Kutlu Doğuş (Noel) – Epifani (Açıklanış) Dönemi

Dualara Giriş / Günlük Okumalar
Dualara Giriş

Her şeye kadir Tanrımız, sonsuz ışığın Babası, Senin sonsuz sözün gecenin karanlığında dünyamıza geldi, kilisen artık Senin harikalarına daha yakın. Kurtarıcımızın hayatını almak için yüreklerimizi aç, görüşümüzü Mesih’in görkemi ve esenliği ile yenile... Amin.


Rab Tanrımız, Sana şükrederiz, adamı ve kadını Sen yarattın, kullarının yok oluşuna izin vermedin, onları Mesih’te yeniledin. Kutsal Oğlun İsa Mesih bizlerin zayıflıklarını üzerine aldı, öyle ki, bizler de O’nun yüce görkemine paydaş olalım... Amin.


Göklerin Tanrısı, herşeyin yaratanı, yeryüzünde hayatı Sen emrettin, Sen düzenledin, ilk aileyi kutsayıp yaratılışı taçlandırdın. Zaman dolduğunda Kutsal Yasa’ya ve yaratılışın düzenine itaat etsin diye Sevgili Oğlunu gönderdin. Bizlere insanı sevmeyi öğret, bizlere aile yaşamının değerini öğret, bütün uluslarla barış içinde yaşamamıza yardım et, Mesih’teki yaşamımızla dünya uluslarıyla bir arada yaşamayı bizleri öğret... Amin.


Büyük güç Tanrısı, Sen görünmez Tanrısın, dünyamıza ışığını gönderdin ve karanlığımızı dağıttın, Oğlun İsa Mesih’in doğuş gizemini vaaz etmeyi bizlere öğret... Amin.


Rab Tanrımız, Kutsal Oğlun İsa Mesih’te yaratılışı yeniledin. Mesih’teki sevinci ve esenliği yaşayabilmemiz için bizleri bereketle... Amin.


Yüce olan Babamız, aramıza gelen Söz’ün ışığı ile bizleri aydınlattın. İşlerimizde ve sözlerimizde imanın ışığı parlasın... Amin.


Yaşayan Tanrımız, kutsal Oğlun İsa Mesih aramıza geldi ve imanımızı tamamladı. Mesih’in hayatını dünya ile paylaşmak için bize yardım et... Amin.


Göklerdeki Babamız, her çağı kutsal ışığınla aydınlatırsın. Bakireden doğan Kutsal Oğlun İsa Mesih, Esenlik Prensi ve Harikalar Tanrısıdır. Kuşaklar boyunca adından korkanları bereketlersin, sevinç verirsin. Mesih’teki alçakgönüllülüğe bizleri her geçen daha da yaklaştır, bizlere acı, bizleri bereketle... Amin.


Göklerdeki Babamız, İsa Mesih aracılığında bizlere yaşam ve kurtuluş getirdin. Kutsal Ruh ile birlikte hüküm süren Rabbimiz İsa Mesih Kraldır… Amin.


Rabbimiz İsa Mesih’in Babası Tanrımız, senin çocukların olmak bizim görkemimizdir. Mesih’in aramıza gelişinin sevinci, Mesih’in doğuşunun güzelliği yüreklerimizde daima parlasın ki, insanlık ailesine senin sevginle bakabilelim… Amin.


Göklerdeki Babamız, sana övgüler olsun; kutsal Oğlun Rabbimiz Mesih lütuf ve gerçkle dolu olarak aramıza geldi; Bakire Meryem’den doğdu, günah dışında bizim gibi oldu; Mesih’teki yeniden doğuşumuz için Sana övgüler olsun; günaha ölü Mesih’e diri olduğumuz yeni yaşam için Sana şükürler olsun… Amin.


Gücü Her Şeye Yeten Tanrımız, yücelik ve görkemini bırakıp aramıza gelen Mesih’te günaha kölelikten kurtulduk, Sana övgüler olsun; Kutsal Ruh’un gücünde yeni yaşamın sevinci için Sana övgüler olsun… Amin.


Günlük Okumalar


25 Aralık / Sabah


Mezmur 98: Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be.

Çünkü harikalar yaptı,

Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla.

2 RAB zaferini bildirdi,

Ulusların gözü önüne serdi doğruluğunu.

3 İsrail halkına sevgisini,

Sadakatini anımsadı;

Tanrımız'ın zaferini gördü dünyanın dört bucağı.

4 Sevinç çığlıkları atın RAB'be, ey yeryüzündekiler!

Sevinç ezgileriyle yeri göğü çınlatın!

5 Lirle ezgiler sunun RAB'be,

Lir ve müzik eşliğinde!

6 Boru ve borazan eşliğinde

Sevinç çığlıkları atın Kral olan RAB'bin önünde.

7 Gürlesin deniz ve içindekiler,

Gürlesin yeryüzü ve üzerindekiler.

8-9 El çırpsın ırmaklar,

Sevinçle haykırsın dağlar

RAB'bin önünde!

Çünkü O geliyor

Yeryüzünü yönetmeye.

Dünyayı adaletle,

Halkları doğrulukla yönetecek.


İşaya 52: 7 Dağları aşıp gelen müjdecinin ayakları ne güzeldir!

O müjdeci ki, esenlik duyuruyor.

İyilik müjdesi getiriyor, kurtuluş haberi veriyor.

Siyon halkına, "Tanrınız egemenlik sürüyor!" diye ilan ediyor.

8 Dinleyin! Bekçileriniz seslerini yükseltiyor,

Hep birlikte sevinçle haykırıyorlar.

Çünkü RAB'bin Siyon'a dönüşünü gözleriyle görmekteler!

9 Ey Yeruşalim yıkıntıları,

Hep birlikte sevinçle haykırıp bağırın!

Çünkü RAB halkını avuttu,

Yeruşalim'i fidyeyle kurtardı.

10 Bütün ulusların gözü önünde

Kutsal kolunu sıvadı,

Dünyanın dört bucağı

Tanrımız'ın kurtarışını görecek.


25 Aralık / Gündüz


Yuhanna 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. 2 Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi. 3 Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. 4 Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı.5 Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edememiştir.


25 Aralık / Akşam


Mezmur 8: Ya Rab Yahve,

Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!

Gökyüzünü görkeminle kapladın.

2 Çocukların, hatta bebeklerin sesiyle

Set çektin hasımlarına,

Düşmanı, öç alanı yok etmek için.

3 Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri,

Oraya koyduğun ayı ve yıldızları,

4 Soruyorum kendi kendime:

"İnsan ne ki, onu göz önüne alasın,

İnsan soyu ne ki, ona ilgi duyasın?"

5 Nerdeyse bir tanrı yaptın onu,

Başına şan şeref tacı koydun.

6 Ellerinin eserlerine onu egemen kıldın,

Her şeyi ayaklarının altına serdin;

7 Davarları, sığırları,

Yabanıl hayvanları,

8 Gökteki kuşları, denizdeki balıkları,

Denizde kıpırdaşan bütün canlıları.

9 Ya Rab Yahve,

Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!


İşaya 65: 17 "Çünkü bakın, yeni bir yer,

Yeni bir gök yaratmak üzereyim;

Geçmiştekiler anılmayacak, akla bile gelmeyecek.

18 Yaratacaklarımla sonsuza dek sevinip coşun;

Çünkü Yeruşalim'i coşku,

Halkını sevinç kaynağı olarak yaratacağım.

19 Yeruşalim için sevinecek,

Halkım için coşacağım.

Orada ağlayış ve feryat duyulmayacak artık.


25 Aralık / Yatsı


I.Yuhanna 1:1 Yaşam Sözüyle ilgili olarak başlangıçtan beri var olanı, işittiğimizi, gözlerimizle gördüğümüzü, seyredip ellerimizle dokunduğumuzu ilan ediyoruz. 2 Yaşam açıkça göründü, onu gördük ve ona tanıklık ediyoruz. Baba'yla birlikte olup bize görünmüş olan sonsuz Yaşam'ı size ilan ediyoruz.


