AKŞAM DUALARI

( 2. ve 4. Hafta )

 

( 2. ve 4. Hafta ) Pazar – Akşam

 

Levililer 23:3 Altı gün çalışacaksınız. Ama yedinci gün olan Şabat dinlenme ve kutsal toplantı günüdür. Hiçbir iş yapmayacaksınız. Yaşadığınız her yerde Şabat'ı RAB'be ayıracaksınız.

 

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

(Mezmur 150)

RAB'be övgüler sunun!

Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun!

Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde!

Zillerle O'na övgüler sunun!

Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun!

 

Mezmur 84

8 Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, duamı dinle,

Kulak ver, ey Yakup'un Tanrısı!

9 Ey Tanrı, kalkanımıza bak,

Meshettiğin krala lütfet!

10 Senin avlularında bir gün,

Başka yerdeki bin günden iyidir;

Kötülerin çadırında yaşamaktansa,

Tanrım'ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.

11 Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır.

Lütuf ve yücelik sağlar;

Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.

12 Ey Her Şeye Egemen RAB,

Ne mutlu sana güvenen insana!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

İşaya 1: 18 RAB diyor ki,

"Gelin, şimdi davamızı görelim.

Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa

Kar gibi ak pak olacaksınız.

Elleriniz kırmız böceği gibi kızıl olsa da

Yapağı gibi bembeyaz olacak.

 ( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 141: 1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!

Sana yakarınca sesime kulak ver!

2 Duam önünde yükselen buhur gibi,

El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!

 

Dua

Her şeyi yaratan Tanrımız, bu günü Sen yarattın

ve bu gece Senin armağanındır.

Işığını gönder ve bizleri aydınlat,

sakinlik içinde bizleri ziyaret et

ve canlarımız Sende teselli bulsun,

Senin yakınlığın rüyalarımızda da bizimle olsun.

Yeni yaşamın diriliş gücünde bizleri güçlendir ki,

Senin övülecek işlerini ilan edelim

ve dünyaya

şimdi ve daima hükmeden

İsa Mesih’i gösterebilelim. Dünyanın her yerindeki İsa Mesih’e ait olan halkın için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver, iman, ümit ve sevgide halkını bereketle. Amin.

 

Mezmur 115

Bizi değil, ya RAB, bizi değil,

Sevgin ve sadakatin uğruna,

Kendi adını yücelt!

Niçin uluslar:

"Hani, nerede onların Tanrısı?" desin.

Bizim Tanrımız göklerdedir,

Ne isterse yapar.

Oysa onların putları altın ve gümüşten yapılmış,

İnsan elinin eseridir.

Ağızları var, konuşmazlar,

Gözleri var, görmezler,

Kulakları var, duymazlar,

Burunları var, koku almazlar,

Elleri var, hissetmezler,

Ayakları var, yürümezler,

Boğazlarından ses çıkmaz.

Onları yapan, onlara güvenen herkes

Onlar gibi olacak!

Ey İsrail halkı, RAB'be güven,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

Ey Harun soyu, RAB'be güven,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

Ey RAB'den korkanlar, RAB'be güvenin,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

RAB bizi anımsayıp kutsayacak,

İsrail halkını,

Harun soyunu kutsayacak.

Küçük, büyük,

Kendisinden korkan herkesi kutsayacak.

RAB sizi,

Sizi ve çocuklarınızı çoğaltsın!

Yeri göğü yaratan RAB

Sizleri kutsasın.

Göklerin öteleri RAB'bindir,

Ama yeryüzünü insanlara vermiştir.

Ölüler, sessizlik diyarına inenler,

RAB'be övgüler sunmaz;

Biziz RAB'bi öven,

Şimdiden sonsuza dek.

RAB'be övgüler sunun!

 

Mezmur 117: 1 Ey bütün uluslar, RAB'be övgüler sunun!

Ey bütün halklar, O'nu yüceltin!

2 Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür,

RAB'bin sadakati sonsuza dek sürer.

RAB'be övgüler sunun!

