SABAH DUALARI

( 2. ve 4. Hafta )

 

 

 

( 2. ve 4. Hafta ) Pazar – Sabah

 

Tekvin 2:1-2 Tanrı yapmakta olduğu işi yedinci gün bitirdi. O gün işi bırakıp dinlendi. Yedinci günü kutsadı. Onu kutsal bir gün olarak ayırdı. Çünkü Tanrı o gün yaptığı, yarattığı bütün işi bitirip dinlendi.

 

Rabbin yarattığı gün budur

Onda mesrur olur seviniriz

 

(Mezmur 150)

RAB'be övgüler sunun!

Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun!

Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde!

Boru çalarak O'na övgüler sunun!

Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!

 

Mezmur 100

Ey bütün dünya, sevinç çığlıkları atın RAB'be!

O'na neşeyle kulluk edin,

Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!

Bilin ki RAB Tanrı'dır.

Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz,

O'nun halkı, otlağının koyunlarıyız.

"Biz de O'nunuz"

Kapılarına şükranla,

Avlularına övgüyle girin!

Şükredin O'na, adına övgüler sunun!

Çünkü RAB iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

Sadakati kuşaklar boyunca sürer.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Yüce olan Rabbimiz,

yaşamda ve ölümde beden ve canımız Sana aittir.

Paha biçilmez kanınla günahın cezasından ve şeytanın kötü işlerinden bizleri özgür kıldın.

Bizim için olan sağlayışına, kutsamana ve bereketlerine

doğru cevabı veremedik.

Bizleri bağışla Rab, bize merhamet eyle.

 

İşaya 66.2b

Ancak ben alçakgönüllüye, ruhu ezik olana,

Sözümden titreyen kişiye değer veririm.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

Bakmak için eğilen?

7 Düşkünü yerden kaldırır,

Yoksulu çöplükten çıkarır;

8 Soylularla,

Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.

9 Kısır kadını evde oturtur,

Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar.

RAB'be övgüler sunun!

 

Dua

Sevgi ve merhamet Tanrısı, dirilmiş Rabbimizin bu yeni gün için olan her bereket ve armağanları için Sana teşekkür ederiz. Senin kutsal varlığının huzuruna gelebilme ayrıcalığı için Sana övgüler olsun.

         Sayısız lütfun için...

         Sınırsız gücün için...

         Değişmeyen vaatlerin için...

Sana şükürler olsun.

Güç ve görkem Tanrısı, bugün her armağan ve yeteneğimizi Sana hizmete adıyoruz. Bugün Kendi halkının ihtiyaçlarını görkemli zenginliğinle karşıla diye dua ediyoruz. Yeryüzünün bütün kiliseleri için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver, ya Rab koru ve kutsa. Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 ( 2. ve 4. Hafta ) Pazartesi – Sabah

 

Rabbin yarattığı gün budur

Onda mesrur olur seviniriz

 

(Mezmur 145)

1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,

Adını sonsuza dek öveceğim.

2 Seni her gün övecek,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

3 RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır,

Akıl ermez büyüklüğüne.

4 Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak,

Güçlü işlerin duyurulacak.

5 Düşüneceğim harika işlerini,

İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak.

 

Mezmur 95:1-7

Gelin, RAB'be sevinçle haykıralım,

Bizi kurtaran kayaya sevinç çığlıkları atalım,

Şükranla huzuruna çıkalım,

O'na sevinç ilahileri yükseltelim!

Çünkü RAB ulu Tanrı'dır,

Bütün ilahların üstünde ulu kraldır.

Yerin derinlikleri O'nun elindedir,

Dağların dorukları da O'nun.

Deniz O'nundur, çünkü O yarattı,

Karaya da O'nun elleri biçim verdi.

Gelin, tapınalım, eğilelim,

Bizi yaratan RAB'bin önünde diz çökelim.

Çünkü O Tanrımız'dır,

Bizse O'nun otlağının halkı,

Elinin altındaki koyunlarız.

