1/2 Şubat

The Presentation of Christ in the Temple

Mesih İsa’nın Tapınağa Getirilmesi

 

Kaynak Ayetler

Mezmur 24: 7-10; Malaki 3:1-4, Mezmur 48: 9-14, İbraniler 2:14-18, Mezmur 132:13-18, Luka 2:22-40 (2:22-32)

 

Tanrı’nın tapınağa gelme vaadi

 

Malaki 3:1 İşte ulağımı gönderiyorum. Önümde yolu hazırlayacak. Aradığınız Rab ansızın tapınağına gelecek; görmeyi özlediğiniz antlaşma ulağı gelecek" diyor Her Şeye Egemen RAB.

Tanrı lütuf ve gerçek ile dolu olarak Mesih’te aramıza geldiğinde bu vaat gerçekleşmeye başlamış oldu. Mesih İsa’nın tapınakta Tanrı’ya adanmak üzere getirilmesinde (Luka 2:22-39) Şimon’un ve Anna’nın peygamberlikleri bu tapınağa gelişin önemini vurgulamaktadır.

 

Tanrı, kendi halkı ile beraber olma isteğini ve halkının arasındaki varlığını toplanma (buluşma) çadırında fiziksel bir işaret ile (Çıkış 25:22; 40:34-37) göstermişti –antlaşma sandığı ve bulut. Süleyman’ın yaptığı tapınakta da aynı şekilde kendisinin fiziksel olarak halkı ile beraber olma isteğini tapınağa bulut göndererek (II.Tarihler 5:13-14; I.Krallar 8:6-16, 27) göstermiş oldu. İsa Mesih’in aramıza gelmesi (Yuhanna 1:14) ile görünmez Tanrı’nın görüntüsü fiziksel olarak bizlerin arasına girdi (Koloseliler 1:15).

 

Ancak sürgünle birlikte yıkılan tapınak daha sonra restore edildiği halde Tanrı’nın tapınakta görkemli bir varlığı gözükmemişti:

Hagay 2:3 Aranızda bu tapınağı önceki görkemiyle gören kaldı mı? Şimdi size nasıl görünüyor? Bir hiç olarak görünmüyor mu?[1]

 

Böylece kendi bedenini önceki tapınağın yerine koyan (Yuhanna 2:19) İsa Mesih, kendisini düğün törenindeki bir damata benzettiği (Markos 2:19-20) sözlerinde Tanrı’nın Eski Ahit’ten bu yana vurguladığı gerçeklerin artık kendisinde tamamlanmış ve mühürlenmiş olduğunu ilan etmiş oldu:

Yuhanna 2: 19 İsa şu yanıtı verdi: "Bu tapınağı yıkın, üç günde onu yeniden kuracağım."

Markos 2: 19 İsa şöyle karşılık verdi: "Güvey aralarında olduğu sürece davetliler oruç tutar mı? Güvey aralarında oldukça oruç tutmazlar! 20 Ama güveyin aralarından alınacağı günler gelecek, onlar işte o zaman, o gün oruç tutacaklar.

 

Böylece Mesih’in aramıza gelmesi ile Tanrı’nın daha önce tapınakta kendisini fiziksel bir şekilde beyan etmesinin ötesinde bir yücelikle açıkladığını görüyoruz –Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu bir yücelik (Yuhanna 1:14).

 

Böylece Tanrı’nın halkı ile birlikte olma ve tapınağa gelme vaadi Mesih’in birinci gelişinde görkemle açıklanmış ve ortaya çıkmış olduğu için Mesih’in ikinci gelişine olan bakış açımız şu anki kiliseye bakış açımızı belirler. 

 

Hristiyanlar olarak Mesih’in ikinci gelişine bakarak bu günümüzü düzenleriz. Mesih’in kiliselere yönelik övgü, uyarı, görev ve vaatlerine (Vahiy 2:1-3:22) bakarak bu günün adımlarını belirleriz. Yani içinde yaşadığımız zamana sonsuzluktan bakarak Kelamı yorumlar; tapınma, tanıklık ve hizmetimizi buna göre belirleriz. [1] Ezra 3: 12 Eski tapınağı görmüş birçok yaşlı kâhin, Levililer ve boy başları tapınağın temelinin atıldığını görünce hıçkıra hıçkıra ağladılar...