AKŞAM DUALARI

 

( w )     1. ve 3. Hafta Okumaları

( ww )   2. ve 4. Hafta Okumaları

İşaretlenmemiş bölümler sürekli okumalardır.

 

Pazar – Akşam (II)

 

İşaya 58.13-14 "Kutsal günümde dilediğinizi yapmaz, Şabat Günü'nü çiğnemezseniz, Şabat Günü'ne 'Zevkli', RAB'bin kutsal gününe 'Onurlu' derseniz, kendi yolunuzdan gitmez, keyfinize bakmayıp boş konulara dalmaz, O günü yüceltirseniz, RAB'den zevk alırsınız. O zaman sizi yeryüzünün yüksek yerlerine çıkarır, Atanız Yakup'un mirasıyla doyururum." Çünkü bu sözler RAB'bin ağzından çıktı.

 

w Rabbindir yeryüzü ve içindekiler

Dünya ve üzerinde oturanlar.

Rabbimiz İsa Mesih ışık ve esenliktir

Tanrımıza şükürler olsun

 

w Daniel 2:22-23

Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır,

Karanlıkta neler olduğunu bilir,

Çevresi ışıkla kuşatılmıştır.

Ey atalarımın Tanrısı,

Sana şükreder, seni överim.

Sen ki, bana bilgelik ve güç verdin,

 

ww Sen, ya RAB, canımı ölümden,

Gözlerimi yaştan,

Ayaklarımı sürçmekten kurtardın

 

ww İşaya 12: 2 Ya RAB, sana şükrederiz

Bize öfkelenmiştin ama öfken dindi,

Bizi avuttun.

Tanrı kurtuluşumuzdur.

O'na güvenecek, yılmayacağız.

Çünkü Rab Yahve gücümüz ve ezgimizdir,

Bize O kurtuluş oldu."

3 Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız.

4 O gün diyeceksiniz ki:

"RAB'be şükredin, O'nun adıyla yakarın.

Halklar arasında yaptıklarını ilan edin,

Adının yüce olduğunu duyurun.

5 RAB'be ezgiler söyleyin,

Çünkü görkemli işler yaptı.

Bütün dünya bilsin bunu.

6 Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır!

Çünkü aranızda bulunan İsrail'in Kutsalı büyüktür."

 

Dua

Kutsallık Tanrısı Sana seslerimizi övgü dualarıyla yükseltiyoruz. İsa Mesih’te bizleri yeni yaşama getirdin ve cömert ölçüde bizleri bereketledin.

         Kilisende tapınma ve hizmet ayrıcalığı için...

         İsa Mesih’in bizler için olan Müjdesindeki iyi haber için...

         Rab’bin ismiyle paylaştığımız yiyecek ve içecek için...

         Hizmet çağrısı için...

Sana şükrediyoruz.

Acıyan Tanrımız, insan ihtiyaçlarını Senin önüne getiriyoruz. Bizler dirilişi alalım diye bize İsa Mesih’te geldin.

         Hastaların iyileşmesi için...

         Ölüm anında olanların esenliği için...

         Umutsuzların yenilenmesi için...

         Kilisedeki Kutsal Ruh’unun gücü için...

Sana dua ediyoruz.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Yeremya 10: 23 İnsanın yaşamının kendi elinde olmadığını,

 Adımlarına yön vermenin ona düşmediğini

 Biliyorum, ya RAB.

24 Beni öfkenle değil,

 Yalnız adaletinle yola getir, ya RAB,

 Yoksa beni hiçe indirirsin.

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

w Mezmur 141: 1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!

Sana yakarınca sesime kulak ver!

2 Duam önünde yükselen buhur gibi,

El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!

3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,

Dudaklarımın kapısını koru!

4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,

Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;

Onların nefis yemeklerini tatmayayım.

5 Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır,

Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir,

Başım reddetmez onu.

Çünkü duam hep kötülere karşıdır.

 

ww Filipililer 2: 6 Mesih, Tanrı özüne sahip olduğu halde, Tanrı'ya eşitliği sımsıkı sarılacak bir hak saymadı. 7-8 Ama kul özünü alıp insan benzeyişinde doğarak ululuğunu bir yana bıraktı. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı.

