III. / 1. Gün

 

Dua: Bizlere İsa Mesih’te Baba olan merhametli Tanrımız, İsa Mesih’e hizmet ve tanıklık için Kutsal Kitap’ın bildirisi ve Kilisenin tanıklığından yeryüzündeki halkın cesaret bulsun ve Senin Kutsal Üçlüğüne olan adanmışlığını daima korusun diye Sana dua ederiz bugün. Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Tekvin 5:1-2

Tanrı insanı yarattığında onu kendine benzer kıldı. 2 Onları erkek ve dişi olarak yarattı ve kutsadı. Yaratıldıkları gün onlara "İnsan" adını verdi.

 

İşaya 42

5 Gökleri yaratıp geren,

Yeryüzünü ve ürününü seren,

Dünyadaki insanlara soluk,

Orada yaşayanlara ruh veren RAB Tanrı diyor ki:

6 "Ben, RAB, seni doğrulukla çağırdım,

Elinden tutacak,

Seni koruyacağım.

Seni halka antlaşma,

Uluslara ışık yapacağım.

42: 7 Öyle ki, kör gözleri açasın,

Zindandaki tutsakları,

Cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın.

 

İtiraflar

Tanrı’nın güç ve yetkisini gözardı ettiğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Mezmur 85:4-7

Ey bizi kurtaran Tanrı, bizi eski halimize getir,

Bize karşı öfkeni dindir!

Sonsuza dek mi öfkeleneceksin bize?

Kuşaktan kuşağa mı sürdüreceksin öfkeni?

Halkın sende sevinç bulsun diye

Bize yeniden yaşam vermeyecek misin?

Ya RAB, sevgini göster bize,

Kurtarışını bağışla!

 

Kısa Okuma: I.Samuel 2:9-10

RAB sadık kullarının adımlarını korur,

Ama kötüler karanlıkta susturulur.

Çünkü güçle zafere ulaşamaz insan.

RAB'be karşı gelenler paramparça olacak,

RAB onlara karşı gökleri gürletecek,

Bütün dünyayı yargılayacak,

Kralını güçle donatacak,

Meshettiği Kişi'nin gücünü yükseltecek.

 

Sayılar 6

24 RAB sizi kutsasın ve korusun;

25 RAB aydın yüzünü size göstersin

Ve size lütfetsin;

26 RAB yüzünü size çevirsin

Ve size esenlik versin.

 

Dua inanılmaz basit bir şeydir. Tanrı dualara cevap verir, çünkü dilekte bulunanlar O’nun çocuklarıdır. –Richard Foster

 

III. / 2. Gün

 

Dua: Yüce olan Babamız, bugün İsa Mesih’in kutsal müjdesi bu dünyadaki umutsuz insanlığa ulaşıp onlara dokunsun, onların kalplerini ve düşüncelerini yenilesin diye Sana yalvarıyoruz. Mesih’in yüce adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Tesniye 4:31

Çünkü Tanrınız RAB acıyan bir Tanrı'dır. Sizi bırakmaz, yok etmez ve atalarınıza ant içerek yaptığı antlaşmayı unutmaz.

 

Mezmur 3:3

Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın,

Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin.

 

İtiraflar

Tanrı’nın sevgi ve bağışlamasını alanlar gibi yaşayamadığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Efesliler 4:4-6

Çağrınızdan doğan tek bir ümide çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyin üzerinde, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.

 

Kısa Okuma: I.Samuel 15:29

"İsrail'in Yüceliği olan Tanrı yalan söylemez, düşüncesini de değiştirmez. Çünkü O insan değil ki, düşüncesini değiştirsin."

 

II.Petrus 3:9

Bazılarının gecikmiş saydığı gibi Rab, vaadini yerine getirmekte gecikmez; ama size karşı sabrediyor. Çünkü hiç kimsenin mahvolmasını istemiyor, herkesin tövbe etmesini istiyor.

 

III. / 3. Gün

 

Dua: Ey her şeyi bilen Rab, duada adanmış ve uyanık olmak için bizleri bereketle diye dua ediyoruz. İmanımızı sarsılmaz kıl diye diliyoruz kutsal varlığından. İzzet, kudret ve yücelik sonsuzlara dek Senindir. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 13:5-6

Ben senin sevgine güveniyorum,

Yüreğim kurtarışınla coşsun.

Ezgiler söyleyeceğim sana, ya RAB,

Çünkü iyilik ettin bana.

 

Mezmur 28:6-7

RAB'be övgüler olsun!

Çünkü yalvarışımı duydu.

RAB benim gücüm, kalkanımdır,

O'na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum.

Yüreğim coşuyor,

Ezgilerimle O'na şükrediyorum.

 

İtiraflar

Tanrı’nın kutsal müjdesini alçakgönüllülük içinde yaşayamadığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: I.Samuel 12:23

Bana gelince: Sizin için RAB'be yalvarmaktan vazgeçip O'na karşı günah işlemek benden uzak olsun! Ancak size iyi ve doğru yolu öğreteceğim.

 

Kısa Okuma: Yuhanna 16:7

Size gerçeği söylüyorum, benim gidişim sizin yararınızadır. Gitmezsem, Yardımcı size gelmez. Ama gidersem, O'nu size gönderirim.

 

Yuhanna 16:14-15

O beni yüceltecek. Çünkü benim olandan alacak ve size bildirecek. Baba'nın her nesi varsa benimdir. `Benim olandan alacak ve size bildirecek' dememin nedeni budur.

 

III. / 4. Gün

 

Dua: Bizleri sonsuz sevgiyle seven Tanrımız, Kutsal Kitap’ını çalışmakta ve Senin kutsal iradeni öğrenmekte bizleri istekli kıl diye dua ediyoruz. Öyle ki, Senin kutsal emirlerini yapmaktan canlarımız büyük esenlik ve sevinç bulsun. Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 22:22-24

Adını kardeşlerime duyurayım,

Topluluk ortasında sana övgüler sunayım:

Ey sizler, RAB'den korkanlar, O'na övgüler sunun!

Ey Yakup soyu, O'nu yüceltin!

Ey İsrail soyu, O'na saygı gösterin!

Çünkü O mazlumun çektiği sıkıntıyı hafife almadı,

Ondan tiksinmedi, yüz çevirmedi;

Kendisini yardıma çağırdığında ona kulak verdi.

