ÖZEL DUALARIMIZ

 

PENTEKOST DÖNEMİNDE (2 & 4 HAFTALAR)

 

Pazar - Sabah

Mezmur 29: Ey ilahi varlıklar, tanıyın RAB'bi,

Görkemini, kudretini tanıyın RAB'bin!

2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

10 RAB tufan üstünde taht kurdu,

O sonsuza dek kral kalacak.

11 RAB halkına güç verir,

Halkını esenlikle kutsar!

 

Pazar - Gündüz

Mezmur 73: 24 Öğütlerinle yol gösterir,

Beni sonunda yüceliğe eriştirirsin.

25 Senden başka kimim var göklerde?

İstemem senden başkasını yeryüzünde.

26 Bedenim ve yüreğim tükenebilir,

Ama Tanrı yüreğimde güç,

Bana düşen paydır sonsuza dek.

 

Pazar - Akşam

Mezmur 97: RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü,

Bütün adalar, kıyılar sevinsin!

2 Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini,

Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.

5 Dağlar balmumu gibi erir,

RAB'bin, bütün yeryüzünün Rab'bi önünde.

9 Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi,

Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.

12 Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun

Ve O'nun kutsal adını övün!

 

Pazar - Yatsı

Mezmur 41:1 Ne mutlu güçsüzü düşünene!

RAB kurtarır onu kötü günde.

2 Korur RAB, yaşatır onu,

Ülkede mutlu kılar,

Terk etmez düşmanlarının eline.

 

Pazartesi - Sabah

Mezmur 93: RAB egemenlik sürüyor, görkeme bürünmüş,

Kudret giyinip kuşanmış.

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

2 Ya RAB, tahtın öteden beri kurulmuş,

Varlığın öncesizliğe uzanır.

5 Koşulların hep geçerlidir;

Tapınağına kutsallık yaraşır

Sonsuza dek, ya RAB.

 

Pazartesi - Gündüz

Mezmur 39: 4 "Bildir bana, ya RAB, sonumu,

Sayılı günlerimi;

Bileyim ömrümün ne kısa olduğunu!

5 Yalnız bir karış ömür verdin bana,

Hiç kalır hayatım senin önünde.

Her insan bir soluktur sadece,

En güçlü çağında bile.

6 Bir gölge gibi dolaşır insan,

Boş yere çırpınır,

Mal biriktirir, kime kalacağını bilmeden.

7 Ne bekleyebilirim şimdi, ya Rab?

Umudum sende.

 

Pazartesi - Akşam

Mezmur 37:1 Kötülük edenlere kızıp üzülme,

Suç işleyenlere özenme!

2 Çünkü onlar ot gibi hemen solacak,

Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek.

3 Sen RAB'be güven, iyilik yap,

Ülkede otur, sadakatle çalış.

4 RAB'den zevk al,

O senin içindeki istekleri yerine getirecektir.

5 Her şeyi RAB'be bırak,

O'na güven, O gerekeni yapar.

6 O senin doğruluğunu ışık gibi,

Hakkını öğle güneşi gibi

Aydınlığa çıkarır.

 

Pazartesi - Yatsı

Mezmur 43: 5 Neden üzgünsün, ey gönlüm,

Neden içim huzursuz?

Tanrı'ya umut bağla,

Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;

O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.

 

Salı - Sabah

Mezmur 39:12 Duamı işit, ya RAB,

Kulak ver yakarışıma,

Gözyaşlarıma kayıtsız kalma!

Çünkü ben bir garibim senin yanında,

Bir yabancı, atalarım gibi.

13 Uzaklaştır üzerimden bakışlarını,

Göçüp yok olmadan mutlu olayım!

 

Salı - Gündüz

Mezmur 37: 7 RAB'bin önünde sakin dur, sabırla bekle;

Kızıp üzülme işi yolunda olanlara,

Kötü amaçlarına kavuşanlara.

8 Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi,

Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni.

9 Çünkü kötülerin kökü kazınacak,

Ama RAB'be umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak.

10 Yakında kötünün sonu gelecek,

Yerini arasan da bulunmayacak.

11 Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak,

Derin bir huzurun zevkini tadacak.

 

Salı - Akşam

Mezmur 37: 12 Kötü insan doğru insana düzen kurar,

Diş gıcırdatır.

13 Ama Rab kötüye güler,

Çünkü bilir onun sonunun geldiğini.

14 Kılıç çekti kötüler, yaylarını gerdi,

Mazlumu, yoksulu yıkmak,

Doğru yolda olanları öldürmek için.

15 Ama kılıçları kendi yüreklerine saplanacak,

Yayları kırılacak.

16 Doğrunun azıcık varlığı,

Pek çok kötünün servetinden iyidir.

17 Çünkü kötülerin gücü kırılacak,

Ama doğrulara RAB destek olacak.

18 RAB yetkinlerin her gününü gözetir,

Onların mirası sonsuza dek sürecek.

19 Kötü günde utanmayacaklar,

Kıtlıkta karınları doyacak.

 

Salı - Yatsı

Mezmur 116: RAB'bi seviyorum,

Çünkü O feryadımı duyar.

2 Bana kulak verdiği için,

Yaşadığım sürece O'na sesleneceğim.

 

Çarşamba - Sabah

Mezmur 28: 6 RAB'be övgüler olsun!

Çünkü yalvarışımı duydu.

7 RAB benim gücüm, kalkanımdır,

O'na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum.

Yüreğim coşuyor,

Ezgilerimle O'na şükrediyorum.

8 RAB halkının gücüdür,

Meshettiği kralın zafer kalesidir.

9 Halkını kurtar, öz halkını kutsa;

Çobanlık et onlara, sürekli destek ol!

 

Çarşamba - Gündüz

Mezmur 32:7 Sığınağım sensin,

Beni sıkıntıdan korur,

Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın.

8 Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim,

Öğüt vereceğim sana,

Gözüm sendedir.

9 At ya da katır gibi anlayışsız olmayın;

Onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir,

Yoksa sana yaklaşmazlar.

10 Kötülerin acısı çoktur,

Ama RAB'be güvenenleri O'nun sevgisi kuşatır.

11 Ey doğru insanlar, sevinç kaynağınız RAB olsun, coşun;

Ey yüreği temiz olanlar,

Hepiniz sevinç çığlıkları atın!

 

Çarşamba - Akşam

Mezmur 37: 20 Ama kötüler yıkıma uğrayacak;

RAB'bin düşmanları kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek,

Duman gibi dağılıp yok olacak.

21 Kötüler ödünç alır, geri vermez;

Doğrularsa cömertçe verir.

22 RAB'bin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak,

Lanetlediği insanların kökü kazınacak.

23 RAB insana sağlam adım attırır,

İnsanın yolundan hoşnut olursa.

24 Düşse bile yıkılmaz insan,

Çünkü elinden tutan RAB'dir.

25 Gençtim, ömrüm tükendi,

Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini,

Soyunun ekmek dilendiğini.

26 O hep cömertçe ödünç verir,

Soyu kutsanır.

 

Çarşamba - Yatsı

Mezmur 5: 6 Yalan söyleyenleri yok edersin;

Ya RAB, sen eli kanlılardan,

Aldatıcılardan tiksinirsin.

7 Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim;

Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

 

Perşembe - Sabah

Mezmur 53: Akılsız içinden, "Tanrı yok!" der.

İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü,

İyilik eden yok.

2 Tanrı göklerden bakar oldu insanlara,

Akıllı biri, Tanrı'ya yönelen biri var mı diye.

3 Hepsi sapmış,

Çürümüş sanki,

İyilik eden yok,

Bir kişi bile!

4 Suç işleyenler görmüyor mu?

Halkımı ekmek yer gibi yiyorlar,

Tanrı'ya yakarmıyorlar.

5 Ama korkulmayacak yerde korkacaklar,

Çünkü Tanrı seni kuşatanların kemiklerini dağıtacak,

Onları reddettiği için hepsini utandıracak.

6 Keşke İsrail'in kurtuluşu Siyon'dan gelse!

Tanrı halkını eski gönencine kavuşturunca,

Yakup soyu sevinecek, İsrail halkı coşacak

 

Perşembe - Gündüz

Mezmur 28: Ya RAB, sana yakarıyorum,

Kayam benim, kulak tıkama sesime;

Çünkü sen sessiz kalırsan,

Ölüm çukuruna inen ölülere dönerim ben.

2 Seni yardıma çağırdığımda,

Ellerimi en kutsal katına doğru açtığımda,

Kulak ver yalvarışlarıma.

3 Beni kötülerle, haksızlık yapanlarla

Aynı kefeye koyup cezalandırma.

Onlar komşularıyla dostça konuşur,

Ama yüreklerinde kötülük beslerler.

4 Eylemlerine,

Yaptıkları kötülüklere göre onlara yanıt ver;

Yaptıklarının,

Hak ettiklerinin karşılığını ver.

5 Onlar RAB'bin yaptıklarına,

Ellerinin eserine önem vermezler;

Bu yüzden RAB onları yıkacak,

Bir daha ayağa kaldırmayacak.

 

Perşembe - Akşam

Mezmur 37: 27 Kötülükten kaç, iyilik yap;

Sonsuz yaşama kavuşursun.

28 Çünkü RAB doğruyu sever,

Sadık kullarını terk etmez.

Onlar sonsuza dek korunacak,

Kötülerinse kökü kazınacak.

29 Doğrular ülkeyi miras alacak,

Orada sonsuza dek yaşayacak.

30 Doğrunun ağzından bilgelik akar,

Dilinden adalet damlar.

31 Tanrısı'nın yasası yüreğindedir,

Ayakları kaymaz.

32 Kötü, doğruya pusu kurar,

Onu öldürmeye çalışır.

33 Ama RAB onu kötünün eline düşürmez,

Yargılanırken mahkûm etmez.

34 RAB'be umut bağla, O'nun yolunu tut,

Ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir.

Kötülerin kökünün kazındığını göreceksin.

 

Perşembe - Yatsı

Mezmur 92:1-3 Ya RAB, sana şükretmek,

Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek,

Sabah sevgini,

Gece sadakatini,

On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel!

4 Çünkü yaptıklarınla beni sevindirdin, ya RAB,

Ellerinin işi karşısında sevinç ilahileri okuyorum.

 

Cuma - Sabah

Mezmur 43: Hakkımı ara, ey Tanrı,

Savun beni vefasız ulusa karşı,

Kurtar hileci, haksız insandan.

2 Çünkü sen Tanrım, kalemsin;

Neden beni reddettin?

Niçin düşmanlarımın baskısı altında

Yaslı gezeyim?

3 Gönder ışığını, gerçeğini,

Yol göstersinler bana,

Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.

4 O zaman Tanrı'nın sunağına,

Neşe, sevinç kaynağım Tanrı'ya gideceğim

Ve sana, ey Tanrı, Tanrım benim,

Lirle şükredeceğim.

 

Cuma - Gündüz

Mezmur 32: Ne mutlu isyanı bağışlanan,

Günahı örtülen insana.

2 Ne mutlu RAB'bin kötülüklerini saymadığı,

Ruhunda hile bulunmayan insana.

5 Günahımı açıkladım sana,

Suçumu gizlemedim.

"RAB'be isyanımı itiraf edeceğim" deyince,

Günahımı, suçumu bağışladın.

6 Bu nedenle her sadık kulun

Ulaşılır olduğun zaman sana dua etsin.

Azgın sular taşsa bile ona erişemez.

 

Cuma - Akşam

Mezmur 37: 35 Kötü ve acımasız adamı gördüm,

İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi

Dal budak salıyordu;

36 Geçip gitti, yok oldu,

Aradım, bulunmaz oldu.

37 Yetkin adamı gözle, doğru adama bak,

Çünkü yarınlar barışseverindir.

38 Ama başkaldıranların hepsi yok olacak,

Kötülerin kökü kazınacak.

39 Doğruların kurtuluşu RAB'den gelir,

Sıkıntılı günde onlara kale olur.

40 RAB onlara yardım eder, kurtarır onları,

Kötülerin elinden alıp özgür kılar,

Çünkü kendisine sığınırlar.

 

Cuma - Yatsı

Mezmur 42:8 Gündüz RAB sevgisini gösterir,

Gece ilahi söyler, dua ederim

Yaşamımın Tanrısı'na.

 

Cumartesi - Sabah

Mezmur 116: 12 Ne karşılık verebilirim RAB'be,

Bana yaptığı onca iyilik için?

13 Kurtuluş sunusu olarak kadeh kaldırıp

RAB'be sesleneceğim.

17 Ya RAB, sana seslenecek,

Şükran kurbanı sunacağım.

18 RAB'be adadıklarımı yerine getireceğim

Bütün halkının önünde,

19 RAB'bin Tapınağı'nın avlularında,

Senin orta yerinde, ey Yeruşalim!

RAB'be övgüler sunun!

 

Cumartesi - Gündüz

Mezmur 20:6 Şimdi anladım ki, RAB meshettiği kralı kurtarıyor,

Sağ elinin kurtarıcı gücüyle

Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor.

7 Bazıları savaş arabalarına,

Bazıları atlarına güvenir,

Bizse Tanrımız RAB'be güveniriz.

8 Onlar çöküyor, düşüyorlar;

Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz.

9 Ya RAB, kralı kurtar!

Yanıt ver bize sana yakardığımız gün!

 

Cumartesi - Akşam

Mezmur 98: Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be.

Çünkü harikalar yaptı,

Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla.

2 RAB zaferini bildirdi,

Ulusların gözü önüne serdi doğruluğunu.

3 İsrail halkına sevgisini,

Sadakatini anımsadı;

Tanrımız'ın zaferini gördü dünyanın dört bucağı.

4 Sevinç çığlıkları atın RAB'be, ey yeryüzündekiler!

Sevinç ezgileriyle yeri göğü çınlatın!

8-9 El çırpsın ırmaklar,

Sevinçle haykırsın dağlar

RAB'bin önünde!

Çünkü O geliyor

Yeryüzünü yönetmeye.

Dünyayı adaletle,

Halkları doğrulukla yönetecek.

 

Cumartesi - Yatsı

Mezmur 52: 8 Ama ben Tanrı'nın evinde yeşeren zeytin ağacı gibiyim,

Sonsuza dek Tanrı'nın sevgisine güvenirim.

9 Sürekli sana şükrederim yaptıkların için,

Sadık kullarının önünde umut bağlarım,

Çünkü adın iyidir.