GÜNDÜZ DUALARI

 

( w )     1. ve 3. Hafta Okumaları

( ww )   2. ve 4. Hafta Okumaları

İşaretlenmemiş bölümler sürekli okumalardır.

 

Pazar – Gündüz (II)

 

Yeremya 17.21-22 RAB diyor ki: Şabat Günü yük taşımamaya, Yeruşalim kapılarından içeri bir şey sokmamaya dikkat edin. Şabat Günü evinizden yük çıkarmayın, hiç iş yapmayın. Atalarınıza buyurduğum gibi Şabat Günü'nü kutsal sayacaksınız.

 

w Tanrısın adı bizim gücümüzdür

Göğü ve yeri yaratan O’dur.

Rab’bin ismi yüceltilsin.

 

w Mezmur 19:1-6

Gökler Tanrı'nın görkemini açıklamakta,

Gök kubbe ellerinin eserini duyurmakta.

Gün güne söz söyler,

Gece geceye bilgi verir.

Ne söz geçer orada, ne de konuşma,

Sesleri duyulmaz.

Ama sözleri yeryüzünü dolaşır,

Söyledikleri dünyanın dört bucağına ulaşır.

Güneş için göklerde çadır kurdu Tanrı.

Gerdekten çıkan güveye benzer güneş,

Koşmaya başlayacak atlet gibi sevinir.

Göğün bir ucundan çıkar,

Öbür ucuna döner,

Hiçbir şey gizlenmez sıcaklığından.

 

ww Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim.

         Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

 

ww Tesniye 5:32 "Tanrınız RAB'bin size buyurduklarına uymaya özen gösterin. Onlardan sağa sola sapmayın. 33 Tanrınız RAB'bin size buyurduğu yollarda yürüyün. Öyle ki, mülk edineceğiniz ülkede sağ kalasınız, başarılı ve uzun ömürlü olasınız."

ww Tesniye 6:1 "Tanrınız RAB'bin size öğretmek için bana verdiği buyruklar, kurallar, ilkeler bunlardır. Mülk edinmek için gideceğiniz ülkede onlara uyun. 2 Yaşamınız boyunca siz, çocuklarınız ve torunlarınız, size verdiğim bütün kurallara, buyruklara uyarak Tanrınız RAB'den korkun ki, ömrünüz uzun olsun. 3 Kulak ver, ey İsrail! Söz dinleyin ki, üzerinize iyilik gelsin, atalarınızın Tanrısı RAB'bin size verdiği söz uyarınca süt ve bal akan ülkede bol bol çoğalasınız.

 

Dua

Sonsuzluk Tanrısı,

Kalbimize Kutsal Ruh’unun doluluğunu çöz

ve Senin isteğine göre bizleri yönet ve yönlendir,

her acımızı rahatlat,

her hatalarımızda bizleri koru

ve bizleri kendi gerçeğine yönelt.

Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

İşaya 43: 24 Benim için güzel kokulu kamış satın almadınız,

 Doyurmadınız beni kurbanlarınızın yağıyla.

 Tersine, beni günahlarınızla uğraştırdınız,

 Suçlarınızla usandırdınız.

25 Kendi uğruna suçlarınızı silen benim, evet benim,

 Günahlarınızı anmaz oldum.

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

w Mezmur 126: 5 Gözyaşları içinde ekenler,

Sevinç çığlıklarıyla biçecek;

6 Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan,

Sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek.

 

ww Mezmur 150: 1 RAB'be övgüler sunun!

Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun!

2 Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde!

Övgüler sunun O'na güçlü işleri için!

Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

3 Boru çalarak O'na övgüler sunun!

Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!

4 Tef ve dansla O'na övgüler sunun!

Saz ve kavalla O'na övgüler sunun!

5 Zillerle O'na övgüler sunun!

Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun!

6 Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun!

RAB'be övgüler sunun!

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Pazartesi – Gündüz (II)

 

w Tanrı’nın adı bizim gücümüzdür

Göğü ve yeri yaratan O’dur.

