GÜNDÜZ DUALARI

( 2. ve 4. Hafta )

 

( 2. ve 4. Hafta ) Pazar – Gündüz

 

Çıkış 20:8-11 "Şabat Günü'nü kutsal sayarak anımsa. Altı gün çalışacak, bütün işlerini yapacaksın. Ama yedinci gün bana, Tanrın RAB'be Şabat Günü olarak adanmıştır. O gün sen, oğlun, kızın, erkek ve kadın kölen, hayvanların, aranızdaki yabancı hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü ben, RAB yeri göğü, denizi ve bütün canlıları altı günde yarattım, yedinci gün dinlendim. Bu yüzden Şabat Günü'nü kutsadım ve kutsal kıldım.

 

RAB’be umut bağlayanlar taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

 

(Mezmur 150)

Övgüler sunun O'na güçlü işleri için!

Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

Tef ve dansla O'na övgüler sunun!

Saz ve kavalla O'na övgüler sunun!

 

Mezmur 76:1-7

Yahuda'da Tanrı bilinir,

İsrail'de adı uludur;

Konutu Şalem'dedir,

Yaşadığı yer Siyon'da.

Orada kırdı alevli okları,

Kalkanı, kılıcı, savaş silahlarını.

Işıl ışıl parıldıyorsun,

Avı bol dağlardan daha görkemli.

Yağmaya uğradı yiğitler,

Uykularına daldılar,

En güçlüleri bile elini kıpırdatamaz oldu.

Ey Yakup'un Tanrısı, sen kükreyince,

Atlarla atlılar son uykularına daldılar.

Yalnız sensin korkulması gereken,

Öfkelenince kim durabilir karşında?

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51:

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

2 Tümüyle yıka beni suçumdan,

Arıt beni günahımdan.

 

Kutsalsın ey Tanrı,

Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen

Bizim için Haça Gerilen

         Bize merhamet eyle

 

Ya Rab, büyük merhamet ve şefkatinle dualarımızı kabul et ve bize merhamet eyle.

         ( ... kişisel itiraf ve yakarışlar )

Yaratıcı Tanrımız, Sana yücelik olsun.

 

Dua

Göklerdeki Babamız,

Sen evreni kendi isteğine göre yönetirsin.

Büyük lütfunla ve acımanla hayatlarımıza bereketlerini çöz

günün kalan zamanını esenlikte tamamlamamızı sağla. Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 ( 2. ve 4. Hafta ) Pazartesi – Gündüz

 

RAB’be umut bağlayanlar taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

 

(Mezmur 145)

1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,

Adını sonsuza dek öveceğim.

6 Yaptığın müthiş işlerin gücünden söz edecekler,

Ben de senin büyüklüğünü duyuracağım.

7 Eşsiz iyiliğinin anılarını kutlayacak,

Sevinç ezgileriyle övecekler doğruluğunu.

8 RAB lütufkar ve sevecendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 RAB herkese iyi davranır,

Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.

10 Bütün yapıtların sana şükreder, ya RAB,

Sadık kulların sana övgüler sunar.

11 Krallığının yüceliğini anlatır,

Kudretini konuşur;

 

Mezmur 40:1-9

RAB'bi sabırla bekledim;

Bana yönelip yakarışımı duydu.

Ölüm çukurundan,

Balçıktan çıkardı beni,

Ayaklarımı kaya üzerinde tuttu,

Kaymayayım diye.

Ağzıma yeni bir ezgi,

Tanrımız'a bir övgü ilahisi koydu.

Çokları görüp korkacak

Ve RAB'be güvenecekler.

Ne mutlu RAB'be güvenen insana,

Gururluya, yalana sapana ilgi duymayana.

Ya RAB, Tanrım,

Harikaların, düşüncelerin ne çoktur bizim için;

Sana eş koşulmaz!

Duyurmak, anlatmak istesem yaptıklarını,

Saymakla bitmez.

Ne kurban istedin, ne sunu,

Ne yakmalık sunu istedin, ne günah sunusu.

