“Güne Başlarken Dualar” serisi inanan kişinin günün başlangıcını RAB ile geçirme pratiğini gelişitirmek içindir.

 

Kişilerin kendi dualarını da birkaç cümleyle de olsa üzerine ekleyip, yüceltme övgüsü ile kapanış yapılmak üzere belirlenmiştir.

 

Ancak günün her vaktinde, toplu ya da bireysel tapınma zamanlarının “açılış / adanma duası” olarak da kullanılabilir.

 

rev. ilhan keskinöz.

 

Dua: Bugün Sana güvenebilmeyi öğrenmek istiyoruz ya Rab. Senin Kutsal vaatlerine olan güvenimizi tazele, her durumda Kutsal Sözlerine bağlı olabilmeyi diliyoruz Senden…

[Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.]

 

Dua: Bugün her anlayışın üzerindeki esenliğin ile kalplerimizi koru ya Rab. Daima şükredenlerden olalım diye esenliğinle bizlere bereket ol ey Rab…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Ya Rab, bugün tüm maddi sorunlar içinde olan halkını iman atamız İbrahim, İshak ve Yakup'a verdiğin zenginliklerle bereketle diye yalvarıyoruz. Fakirlik ve zenginlikte, her durumda gerçeğin bildirisini doğru kullanan iman zenginlerinden olabilmeyi diliyoruz Senden…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Göklerdeki Babamız, bugün alnı ak ve Senin gözünde makbul bir hizmetçi olabilmeyi öğret bizlere. Dua ediyoruz ki Sana hizmet için olan gayretimiz Senin kutsayışın ile hayatımızın günleri boyunca adanmışlık göstersin…

 [yüceltme -doxology]

 

Dua: Her bereketin kaynağı olan Tanrımız, her anlayışın üzerindeki esenliğinle aklımızı ve kalplerimizi koru, bizlerin dünyasallığa meyilli doğamızı esenliğinle doldur ki düşmeyelim…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Rab İsa Kutsal Ruh'unla bizlere destek ol ki, her durumda Senin sözünü çalışmak ve başkalarını bina etmek için hazır olabilelim. Ya Rab, bugün kilisenin sahip olduğu tüm dünyasal ve ruhsal bereketler için Sana hamt ederiz…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Ya Rab bugün Sende sahip olduğumuz her bereketi uluslarla paylaşabilmeyi öğrenelim diye Sana yalvarıyoruz. Bugün elimizde tuttuğumuz Kutsal Kitabı, kilisene verdiğin armağanları, kilisene verdiğin meyveleri uluslara hizmet için kullanabilmeyi diliyoruz Senden…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Yüce Rab, bugün dua ediyoruz ki, hayatımız ve yaşayışımız Senin lütfuna şükran dolu bir cevap olsun. Düşüncemiz, işlerimiz ve sözlerimiz Seni her yönden hoşnut etsin ya Rab…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Merhamet ve sevgi dolu Tanrımız, bugün duada ayık ve uyanık durabilmeyi diliyoruz Senden. Her durumda Sende sevinenlerden, Sende şükredenlerden olabilelim diye Sana yalvarıyoruz…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Ya Rab bugün dünyanın her yerindeki kiliselerini tüm önderleri ve cemaatiyle birlikte bilgide ve bilgelikte bereketle diye Sana yalvarıyoruz. Mesih’te sergilediğin yüce lütuf Kilisen aracılığı ile dünyaya ilan edilsin diye bizlere bereket ol…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Yüce Rab, Senin sonsuz sağlayışına övgü dolu bir cevap olsun sözlerimiz, tanıklığımız. Ya Rab Hristiyan ismini layıkıyla taşıyabilenlerden olabilelim diye Sana yalvarıyoruz…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Ya Rab, yüce lütfunun derinliği için Sana hamt ediyoruz, bilgelik dolu Ruh’unla Seni daha iyi tanımamız için bizleri aydınlat diye yalvarıyoruz…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Ya Rab, bugün yüreklerimizi ihtiyacı olan ışıkla daha fazla aydınlatmanı diliyoruz Senden. Bu dua zamanında Mesih adıyla Kutsal varlığından hayatımızın tüm karanlık olan yönlerini aydınlatmanı diliyoruz…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Rabbim lütfet, Senin Kutsal Sözlerinde adanmışlıkla kalabilelim, Mesih’e aşılanmış olarak meyve dolu bir hayatla pak bir yaşam sürebilelim…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Ya Rab bugün Sendeki umudumuzun yeniden farkına varmak, sahip olduğumuz yüce mirasın zenginliğini kavrayabilmeyi diliyoruz Senden. Aydınlat Rabbim, nurunu üzerime çöz ey tatlı Kurtarıcımız…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Yüce olan Babamız, kilisenin çocukları çarmıh ve kutsallık yolunda yürüyerek büyüsünler diye dua ediyoruz. Ruh’unla bizleri bereketle ki, yaşamlarımız Mesih’in Rab olduğunu ilan etsin…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Sendeki hayatın kutsallığını anlamayı diliyoruz ey tatlı Kurtarıcımız İsa. Hayatımıza verdiğin sayısız armağan ve kutsama için her durumda şükran dolu olabilmeyi öğret bizlere ve halkına…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Rab İsa Senin sevginde olan birlikteliğimiz Baba'nın Seni gönderdiğine tanılık etsin diye Sana yalvarıyoruz. Senin sevginde olan birlikteliğimiz Senin öğrencilerin olduğumuza tanıklık etsin diye dua ediyoruz…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Ya Rab, her durumda Seni hoşnut eden şeye yönlendir bizleri. Hayatımızı Seni hoşnut edebilmek gayreti ile doldur diye yalvarıyoruz…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Rab İsa her durumda Seninle olan ilişkimizi geliştirmeyi öğrenmek istiyoruz. Ya Rab Seninle ve Tanrı halkıyla olan ilişkimizi aydınlat diye dua ediyoruz…