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 ( 2. ve 4. Hafta ) Pazartesi – Akşam

 

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

(Mezmur 145)

13 Senin krallığın sonsuz bir krallıktır,

Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.

RAB verdiği bütün sözleri tutar,

Her davranışı sevgi doludur.

14 RAB her düşene destek olur,

İki büklüm olanları doğrultur.

15 Herkesin umudu sende,

Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin.

16 Elini açar,

Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.

 

Hezekiel 36

24 Sizi uluslar arasından alacak, bütün ülkelerden toplayıp ülkenize geri getireceğim. 25 Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım. 26 Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. 27 Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. 28 Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, benim halkım olacaksınız, ben de sizin Tanrınız olacağım.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mika 7: 18 Senin gibi suçları silen,

Kendi halkından geride kalanların isyanlarını bağışlayan

başka tanrı var mı?

Sonsuza dek öfkeli kalmazsın,

Çünkü sadık olmaktan hoşlanırsın.

19 Bize yine acıyacaksın,

Çiğneyeceksin suçlarımızı ayak altında.

Bütün günahlarımızı denizin dibine atacaksın.

. . .    Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 141: 3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,

Dudaklarımın kapısını koru!

4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,

Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;

Onların nefis yemeklerini tatmayayım.

 

Dua

Tek olan yüce Tanrı,

Dağılmış olanları topla,

kırılmış olanları birleştir,

yeryüzünün dağılmış ailelerini topla ve birleştir,

Senin tek olan ailenin çocukları olarak

yaralarımızı sar, canlarımıza iyileşme çöz ki,

Efendimiz ve Kurtarıcımız İsa Mesih’te

yenilenmiş olarak

bir havarisi gibi hizmet edebilelim. Roma Katolik kilisesi için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver ve aydınlat, ya Rab koru ve kutsa. Amin.

 

Mezmur 11

Ben RAB'be sığınırım,

Nasıl dersiniz bana,

"Kuş gibi kaç dağlara.

Bak, kötüler yaylarını geriyor,

Temiz yürekli insanları

Karanlıkta vurmak için

Oklarını kirişine koyuyor.

Temeller yıkılırsa,

Ne yapabilir doğru insan?"

RAB kutsal tapınağındadır,

O'nun tahtı göklerdedir,

Bütün insanları görür,

Herkesi sınar.

RAB doğru insanı sınar,

Kötüden, zorbalığı sevenden tiksinir.

Kötülerin üzerine kızgın korlar ve kükürt yağdıracak,

Paylarına düşen kâse kavurucu rüzgar olacak.

Çünkü RAB doğrudur, doğruları sever;

Dürüst insanlar O'nun yüzünü görecek.

 

Mezmur 117: 1 Ey bütün uluslar, RAB'be övgüler sunun!

Ey bütün halklar, O'nu yüceltin!

2 Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür,

RAB'bin sadakati sonsuza dek sürer.

RAB'be övgüler sunun!

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 ( 2. ve 4. Hafta ) Salı – Akşam

 

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

(Mezmur 146)

8 Körlerin gözünü açar,

İki büklüm olanları doğrultur,

Doğruları sever.

9 RAB garipleri korur,

Öksüze, dul kadına yardım eder,

Kötülerin yolunuysa saptırır.

 

İşaya 65

17 "Çünkü bakın, yeni bir yeryüzü,

Yeni bir gök yaratmak üzereyim;

Geçmiştekiler anılmayacak, akla bile gelmeyecek.

19 Yeruşalim için sevinecek,

Halkım için coşacağım.

Orada ağlayış ve feryat duyulmayacak artık.

24 Onlar bana yakarmadan yanıt verecek,

Daha konuşurlarken işiteceğim onları.

25 Kurtla kuzu birlikte otlayacak,

Aslan sığır gibi saman yiyecek.

Yılanın yiyeceğiyse toprak olacak.

Kutsal dağımın hiçbir yerinde

Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek."

Böyle diyor RAB.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

I.Yuhanna 1: 6 O'nunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. 7 Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır.