Ama kulaklarımı açtın.

O zaman şöyle dedim: "İşte geldim;

Hakkımda yazılmış kitap tomarında.

Ey Tanrım, istemini yapmaktan zevk alırım ben,

Yasan yüreğimin derinliğindedir."

Büyük toplantıda müjdelerim senin doğruluğunu,

Sözümü esirgemem,

Ya RAB, bildiğin gibi!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

3 Çünkü biliyorum isyanlarımı,

Günahım sürekli karşımda.

 

Kutsalsın ey Tanrı,

Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen

Bizim için Haça Gerilen

         Bize merhamet eyle

 

Ya Rab, büyük merhamet ve şefkatinle dualarımızı kabul et ve bize merhamet eyle.

         ( ... kişisel itiraf ve yakarışlar )

Yaratıcı Tanrımız, Sana yücelik olsun.

 

Dua

Yaratıcımız olan Tanrı,

bizlere yapacak işler verdin

armağanlarımızı başkalarının iyiliği için kullanmaya

bizleri çağırıyorsun.

Bizleri kardeş yapan bir Ruh’ta,

bizleri kardeş yapan bir sevgide

çalıştığımız zamanlarda bizleri yönet,

ve bizlere doğru yaşamayı öğret,

Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile. Amin.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

( 2. ve 4. Hafta ) Salı – Gündüz

 

RAB’be umut bağlayanlar taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

 

(Mezmur 146)

5 Ne mutlu yardımcısı Yakup'un Tanrısı olan insana,

Umudu Tanrısı RAB'de olana!

6 Yeri göğü,

Denizi ve içindeki her şeyi yaratan,

Sonsuza dek sadık kalan,

7 Ezilenlerin hakkını alan,

Açlara yiyecek sağlayan O'dur.

RAB tutsakları özgür kılar,

 

Mezmur 119:41-48

Bana sevgini göster, ya RAB,

Sözün uyarınca kurtar beni!

O zaman beni aşağılayanlara

Gereken yanıtı verebilirim,

Çünkü senin sözüne güvenirim.

Gerçeğini ağzımdan düşürme,

Çünkü senin ilkelerine umut bağladım.

Yasana sürekli,

Sonsuza dek uyacağım.

Özgürce yürüyeceğim,

Çünkü senin koşullarına yöneldim ben.

Kralların önünde senin öğütlerinden söz edecek,

Utanç duymayacağım.

Senin buyruklarından zevk alıyor,

Onları seviyorum.

Saygı ve sevgi duyuyorum buyruklarına,

Derin derin düşünüyorum kurallarını.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51:

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

4 Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim,

Senin gözünde kötü olanı yaptım.

Öyle ki, konuşurken haklı,

Yargılarken adil olasın.

 

Kutsalsın ey Tanrı,

Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen

Bizim için Haça Gerilen

         Bize merhamet eyle

 

Ya Rab, büyük merhamet ve şefkatinle dualarımızı kabul et ve bize merhamet eyle.

         ( ... kişisel itiraf ve yakarışlar )

Yaratıcı Tanrımız, Sana yücelik olsun.

 

Dua

Göklerdeki Babamız,

Sen herşeyin mutlak hakimisin. Günün geri kalan zamanı

Senin elindedir. Esenlik ve bereketlerinle, sıkıtılarda mucizelerle bizlerin yanında ol. Hayatımızı Senin kutsal varlığın huzurunda devam edecek olan sonsuz dinlenme için tanıklık olarak kullan.

Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 ( 2. ve 4. Hafta ) Çarşamba – Gündüz

 

RAB’be umut bağlayanlar taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

 

(Mezmur 147)

1 RAB'be övgüler sunun!

Ne güzel, ne hoş Tanrımız'ı ilahilerle övmek!

O'na övgü yaraşır.

5 Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür,

Sınırsızdır anlayışı.

6 RAB mazlumlara yardım eder,

Kötüleri yere çalar.