Luka 2:29 «Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.»


26 Aralık / Sabah


Mezmur 97: RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü,

Bütün adalar, kıyılar sevinsin!

2 Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini,

Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.

3 Ateş yürüyor O'nun önünde,

Düşmanlarını yakıyor çevrede.

4 Şimşekleri dünyayı aydınlatır,

Yeryüzü görüp titrer.

5 Dağlar balmumu gibi erir,

RAB'bin, bütün yeryüzünün Rab'bi önünde.

6 Gökler O'nun doğruluğunu duyurur,

Bütün halklar görkemini görür.

7 Utansın puta tapanlar,

Boş putlarla övünenler!

RAB'be tapın, ey bütün ilahlar!

8 Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya RAB,

Yahuda kentleri coşuyor.

9 Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi,

Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.

10 Ey sizler, RAB'bi sevenler, kötülükten tiksinin.

O sadık kullarının canını korur,

Onları kötülerin elinden kurtarır.

11 Doğrulara ışık,

Temiz yüreklilere sevinç saçar.

12 Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun

Ve O'nun kutsal adını övün!


Titus 3:4-6 Ama Kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı. 7 Öyle ki, O'nun lütfuyla aklanmış olarak ümit içinde sonsuz yaşamın mirasçıları olalım.


26 Aralık / Gündüz


Yuhanna 1:6 Tanrı'nın gönderdiği Yahya adlı bir adam ortaya çıktı. 7 O, tanıklık için, ışığa tanıklık etsin ve herkes onun aracılığıyla iman etsin diye geldi. 8 Kendisi o ışık değildi, ama ışığa tanıklık etmeye geldi. 9 Dünyaya gelen, her insanı aydınlatan gerçek ışık vardı. 10 O, dünyadaydı, dünya O'nun aracılığıyla var oldu, ama dünya O'nu tanımadı. 11 Kendi yurduna geldi, ama kendi halkı O'nu kabul etmedi. 12 Ancak, kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi.


26 Aralık / Akşam


İşaya 62: 6-7 Ey Yeruşalim, surlarına bekçiler diktim,

Gece gündüz hiç susmayacaklar.

Ey RAB'be sözünü anımsatanlar, Yeruşalim'i pekiştirene,

Onu yeryüzünün övüncü kılana dek

Durup dinlenmeden RAB'be yakarın, O'na rahat vermeyin.

8 RAB sağ elini, güçlü kolunu kaldırıp ant içti:

"Tahılını bir daha düşmanlarına yedirmeyeceğim,

Emek verdiğin yeni şarabı yabancılar içmeyecek.

9 Tahılı devşiren yiyecek

Ve RAB'be övgüler sunacak.

Üzümü toplayan,

Şarabını kutsal avlularımda içecek."

10 Geçin, geçin kent kapılarından!

Halkın yolunu açın!

Toprak yığıp yol yapın,

Taşları ayıklayın, uluslar için sancak dikin!

11 RAB çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu:

"Siyon kızına, 'İşte kurtuluşun geliyor' deyin,

'Ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.'"

12 Siyon halkına, "RAB'bin fidyeyle kurtardığı kutsal halk" diyecekler.

Ve sen Yeruşalim,

"Aranan, terk edilmemiş kent" diye anılacaksın.


Titus 2:11 Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır. 12 Bu lütuf, tanrısızlığı ve dünya arzularını reddedip bu dünyada sağduyulu, doğru ve Tanrı yoluna yaraşır bir yaşam sürebilmemiz için bizi eğitiyor. 13 Bu arada, mübarek ümidimizin gerçekleşmesini, ulu Tanrı ve Kurtarıcımız İsa Mesih'in yücelik içinde gelmesini bekliyoruz. 14 Mesih, bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait ve iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak için kendini bizim uğrumuza feda etti.


26 Aralık / Yatsı


I.Yuhanna 4:9 Tanrı, biricik Oğlunun aracılığıyla yaşayalım diye O'nu dünyaya gönderdi ve böylece bize olan sevgisini gösterdi.


Luka 2:29 «Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.»


27 Aralık / Sabah


Mezmur 96: Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be!

Ey bütün dünya, RAB'be ezgiler söyleyin!

2 Ezgi söyleyin, RAB'bin adını övün,

Her gün duyurun kurtarışını!

3 Görkemini uluslara,

Harikalarını bütün halklara anlatın!

4 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,

İlahlardan çok O'ndan korkulur.

5 Halkların bütün ilahları bir hiçtir,

Oysa gökleri yaratan RAB'dir.

6 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,

Güç ve güzellik O'nun tapınağındadır.

7 Ey bütün halklar, RAB'bi övün,

RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

8 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Sunular getirip avlularına girin!

9 Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

Titreyin O'nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!

10 Uluslara, "RAB egemenlik sürüyor" deyin.

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

O halkları adaletle yargılar.

11 Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü!

Gürlesin deniz içindekilerle birlikte!

12-13 Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler!

O zaman RAB'bin önünde bütün orman ağaçları

Sevinçle haykıracak.

Çünkü O geliyor!

Yeryüzünü yargılamaya geliyor.

Dünyayı adaletle,

Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.


İbraniler 1:1 Tanrı eski zamanlarda peygamberler aracılığıyla birçok kez ve çeşitli yollardan atalarımıza seslendi. 2 Bu son çağda da her şeyin mirasçısı olarak belirlediği ve aracılığıyla evreni yarattığı kendi Oğluyla bize seslenmiştir. 3 Oğul, Tanrı'nın yüceliğinin parıltısı ve O'nun varlığının öz görünümüdür. Kudretli sözüyle her şeyi devam ettirir. Günahlardan arınmayı sağladıktan sonra, yücelerde ulu Tanrı'nın sağında oturdu.


27 Aralık / Gündüz


Yuhanna 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. 2 Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi.

Yuhanna 1:14 Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O'nun yüceliğini, Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul'un yüceliğini gördük. 15 Yahya O'na tanıklık etti. Yüksek sesle şöyle dedi: «`Benden sonra gelen benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı' diye sözünü ettiğim kişi budur.» 16 Nitekim hepimiz O'nun doluluğundan lütuf üzerine lütuf aldık. 17 Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek İsa Mesih aracılığıyla geldi. 18 Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmemiştir. O'nu, Baba'nın bağrında bulunan ve Tanrı olan biricik Oğul tanıttı.


27 Aralık / Akşam


Mezmur 110: RAB efendime:

"Ben düşmanlarını ayaklarına tabure yapıncaya dek

Sağımda otur" diyor.

2 RAB Siyon'dan uzatacak kudret asanı,

Düşmanlarının ortasında egemenlik sür!

3 Savaşacağın gün

Gönüllü gidecek askerlerin.

Seherin bağrından doğan çiy gibi

Kutsal giysiler içinde

Sana gelecek gençlerin.

4 RAB ant içti, kararından dönmez:

"Melkisedek düzeni uyarınca

Sonsuza dek kâhinsin sen!" dedi.

5 Rab senin sağındadır,

Kralları ezecek öfkelendiği gün.

6 Ulusları yargılayacak, ortalığı cesetler dolduracak,

Dünyanın dört bucağında başları ezecek.

7 Yol kıyısındaki dereden su içecek;

Bu yüzden başını dik tutacak.


İbraniler 1:5 Çünkü Tanrı meleklerin herhangi birine, «Sen benim Oğlumsun, bugün ben sana Baba oldum,» ya da «Ben O'na Baba olacağım, O da bana Oğul olacak» demiş midir? 6 Ve yine Tanrı ilk doğanı dünyaya gönderirken diyor ki, «Tanrı'nın bütün melekleri O'na tapınsınlar.» 7 Melekler için, «Kendi meleklerini rüzgârlar, hizmetkârlarını ateş alevleri yapar» diyor. 8 Ama Oğul için şöyle diyor: «Ey Tanrı, tahtın sonsuzluk boyunca kalıcıdır, ve adalet asası senin egemenliğinin asasıdır.


27 Aralık / Yatsı


I.Yuhanna 5:20 Yine biliyoruz ki, Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve gerçek Olan'ı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek Olan'dayız, O'nun Oğlu İsa Mesih'teyiz. Kendisi gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.


Luka 2:29 «Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.»


28 Aralık / Sabah


İşaya 62: 1 Doğruluğu ışık gibi parlayıncaya,

Kurtuluşu meşale gibi yanıncaya dek

Siyon uğruna susmayacak,

Yeruşalim uğruna sessiz kalmayacağım.

2 Uluslar senin doğruluğunu,

Bütün krallar görkemini görecek.

RAB'bin kendi ağzıyla belirlediği yeni bir adla anılacaksın.

3 RAB'bin elinde güzellik tacı,

Tanrın'ın elinde krallık sarığı olacaksın.

4 Artık sana 'Terk edilmiş',

Ülkene 'Virane' denmeyecek;

Bunun yerine sana 'Sevdiğim',

Ülkene 'Evli' denecek.

Çünkü RAB seni seviyor,

Ülken de evli sayılacak.

5 Bir delikanlı bir kızla nasıl evlenirse,

ğulların da seninle öyle evlenecek.

Güvey gelinle nasıl sevinirse,

Tanrın da seninle öyle sevinecek.


Koloseliler 1:12 Bizi kutsalların ışıktaki mirasına ortak olmaya yeterli kılan Baba'ya şükretmeniz için dua ediyoruz. 13 O bizi karanlığın hükümranlığından kurtarıp sevgili Oğlunun egemenliğine aktardı. 14 O'nda kurtuluşa, günahlarımızın bağışına sahibiz. 15 Görünmez Tanrı'nın görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanı O'dur.


28 Aralık / Gündüz


Mezmur 89: 1 RAB'bin sevgisini sonsuza dek ezgilerle öveceğim,

Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim.

2 Sevgin sonsuza dek ayakta kalır diyeceğim,

Sadakatini gökler kadar kalıcı kıldın.

3 Dedin ki, "Seçtiğim adamla antlaşma yaptım,

Kulum Davut'a şöyle ant içtim:

4 'Soyunu sonsuza dek sürdüreceğim,

Tahtını kuşaklar boyunca sürekli kılacağım.'"

5 Ya RAB, gökler över harikalarını,

Kutsallar topluluğunda övülür sadakatin.


28 Aralık / Akşam


I.Tarihler 29: 10... "Ey atamız İsrail'in Tanrısı RAB,

Sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun!

11 Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik,

Zafer ve görkem senindir.

Gökte ve yerde olan her şey senindir.

Krallık senindir, ya RAB!

Sen her şeyden yücesin.

12 Zenginlik ve onur senden gelir.

Her şeye egemensin.

Güç ve yetki senin elindedir.

Birini yükseltmek ve güçlendirmek

Senin elindedir.

13 Şimdi, ey Tanrımız, sana şükrederiz,

Görkemli adını överiz.


Tsefanya 3: 14 Ey Siyon halkı, ezgiler söyle! Ey İsrail, haykır!

Yürekten sevin, sevinçle coş, ey Yeruşalim halkı!

15 RAB senin cezanı kaldırdı,

Kovdu düşmanlarını.

İsrail'in Kralı RAB seninle.

Korkma artık kötülükten.

16 O gün Yeruşalim'e denecek ki,

“Korkma, ey Siyon, gevşemesin ellerin.

17 Tanrın RAB, o güçlü Kurtarıcı seninle.

Alabildiğine sevinecek senin için,

Sevgisiyle seni yenileyecek, ezgilerle coşacak.28 Aralık / Yatsı

(25 Aralık gününe bakınız)

(I.Yuhanna 1:1-2/Luka 2:29-32)


29 Aralık / Sabah


Mezmur 89: 20 Kulum Davut'u buldum,

Kutsal yağımla onu meshettim.

21 Elim ona destek olacak,

Kolum güç verecek.

22 Düşman onu haraca bağlayamayacak,

Kötüler onu ezmeyecek.

23 Düşmanlarını onun önünde kıracağım,

Ondan nefret edenleri vuracağım.

24 Sadakatim, sevgim ona destek olacak,

Benim adımla gücü yükselecek.

25 Sağ elini denizin,

Irmakların üzerine egemen kılacağım.

26 'Babam sensin' diye seslenecek bana,

Tanrım, kurtuluşumun kayası.'

27 Ben de onu ilk oğlum,

Dünyadaki kralların en yücesi kılacağım.

28 Sonsuza dek ona sevgi göstereceğim,

Onunla yaptığım antlaşma hiç bozulmayacak.

29 Soyunu sonsuza dek,

Tahtını gökler durduğu sürece sürdüreceğim.


Koloseliler 1:16 Nitekim gökte ve yeryüzünde, görünen ve görünmeyen şeyler, tahtlar, egemenlikler, yönetimler ve hükümranlıklar, her şey O'nda yaratıldı. Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır. 17 Her şeyden önce var olan O'dur ve her şey varlığını O'nda sürdürmektedir. 18 Bedenin, yani inanlılar topluluğunun başı O'dur. Her şeyde ilk yeri alsın diye başlangıç olan ve ölüler arasından ilk doğan O'dur.


29 Aralık / Gündüz


I.Yuhanna 1:5 Mesih'ten işitmiş olduğumuz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır ve O'nda hiç karanlık yoktur. 6 Eğer O'nunla paydaşlığımız var der ve karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş ve gerçeğe uymamış oluruz. 7 Ama kendisi ışıkta olduğu gibi, biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve O'nun Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır.


29 Aralık / Akşam


Mezmur 85: Ya RAB, ülkenden hoşnut kaldın,

Yakup soyunu sürgünden geri getirdin.

2 Halkının suçlarını bağışladın,

Bütün günahlarını yok saydın.

3 Bütün gazabını bir yana koydun,

Kızgın öfkenden vazgeçtin.

4 Ey bizi kurtaran Tanrı, bizi eski halimize getir,

Bize karşı öfkeni dindir!

5 Sonsuza dek mi öfkeleneceksin bize?

Kuşaktan kuşağa mı sürdüreceksin öfkeni?

6 Halkın sende sevinç bulsun diye

Bize yeniden yaşam vermeyecek misin?

7 Ya RAB, sevgini göster bize,

Kurtarışını bağışla!

8 Kulak vereceğim RAB Tanrı'nın ne diyeceğine;

Halkına, sadık kullarına esenlik sözü verecek,

Yeter ki, bir daha akılsızlık etmesinler.

9 Evet, O kendisinden korkanları kurtarmak üzeredir,

Görkemi ülkemizde yaşasın diye.

10 Sevgiyle sadakat buluşacak,

Doğrulukla esenlik öpüşecek.

11 Sadakat yerden bitecek,

Doğruluk gökten bakacak.

12 Ve RAB iyi olan neyse, onu verecek,

Toprağımızdan ürün fışkıracak.

13 Doğruluk önüsıra yürüyecek,

Adımları için yol yapacak.


İşaya 12: 5 RAB'be ezgiler söyleyin,

Çünkü görkemli işler yaptı.

Bütün dünya bilsin bunu.

6 Ey Siyon halkı, sesini yükselt, sevinçle haykır!

Çünkü aranızda bulunan İsrail'in Kutsalı büyüktür."


29 Aralık / Yatsı

(26 Aralık Gününe bakınız)

(I.Yuhanna 4:9/Luka 2:29-32)


30 Aralık / Sabah


I.Samuel 2: "Yüreğim RAB'de bulduğum sevinçle coşuyor;

Gücümü yükselten RAB'dir.

Düşmanlarımın karşısında övünüyor,

Kurtarışınla seviniyorum!

2 Kutsallıkta RAB'bin benzeri yok,

Evet, senin gibisi yok, ya RAB!

Tanrımız gibi dayanak yok.

3 Artık büyük konuşmayın,

Ağzınızdan küstahça sözler çıkmasın.

Çünkü RAB her şeyi bilen Tanrı'dır;

O'dur davranışları tartan.