 

 . . .    Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 141: 5 Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır,

Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir,

Başım reddetmez onu.

Çünkü duam hep kötülere karşıdır.

 

Dua

Güç, görkem ve yücelik Tanrısı,

bizleri

ihtiyaç içinde olanlara,

toplum dışına itilmiş olanlara

zayıf ve güçsüz olanlara

yardımcı ve arkadaş yap ki,

böylece İsa Mesih’e hizmet ederek

Onun övülmesi için yaşayabilelim. Ortodoks ve Koptik kiliseler için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver ve aydınlat, ya Rab koru ve kutsa. Amin.

 

Mezmur 21

Ya RAB, kral seviniyor gösterdiğin güce.

Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle!

Gönlünün istediğini verdin,

Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin.

Onu güzel armağanlarla karşıladın,

Başına saf altından taç koydun.

Senden yaşam istedi, verdin ona:

Uzun, sonsuz bir ömür.

Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti,

Onu görkem ve büyüklükle donattın.

Üzerine sürekli bereket yağdırdın,

Varlığınla onu sevince boğdun.

Çünkü kral RAB'be güvenir,

Yüceler Yücesi'nin sevgisi sayesinde sarsılmaz.

Elin bütün düşmanlarına erişecek,

Sağ elin senden nefret edenlere uzanacak.

Öfkelendiğin an, ya RAB,

Kızgın fırına döndüreceksin onları;

Gazapla yutacak,

Ateşle tüketeceksin.

Yok edeceksin çocuklarını yeryüzünden,

Soylarını insanlar arasından.

Düzenler kursalar sana,

Aldatmaya çalışsalar,

Yine de başarılı olamazlar.

Çünkü sırtlarını döndüreceksin,

Yayını yüzlerine doğru gerince.

Yüceliğini göster, ya RAB, gücünle!

Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini.

 

Mezmur 117: 1 Ey bütün uluslar, RAB'be övgüler sunun!

Ey bütün halklar, O'nu yüceltin!

2 Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür,

RAB'bin sadakati sonsuza dek sürer.

RAB'be övgüler sunun!

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

( 2. ve 4. Hafta ) Çarşamba – Akşam

 

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

(Mezmur 147)

1 RAB'be övgüler sunun!

Ne güzel, ne hoş Tanrımız'ı ilahilerle övmek!

O'na övgü yaraşır.

8 O'dur gökleri bulutlarla kaplayan,

Yeryüzüne yağmur sağlayan,

Dağlarda ot bitiren.

9 O yiyecek sağlar hayvanlara,

Bağrışan kuzgun yavrularına.

10 Ne atın gücünden zevk alır,

Ne de insanın yiğitliğinden hoşlanır.

11 RAB kendisinden korkanlardan,

Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır.

 

İşaya 60

1 Kalk, parla;

Çünkü Işığın geliyor,

RAB'bin yüceliği üzerine doğuyor.

2 Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor;

Oysa RAB senin üzerine doğacak,

Yüceliği üzerinde görünecek.

3 Uluslar senin Işığına,

Krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek.

19 "Gündüz ışığın güneş olmayacak artık,

Ay da aydınlatmayacak seni;

Çünkü RAB sonsuz ışığın,

Tanrın görkemin olacak.

20 Artık güneşin batmayacak, ayın çekilmeyecek,

Çünkü RAB sonsuz ışığın olacak,

Sona erecek yas günlerin.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 69

5 Akılsızlığımı biliyorsun, ey Tanrı,

Suçlarım senden gizli değil.

6 Ya Rab, Her Şeye Egemen RAB,

Utanmasın sana umut bağlayanlar benim yüzümden!

Ey İsrail'in Tanrısı,

Benim yüzümden sana yönelenler rezil olmasın!

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 141: 8 Ancak gözlerim sende, ey Egemen RAB,

Sana sığınıyorum, beni savunmasız bırakma!