7 RAB'be şükran ezgileri okuyun,

Tanrımız'ı lirle, ilahilerle övün.

 

Mezmur 130

Derinliklerden sana sesleniyorum, ya RAB,

Sesimi işit, ya Rab,

Yalvarışıma iyi kulak ver!

Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan,

Kim ayakta kalabilir, ya Rab?

Ama sen bağışlayıcısın,

Öyle ki senden korkulsun.

RAB'bi gözlüyorum,

Canım RAB'bi gözlüyor,

Umut bağlıyorum O'nun sözüne.

Sabahı gözleyenlerden,

Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok,

Canım Rab'bi gözlüyor.

Ey İsrail, RAB'be umut bağla!

Çünkü RAB'de sevgi,

Tam kurtuluş vardır.

İsrail'i bütün suçlarından

O fidyeyle kurtaracaktır.

 

Mezmur 51

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

5 Nitekim suç içinde doğdum ben,

Günah içinde annem bana hamile kaldı.

 

Kutsalsın ey Tanrı,

Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen

Bizim için Haça Gerilen

         Bize merhamet eyle

 

Ya Rab, büyük merhamet ve şefkatinle dualarımızı kabul et ve bize merhamet eyle.

         ( ... kişisel itiraf ve yakarışlar )

Yaratıcı Tanrımız, Sana yücelik olsun.

 

Dua

Ezeli be ebedi olan Tanrı,

Yüce lütfun ile bizlere vaftiz tacını layık gördün. Mesih’te bizlere yeni bir yaşam verdin, Mesih’te bizleri akladın, çocukların olarak kabul ettin.

Seni hoşnut eden şeyi sevmemiz ve yapmamız için

gün boyunca bizleri yönlendir

ve kötülüklerden koru.

Baba, Oğul Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 ( 2. ve 4. Hafta ) Perşembe – Gündüz

 

RAB’be umut bağlayanlar taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

 

(Mezmur 147)

12 RAB'bi yücelt, ey Yeruşalim!

Tanrın'a övgüler sun, ey Siyon!

15 Yeryüzüne buyruğunu gönderir,

Sözü çarçabuk yayılır.

16 Yapağı gibi kar yağdırır,

Kırağıyı kül gibi saçar.

17 Aşağıya iri iri dolu savurur,

Kim dayanabilir soğuğuna?

18 Buyruk verir, eritir buzları,

Rüzgarını estirir, sular akmaya başlar.

 

Mezmur 128

Ne mutlu RAB'den korkana,

O'nun yolunda yürüyene!

Emeğinin ürününü yiyeceksin,

Mutlu ve başarılı olacaksın.

Eşin evinde verimli bir asma gibi olacak;

Çocukların zeytin filizleri gibi sofranın çevresinde.

İşte RAB'den korkan kişi

Böyle kutsanacak.

RAB seni Siyon'dan kutsasın!

Yeruşalim'in gönencini göresin,

Bütün yaşamın boyunca!

Çocuklarının çocuklarını göresin!

İsrail'e esenlik olsun!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

7 Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,

Yıka beni, kardan beyaz olayım.

 

Kutsalsın ey Tanrı,

Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen

Bizim için Haça Gerilen

         Bize merhamet eyle

 

Ya Rab, büyük merhamet ve şefkatinle dualarımızı kabul et ve bize merhamet eyle.

         ( ... kişisel itiraf ve yakarışlar )

Yaratıcı Tanrımız, Sana yücelik olsun.

 

Dua

Büyük güç ve yüceliğin Tanrısı,

her yeni gün Senin merhamet ve sevginin eseridir.

Bizlerin hayatını büyük merhamet ve sevginin gücü aracılığı ile Mesih’e tanıklık için kullan.

Kutsal emirlerine göre yaşamak için, sözlerimiz ve işlerimizle Senin Krallığına hizmet edebilmek için

bizleri bereketle.