 [yüceltme -doxology]

 

Dua: Göklerdeki Babmız, her iyi işte meyve verebilmeyi diliyoruz Senden. Öyle ki, Mesih’in sonsuz krallığına sözlerimizle ve eylemlerimizle hizmet edebilelim…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Bugün kırgınlıklar yok olsun, dargınlıklar ve öfke aramızdan kalksın, yüce Rab, Seninle olan ilişkimizi aydınlat diye dua ediyoruz…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Rab İsa, birbirimizin yüklerini taşıyabilmeyi öğret bizlere. Yalnızca kendisini düşünenlerden değil, başkalarıyla ilgilenenlerden yap bizleri…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Göklerdeki Babamız, çocukların olarak Seninle olan yakınlığımızı geliştirmek için bizlere yardım et. Kutsal Ruh’unun desteği ile ışıktaki paydaşlıkla devam edelim…  

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Her şeye kadir olan Tanrımız, Seninle olan derin sevgi ilişkimiz insanlık ailesiyle olan ilişkimizi yönlendirsin diye Sana yalvarıyoruz…  

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Göklerdeki Babamız, İsa Mesih aracılığı ile bizlere yeryüzünde daha fazla yakınsın. Bugün her sabahında yenilediğin lütfun ile Seni daha fazla tanımamıza yardım et diye dua ediyoruz…  

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Kutsal Baba, tapınışımız ve hayatımız Senin karşılıksız olan sağlayışına, Senin büyük lütfuna bir cevap olsun diye yalvarıyoruz…

[Bu günümüzü Mesih adıyla kutsa. Amin.]

 

Dua: Yüce olan Tanrımız, bugün kilisene İsa Mesih'in Tanrısal niteliklerine karşı açık bir göz ve anlayış ver diye dua ediyoruz…  

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Ey Tanrısal Sır, ey kutsal Üçlük, hayatımızın günleri boyunca tapınmayı her zaman körükleyen bir ateşle doldur yüreğimizi…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Yeri ve göğü yaratan Tanrım, İsa Mesih'i yaşantımızda vazgeçilmez bir tutku yap diye dua ediyoruz. Lütuf et ki, Kutsal Ruh’u kederlendiren her söz ve davranışımızı görüp tövbe edebilelim…

Sen şimdi ve daima egemensin; sonsuzluklar boyunca  hükmedersin. Amin.

 

Dua: Herşeye gücü Babamız, Kutsal Ruh'un işlerine ve işleyişine karşı uyanık bir yürek ver bizlere. Bugün insanlık ailesi ile olan ilişkimiz Kutsal Ruh'un ışığında yürüsün diye Sana yalvarıyoruz…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Tek olan Tanrımız, bugünü Seni tanımamız ve yüreklerimizde kutsamamız için Sana adıyoruz…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Ey Tesellici, Yardımcı Kutsal Ruh, tüm denenme ve sıkıntılarda bile İsa Mesih'in hayatımızdaki gerçekliğini ilan eden övgüler taşır yüreğimizden. Bizleri her durumda içtenlikle Mesih’e hizmet etmeye ve Baba’yı övmeye yönlendir…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Ey Baba’nın biricik Oğlu Rab İsa Mesih, Kutsal Ruh’unun desteği ile Seni hoşnut eden şeyleri bilmek, Seni onurlandırmak gayreti ile doldur yüreklerimizi…

 [yüceltme -doxology]

 

Dua: Ey Kutsal Ruh’tan vücut bulmuş Rabbimiz, Sen alçakgönülülüksün, Sen paklıksın, esenliksin. Dua ve tapınma hayatımıza yeni bereketlerini çöz ve adından korkan kullarını çevremizi kutsallıkla bina etmeye yönlendir…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Ey bizler için çarmıha gerilen yüce Mesih, havarilerin öğretişi doğrultusunda bina et bizleri. Üzüntü ve sıkıntılarımıza mucizeni gönder, Kutsal Ruh’undan gelen sevinci yüreklerimizde daima sıcak tut…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Ey ölümü yenerek üçüncü gün dirilen Rabbimiz, bugün bizlerin dostluğuna, teşvikine, armağanlarına ihtiyacı olan kimseleri görebilmeyi diliyoruz Senden…

Şimdi ve sonsuzluklar boyunca Sana yücelik olsun. Amin.

 

Dua: Ey dirilip göğe yükselen Mesih, günlük yaşamın korkularını, kaygılarını, kızgınlıkları ve endişelerini çarmıha gerebilmeyi öğret bugün bizlere…

Sen dirisin ve sonsuzluklar boyunca hükmedersin. Amin.

 

Dua: Yüce Rab, Sen büyük görkem içinde dirileri ve ölüleri yargılamaya geleceksin, lütuf et ki, Tanrı'nın çocukları olma ayrıcalığını anlayabilelim, lütuf et ki, yeni kimliğimizin derinliklerini fark edebilelim…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Göklerdeki Babamız, dünyayı güçlü Sözünle yarattın. Senin evrensel planını yerine getirmek için gelen İsa Mesih’in Kelamını ve Kutsal Ruh'un işleyişini anlamayı bizlere lütfet bugün…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Göklerdeki Babamız, İsa Mesih'in ruhani bedenini yeryüzünde teşkil eden kilisenin işini ve gayretini destekle, Mesih’i Senin arzuna göre yansıtabilsin diye kiliseni yönet…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Kutsal Ruh, bugün ruhumuzu Tanrısal olanla yıka ve İsa Mesih'in sevgisiyle yak. Mesih'in yaşamını almak için güç ve cesaret ver bizlere…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Göklerdeki Babamız, Seninle olan ilişkimizde her zaman aklanmış bir günahkar olduğumuzun bilincinde olmamızı sağla. Senin çocuğun olma bilincinden uzaklaşmayalım diye bizleri bereketle bugün…

Mesih’in yüce adıyla. Amin.

 

Dua: Göklerdeki Babamız, Mesih aracılığı ile Senin bir çocuğun olarak, Senin bir işçin olarak sahip olduğumuz sorumluluğun ciddiyetini anlamayı lütfet bizlere bugün…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Kutsal Ruh, bugün bizlere Baba'nın yüreğindeki duayı, iradesine uygun duayı açıkla bugün. Kutsal Ruh dua ediyoruz ki, işlerimize ve tanıklığımıza Baba'nın hoşnut olduğu yönde işlev kazandır…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Ya Rab, duamız, hizmetimiz ve tanıklığımız aracılığı ile arzu ettiğin ve kilisende görmek istediğin ruhsal anlayışın oluşmasını diliyoruz bugün. Öyle ki, Senin yüce lütfun şimdi ve daima övülsün…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Göklerdeki Babamız, Mesih’in tamamlamak istediği içsel arınma ve paklığa bugün bizleri biraz daha yaklaştır diye dua ediyoruz…

İzzet, kudret ve yücelik sonsuzluklar boyunca Senindir. Amin.

 

Dua: Ya Rab, bugün bize verdiğin her iyi ve mükemmel armağanları başkalarıyla paylaşabilmeyi diliyoruz Senden. Ailelerde ve çocuklarımız üzerinde lütfun görülsün ve Mesih’in övülmesine vesile olsun diye yalvarıyoruz Sana…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Ey Baba dua ediyoruz ki, Kutsal Ruhunla ruhani yaşantımıza derinlik ve adanmışlık kazandır, öyleki deneme ve ayartılara hayır diyebilecek gücü bulalım ve Mesih’in davet ettiği çarmıh yolunda kutsallık ve paklıkla yürüyebilelim…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Kutsal Ruh her durumda içtenlik dolu bir övgüye yönlendir bizleri. Baba Tanrı’nın Mesih’te sergilediği yüce lütuf övülsün diye işlerimizi ve sözlerimizi Mesih’teki düşünce ile yıka…

Öyle ki, tüm yaşayışımız ve tanıklığımız Baba’ya Oğula ve Kutsal Ruh’a yücelik getirsin. Amin.

 

Dua: Ya Rab Sen merhamet ve sevginin kaynağısın, kilisenin Mesih’in ikinci gelişine kadar olan olarak her toplantı zamanını, hizmetlerini Sana kaldırıyoruz. Öyle ki, cemaat ve hizmet edenleriyle yeryüzündeki aziz kilisen ruhsal yetkisini kuşanmış ve uyanık olarak Mesih’i beklemeye hazır olsun…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Ey göklerde olan Babamız, Senin Kutsal Sözlerinde kalabilmeyi istiyoruz bugün. Kutsal sözlerini anlamak ve yapmak için, iradene göre yürümek için Tanrı halkını bereketle. Halkının yüreğinde büyük bir tapınma ve Sana hizmet ateşi yak diye diliyoruz kutsal varlığından…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Ya Rab bugün kilisen üzerindeki bereketlerinin bizleri İsa Mesih'in benzerliğine biraz daha yaklaştırmasına vesile olmasını diliyoruz Senden. Kutsal Ruh'un yüreklerimizi pak kıl diye yalvarıyoruz Sana…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Göklerdeki Babamız, bugün kayıp çocukların yuvaya döndüğü gün olsun. Bugün Kutsal Ruh’un gücü aracılığı ile imandan uzakta yaşayanların imanımızın Sahibine geri dönmesini diliyoruz Senden…

Övgü ve yücelik şimdi, daima ve sonsuz dek Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a olsun. Amin.

 

Dua: Kilisene olan sonsuz sağlayışın ve dikkatin için Sana övgü ve şükran sunarız; ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh. Bugün bizleri kayıp dünyanın ihtiyaçları için daha duyarlı yap diye diliyoruz kutsal isminden….

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Bugün Seni her şeyden çok sevebilmeyi ve öylece devam edebilmeyi diyoruz ya Rab. Yaşantımız Senin sevgi Tanrı’sı olduğu ilan etsin diye yalvarıyoruz Sana…

 [yüceltme -doxology]

 

Dua: Yüce olan Babamız, Kutsal Ruh’un aracılığı ile ‘Komşunu kendin gibi sev’ diyen emrinde bina olmak için bereketle bizleri. Öyle ki, Mesih’in kilisesine duyduğu o büyük sevgi dünya ile olan ilişkimizde görülsün…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Her şeye kadir Baba, yerin ve göğün sahibi Sensin ve bizler Senin kullarınız, İsa Mesih’te Senin halkınız. Halkını Kutsal Ruh’un aracılığı ile bereketle diye yalvarıyoruz Sana. Öyle ki, bu dünyaya tuz ve ışık olabilelim…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Yüce olan Babamız, her şeyin üzerinde yetkili kıldığın İsa Mesih adına övgü ve yücelik olsun. Hayatımızda hoşnut olmadığın her şeyi Mesih’in kutsal kanı ile yıka diye dua ediyoruz Sana…

Güç ve görkem sonsuzluklar boyunca Senindir. Amin.

 

Dua: Yüce ve kadir olan Babamız, İsa Mesih'i diriltirken ve göksel yerde oturturken sergilediğin üstün güçle bugün bizleri bol yaşamın derinliğine, sevgiye ve merhamete yeniden dirilt. Öyle ki, Mesih’ten aldığımız ışığı karanlıkta yaşayanlara yansıtabilelim…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Göklerdeki Babamız, Senin kutsal müjden büyük güç ve iman ile vaaz edilsin diye dua ediyoruz, öyle ki, Tanrı halkı Kutsal Söz’de duyduğu gerçeğe göre yaşasın, şimdi ve daima övgüyü almaya layık Olan’a yaraşır bir hayat sürsün…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Ey tüm evrenin Sahibi olan Rab Allah, göksel yerlerde oturmuş olma ayrıcalığımızı yaşadığımız topluma ve tüm insanlık ailesine karşı bir merhamete, sevgiye ve verebilmeye adayabilmemiz için kilisene yardım et diye dua ediyoruz bugün…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Bizlere İsa Mesih’te Baba olan merhametli Tanrımız, İsa Mesih’e hizmet ve tanıklık için Kutsal Kitabın bildirisi ve Kilisenin tanıklığından yeryüzündeki halkın cesaret bulsun ve Senin Kutsal Üçlüğüne olan adanmışlığını daima krusun diye dua ediyoruz bugün…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Yüce olan Babamız, bugün İsa Mesih’in kutsal müjdesi bu dünyadaki umutsuz insanlığa ulaşıp onlara dokunsun, onların kalplerini ve düşüncelerini yenilesin diye Sana yalvarıyoruz…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Ey her şeyi bilen Rab, duada adanmış ve uyanık olmak için bizleri bereketle diye dua ediyoruz. İmanımızı sarsılmaz kıl diye diliyoruz kutsal varlığından…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Bizleri sonsuz sevgiyle seven Allahımız, Kutsal Kitabını çalışmakta ve Senin kutsal iradeni öğrenmekte bizleri istekli kıl diye dua ediyorum. Öyleki Senin kutsal emirlerini yapmaktan canlarımız büyük esenlik ve sevinç bulsun…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Acıma ve bağışlanın Tanrısı, halkının yüreğini Kutsal Ruh’tan gelen esenlik ve güç ile merhametli kıl diye dua ediyoruz. Öyle ki, kilisen Mesih’teki merhametle uluslara alçakgönüllü bir şekilde hizmet edebilsin…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’e ait Tanrı halkı Senden gelen her iyi armağan ve sevgi ile uluslara bereket olabilsin dua ediyoruz bugün…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Bereket ve iyiliklerin kaynağı olan Rab Allah, halkının ruhani hayatını olabilecek en yüksek seviyeye çıkarmak için bugün Kutsal Ruh’unla adanmışlığımızı yenile. Tanrı halkına hizmet etsin diye sağladığın, kilisene verdiğin tüm soylu işçiler için Sana şükrediyoruz…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Yücelik ve güç Tanrısı, Mesih’i tanımanın zenginliğinde yaşantımız ulusların gözünde İsa Mesih’i çekici ve arzu edilir kılsın diye dua ediyoruz bugün. Bu dünyada Hristiyanlar olarak bütün insanlarla barış içinde yaşayabilmeyi diliyoruz Senden…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Göklerdeki Babamız, Senin bir çocuğun olarak daima ışıkta yaşamaya olan ihtiyacımızı Sana getiriyoruz bugün. İyilik, doğruluk ve gerçekte ışığın meyveleriyle hayatımızı Sende devam ettirmek istiyoruz…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Merhamet ve mucizeler Tanrısı, bugün canlarımız Sendeki zengin yiyeceklerle doysun, hiç bitmeyecek olan açlığımızı ve susuzluğumuzu Senin önüne getiriyoruz. Merhamet et Rab ve bereketle…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Göklerdeki Babamız, Seni hoşnut eden makbul bir kurban olsun yaşayışımız ve sözlerimiz diye Sana yalvarıyoruz. Tanrı halkının gayreti eksilmesin ve Ruhta ateşli olsun diye dua ediyoruz…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Yüceliğin ve iyi armağanların sahibi olan Babamız, sevgili Oğlun İsa Mesih’te değerli armağanlarla bizleri kuşandırdın, Sana övgü ve yücelik olsun. Bu gün ait olduğumuz Mesih’in izinde disiplinli ve sevinçli Hristiyan hayatını yaşayabilmeye adıyoruz kendimizi; bunları başarabilmek için iman, ümit ve sevgi diliyoruz Senden…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Göklerdeki Babamız, İsa Mesih aracılığı ile bizleri çocukların olarak kabul ettin, Sana yücelik olsun. Bugün hayatımız için olan isteğini anlayabilmemiz için bizleri bereketle ki, kötülüğe meyil etmeyelim, Mesih’in boyunduruğunu taşıyabilelim…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Her ihtiyacımızı sağlayan yüce Babamız, yarın ve sonraki günlerin kaygısından uzakta, Senin krallığını ve doğruluğunu arayan kişilerden olabilmemiz için bugün bizleri bereketle…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Bizleri Mesih’te bağışlayan yüce Babamız, daima Mesih’in övülmesi için yaşayalım ve Senin Krallığının tanıkları olabilelim diye bizleri daima bereketle…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Koruyan ve bağışlayan Allahımız, çarmıhı layık bir şekilde taşıyabilmemize ve komşularımızla olan ilişkimizde Senin Krallığının altında yaşayan soylu işçilerin olduğumuzu daima unutmadan yaşamamızı sağla…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Göklerdeki Babamız, Mesih’in alçakgönüllü hizmetinden örnek almayı ve Mesih’teki yeni yaşam gerçeğinde dimdik ayakta durmayı diliyoruz kutsal varlığından. İsa Mesih adıyla bu günümüzü kutsa…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Merhamet ve esenliğin Tanrısı, her iyi armağan Senden gelir. Sonsuz sevgin ve iyiliklerinle bizleri kutsar ve canlarımızı sevinçli kılarsın. Bizlere Mesih’te olan düşünceyi anlamayı lütuf et ki, iyiliklerini küçük düşürmeden yaşayabilelim…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Ya Rab, Sendeki sonsuz yaşam ve kurtuluş için Sana övgü ve yücelik olsun. Sende başladığımız bu günü ışığınla aydınlat ki, kutsal emirlerine karşı gelmeden ve Kutsal Ruh’unu kederlendirmeden bu günü Sende tamamlayalım…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Yüce Rab, Sendeki yenilenme ve özgürlük için bu günümüz bir şükran sunusu gibi Sana makbul olsun diye yalvarıyoruz. Günümüzü, işlerimizi ve komşularla olan ilişkimizi kutsa…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Rab, Sana güvenmeyi öğrenmeye adıyoruz bugünü. Her türlü sıkıntı ve zorluklarda bile yalnızca Senin adından korkmayı ve gözümüzü Sendeki zaferde tutmayı bizlere öğret…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Rab, diriliş ve yaşan Sensin, sonsuz yaşam Sendedir, bu günümüzü Senin gelişine hazır olmaya adıyoruz. Tanrı halkı Senin ikinci gelişin üzerinde düşünsün ve hazır olsun diye bizleri bereketle…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Göklerdeki Babamız, günlerimizi Seni hoşnut eden bir şekilde tamamlamamız için bizlere yardım et. Lütuf et ki sadık bir hizmetçi olarak Sana ve yeryüzündeki halkına hizmet edebilelim ve Sendeki kurtuluşu uluslara ilan edebilelim…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Rab, bugünü Senin yüceliğine ve görkemine adıyoruz. Senin ev halkın olarak bu dünyaya yaşayan bir tanıklık verebilmeyi diliyoruz Senden. Ve kalbimizde hüküm sürmeni istiyoruz kutsal varlığından…

Sen dirisin ve kralsın, sonsuzluklar boyunca hükmedersin. Amin.

 

Dua: Her şeye kadir olan Babamız, bugün bize öğretmek istediklerini anlayabilmeyi diliyoruz Senden. Kutsal Yazıların bizlere temiz bir kalp ve pak bir anlayış versin diye dua ediyoruz…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Rab, bugün bizlere Senin isteğinde kalmayı ve daima Senin isteğine göre yaşamayı öğret. Aklımızı ve zamanımızı Seni hoşnut eden bir yolda kullanalım diye bizleri bereketle…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Göklerdeki Babamız, Kutsal Ruh’unla bizleri esenlik içinde bereketle. Kilisene büyük bir hasat ve işçi ver diye dua ediyorum…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Herşeye kadir olan Babamız, Kutsal Yazılar bizi her iyi iş ve tanıklık için donatsın. Bilgelik ve sevinci Kutsal Yazılarda görebilelim diye dua ediyoruz. Öyle ki, Kelamının bilgeliğinde ve esenliğinde yaşayan bizler insanlık ailesine tüm sıkıntılarda destek olabilelim…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Güç, merhamet ve mucizeler Allah’ı, Mesih adıyla inananların Sana kaldırdığı yakarışla büyük güç ve merhametinle cevapla. Her karar ve adımlarımızı Senin iradene uygun olsun diye bereketle…

[yüceltme -doxology]

 

Dua: Kutsal olan Allahımız, her iyi ve mükemmel armağanınla kiliseni donattığın için Sana övgüler olsun. Seni hoşnut eden bir yaşam sürmek için halkını bereketle…

[yüceltme -doxology]