Tövbe ve İtiraflarımız

- Ya Rab, günahımız ve hak ettiğimiz ceza çok büyüktür, kendimizi kurtaracak gücümüz yoktur. Günahla lekelenmiş doğamız Tek olan Tanrı’ya ve insan kardeşimize nefrete meyillidir. Sana layık kullar olamadığımız için pişmanız.

Bizleri bağışla ya Rab, bize merhamet eyle.

 

Mezmur 34

18 RAB gönlü kırıklara yakındır,

 Ruhu ezginleri kurtarır.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

 Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

 RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

 RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

 RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

 Görkemi gökleri aşar.

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

 Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

 Bakmak için eğilen?

 

Dua

Evreni yaratan Tanrı, sayısız iyiliklerin ve İsa Mesih’teki lütfun için Seni överiz.

         Bilgeliğinin derinliği için...

         Kutsallığının güzelliği için...

         Bizleri azizler olarak çağırdığın için...

Sana şükrediyoruz.

Kurtaran ve lütfeden Tanrımız, bu sabah sadık bir duacı ve hizmetçin olabilmek için kendimizi Sana yeniden adıyoruz. Dua hayatımızı güçlendir ve her durumda Ruhunla bizlere yardımcı ol diye yalvarıyoruz. Avrupa kiliseleri için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver, ya Rab koru ve kutsa. İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

( 2. ve 4. Hafta ) Salı – Sabah

 

Rabbin yarattığı gün budur

Onda mesrur olur seviniriz

 

(Mezmur 146)

1 RAB'be övgüler sunun!

Ey gönlüm, RAB'be övgüler sun.

2 Yaşadıkça RAB'be övgüler sunacak,

Var oldukça Tanrım'a ilahiler dizeceğim.

3 Önderlere,

Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin.

4 O son soluğunu verince toprağa döner,

O gün tasarıları da biter.

 

Mezmur 63

Ey Tanrı, sensin benim Tanrım,

Seni çok özlüyorum,

Canım sana susamış,

Kurak, yorucu, susuz bir diyarda,

Bütün varlığımla seni arıyorum.

Kutsal Yer'de baktım sana,

Gücünü, görkemini görmek için.

Senin sevgin yaşamdan iyidir,

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

Ömrümce sana övgüler sunacağım,

Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,

Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.

Yatağıma uzanınca seni anarım,

Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.

Çünkü sen bana yardımcı oldun,

Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

Canım sana sımsıkı sarılır,

Sağ elin bana destek olur.

Ama canımı almak isteyenler,

Yerin dibine girecek,

Kılıcın ağzına atılacak,

Çakallara yem olacak.

Kralsa Tanrı'da sevinç bulacak.

Tanrı'nın adıyla ant içenlerin hepsi övünecek,

Yalancıların ağzıysa kapanacak.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Ey Rab İsa Mesih, inanıyor ve itiraf ediyorum ki, alfa ve omega, başlangıç ve son, ölüler arasından ilk doğan Sensin. Çarmıhta kanını döktün, günah yüzünden Tanrı’dan ayrı düşmüş biz kullara barış ve esenlik getirdin. Sana layık kullar olamadığımız pişmanız. Bizleri bağışla ya Rab, bize merhamet eyle.

 

I.Yuhanna 1:9

Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

7 Düşkünü yerden kaldırır,

Yoksulu çöplükten çıkarır;

8 Soylularla,

Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.

9 Kısır kadını evde oturtur,

Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar.

RAB'be övgüler sunun!

 

Dua

Sonsuzluk Tanrısı, tüm güzellikleriyle Mesih’in zengin lütfu için ve kilisende geliştirdiğin Mesih’in karakteri için bu sabah Sana minnettarız.

         Kutsal Kitap ve Kilisenin varlığı için...

         Bizleri duyan ve cevaplayan varlığın için...

         Mesih’le sunduğu koruma, kutsama ve kurtuluş için...

Sana şükrediyoruz.

Lütuf ve sevgi Tanrısı, bu sabah kendimizi her şekilde Senin hoşnutluğuna adıyoruz. Sana yaraşır bir hayat sürelim ve iyi işlerde meyve verebilelim diye dua ediyoruz. Afrika kiliseleri için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver, ya Rab koru ve kutsa. Mesih’in Kutsal adıyla. Amin.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

( 2. ve 4. Hafta ) Çarşamba – Sabah

 

Rabbin yarattığı gün budur

Onda mesrur olur seviniriz

 

(Mezmur 147)

1 RAB'be övgüler sunun!

Ne güzel, ne hoş Tanrımız'ı ilahilerle övmek!

