SABAH DUALARI

( 1. ve 3. Hafta )

 

( 1. ve 3. Hafta ) Pazar – Sabah

 

Hezekiel 20.19-20 Ben Tanrınız RAB'bim, benim kurallarımı izleyin, benim ilkelerim uyarınca yaşayın. Aramızda bir belirti olsun diye Şabat günlerimi kutsal tutun. O zaman benim Tanrınız RAB olduğumu anlayacaksınız dedim.

 

Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

Vahiy 15:3-4

Her Şeye Gücü Yeten Rab Tanrı,

Senin işlerin büyük ve şaşılası işlerdir.

Ey ulusların kralı,

Senin yolların doğru ve adildir.

Ya Rab, senden kim korkmaz,

Adını kim yüceltmez?

Çünkü kutsal olan yalnız sensin.

Bütün uluslar gelip sana tapınacaklar.

Çünkü adil işlerin açıkça görüldü."

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Ey Rab İsa Mesih, Senin izinden yürümemiz için acı çektin. Sen günah işlemedin, hileden ve yalandan uzakta durdun. Her durumda adaleti Tanrı’ya bırakmamız için doğruluk yolunda bizlere örnek oldun. Seni izlemekte zayıf oluğumuzu itiraf ediyoruz. Ya Rab, merhamet eyle.

 

I.Samuel 15:22

RAB kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar

Yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı?

İşte söz dinlemek kurbandan, Sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir.

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

Bakmak için eğilen?

7 Düşkünü yerden kaldırır,

Yoksulu çöplükten çıkarır;

8 Soylularla,

Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.

9 Kısır kadını evde oturtur,

Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar.

RAB'be övgüler sunun!

 

Dua

Sevgi ve merhamet Tanrısı, dirilmiş Rabbimizin bu yeni gün için olan her bereket ve armağanları için Sana teşekkür ederiz. Senin kutsal varlığının huzuruna gelebilme ayrıcalığı için Sana övgüler olsun, Sana şükürler olsun.

 

(Serbest Dua)

 

Her ülkedeki İsa Mesih’in kilisesi için Sana dua ediyoruz..

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

( 1. ve 3. Hafta ) Pazartesi – Sabah

 

Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

Mezmur 72

17 Kralın adı sonsuza dek yaşasın,

Güneş durdukça adı var olsun,

Onun aracılığıyla insanlar kutsansın,

Bütün uluslar "Ne mutlu ona" desin!

18 RAB Tanrı'ya, İsrail'in Tanrısı'na övgüler olsun,

Harikalar yaratan yalnız O'dur.

19 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun,

Bütün yeryüzü O'nun yüceliğiyle dolsun!

Amin! Amin!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Ey Rab İsa Mesih, bizler doğruluk uğruna yaşayalım diye çarmıhta acı çektin. Bizlerin hakketiği cezayı ve ölümü kendi bedeninde yüklendin. Yaralarımıza şifa olsun diye çarmıh acısına katlandın. Senin izlememiz için bıraktığın örneği takip etmekte zayıf oluğumuzu itiraf ediyoruz. Ya Rab, merhamet eyle.

 

Habakkuk 3

2 Şimdi herkes bilsin neler yapabildiğini.

Öfkeliyken merhametini anımsa!

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

 

Dua

Evreni yaratan Tanrı, sayısız iyiliklerin ve İsa Mesih’teki lütfun için Seni överiz. Sana şükrederiz.

 

(Serbest Dua)

 

Avrupa kiliseleri için Sana dua ediyoruz...

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

( 1. ve 3. Hafta ) Salı – Sabah

 

Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

Mezmur 71

14 Ama ben her zaman umutluyum,

Sana övgü üstüne övgü dizeceğim.

15 Gün boyu senin zaferini,

Kurtarışını anlatacağım,

Ölçüsünü bilmesem de.

16 Ey Egemen RAB, gelip yiğitliklerini,

Senin, yalnız senin zaferini duyuracağım.

17 Ey Tanrı, çocukluğumdan beri beni sen yetiştirdin,

Senin harikalarını hâlâ anlatıyorum.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’te bizleri göksel yerlerde kutsadın. Sevgide kutsal olmamızı arzu ettin. Lütfunun zenginliği ile bizlere bilgelik bağışladın. Mesih’te kurtuluşu ve suçlarımızın affını bizlere layık gördün. Senin kutsal sevgine layık olamadık. Ya Rab, merhamet eyle.

 

I.Samuel 16:7

RAB insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, RAB ise yüreğe bakar.

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 113: 2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

Bakmak için eğilen?

7 Düşkünü yerden kaldırır,

Yoksulu çöplükten çıkarır;

8 Soylularla,

Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.

9 Kısır kadını evde oturtur,

Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar.

RAB'be övgüler sunun!

 

Dua

Sonsuzluk Tanrısı, bize verdiğin yaşam armağanı için bu sabah seviniyoruz. İsa Mesih’te bize verdiğin yeni yaşamı Senin büyük lütfunla aldık, Sana şükrediyoruz...

 

(Serbest Dua)

 

Afrika kiliseleri için Sana dua ediyoruz...

İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

( 1. ve 3. Hafta ) Çarşamba – Sabah

 

Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

Mezmur 139

13 İç varlığımı sen yarattın,

Annemin rahminde beni sen ördün.

14 Sana övgüler sunarım,

Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.

Ne harika işlerin var!

Bunu çok iyi bilirim.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Göklerdeki Babamız, biz günahkar kullarına İsa Mesih’te kutsalların ışıktaki mirasını layık gördün. Günahtan ve bilgisizlik karanlığından bizleri Mesih’in egemenliğine getirdin. Sana olan adanmışlığımızı yenile, ya Rab, merhamet eyle.

 

Mezmur 139

23 Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi,

Sına beni, öğren kaygılarımı.

24 Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,

Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda!

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

 

Dua

Merhamet Tanrısı, İsa Mesih’teki umut ve vaadin şafağında bizleri aydınlattığın ve bizi getirdiğin bu yeni gün için Seni övüyoruz.

 

(Serbest Dua)

 

Asya ve Ortadoğu kiliseleri için Sana dua ediyoruz...

Baba,Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

( 1. ve 3. Hafta ) Perşembe – Sabah

 

Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

Mezmur 63

1 Ey Tanrı, sensin benim Tanrım,

Seni çok özlüyorum,

Canım sana susamış,

Kurak, yorucu, susuz bir diyarda,

Bütün varlığımla seni arıyorum.

2 Kutsal yerde baktım sana,

Gücünü, görkemini görmek için.

3 Senin sevgin yaşamdan iyidir,

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

4 Ömrümce sana övgüler sunacağım,

Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

5 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,

Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Ey Rab İsa Mesih, inanıyor ve itiraf ediyorum ki, görünmez Tanrı’nın görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanı Sensin. Görünen ve görünmeyen şeyler Sende yaratıldı, herşey varlığını Sende sürdürür,. kilisenin başı Sensin. Yalnız Sana geliriz, yalnız Senden af dileriz. Ya Rab, merhamet eyle.

 

İşaya 53

6 Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık,

Her birimiz kendi yoluna döndü.

Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 113: 2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

Bakmak için eğilen?

7 Düşkünü yerden kaldırır,

Yoksulu çöplükten çıkarır;

8 Soylularla,

Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.

9 Kısır kadını evde oturtur,

Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar.

RAB'be övgüler sunun!

 

Dua

Sevgi Tanrısı, İsa Mesih’in dirilişiyle ölümün gücünü kırdın. Bizleri O’ndaki bereketlere ve sonsuz yaşama getirdin. Seni över, Sana taparız...

 

(Serbest Dua)

 

Pasifik bölgesindeki kiliseler için Sana dua ediyoruz...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 ( 1. ve 3. Hafta ) Cuma - Sabah

 

Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

II.Samuel 7

22 "Yücesin, ey Egemen RAB! Bir benzerin yok, senden başkan Tanrı da yok! Bunu kendi kulaklarımızla duyduk.

24 Halkın İsrail'i sonsuza dek kendi halkın olarak benimsedinve sen de, ya RAB, onların Tanrısı oldun.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Göklerdeki Babamız,

bizlere İsa Mesih’te büyük lütuf gösterdin,

sonsuz sevgi ve merhametini İsa Mesih’te açıkladın.

Bizlere gösterdiğin iyiliği ayaklar altına aldık.

Mesih’in temizlemek için geldiği yüreğimizi kötü arzularla kirlettik,

Kutsal Ruh’un bedende bina ettiği tapınağı pak tutmadık,

Bizi kurtuluş günü için mühürleyen Kutsal Ruh’u kederlendirdik.

Günahı öldürmek için çaba göstermedik

ve Senin sabrını pek çok kez denedik.

Bizleri bağışla Rab, bize merhamet eyle.

 

Mezmur 25

6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;

Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,

Sevgine göre anımsa beni,

Çünkü sen iyisin, ya RAB.

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

 

Dua

Sonsuzluk Tanrısı, İsa Mesih’in çarmıhta kurban olmasıyla açıklanan o çok güçlü sevgin için ve O’nun dirilişiyle gelen yeni hayat için Seni överiz.

 

(Serbest Dua)

 

Latin Amerikadaki kiliseler için Sana dua ediyoruz...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh ismiyle. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 ( 1. ve 3. Hafta ) Cumartesi - Sabah

 

Hayatın kaynağı Sendedir,

Senin ışığınla aydınlanırız.

 

Mezmur 66

1 Ey yeryüzündeki bütün insanlar,

Tanrı'ya sevinç çığlıkları atın!

2 Adının yüceliğine ilahiler söyleyin,

O'na görkemli övgüler sunun!

3 "Ne müthiş işlerin var!" deyin Tanrı'ya,

"Öyle büyük gücün var ki,

Düşmanların eğiliyor önünde.

4 Bütün yeryüzü sana tapınıyor,

İlahiler okuyor, adını ilahilerle övüyor."

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Ya Rab, günahın bataklığından, bilgisizliğin karanlığından ve düşmanımız olan gurura yaklaşmaktan bizleri Sen koru. Kutsal ve doğru olanı istemekte zayıfız, Seni hoşnut eden şeyi yapmakta güçsüzüz, Senin emirlerini sevmekten uzağız; Senden merhamet dileriz.

 

Mezmur 25

8 RAB iyi ve doğrudur,

Onun için günahkârlara yol gösterir.

11 Ya RAB, adın uğruna

Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 113: 2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

Bakmak için eğilen?

7 Düşkünü yerden kaldırır,

Yoksulu çöplükten çıkarır;

8 Soylularla,

Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.

9 Kısır kadını evde oturtur,

Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar.

RAB'be övgüler sunun!

 

Dua

Yücelik ve mucizeler Tanrısı, sayısız iyiliklerin için Seni överiz. Sonsuz iyiliklerinden gelen bereketlerin için Sana şükrederiz...

 

(Serbest Dua)

 

Kuzey Amerikadaki kiliseler için Sana dua ediyoruz...

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin. 

 

Rabbin Duası