsa Mesih, kendi gününde kusursuz olmanız için sizi sonuna dek pekiştirecektir. Sizi, Oğlu Rabbimiz İsa Mesih'le paydaşlığa çağırmış olan Tanrı güvenilirdir.

 

I.Korintliler 2:9

Tanrı'nın, kendisini sevenler için hazırladıklarını

hiçbir göz görmemiş,

hiçbir kulak işitmemiş,

hiçbir insan yüreği kavramamıştır.

 

İtiraflar

Hayatımızda ilk ve en önemli sırayı Tanrı’ya vermediğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: I.Korintliler 5:7-8

Yeni bir hamur olabilmek için eski mayadan arınıp temizlenin. Nitekim mayasızsınız. Çünkü Fısıh kuzumuz olan Mesih kurban edilmiştir. Bunun için eski mayayla, kin ve kötülük mayasıyla değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim.

 

Kısa Okuma: I.Korintliler 2:14-16

Doğal haliyle kişi, Tanrı'nın Ruhuyla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir. Ruhça değerlendirildikleri için de bunları anlayamaz «Rab'bin düşüncesini kim bildi ki, O'na öğüt verebilsin?» Oysa biz Mesih'in düşüncesine sahibiz.

 

II. / 14. Gün

 

Dua: Kutsal Ruh, bugün bizlere Baba'nın yüreğindeki duayı, iradesine uygun duayı açıkla bugün. Kutsal Ruh dua ediyoruz ki, işlerimize ve tanıklığımıza Baba'nın hoşnut olduğu yönde işlev kazandır. Mesih’in yüce adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 34:18-19

RAB gönlü kırıklara yakındır,

Ruhu ezginleri kurtarır.

Doğrunun dertleri çoktur,

Ama RAB hepsinden kurtarır onu.

 

Mezmur 46:1-2

Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.

Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa,

Dağlar denizlerin bağrına devrilse,

 

İtiraflar

Tanrı’nın İsa Mesih’te sevgili ve seçilmiş halkı olarak Tanrı’nın Kutsal Üçlüğüne, Kutsal Kitap’ına, Kutsal Kilisesine ve sakramentlere önem ve saygıda kusurlu olduğumuzu itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Galatyalılar 5:13-14

Kardeşler, siz özgür olmaya çağrıldınız. Ancak özgürlüğünüz doğal benliğe fırsat olmasın. Birbirinize sevgiyle hizmet edin. Bütün Kutsal Yasa tek bir sözde özetlenmiştir: «Komşunu kendin gibi sev.»

 

Kısa Okuma: Yuhanna 5:25-27

Size doğrusunu söyleyeyim, ölülerin Tanrı Oğlunun sesini işitecekleri ve işitenlerin yaşayacakları saat geliyor, geldi bile. Çünkü Baba, kendisinde yaşam olduğu gibi, Oğul'a da kendisinde yaşam olma özelliğini verdi. O'na yargılama yetkisini de verdi. Çünkü O İnsanoğlu'dur.

 

II. / 15. Gün

 

Dua: Ya Rab, duamız, hizmetimiz ve tanıklığımız aracılığı ile arzu ettiğin ve kilisende görmek istediğin ruhsal anlayışın oluşmasını diliyoruz bugün. Öyle ki, Senin yüce lütfun şimdi ve daima övülsün. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 75:1

Sana şükrederiz, ey Tanrı,

Şükrederiz, çünkü sen yakınsın,

Harikaların bunu gösterir.

 

Mezmur 85:10-11

Sevgiyle sadakat buluşacak,

Doğrulukla esenlik öpüşecek.

Sadakat yerden bitecek,

Doğruluk gökten bakacak.

 

İtiraflar

Tanrı’nın bizler için olan en doğru isteğine güvenmekte zorlandığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: II.Korintliler 4:15

Bütün bunlar sizin yararınızadır. Böylelikle Tanrı'nın lütfu çoğalıp daha birçoklarına ulaştıkça, Tanrı'nın yüceliği için şükran artsın.

 

Yeremya 29:11 Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum" diyor RAB. "Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.

 

Yuhanna 14:27 Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

 

Dua yalnızlığa sondur. Dua bizi yalnızlıktan kurtarabilecek tek biriyle günlük yaşamımızdır.

 – Georges LeFevre

 

II. / 16. Gün

 

Dua: Göklerdeki Babamız, Mesih’in tamamlamak istediği içsel arınma ve paklığa bugün bizleri biraz daha yaklaştır diye dua ediyoruz. İzzet, kudret ve yücelik sonsuzluklar boyunca Senindir. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur107

1 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

8 Şükretsinler RAB'be sevgisi için,

İnsanlar yararına yaptığı harikalar için.

9 Çünkü O susamış canın susuzluğunu giderir,

Aç canı iyiliklerle doyurur.

 

İtiraflar

Tanrı’nın bizler için olan sağlayış ve bereketlerine şükran dolu ve tatminkar bir yürekle yaklaşmadığımızı itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Ezra 9:15

Ey İsrail'in Tanrısı RAB, sen adaletlisin! Bugün sürgünden kurtulan bir azınlık olarak bırakıldık. Senin önünde durmaya hakkımız olmadığı halde, suçlarımızın içinde önünde duruyoruz."

 

Kısa Okuma: Titus 2:11-12

Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. Bu lütuf, tanrısızlığı ve dünya arzularını reddedip bu dünyada sağduyulu, doğru ve Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor.

 

II. / 17. Gün

 

Dua: Ya Rab, bugün bize verdiğin her iyi ve mükemmel armağanları başkalarıyla paylaşabilmeyi diliyoruz Senden. Ailelerde ve çocuklarımız üzerinde lütfun görülsün ve Mesih’in övülmesine vesile olsun diye yalvarıyoruz Sana. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Luka 2:10-11

Melek ise onlara, «Korkmayın!» dedi. «Size, tüm halk için büyük sevinç kaynağı olacak bir müjde getiriyorum: bugün size, Davut'un kentinde bir Kurtarıcı doğdu. Bu, Rab olan Mesih'tir.

 

Luka 19:10

Nitekim İnsanoğlu, kaybolmuş olanı arayıp kurtarmak için geldi.»

 

Yuhanna 1:12-13

Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular; tersine, Tanrı'dan doğdular.

 

İtiraflar

Bu dünyanın ayartılarını küçümseyip günaha düştüğümüz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Yuhanna 16:8

O gelince dünyanın günah, doğruluk ve gelecek yargı konusundaki suçluluğunu dünyaya gösterecektir.

 

Kısa Okuma: Yakup 3:13-16

Aranızda bilge ve anlayışlı olan kim? Olumlu yaşayışıyla, bilgelikten doğan alçakgönüllülükle iyi eylemlerini göstersin. Ama yüreğinizde kin, kıskançlık ve bencillik varsa övünmeyin, gerçeği inkâr etmeyin. Böyle bir bilgelik, gökten inen değil, dünyadan, benlikten, cinlerden gelen bir bilgeliktir. Çünkü nerede kıskançlık ve bencillik varsa, orada karışıklık ve her tür kötülük vardır.

 

II. / 18. Gün

 

Dua: Ey Baba dua ediyoruz ki, Kutsal Ruhunla ruhani yaşantımıza derinlik ve adanmışlık kazandır, öyle ki, deneme ve ayartılara hayır diyebilecek gücü bulalım ve Mesih’in davet ettiği çarmıh yolunda kutsallık ve paklıkla yürüyebilelim. İsmine yücelik olsun.Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 65:4

Ne mutlu avlularında otursun diye

Seçip kendine yaklaştırdığın kişiye!

Evinin, kutsal tapınağının

Nimetlerine doyacağız.

 

Mezmur 91:1-2

Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

"O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için,

"Tanrım'dır, O'na güvenirim."

 

İtiraflar

Tanrı’nın yollarını aramakta başarısız ve isteksiz olduğumuzu itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: İşaya 1:17

İyilik etmeyi öğrenin,

Adaleti gözetin, zorbayı yola getirin,

Öksüzün hakkını verin,

Dul kadını savunun."

 

Kısa Okuma: Yuhanna 14:23

İsa ona şu karşılığı verdi: «Beni seven sözüme uyar, Babam da onu sever. Biz de ona gelir, onunla birlikte yaşarız.

 

Yuhanna 12:26

Bana hizmet etmek isteyen, ardımdan gelsin. Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak. Baba, bana hizmet edeni onurlandıracaktır.

 

II. / 19. Gün

 

Dua: Kutsal Ruh her durumda içtenlik dolu bir övgüye yönlendir bizleri. Baba Tanrı’nın Mesih’te sergilediği yüce lütuf övülsün diye işlerimizi ve sözlerimizi Mesih’teki düşünce ile yıka. Öyle ki, tüm yaşayışımız ve tanıklığımız Baba’ya Oğula ve Kutsal Ruh’a yücelik getirsin. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 140:13

Kuşkusuz, doğrular senin adına şükredecek,

Dürüstler senin huzurunda oturacak.

 

Mezmur 145:18-20

RAB kendisini çağıran,

İçtenlikle çağıran herkese yakındır.

Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların,

Feryatlarını işitir, onları kurtarır.

RAB korur kendisini seven herkesi,

Yok eder kötülerin hepsini.

 

İtiraflar

Tanrı’nın sevgisini istismar ettiğimizi itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: I.Korintliler 12:13

İster Yahudi ister Grek, ister köle ister özgür olalım, hepimiz bir beden olmak üzere aynı Ruh'ta vaftiz olduk ve hepimizin aynı Ruh'tan içmesi sağlandı.

 

Kısa Okuma: Süleymanın Meselleri 1:7

RAB korkusudur bilginin temeli.

Ahmaklarsa bilgeliği ve terbiyeyi küçümser.

 

Süleymanın Meselleri 14:27

27 RAB korkusu yaşam kaynağıdır,

İnsanı ölüm tuzaklarından uzaklaştırır.

 

II. / 20. Gün

 

Dua: Ya Rab Sen merhamet ve sevginin kaynağısın, Mesih’in ikinci gelişine kadar kilisenin her toplantı zamanını, hizmetlerini Sana kaldırıyoruz. Öyle ki, yeryüzündeki aziz kilisen ruhsal yetkisini kuşanmış ve uyanık olarak Mesih’i beklemeye hazır olsun. Sana yücelik olsun. Amin.

 

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 91:14-16

"Beni sevdiği için

Onu kurtaracağım" diyor RAB,

"Beni iyi tanıdığı için

Ona kale olacağım.

Bana seslenince ona yanıt vereceğim,

Sıkıntıda onun yanında olacağım,

Kurtarıp yücelteceğim onu.

 

İtiraflar

Başkalarının esenliğinin ve Tanrı ile ilişkilerinin bozulmasına sebep olduğumuz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Tesniye 5:29

Keşke benden korksalardı ve bütün buyruklarıma uymak için her zaman yürekten istekli olsalardı! O zaman kendilerine ve çocuklarına sürekli iyilik gelirdi.

 

Kısa Okuma: Vaiz 3:14

Tanrı'nın yaptığı her şeyin sonsuza dek süreceğini

biliyorum. Ona ne bir şey eklenebilir ne de ondan bir şey çıkarılabilir. Tanrı insanların kendisine saygı duymaları için bunu yapıyor.

 

Vaiz 12:14

Tanrı her işi, her gizli şeyi yargılayacaktır,

İster iyi ister kötü olsun.

 

Duanın ilk amacı Tanrı’yı tanımaktır.

 – Georges LeFevre

 

II. / 21. Gün

 

Dua: Ey göklerde olan Babamız, Senin Kutsal Sözlerinde kalabilmeyi istiyoruz bugün. Kutsal sözlerini anlamak ve yapmak için, iradene göre yürümek için Tanrı halkını bereketle. Halkının yüreğinde büyük bir tapınma ve Sana hizmet ateşi yak diye diliyoruz kutsal varlığından. Övgü, yücelik ve hamt Senindir. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: İşaya 12:2

Tanrı kurtuluşumuzdur.

O'na güvenecek, yılmayacağız.

Çünkü Rab Yahve gücümüz ve ezgimizdir,

Bize O kurtuluş oldu.

 

İşaya 26:4

RAB'be sonsuza dek güvenin,

Çünkü Rab Yahve sonsuza dek kalıcı kayadır.

 

İtiraflar

Tanrı’nın emirlerini dinlemek ve yapmakta sağır ve kör olduğumuz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: II.Selanikliler 1:3

Kardeşler, sizin için her zaman Tanrı'ya şükran borçluyuz. Böyle yapmamız da yerindedir. Çünkü imanınız büyüdükçe büyüyor ve her birinizin diğerine olan sevgisi artıyor.

 

Kısa Okuma: İşaya 40:6-8

Ses, "İlan et" diyor.

"Neyi ilan edeyim?" diye soruyorum.

"İnsan soyu ot gibidir,

Bütün vefası kır çiçeği gibidir.

RAB'bin soluğu esince üzerlerine,

Ot kurur, çiçek solar.

Gerçekten de halk ot gibidir.

Ot kurur, çiçek solar,

Ama Tanrımız'ın sözü sonsuza dek durur.

Eşsiz Tanrı

 

II. / 22. Gün

 

Dua: Ya Rab bugün kilisen üzerindeki bereketlerinin bizleri İsa Mesih'in benzerliğine biraz daha yaklaştırmasına vesile olmasını diliyoruz Senden. Kutsal Ruh'un yüreklerimizi pak kıl diye yalvarıyoruz Sana. Mesih’in kutsal isminde. Amin

 

Tapınma Övgüsü: İşaya 52:10

Bütün ulusların gözü önünde

Kutsal kolunu sıvadı,

Dünyanın dört bucağı

Tanrımız'ın kurtarışını görecek.

 

Luka 1:51-52

Eliyle güçlü işler yaptı;

kibirlileri yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti.

Hükümdarları tahtlarından indirdi,

sıradan insanları yükseltti.

 

İtiraflar

Kızgınlık ve öfkeye kapılıp ruhsal sorumluluklarımızı ihmal ettiğimiz zamanları itiraf edelim. .

 

Kısa Okuma: Yuhanna 4:35-36

Sizler, `Ekinleri biçmeye daha dört ay var' demiyor musunuz? İşte, size söylüyorum, başınızı kaldırıp tarlalara bakın. Ekinler sararmış, biçilmeye hazır! Eken ve biçen birlikte sevinsinler diye, biçen kişi şimdiden ücretini alır ve sonsuz yaşam için ürün toplar.

 

Kısa Okuma: Luka 16:10.12

Küçücük bir işte güvenilir olan kişi, büyük işte de güvenilir olur. Küçücük bir işte dürüst olmayan kişi, büyük işte de dürüst olmaz.

 

II. / 23. Gün

 

Dua: Göklerdeki Babamız, bugün kayıp çocukların yuvaya döndüğü gün olsun. Bugün Kutsal Ruh’un gücü aracılığı ile imandan uzakta yaşayanların imanımızın Sahibine geri dönmesini diliyoruz Senden. Övgü ve yücelik şimdi, daima ve sonsuz dek Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a olsun. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Luka 15:4-7, 10

Sizlerden birinin yüz koyunu olsa ve bunlardan bir tanesini kaybetse, doksan dokuzu bozkırda bırakarak kaybolanı bulana dek onun ardına düşmez mi? Onu bulunca da sevinç içinde omuzlarına alır, evine döner; arkadaşlarını, komşularını çağırıp onlara, `Benimle birlikte sevinin, kaybolan koyunumu buldum!' der. Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde gökte, tövbe eden tek bir günahkâr için, tövbeyi gereksinmeyen doksan dokuz doğru kişi için duyulandan daha büyük sevinç duyulacaktır. Size şunu söyleyeyim, aynı şekilde Tanrı'nın melekleri de tövbe eden bir tek günahkâr için sevinç duyacaklar.»

 

İtiraflar

Sözle, eylem ve düşünceyle Tanrı’nın sabrını zorladığımızı, O’nun sevgi ve merhametini hak etmediğimizi ettiğimizi itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: I.Tarihler 29:14-18

Ama ben kimim, halkım kim ki, böyle gönülden armağanlar verebilelim? Her şey sendendir. Biz ancak senin elinden aldıklarımızı sana verdik. Senin önünde garibiz, yabancıyız atalarımız gibi. Yeryüzündeki günlerimiz bir gölge gibidir, kalıcı değildir. Ya RAB Tanrımız, kutsal adına bir tapınak yapmak için sağladığımız bu büyük servet senin elindendir, hepsi senindir. Yüreği sınadığını, doğruluktan hoşlandığını bilirim. Her şeyi içtenlikle, gönülden verdim. Şimdi burada olan halkının sana nasıl istekle bağışlar verdiğini sevinçle gördüm. Ya RAB, atalarımız İbrahim'in, İshak'ın, İsrail'in Tanrısı, bu isteği sonsuza dek halkının yüreğinde ve düşüncesinde tut, onların sana bağlı kalmalarını sağla.

 

Kısa Okuma: I.Korintliler 1:20, 24

O halde bilge kişi nerede? Din bilgini nerede? Bu çağın hünerli tartışmacısı nerede? Tanrı, dünya bilgeliğinin saçma olduğunu göstermedi mi? Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için, ister Yahudi ister Grek olsunlar, Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir.

 

II. / 24. Gün

 

Dua: Kilisene olan sonsuz sağlayışın ve dikkatin için Sana övgü ve şükran sunarız; ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Bugün bizleri kayıp dünyanın ihtiyaçları için daha duyarlı yap diye diliyoruz kutsal isminden. Şimdi ve daima Sana yücelik olsun. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Elçilerin İşleri 10:36, 42-43

Tanrı'nın, herkesin Rabbi olan İsa Mesih aracılığıyla esenliği müjdeleyerek İsrail oğullarına ilettiği bildiriden haberiniz vardır. Tanrı tarafından ölülerle dirilerin Yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. Peygamberlerin hepsi O'nunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, O'na inanan herkesin günahları O'nun adıyla bağışlanır.»

 

Romalılar 1:7

Tanrı'nın Roma'da bulunan ve kutsal olmaya çağrılan bütün sevdiklerine, Babamız Tanrı'dan ve Rab İsa Mesih'ten size lütuf ve esenlik olsun.

 

İtiraflar

Tanrı’nın suretinde yaratılmış olmamıza karşın Tanrısal karakteri tam ve doğru bir şekilde yansıtamadığımızı itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Elçilerin İşleri 1:8

«Ama Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs'te, tüm Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız.»

 

Kısa Okuma: Hoşea 14:9

Aklı olan kavrasın bunları,

Anlayan anlasın.

Çünkü RAB'bin yolları adildir;

Bu yollarda yürür doğrular,

Ama başkaldıranlar bu yollarda sendeler.

 

Endişe ve şaşkınlık beni duaya yönlendirir, dua da endişe ve şaşkınlığı kovar. – Philipp Melanchthon

 

II. / 25. Gün

 

Dua: Bugün Seni her şeyden çok sevebilmeyi ve öylece devam edebilmeyi diyoruz ya Rab. Yaşantımız Senin sevgi Tanrı’sı olduğu ilan etsin diye yalvarıyoruz Sana. Şimdi, daima ve sonsuzluklar boyunca hükmeden ve yaşayan İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 37:39-40

Doğruların kurtuluşu RAB'den gelir,

Sıkıntılı günde onlara kale olur.

RAB onlara yardım eder, kurtarır onları,

Kötülerin elinden alıp özgür kılar,

Çünkü kendisine sığınırlar.

 

İtiraflar

Tanrı’ya övgü ve şükran sunmaktan daha fazla 

istemek ve şikayet etmeye meyilli olduğumuzu itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: 

II.Tarihler 6:30

göklerden, oturduğun yerden kulak ver ve bağışla.

İnsanların yüreklerini yalnızca sen bilirsin.

 

Kısa Okuma: Malaki 1:11

Doğudan batıya kadar uluslar arasında adım büyük olacak! Her yerde adıma buhur yakılacak, temiz sunular sunulacak. Çünkü uluslar arasında adım büyük olacak!" diyor Her Şeye Egemen RAB.

 

II. / 26. Gün

 

Dua: Yüce olan Babamız, Kutsal Ruh’un aracılığı ile ‘Komşunu kendin gibi sev’ diyen emrinde bina olmak için bereketle bizleri. Öyle ki, Mesih’in kilisesine duyduğu o büyük sevgi dünya ile olan ilişkimizde görülsün. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 68:19-20

Her gün yükümüzü taşıyan Rab'be,

Bizi kurtaran Tanrı'ya övgüler olsun.

Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı'dır,

Ölümden kurtarış yalnız Rab Yahve'ye özgüdür.

 

Mezmur 92:1-3

Ya RAB, sana şükretmek,

Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek,

Sabah sevgini,

Gece sadakatini,

On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel!

 

İtiraflar

Ayartılmalarda kendi gücümüz, bilgimiz ve tecrübemize güvenmekten Tanrı’nın gücüne sığınamadığımızı itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Efesliler 5:18-20

Şarapla sarhoş olmayın, sizi sefahate götürür. Bunun yerine Ruh'la dolu olun. Birbirinize mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreğinizde Rab'be nağmeler yükseltin, terennüm edin. Durmadan, her şey için Rabbimiz İsa Mesih'in adıyla Baba Tanrı'ya şükredin.

 

Kısa Okuma: Matta 18:3-4

Size doğrusunu söyleyeyim, yolunuzdan dönüp küçük çocuklar gibi olmazsanız, Göklerin Egemenliğine asla giremezsiniz. Kim bu çocuk gibi alçakgönüllü olursa, Göklerin Egemenliğinde en büyük odur.

 

II. / 27. Gün

 

Dua: Her şeye kadir Baba, yerin ve göğün sahibi Sensin ve bizler Senin kullarınız, İsa Mesih’te Senin halkınız. Halkını Kutsal Ruh’un aracılığı ile bereketle diye yalvarıyoruz Sana. Öyle ki, bu dünyaya tuz ve ışık olabilelim. Adına yücelik olsun. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 97:10-11

Ey sizler, RAB'bi sevenler, kötülükten tiksinin.

O sadık kullarının canını korur,

Onları kötülerin elinden kurtarır.

Doğrulara ışık,

Temiz yüreklilere sevinç saçar.

 

İtiraflar

Tanrısal zenginliklerle mutlu olmak yerine dünyanın bize gösterdiği zenginlikleri özlediğimizi itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Filipililer 2:3-4

Hiçbir şeyi bencil tutkularla ya da boş övünmeyle yapmayın. Her biriniz alçakgönüllülükle diğerini kendinden üstün saysın. Yalnız kendi yararını değil, başkalarının yararını da gözetsin.

 

Kısa Okuma: Luka 1:32-33

O büyük olacak, kendisine `en yüce Olan'ın Oğlu' denecek. Rab Tanrı O'na, atası Davut'un tahtını verecek. O da sonsuza dek Yakup'un soyu üzerinde egemenlik sürecek, ve egemenliğinin sonu gelmeyecektir.»

 

II. / 28. Gün

 

Dua: Yüce olan Babamız, her şeyin üzerinde yetkili kıldığın İsa Mesih adına övgü ve yücelik olsun. Hayatımızda hoşnut olmadığın her şeyi Mesih’in kutsal kanı ile yıka diye dua ediyoruz Sana. Güç ve görkem sonsuzluklar boyunca Senindir. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 105:1-3

RAB'be şükredin, O'na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını!

O'nu ezgilerle, ilahilerle övün,

Bütün harikalarını anlatın!

Kutsal adıyla övünün,

Sevinsin RAB'be yönelenler!

 

İtiraflar

Dünyasal ve ruhani hayatımızda Tanrı’dan bağımsız hareket ettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Yuhanna 13:34

Size yeni bir buyruk veriyorum: birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi siz de birbirinizi sevin. Birbirinize sevginiz olursa, herkes bununla benim öğrencilerim olduğunuzu anlayacaktır.»

 

Kısa Okuma: Daniel 12:2-3

Yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak: Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek. Bilgeler gökkubbe gibi, birçoklarını doğruluğa döndürenler yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaklar.

 

Şeytanın tek ilgilendiği Hristiyanları duadan uzak tutmaktır. Duasız çalışmadan, duasız işten ve duasız dinden hiç korkmaz. Yorucu çalışmalarımıza güler, bilgeliğimizle alay eder, fakat biz dua ettiğimizde titrer. –Samuel Chadwick

 

II. / 29. Gün

 

Dua: Yüce ve kadir olan Babamız, İsa Mesih'i diriltirken ve göksel yerde oturturken sergilediğin üstün güçle bugün bizleri bol yaşamın derinliğine, sevgiye ve merhamete yeniden dirilt. Öyle ki, Mesih’ten aldığımız ışığı karanlıkta yaşayanlara yansıtabilelim. Kutsal ismine şimdi ve daima övgüler olsun.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 111:1-4

Övgüler sunun RAB'be!

Doğru insanların toplantısında,

Topluluk içinde,

Bütün yüreğimle RAB'be şükredeceğim.

RAB'bin işleri büyüktür,

Onlardan zevk alanlar hep onları düşünür.

O'nun yaptıkları yüce ve görkemlidir,

Doğruluğu sonsuza dek sürer.

RAB unutulmayacak harikalar yaptı,

O sevecen ve lütfedendir.