9 Bunun için de Tanrı O'nu pek çok yükseltti ve O'na her adın üstünde olan adı bağışladı. 10-11 Öyle ki, İsa'nın adı anıldığında gökteki, yerdeki ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Pazartesi – Akşam (II)

 

w Rabbindir yeryüzü ve içindekiler

Dünya ve üzerinde oturanlar.

Rabbimiz İsa Mesih ışık ve esenliktir

Tanrımıza şükürler olsun.

 

w Mezmur 139.11-12

Aklımdan çıkarmam sözünü,

Sana karşı günah işlememek için.

Övgüler olsun sana, ya RAB,

Bana kurallarını öğret.

 

ww Sen, ya RAB, canımı ölümden,

Gözlerimi yaştan,

Ayaklarımı sürçmekten kurtardın

 

ww İşaya 12: 2 Ya RAB, sana şükrederiz

Bize öfkelenmiştin ama öfken dindi,

Bizi avuttun.

Tanrı kurtuluşumuzdur.

O'na güvenecek, yılmayacağız.

Çünkü Rab Yahve gücümüz ve ezgimizdir,

Bize O kurtuluş oldu."

3 Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız.

4 O gün diyeceksiniz ki:

"RAB'be şükredin, O'nun adıyla yakarın.

Halklar arasında yaptıklarını ilan edin,

Adının yüce olduğunu duyurun.

5 RAB'be ezgiler söyleyin,

Çünkü görkemli işler yaptı.

Bütün dünya bilsin bunu.

6 Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır!

Çünkü aranızda bulunan İsrail'in Kutsalı büyüktür."

 

Dua

Tanrım, Senin cömert iyiliklerin için seviniyoruz. Bizler için olan bugünkü cömert armağanlarını kutluyoruz. Dünyanın kurtuluşu için İsa Mesih’i vererek bize sevgini gösterdin.

         Sana hizmet edenlerin bugünkü emeği için...

         Paylaşımda bulunduğumuz arkadaşlar için...

         Sevdiğimiz arkadaşlar ve bizi seven arkadaşlar için...

         Başkalarına yardım etme imkanları için...

         Bizi hoşnut eden her güzel şey için...

Sana şükrediyoruz.

Yücelik Tanrsı, Sen ihtiyaç içinde olanlara yakın olduğun gibi bizler başkaları için olan dualarımızla Sana yakınız. İsa Mesih’teki yeni yaşamın vaatlerini kendimiz için olduğu kadar başkaları için de talep etmeye cesaretimiz vardır.

         Tehlikeli işlerde çalışanlar için...

         Doktorlar ve hemşireler için...

         Hastalar, tutuklular ve bakıma muhtaç olanlar için...

         Yaslı olanlar için...

         Roma Katolik kilisesi için....

Sana dua ediyoruz.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Yunus 4: 2 ... Biliyordum, sen lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin, cezalandırmaktan vazgeçen bir Tanrı'sın.

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

w Mezmur 141: 1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!

Sana yakarınca sesime kulak ver!

2 Duam önünde yükselen buhur gibi,

El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!

3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,

Dudaklarımın kapısını koru!

4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,

Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;

Onların nefis yemeklerini tatmayayım.

5 Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır,

Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir,

Başım reddetmez onu.

Çünkü duam hep kötülere karşıdır.

 

ww Koloseliler 1: 13 O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlu'nun egemenliğine aktardı. 14 O'nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. 15 Görünmez Tanrı'nın görünümü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur. 16 Nitekim yerde ve gökte, görünen ve görünmeyen her şey -tahtlar, egemenlikler, yönetimler, hükümranlıklar- O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratıldı. 17 Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. 18 Bedenin, yani kilisenin başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur. 19 Çünkü Tanrı bütün doluluğunun O'nda bulunmasını uygun gördü. 20 Mesih'in çarmıhta akıtılan kanı aracılığıyla esenliği sağlamış olarak yerdeki ve gökteki her şeyi O'nun aracılığıyla kendisiyle barıştırmaya razı oldu. 21 Yaptığınız kötülükler yüzünden bir zamanlar düşüncelerinizde Tanrı'ya yabancı ve düşmandınız. 22 Şimdiyse Mesih sizi Tanrı'nın önüne kutsal, lekesiz ve kusursuz olarak çıkarmak için öz bedeninin ölümü sayesinde sizi Tanrı'yla barıştırdı.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Salı – Akşam  (II)

 

w Rabbindir yeryüzü ve içindekiler

Dünya ve üzerinde oturanlar.