4 Güçlülerin yayları kırılır;

Güçsüzlerse güçle donatılır.

5 Toklar yiyecek uğruna gündelikçi olur,

Açlar doyurulur.

Kısır kadın yedi çocuk doğururken,

Çok çocuklu kadın kimsesiz kalır.

6 RAB öldürür de diriltir de,

Ölüler diyarına indirir ve çıkarır.

7 O kimini yoksul, kimini varsıl kılar;

Kimini alçaltır, kimini yükseltir.

8 Düşkünü yerden kaldırır,

Yoksulu çöplükten çıkarır;

Soylularla oturtsun

Ve kendilerine yücelik tahtını miras olarak bağışlasın diye.

Çünkü yeryüzünün temelleri RAB'bindir,

O dünyayı onların üzerine kurmuştur.

9 RAB sadık kullarının adımlarını korur,

Ama kötüler karanlıkta susturulur.

Çünkü güçle zafere ulaşamaz insan.

10 RAB'be karşı gelenler paramparça olacak,

RAB onlara karşı gökleri gürletecek,

Bütün dünyayı yargılayacak,

Kralını güçle donatacak,

Meshettiği Kişi'nin gücünü yükseltecek."


İşaya 62: 11 RAB çağrısını dünyanın dört bucağına duyurdu:

"Siyon kızına, 'İşte kurtuluşun geliyor' deyin,

'Ücreti kendisiyle birlikte, ödülü önündedir.'"

12 Siyon halkına, "RAB'bin fidyeyle kurtardığı kutsal halk" diyecekler.

Ve sen Yeruşalim,

"Aranan, terk edilmemiş kent" diye anılacaksın.


30 Aralık / Gündüz


I.Yuhanna 5:11 Tanrı'nın tanıklığı da bize sonsuz yaşam vermesidir. Bu yaşam O'nun Oğlundadır. 12 Kendisinde Tanrı'nın Oğlu bulunanda yaşam vardır. Kendisinde Tanrı'nın Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur. 13 Ben bunları Tanrı Oğlunun adına iman eden sizlere, sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye yazdım.

I.Yuhanna 5:20 Yine biliyoruz ki, Tanrı'nın Oğlu gelmiş ve gerçek Olan'ı tanımamız için bize anlama gücü vermiştir. Biz gerçek Olan'dayız, O'nun Oğlu İsa Mesih'teyiz. Kendisi gerçek Tanrı ve sonsuz yaşamdır.


30 Aralık / Akşam


Mezmur 113: Övgüler sunun RAB'be!

Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

RAB'bin adına övgüler sunun!

2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

Bakmak için eğilen?

7 Düşkünü yerden kaldırır,

Yoksulu çöplükten çıkarır;

8 Soylularla,

Halkının soylularıyla birlikte oturtsun diye.

9 Kısır kadını evde oturtur,

Çocuk sahibi mutlu bir anne kılar.

RAB'be övgüler sunun!


Efesliler 2:3 Bir zamanlar hepimiz böyle insanların arasında, doğal benliğin ve aklın isteklerini yerine getirerek benliğimizin tutkularına göre yaşıyorduk. Ötekiler gibi doğal olarak gazap çocuklarıydık. 4-5 Ama merhameti bol olan Tanrı bizi çok sevdiği için, suçlarımızdan ötürü ölü olduğumuz halde, bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdu. O'nun lütfuyla kurtuldunuz.


30 Aralık / Yatsı

(27 Aralık Gününe bakınız)

(I.Yuhanna 5:20/Luka 2:29-32)


31 Aralık / Sabah

Matta 5:3 ... Ne mutlu ruhta yoksul olanlara!

Göklerin Egemenliği onlarındır.

4 Ne mutlu yaslı olanlara!

Onlar teselli edilecekler.

5 Ne mutlu yumuşak huylu olanlara!

Onlar yeryüzünü miras alacaklar.

6 Ne mutlu doğruluğa acıkıp susayanlara!

Onlar doyurulacaklar.

7 Ne mutlu merhametli olanlara!

Onlar merhamet bulacaklar.

8 Ne mutlu yüreği temiz olanlara!

Onlar Tanrı'yı görecekler.

9 Ne mutlu barışı sağlayanlara!

Onlara Tanrı oğulları denecek.

10 Ne mutlu doğruluk uğruna zulüm görenlere!

Göklerin Egemenliği onlarındır.


Zekeriya 2: 10 RAB, “Ey Siyon halkı, sevinçle bağır! Çünkü aranızda yaşamaya geliyorum” diyor. 11 O gün birçok ulus RAB'be bağlanacak, O'nun halkı olacak. O zaman RAB aranızda yaşayacak, siz de beni Her Şeye Egemen RAB'bin gönderdiğini anlayacaksınız. 12 RAB kutsal topraklarda Yahuda'yı kendi payı olarak miras alacak ve Yeruşalim'i yine seçecek. 13 Ey insanlar, RAB'bin önünde sessiz durun! RAB kutsal konutundan kalkmış geliyor!


31 Aralık / Gündüz


Efesliler 1:3 Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Tanrı'ya övgüler olsun. 4 O, kendi önünde, sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için dünyanın kuruluşundan önce bizi Mesih'te seçti. 5 Kendi isteği ve iyi amacı uyarınca, İsa Mesih aracılığıyla kendisine oğullar olalım diye bizi önceden belirledi. 6 Öyle ki, sevgili Oğlunda bize bağışladığı yüce lütfu övülsün. 7-8 Tüm bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığı kendi lütfunun zenginliği sayesinde, Mesih'in kanının aracılığıyla Mesih'te kurtuluşa, suçlarımızın bağışına sahibiz.


31 Aralık / Akşam


Yeremya 23: 3 "Sürmüş olduğum bütün ülkelerden sürümün sağ kalanlarını toplayıp otlaklarına geri getireceğim; orada verimli olup çoğalacaklar. 4 Onları güdecek çobanlar koyacağım başlarına. Bundan böyle korkmayacak, yılgınlığa düşmeyecekler. Bir tanesi bile eksilmeyecek" diyor RAB.

5 "İşte Davut için doğru bir dal

Çıkaracağım günler geliyor" diyor RAB.

"Bu kral bilgece egemenlik sürecek,

Ülkede adil ve doğru olanı yapacak.

6 Onun döneminde Yahuda kurtulacak,

İsrail güvenlik içinde yaşayacak.

O, Yahve Doğruluğumuz adıyla anılacak.


Koloseliler 2:9 Çünkü Tanrılığın tüm doluluğu bedence Mesih'te bulunuyor. 10 Siz de her yönetim ve hükümranlığın başı olan Mesih'te doluluğa kavuştunuz. 11 Ayrıca Mesih'in gerçekleştirdiği sünnet sayesinde günahlı benliğinizden soyunarak elle yapılmayan sünnetle O'nda sünnet edildiniz. 12 Vaftizde O'nunla birlikte gömüldünüz ve O'nu ölümden dirilten Tanrı'nın gücüne iman ederek O'nunla birlikte dirildiniz.


31 Aralık / Yatsı


Vaiz 3: 10 Tanrı'nın uğraşsınlar diye insanlara verdiği zahmeti gördüm. 11 O her şeyi zamanında güzel yaptı. İnsanların yüreğine sonsuzluk kavramını koydu. Yine de insan Tanrı'nın yaptığı işi başından sonuna dek anlayamaz. 12 İnsan için yaşamı boyunca mutlu olmaktan, iyilik yapmaktan daha iyi bir şey olmadığını biliyorum. 13 Her insanın yiyip içmesi, yaptığı her işle doyuma ulaşması bir Tanrı armağanıdır.


Matta 25:31 «İnsanoğlu kendi görkemi içinde bütün melekleriyle birlikte gelince, görkemli tahtına oturacak. 32 Ulusların hepsi O'nun önünde toplanacak, O da koyunları keçilerden ayıran bir çoban gibi, onları birbirinden ayıracak. 33 Koyunları sağına, keçileri soluna alacak. 34 «O zaman Kral, sağındaki kişilere, `Sizler, Babamın kutsadıkları, gelin!' diyecek. `Dünya kurulduğundan beri sizin için hazırlanmış olan egemenliği miras alın!


(Luka 2:29-32)


01 Ocak / Sabah

Mezmur 8 (25 Aralık Akşam)


Tesniye 10: 12 "Şimdi, ey İsrail halkı, Tanrınız RAB sizden ne istiyor? Yalnız şunu istiyor: Tanrınız RAB'den korkun, O'nun yollarında yürüyün, O'nu sevin; bütün yüreğinizle, bütün canınızla O'na kulluk edin; 13 üzerinize iyilik gelsin diye bugün size bildirdiğim buyruklarına, kurallarına uyun. 14 Gökler de, en yüce katı da, yeryüzü ve içindeki her şey Tanrınız RAB'bindir. 15 Öyleyken RAB atalarınızı sevdi, onlara bağlandı. Bugün olduğu gibi, onların soyu olan sizleri bütün halkların arasından seçti. 16 Yüreklerinizi RAB'be adayın, bundan böyle dikbaşlı olmayın. 17 Çünkü Tanrınız Yahve, tanrıların Tanrısı, rablerin Rabbi'dir. O kimseyi kayırmayan, rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli Tanrı'dır. 18 Öksüzlerin, dul kadınların hakkını gözetir. Yabancıları sever, onlara yiyecek, giyecek sağlar.


01 Ocak / Gündüz

Galatyalılar 4: 4 Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlunu gönderdi. 5 Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım. 6 Oğullar olduğunuz için Tanrı, öz Oğlunun «Abba! Baba!» diye seslenen Ruhunu yüreklerinize gönderdi. 7 Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız. Ve oğullar olduğunuz için Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı.


Mezmur 150: RAB'be övgüler sunun!

Kutsal katında Tanrı'ya övgüler sunun!

Övgüler sunun O'na, gücünü gösteren göklerde!

2 Övgüler sunun O'na güçlü işleri için!

Övgüler sunun O'na eşsiz büyüklüğüne yaraşır biçimde!

3 Boru çalarak O'na övgüler sunun!

Çenkle ve lirle O'na övgüler sunun!

4 Tef ve dansla O'na övgüler sunun!

Saz ve kavalla O'na övgüler sunun!

5 Zillerle O'na övgüler sunun!

Çınlayan zillerle O'na övgüler sunun!

6 Bütün canlı varlıklar RAB'be övgüler sunsun!

RAB'be övgüler sunun

01 Ocak / Akşam

Luka 2: 21 Sekizinci gün, çocuğu sünnet etme zamanı gelince, kendisine İsa adı verildi. Bu, O'nun ana rahmine düşmesinden önce meleğin O'na vermiş olduğu isimdi. 22 Musa'nın Yasasına göre arınma günlerinin bitiminde Yusuf'la Meryem çocuğu Rab'be adamak için Kudüs'e götürdüler. 23 Nitekim Rab'bin Yasasında, «İlk doğan her erkek çocuk Rab'be adanmış sayılacak» diye yazılmıştır.


Mezmur 115: 9 Ey İsrail halkı, RAB'be güven,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

10 Ey Harun soyu, RAB'be güven,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

11 Ey RAB'den korkanlar, RAB'be güvenin,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

12 RAB bizi anımsayıp kutsayacak,

İsrail halkını,

Harun soyunu kutsayacak.

13 Küçük, büyük,

Kendisinden korkan herkesi kutsayacak.

14 RAB sizi,

Sizi ve çocuklarınızı çoğaltsın!

15 Yeri göğü yaratan RAB

Sizleri kutsasın.

16 Göklerin öteleri RAB'bindir,

Ama yeryüzünü insanlara vermiştir.

17 Ölüler, sessizlik diyarına inenler,

RAB'be övgüler sunmaz;

18 Biziz RAB'bi öven,

Şimdiden sonsuza dek.

RAB'be övgüler sunun!


01 Ocak / Yatsı


Romalılar 13:8 Birbirinizi sevmekten başka hiç kimseye bir şey borçlu olmayın. Çünkü başkalarını seven, Kutsal Yasa'yı yerine getirmiş olur.

(Luka 2:29-32)


02 Ocak / Sabah

Mezmur 66: Ey yeryüzündeki bütün insanlar,

Tanrı'ya sevinç çığlıkları atın!

2 Adının yüceliğine ilahiler söyleyin,

O'na görkemli övgüler sunun!

3 "Ne müthiş işlerin var!" deyin Tanrı'ya,

"Öyle büyük gücün var ki,

Düşmanların eğiliyor önünde.

4 Bütün yeryüzü sana tapınıyor,

İlahiler okuyor, adına ezgiler söylüyor."


(ikinci okumayı 25 Aralık Tarihinden alınız)


02 Ocak / Gündüz

Mezmur 89: 14 Tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu,

Sevgi ve sadakat önünsıra gider.

15 Ne mutlu bayram çığlıkları atmasını bilen halka, ya RAB!

Yüzünün ışığında yürürler.

16 Gün boyu senin adınla sevinir,

Doğruluğunla yücelirler.

17 Çünkü sen onların gücü ve yüceliğisin,

Lütfun sayesinde gücümüz artar.

18 Kalkanımız RAB'be,

Kralımız İsrail'in Kutsalı'na aittir.


02 Ocak / Akşam

Mezmur 111: Övgüler sunun RAB'be!

Doğru insanların toplantısında,

Topluluk içinde,

Bütün yüreğimle RAB'be şükredeceğim.

2 RAB'bin işleri büyüktür,

Onlardan zevk alanlar hep onları düşünür.

3 O'nun yaptıkları yüce ve görkemlidir,

Doğruluğu sonsuza dek sürer.

4 RAB unutulmayacak harikalar yaptı,

O sevecen ve lütfedendir.

5 Kendisinden korkanları besler,

Antlaşmasını sonsuza dek anımsar.


(ikinci okumayı 25 Aralık Tarihinden alınız)


02 Ocak / Yatsı


I.Yuhanna 2:24 Başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşasın. Eğer başlangıçtan beri işittiğiniz söz içinizde yaşarsa, siz de Oğul'da ve Baba'da yaşarsınız. 25 Mesih'in bize vaat ettiği budur, yani, sonsuz yaşamdır.

(Luka 2:29-32)


03 Ocak / Sabah

Mezmur 46: Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.

2 Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa,

Dağlar denizlerin bağrına devrilse,

3 Sular kükreyip köpürse,

Kabaran deniz dağları titretse bile.

4 Bir ırmak var ki, suları sevinç getirir Tanrı kentine,

Yüceler Yücesi'nin kutsal konutuna.

5 Tanrı onun ortasındadır,

Sarsılmaz o kent.

Gün doğarken Tanrı ona yardım eder.


(ikinci okumayı 26 Aralık Tarihinden alınız)


03 Ocak / Gündüz

Mezmur 48:        9 Ey Tanrı, tapınağında,

Ne kadar vefalı olduğunu düşünüyoruz.

10 Adın gibi, ey Tanrı, övgün de

Dünyanın dört bucağına varıyor.

Sağ elin doğruluk dolu.

11 Sevinsin Siyon Dağı,

Coşsun Yahuda beldeleri

Senin yargılarınla!

12 Siyon'un çevresini gezip dolanın,

Kulelerini sayın,

13 Surlarına dikkatle bakın,

Kalelerini yoklayın ki,

Gelecek kuşağa anlatasınız:

14 Bu Tanrı sonsuza dek bizim Tanrımız olacak,

Bize hep yol gösterecektir.


03 Ocak / Akşam

Yuhanna 1:29 Yahya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi: «İşte, dünyanın günahını ortadan kaldıran Tanrı Kuzusu! 30 Kendisi için, `Benden sonra biri geliyor, O benden üstündür. Çünkü O benden önce vardı' dediğim kişi işte budur.


(ikinci okumayı 26 Aralık Tarihinden alınız)


03 Ocak / Yatsı

I.Yuhanna 2:27 Size gelince, O'ndan aldığınız Ruh sizde kalır ve kimsenin size bir şey öğretmesine gerek yoktur. O'nun size her şeyi öğreten Ruhu gerçektir, sahte değildir. Size öğrettiği gibi, Mesih'te yaşayın.

(Luka 2:29-32)


04 Ocak / Sabah

Yeremya 31: 7 RAB diyor ki:

"Yakup için sevinçle haykırın!

Ulusların başı olan için bağırın!

Övgülerinizi duyurun!

'Ya RAB, halkını, İsrail'den sağ kalanları kurtar' deyin.

8 İşte, onları kuzey ülkesinden

Geri getirmek üzereyim;

Onları dünyanın dört bucağından toplayacağım.

Aralarında kör, topal,

Gebe kadın da, doğuran kadını da olacak.

Büyük bir topluluk olarak buraya dönecekler.

9 Ağlaya ağlaya gelecekler,

Benden yardım dileyenleri geri getireceğim.

Akarsular boyunca tökezlemeyecekleri

Düz bir yolda yürüteceğim onları.

Çünkü ben İsrail'in babasıyım,

Efrayim de ilk oğlumdur.

10 "RAB'bin sözünü dinleyin, ey uluslar!

Uzaktaki kıyılara duyurun:

'İsrail'i dağıtan onu toplayacak,

Sürüsünü kollayan çoban gibi kollayacak onu' deyin.

11 Çünkü RAB Yakup'u fidyeyle kurtaracak,

Onu kendisinden güçlü olanın elinden özgür kılacak.

12 Siyon'un yüksek tepelerine gelip

Sevinçle haykıracaklar.

RAB'bin verdiği iyilikler karşısında

-Tahıl, yeni şarap, zeytinyağı,

Davar ve sığır yavruları karşısında-

Yüzleri sevinçle parlayacak.

Sulanmış bahçe gibi olacak,

Bir daha solmayacaklar.

13 O zaman erden kızlar, genç yaşlı erkekler

Hep birlikte oynayıp sevinecek.

Yaslarını coşkuya çevirecek,

Üzüntülerini avutup onları sevindireceğim.

14 Kâhinleri bol yiyecekle doyuracağım,

Halkım iyiliklerimle doyacak" diyor RAB.


(ikinci okumayı 27 Aralık Tarihinden alınız)


04 Ocak / Gündüz

Mezmur 135: RAB'be övgüler sunun!

RAB'bin adına övgüler sunun,

Ey RAB'bin kulları!

Ey sizler, RAB'bin Tapınağı'nda,

Tanrımız'ın Tapınağı'nın avlularında hizmet edenler,

Övgüler sunun!

3 RAB'be övgüler sunun,

Çünkü RAB iyidir.

Adını ilahilerle övün,

Çünkü hoştur bu.

4 RAB kendine Yakup'u,

Öz halkı olarak İsrail'i seçti.

5 Biliyorum, RAB büyüktür,

Efendimiz bütün ilahlardan üstündür.


04 Ocak / Akşam


Mezmur 135: 13 Ya RAB, adın sonsuza dek sürecek,

Bütün kuşaklar seni anacak.

14 RAB halkını haklı çıkarır,

Kullarına acır.

15 Ulusların putları altın ve gümüşten yapılmış,

İnsan elinin eseridir.

16 Ağızları var, konuşmazlar,

Gözleri var, görmezler,

17 Kulakları var, duymazlar,

Soluk alıp vermezler.

18 Onları yapan, onlara güvenen herkes

Onlar gibi olacak!

19 Ey İsrail halkı, RAB'be övgüler sun!

Ey Harun soyu, RAB'be övgüler sun!

20 Ey Levi soyu, RAB'be övgüler sun!

RAB'be övgüler sunun, ey RAB'den korkanlar!

21 Yeruşalim'de oturan RAB'be

Siyon'dan övgüler sunulsun!

RAB'be övgüler sunun!


(ikinci okumayı 27 Aralık Tarihinden alınız)


04 Ocak / Yatsı

I.Yuhanna 2:28 Evet yavrularım, şimdi Mesih'te yaşayın ki, kendisi göründüğünde cesaretimiz olsun ve geldiğinde bizler O'nun önünde utanç içinde kalmayalım. 29 O'nun doğru olduğunu bilirseniz, doğru olanı yapan herkesin O'ndan doğduğunu da bilirsiniz.

(Luka 2:29-32)


05 Ocak / Sabah

Mezmur 100: Ey bütün dünya, sevinç çığlıkları atın RAB'be!

2 O'na neşeyle kulluk edin,

Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!

3 Bilin ki RAB Tanrı'dır.

Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz,

O'nun halkı, otlağının koyunlarıyız.

4 Kapılarına şükranla,

Avlularına övgüyle girin!

Şükredin O'na, adına övgüler sunun!

5 Çünkü RAB iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

Sadakati kuşaklar boyunca sürer.


(ikinci okumayı 28 Aralık Tarihinden alınız)


05 Ocak / Gündüz

Mezmur 103: RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

3 Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını çukurdan fidyeyle kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.


05 Ocak / Akşam


Mezmur 103: 6 RAB bütün düşkünlere

Hak ve adalet sağlar.

7 Kendi yöntemlerini Musa'ya,

İşlerini İsrailoğulları'na açıkladı.

8 RAB sevecen ve lütfedendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 Sürekli suçlamaz,

Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.

10 Bize günahlarımıza göre davranmaz,

Suçlarımızın karşılığını vermez.

11 Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse,

Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür.

12 Doğu batıdan ne kadar uzaksa,

O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.

13 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

14 Çünkü mayamızı bilir,

Toprak olduğumuzu anımsar.


(ikinci okumayı 28 Aralık Tarihinden alınız)


05 Ocak / Yatsı

Yuhanna 4: 13 İsa şöyle cevap verdi: «Bu sudan her içen yine susayacak. 14 Oysa benim vereceğim sudan içen sonsuza dek susamaz. Benim vereceğim su, içende sonsuz yaşam için fışkıran bir su kaynağı olacak.

(Luka 2:29-32)


EPİFANİ / EPİPHANY


06 Ocak / Sabah


Mezmur 72: Ey Tanrı, adaletini krala,

Doğruluğunu kral oğluna armağan et.

2 Senin halkını doğrulukla,

Mazlum kullarını adilce yargılasın!

3 Dağlar, tepeler,

Halka adilce gönenç getirsin!

4 Mazlumlara hakkını versin,

Yoksulların çocuklarını kurtarsın,

Zalimleriyse ezsin!

5 Güneş ve ay durdukça,

Kral kuşaklar boyunca yaşasın;

6 Yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi,

Toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun!

7 Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin,

Ay ışıdığı sürece esenlik artsın!

8 Egemenlik sürsün denizden denize,

Fırat'tan yeryüzünün ucuna dek!

9 Çöl kabileleri diz çöksün önünde,

Düşmanları toz yalasın.


İşaya 60: Kalk, parla;

Çünkü Işığın geliyor,

RAB'bin yüceliği üzerine doğuyor.

2 Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor;

Oysa RAB senin üzerine doğacak,

Yüceliği üzerinde görünecek.

3 Uluslar senin Işığına,

Krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek.

4 Başını kaldır da çevrene bir bak,

Hepsi toplanmış sana geliyor.

Oğulların uzaktan geliyor,

Kızların kucakta taşınıyor.


06 Ocak / Gündüz

Mezmur 98 (25 Aralık-Sabah)


06 Ocak / Akşam


Mezmur 132: Ya RAB, Davut'un hatırı için,

Çektiği bütün zorlukları,

Sana nasıl ant içtiğini,

Yakup'un güçlü Tanrısı'na adak adadığını anımsa:

3 "Evime gitmeyeceğim,

Yatağıma uzanmayacağım,

4 Gözlerime uyku girmeyecek,

Göz kapaklarım kapanmayacak,

5 RAB'be bir yer,

Yakup'un güçlü Tanrısı'na bir konut buluncaya dek."

6 Antlaşma Sandığı'nın Efrata'da olduğunu duyduk,

Onu Yaar kırlarında bulduk.

7 "RAB'bin konutuna gidelim,

Ayağını dayadığı taburenin önünde tapınalım" dedik.

8 Çık ya RAB, yaşayacağın yere,

Gücünü simgeleyen Sandık'la birlikte.

9 Kâhinlerin doğruluğu kuşansın,

Sadık kulların sevinç çığlıkları atsın.

10 Kulun Davut'un hatırı için,

Meshettiğin krala yüz çevirme.


Efesliler 3:10 Öyle ki, Tanrı'nın çok yönlü bilgeliği, inanlılar topluluğu aracılığıyla göksel yerlerdeki yönetimlere ve hükümranlıklara şimdiki dönemde bildirilsin. 11 Bu, Tanrı'nın başlangıçtan beri tasarladığı ve Rabbimiz Mesih İsa'da yerine getirdiği amaca uygundu. 12 Mesih'te ve Mesih'e olan imanımızla Tanrı'ya cesaret ve güvenle yaklaşabiliriz.


06 Ocak / Yatsı


Elçilerin İşleri 10:34-35 O zaman Petrus söz alıp şöyle dedi: «Tanrı'nın insanlar arasında ayrım yapmadığını, ama kendisinden korkan ve doğru olanı yapan kişiyi, ulusuna bakmaksızın kabul ettiğini gerçekten anlıyorum.

(Luka 2:29-32)Epifani Dönemi (6 Ocak’tan Sonra)

- kül çarşambasına kadar -

İlave Okumalar için, Gündüz ve Yatsı Okumaları için

28-30 Aralık ve 2-5 Ocak Tarihininin

okumalarını sıra ile kullanınız.


Pazar/Sabah

Mezmur 72: Ey Tanrı, adaletini krala,

Doğruluğunu kral oğluna armağan et.

2 Senin halkını doğrulukla,

Mazlum kullarını adilce yargılasın!

3 Dağlar, tepeler,

Halka adilce gönenç getirsin!

4 Mazlumlara hakkını versin,

Yoksulların çocuklarını kurtarsın,

Zalimleriyse ezsin!

5 Güneş ve ay durdukça,

Kral kuşaklar boyunca yaşasın;

6 Yeni biçilmiş çayıra düşen yağmur gibi,

Toprağı sulayan bereketli yağmurlar gibi olsun!

7 Onun günlerinde doğruluk serpilip gelişsin,

Ay ışıdığı sürece esenlik artsın!

8 Egemenlik sürsün denizden denize,

Fırat'tan yeryüzünün ucuna dek!


Pazar/Akşam

Zekeriya 8: 2 Her Şeye Egemen RAB, “Siyon için büyük kıskançlık duyuyorum” diyor, “Evet, onu şiddetle kıskanıyorum. 3 Siyon'a dönecek ve Yeruşalim'de oturacağım. Yeruşalim'e Sadık Kent, Her Şeye Egemen RAB'bin dağına Kutsal Dağ denecek. 4-5 “İlerlemiş yaşlarından ötürü ellerinde bastonlarıyla yaşlı erkeklerle kadınlar yine Yeruşalim meydanlarında oturacaklar. Kentin meydanları orada oynayan erkek ve kız çocuklarla dolacak.” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB. 6 Her Şeye Egemen RAB diyor ki, “O günlerde sürgünden dönen halkın gözünde bu olanaksız olsa da, benim gözümde de böyle mi olmalı?” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB. 7-8 “Halkımı doğudaki, batıdaki ülkelerden kurtarıp geri getireceğim. Yeruşalim'de yaşayacak, halkım olacaklar; ben de onların sadık ve adil Tanrısı olacağım.” Böyle diyor Her Şeye Egemen RAB.


Pazartesi/Sabah

Mezmur 36:        5 Ya RAB, sevgin göklere,

Sadakatin gökyüzüne erişir.

6 Doğruluğun ulu dağlara benzer,

Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.

İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,

Senin ışığınla aydınlanırız.

10 Sürekli göster

Seni tanıyanlara sevgini,

Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.


Pazartesi/Akşam

İşaya 42: "İşte kendisine destek olduğum,

Gönlümün hoşnut olduğu seçtiğim kulum!

Ruhumu onun üzerine koydum.

Uluslara adaleti ulaştıracak.

2 Bağırıp çağırmayacak,

Sokakta sesini yükseltmeyecek.

3 Ezilmiş kamışı kırmayacak,

Tüten fitili söndürmeyecek.

Adaleti sadakatle ulaştıracak.

4 Yeryüzünde adaleti sağlayana dek

Umudunu, cesaretini yitirmeyecek.

Kıyı halkları onun yasasına umut bağlayacaklar."

5 Gökleri yaratıp geren,

Yeryüzünü ve ürününü seren,

Dünyadaki insanlara soluk,

Orada yaşayanlara ruh veren RAB Tanrı diyor ki:

6 "Ben, RAB, seni doğrulukla çağırdım,

Elinden tutacak,

Seni koruyacağım.

Seni halkıma antlaşma,

Uluslara ışık yapacağım.

7 Öyle ki, kör gözleri açasın,

Zindandaki tutsakları,

Cezaevi karanlığında yaşayanları özgür kılasın.

8 Ben Yahve'yim, adım budur.

Yüceliğimi bir başkasına,

Övgülerimi putlara bırakmam.

9 Bakın, önceden bildirdiklerim gerçekleşti.

Şimdi de yenilerini bildiriyorum;

Bunlar ortaya çıkmadan önce size duyuruyorum."


Salı/Sabah

Mezmur 89: 19 Geçmişte bir görüm aracılığıyla,

Sadık kullarına şöyle dedin:

"Bir yiğide yardım ettim,

Halkın içinden bir genci yükselttim.

20 Kulum Davut'u buldum,

Kutsal yağımla onu meshettim.

21 Elim ona destek olacak,

Kolum güç verecek.

22 Düşman onu haraca bağlayamayacak,

Kötüler onu ezmeyecek.

23 Düşmanlarını onun önünde kıracağım,

Ondan nefret edenleri vuracağım.

24 Sadakatim, sevgim ona destek olacak,

Benim adımla gücü yükselecek.

25 Sağ elini denizin,

Irmakların üzerine egemen kılacağım.

26 'Babam sensin' diye seslenecek bana,

'Tanrım, kurtuluşumun kayası.'

27 Ben de onu ilk oğlum,

Dünyadaki kralların en yücesi kılacağım.

28 Sonsuza dek ona sevgi göstereceğim,

Onunla yaptığım antlaşma hiç bozulmayacak.

29 Soyunu sonsuza dek,

Tahtını gökler durduğu sürece sürdüreceğim.


Salı/Akşam

Elçilerin İşleri 10:37-38 Yahya'nın vaftiz çağrısından sonra Celile'den başlayarak tüm Yahudiye'de meydana gelen olayları, Tanrı'nın, Nasıralı İsa'yı nasıl Kutsal Ruh'la ve kudretle meshettiğini biliyorsunuz. İsa her yanı dolaşarak iyilik yapıyor, İblis'in baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Çünkü Tanrı O'nunla beraberdi. 30 «Biz, İsa'nın, Yahudilerin ülkesinde ve Kudüs'te yaptıklarının hepsine tanık olduk. O'nu çarmıha gerip öldürdüler. 40 Ama Tanrı O'nu üçüncü gün diriltti ve açıkça görünmesini sağladı. 41 İsa, halkın tümüne değil de, Tanrı'nın önceden seçmiş olduğu tanıklara, ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü. 42 Tanrı tarafından ölülerle dirilerin Yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. 43 Peygamberlerin hepsi O'nunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, O'na inanan herkesin günahları O'nun adıyla bağışlanır.»


Çarşamba/Sabah

Mezmur 107: 13 O zaman sıkıntı içinde RAB'be yakardılar,

RAB kurtardı onları dertlerinden;

14 Çıkardı karanlıktan, zifiri karanlıktan,

Kopardı zincirlerini.

15 Şükretsinler RAB'be sevgisi için,

İnsanlar yararına yaptığı harikalar için!

16 Çünkü tunç kapıları kırdı,

Demir kapı kollarını parçaladı O.

17 Cezalarını buldu aptallar,

Suçları, başkaldırıları yüzünden.

18 İğrenir olmuşlardı bütün yemeklerden,

Ölümün kapılarına yaklaşmışlardı.

19 O zaman sıkıntı içinde RAB'be yakardılar,

RAB kurtardı onları dertlerinden.

20 Sözünü gönderip iyileştirdi onları,

Kurtardı ölüm çukurundan.

21 Şükretsinler RAB'be sevgisi için,

İnsanlar yararına yaptığı harikalar için!

22 Şükran kurbanları sunsunlar

Ve sevinç ezgileriyle duyursunlar O'nun yaptıklarını!


Çarşamba/Akşam

Romalılar 12:6 Tanrı'nın bize bağışladığı lütfa göre, ayrı ayrı ruhsal armağanlarımız vardır. Birinin armağanı peygamberlikse, imanının ölçüsüne göre peygamberlik etsin. 7 Hizmetse, hizmet etsin. Öğreten biriyse, öğretsin. 8 Öğüt veren, öğütte bulunsun. Bağışta bulunan, bunu cömertçe yapsın. Yöneten, gayretle yönetsin. Merhamet eden, güler yüzle etsin. 9 Sevginiz ikiyüzlü olmasın. Kötülükten tiksinin, iyiliğe bağlanın. 10 Birbirinizi kardeşlik sevgisiyle, şefkatle sevin. Birbirinize saygı göstermekte yarışın. 11 Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rab'be kulluk edin. 12 Ümidinizi düşünerek sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin. 13 İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin. Konuksever olmaya bakın. 14 Size zulmedenler için iyilik dileyin. İyilik dileyin, lanet etmeyin. 15 Sevinenlerle sevinin, ağlayanlarla ağlayın. 16 Birbirinizle aynı düşüncede olun. Böbürlenmeyin; tersine, hor görülenlerle arkadaşlık edin. Bilgiçlik taslamayın.


Perşembe/Sabah

Mezmur 107: RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

2 Böyle desin RAB'bin fidyeyle kurtardıkları,

Düşman pençesinden özgür kıldıkları,

3 Doğudan, batıdan, kuzeyden, güneyden,

Bütün ülkelerden topladıkları.

4 Issız çöllerde dolaştılar,

Yerleşecekleri kente giden bir yol bulamadılar.

5 Aç, susuz,

Sefil oldular.

6 O zaman sıkıntı içinde RAB'be yakardılar,

RAB kurtardı onları dertlerinden.

7 Yerleşecekleri bir kente varıncaya dek,

Onlara doğru yolda öncülük etti.

8 Şükretsinler RAB'be sevgisi için,

İnsanlar yararına yaptığı harikalar için.

9 Çünkü O susamış canın susuzluğunu giderir,

Aç canı iyiliklerle doyurur.


Perşembe/Akşam

Yeremya 1: 4 RAB bana şöyle seslendi:

5 "Ana rahminde sana biçim vermeden önce tanıdım seni.

Doğmadan önce seni ayırdım,

Uluslara peygamber atadım." 6 Bunun üzerine, "Ah, Rab Yahve, konuşmayı bilmiyorum, çünkü gencim" diye karşı çıktım. 7 RAB, "'Gencim' deme" dedi, "Seni göndereceğim herkese gidecek, sana buyuracağım her şeyi söyleyeceksin. 8 Onlardan korkma, çünkü seni kurtarmak için ben seninleyim." Böyle diyor RAB.        9 Sonra RAB elini uzatıp ağzıma dokundu, "İşte sözlerimi ağzına koydum" dedi, 10 "Bak, ulusların ve ülkelerin kökünden sökülmesi, yıkılıp yok olması, yerle bir edilmesi, kurulup dikilmesi için bugün sana yetki verdim."


Cuma/Sabah

Mezmur 48: 9 Ey Tanrı, tapınağında,

Ne kadar vefalı olduğunu düşünüyoruz.

10 Adın gibi, ey Tanrı, övgün de

Dünyanın dört bucağına varıyor.

Sağ elin doğruluk dolu.

11 Sevinsin Siyon Dağı,

Coşsun Yahuda beldeleri

Senin yargılarınla!

12 Siyon'un çevresini gezip dolanın,

Kulelerini sayın,

13 Surlarına dikkatle bakın,

Kalelerini yoklayın ki,

Gelecek kuşağa anlatasınız:

14 Bu Tanrı sonsuza dek bizim Tanrımız olacak,

Bize hep yol gösterecektir.


Cuma/Akşam

Romalılar 12:17 Hiç kimseye kötülüğe karşı kötülük etmeyin. Herkesin gözünde iyi olanı yapmaya dikkat edin. 18 Mümkünse, elinizden geldiğince bütün insanlarla barış içinde yaşayın. 19 Sevgili kardeşler, kendi öcünüzü kendiniz almayın; bunu Tanrı'nın gazabına bırakın. Çünkü şöyle yazılmıştır: «Rab diyor ki, `Öç benimdir, kötülüğün karşılığını ben vereceğim.» 20 Ama, «Düşmanın acıkmışsa onu doyur,susamışsa su ver.Bunu yapmakla onu utanca boğarsın.» 21 Kötülüğe yenilme, kötülüğü iyilikle yen.


Cumartesi/Sabah

Mezmur 84: Ey Her Şeye Egemen RAB,

Ne kadar severim konutunu!

2 Canım senin avlularını özlüyor,

İçim çekiyor,

Yüreğim, bütün varlığım

Sana, yaşayan Tanrı'ya sevinçle haykırıyor.

3 Kuşlar bile bir yuva,

Kırlangıç, yavrularını koyacak bir yer buldu

Senin sunaklarının yanında,

Ey Her Şeye Egemen RAB, Kralım ve Tanrım!

4 Ne mutlu senin evinde oturanlara,

Seni sürekli överler!

5 Ne mutlu gücünü senden alan insana!

Aklı hep Siyon'u ziyaret etmekte.

6 Baka Vadisi'nden geçerken,

Pınar başına çevirirler orayı,

Güz yağmurları orayı berekete boğar.

7 Gittikçe güçlenir,

Siyon'da Tanrı'nın huzuruna çıkarlar.


Cumartesi/Akşam

İbraniler 12: 22-24 Oysa sizler Siyon dağına, yaşayan Tanrı'nın kenti olan göksel Kudüs'e, bir bayram şenliği içinde onbinlerce meleğe, adları göklerde yazılmış ilk doğanların topluluğuna yaklaştınız. Herkesin yargıcı olan Tanrı'ya, yetkinliğe erdirilmiş doğru kişilerin ruhlarına, yeni antlaşmanın aracısı olan İsa'ya ve Habil'in kanından daha üstün bir anlam ifade eden serpmelik kana yaklaştınız. 25 Bunları söyleyeni reddetmemeye dikkat edin. Çünkü onlar yeryüzünde kendilerini uyaranı reddettiklerinde nasıl kurtulamadılarsa, göklerden bizi uyarandan yüz çevirirsek, bizim kurtulamayacağımız daha da kesindir. 26 O zaman O'nun sesi yeri sarsmıştı. Ama şimdi, «Bir kez daha, yalnız yeri değil, göğü de sarsacağım» diye söz vermiştir. 27 «Bir kez daha» sözü, sarsılabilen, yani yaratılmış olan şeylerin ortadan kaldırılacağını ve böylelikle sarsılamayanların kalacağını anlatıyor. 28 Böylece sarsılmaz bir egemenliğe kavuştuğumuza göre, minnettar olalım. Öyle ki, Tanrı'yı hoşnut edecek şekilde saygı ve korkuyla tapınalım. 29 Çünkü Tanrımız yakıp tüketen bir ateştir.