ÖZEL DUALARIMIZ

 

Sabah Övgüsü

 

İlahi 291  Taht üzerinde oturana

Ve kuzuya ebetler ebedince

//  Bereket ve hürmet Ve izzet ve kudret olsun!  // 

 

Y// Doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün uluslar ve halklar, her şeyi Yaratan'ı yeni bir ezgiyle övün; çünkü bugün dünyayı güneş ışığıyla aydınlattı.

T// [149] 1 RAB'be övgüler sunun!

RAB'be yeni bir ezgi söyleyin,

Sadık kullarının toplantısında

O'na övgüler yükseltin!

2 İsrail Yaratıcısı'nda sevinç bulsun,

Siyon halkı Kralları'yla coşsun!

3 Dans ederek övgüler sunsunlar O'nun adına,

Tef ve lir çalarak O'nu ilahilerle övsünler!

4 Çünkü RAB halkından hoşlanır,

Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.

5 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,

Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!

Y// Ey sabahın aydınlığında Kutsal Üçlük'ü yücelten doğruların kilisesi, esenlik sabahı olan Mesih’i, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte övün; çünkü O bilgisinin nuruyla bizleri aydınlattı.

T// [15] 1Ya RAB, çadırına kim konuk olabilir?

Kutsal dağında kim oturabilir?

2 Kusursuz yaşam süren, adil davranan,

Yürekten gerçeği söyleyen.

3 İftira etmez,

Dostuna zarar vermez,

Komşusuna kara çalmaz böylesi.

4 Aşağılık insanları hor görür,

Ama RAB'den korkanlara saygı duyar.

Kendi zararına ant içse bile, dönmez andından.

Y// Ey İbrahim çocukları, nuru ile bizleri Aydınlatan’ı daima ve durmadan kutsayın.

Ey doğruların kilisesi ve bize nurunu Vereni övün.

T// [84] 1Ey Her Şeye Egemen RAB,

Ne kadar severim konutunu!

2 Canım senin avlularını özlüyor,

İçim çekiyor,

Yüreğim, bütün varlığım

Sana, yaşayan Tanrı'ya sevinçle haykırıyor.

4 Ne mutlu senin evinde oturanlara,

Seni sürekli överler! Sela

5 Ne mutlu gücünü senden alan insana!

Aklı hep Siyon'u ziyaret etmekte.

Rabbimiz ve Tanrımız, Sen sevecen bir Kral'sın, senin adın bütün evrende korkunçtur. Senin buyruklarına sadık kalalım ve tek Tanrı olan Seni övüp, yüceltmeye layık kullar olalım diye Sana dua ederiz; Seni överiz; şimdi, daima ve sonsuza dek adın yücelsin. Amin.

 

Taht üzerinde oturana

Ve kuzuya ebetler ebedince

//  Bereket ve hürmet Ve izzet ve kudret olsun!  //

 

ON EMİR (1-4)

1. Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

2. Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

3. Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.

4. Sebt gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.

 

Adanma Duası

Göksel Baba, lütfun ve iyiliklerin boldur,

biz zavallı kullarına kutsal iradeni açıkladın,

Kutsal Yasanın doğruluğunda bizleri yönlendir,

Lütfunla Yasanı yüreklerimize yaz

ve itaat için bizleri yönlendir.

hayatımızın günleri boyunca sadece Sana hizmet etmeyi arayabilelim diye bizlere bereketle.

Yasana karşı geldik, suçlarımızı bağışla,

büyük lütfunla bizleri kabul et

şimdi ve daima, bu yerde ve dünyanın her yerinde Amin.

 

Tadın ve görün, Rab ne iyidir

//Ne mutludur O’na sığınan adama/

 

ON EMİR (5-10)

5. Babana ve annene saygı göster.

6. Katletmeyeceksin.

7. Zina etmeyeceksin.

8. Çalmayacaksın.

9. Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

10. Komşunun evine göz dikmeyeceksin. (Çıkış 20)

 

Aydınlanma Duası

İyilik ve merhamet Babası, Göksel Baba, seni gücendiren hatalarımıza ve günahlarımıza merhamet eyle. Biricik Oğul İsa Mesih adıyla Sana dua ederiz; Seçilmiş Kutsal Oğul İsa Mesih’te dualarımızı kabul et. Kelamının kutsal öğretisini anlayabilmemiz için bizleri aydınlat; kutsal sözlerin bizlerde meyve versin; gerçeğin ve bilgeliğin sahibi Rabbimiz İsa Mesih’te imanımızı güçlendir, adanmışlığımızı yenile;

hikmet ve ışıkla dolu Azizlerin Azizi Biricik Oğul aracılığında bize merhamet eyle, bizleri yenile, halkına ve uluslara yardım için bizleri kullan. AMİN.

 

Tadın ve görün, Rab ne iyidir

//Ne mutludur O’na sığınan adama/

 

AZİZLER GÜNÜ [ŞABAT] AYİN-İ ŞERİF-İ

 

Selamlama / Esenlik / Dua

BABA, OĞUL VE KUTSAL RUH’UN KRALLIĞI ŞİMDİ VE DAİMA ÖVÜLSÜN; ŞİMDİ, DAİMA VE SONSUZA DEK KUTLU KILINSIN. AMİN.

 

İlahi: Gökler açılır, nurlar saçılır (x2),

Senin önünden nereye kaçılır (x2),

Dağlara çıksam, göklere uçsam (x2),

Senin haşmetinden nerelere ben kaçsam (x2);

Sensin bana Rab, alemlere hak (x2),

Senin önüne geldim koşarak (x2);

 

Şabat Bereketlemesi (İşaya 35:1-10)

 

İlahilerle Tapınma

İlahi: 224  De Haleluya İsa'ya (x2),

De Haleluya, de Haleluya,

De Haleluya İsa'ya,

Seni seviyorum, Rabbim (x2),

Seni seviyorum, seni seviyorum,

Seni seviyorum, Rabbim.

Rab İsa tekrar gelecek (x2),

Rab İsa gelecek, Rab İsa gelecek,

Rab İsa tekrar gelecek.

İsa gökte yerde Rab'dir (x2)!

İsa gökte yerde, İsa gökte yerde,

İsa gökte yerde Rab'dir!

 

İlahi: 330 İsmin üstündür tüm isimlerden.

Sana tapınır, seni överiz.

İsmin üstündür tüm isimlerden.

Sana secde ederiz, sana secde ederiz.

İzzetin için seçilmiş halkız.

Sana tapınır, seni överiz.

İzzetin için seçilmiş halkız.

Sana secde ederiz, sana secde ederiz.

Tüm uluslardan bizi kurtardın.

Sana tapınır, seni överiz.

Tüm uluslardan bizi kurtardın.

Sana secde ederiz, sana secde ederiz.

 

İlahi: // Önünde eğiliriz, Sevginde seviniriz //

Seninle övünürüz Ya Rab merhamet eyle.

// Önünde duruyoruz, Lütfundan soruyoruz //

Yürekten diliyoruz Ya Rab merhamet eyle

 

DUALARIMIZ

  Canlarımıza esenlik ve kurtuluş veren Rabbe dua edelim.

C.  Ya Rab Merhamet eyle.

 

  Tüm dünyanın barışı, Tanrı’nın kutsal Kilisesinin adanmışlıkla yeryüzünde devamı için dua edelim.

C.  Ya Rab Merhamet eyle.

 

  Bu Kutsal Dua ve Tapınma Evine iman, saygı ve Tanrı korkusuyla giren her bir can için dua edelim.

C.  Ya Rab Merhamet eyle.

 

  Tanrı’nın Kutsal Kilisesine hizmet eden tüm görevliler için dua edelim.

C.  Ya Rab Merhamet eyle.

 

  Tanrı’nın Kutsal Kilisesine maddi manevi destek olan her bir can için dua edelim

C.  Ya Rab Merhamet eyle.

 

  Bu şehirdeki ve bu ülkedeki İsa Mesih’e ayrılmış herbir yer ve buradaki Tanrı halkı için dua edelim.

C.  Ya Rab Merhamet eyle.

 

Presbiteryen Kilisesi olarak bu yerdeki günlerimiz boyunca Tanrı halkının bu yerde bereketlenmesi ve dünyaya vereceğimiz tanıklık için dua edelim.

C.  Ya Rab Merhamet eyle.

 

Ülkemiz için, yöneticiler için, yasa koyucu ve yasa uygulayıcılar için, halkımıza hizmet eden herkes için dua edelim.

C.  Ya Rab Merhamet eyle.

 

Bu ülkenin mevsimleri, toprağının  ürünleri, ülkemizin tüm üretimi için dua edelim.

C.  Ya Rab Merhamet eyle.

 

Tüm acı çekenler, gurbette olanlar, hastanede, hapishane ve askerde olanlar, açlar, kimsesizler ve  yoksullar için dua edelim.

C.  Ya Rab Merhamet eyle.

 

Kilisenin bütün sakramentlerini, vaazlarını, hizmetlerini Rab bereketlesin, Tanrı halkının tanıklığını güçlü tutsun diye dua edelim.