Rab’bin ismi yüceltilsin.

 

w Mezmur 67

1 Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin,

Yüzünün ışığı üzerimize parlasın.

2 Öyle ki, yeryüzünde yolun,

Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.

3Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,

Bütün halklar sana şükretsin!

4 Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın,

Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın,

Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin.

5 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,

Bütün halklar sana şükretsin!

6 Toprak ürününü verdi,

Tanrı, Tanrımız, bizi bolluğa kavuştursun.

7 Tanrı bize bolluk versin,

Dünyanın dört bucağındakiler O'ndan korksun!

 

ww Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim.

         Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

 

ww Tesniye 5:32 "Tanrınız RAB'bin size buyurduklarına uymaya özen gösterin. Onlardan sağa sola sapmayın. 33 Tanrınız RAB'bin size buyurduğu yollarda yürüyün. Öyle ki, mülk edineceğiniz ülkede sağ kalasınız, başarılı ve uzun ömürlü olasınız."

ww Tesniye 6:1 "Tanrınız RAB'bin size öğretmek için bana verdiği buyruklar, kurallar, ilkeler bunlardır. Mülk edinmek için gideceğiniz ülkede onlara uyun. 2 Yaşamınız boyunca siz, çocuklarınız ve torunlarınız, size verdiğim bütün kurallara, buyruklara uyarak Tanrınız RAB'den korkun ki, ömrünüz uzun olsun. 3 Kulak ver, ey İsrail! Söz dinleyin ki, üzerinize iyilik gelsin, atalarınızın Tanrısı RAB'bin size verdiği söz uyarınca süt ve bal akan ülkede bol bol çoğalasınız.

 

Dua

Yaratıcımız olan Tanrı,

bizlere yapacak işler verdin

armağanlarımızı başkalarının iyiliği için kullanmaya

bizleri çağırıyorsun.

Bizleri kardeş yapan bir Ruh’ta,

bizleri kardeş yapan bir sevgide

çalıştığımız zamanlarda bizleri yönet,

ve bizlere doğru yaşamayı öğret,

Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile. Amin.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

İşaya 54: 7 'Bir an için seni terk ettim,

Ama büyük sevecenlikle geri getireceğim.

8 Bir anlık taşkın öfkeyle senden yüz çevirmiştim,

Ama sonsuz sadakatle sana sevecenlik göstereceğim."

Seni kurtaran RAB böyle diyor.

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

w Mezmur 126: 5 Gözyaşları içinde ekenler,

Sevinç çığlıklarıyla biçecek;

6 Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan,

Sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek.

 

ww Mezmur 145:1 Ey Tanrım, ey Kral, seni yücelteceğim,

Adını sonsuza dek öveceğim.

2 Seni her gün övecek,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

3 RAB büyüktür, yalnız O övgüye yaraşıktır,

Akıl ermez büyüklüğüne.

4 Yaptıkların kuşaktan kuşağa şükranla anılacak,

Güçlü işlerin duyurulacak.

5 Düşüneceğim harika işlerini,

İnsanlar büyüklüğünü, yüce görkemini konuşacak.

6 Yaptığın müthiş işlerin gücünden söz edecekler,

Ben de senin büyüklüğünü duyuracağım.

7 Eşsiz iyiliğinin anılarını kutlayacak,

Sevinç ezgileriyle övecekler doğruluğunu.

8 RAB lütufkar ve sevecendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 RAB herkese iyi davranır,

Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.

10 Bütün yapıtların sana şükreder, ya RAB,

Sadık kulların sana övgüler sunar.

11 Krallığının yüceliğini anlatır,

Kudretini konuşur;

12 Herkes senin gücünü,

Krallığının yüce görkemini bilsin diye.

13 Senin krallığın sonsuz bir krallıktır,

Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.

RAB verdiği bütün sözleri tutar,

Her davranışı sevgi doludur.

14 RAB her düşene destek olur,

İki büklüm olanları doğrultur.