 

İtiraflar

Tanrı’nın baba yüreğine sığınıp yardım ve bilgelik istemek yerine kendi çabamızla ilerlemeye çalıştığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: II.Korintliler 6:4-10

Ama Tanrı'nın hizmetkârları olarak olağanüstü dayanmada, sıkıntı, güçlük ve elemlerde, dayak, hapis, karışıklık, emek, uykusuzluk ve açlıkta; pak yaşayışta, bilgi, sabır, iyilik, Kutsal Ruh ve içten sevgide; gerçeğin ilanında ve Tanrı'nın gücünde; sağ ve sol ellerimizde doğruluğun silahlarıyla, yücelik ve onursuzlukta, kötü ün ve iyi ünde, kendimizi her durumda örnek gösteriyoruz. Aldatanlar sayılıyorsak da dürüst kişileriz. Tanınmayan kişiler gibiyiz, ama iyi tanınıyoruz. Ölümün ağzındayız, ama yine de yaşıyoruz. Dövülüyorsak bile öldürülmüş değiliz. Kederliyiz, ama her zaman seviniyoruz. Yoksuluz, ama birçoklarını zengin ediyoruz. Hiçbir şeyimiz olmasa da her şeye sahibiz.

 

Kısa Okuma: Mezmur 144:3-4

Ya RAB, insan ne ki, onu gözetesin,

İnsan soyu ne ki, onu düşünesin?

İnsan bir soluğu andırır,

Günleri geçici bir gölge gibidir.

 

Luka 17:33

Canını esirgemek isteyen onu yitirecek. Canını yitiren ise onu yaşatacaktır.

 

Dua dilden daha fazla yüreği talep eder.

– Adam Clarke

 

III. / 5. Gün

 

Dua: Acıma ve bağışlanın Tanrısı, halkının yüreğini Kutsal Ruh’tan gelen esenlik ve güç ile merhametli kıl diye dua ediyoruz. Öyle ki, kilisen Mesih’teki merhametle uluslara alçakgönüllü bir şekilde hizmet edebilsin. Mesih adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 19:1-2

Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta,

Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.

Gün güne söz söyler,

Gece geceye bilgi verir.

 

Mezmur 30:1-2

Seni yüceltmek istiyorum, ya RAB,

Çünkü beni kurtardın,

Düşmanlarımı bana güldürmedin.

Ya RAB Tanrım,

Sana yakardım, bana şifa verdin.

 

İtiraflar

Gündelik yaşam ve dua hayatı içinde İncilsel olan görüşü kaybettiğimiz zamanlar olduğunu itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Efesliler 6:19

Benim için de dua edin ki, ağzımı her açışımda bana gerekli söz verilsin, böylece Müjde'nin sırrını cesaretle bildirebileyim.

 

Kısa Okuma: Yakup 1:19-20

Sevgili kardeşlerim, şunu aklınızda tutun: herkes dinlemekte çabuk, konuşmakta yavaş, öfkelenmekte de yavaş olsun. Çünkü insanın öfkesi, Tanrı'nın istediği doğruluğu sağlamaz.

 

III. / 6. Gün

 

Dua: Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’e ait Tanrı halkı Senden gelen her iyi armağan ve sevgi ile uluslara bereket olabilsin dua ediyoruz. Şimdi ve daima övgüyü ve yüceliği almaya layıksın. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 31:19

İyiliğin ne büyüktür, ya RAB,

Onu senden korkanlar için saklarsın,

Herkesin gözü önünde,

Sana sığınanlara iyi davranırsın.

 

Mezmur 54:4

İşte Tanrı benim yardımcımdır,

Tek desteğim Rab'dir.

 

İtiraflar

Baba Tanrı’nın bize gösterdiği merhamet ve bağışlamayı başkalarına göstermekte başarısız kaldığımızı itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Süleymanın Meselleri 14:34

Doğruluk bir ulusu yüceltir,

Oysa günah herhangi bir halk için utançtır.

 

Kısa Okuma: Süleymanın Meselleri 13.10

Kibirden ancak kavga çıkar,

Öğüt dinleyense bilgedir.

 

Süleymanın Meselleri 11:2

Küstahlığın ardından utanç gelir,

Ama bilgelik alçakgönüllülerdedir.

 

III. / 7. Gün

 

Dua: Bereket ve iyiliklerin kaynağı olan Rab Tanrı, halkının ruhani hayatını olabilecek en yüksek seviyeye çıkarmak için bugün Kutsal Ruh’unla adanmışlığımızı yenile. Tanrı halkına hizmet etsin diye sağladığın, kilisene verdiğin tüm soylu işçiler için Sana şükrediyoruz. Mesih adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 59:16-17

Bense gücün için sabah ezgiler söyleyecek,

Sevgini sevinçle dile getireceğim.

Çünkü sen bana kale,

Sıkıntılı günümde sığınak oldun.

Gücüm sensin, seni ilahilerle öveceğim,

Çünkü kalem, beni seven Tanrı sensin.

 

İtiraflar

Tanrı’yı onurlandırmayan işlerimiz olduğunu itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Elçilerin İşleri 17:30-31

Tanrı, geçmiş dönemlerin bilgisizliğini görmezlikten geldi; ama şimdi her yerde herkesin tövbe etmesini buyuruyor. Çünkü dünyayı, atadığı Kişi aracılığıyla adaletle yargılayacağı günü saptamıştır. Bu Kişi'yi ölümden diriltmekle bunun güvencesini herkese vermiştir.

 

Kısa Okuma: İşaya 45:24

Benim için şöyle diyecekler:

'Doğruluk ve güç yalnız RAB'dedir,

İnsanlar O'na gelecek.

RAB'be öfkelenenlerin hepsi utandırılacak.

 

III. / 8. Gün

 

Dua: Yücelik ve güç Tanrısı, Mesih’i tanımanın zenginliğinde yaşantımız ulusların gözünde İsa Mesih’i çekici ve arzu edilir kılsın diye dua ediyoruz. Bu dünyada Hristiyanlar olarak bütün insanlarla barış içinde yaşayabilmeyi diliyoruz Senden. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 73:23-24

Yine de sürekli seninleyim,

Sağ elimden tutarsın beni.

Öğütlerinle yol gösterir,

Beni sonunda yüceliğe eriştirirsin.

 

İtiraflar

Her durumda Rabbin önüne gelmekte başarısız olduğumuzu itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: I.Petrus 4:7

Her şeyin sonu yakındır. Bu nedenle, sağduyulu olun ve dua etmek için ayık durun.

 

Kısa Okuma: II.Petrus 3:5-7

Ne var ki göklerin, çok önceden Tanrı'nın sözüyle var olduğunu ve yerin su aracılığıyla sudan şekillendiğini kasıtlı olarak unutuyorlar. O zamanki dünya yine suyla, tufanla mahvolmuştu. Şimdiki yer ve gökler ise ateşe verilmek üzere aynı sözle saklanıyor, tanrısız kişilerin yargılanarak mahvolacağı güne dek korunuyorlar.

 

Duasız hiçbir iş tamamlanmış sayılmaz. – Anonim

 

III. / 9. Gün

 

Dua: Yüce olan Tanrımız, Kutsal vaatlerinin gerçekliği ve Kutsal Sözününün değişmezliği için Sana yücelik olsun. İsa Mesih’e ait olan halkını düşmekten ve ayartıdan koruman için Sana dua ederiz. İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Mezmur 118:1

RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

 

Mezmur 119:89-91

Ya RAB, sözün

Göklerde sonsuza dek duruyor.

Bağlılığın kuşaktan kuşağa sürüyor,

Kurduğun yeryüzü sapasağlam duruyor.

Bugün ilkelerin uyarınca ayakta duran her şey

Sana kulluk ediyor.

 

İtiraflar

Sevmekte, sabretmekte, merhamet göstermekte, yardım etmekte hatalı ve yetersiz olduğumuzu itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: I.Petrus 2:5, 9

O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kâhinler topluluğu olursunuz. Ama siz seçilmiş bir soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal bir ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini ilan etmek için seçildiniz.

 

Kısa Okuma: İbraniler 2:3-4

... bu kadar büyük kurtuluşu görmezlikten gelirsek nasıl kurtulabiliriz? Başlangıçta Rab tarafından bildirilen bu kurtuluş, Rab'bi dinlemiş olanlarca bize doğrulandı. Tanrı da buna belirtiler, harikalar, çeşitli mucizeler ve kendi isteğine göre dağıttığı Kutsal Ruh armağanlarıyla tanıklık etti.

 

III. / 10. Gün

 

Dua: Göklerdeki Babamız, Senin bir çocuğun olarak daima ışıkta yaşamaya olan ihtiyacımızı Sana getiriyoruz. İyilik, doğruluk ve gerçekte ışığın meyveleriyle hayatımızı Sende devam ettirmek istiyoruz. Sana yücelik olsun. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: İşaya 46:4

Siz yaşlanıncaya dek Ben O'yum;

Saçlarınız ağarıncaya dek

Ben yükleneceğim sizi.

Sizi ben yarattım, ben taşıyacağım,

Evet, sizi ben yüklenecek, ben kurtaracağım.

 

Mika 7:7

Ama ben umutla RAB'be bakıyor,

Kurtarıcım olan Tanrı'yı bekliyorum.

Duyacak beni Tanrım.

 

İtiraflar

Tanrı’nın sözüne güvenmekte ve itaat etmekte zayıf olduğumuzu itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Efesliler 3:16-19

Baba'nın kendi yüceliğinin zenginliğine göre Ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı'nın tüm doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya ve bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.

 

Kısa Okuma: İbraniler 11:1

İman, ümit edilenlere güvenmek, görünmeyen şeylerin varlığından emin olmaktır.

 

İbraniler 11:16

Oysa onlar daha iyisini, yani göksel olanı arzu ediyorlardı. Bundan dolayı Tanrı, onların Tanrısı olarak anılmaktan utanmıyor. Çünkü onlara bir kent hazırlamıştır.

 

III. / 11. Gün

 

Dua: Merhamet ve mucizeler Tanrısı, bugün canlarımız Sendeki zengin yiyeceklerle doysun, hiç bitmeyecek olan açlığımızı ve susuzluğumuzu Senin önüne getiriyoruz. Merhamet et Rab ve bereketle. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Romalılar 3:25-28

Tanrı, Mesih'i, kanıyla günahları bağışlatan ve imanla benimsenen kurban olarak sundu. Böylece adaletini gösterdi. Çünkü sabrederek, daha önce işlenmiş günahları cezasız bıraktı. Bunu, adil kalmak ve İsa'ya iman edeni aklamak için şimdiki zamanda kendi adaletini göstermek amacıyla yaptı. Öyleyse neyle övünebiliriz? Hiçbir şeyle! Hangi ilkeye dayanarak? Yasa'yı yerine getirme ilkesine mi? Hayır, iman ilkesine. Çünkü insanın, Yasa'nın gereklerini yapmakla değil, imanla aklandığı kanısındayız.

 

Romalılar 5:1-2

Böylece imanla aklandığımıza göre, Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz. İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk. Ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek ümidiyle övünürüz.

 

İtiraflar

Zor zamanlarda Tanrı’nın bize vermiş olduğu şifa ve bereketleri görmediğimizi ve çabuk unuttuğumuzu itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Efesliler 4:13-15

Sonunda hepimiz imanda ve Tanrı'nın Oğlunu tanımada birliğe, yetkinliğe ve Mesih'in doluluğundaki olgunluk düzeyine erişeceğiz. Böylece artık insanların kurnazlığıyla, aldatıcı düzenler kurmaktaki hünerleriyle, her öğretinin yeliyle çalkalanan ve öteye beriye sürüklenen çocuklar olmayacağız. Tersine, sevgiyle gerçeğe uyarak bedenin başı olan Mesih'e doğru her yönden büyüyeceğiz.

 

Kısa Okuma: İbraniler 12:22-24

Oysa sizler Siyon dağına, yaşayan Tanrı'nın kenti olan göksel Kudüs'e, bir bayram şenliği içinde onbinlerce meleğe, adları göklerde yazılmış ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. Herkesin yargıcı olan Tanrı'ya, yetkinliğe erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni antlaşmanın aracısı olan İsa'ya ve Habil'in kanından daha üstün bir anlam ifade eden serpmelik kana yaklaştınız.

 

III. / 12. Gün

 

Dua: Göklerdeki Babamız, Seni hoşnut eden makbul bir kurban olsun yaşayışımız ve sözlerimiz diye Sana yalvarıyoruz. Tanrı halkının gayreti eksilmesin ve Ruhta ateşli olsun diye dua ediyoruz. İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Romalılar 6:5

Eğer O'nunkine benzer bir ölümde O'nunla birleşmişsek, O'nunkine benzer bir dirilişte de O'nunla birleşeceğiz.

 

I.Korintliler 1:4-7

Tanrı'nın Mesih İsa'da size bağışladığı lütuftan ötürü sizin için her zaman Tanrıma şükrediyorum. Mesih'le ilgili tanıklığımız sizde pekiştiği gibi Mesih'te her şeyde, her söz ve her bilgide zenginleştiniz. Şöyle ki, siz Rabbimiz İsa Mesih'in görünmesini beklerken hiçbir ruhsal armağandan yoksun değilsiniz.

 

İtiraflar

Zor zamanlarda ve beklenmeyen olaylarda paniğe kapılıp Tanrı’nın gücünü unuttuğumuzu itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Koloseliler 4:3-4

Aynı zamanda bizim için de dua edin ki Tanrı, sözünü yaymamız ve uğruna hapsedildiğim Mesih sırrını açıklamamız için bize bir kapı açsın. Bu sırrı, gerektiği gibi açıklıkla bildirebilmem için dua edin.

 

Kısa Okuma: Yeremya 29:12-13

O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim. Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.

 

Çocuklar olarak bizim ve baba olarak Tanrıyla aramızdaki sevgi ilişkisinde yatan vaadin gücü budur: ‘dileyin size verilecektir.’ –Maxie Dunnam

 

III. / 13. Gün

 

Dua: Yüceliğin ve iyi armağanların sahibi olan Babamız, sevgili Oğlun İsa Mesih’te değerli armağanlarla bizleri kuşandırdın, Sana övgü ve yücelik olsun. Bu gün ait olduğumuz Mesih’in izinde disiplinli ve sevinçli Hristiyan hayatını yaşayabilmeye adıyoruz kendimizi; bunları başarabilmek için iman, ümit ve sevgi diliyoruz Senden. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: I.Korintliler 6.11

... yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih'in adıyla ve Tanrımızın Ruhu aracılığıyla aklandınız.

 

I.Korintliler 15:57-58

Tanrı'ya şükürler olsun! Rabbimiz İsa Mesih'in aracılığıyla bizi zafere ulaştıran O'dur. Bu nedenle, sevgili kardeşlerim, Rab'bin yolunda verdiğiniz emeğin boşa gitmeyeceğini bilerek dayanın, sarsılmayın, Rab'bin işinde her zaman gayretli olun.

 

İtiraflar

Her durumda sevincimizi koruyamadığımızı itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: II.Tarihler 20:20

Ertesi sabah erkenden kalkıp Tekoa kırlarına doğru yola çıktılar. Yola koyulduklarında Yehoşafat durup şöyle dedi: "Beni dinleyin, ey Yahuda halkı ve Yeruşalim'de oturanlar! Tanrınız RAB'be güvenin, güvenlikte olursunuz. O'nun peygamberlerine güvenin, başarılı olursunuz."

 

Kısa Okuma: Matta 16:27

İnsanoğlu, Babasının görkemi içinde melekleriyle gelecek ve herkese, yaptıklarının karşılığını verecektir.

 

Markos 8.38

Bu vefasız ve günahkâr kuşağın ortasında, kim benden ve benim sözlerimden utanırsa, İnsanoğlu da, Babasının görkemi içinde kutsal meleklerle birlikte geldiğinde o kişiden utanacaktır.

 

III. / 14. Gün

 

Dua: Göklerdeki Babamız, İsa Mesih aracılığı ile bizleri çocukların olarak kabul ettin, Sana yücelik olsun. Bugün hayatımız için olan isteğini anlayabilmemiz için bizleri bereketle ki, kötülüğe meyil etmeyelim, Mesih’in hafif ve tatlı olan boyunduruğunu taşıyabilelim. Övgü ve yücelik daima Senindir. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: II.Korintliler 1.21-22

Bizi sizinle birlikte Mesih'te pekiştiren ve bizi meshetmiş olan Tanrı'dır. O bizi mühürledi ve güvence olarak yüreklerimize Kutsal Ruh'u yerleştirdi.

 

II.Korintliler 2:14

Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, O'nu tanımanın hoş kokusunu her yerde aracılığımızla yayan Tanrı'ya şükürler olsun!

 

İtiraflar

Tanrı’nın tüm sağlayış ve bereketlerine rağmen sorunlara odaklandığımızı itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Yuhanna 20:21

İsa yine onlara, «Size esenlik olsun!» dedi. «Baba beni gönderdiği gibi, ben de sizi gönderiyorum.»

 

Kısa Okuma: Süleymanın Meselleri 16:9

Kişi yüreğinde gideceği yolu tasarlar,

Ama adımlarını RAB yönlendirir.

 

Süleymanın Meselleri 19:21

İnsan yüreğinde çok şey tasarlar,

Ama gerçekleşen, RAB'bin amacıdır.

 

Süleymanın Meselleri 21.30

RAB'be karşı başarılı olabilecek

Bilgelik, akıl ve tasarı yoktur.

 

III. / 15. Gün

 

Dua: Her ihtiyacımızı sağlayan yüce Babamız, yarın ve sonraki günlerin kaygısından uzakta, Senin krallığını ve doğruluğunu arayan kişilerden olabilmemiz için bugün bizleri bereketle. Mesih’in kutsal adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: II.Korintliler 5:21

Tanrı, Mesih sayesinde kendisinin doğruluğu olalım diye, günahı bilmeyen Mesih'i bizim için günah yaptı

 

Efesliler 1:4-6

O, kendi önünde, sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. Öyle ki, sevgili Oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün.

 

İtiraflar

Hayatımızda bu dünyanın gidişine uyduğumuz zamanlar olduğunu itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Elçilerin İşleri 20:35

Yaptığım her işte sizlere, böyle emek vererek güçsüzlere yardım etmemiz ve Rab İsa'nın, `Vermek, almaktan daha büyük mutluluktur' diyen sözünü unutmamamız gerektiğini gösterdim.

 

Yeremya 29:11 Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum" diyor RAB. "Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.

 

Yuhanna 14:27 Size esenlik bırakıyorum, size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın.

 

III. / 16. Gün

 

Dua: Bizleri Mesih’te bağışlayan yüce Babamız, daima Mesih’in övülmesi için yaşayalım ve Senin Krallığının tanıkları olabilelim diye bizleri daima bereketle. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Efesliler 1:7-8

Tüm bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı kendi lütfunun zenginliği sayesinde, Mesih'in kanının aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışına sahibiz.

 

Efesliler 2:6-7

Tanrı bizi Mesih İsa'da, Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu. Bunu, Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı.

 

İtiraflar

Tanrı’nın bize iyilik veya açıklama borcu olduğunu düşündüğümüz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Galatyalılar 3:28

Artık ne Yahudi ne Grek, ne köle ne özgür, ne erkek ne dişi ayrımı vardır. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz.

 

Kısa Okuma: Matta 10:38-39

Çarmıhını yüklenip ardımdan gelmeyen, bana layık değildir. Canını kurtaran, onu yitirecek. Benim uğruma canını yitiren ise onu kurtaracaktır.

 

Bize dua etmesini öğret, düşmanın kaçmasına ve onun tutsaklarının özgür kalmasına sebep olalım. – Watchman Nee

 

III. / 17. Gün

 

Dua: Koruyan ve bağışlayan Tanrımız, çarmıhı layık bir şekilde taşıyabilmemize ve komşularımızla olan ilişkimizde Senin Krallığının altında yaşayan soylu işçilerin olduğumuzu daima unutmadan yaşamamızı sağla. Mesih’in kutsal adıyla. Amin. 

 

Tapınma Övgüsü: İşaya 17

6 Çok az kişi kurtulacak.

Artakalanların sayısı, dövüldükten sonra tepesinde iki üç,

Dal uçlarında dört beş zeytin tanesi kalan

Zeytin ağacı gibi olacak.

İsrail'in Tanrısı RAB böyle diyor.

7 O gün insanlar kendilerini yaratana bakacaklar, gözleri

İsrail'in Kutsalı'nı görecek.

 

İşaya 25:1

Ya RAB, sensin benim Tanrım,

Seni yüceltir, adını överim.

Çünkü sen eskiden beri tasarladığın harikaları

Tam bir sadakatle gerçekleştirdin.

 

İtiraflar

Tanrısal Sözün dünyaya yayılmasına engel teşkil eden yönlerimizi itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Filipililer 1:9-11

Duam şu ki sevginiz, bilgi ve her tür sezgiyle arttıkça artsın. Öyle ki, üstün değerleri ayırt edebilesiniz ve böylece, Tanrı'nın yüceliği ve övgüsü için, Mesih'in aracılığıyla gelen doğruluk meyvesiyle dolarak Mesih'in gününde saf ve kusursuz olasınız.

 

Kısa Okuma: Luka 9:60

İsa ona şöyle dedi: «Ölüleri bırak, kendi ölülerini kendileri gömsünler. Sen gidip, Tanrı'nın Egemenliğini duyur.»

 

Matta 4:19

İsa onlara, «Ardımdan gelin, sizleri insan tutan balıkçılar yapacağım» dedi.

 

III. / 18. Gün

 

Dua: Göklerdeki Babamız, Mesih’in alçakgönüllü hizmetinden örnek almayı ve Mesih’teki yeni yaşam gerçeğinde dimdik ayakta durmayı diliyoruz kutsal varlığından. İsa Mesih adıyla bu günümüzü kutsa. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Çıkış 9:16

Gücümü sana göstermek, adımı bütün dünyaya tanıtmak için

seni ayakta tuttum.

 

Tekvin 50:20

Siz bana kötülük düşündünüz, ama Tanrı bugün olduğu gibi birçok halkın yaşamını korumak için o kötülüğü iyiliğe çevirdi.

 

İtiraflar

Gerçekleri kendi çıkarımız için yanlış kullandığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: I.Yuhanna 2:10-11

Kardeşini seven, ışıkta yaşar ve başkasının tökezlemesine neden olmaz. Ama kardeşinden nefret eden karanlıktadır; karanlıkta yürür ve nereye gittiğini bilmez. Çünkü karanlık, onun gözlerini kör etmiştir.

 

Kısa Okuma: Matta 10:24-25

«Öğrenci öğretmeninden, köle de efendisinden üstün değildir. Öğrencinin öğretmeni gibi, kölenin de efendisi gibi olması yeterlidir. Eğer insanlar evin efendisine Beelzebub derlerse, ev halkına daha neler demezler!

 

Luka 22:26-27

«Ama siz böyle olmayacaksınız. Aranızda en büyük olan, en küçük gibi olsun; yöneten, hizmet eden gibi olsun. Hangisi daha büyük, sofrada oturan mı, hizmet eden mi? Sofrada oturan değil mi? Oysa ben aranızda hizmet eden biri gibi oldum.

 

Markos 9:35

İsa oturup Onikileri yanına çağırdı. Onlara şöyle dedi: «Birinci olmak isteyen en sonuncu olsun, herkesin hizmetkârı olsun.»

 

III. / 19. Gün

 

Dua: Merhamet ve esenliğin Tanrısı, her iyi armağan Senden gelir. Sonsuz sevgin ve iyiliklerinle bizleri kutsar ve canlarımızı sevinçli kılarsın. Bizlere Mesih’te olan düşünceyi anlamayı lütuf et ki, iyiliklerini küçük düşürmeden yaşayabilelim. Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: I.Tarihler 16:34

RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

 

Mezmur 18:6, 19

Sıkıntı içinde RAB'be yakardım,

Yardıma çağırdım Tanrım'ı.

Tapınağından sesimi duydu,

Haykırışım kulaklarına ulaştı.

Beni huzura kavuşturdu,

Kurtardı, çünkü benden hoşnut kaldı.

 

İtiraflar

Yetki ve sorumluluklarımızı ziyan edip yanlış kullandığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: I.Selanikliler 3:12

Rab, birbirinize ve bütün insanlara olan sevginizi, bizim size olan sevgimiz ölçüsünde çoğaltıp artırsın!

 

Kısa Okuma: Luka 3:22

Kutsal Ruh, bedensel bir görünüm alarak güvercin biçiminde O'nun üzerine indi. Gökten gelen bir ses de, «Sen benim sevgili Oğlumsun, senden hoşnudum» dedi.

 

Yuhanna 3:35

Baba Oğul'u sever ve her şeyi O'na emanet etmiştir.