9 Koru beni kurdukları tuzaktan,

Suç işleyenlerin kapanlarından.

10 Ben güvenlik içinde geçip giderken,

Kendi ağlarına düşsün kötüler.

 

Dua

Halkına çoban olan Tanrımız,

Bizi bu güne ulaştırdın

ve dinlenmemiz için bize zaman verdin.

Canlarımıza huzurunu ver

ve esenliğinle bizleri tazele.

Bizleri Mesih’e

ve Ondaki harika sevgi bağıyla

iman ailesi içindeki dostlarımıza

yakın tut. Episkopal ve Metodist kiliseler için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver ve aydınlat, ya Rab koru ve kutsa. Amin.

 

Mezmur 27:1-6

RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

RAB yaşamımın kalesidir,

Kimseden yılmam.

Hasımlarım, düşmanlarım olan kötüler,

Beni yutmak için üzerime gelirken

Tökezleyip düşerler.

Karşımda bir ordu konaklasa,

Kılım kıpırdamaz,

Bana karşı savaş açılsa,

Yine güvenimi yitirmem.

RAB'den tek dileğim, tek isteğim şu:

RAB'bin güzelliğini seyretmek,

Tapınağında O'na hayran olmak için

Ömrümün bütün günlerini O'nun evinde geçirmek.

Çünkü O kötü günde beni çardağında gizleyecek,

Çadırının emin yerinde saklayacak,

Yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni.

O zaman çevremi saran düşmanlarıma karşı başım yukarı

kalkacak,

Sevinçle haykırarak kurbanlar sunacağım O'nun çadırında,

O'nu ezgilerle, ilahilerle öveceğim.

 

Mezmur 117: 1 Ey bütün uluslar, RAB'be övgüler sunun!

Ey bütün halklar, O'nu yüceltin!

2 Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür,

RAB'bin sadakati sonsuza dek sürer.

RAB'be övgüler sunun!

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

( 2. ve 4. Hafta ) Perşembe – Akşam

 

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

(Mezmur 147)

12 RAB'bi yücelt, ey Yeruşalim!

Tanrın'a övgüler sun, ey Siyon!

19 Sözünü Yakup'a,

Kurallarını, ilkelerini İsrail'e bildirir.

20 Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu,

Onlar O'nun ilkelerini bilmezler.

RAB'be övgüler sunun!

 

Filipililer 2

6 Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. 7-8 Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. 9 Bunun için de Tanrı O'nu pek çok yükseltti ve O'na her adın üstünde olan adı bağışladı. 10-11 Öyle ki, İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Eyüp 4: Tanrı karşısında insan doğru olabilir mi?

Kendisini yaratanın karşısında temiz çıkabilir mi?

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 142: 1 Yüksek sesle yakarıyorum RAB'be,

Yüksek sesle RAB'be yalvarıyorum.

2 Önüne döküyorum yakınmalarımı,

Önünde anlatıyorum sıkıntılarımı.

3 Bunalıma düştüğümde,

Gideceğim yolu sen bilirsin.

 

Dua

Bizlere Baba olan Tanrımız,

Senin tatlı sevgine ve merhametine güvenerek

bu günün acılarını Sana bırakıyoruz,

Ey Tanrı, bizlere bugün, yarın ve daima

esenlik yollarında önderlik edecek olan

dirilmiş Rab İsa Mesih’e güvenerek

kendimizi Sana teslim ediyoruz. Bağımsız ve Lutheran kiliseler için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver ve aydınlat, ya Rab koru ve kutsa. Amin.

 

Mezmur 41

Ne mutlu güçsüzü düşünene!

RAB kurtarır onu kötü günde.

Korur RAB, yaşatır onu,

Ülkede mutlu kılar,

Terk etmez düşmanlarının eline.

Destek olur RAB ona

Yatağa düşünce;

Hastalandığında sağlığa kavuşturur onu.

"Acı bana, ya RAB!" dedim,

"Şifa ver bana, çünkü sana karşı günah işledim!"