15 Herkesin umudu sende,

Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin.

16 Elini açar,

Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.

17 RAB bütün davranışlarında adil,

Yaptığı bütün işlerde sevecendir.

18 RAB kendisini çağıran,

İçtenlikle çağıran herkese yakındır.

19 Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların,

Feryatlarını işitir, onları kurtarır.

20 RAB korur kendisini seven herkesi,

Yok eder kötülerin hepsini.

21 RAB'be övgüler sunsun ağzım!

Bütün canlılar O'nun kutsal adına,

Sonsuza dek övgüler dizsin.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Salı – Gündüz (II)

 

w Tanrı’nın adı bizim gücümüzdür

Göğü ve yeri yaratan O’dur.

Rab’bin ismi yüceltilsin.

 

w Mezmur 113

Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

Var mı Tanrımız RAB gibi,

Yücelerde oturan,

Göklerde ve yeryüzünde olanlara

Bakmak için eğilen?

Düşkünü yerden kaldırır,

Yoksulu çöplükten çıkarır;

Soylularla,

Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.

Kısır kadını evde oturtur,

Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar.

RAB'be övgüler sunun!

 

ww Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim.

         Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

 

ww Tesniye 5:32 "Tanrınız RAB'bin size buyurduklarına uymaya özen gösterin. Onlardan sağa sola sapmayın. 33 Tanrınız RAB'bin size buyurduğu yollarda yürüyün. Öyle ki, mülk edineceğiniz ülkede sağ kalasınız, başarılı ve uzun ömürlü olasınız."

ww Tesniye 6:1 "Tanrınız RAB'bin size öğretmek için bana verdiği buyruklar, kurallar, ilkeler bunlardır. Mülk edinmek için gideceğiniz ülkede onlara uyun. 2 Yaşamınız boyunca siz, çocuklarınız ve torunlarınız, size verdiğim bütün kurallara, buyruklara uyarak Tanrınız RAB'den korkun ki, ömrünüz uzun olsun. 3 Kulak ver, ey İsrail! Söz dinleyin ki, üzerinize iyilik gelsin, atalarınızın Tanrısı RAB'bin size verdiği söz uyarınca süt ve bal akan ülkede bol bol çoğalasınız.

 

Dua

Ey Tanrı,

Her şeyi Senin önünde yapmamıza yardım et,

küçük şeyleri büyüklükle doldur,

büyük şeyleri alçakgönüllülükle taçlandır.

Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

İşaya 50: 10 Aranızda RAB'den korkan,

 Kulunun sözünü dinleyen kim var?

 Karanlıkta yürüyen, ışığı olmayan,

 RAB'bin adına güvensin, Tanrısı'na dayansın.

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

w Mezmur 126: 5 Gözyaşları içinde ekenler,

Sevinç çığlıklarıyla biçecek;

6 Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan,

Sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek.

 

ww Mezmur 146: 1 RAB'be övgüler sunun!

Ey gönlüm, RAB'be övgüler sun.

2 Yaşadıkça RAB'be övgüler sunacak,

Var oldukça Tanrım'a ilahiler dizeceğim.

3 Önderlere,

Sizi kurtaramayacak insanlara güvenmeyin.

4 O son soluğunu verince toprağa döner,

O gün tasarıları da biter.

5 Ne mutlu yardımcısı Yakup'un Tanrısı olan insana,

Umudu Tanrısı RAB'de olana!

6 Yeri göğü,

Denizi ve içindeki her şeyi yaratan,

Sonsuza dek sadık kalan,

7 Ezilenlerin hakkını alan,

Açlara yiyecek sağlayan O'dur.

RAB tutsakları özgür kılar,

8 Körlerin gözünü açar,

İki büklüm olanları doğrultur,

Doğruları sever.

9 RAB garipleri korur,

Öksüze, dul kadına yardım eder,

Kötülerin yolunuysa saptırır.

10 RAB Tanrın sonsuza dek, ey Siyon,

Kuşaklar boyunca egemenlik sürecek.