Rabbimiz İsa Mesih ışık ve esenliktir

Tanrımıza şükürler olsun

 

w Esinleme 21.23-24

Kentin, güneş ya da ay tarafından aydınlatılmaya gereksinmesi yoktur. Çünkü Tanrı'nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır. Uluslar kentin ışığında yürüyecekler. Dünyanın kralları, servetlerini oraya getirecekler

 

ww Sen, ya RAB, canımı ölümden,

Gözlerimi yaştan,

Ayaklarımı sürçmekten kurtardın

 

ww İşaya 12: 2 Ya RAB, sana şükrederiz

Bize öfkelenmiştin ama öfken dindi,

Bizi avuttun.

Tanrı kurtuluşumuzdur.

O'na güvenecek, yılmayacağız.

Çünkü Rab Yahve gücümüz ve ezgimizdir,

Bize O kurtuluş oldu."

3 Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız.

4 O gün diyeceksiniz ki:

"RAB'be şükredin, O'nun adıyla yakarın.

Halklar arasında yaptıklarını ilan edin,

Adının yüce olduğunu duyurun.

5 RAB'be ezgiler söyleyin,

Çünkü görkemli işler yaptı.

Bütün dünya bilsin bunu.

6 Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır!

Çünkü aranızda bulunan İsrail'in Kutsalı büyüktür."

 

Dua

Sonsuzluk Tanrısı, bugün bizimle olduğun için, Senin gerçeğinin her işareti ve İsa Mesih’teki sevgi için Sana teşekkür ederiz.

         Mesih’teki esenlik armağanı için...

         İlişkimizdeki barışıklık için...

         Senin sevginde kavradığımız her yeni şey için...

         Senin sevgini paylaşma gücü ve cesareti için...

         Kiliselerin hizmetleri için...

Sana şükrediyoruz.

Merhametli Tanrı, kalplerimizin derinliklerinde başkalarının ihtiyaçlarını hatırlıyoruz. Senin başkaları için olan sevgini talep ederek başkalarına Mesih ismiyle Senin sevgini ulaştırabiliriz.

         Irk ayrımı ve adalet için...

         Hapishanedekiler için...

         Karşılaştığımız yabancılar için...

         Elinden hakkı alınanlar için...

         Ortodoks ve Koptik kiliseler için...

Sana dua ediyoruz.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Matta 3: 8 Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin.

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

w Mezmur 141: 1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!

Sana yakarınca sesime kulak ver!

2 Duam önünde yükselen buhur gibi,

El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!

3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,

Dudaklarımın kapısını koru!

4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,

Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;

Onların nefis yemeklerini tatmayayım.

5 Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır,

Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir,

Başım reddetmez onu.

Çünkü duam hep kötülere karşıdır.

 

ww I. Petrus 1: 13 Bu nedenle zihinlerinizi eyleme hazırlayın, ayık olun. Umudunuzu tümüyle İsa Mesih'in görünmesiyle size sağlanacak olan lütfa bağlayın. 14 Söz dinleyen çocuklar olarak, bilgisiz olduğunuz geçmiş zamandaki tutkularınıza uymayın. 15 Sizi çağıran Tanrı kutsal olduğuna göre, siz de her davranışınızda kutsal olun. 16 Nitekim şöyle yazılmıştır: "Kutsal olun, çünkü ben kutsalım." 17 Kimseyi kayırmadan, kişiyi yaptıklarına bakarak yargılayan Tanrı'yı Baba diye çağırdığınıza göre, gurbeti andıran bu dünyadaki zamanınızı Tanrı korkusuyla geçirin. 18-19 Biliyorsunuz ki, atalarınızdan kalma boş yaşayışınızdan altın ya da gümüş gibi geçici şeylerle değil, kusursuz ve lekesiz kuzuyu andıran Mesih'in değerli kanının fidyesiyle kurtuldunuz. 20 Dünyanın kuruluşundan önce bilinen Mesih, çağların sonunda sizin yararınıza ortaya çıktı. 21 O'nu ölümden diriltip yücelten Tanrı'ya O'nun aracılığıyla iman ediyorsunuz. Böylece imanınız ve umudunuz Tanrı'dadır. 22 Gerçeğe uymakla kendinizi arıttınız, kardeşler için içten bir sevgiye sahip oldunuz. Onun için birbirinizi candan, yürekten sevin. 23 Çünkü ölümlü değil, ölümsüz bir tohumdan, yani Tanrı'nın diri ve kalıcı sözü aracılığıyla yeniden doğdunuz.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Çarşamba – Akşam (II)

 

w Rabbindir yeryüzü ve içindekiler

Dünya ve üzerinde oturanlar.

Rabbimiz İsa Mesih ışık ve esenliktir

Tanrımıza şükürler olsun.

 

w Esinleme 22:5

Artık gece olmayacak. Ne çıra ışığına, ne de güneş ışığına gereksinmeleri olacak. Rab Tanrı onlara ışık olacak ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler

 

ww Sen, ya RAB, canımı ölümden,

Gözlerimi yaştan,

Ayaklarımı sürçmekten kurtardın

 

ww İşaya 12: 2 Ya RAB, sana şükrederiz

Bize öfkelenmiştin ama öfken dindi,

Bizi avuttun.

Tanrı kurtuluşumuzdur.

O'na güvenecek, yılmayacağız.

Çünkü Rab Yahve gücümüz ve ezgimizdir,

Bize O kurtuluş oldu."

3 Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız.

4 O gün diyeceksiniz ki:

"RAB'be şükredin, O'nun adıyla yakarın.

Halklar arasında yaptıklarını ilan edin,

Adının yüce olduğunu duyurun.

5 RAB'be ezgiler söyleyin,

Çünkü görkemli işler yaptı.

Bütün dünya bilsin bunu.

6 Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır!

Çünkü aranızda bulunan İsrail'in Kutsalı büyüktür."

 

Dua

Ey Tanrı, bizlere esenliğini ver ki, bizler için ve bütün çocukların için olan iyiliklerine sevinebilelim. İsa Mesih’te açıkladığın sevgi için Sana şükredebilelim.

         Senin gerçeğini ve doğruluğunu açıklayan kimseler için...

         Hizmetkarlarına verdiğin cesaret için...

         Bizleri şaşırtan kutsamaların için...

         İsa Mesih’teki kilisenin birliği için...

Sana şükrediyoruz.

Ey Tanrı, bizlere esenliğini ver ki, başkalarının ihtiyaçlarını hatırladığımız gibi, bizler için ve bütün çocukların için korumandan emin olabilelim.

         Uzakta olan arkadaşlar ve akrabalar için...

         Özel ihtiyaç içinde olan komşularımız için...

         Kıtlıklardan acı çeken kimseler için...

         Başkaları uyurken çalışanlar için...

         Episkopal ve Metodist kiliseler için...

Sana dua diyoruz.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

İbraniler 12: 5 Size oğullar diye seslenen şu öğüdü de unuttunuz:

"Oğlum, Rab'bin terbiye edişini hafife alma,

Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme.

6 Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder,

Oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır."

 

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

w Mezmur 141: 1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!

Sana yakarınca sesime kulak ver!

2 Duam önünde yükselen buhur gibi,

El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!

3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,

Dudaklarımın kapısını koru!

4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,

Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;

Onların nefis yemeklerini tatmayayım.

5 Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır,

Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir,

Başım reddetmez onu.

Çünkü duam hep kötülere karşıdır.

 

ww (Çıkış 20) Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

Tanrın Rabbin adını boşyere ağzına almayacaksın. .

Sebt gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.

Babana ve annene saygı göster.

Katletmeyeceksin.

Zina etmeyeceksin.

Çalmayacaksın.

Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

Komşunun evine göz dikmeyeceksin.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Perşembe – Akşam (II)

 

w Rabbindir yeryüzü ve içindekiler

Dünya ve üzerinde oturanlar.

Rabbimiz İsa Mesih ışık ve esenliktir

Tanrımıza şükürler olsun.

 

w Zekeriya 14:5-7

O zaman Tanrım RAB bütün kutsallarla birlikte gelecek! O gün ışık olmayacak, ışık veren cisimler kararacak. Özel bir gün, yalnız RAB'bin bildiği bir gün olacak. Gündüz de gece de olmayacak. Gece aydınlık olacak.

 

ww Sen, ya RAB, canımı ölümden,

Gözlerimi yaştan,

Ayaklarımı sürçmekten kurtardın

 

ww İşaya 12: 2 Ya RAB, sana şükrederiz

Bize öfkelenmiştin ama öfken dindi,

Bizi avuttun.

Tanrı kurtuluşumuzdur.

O'na güvenecek, yılmayacağız.

Çünkü Rab Yahve gücümüz ve ezgimizdir,

Bize O kurtuluş oldu."

3 Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız.

4 O gün diyeceksiniz ki:

"RAB'be şükredin, O'nun adıyla yakarın.

Halklar arasında yaptıklarını ilan edin,

Adının yüce olduğunu duyurun.

5 RAB'be ezgiler söyleyin,

Çünkü görkemli işler yaptı.

Bütün dünya bilsin bunu.

6 Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır!

Çünkü aranızda bulunan İsrail'in Kutsalı büyüktür."

 

Dua

Ey Tanrı, Senden aldığımız sevginin her armağanları için ve İsa Mesih’teki sürekli merhametin için Sana övgü ve şükranlarımızı sunuyoruz.

         Seni hoşnut ederek tamamlanan her iş için...

         Hristiyan halkın inançlı tanıklığı için...

         Ailelerde ve öğretmenlerde gördüğümüz her doğruluk örneği için...

         Çocukların açık kalpliliği ve masumiyeti için...

         Hristiyan şefkatinden kaynaklanan tüm işler için...

Sana dua ediyoruz.

Bütün dikkat ve ilgimizi Sana veriyoruz ey Tanrı, çünkü çocuklarına her durumda şefkatinle dikkat edersin.

         Endişe ve üzüntüyle savaşanlar için...

         Hastalıkların rahatsızlık verdiği kimseler için...

         Özel hizmetlere çağrılanlar için...

         İhmal edilen ve hakarete uğrayanlar için...

         Bağımsız kiliseler için...

Sana dua ediyoruz.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Markos 7: 21-22 Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. 23 Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir.

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

w Mezmur 141: 1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!

Sana yakarınca sesime kulak ver!

2 Duam önünde yükselen buhur gibi,

El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!

3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,

Dudaklarımın kapısını koru!

4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,

Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;

Onların nefis yemeklerini tatmayayım.

5 Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır,

Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir,

Başım reddetmez onu.

Çünkü duam hep kötülere karşıdır.

 

ww I.Petrus 2: 21 Nitekim bunun için çağrıldınız. Mesih, izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu. 22 "O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı." 23 Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi; davasını, adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. 24 Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye, günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa buldunuz. 25 Çünkü yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz, şimdiyse canlarınızın Çobanı'na ve Gözetmeni'ne döndünüz.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Cuma – Akşam (II)

 

w Rabbindir yeryüzü ve içindekiler

Dünya ve üzerinde oturanlar.

Rabbimiz İsa Mesih ışık ve esenliktir

Tanrımıza şükürler olsun.

 

w II.Korintliler 4.6

Çünkü, "Karanlıkta ışık parlasın!" diyen Tanrı yüreklerimizde parladı. Mesih'in kişiliğinde Tanrı bilgisinin yüceliğini içeren ışıkla bizi aydınlatmak istedi.

 

ww Sen, ya RAB, canımı ölümden,

Gözlerimi yaştan,

Ayaklarımı sürçmekten kurtardın

 

ww İşaya 12: 2 Ya RAB, sana şükrederiz

Bize öfkelenmiştin ama öfken dindi,

Bizi avuttun.

Tanrı kurtuluşumuzdur.

O'na güvenecek, yılmayacağız.

Çünkü Rab Yahve gücümüz ve ezgimizdir,

Bize O kurtuluş oldu."

3 Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız.

4 O gün diyeceksiniz ki:

"RAB'be şükredin, O'nun adıyla yakarın.

Halklar arasında yaptıklarını ilan edin,

Adının yüce olduğunu duyurun.

5 RAB'be ezgiler söyleyin,

Çünkü görkemli işler yaptı.

Bütün dünya bilsin bunu.

6 Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır!

Çünkü aranızda bulunan İsrail'in Kutsalı büyüktür."

 

Dua

Merhamet Tanrı’ı, her zayıflıklarımızda gücünü bizlere verdiğin için Seni överiz. Hatalarımızın bağışlanması ve İsa Mesih’teki yeni başlangıç için Seni överiz.

         Kutsal Ruh’un gün boyunca süren rehberliği için...

         Ümit ve yeni yaşamın işaretleri için...

         Bize yardımcı olanlar için...

         Adalet savaşçıları için...

         Layık olmadığımız ve hak etmediğimiz sevgi ifadesi için...

Sana şükrediyoruz.

Her şeye kadir Tanrı, dualarla huzuruna getirdiğimiz her ihtiyaçlarımızı bilirsin, İsa Mesih’te başkaları için olan kaygılarımızla ilgilenirsin.

         Hasta ve ölmek üzere olanlar için...

         Üzüntüden ağlayanlar için...

         Senin sevgini kabul edemeyenler ve iman etmemişler için...

         Yalnız, acılı ve zayıf olanlar için...

         Reform, Presbiteryen ve Lutheran kiliseler için...

Sana dua ediyoruz.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 6: 1 Ya RAB, öfkeyle azarlama beni,

 Gazapla yola getirme.

2 Lütfet bana, ya RAB, bitkinim;

 Şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,

 

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

w Mezmur 141: 1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!

Sana yakarınca sesime kulak ver!

2 Duam önünde yükselen buhur gibi,

El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!

3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,

Dudaklarımın kapısını koru!

4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,

Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;

Onların nefis yemeklerini tatmayayım.

5 Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır,

Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir,

Başım reddetmez onu.

Çünkü duam hep kötülere karşıdır.

 

ww Yunus 2: 2 "Ya RAB, sıkıntı içinde sana yakardım,

Yanıtladın beni.

Yardım istedim ölüler diyarının bağrından,

Kulak verdin sesime.

3 Beni engine, denizin ta dibine fırlattın.

Sular sardı çevremi.

Azgın dalgalar geçti üzerimden.

4 'Huzurundan kovuldum' dedim,

'Yine de göreceğim kutsal tapınağını.'

5 Sular boğacak kadar kuşattı beni,

Çevremi enginler sardı,

Yosunlar dolaştı başıma.

6 Dağların köklerine kadar battım,

Dünya sonsuza dek sürgülendi arkamdan;

Ama, ya RAB, Tanrım,

Canımı sen kurtardın çukurdan.

7 Soluğum tükenince seni andım, ya RAB,

Duam sana, kutsal tapınağına erişti.

8 Değersiz putlara tapanlar,

Vefasızlık etmiş olurlar.

9 Ama şükranla kurban sunacağım sana,

Adağımı yerine getireceğim.

Kurtuluş senden gelir, ya RAB!"

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Cumartesi - Akşam (II)

 

w Rabbindir yeryüzü ve içindekiler

Dünya ve üzerinde oturanlar.

Rabbimiz İsa Mesih ışık ve esenliktir

Tanrımıza şükürler olsun.

 

w II.Samuel 22:29-33

Ya RAB, ışığım sensin!

Karanlığımı aydınlatırsın.

Sığınağım Tanrı'dır,

Yolumu doğru kılan O'dur.

 

ww Sen, ya RAB, canımı ölümden,

Gözlerimi yaştan,

Ayaklarımı sürçmekten kurtardın

 

ww İşaya 12: 2 Ya RAB, sana şükrederiz

Bize öfkelenmiştin ama öfken dindi,

Bizi avuttun.

Tanrı kurtuluşumuzdur.

O'na güvenecek, yılmayacağız.

Çünkü Rab Yahve gücümüz ve ezgimizdir,

Bize O kurtuluş oldu."

3 Kurtuluş pınarlarından sevinçle su alacaksınız.

4 O gün diyeceksiniz ki:

"RAB'be şükredin, O'nun adıyla yakarın.

Halklar arasında yaptıklarını ilan edin,

Adının yüce olduğunu duyurun.

5 RAB'be ezgiler söyleyin,

Çünkü görkemli işler yaptı.

Bütün dünya bilsin bunu.

6 Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır!

Çünkü aranızda bulunan İsrail'in Kutsalı büyüktür."

 

Dua

Görkem Tanrısı, yaşamlarımızdaki varlığın ve İsa Mesih’te çocuklarına gösterdiğin bütün iyiliklerin için Seni överiz.

         Tuttuğun vaatler ve yarın umudu için...

         Arkadaşlık sevinci için...

         Yaratılışın harikalığı için...

         Ailelerin, kardeşlerin, eşlerin ve çocukların sevgileri için...

         Yaşamın zevki için...

Sana şükrediyoruz.

Lütuf Tanrısı, İsa Mesih’teki kardeşlerimiz olarak bütün çocuklarınla bir oluyoruz. Dualarımızı bu sevgideki herkes için Sana kaldırıyoruz.

         Unuttuğumuz kimseler için...

         Umudunu kaybetmişler için...

         Felaket ve salgınların kurbanları için...

         Akli rahatsızlıklardan acı çekenler için...

         Ekümenik ilişkiler ve kilise organizasyonları için...

Sana dua ediyoruz.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 32: 5 Günahımı açıkladım sana,

 Suçumu gizlemedim.

 "RAB'be isyanımı itiraf edeceğim" deyince,

 Günahımı, suçumu bağışladın.

6 Bu nedenle her sadık kulun

 Ulaşılır olduğun zaman sana dua etsin.

 Engin sular taşsa bile ona erişemez.

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

w Mezmur 141: 1 Seni çağırıyorum, ya RAB, yardımıma koş!

Sana yakarınca sesime kulak ver!

2 Duam önünde yükselen buhur gibi,

El açışım akşam sunusu gibi kabul görsün!

3 Ya RAB, ağzıma bekçi koy,

Dudaklarımın kapısını koru!

4 Yüreğim kötülüğe eğilim göstermesin,

Suç işleyenlerin fesadına bulaşmayayım;

Onların nefis yemeklerini tatmayayım.

5 Doğru insan bana vursa, iyilik sayılır,

Azarlasa, başa sürülen yağ gibidir,

Başım reddetmez onu.

Çünkü duam hep kötülere karşıdır.

 

ww İşaya 11: 1 İşay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak,

 Kökünden bir fidan meyve verecek.

2 RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu,

 Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu

 Onun üzerinde olacak.

3 RAB korkusu hoşuna gidecek.

Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak,

Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.

4 Yoksulları adaletle yargılayacak,

Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek.

Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak,

Kötüleri soluğuyla öldürecek.

5 Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak.

6 Onun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak,

Parsla oğlak birlikte yatacak,

Buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak,

Onları küçük bir çocuk güdecek.

7 İnekle ayı birlikte otlayacak,

Yavruları bir arada yatacak.

Aslan sığır gibi saman yiyecek.

8 Emzikteki bebek kobra deliği üzerinde oynayacak,

Sütten kesilmiş çocuk elini engerek kovuğuna sokacak.

9 Kutsal dağımın hiçbir yerinde

Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek.

Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa,

Dünya da RAB'bin bilgisiyle dolacak.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası