ÖZEL DUALARIMIZ

 

Vakit Duaları-Alternatif / I

 

Alternatif Vakit Duaları (I) 5. Vakit olarak gündüz (öğlen vakti) ve akşam duaları arasında kalan zaman dilimi için hazırlanmıştır. Ancak yılın herhangi bir zamanında Yatsı Duası hariç günün herhangi bir vaktinde kullanılabilir.

 

Pazar:

Mezmur 34:1 Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

Mezmur 42:2 Canım Tanrı’ya susadı,

3 ne zaman görmeye gideceğim Tanrı’nın yüzünü 

 

Dua: Bizlere Şabatı veren Tanrımız,

Kalbimize Kutsal Ruh’un doluluğunu çöz,

Bizleri kendi isteğine göre yönet ve yönlendir,

Her acımızı ve sıkıntımızı rahatlat...

 

Mezmur 5:8 Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,

Düşmanlarıma karşı!

Yolunu önümde düzle.

 

Kişisel dilekler...

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rabbin Duası ilave edilebilir. ]

 

DUA [1]

Ey bütün yaratılanların sahibi göksel Baba, Sana tapar yüceliğine hamtlar sunarız. Günlerimiz boyunca bizlere rehber ol; günahtan ve kötülükten bizleri koru. Esenliğin için Sana yücelik olsun, canlarımızı aydınlat ve bize anlayış ver. İman, ümit ve sevgide bizleri kuvvetlendir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Pazartesi:

Mezmur 34:1 Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

İbraniler 2: 18 İsa Mesih sınandığında acı çektiğine göre, sınananlara yardım edebilir.

 

Dua: Yaratıcı Tanrımız,

armağanlarımızı başkalarının iyiliği için kullanmaya bizleri yönlendir. Bizleri tek bir beden yapan RUH’ta,

bizleri kardeş yapan sevgide ve ümitte,

bizleri bir yapan vaftizde

adanmış bir iman tanıklığı için güçlendir.

Mesih’in yaşamını bizde etkin kıl diye Sana yalvarırız...

 

Mezmur 5: 11 Sevinsin sana sığınan herkes,

Sevinç çığlıkları atsın sürekli,

Kanat ger üzerlerine;

Sevinçle coşsun adını sevenler sende.

12 Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB,

Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

 

Kişisel dilekler...

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rabbin Duası ilave edilebilir. ]

 

DUA [1]

Ey bütün yaratılanların sahibi göksel Baba, Sana tapar yüceliğine hamtlar sunarız. Günlerimiz boyunca bizlere rehber ol; günahtan ve kötülükten bizleri koru. Esenliğin için Sana yücelik olsun, canlarımızı aydınlat ve bize anlayış ver. İman, ümit ve sevgide bizleri kuvvetlendir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Salı:

Mezmur 34:1 Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

Mezmur 31:1a, 2b Ya RAB, sana sığınıyorum.

2 Bir kaya ol bana sığınmam için,

Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

 

Dua: Yüce olan Tanrımız,

günlerimizi Senin her yerde olduğun

ve her şeyi bildiğin gerçeğinde tamamlamamızı sağla.

işlerimizi alçakgönüllülük ile taçlandır...

 

Mezmur 63: 3 Senin sevgin yaşamdan iyidir,

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

4 Ömrümce sana övgüler sunacağım,

Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

 

Kişisel dilekler...

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rabbin Duası ilave edilebilir. ]

 

DUA [1]

Ey bütün yaratılanların sahibi göksel Baba, Sana tapar yüceliğine hamtlar sunarız. Günlerimiz boyunca bizlere rehber ol; günahtan ve kötülükten bizleri koru. Esenliğin için Sana yücelik olsun, canlarımızı aydınlat ve bize anlayış ver. İman, ümit ve sevgide bizleri kuvvetlendir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

*Çarşamba:

Mezmur 34:1 Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

Mezmur 36:7 Sevgin ne değerli ey Tanrı,

kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu,

8 Evindeki bolluğa doyarlar

zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

 

Dua: Sonsuz sevgi Tanrısı,

Lütfunla yaşamlarımızı SEN şekillendir.