C.  Ya Rab Merhamet eyle.

 

Aileleri, çocukları ve gençleri Rab esenlikte saklasın; aileler, çocuklar ve gençlerle birlikte Tanrı halkı kiliseyi sonraki kuşaklara sağlam bir şekilde bırakabilsin diye dua edelim

C.  Ya Rab Merhamet eyle.

 

Acılarımızı, üzüntülerimizi teselli eden, tehlikelerden ve şeytanın ataklarından bizi koruyan Rabbe dua edelim.

C.  Ya Rab Merhamet eyle.

... kişisel dualar, dilekler...

 

Yüceliğin için beni yarattın.

Varlığımın içine varlığın kattın.

// İlk sensin Ey Rabbim

Son Sensin Ey Rabbim

Yoktur eşin benzerin

Her şey Senin benzerin //

Günahımı sildin yüzüme baktın

Sevgi oldun Mesih’te içime aktın

 

Ondalık ve Sunular

(Efesliler 1: 11-14, 15-17, 18-20, 21-23)

 

Kelam Açıklaması

 

Şükran Ayinine Giriş

I.Korintliler 11:27 ... kim uygun olmayan şekilde ekmeği yer ya da Rab'bin kâsesinden içerse, Rab'bin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur.

28 Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmeği yiyip kâseden içsin. 29 Çünkü Rab'bin bedenini farketmeden ekmeği yiyen ve kâseden içen, böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkûm eder. 30 İşte bu nedenle birçoklarınız zayıf ve hastadır, bazılarınız da ölmüştür. 31 Eğer kendi kendimizi sınasaydık, yargılanmazdık.

 

Secde/Alçalış/Tövbe

 

[84] 8 Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı, duamı dinle,

Kulak ver, ey Yakup'un Tanrısı! Sela

9 Ey Tanrı, kalkanımıza bak,

Meshettiğin krala lütfet!

10 Senin avlularında bir gün,

Başka yerdeki bin günden iyidir;

Kötülerin çadırında yaşamaktansa,

Tanrım'ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.

11 Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır.

Lütuf ve yücelik sağlar;

Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.

12 Ey Her Şeye Egemen RAB,

Ne mutlu sana güvenen insana!

 

Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Allah

Haleluya! Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur.

Haleluya! Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

 

Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun.

Haleluya! Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

 

Kutsalsın ey Allah, Kutsalsın ey Güçlü,

Kutsalsın ey Ölmeyen, Bizim için haça gerilen

Bize merhamet eyle.

 

Merhamet, merhamet, merhamet ey Baba,

Mezmur 51.3 ...isyanlarımı bilirim

Suçum daima önümdedir.

17 Allahın Kurbanları kırılmış Ruhtur

Ey Allah kırılmış ve ezilmiş yüreği hor görmezsin

Merhamet, merhamet, merhamet ey İsa,

Ey tövbekarın gözyaşlarını kabul eden yüce Mesih, Tüm iyiliklerin kaynağı Rab Tanrı, büyük hikmetinle değişik hastalıklarıma Sen şifa ver. Dünyanın kurtuluşu için kendini feda eden Tanrı’nın kuzusu, bağışlayıcı kanınla beni temizle. Günahın tüm lekelerinden beni arındır. Bundan böyle yepyeni bir ruh ile kutsal buyruklarının doğrultusunda olan iyi davranışlarda bulunayım. Ve sonsuza dek Sana bağlı kalayım ve sonsuz şükürler sunayım. Amin.

Merhamet, merhamet, merhamet Kutsal Ruh.

Sessizlikte kişisel itiraflar

 

Kutsal Tanrı, Kutsal ve Güçlü, Kutsal Ölümsüz

Bizim için haçlandın, bağışla bizi.

 

ŞÜKRAN AYİNİ

 

İNCİL-i ŞERİF-in ilanı

Luka 6:20-31

 

Allah halkı şöyle desin: amin, amin, amin;

Yer, gök bu sesle inlesin: amin, amin, amin.

 

Baba'ya Oğula ve Kutsal Ruh'a yücelik olsun;

Başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve ebediyen.

Amin

Allah sizinle beraber olsun

Ve sizin Ruhunuzla olsun.

En yücelerde Rabbe yücelik olsun

Yeryüzünde halkına esenlik olsun

Esenlik veren Rabbe yücelik olsun

Herşeye Kadir Allah bugün kilisesini bereketlesin.

Amin. Ya Rab, bizleri bereketle.

Bütün canımızla Rabbi arayalım

ya Rab bizi kutsa ve bizi koru.

Bütün aklımızla Rabbi arayalım

ya Rab yüzünü bize parlat ve bize lütfet.

Bütün gücümüzle Rabbi arayalım

ya Rab yüzünü bize çevir ve bize esenlik ver. AMİN.

 

(hep birlikte ) İZNİK İMAN AÇIKLAMASI

Yeri ve göğü,

görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı,

her şeye kadir tek Baba Tanrı’ya inanıyoruz.

 

Bütün çağlardan önce Baba’da olan

Tanrı’dan Tanrı, Işıktan Işık,

Gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı,

kendiliğinden var olan, yaratılmamış,

Baba ile aynı özden olan,

Tanrı’nın Oğlu, tek Rab İsa Mesih’e inanıyoruz.

Her şey O’nun aracılığı ile yaratıldı.

Biz insanlar ve kurtuluşumuz için göklerden geldi.

Kutsal Ruh ve Bakire Meryem’den vücut buldu

ve insan oldu.

Pontius Platus zamanında çarmıha gerildi,

acı çekti ve gömüldü,

Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün dirildi,

göğe yükseldi ve Baba’nın sağında oturdu.

Dirileri ve ölüleri yargılamak için görkem içinde tekrar gelecek

ve O’nun krallığına hiç son olmayacaktır.

 

Baba ve Oğul’dan gelen, Rab olan, hayat veren,

Baba ve Oğul’la birlikte tapınılıp yüceltilen,

peygamberler aracılığı ile konuşmuş Kutsal Ruh’a inanıyoruz.

 

Tek kutsal evrensel ve elçisel kiliseye inanıyoruz.

Günahların affı için tek bir vaftiz tanıyoruz.

Ölülerin dirilişini ve sonsuz yaşamı bekliyoruz. Amin.

 

ESENLİK DİLEME (Matta 5:23-24)

 

Evharistik Dualar...

 

Sofranın Rab’be Sunulması

- Ey Rabbimiz, bütün evrenin Allah’ı, sana şükrederiz, çünkü toprağın ve insan emeğinin ürünü olan bu ekmeği ve içeceği bize sen verdin. Bu sofrayı yüce Senin görkemine ve yüceliğine sunarız.

- Şimdi ve her zaman Allah’a şükürler olsun.

- Rab Allahımız, İsa Mesih’e iman eden kulların için hazırlanan bu sofranın üzerine bereketlerini dök. Bu sofrayı tükenmeyen nimetlerinle zenginleştir.

- Şimdi ve her zaman Allah’a şükürler olsun.

 

Vahiy 15:3-4 Gücü her şeye yeten Rab Tanrı,

senin işlerin büyük ve şaşılacak işlerdir.

Ey ulusların kralı, senin yolların doğru ve adildir. Rab, senden korkmayıp adını yüceltmeyecek olan kim var? Çünkü kutsal olan yalnız sensin. Bütün uluslar gelip senin önünde tapınacaklar. Çünkü senin adil işlerin açıkça görüldü.

 

Sofranın Açılması

 

[I.Korintliler 11:23-24] Size ilettiğimi ben Rab'den öğrendim. Ele verildiği gece Rab İsa eline ekmek aldı, şükredip ekmeği böldü ve şöyle dedi: «Bu sizin uğrunuza feda edilen benim bedenimdir. Beni anmak için böyle yapın.»

... bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

Rabbimize şükürler olsun

 

[I.Korintliler 11:25] Aynı şekilde yemekten sonra kâseyi alıp şöyle dedi: «Bu kâse benim kanımla gerçekleşen yeni antlaşmadır. Bunu her içtiğinizde beni anmak için böyle yapın.»

... bu sunu için Sana hamt ediyoruz.

Rabbimize şükürler olsun

 

Sofra Kapatılır

[I.Korintliler 11:26] Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden her içtiğinizde, Rab'bin gelişine dek Rab'bin ölümünü ilan etmiş olursunuz.

 

Dua Edelim:

Adın kutsal kılınsın,

Egemenliğin gelsin,

Gökte olduğu gibi

yeryüzünde de Senin isteğin olsun.

Gündelik ekmeğimizi bugün bize ver,

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi

Sen de bizim suçlarımızı bağışla.

Ayartılmamıza izin verme,

Kötü olandan bizleri kurtar,

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir. Amin

 

BEREKETLEME

 

İlahi (295)    Azizlerin dirilince, azizlerin dirilince

Beni orada bulundur, azizlerin dirilince.

Tahtında toplanılınca, tahtında toplanılınca

Beni orada bulundur, tahtında toplanılınca

Kitabını sen açınca, kitabını sen açınca

Beni orada bulundur, kitabını sen açınca

Müminlerin çağrılınca, müminlerin çağrılınca

Beni orada bulundur, müminlerin çağrılınca

"Haleluya!" duyulunca, "Haleluya!" duyulunca

Beni orada bulundur, "Haleluya!" duyulunca.

Sürülerin toplanınca, sürülerin toplanınca

Beni orada bulundur, sürülerin toplanınca