O'na övgü yaraşır.

2 RAB yeniden kuruyor Yeruşalim'i,

Bir araya topluyor İsrail'in sürgünlerini.

3 O kırık kalplileri iyileştirir,

Yaralarını sarar.

4 Yıldızların sayısını belirler,

Her birini adıyla çağırır.

 

Mezmur 118

1 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

2 "Sonsuzdur sevgisi!" desin İsrail halkı.

3 "Sonsuzdur sevgisi!" desin Harun'un soyu.

4 "Sonsuzdur sevgisi!" desin RAB'den korkanlar.

5 Sıkıntı içinde RAB'be seslendim;

Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.

6 RAB benden yana, korkmam;

İnsan bana ne yapabilir?

7 RAB benden yana, benim yardımcım,

Benden nefret edenlerin sonuna zaferle bakacağım.

8 RAB'be sığınmak

İnsana güvenmekten iyidir.

9 RAB'be sığınmak

Soylulara güvenmekten iyidir.

 

10 Bütün uluslar beni kuşattı,

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

11 Kuşattılar, sardılar beni,

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

14 RAB'dir gücüm ve ezgimin konusu,

O kurtarıcım oldu.

15 Sevinç ve zafer çığlıkları

Çınlıyor doğruların çadırlarında:

"RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!

16 RAB'bin sağ eli üstündür,

RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!"

17 Ölmeyecek, yaşayacağım,

RAB'bin yaptıklarını duyuracağım.

21 Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin,

28 Tanrım sensin, şükrederim sana,

Tanrım sensin, yüceltirim seni.

29 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Yücelik ve Kutsallık Tanrısı,

yaratılışımızın amacını unuttuk, seni yüceltmek gayretinin yerine yüreklemiz kendi tutkularının peşinden gitti, Senin kutsal varlığın yerine zevk ve mutluluğu bu dünyada aradık, ya Rab merhamet eyle.

 

Eyüp 9:4

O'nun bilgisi derin, gücü eşsizdir,

Kim O'na direndi de ayakta kaldı?

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

 Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

 RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

 RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

 RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

 Görkemi gökleri aşar.

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

 Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

 Bakmak için eğilen?

 

Dua

Merhamet Tanrısı, Sana sığınan canlarımızın kurtuluşu ve gücü Sensin, bize arman ettiğin bu gün için seviniyoruz.  Bizlere baba olduğun için...

         Bizleri düşmekten ve ayartıdan koruduğun için...

         Bize layık gördüğün büyük sevgin için...

Sana şükrediyoruz.

Merhametli Tanrımız, bu sabah kendimizi bütün kalbimizle, bütün aklımızla Seni sevmeye adıyoruz. Senin krallığında kalıp uluslara hizmet edebilmek için Sana dua ediyoruz. Asay ve Ortadoğu kiliseleri için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver, ya Rab koru ve kutsa. Baba,Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 ( 2. ve 4. Hafta ) Perşembe – Sabah

 

Rabbin yarattığı gün budur

Onda mesrur olur seviniriz

 

(Mezmur 147)

12 RAB'bi yücelt, ey Yeruşalim!

Tanrın'a övgüler sun, ey Siyon!

13 Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar,

İçindeki halkı kutsar.

14 Sınırlarını esenlik içinde tutar,

Seni en iyi buğdayla doyurur.

 

Mezmur 19

Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta,

Gökkubbe ellerinin eserini duyurmakta.

Gün güne söz söyler,

Gece geceye bilgi verir.

Ne söz geçer orada, ne de konuşma,

Sesleri duyulmaz.

Ama sözleri yeryüzünü dolaşır,

Söyledikleri dünyanın dört bucağına ulaşır.

Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı.

Gerdekten çıkan güveye benzer güneş,

Koşmaya başlayacak atlet gibi sevinir.