RAB'be övgüler sunun!

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Çarşamba – Gündüz (II)

 

w Tanrı’nın adı bizim gücümüzdür

Göğü ve yeri yaratan O’dur.

Rab’bin ismi yüceltilsin.

 

w Mezmur 119:97-104

Ne kadar severim yasanı!

Bütün gün düşünürüm onun üzerinde.

Buyrukların beni düşmanlarımdan bilge kılar,

Çünkü her zaman aklımdadır onlar.

Bütün öğretmenlerimden daha akıllıyım,

Çünkü öğütlerin üzerinde düşünüyorum.

Yaşlılardan daha bilgeyim,

Çünkü Senin koşullarına uyuyorum.

Sakınırım her kötü yoldan,

Senin sözünü tutmak için.

Ayrılmam hükümlerinden,

Çünkü bana Sen öğrettin.

Ne tatlı geliyor verdiğin sözler damağıma,

Baldan tatlı geliyor ağzıma!

Senin koşullarına uymakla bilgelik kazanıyorum,

Bu yüzden nefret ediyorum her yanlış yoldan.

 

ww Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim.

         Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

 

ww Tesniye 5:32 "Tanrınız RAB'bin size buyurduklarına uymaya özen gösterin. Onlardan sağa sola sapmayın. 33 Tanrınız RAB'bin size buyurduğu yollarda yürüyün. Öyle ki, mülk edineceğiniz ülkede sağ kalasınız, başarılı ve uzun ömürlü olasınız."

ww Tesniye 6:1 "Tanrınız RAB'bin size öğretmek için bana verdiği buyruklar, kurallar, ilkeler bunlardır. Mülk edinmek için gideceğiniz ülkede onlara uyun. 2 Yaşamınız boyunca siz, çocuklarınız ve torunlarınız, size verdiğim bütün kurallara, buyruklara uyarak Tanrınız RAB'den korkun ki, ömrünüz uzun olsun. 3 Kulak ver, ey İsrail! Söz dinleyin ki, üzerinize iyilik gelsin, atalarınızın Tanrısı RAB'bin size verdiği söz uyarınca süt ve bal akan ülkede bol bol çoğalasınız.

 

Dua

Sonsuzluk Tanrısı,

Lütfunla ellerin yaşamlarımıza şekil verdi

ve Senin elin sevgiyle bizleri günahtan kurtardı.

Doğru olanı yapmamız ve sevmemiz için

gün boyunca Senin elin bizleri yönlendirsin

ve bütün kötülüklerden bizi korusun,

Rabbimiz İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Süleynaın Meselleri 15: 3 RAB'bin gözü her yerde olanı görür,

Kötüleri de iyileri de gözler.

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

w Mezmur 126: 5 Gözyaşları içinde ekenler,

Sevinç çığlıklarıyla biçecek;

6 Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan,

Sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek.

 

ww Mezmur 147: 1 RAB'be övgüler sunun!

Ne güzel, ne hoş Tanrımız'ı ilahilerle övmek!

O'na övgü yaraşır.

2 RAB yeniden kuruyor Yeruşalim'i,

Bir araya topluyor İsrail'in sürgünlerini.

3 O kırık kalplileri iyileştirir,

Yaralarını sarar.

4 Yıldızların sayısını belirler,

Her birini adıyla çağırır.

5 Rabbimiz büyük ve çok güçlüdür,

Sınırsızdır anlayışı.

6 RAB mazlumlara yardım eder,

Kötüleri yere çalar.

7 RAB'be şükran ezgileri okuyun,

Tanrımız'ı lirle, ilahilerle övün.

8 O'dur gökleri bulutlarla kaplayan,

Yeryüzüne yağmur sağlayan,

Dağlarda ot bitiren.

9 O yiyecek sağlar hayvanlara,

Bağrışan kuzgun yavrularına.

10 Ne atın gücünden zevk alır,

Ne de insanın yiğitliğinden hoşlanır.

11 RAB kendisinden korkanlardan,

Sevgisine umut bağlayanlardan hoşlanır.

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Perşembe – Gündüz (II)

 

w Tanrı’nın adı bizim gücümüzdür

Göğü ve yeri yaratan O’dur.

Rab’bin ismi yüceltilsin.

 

w Mezmur 119.129-136

Harika öğütlerin var,

Bu yüzden onlara candan uyuyorum.

Sözlerinin açıklanışı aydınlık saçar,

Saf insanlara akıl verir.

Ağzım açık, soluk soluğayım,

Çünkü buyruklarını özlüyorum.

Bana lütufla bak,

Adını sevenlere her zaman yaptığın gibi.

Adımlarımı pekiştir verdiğin söz uyarınca,

Hiçbir suç bana egemen olmasın.

Kurtar beni insan baskısından,

Koşullarına uyabileyim.

Yüzün aydınlık saçsın kulunun üzerine,

Kurallarını öğret bana.

Oluk oluk yaş akıyor gözlerimden,

Çünkü uymuyorlar yasana.

 

ww Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim.

         Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

 

ww Tesniye 5:32 "Tanrınız RAB'bin size buyurduklarına uymaya özen gösterin. Onlardan sağa sola sapmayın. 33 Tanrınız RAB'bin size buyurduğu yollarda yürüyün. Öyle ki, mülk edineceğiniz ülkede sağ kalasınız, başarılı ve uzun ömürlü olasınız."

ww Tesniye 6:1 "Tanrınız RAB'bin size öğretmek için bana verdiği buyruklar, kurallar, ilkeler bunlardır. Mülk edinmek için gideceğiniz ülkede onlara uyun. 2 Yaşamınız boyunca siz, çocuklarınız ve torunlarınız, size verdiğim bütün kurallara, buyruklara uyarak Tanrınız RAB'den korkun ki, ömrünüz uzun olsun. 3 Kulak ver, ey İsrail! Söz dinleyin ki, üzerinize iyilik gelsin, atalarınızın Tanrısı RAB'bin size verdiği söz uyarınca süt ve bal akan ülkede bol bol çoğalasınız.

 

Dua

Işığın yüce Tanrısı,

her yeni gün Senin sevgindir

ve dünyada gün boyunca iyilik için işlersin.

Komşularımızla esenlik içinde yaşamak için

ve her gün Oğlun İsa’yı düşünmek için

bizlerde Sana hizmet etme arzumusu uyandır

Kurtarıcı Rab İsa adıyla. Amin.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Süleynaın Meselleri 17: 3 Altın ocakta, gümüş potada arıtılır,

 Yüreği arıtansa RAB'dir.

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

w Mezmur 126: 5 Gözyaşları içinde ekenler,

Sevinç çığlıklarıyla biçecek;

6 Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan,

Sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek.

 

ww Mezmur 147: 12 RAB'bi yücelt, ey Yeruşalim!

Tanrın'a övgüler sun, ey Siyon!

13 Çünkü senin kapılarının kol demirlerine güç katar,

İçindeki halkı kutsar.

14 Sınırlarını esenlik içinde tutar,

Seni en iyi buğdayla doyurur.

15 Yeryüzüne buyruğunu gönderir,

Sözü çarçabuk yayılır.

16 Yapağı gibi kar yağdırır,

Kırağıyı kül gibi saçar.

17 Aşağıya iri iri dolu savurur,

Kim dayanabilir soğuğuna?

18 Buyruk verir, eritir buzları,

Rüzgarını estirir, sular akmaya başlar.

19 Sözünü Yakup'a,

Kurallarını, ilkelerini İsrail'e bildirir.

20 Başka hiçbir ulus için yapmadı bunu,

Onlar O'nun ilkelerini bilmezler.

RAB'be övgüler sunun!

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Cuma – Gündüz (II)

 

w Tanrı’nın adı bizim gücümüzdür

Göğü ve yeri yaratan O’dur.

Rab’bin ismi yüceltilsin.

 

w Mezmur 121

Gözlerimi dağlara kaldırıyorum,

Nereden yardım gelecek bana?

Yeri göğü yaratan

RAB'den gelecek yardımım.

O ayaklarının kaymasına izin vermez,

Seni koruyan uyuklamaz.

İsrail'in koruyucusu ne uyur ne uyuklar.

Senin koruyucun RAB'dir,

O sağ yanında sana gölgedir.

Gündüz güneş,

Gece ay sana zarar vermez.

RAB her kötülükten seni korur,

Esirger canını.

Şimdiden sonsuza dek

RAB koruyacak gidişini, gelişini.

 

ww Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim.

         Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

 

ww Tesniye 5:32 "Tanrınız RAB'bin size buyurduklarına uymaya özen gösterin. Onlardan sağa sola sapmayın. 33 Tanrınız RAB'bin size buyurduğu yollarda yürüyün. Öyle ki, mülk edineceğiniz ülkede sağ kalasınız, başarılı ve uzun ömürlü olasınız."

ww Tesniye 6:1 "Tanrınız RAB'bin size öğretmek için bana verdiği buyruklar, kurallar, ilkeler bunlardır. Mülk edinmek için gideceğiniz ülkede onlara uyun. 2 Yaşamınız boyunca siz, çocuklarınız ve torunlarınız, size verdiğim bütün kurallara, buyruklara uyarak Tanrınız RAB'den korkun ki, ömrünüz uzun olsun. 3 Kulak ver, ey İsrail! Söz dinleyin ki, üzerinize iyilik gelsin, atalarınızın Tanrısı RAB'bin size verdiği söz uyarınca süt ve bal akan ülkede bol bol çoğalasınız.

 

Dua

Kutsal Kurtarıcı,

Sevgi dolu kollarını uzatarak

Sen bu saatte çarmıha gerildin.

Yeryüzü halklarını kabul et ki,

Senin bedelimizi ödeyen sevgine yaklaşsınlar. Amin.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Nehemya 9: 33 Başımıza gelen bütün olaylarda sen hep adil davrandın, doğru olanı yaptın, bizse kötülük yaptık.

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

w Mezmur 126: 5 Gözyaşları içinde ekenler,

Sevinç çığlıklarıyla biçecek;

6 Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan,

Sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek.

 

ww Mezmur 148: 1 RAB'be övgüler sunun!

Göklerden RAB'be övgüler sunun,

Yücelerde O'na övgüler sunun!

2 Ey bütün melekleri, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey bütün göksel orduları!

3 Ey güneş, ay, O'na övgüler sunun,

Övgüler sunun O'na, ey ışıldayan bütün yıldızlar!

4 Ey göklerin en yüce katı

Ve göklerin üstündeki sular,

O'na övgüler sunun!

5 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,

Çünkü O buyruk verince, var oldular;

6 Bozulmayacak bir kural koyarak,

Onları sonsuza dek yerlerine oturttu.

7 Yeryüzünden RAB'be övgüler sunun,

Ey deniz canavarları, bütün enginler,

8 Şimşek, dolu, kar, bulutlar,

O'nun buyruğuna uyan fırtınalar,

9 Dağlar, bütün tepeler,

Meyve ağaçları, sedir ağaçları,

10 Yabanıl ve evcil hayvanlar,

Sürüngenler, uçan kuşlar,

11 Yeryüzünün kralları, bütün halklar,

Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri,

12 Delikanlılar, genç kızlar,

Yaşlılar, çocuklar!

13 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,

Çünkü yalnız O'nun adı yücedir.

O'nun yüceliği yerin göğün üstündedir.

14 RAB kendi halkını güçlü kıldı,

Bütün sadık kullarına,

Kendisine yakın olan halka,

İsrailoğulları'na ün kazandırdı.

RAB'be övgüler sunun!

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

Cumartesi – Gündüz (II)

 

w Tanrı’nın adı bizim gücümüzdür

Göğü ve yeri yaratan O’dur.

Rab’bin ismi yüceltilsin.

 

w Mezmur 122

Bana: "RAB'bin evine gidelim" dendikçe

Sevinirim.

Ayaklarımız senin kapılarında,

Ey Yeruşalim!

Bitişik nizamda kurulmuş bir kenttir

Yeruşalim!

Oymaklar çıkar oraya, RAB'bin oymakları,

İsrail'e verilen öğüt uyarınca,

RAB'bin adına şükretmek için.

Çünkü orada yargı tahtları,

Davut soyunun tahtları kurulmuştur.

Esenlik dileyin Yeruşalim'e:

"Huzur bulsun seni sevenler!

Surlarına esenlik,

Saraylarına huzur egemen olsun!"

Kardeşlerim, dostlarım için,

"Esenlik olsun sana!" derim.

Tanrımız RAB'bin evi için

İyilik dilerim sana.

 

ww Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim.

         Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

 

ww Tesniye 5:32 "Tanrınız RAB'bin size buyurduklarına uymaya özen gösterin. Onlardan sağa sola sapmayın. 33 Tanrınız RAB'bin size buyurduğu yollarda yürüyün. Öyle ki, mülk edineceğiniz ülkede sağ kalasınız, başarılı ve uzun ömürlü olasınız."

ww Tesniye 6:1 "Tanrınız RAB'bin size öğretmek için bana verdiği buyruklar, kurallar, ilkeler bunlardır. Mülk edinmek için gideceğiniz ülkede onlara uyun. 2 Yaşamınız boyunca siz, çocuklarınız ve torunlarınız, size verdiğim bütün kurallara, buyruklara uyarak Tanrınız RAB'den korkun ki, ömrünüz uzun olsun. 3 Kulak ver, ey İsrail! Söz dinleyin ki, üzerinize iyilik gelsin, atalarınızın Tanrısı RAB'bin size verdiği söz uyarınca süt ve bal akan ülkede bol bol çoğalasınız.

 

Dua

Merhamet Tanrısı,

Günün geri kalan anı Senin armağanındır.

Başladığımız işleri kutsa,

işlerimizin hatalarını düzelt

ve Seni hoşnut eden bir şekilde bitirmemizi sağla.

Rabbimiz Mesih aracılığı ile kabul et. Amin.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Yeremyanın Mersiyeleri 3: 39 İnsan, yaşayan insan

Niçin günahlarının cezasından yakınır?

40 Davranışlarımızı sınayıp gözden geçirelim,

 Yine RAB'be dönelim.

41 Ellerimizin yanısıra yüreklerimizi de göklerdeki Tanrı'ya

açalım

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

w Mezmur 126: 5 Gözyaşları içinde ekenler,

Sevinç çığlıklarıyla biçecek;

6 Ağlayarak tohum çuvalını taşıyıp dolaşan,

Sevinç çığlıkları atarak demetlerle dönecek.

 

ww Mezmur 149: 1 RAB'be övgüler sunun!

RAB'be yeni bir ezgi söyleyin,

Sadık kullarının toplantısında

O'na övgüler yükseltin!

İsrail Yaratıcısı'nda sevinç bulsun,

Siyon halkı Kralları'yla coşsun!

Dans ederek övgüler sunsunlar O'nun adına,

Tef ve lir çalarak O'nu ilahilerle övsünler!

4 Çünkü RAB halkından hoşlanır,

Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.

5 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,

Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!

6 Ağızlarında Tanrı'ya yüce övgüler,

Ellerinde iki ağızlı kılıçla

7 Uluslardan öç alsınlar,

Halkları cezalandırsınlar,

8 Krallarını zincire,

Soylularını prangaya vursunlar!

9 Yazılan kararı onlara uygulasınlar!

Bütün sadık kulları için onurdur bu.

RAB'be övgüler sunun!

 

Serbest Dua / Rabbin Duası