Kötü konuşuyor düşmanlarım ardımdan:

"Ne zaman ölecek adı batası?" diyorlar.

Biri beni görmeye geldi mi, boş laf ediyor,

Fesat topluyor içinde,

Sonra dışarı çıkıp fesadı yayıyor.

Benden nefret edenlerin hepsi

Fısıldaşıyor aralarında bana karşı,

Zararımı düşünüyorlar,

"Başına öyle kötü bir şey geldi ki" diyorlar,

"Yatağından kalkamaz artık."

Ekmeğimi paylaştığım, güvendiğim yakın dostum bile

İhanet etti bana.

Bari sen acı bana, ya RAB, kaldır beni.

Bunların hakkından geleyim.

Düşmanım zafer çığlığı atmazsa,

O zaman anlarım benden hoşnut kaldığını.

Dürüstlüğümden ötürü bana destek olur,

Sonsuza dek beni huzurunda tutarsın.

Öncesizlikten sonsuza dek,

Övgüler olsun İsrail'in Tanrısı RAB'be!

Amin! Amin!

 

Mezmur 117: 1 Ey bütün uluslar, RAB'be övgüler sunun!

Ey bütün halklar, O'nu yüceltin!

2 Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür,

RAB'bin sadakati sonsuza dek sürer.

RAB'be övgüler sunun!

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 ( 2. ve 4. Hafta ) Cuma – Akşam

 

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

(Mezmur 148)

1 RAB'be övgüler sunun!

Göklerden RAB'be övgüler sunun,

Yücelerde O'na övgüler sunun!

7 Yeryüzünden RAB'be övgüler sunun,

Ey deniz canavarları, bütün enginler,

8 Şimşek, dolu, kar, bulutlar,

O'nun buyruğuna uyan fırtınalar,

9 Dağlar, bütün tepeler,

Meyve ağaçları, sedir ağaçları,

10 Yabanıl ve evcil hayvanlar,

Sürüngenler, uçan kuşlar,

11 Yeryüzünün kralları, bütün halklar,

Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri,

12 Delikanlılar, genç kızlar,

Yaşlılar, çocuklar!

13 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,

Çünkü yalnız O'nun adı yücedir.

O'nun yüceliği yerin göğün üstündedir.

 

Mezmur 103

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

8 RAB sevecen ve lütfedendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

10 Bize günahlarımıza göre davranmaz,

Suçlarımızın karşılığını vermez.

11 Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse,

Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür.

13 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Süleymanın Meselleri 6

16 RAB'bin nefret ettiği altı şey,

İğrendiği yedi şey vardır:

17 Gururlu gözler,

Yalancı dil,

Suçsuz kanı döken eller,

18 Düzenbaz yürek,

Kötülüğe seğirten ayaklar,

19 Yalan soluyan yalancı tanık

Ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi.

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 142: 5 Sana haykırıyorum, ya RAB:

"Sığınağım,

Yaşadığımız bu dünyada nasibim sensin" diyorum.

6 Haykırışıma kulak ver,

Çünkü çok çaresizim;

Kurtar beni ardıma düşenlerden,

Çünkü benden güçlüler.

 

Dua

Halkını koruyan Tanrı,

günün şafağı gelinceye kadar

bizleri güvenlikte tut

ve doğruluğunu bizlerde kur.

gelecek olan yeni günün heyecanını

Kutsal Ruhunla yüreklerimize koy

ve İsa Mesih’in sevinci ile bizlere rehber ol. Reform ve Presbiteryen kiliseleri için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver ve aydınlat, ya Rab koru ve kutsa. Dirilmiş Rab İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Mezmur 46

Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.

Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa,

Dağlar denizlerin bağrına devrilse,

Sular kükreyip köpürse,

Kabaran deniz dağları titretse bile.

Bir ırmak var ki, suları sevinç getirir Tanrı kentine,

Yüceler Yücesi'nin kutsal konutuna.

Tanrı onun ortasındadır,

Sarsılmaz o kent.

Gün doğarken Tanrı ona yardım eder.

Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor,

Tanrı gürleyince yeryüzü eriyip gidiyor.

Her Şeye Egemen RAB bizimledir,

Yakup'un Tanrısı kalemizdir.

Gelin, görün RAB'bin yaptıklarını,

Yeryüzüne getirdiği yıkımları.

Savaşları durdurur yeryüzünün dört bucağında,

Yayları kırar, mızrakları parçalar,

Kalkanları yakar.

"Sakin olun, bilin ki, Tanrı benim!

Uluslar arasında yüceleceğim,

Yeryüzünde yüceleceğim!"

Her Şeye Egemen RAB bizimledir,

Yakup'un Tanrısı kalemizdir.

 

Mezmur 117: 1 Ey bütün uluslar, RAB'be övgüler sunun!

Ey bütün halklar, O'nu yüceltin!

2 Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür,

RAB'bin sadakati sonsuza dek sürer.

RAB'be övgüler sunun!

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

( 2. ve 4. Hafta ) Cumartesi - Akşam

 

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

(Mezmur 149)

1 RAB'be övgüler sunun!

RAB'be yeni bir ezgi söyleyin,

Sadık kullarının toplantısında

5 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,

Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!

6 Ağızlarında Tanrı'ya yüce övgüler,

Ellerinde iki ağızlı kılıçla

7 Uluslardan öç alsınlar,

Halkları cezalandırsınlar,

9 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!

Bütün sadık kulları için onurdur bu.

RAB'be övgüler sunun!

 

II.Samuel 22

3 Tanrım, kayamdır, O'na sığınırım,

Kalkanım, güçlü kurtarıcım,

zorbalıktan beni sen kurtarırsın!

29 Ya RAB, ışığım sensin!

Karanlığımı aydınlatırsın.

31 Tanrı'nın yolu kusursuzdur,

RAB'bin sözü arıdır.

O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.

32 Var mı RAB'den başka tanrı?

Tanrımız'dan başka kaya var mı?

33 Sığınağım Tanrı'dır,

Yolumu doğru kılan O'dur.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

İşaya 30: 15 Egemen RAB, İsrail'in Kutsalı şöyle diyor:

"Bana dönün, huzur bulun, kurtulursunuz.

Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz.

Ama bunu yapmak istemiyorsunuz.

 

 . . .   Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 142: 7 Çıkar beni zindandan,

Adına şükredeyim.

O zaman doğrular çevremi saracak,

Bana iyilik ettiğin için.

 

Dua

Sadık olan Tanrımız,

gün bitip gece geldiğinde bizimle kal,

günler hızla geçerken

ve bizler gün acele ile koşuştururken

bizimle ve Sana güvenen halkınla birlikte kal.

Günün ışığı doğana kadar ve sonsuza dek

Seninle kalmak istiyoruz. Ekümenik ilişkiler ve kilise organizasyonları için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver ve aydınlat, ya Rab koru ve kutsa. Amin.

 

Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Mezmur 119:105-112

Sözün adımlarım için çıra,

Yolum için ışıktır.

Adil ilkelerini izleyeceğime ant içtim,

Andımı tutacağım.

Çok sıkıntı çektim, ya RAB;

Koru hayatımı sözün uyarınca.

Ağzımdan çıkan içten övgüleri

Kabul et, ya RAB,

Bana ilkelerini öğret.

Hayatım her an tehlikede,

Yine de unutmam yasanı.

Kötüler tuzak kurdu bana,

Yine de sapmadım senin koşullarından.

Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır,

Yüreğimin sevincidir onlar.

Kararlıyım

Sonuna kadar senin kurallarına uymaya.

 

Mezmur 117: 1 Ey bütün uluslar, RAB'be övgüler sunun!

Ey bütün halklar, O'nu yüceltin!

2 Çünkü bize beslediği sevgi büyüktür,

RAB'bin sadakati sonsuza dek sürer.

RAB'be övgüler sunun!

 

Serbest Dua / Rabbin Duası