Kurtarıcı Rab İsa adıyla. Amin.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

( 2. ve 4. Hafta ) Cuma – Gündüz

 

RAB’be umut bağlayanlar taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

 

(Mezmur 148)

1 RAB'be övgüler sunun!

Göklerden RAB'be övgüler sunun,

Yücelerde O'na övgüler sunun!

5 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,

Çünkü O buyruk verince, var oldular;

6 Bozulmayacak bir kural koyarak,

Onları sonsuza dek yerlerine oturttu.

 

Mezmur 127

Evi RAB yapmazsa,

Yapıcılar boşuna didinir.

Kenti RAB korumazsa,

Bekçi boşuna bekler.

Boşuna erken kalkıp

Geç yatıyorsunuz.

Ey zahmetle kazanılan ekmeği yiyenler,

RAB sevdiklerinin rahat uyumasını sağlar.

Çocuklar RAB'bin verdiği bir mirastır,

Rahmin ürünü bir ödüldür.

Yiğidin elinde nasılsa oklar,

Öyledir gençlikte doğan çocuklar.

Ne mutlu ok kılıfı onlarla dolu insana!

Mahkemede düşmanlarıyla tartışırken

Utanç duymayacaklar.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

9 Bakma günahlarıma,

Sil bütün suçlarımı.

 

Kutsalsın ey Tanrı,

Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen

Bizim için Haça Gerilen

         Bize merhamet eyle

 

Ya Rab, büyük merhamet ve şefkatinle dualarımızı kabul et ve bize merhamet eyle.

         ( ... kişisel itiraf ve yakarışlar )

Yaratıcı Tanrımız, Sana yücelik olsun.

 

Dua

Kutsal Kurtarıcı,

sevgi dolu kollarını uzatarak bu saatte çarmıha gerildin.

Dünya uluslarına Senin çarmıhta ölüp dirildiğini, göğe yükseldiğini ve tekrak geleceğini ilan edebilmek için bizleri hikmetinle bina et ve ellerimizin işlerini bereketle. Şimdi ve daima Sana yücelik olsun. Amin.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 ( 2. ve 4. Hafta ) Cumartesi – Gündüz

 

RAB’be umut bağlayanlar taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

 

(Mezmur 149)

1 RAB'be övgüler sunun!

RAB'be yeni bir ezgi söyleyin,

Sadık kullarının toplantısında

O'na övgüler yükseltin!

4 Çünkü RAB halkından hoşlanır,

Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.

 

Mezmur 126

RAB sürgünleri Siyon'a geri getirince,

Rüya gibi geldi bize.

Siyon'u eski haline kavuşturunca".

Ağzımız gülüşlerle,

Dilimiz sevinç ezgileriyle doldu.

"RAB onlar için büyük işler yaptı"

Diye konuşuldu uluslar arasında.

RAB bizim için büyük işler yaptı,

Sevinç doldu içimiz.

Ya RAB, eski halimize kavuştur bizi,

Negev'deki dereler gibi.

Gözyaşları içinde ekenler,

Sevinç ezgileriyle biçecek;

Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan,

Sevinç ezgileri söyleyerek demetlerle dönecek.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

10 Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,

Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.

 

Kutsalsın ey Tanrı,

Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen

Bizim için Haça Gerilen

         Bize merhamet eyle

 

Ya Rab, büyük merhamet ve şefkatinle dualarımızı kabul et ve bize merhamet eyle.

         ( ... kişisel itiraf ve yakarışlar )

Yaratıcı Tanrımız, Sana yücelik olsun.

 

Dua

Sevgi ve esenliğin Tanrısı,

bugün ve gelecek zaman için olan işerimizi ve gayretlerimizi

bereketle. Sonsuz hayat için olan tanıklığımız Seni hoşnut etsin diye Mesih’in yüreğindeki kiliseyi anlamamızı sağla. Tanrı halkı ve insanlık ailesi ile olan ilişkimizi yönlendir. Rabbimiz Mesih aracılığı ile Sana açılan ellerimizi ve Sana yönelen yüreklerimizi kabul et. Amin.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası