- Kilisede öğreten ve yöneten bütün hizmetkarlar Kutsal Ruh’la dolu olarak uluslara ve Tanrı halkına alçakgönülle hizmet edebilsinler...

 

Kilisenin uluslar için olan duası, hizmeti ve tanıklığı Rabbin gözünde lütuf bulsun; kilise imanda güçlenerek büyüsün ve yayılsın...

 

- Kilisede öğreten ve yöneten bütün hizmetkarlar Tanrı’nın önünde kutsal bir yaşam sürerek Tanrı halkıyla ve uluslarla Kelami gerçekler üzerinde ilişki kurabilsinler.

 

- Kilise, İsa Mesih’in sevgisinde ve merhametinde büyüyerek Mesih’in uluslara doğru gittiği ayağı ve şefkatli eli olabilsin...

 

- Tanrı halkı Tanrı’ya ve uluslara karşı sevgide artan bir şekilde güçlensin...

 

- Tanrı’dan aldığı bereketlerle kiliseye cömertçe ve sevinçle ondalık ve sunularını getiren Tanrı halkını Rab artan bir şekilde her yerde ve her işte her ruhsal bereketlerle bereketlesin...

 

- Kilisenin bütün soylu işçileri Kelam ve Dua ile Tanrı’nın önüne gelerek lütuf ve bilgelikte büyümeyi arayabilsinler...

 

- Mesih’in Müjdesini vaaz edenler Kutsal Ruh’un desteği ile kuşanmış olarak kulakları ve gözleri Tanrı’ya karşı açık, yürekleri Tanrı’ya karşı hassas bir topluluk kurabilsinler...

 

Kilisenin eğitim için hazırladığı her materyal insanların Mesih’e yönlendirilmesinde ve imanda büyümelerinde kullanılabilsin...

 

- Kilisedeki sevgi ruhu Baba, Oğul ve Kutsal Ruh arasındaki birlik ve uyumu yansıtabilsin ve böylece uluslar İsa Mesih’in Baba tarafından Kurtarıcı ve Rab olarak gönderildiğini görebilsinler...

 

- Tanrı halkı Tanrı’nın sağladığı bütün ruhsal silahları kuşanmış olarak yüreklerin ve yaşamların Tanrı Sözü aracılığı ile değişebildiğinin canlı tanıkları olarak yaşayabilsinler...

 

- Tanrı, kilisesine yüce görev için kendi vizyonunu göstersin ve böylece Tanrı halkı duada, hizmette ve iman ile vermekte Tanrı’yı hoşnut edebilsin...

 

- Mesih’in Yasası yaşamlarımızda yerine gelsin diye kilisenin bütün cemaati birbirlerinin yüklerini ve acılarını sevinçle paylaşıp taşıyabilsinler...

 

- Tanrı kilisesini dünyanın sevgisinden korusun, öyle ki, Tanrı halkı sahip olduklarıyla mutlu ve göksel hazineler biriktirmekte gayretli olabilsin...

 

- Ulusların önderleri ve ileri gelenleri kötülük ve yanlışlıklara engel olup, Tanrı’nın razı olduğu yönetim, sistem ve kanunları yerleştirebilsinler ki, yeryüzündeki Tanrı halkı esenlikli ve sakin bir yaşam içinde günlerini tamamlasın...

 

- Kilisenin soylu işçileri hizmetlerinde layığı ile Tanrı halkını doğruluk, kutsallık ve ruhsal savaş için donatabilsinler...

 

- Kiliseye ilk defa gelen ziyaretçiler Tanrı’nın varlığını, tapınmanın anlamını ve gücünü fark edebilsinler...

 

- Tanrı kilisenin öğreten ve yöneten bütün soylu hizmetkarlarını bilgelik ve doğrulukta artan bir şekilde Kutsal Ruh’un desteğinde bina etsin ki, sabır, alçakgönüllülük ve yumuşak huyluluk onlarda yerleşmiş, güçlü bir karakter olabilsin...

 

- Kilise önderleri daima Tanrı’nın hoşnut olduğu Kelami ahlak ve adalet temelinde kararlar alabilsin, yönetebilsin ve bunları kendilerinden sonraki kuşaklara bir miras olarak bırakabilsinler...

 

- Tanrı halkı kendi aile bireyleri ve arkadaşlarıyla birlikte etraflarındaki diğer insanların ihtiyaçlarına karşı dikkatli olabilsin...

 

- Çobansız bütün kuzular kilise aracılığı ile Müjde’yi duysun, Tanrı halkının sevgisi aracılığı ile Rab’bin lütfunu, sevgisini ve kutsal korumasını tadıp anlayabilsinler...

 

- Kilise daima her denenme ve günahtan korunabilsin ki, İsa Mesih kutsal melekleriyle yüce görkem ve büyük şan içinde kilisesini almak için yeryüzüne geldiğinde kiliseyi uykuda değil ama hizmetinde ve övülmesinde etkin ve gayretli bulabilsin...

 

- Tanrı kilisesine daima gerçekle kuşanmış yeni hasat işçileri göndersin ki, Kelamın doğru vaaz edilmesi, kilise disiplini ve kilisenin bütün etkinlikleri Kutsal Sözün gerçeğinde devam edebilsin...

 

- Tanrı halkı dünyadan, benlikten ve şeytandan gelen her ayartıya karşı dikkatli olaraktan çocuklarını Rab’bin yollarında yetiştirebilsin ki, çocuklar da gelecek kuşaklara adanmış bir kilise bırakabilsinler...

 

- Tanrı daima kilisenin önderlerini yalnızlıktan, teşviksizlikten, ruhsal baskı ve saldırılardan korusun ki, hizmetine çağrıldıkları Mesih’in kutsal çarmıhı bir yük olma riskinden öte sevinçle taşınabilir bir boyunduruk olarak onların üzerlerinde durabilsin...

 

- Tanrı halkının yaşayışı Tanrı’nın büyük lütfuna şükran dolu bir cevap olabilsin ve Tanrı’yı hoşnut eden, Mesih’in görkemine ve övülmesine ayrılmış yaşamlarla yaşadıkları çağa doğru bir tanıklık bırakabilsinler...

 

- Tanrı halkı Rab ile birlikte yürümekte ve Rab ile düzenli zaman geçirmekte doğru bir disiplin takip edebilsin ki, Rab ile kişisel bir yakınlık geliştirebilsinler...

 

- ailemizde, akraba, arkadaş ve komşularımızda Mesih’i tanımayanlar kilisenin hizmeti aracılığı ile Yaşam Sözünü duyup öğrensinler...

 

- Rab İsa Mesih daima kilisenin dyakonları, öğretmenleri, ihtiyarları, pastörleri, vaizleri, müjdecileri ile birlikte olsun, onlara öğretsin; dünyaya hizmet ve öğretme görevlerinde Mesih’in onlara emrettiklerini unutmasınlar...

 

- Kilise üyelerinin birbirleriyle olan arkadaşlıklarını ve Tanrı’ya olan sevgilerini Tanrı artan bir şekilde güçlendirsin ve kilisenin büyümesi için kullansın...

 

- Tanrı ulusların yöneticilerine ve ileri gelenlerine lütuf etsin ki, ahlaksızlığın ve karanlığın yaygınlaşmasına karşı Kelam ile uyumlu kanunlar çıkarabilsinler...

 

- Tanrı halkı insanların yaşamlarını kontrol altına almaya çalışan karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün ordularına karşı iman ve dua ile direnebilsin...

 

- Evlilik yaşına gelen gençler karşı cinsle buluşma konusunda bilge, ilişkilerinde paklıklarını koruma konusunda ve doğru eş seçimi konusunda Kutsal Ruh’un desteğinde adımlar atabilsinler...

 

- Kiliseyi yöneten ve kilisede öğreten bütün hizmetçiler Kelam ile donanmış ve adanmış yaşamlarla önderlik ettikleri halkın da yaşamlarında bir fark oluşmasına katkıda bulunabilsinler...

 

- Kutsal Ruh’un koruma ve kutsaması daima Müjde’ye hizmet eden görevlilerin, kilise öğretmenlerinin, pastörlerin, dyakonların ve diğer görevlilerin üzerinde olsun ki, hizmette güçlü, Ruh’un armağan ve meyvelerinde bereketlenmiş ve donanımlı bir yaşam ile tanıklık verebilsinler...

 

- Rab kilisenin üyelerinin aileleri ve arkadaşları ile olan ilişkisini esenlik ve sevgi bağında korusun...

 

- Kilisenin çocukları bilgelik ve ruhsallık dolu rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinden aldıkları öğüt, öğreti ve disiplinleri yumuşaklık içinde kabul edebilsinler ki, şifa bulmuşlar olaraktan zayıf ve korunmaya muhtaç olanlara da şefkat ve yardım gösterebilsinler...

 

- Tanrı’nın kutsal melekleri daima kilisenin etrafında ordugah kursun ki, karanlık ve kötülük güçlerinin saldırılarına ve denenmelerine karşı kilise güçlü bir şekilde karşı koyabilsin...

 

- Tanrı halkının yürekleri daima kilise önderlerinin vaaz, eğitim ve danışmanlık hizmeti yolu ile Tanrı’dan duymaya ve Tanrı’nın gerçeğini öğrenip izlemeye açık ve hazır olabilsin ki, yaşamlarını Kelamın gerçeklerine göre yeniden düzenleyebilsinler... 

 

- Tanrı halkı daima duada birleşmiş olarak ruhsal yenilenmeyi arasın ki, kilisede daima devam eden bir ruhsal uyanış ile Tanrı’nın Krallığı dünya çapında yayılmaya devam etsin...

 

- Kilisenin soylu hizmetkarları daima Tanrı’yı hoşnut eden bir yaşamda devam edebilsinler ki, vaazları ve öğretileriyle birlikte kilise büyütme ve kilise kurma sorumluluklarında etkin ve meyveli olabilsinler...

 

- Tanrı halkı Tanrı’nın kendilerine sunmuş olduğu iman tanıklığı fırsatlarını doğru değerlendirip, kiliseye misafir davet etme fırsatlarını görebilsinler...

 

- Kilise üyeleri gündelik ekmekleri için her durumda Tanrı’nın bereketlerini ve rehberliğini arasınlar...

 

- Kilise üyeleri Rab’bin önünde kutsal bir yaşam yaşasınlar ki, ismen Hristiyan olanlar ve diğer uluslar meyve dolu bir yaşamın farkını ve Tanrı’yı hoşnut etmenin anlamını görebilsinler...

 

- Tanrı, kilisesine, Tanrısal yolda yürüyen kilise hizmetkarlarına yardım etsin ve cömert aileleri bereketlesin ki, onlar da daima sorumlu oldukları halkı yetiştirmekte başarılı olabilsinler...

 

- Tanrı kilisenin vaazını, öğretisini ve tüm hizmetlerini bereketlesin, öyle ki, çocuklar ve gençler hayatları Rab İsa Mesih’e adanmış olaraktan her durumda uluslara imanlarını açıklayabilsinler ve Tanrı’nın Krallığı içinde meyve dolu bir yaşam sürebilsinler...

 

- Kilise üyeleri kendilerindeki iman ve sevincin nedenini soranlara her durumda sözleriyle cevap vermeye hazır, işleriyle de söylediklerini doğrulayan bir tanıklık içinde olabilsinler...

 

- kilisenin bütün işçileri Müjde’yi başka uluslara sunarken zamanlarını ve emeklerini doğru bir şekilde kullanabilsinler diye Tanrı’nın önceliklerine bakmayı ve her kültürde Müjde’yi yaymak için Tanrı’nın rehberliğini arasınlar...

 

- Kilise üyeleri Tanrı ile birlikte yürümekte ve O’nunla birlikte zaman geçirmede yakın bir ilişki geliştirerek her gün artan bir şekilde imanda ve Kelam’da büyüyebilsin ve olgunlaşabilsinler...

 

Tanrı kilisenin bütün işçilerine Tanrı’nın çocuklarına vaaz etmede ve öğretmede bilgelik versin ki, kilise esenliğin, güvenliğin ve sevginin dolu olduğu bir yer olarak bölünmelerden ve dünyasal saldırılardan korunabilsin.

 

- Tanrı’nın hasadına çağrılı bütün işçiler Müjde’yi ve kilisenin bütün yayınlarını bilgece kullanarak insanların yüreklerini Rab’bi kabul etmeye hazırlayabilsinler...

 

- kilisedeki aileler çocuklarını Rab’bin öğretisine ve emirlerine teslim edebilsinler ki, her çağda isyankarlıktan uzak bir şekilde ailesine ve kilisesine itaatkar çocuklarla kilise sağlıklı bir şekilde büyüyebilsin...

 

- Kilisenin Rabbi, Tanrı’ya yabancı olarak yaşayan milyonlara Müjde’yi vaaz etmek için kilisesini güçlendirsin; Tanrı halkı Mesih’teki yeni yaşamı ve günahların affını uluslara duyurabilsin...

 

- kiliseyi ziyarete gelen misafirler vaaz, ilahi ve dualar aracılığı ile, Tanrı halkının paydaşlık ve sevgisi ile Tanrı’nın sevgini tadarak yaşayışlarını değiştirsinler...

 

- kilisenin hizmetkarları daima Rab’de ve O’nun kutsal sözlerinde büyümeye olan ihtiyaçlarını görebilsinler...

 

- kilisede ve dünyada önderlik konumundaki bütün Hristiyanlar Mesih’e görkem getirebilmek için her durumda ciddi bir şekilde O’na bağlı kalabilsinler...

 

- aileler Mesih’te köklensinler ki, kilisenin çocukları Mesih’teki öğrencilikte daima büyüyerek ruhsal meyveler verebilsinler...

 

- kilise bütün hizmetlerinde yalnızlıkta, istismardan, yoksulluktan, günahtan ve güvensizlikten acı çekenlere Tanrı’dan teselli, Tanrı’dan sevgi ve anlayış sunabilsin...

 

- öğretiş, vaaz ve basılan materyaller ile kilise bütün insanlara saygıyı, Mesih’in ikinci gelişindeki gerçek adaleti ve gerçek merhameti öğretebilsin...

 

- kilisenin bütün işçileri (pastörler, vaizler, ihtiyarlar, müjdeciler, dyakonlar .v.s.) sözleriyle ve işleriyle bütün kalpleriyle yaşayan Tanrı’yı sevmeyi ve O’na hizmet etmeyi öğretebilsinler ki, kilisenin üyeleri yaşam sözüne sıkı bir şekilde sarılarak yıldızlar gibi parlasınlar...

 

- Tanrı, kilisesine ruhsal yenileme bağışlasın, öyle ki, Müjde’nin ateşi ile uluslar Tanrısal gerçekliğe duyarsızlıktan ve maddiyata bağımlılıktan dönsünler...

 

- bu ülkede yerel ve bölgesel yetkileri olan bütün memurlar yozlaşmış ilerden dönsünler, görevlerini kötüye kullanma ayartılarına dirensinler, kilisenin duası, tanıklığı, öğretisi onları kutsal Tanrı korkusu ile yaşamaya ve çalışmaya yönlendirsin...

 

- günahın karalığında uykuda olanlar uyansınlar diye Tanrı kilisesinin bütün vaazlarını, öğretisini ve yayınlarını kullansın; kilisenin dua ve yakarış ile paylaşımda ve tanıklıkta bulunduğu bütün insanlar ölüm uykusundan uyansınlar...

 

- kilisenin bütün üyeleri daima şükran ve övgü ile dolu olarak yürekleri başkalarını sevmeye ve başkalarını bağışlamaya yönelsinler...

 

- kilisenin bütün işçileri Tanrı’nın uluslar için olan iradesini ve görüşünü ayırt edebilsinler; ve armağanlarını Tanrı’nın bu yönlendirişine uygun olarak kullanabilsinler diye dua edelim...

 

- kilisenin bütün üyeleri tek bir bedenin üyeleri olduklarının bilincinde olarak ruhun birliğini esenlik bağında korumaya gayretli olsunlar...

 

- Rabbimiz kilisenin vaazını ve öğretisini bütün yorgun ve acılı insanların hayatlarını Tanrı’nın her anlayışı aşan esenliğe yönlendirmek için kullansın...

 

- Tanrı halkı daima iyilikleri için Rabbi yüceltmeye istekli olsun; ve tapınma zamanları onları artan bir şekilde Rab’be itaate yönlendirsin...

 

- ulusların önderleri yüreklerinde Mesih’in gücünü görebilsinler ve Rab onlara merhamet, bilgelik ve cesaret versin...

 

- Tanrı halkı daima Mesih’in Rabliğini günledik işlerinde yansıtsın…

 

- Kilisenin işçilerine Tanrı daima taşıması için yenilenmiş olan görüşünü versin, Rab’bin önceliği daima kilisenin hizmetleri için öncelikli olsun…

 

- Kutsal Kitap’ın gerçeği insanları etkilesin; Tanrı halkını Mesih’in öğrencileri yapan nedenler başkalarını da Mesih’in öğrencileri olmak için yönlendirsin…

 

- kilisenin soylu işçileri göksel hazinelere odaklanarak sözleri ve işleriyle Mesih’i uluslara konuşabilsinler…

 

- zorluklar içinde olan evlilikleri Rab şifa veren gücünde yenilerin ve kilisenin bereketlediği evlilikler daima Tanrı’nın antlaşmasını yansıtsın…

 

- Tanrı kilisesine Müjdeyi uluslara götürmek için yol göstersin ve kiliseler kendi sorumluluklarına doğru bir şekilde bakabilsinler…

 

- kilisedeki aileler ve arkadaşlar daima birbirlerini Tanrı korkusu ile kabul edebilsinler…

 

- Tanrı daima zamanlarını, armağanlarını ve imkanlarını başkalarının yararına vermekte cömert olabilsinler…

 

- Hristiyanların birbirlerine olan sevgisi, birbirleriyle ve dünya olan ilişkilerinde Mesih’in sevgisini görünür kılabilsin…

 

- fiziksel, ruhsal kısıtlamaları olan kimseleri Tanrı kendi yüceliği adına teşvik etsin ve desteklesin…

 

- Tanrı halkı Tanrı’nın kurtarış gücü olarak su8nduğu Müjde’den utanmadan yaşayabilsin…

 

- Tanrı halkı kendi maddi varlıklarını Tanrı’ya ait olarak görebilsin ve Rab’bin onlara verdiği gibi cömert olabilsin…

 

- Tanrı’nın güçlü varlığı her tapınma toplantısında hissedilsin ve Tanrı halkı Tanrı’nın yaşamlarımız aracılığı ile çalışacağı bilgisi ile daima kuşanmış olarak durabilsin…

 

- bu şehirde ve bu ülkede Tanrı’nın bilgeliği ve gücü kabul edilsin diye Tanrı halkı hayatın her alanında açıkça Mesih için yaşayabilsin…

 

- ailemiz, arkadaşlarımız, komşularımızla birlikte geçirdiğimiz zaman için Tanrı bize bilgelik versin ki, ilişkilerimiz Kelam’ın temelinde güçlensin…

 

- Tanrı halkı insanların Tanrı’ya yaklaşmalarında aracı olabilsin…

 

- kilisenin bütün vizyonunu Tanrı yönlendirsin ve kiliseden uzakta olan kimselere Tanrı bu şekilde yardım etsin…

 

- kilisede ruhani eğitim için hazırlanan her materyal Tanrı halkının gündelik her kararında Kelama müracaat etmelerin için teşvik olabilsin… 

 

- Tanrı’nın kilisesine hizmet eden bütün görevliler yaşadıkları yerin diline, kültür ve geleneğine uygun bir şekilde hizmet edebilsinler…

 

- Tanrı halkı Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya ve bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücü yetsin ki, Mesih’i dünyaya gösterebilsin…

 

- kilise Tanrı’nın koruyan sevgisinin işaretlerinin görüldüğü ve bu sevginin harikalarının yaşandığı paydaşlık yeri olabilsin… 

 

- Tanrı halkı gerçek sevgiyi arayan herkese bunu sunabilsin…

 

- Tanrı kilisesine gündelik olarak kendi görüşünü versin, öyle ki, kilise söz söylemekte, yaşayışta, sevgide, imanda ve paklıkta daima Tanrısallığı tecrübe ederek yürüyebilsin…

 

- Hritiyanlar bütün hizmetlerinde kaynaklarını uygun bir şekilde kullanarak Tanrı’nın adını yüceltebilsinler…

 

- Tanrı halkı Kelami gerçeklere göre yaşamakta büyüsün ve artan bir şekilde Mesih benzerliğine dönüşmekte ilerlesin.

 

- Tanrı bütün kiliselerin hizmetlerini Kutsal Ruh’un gücünde mesh etsin ve Hristiyanların ilk sevgilerini yenilesin…

 

- kiliseye hizmet eden bütün görevliler kendi isteklerinden önce Tanrı’nın isteğini aramakta vicdanlı olsunlar ve bütün soylu işçilerin yürekleri Kelamın gerçeklerinden birleşmiş ve uyumlu olabilsin…

 

- dün, bugün ve yarın aynı ve her zaman bizimle olup bizi destekleyen Rab İsa Mesih’e övgüler olsun…

 

- Tanrı halkı Tanrı’nın sesini tanımakta güçlensin ve iblisin hilelerini ve yalanlarını reddedebilsin…

 

- Tanrı kilisenin bütün üyelerinde bütün uluslar için Mesih’in tutkusunu yaksın…

 

- kilisenin bütün işçilerini ve onların ailelerini Tanrı bereketlesin; Müjde’yi güçle ve mesh edilişle uluslara taşıyabilsinler diye Tanrı onları kullansın…

 

- Tanrı kilisenin bütün çocuklarını bereketlesin; onlar arkadaşlarını seçmede ve bu dünyanın kötü arzularına karşı bilge olabilsinler…

 

- yerin bütün uçlarındaki Tanrı halkı ruhsal savaş için güçlensin; Tanrı’nın sağladığı bütün silahları kuşanarak iblisin hilelerine karşı durabilsin…

 

- Tanrı halkı Kutsal Ruh’un gücü ile günaha karşı direnerek Tanrı’nın görkemi için ayrılmış bir şekilde yaşayabilsin…

 

- Tanrı kilisenin bütün üyelerini ruhsal ve fiziksel sağlık ile desteklesin; Tanrı halkı hasat işi için Tanrı’nın çağrısını uygun bir şekilde cevaplayabilsin…

 

- yerin bütün uçlarında Kutsal Ruh, Hristiyanları birbirlerine hizmet için gerçekte ve paydaşlıkta birlikte yürüyebilmeleri için yaklaştırsın…

 

- Kutsal Ruh, aile üyelerini ve arkadaşlarımızı düşmanın saldırılarından korumak için etrafımızda kalkan olsun…

 

- kilise üyeleri alçak gönüllülükle ve yumuşak huylulukla diğerlerini kendilerinden üstün tutarak Mesih’in sevgisinde yürüsünler…

 

- Kiliseye hizmet eden bütün görevliler her kültüre Müjde’yi taşıyabilmeleri için Tanrı onların eğitimlerini bereketlesin...

 

- ruhsal ve fiziksel baskı altında olanlar için kilisenin dualarını Rab bereketlesin; Kilise esenlik ve bereket için Rab’bin merhametini uluslara taşıyabilsin…

 

- Kilisenin üyeleri bütün varlıklarıyla her durumda Tanrı’yı onurlandırabilmeyi arasınlar; Tanrı’nın bereketi kilisenin maddi ve manevi bütün varlığını güçlendirsin…

 

- Tanrı bütün kilise üyelerini büyük hasat için iman, cesaret ve adanmışlıkta bina etsin; çarmıhımızı taşıyabilmek için bizleri gökten gelen güç ile donatsın…

 

-