Göğün bir ucundan çıkar,

Öbür ucuna döner,

Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından.

RAB'bin yasası yetkindir, cana can katar,

RAB'bin buyrukları güvenilirdir,

Saf adama bilgelik verir,

RAB'bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir,

RAB'bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır.

RAB korkusu paktır, sonsuza dek kalır,

RAB'bin ilkeleri gerçek, tamamen adildir.

Onlara altından, bol miktarda saf altından çok istek

duyulur,

Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır.

Uyarırlar kulunu,

Onlara uyanların ödülü büyüktür.

Kim yanlışlarını görebilir?

Bağışla göremediğim kusurlarımı,

Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

O zaman büyük isyandan uzak,

Kusursuz olurum.

Ağzımdan çıkan sözler,

Yüreğimdeki düşünceler,

Kabul görsün senin önünde,

Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Sevgi ve esenlik Tanrısı,

Seni sevmemiz ve tanımamız için bizlere armağan ettiğin Kutsal Kitap’a yabancı kaldık, benzerliğinde yarattığın suretimiz cehalet ve günahın karanlığında kirlendi, ya Rab merhamet eyle.

 

İşaya 53

5 Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi,

Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.

Esenliğimiz için gerekli olan ceza

Ona verildi.

Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

7 Düşkünü yerden kaldırır,

Yoksulu çöplükten çıkarır;

8 Soylularla,

Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.

9 Kısır kadını evde oturtur,

Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar.

RAB'be övgüler sunun!

 

Dua

Sevgi Tanrısı, layık olmadığımız halde sevgini ve lütfunu aldık. Bizlere BABA oldun ve Mesih’te bizleri çocukların olarak kabul ettin. Kutsal adını över Seni yüceltiriz.

         Varlığından gelen sevinç için...

         Sıkıntılarımızda yardımın için...

         Değişmeyen sevgin için...

Sana Şükrediyoruz.

Bu sabah Sende güç ve cesaretle kuşanmış olarak kendimizi kötü olana karşı durmaya ve Sana hizmete adıyoruz. Mesih’teki solmaz, lekesiz ve çürümez olan mirasın sahipleri olarak yaşayabilmek için Sana dua ediyoruz. Pasifik bölgesindeki kiliseler için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver, ya Rab koru ve kutsa. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 ( 2. ve 4. Hafta ) Cuma - Sabah

 

Rabbin yarattığı gün budur

Onda mesrur olur seviniriz

 

(Mezmur 148)

1 RAB'be övgüler sunun!

Göklerden RAB'be övgüler sunun,

Yücelerde O'na övgüler sunun!

2 Ey bütün melekleri, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey bütün göksel orduları!

3 Ey güneş, ay, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey ışıldayan bütün yıldızlar!

4 Ey göklerin en yüce katı

Ve göklerin üstündeki sular,

O'na övgüler sunun!

 

Mezmur 43

Hakkımı ara, ey Tanrı,

Savun beni vefasız ulusa karşı,

Kurtar hileci, haksız insandan.

Çünkü sen Tanrım, kalemsin;

Neden beni reddettin?

Niçin düşmanlarımın baskısı altında

Yaslı gezeyim?

Gönder ışığını, gerçeğini,

Yol göstersinler bana,

Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.

O zaman Tanrı'nın sunağına,

Neşe, sevinç kaynağım Tanrı'ya gideceğim

Ve sana, ey Tanrı, Tanrım benim,

Lirle şükredeceğim.

Neden üzgünsün, ey gönlüm,

Neden içim huzursuz?

Tanrı'ya umut bağla,

Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;

O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrı,

Senin hükümlerin haktır, tüm kainatı yönetir, hükmedersin; yaratılışı Sen korursun, kutsal emirlerine itaatsizlik ettik, ya Rab merhamet eyle.

 

Mezmur 19

12 Kim yanlışlarını görebilir?

Bağışla göremediğim kusurlarımı,

13 Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

O zaman büyük isyandan uzak,

Kusursuz olurum.

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

Bakmak için eğilen?

 

Dua

Sonsuzluk Tanrısı, evrenin tek yöneteni ve ona hükmedeni Sensin. Mesih’teki yeni yaşam için Seni överiz.

         Mesih’in lütfu ve Kutsal Ruh’un paydaşlığı için...

         Kutsal Söz ve Sakramentlerin hizmeti için...

         Yardım ve iyileştirme işinde çalışanlar için...

         Hedefimiz olup yol gösterdiğin için...

         Sığınağımız olup koruduğun için...

Sana şükrediyoruz.

Lütuf Tanrısı, bu sabah Senin ışığında yürümeye kendimizi adıyoruz. Sevgimiz daha da artsın, sevgimiz bilgide artsın ve Mesih aracılığı ile gelen doğruluğun meyvesiyle dolalım diye Sana dua ediyoruz. Latin Amerika kiliseleri için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver, ya Rab koru ve kutsa. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh ismiyle. Amin.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

( 2. ve 4. Hafta ) Cumartesi - Sabah

 

Rabbin yarattığı gün budur

Onda mesrur olur seviniriz

 

(Mezmur 149)

1 RAB'be övgüler sunun!

RAB'be yeni bir ezgi söyleyin,

Sadık kullarının toplantısında

O'na övgüler yükseltin!

2 İsrail Yaratıcısı'nda sevinç bulsun,

Siyon halkı Kralları'yla coşsun!

3 Dans ederek övgüler sunsunlar O'nun adına,

Tef ve lir çalarak O'nu ilahilerle övsünler!

 

Mezmur 97

RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü,

Bütün adalar, kıyılar sevinsin!

Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini,

Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.

Ateş yürüyor O'nun önünde,

Düşmanlarını yakıyor çevrede.

Şimşekleri dünyayı aydınlatır,

Yeryüzü görüp titrer.

Dağlar balmumu gibi erir,

RAB'bin, bütün yeryüzünün Rab'bi önünde.

Gökler O'nun doğruluğunu duyurur,

Bütün halklar görkemini görür.

Utansın puta tapanlar,

Boş putlarla övünenler!

RAB'be tapın, ey bütün ilahlar!

Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya RAB,

Yahuda kentleri coşuyor.

Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi,

Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.

Ey sizler, RAB'bi sevenler, kötülükten tiksinin.

O sadık kullarının canını korur,

Onları kötülerin elinden kurtarır.

Doğrulara ışık,

Temiz yüreklilere sevinç saçar.

Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun

Ve O'nun kutsal adını övün!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Ya Rab, günahın bataklığından, biligisizliğin karanlığından ve düşmanımız olan gurura yaklaşmaktan bizleri Sen koru. Kutsal ve doğru olanı istemekte zayıfız, Seni hoşnut eden şeyi yapmakta güçsüzüz, Senin emirlerini sevmekten uzağız; Senden merhamet dileriz.

 

Mezmur 41: 4 Acı bana, ya RAB!

 Şifa ver bana, çünkü sana karşı günah işledim

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 113: 1 Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

7 Düşkünü yerden kaldırır,

Yoksulu çöplükten çıkarır;

8 Soylularla,

Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.

9 Kısır kadını evde oturtur,

Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar.

RAB'be övgüler sunun!

 

Dua

Yücelik ve mucizeler Tanrısı, Bizleri Mesih’te kurtarıp, kendi halkın olarak kurtardığın için Seni över ve şükrederiz.

         Tüm dua zamanlarımızda bizimle olan varlığı için...

         Tüm sıkıntı ve zorluklardan bizi kurtaran elin için...

         Bizlere ışık ve yol olan Mesih için...

Sana şükrediyoruz.

Ya Rab, bu sabah Mesih’in gücüyle güne başlayıp, kendimizi ışıkta yaşayan çocukların olarak pak bir yaşam ve kutsallıkta dünyaya tanıklık için Sana adıyoruz. İnsanları affedebilmek ve sevebilmek için, başkalarının yüklerini taşıyabilmek için Sana dua ediyoruz. Kuzey Amerika kiliseleri için Sana yalvarırız, ya Rab esenlik ver, ya Rab koru ve kutsa. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin. 

 

Serbest Dua / Rabbin Duası