 

III. / 20. Gün

 

Dua: Ya Rab, Sendeki sonsuz yaşam ve kurtuluş için Sana övgü ve yücelik olsun. Sende başladığımız bu günü ışığınla aydınlat ki, kutsal emirlerine karşı gelmeden ve Kutsal Ruh’unu kederlendirmeden bu günü Sende tamamlayalım. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Efesliler 1

18-20 O'nun çağrısından doğan umudu, kutsallara verdiği mirasın yüce zenginliğini ve iman eden bizler için etkin olan kudretinin aşkın büyüklüğünü anlamanız için, yüreklerinizin gözleri aydınlansın diye dua ediyorum. Bu kudret, Tanrı'nın, Mesih'i ölümden diriltirken ve göksel yerlerde sağında oturturken O'nda sergilediği üstün güçle aynı etkinliktedir. 21 Tanrı O'nu bütün yönetimlerin, hükümranlıkların, güç ve egemenliklerin, yalnız bu çağda değil, gelecek çağda da anılacak bütün adların çok üstüne çıkardı.

 

Efesliler 2:4-5

Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. O'nun lütfuyla kurtuldunuz.

 

İtiraflar

Tanrı’ya olan sevgimizde ve hizmetimizde yetersiz olduğumuzu itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Nehemya 1:7

Sana çok kötülük yaptık. Kulun Musa'ya verdiğin buyruklara, kurallara, ilkelere uymadık.

 

Kısa Okuma: Yuhanna 1:10-11

O, dünyadaydı, dünya O'nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O'nu tanımadı. Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O'nu kabul etmedi.

 

İhtiyaç hissiyle yanan bir adamın lisanı duadır.

– E.M. Bounds

 

III. / 21. Gün

 

Dua: Yüce Rab, Sendeki yenilenme ve özgürlük için bu günümüz bir şükran sunusu gibi Sana makbul olsun diye yalvarıyoruz. Günümüzü, işlerimizi ve komşularımızla olan ilişkimizi kutsa. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Koloseliler 1:21-22

Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. Şimdiyse Mesih, sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı.

 

Filipililer 3:20-21

Oysa bizim vatanımız göklerdedir. Ve oradan, Kurtarıcı olan Rab İsa Mesih'i bekliyoruz. O, her şeyi kendine bağlı kılmaya yeterli olan gücünün etkinliğiyle bizim zavallı bedenlerimizi değiştirip kendi yüce bedenine benzer hale getirecektir.

 

İtiraflar

Hristiyan sevincini dünyaya göstermekte başarısız olduğumuz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: II.Selanikliler 3:1-2

Son olarak kardeşler, Rab'bin sözü, aranızda olduğu gibi, hızla yayılsın ve yüceltilsin diye bizim için dua edin. Ahlaksız ve kötü insanlardan kurtulmamız için de dua edin. Çünkü herkes iman etmiş değildir.

 

Kısa Okuma: Romalılar 5:15-16

Ama Tanrı'nın armağanı Adem'in suçu gibi değildir. Çünkü birinin suçuyla birçokları öldüyse, Tanrı'nın lütfu ve bir tek adamın, yani İsa Mesih'in lütfuyla verilen bağış birçokları yararına daha da çoğaldı. Tanrı'nın bağışı, o tek adamın günahının sonucu gibi değildir. Tek bir suçtan sonra verilen yargı mahkumiyet getirdi; ama birçok suçlardan sonra verilen armağan aklanmayı sağladı.

 

III. / 22. Gün

 

Dua: Rab, Sana güvenmeyi öğrenmeye adıyoruz bugünü. Her türlü sıkıntı ve zorluklarda bile yalnızca Senin adından korkmayı ve gözümüzü Sendeki zaferde tutmayı bizlere öğret. Sonsuzluklar boyunca Sana yücelik olsun. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Koloseliler 2:13-15

Siz suçlarınız ve benliğinizin sünnetsizliği yüzünden ölüyken, Tanrı sizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. Bütün suçlarımızı O bağışladı. Kurallarıyla bize karşı ve aleyhimizde olan yazılı antlaşmayı sildi, onu çarmıha mıhlayıp ortadan kaldırdı. Yönetimlerin ve hükümranlıkların elindeki silahları alıp onları çarmıhta yenerek açıkça gözler önüne serdi.

 

I.Selanikliler 5:9-10

Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi. Mesih bizim için öldü; öyle ki, ister diri ister ölmüş olalım, O'nunla birlikte yaşayalım.

 

İtiraflar

Tanrı’ya ve kiliseye sabırsız davrandığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Mezmur 3:8

Kurtuluş RAB'dedir,

Halkının üzerinde olsun bereketin!

 

Kısa Okuma: I.Korintliler 6:17

Oysa Rab'le birleşen kişi, O'nunla tek bir ruh olur.

 

Romalılar 14:7-8

Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız, hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz. Yaşarsak, Rab için yaşarız; ölürsek, Rab için ölürüz. Böylece yaşasak da, ölsek de Rabbin'iz.

 

III. / 23. Gün

 

Dua: Rab, diriliş ve yaşan Sensin, sonsuz yaşam Sendedir, bu günümüzü Senin gelişine hazır olmaya adıyoruz. Tanrı halkı Senin ikinci gelişin üzerinde düşünsün ve hazır olsun diye bizleri bereketle. Sonsuzluklar boyunca Sana yücelik olsun. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: I.Selanikliler 4:13-17

Kardeşler, umutsuzluk içinde yaşayan diğer insanlar gibi kederlenmemeniz için, gözlerini yaşama kapamış olanlar konusunda bilgisiz kalmanızı istemiyoruz. İsa'nın ölüp dirildiğine inanıyoruz. Aynı şekilde Tanrı, İsa'ya bağlı olarak gözlerini yaşama kapamış olanları da O'nunla birlikte geri getirecektir. Rab'bin sözüne dayanarak size şunu bildiriyoruz: biz yaşamakta olanlar, Rab'bin gelişine dek diri kalacak olanlar, gözlerini yaşama kapamış olanların önüne asla geçmeyeceğiz. Rab'bin kendisi, bir emir çağrısıyla, baş meleğin seslenmesiyle ve Tanrı'nın borazanıyla gökten inecek. Önce Mesih'e ait ölüler dirilecek. Ondan sonra biz yaşamakta olanlar, diri kalmış olanlar, onlarla birlikte Rab'bi havada karşılamak üzere bulutlar içinde alınıp götürüleceğiz. Böylece sonsuza dek Rab'le birlikte olacağız.

 

İtiraflar

Başkalarının incinmesine sebep olan her düşünce, söz ve davranışlarımızı itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Efesliler 4

7 Ama lütuf her birimize Mesih'in armağanı ölçüsünde bağışlandı.

11 Kendisi kimini elçi, kimini peygamber, kimini müjdeci, kimini önder ve öğretmen atadı. 12 Öyle ki, kutsallar hizmet görevini yapmak ve Mesih'in bedenini geliştirmek üzere donatılsın.

 

Kısa Okuma: Yuhanna 3:14-15

Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu'nun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. Öyle ki, O'na iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun.

 

III. / 24. Gün

 

Dua: Göklerdeki Babamız, günlerimizi Seni hoşnut eden bir şekilde tamamlamamız için bizlere yardım et. Lütuf et ki sadık bir hizmetçi olarak Sana ve yeryüzündeki halkına hizmet edebilelim ve Sendeki kurtuluşu uluslara ilan edebilelim. Rabbimiz İsa adıyla. Amin. 

 

Tapınma Övgüsü: I.Timoteos 1:15-16

«Mesih İsa günahkârları kurtarmak için dünyaya geldi» sözü, güvenilir ve her bakımdan kabule layık bir sözdür. Günahkârların en kötüsü benim. Ama Mesih İsa, kendisine iman edip sonsuz yaşama kavuşacak olanlara örnek olayım diye sınırsız sabrını öncelikle bende sergilemek için bana merhamet etti.

 

II.Timoteos 1:9a

Tanrı bizi, yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı.

 

İtiraflar

Tanrı’nın iyiliğini başkalarına göstermekte başarısız olduğumuzu itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: İbraniler 3:13

«Gün bugündür» denildikçe birbirinizi her gün yüreklendirin. Öyle ki, hiçbirinizin yüreği günahın aldatmasıyla nasırlaşmasın.

 

Kısa Okuma: Romalılar 10:4

Ne var ki, her iman edenin aklanması için Mesih, Kutsal Yasa'nın sonudur.

 

Romalılar 10:17

Demek ki iman, haberi duymakla, duymak da Mesih'le ilgili sözün yayılmasıyla olur.

 

Olması gerektiği gibi dua eden, dua ettiği gibi yaşamaya çalışır. – John Owen

 

III. / 25. Gün

 

Dua: Rab, bugünü Senin yüceliğine ve görkemine adıyoruz. Senin ev halkın olarak bu dünyaya yaşayan bir tanıklık verebilmeyi diliyoruz Senden. Ve kalbimizde hüküm sürmeni istiyoruz kutsal varlığından. Sen dirisin ve kralsın, sonsuzluklar boyunca hükmedersin. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: II.Timoteos 1:9b-10

Tanrı bizi, yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize Mesih İsa'da zamanın başlangıcından önce bağışlanmış ve şimdi O'nun gelişiyle açığa çıkarılmıştır. Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü Müjde'nin aracılığıyla ışığa çıkarmıştır

 

İtiraflar

Tanrı ile olan ilişkimizde gerekli sadakati her zaman göstermediğimizi itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Romalıar 13:8-10

Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven, Kutsal Yasa'yı yerine getirmiş olur. «Zina etme, adam öldürme, hırsızlık yapma, başkasının malına göz dikme» buyrukları ve bundan başka ne buyruk varsa, şu sözde özetlenir: «Komşunu kendin gibi sev.» Sevgi, komşuya kötülük etmez. Bu nedenle sevgi, Kutsal Yasa'nın yerine getirilmesidir.

 

Kısa Okuma: Koloseliler 2:3

Bilgeliğin ve bilginin tüm gömüleri Mesih’te saklanmıştır.

 

Koloseliler 2:9

Çünkü Tanrılığın tüm doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor.

 

III. / 26. Gün

 

Dua: Her şeye kadir olan Babamız, bugün bize öğretmek istediklerini anlayabilmeyi diliyoruz Senden. Kutsal Yazıların bizlere temiz bir kalp ve pak bir anlayış versin diye dua ediyoruz. Mesih’in yüce ve kutsal adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Titus 2:13-14

Bu arada, mübarek ümidimizin gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. Mesih, bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait ve iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak için kendini bizim uğrumuza feda etti.

 

II.Timoteos 4:18

Rab beni her kötülükten kurtaracak ve kendi göksel egemenliğine güvenlik içinde ulaştıracak. Sonsuzlara dek O'na yücelik olsun. Amin.

 

İtiraflar

Kurtuluşumuzun yüceliğini unutup övgüde ve şükranda zayıf ve sevinçsiz kaldığımız zamanlar olduğunu itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Yahuda 22

Kararsız olan bazılarına merhamet edin.

 

Kısa Okuma: İbranilerr 5:7-10

Mesih, yeryüzünde olduğu günlerde kendisini ölümden kurtaracak güçte olan Tanrı'ya büyük feryat ve gözyaşlarıyla dua ve yakarışlarda bulunmuş ve Tanrı korkusu nedeniyle işitilmişti. Oğul olduğu halde, çektiği acılardan söz dinlemeyi öğrendi. Yetkin kılınmış olarak Tanrı tarafından Melkisedek düzenine göre başkâhin atanan Mesih, sözünü dinleyenlerin hepsi için sonsuz kurtuluş kaynağı olmuştur.

 

III. / 27. Gün

 

Dua: Rab, bugün bizlere Senin isteğinde kalmayı ve daima Senin isteğine göre yaşamayı öğret. Aklımızı ve zamanımızı Seni hoşnut eden bir yolda kullanalım diye bizleri bereketle. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Titus 3:4-7

Ama Kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı. Öyle ki, O'nun lütfuyla aklanmış olarak ümit içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım.

 

İbraniler 6:19-20

Canlarımız için gemi demiri gibi sağlam ve güvenilir olan bu ümit, perdenin öte tarafına geçer. İsa, Melkisedek düzenine göre sonsuza dek başkâhin olup bizim uğrumuza oraya öncümüz olarak geçti.

 

İtiraflar

İsa Mesih’in görkem içinde geleceğini unutarak yaşadığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: II.Tarihler 14

11 ..."Ya RAB, güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek senden başka kimse yoktur"

"Ey Tanrımız RAB, bize yardım et, çünkü sana güveniyoruz. Senin adınla bu kalabalığa karşı çıktık. Ya RAB, sen bizim Tanrımız'sın. İnsanlar sana karşı zafer kazanmasın."

 

Kısa Okuma: I.Yuhanna 3:23

O'nun buyruğu da, Oğlu İsa Mesih'in adına inanmamız ve tıpkı İsa'nın buyurduğu gibi, birbirimizi sevmemizdir.

 

III. / 28. Gün

 

Dua: Göklerdeki Babamız, Kutsal Ruh’unla bizleri esenlik içinde bereketle. Kilisene büyük bir hasat ve işçi ver diye dua ediyoruz. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

 

Tapınma Övgüsü: I.Petrus 1:2

İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz için ve O'nun kanının üzerinize serpilmesi için, Baba Tanrı'nın önbilgisine göre Ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Lütuf ve esenlik artan ölçüde sizin olsun.

 

İbraniler 13:15

Bu nedenle, İsa'nın aracılığıyla Tanrı'ya sürekli övgü kurbanları, yani O'nun adını açıkça anan dudakların meyvesini sunalım.

 

İtiraflar

Hayatımızda Tanrı’nın bilgelik ve yol göstericiliğini  aramadığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: İbraniler 13:16

İyilik yapmayı ve sizde olanı başkalarıyla paylaşmayı unutmayın. Çünkü Tanrı bu tür kurbanlardan hoşnut olur.

 

Kısa Okuma: Yuhanna 10:17-18

Canımı, tekrar geri almak üzere veririm. Bunun için Baba beni sever. Canımı kimse benden alamaz; ben onu kendiliğimden veririm. Onu vermeye de tekrar geri almaya da yetkim var. Bu buyruğu Babamdan aldım.

 

Sevginin ilk ve en başta gelen eylemi duadır.

–Brennan Manning

 

III. / 29. Gün

 

Dua: Herşeye kadir olan Babamız, Kutsal Yazılar bizi her iyi iş ve tanıklık için donatsın ki, bilgelik ve sevinci Kutsal Yazılarda görebilelim diye dua ediyoruz. Öyle ki, Kelamının bilgeliğinde ve esenliğinde yaşayan Tanrı halkı insanlık ailesine tüm sıkıntılarda destek olabilsin. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: I.Petrus 1:8-9

Mesih'i görmemiş olsanız da O'nu seviyorsunuz. Şimdi O'nu görmediğiniz halde O'na iman ediyor ve sözle anlatılamayacak yüce bir sevinçle coşuyorsunuz.

 

İbranilerr 12:28-29

Böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuza göre, minnettar olalım. Öyle ki, Tanrı'yı hoşnut edecek şekilde saygı ve korkuyla tapınalım. Çünkü Tanrımız yakıp tüketen bir ateştir.

 

İtiraflar

Dua hayatında kararlılık ve süreklik sağlayamadığımızı itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Mezmur 4:6

"Kim bize iyilik yapacak?" diyen çok.

Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!

 

Kısa Okuma: Yuhanna 6:47

Size doğrusunu söyleyeyim, iman edenin sonsuz yaşamı vardır.

 

I.Korintliler 6:14

Rab'bi dirilten Tanrı, kendi kudretiyle bizi de diriltecek.

 

III. / 30. Gün

 

Dua: Güç, merhamet ve mucizeler Tanrı’sı, Mesih adıyla inananların Sana kaldırdığı yakarışla büyük güç ve merhametinle cevapla. Her karar ve adımlarımızı Senin iradene uygun olsun diye bereketle. İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: I.Petrus 1:18-19

Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan gümüş ya da altın gibi geçici şeylerle değil, Mesih'in kusursuz ve lekesiz bir kuzunun kanına benzer değerli kanı fidyesiyle kurtuldunuz.

 

I.Yuhanna 3:1

Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize `Tanrı'nın çocukları' deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Baba'yı tanımadığı için bizi de tanımıyor.

 

İtiraflar

Başkalarının ihtiyaç ve düşüncelerine gerekli önemi vermediğimiz zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: I.Korintliler 12:12

Beden bir olmakla birlikte birçok üyeden oluşur ve çok sayıda olan bu üyelerin hepsi de tek bir beden oluşturur. Mesih de böyledir.

 

Kısa Okuma: Sayılar 18:20

RAB Harun'la konuşmasını şöyle sürdürdü: "Onların ülkesinde mirasın olmayacak, aralarında hiçbir payın olmayacak. İsrailliler arasında payın ve mirasın Ben'im.

 

III. / 31. Gün

 

Dua: Kutsal olan Tanrımız, her iyi ve mükemmel armağanınla kiliseni donattığın için Sana övgüler olsun. Seni hoşnut eden bir yaşam sürmek için halkını bereketle. Mesih’in yüce adıyla. Amin.

 

Tapınma Övgüsü: Eyüp 10:12

Bana yaşam verdin, sevgi gösterdin,

İlgin ruhumu korudu.

 

Mezmur 7:10

Tanrı kalkan gibi yanıbaşımda,

Temiz yüreklileri O kurtarır.

 

Mezmur 31:7

Çok vefalısın, bu yüzden sevinip coşacağım,

Çünkü düşkün halimi görüyor,

Çektiğim sıkıntıları biliyorsun,

 

İtiraflar

Tanrı’nın ev halkı için söz veya eylemle sorumluluğumuza aykırı davrandığımız zamanları itiraf edelim.

 

Kısa Okuma: Mezmur 62:5-8

Ey canım, yalnız Tanrı'da huzur bul,

Çünkü umudum O'ndadır.

Tek kayam, kurtuluşum,

Kalem O'dur, sarsılmam.

Kurtuluşum ve onurum Tanrı'ya bağlıdır,

Güçlü kayam, sığınağım O'dur.

Ey halkım, her zaman O'na güven,

İçini dök O'na,

Çünkü Tanrı sığınağımızdır.

 

Kısa Okuma: Tesniye 12:9

Çünkü Tanrınız RAB'bin size vereceği dinlenme yerine, mirasa daha ulaşmadınız.

 

Mezmur 37:23-24

RAB insana sağlam adım attırır,

İnsanın yolundan hoşnut olursa.

Düşse bile yıkılmaz insan,

Çünkü elinden tutan RAB'dir.

 

Vahiy 1: 4-6 ...

Var olan, var olmuş ve gelecek olandan, O'nun tahtının önünde bulunan yedi ruhtan ve ölüler arasından ilk doğan, dünya krallarına egemen olan güvenilir tanık İsa Mesih'ten sizlere lütuf ve esenlik olsun.

Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış ve bizi bir krallık haline getirip Babası Tanrı'nın hizmetinde kâhinler

yapmış olan Mesih'in olsun! Amin.

 

Bugün yapacak çok işim olduğundan ilk önce üç saat dua edeceğim. –Martin Luther