 

İtiraflar

Tanrı’nın her durumda iyilik için etkin olduğu gerçeğini kabullenmekte zayıf olduğumuzu itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: II.Korintliler 5:18-20

Bunların hepsi Tanrı'dandır. Tanrı, Mesih'in aracılığıyla bizi kendisiyle barıştırdı ve bize barıştırma görevini verdi. şöyle ki Tanrı, insanların suçlarını saymayarak dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı ve barıştırma sözünü bize emanet etti. Böylece, Tanrı'nın kendisi aracılığımızla çağrıda bulunuyormuş gibi Mesih'in adına elçilik ediyoruz. Mesih'in adına yalvarıyoruz: Tanrı'yla barışın.

 

Kısa Okuma: II.Korintliler 13:3-4

Mesih'in benim aracılığımla konuştuğuna dair kanıt istiyorsunuz. Mesih size karşı güçsüz değildir; O'nun gücü sizde etkindir. Güçsüzlük içinde çarmıha gerildiği halde, şimdi Tanrı'nın gücüyle yaşıyor. Biz de O'nda güçsüz olduğumuz halde, Tanrı'nın gücü sayesinde O'nunla birlikte sizin yararınıza yaşayacağız.

 

II. / 30. Gün

 

Dua: Göklerdeki Babamız, Senin kutsal müjden büyük güç ve iman ile vaaz edilsin diye dua ediyoruz, öyle ki, Tanrı halkı Kutsal Söz’de duyduğu gerçeğe göre yaşasın, şimdi ve daima övgüyü almaya layık Olan’a yaraşır bir hayat sürsün. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrı’nın adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 116:1-2

RAB'bi seviyorum,

Çünkü O feryadımı duyar.

Bana kulak verdiği için,

Yaşadığım sürece O'na sesleneceğim.

 

Mezmur 116:1-2

Ey canım, yine huzura kavuş,

Çünkü RAB sana iyilik etti.

Sen, ya RAB, canımı ölümden,

Gözlerimi yaştan,

Ayaklarımı sürçmekten kurtardın.

 

Mezmur 116:1-2

Şükredin Göklerin Tanrısı'na,

Sevgisi sonsuzdur.

 

İtiraflar

Rabbin sevincinin bizlere güç ve destek olduğu gerçeğini yaşamakta başarısız olduğumuzu itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: II.Samuel 23:3-4

İsrail'in Tanrısı konuştu,

İsrail'in Kayası bana dedi ki:

'İnsanları doğrulukla

Ve Tanrı korkusuyla yöneten kişi,

Bulutsuz bir sabah,

Şafakta görünen gün ışığı gibidir,

Parlaklığı yağmurdan sonra topraktan ot bitirir.'

 

Kısa Okuma: Galatyalılar 5:24

Mesih İsa'ya ait olanlar, doğal benliği, tutku ve arzularıyla birlikte çarmıha germişlerdir. Ruh sayesinde yaşıyorsak, Ruh'un izinde yürüyelim. 26Boş yere övünen, birbirlerine meydan okuyan, birbirlerini kıskanan kişiler olmayalım.

 

II. / 31. Gün

 

Dua: Ey tüm evrenin sahibi olan Rab Tanrı, göksel yerlerde oturmuş olma ayrıcalığımızı yaşadığımız topluma ve tüm insanlık ailesine karşı bir merhamete, sevgiye ve verebilmeye adayabilmemiz için kilisene yardım et diye dua ediyoruz bugün. Mesih adıyla kutsa ya Rab. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 118:28-29

Tanrım sensin, şükrederim sana,

Tanrım sensin, yüceltirim seni.

RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

 

İtiraflar

Kutsallıkta yetersiz olduğumuzu itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Matta 28:19-20

Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.

 

Kısa Okuma: Tesniye 4:29

Ama Tanrınız RAB'bi arayacaksınız. Bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na yönelirseniz, O'nu bulacaksınız.

 

Yeremya 33:2-3

Dünyayı yaratan, yerini alsın diye ona biçim veren, adı Yahve olan şöyle diyor: 'Bana yakar da sana yanıt vereyim; bilmediğin büyük, akıl almaz şeyleri sana bildireyim.'

 

Vahiy 1: 4-6 ...

Var olan, var olmuş ve gelecek olandan, O'nun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.

Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip Babası Tanrı'nın hizmetinde kâhinler

yapmış olan Mesih'in olsun! Amin.

 

Kilisenin ilk ihtiyacı olan şey insanların paraları ya da aklı değil, fakat insanların dualarıdır. –E.M. Bounds