Harika olan sevgin ile bizleri günahtan kurtardın.

SENİ hoşnut eden şeyi sevmemiz ve yapmamız için lütufkar elin bizleri yönlendirsin

ve bizleri kötülüklerden korusun...

 

Mezmur 63: 7 Çünkü sen bana yardımcı oldun,

Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

8 Canım sana sımsıkı sarılır,

Sağ elin bana destek olur.

 

Kişisel dilekler...

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rabbin Duası ilave edilebilir. ]

 

DUA [1]

Ey bütün yaratılanların sahibi göksel Baba, Sana tapar yüceliğine hamtlar sunarız. Günlerimiz boyunca bizlere rehber ol; günahtan ve kötülükten bizleri koru. Esenliğin için Sana yücelik olsun, canlarımızı aydınlat ve bize anlayış ver. İman, ümit ve sevgide bizleri kuvvetlendir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

*Perşembe:

Mezmur 34:1 Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

Mezmur 43: 3 Ey Tanrı, gönde ışığını ver gerçeğini

yol göstersinler bana,

kutsal dağına götürsünler beni

 

Dua: Işık olan Tanrımız,

her yeni gün Senin sevginin eseridir.

her durumda iyilik için etkinsin.

bizlere her durumda İsa Mesih’i düşünmeyi öğret

ve SANA olan hizmet arzumuzu güçlendir...

 

Mezmur 113: 3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

 

Kişisel dilekler...

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rabbin Duası ilave edilebilir. ]

 

DUA [1]

Ey bütün yaratılanların sahibi göksel Baba, Sana tapar yüceliğine hamtlar sunarız. Günlerimiz boyunca bizlere rehber ol; günahtan ve kötülükten bizleri koru. Esenliğin için Sana yücelik olsun, canlarımızı aydınlat ve bize anlayış ver. İman, ümit ve sevgide bizleri kuvvetlendir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

*Cuma:

Mezmur 34:1 Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

Mezmur 68:20

Tanrımız kurtarıcı bir Tanrıdır,

ölümden kurtarış Egemen Rab’be aittir.

 

Dua: Kurtarıcı Rabbimiz,

kilisene duyduğun sevgi uğruna

çarmıhta acıya, utanca ve ölüme katlandın.

SENİN bedelimizi ödeyen sevgine şükran dolu bir yaşam

sürmemiz için bizleri bereketle...

 

Mezmur 31:19 İyiliğin ne büyüktür, ya RAB,

Onu senden korkanlar için saklarsın,

Herkesin gözü önünde,

Sana sığınanlara iyi davranırsın.

20a) İnsanların düzenlerine karşı,

Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;

 

Kişisel dilekler...

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rabbin Duası ilave edilebilir. ]

 

DUA [1]

Ey bütün yaratılanların sahibi göksel Baba, Sana tapar yüceliğine hamtlar sunarız. Günlerimiz boyunca bizlere rehber ol; günahtan ve kötülükten bizleri koru. Esenliğin için Sana yücelik olsun, canlarımızı aydınlat ve bize anlayış ver. İman, ümit ve sevgide bizleri kuvvetlendir. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

*Cumartesi:

Mezmur 34:1 Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

I.Korintliler 1: 24 İsa Mesih çağrılmış olanlar için, ister Yahudi ister Grek olsunlar, Tanrı’nın gücü ve Tanrı’nın bilgeliğidir.

 

Dua: Merhametli Tanrımız,

Bizleri sonsuz şabatta sonsuz dinlenmeye çağırdın,

Nefes aldığımız her an Sana aittir, bizleri bereketle.

işlerimizi kutsa ve hatalarımızı düzelt,

günlerimizi SENİ hoşnut eden bir şekilde bitirmemiz sağla...

 

Mezmur 5:7 Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim;

Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

8 Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,

Düşmanlarıma karşı!

Yolunu önümde düzle.

 

Kişisel dilekler...

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rabbin Duası ilave edilebilir. ]

 

*[5. Vakit için] İLAVE veya ALTERNATİF OKUMALAR

Mezmur 5: 7 Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim;

Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

8 Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,

Düşmanlarıma karşı!

Yolunu önümde düzle.

11 Sevinsin sana sığınan herkes,

Sevinç çığlıkları atsın sürekli,

Kanat ger üzerlerine;

Sevinçle coşsun adını sevenler sende.

12 Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB,

Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

 

Mezmur 63: 3 Senin sevgin yaşamdan iyidir,

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

4 Ömrümce sana övgüler sunacağım,

Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

7 Çünkü sen bana yardımcı oldun,

Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

8 Canım sana sımsıkı sarılır,

Sağ elin bana destek olur.

 

Mezmur 113: 2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

 

Mezmur 31: Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!

Adaletinle kurtar beni!

2 Kulak ver bana,

Çabuk yetiş, kurtar beni;

Bir kaya ol bana sığınmam için,

Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

8 Beni düşman eline düşürmedin,

Bastığım yerleri genişlettin.

 

Mezmur 31: 19 İyiliğin ne büyüktür, ya RAB,

Onu senden korkanlar için saklarsın,

Herkesin gözü önünde,

Sana sığınanlara iyi davranırsın.

20 İnsanların düzenlerine karşı,

Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;

Saldırgan dillere karşı

Onları çardağında gizlersin.

23 RAB'bi sevin, ey O'nun sadık kulları!

RAB kendisine bağlı olanları korur,

Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir.

24 Ey RAB'be umut bağlayanlar,

Güçlü ve yürekli olun!

 

Mezmur 36: 5 Ya RAB, sevgin göklere,

Sadakatin gökyüzüne erişir.

6 Doğruluğun ulu dağlara benzer,

Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.

İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,

Senin ışığınla aydınlanırız.

10 Sürekli göster

Seni tanıyanlara sevgini,

Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.

 

Mezmur 68: 1 Kalksın Tanrı, dağılsın düşmanları,

Kaçsın önünden O'ndan nefret edenler!

2 Dağıtsın onları dağılan duman gibi;

Ateşin karşısında eriyen balmumu gibi

Yok olsun kötüler Tanrı'nın önünde!

3 Ancak doğrular sevinsin,

Bayram etsinler Tanrı'nın önünde,

Neşeyle coşsunlar.

 

Mezmur 68: 5 Kutsal konutundaki Tanrı,

Öksüzlerin babası, dul kadınların savunucusudur.

6 Tanrı kimsesizlere ev verir,

Tutsakları özgürlüğe ve gönence kavuşturur,

Ama başkaldıranlar kurak yerde oturur.

 

Mezmur 68: 19 Her gün yükümüzü taşıyan Rab'be,

Bizi kurtaran Tanrı'ya övgüler olsun.

20 Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı'dır,

Ölümden kurtarış yalnız Rab Yahve'ye özgüdür.

26 "Ey sizler, İsrail soyundan gelenler,

Toplantılarınızda Tanrı'ya, RAB'be övgüler sunun!"

 

Mezmur 68: 32 Ey yeryüzünün krallıkları, Tanrı'ya ilahiler söyleyin,

Ezgilerle övün Rab'bi,

34 Tanrı'nın gücünü tanıyın;

O'nun yüceliği İsrail'in üzerinde,

Gücü göklerdedir.

35 Ne müthişsin, ey Tanrı, Kutsal Yerin'de!

İsrail'in Tanrısı'na,

Halkına güç, kudret veren Tanrı'ya övgüler olsun!