PASKALYA YORTUSU

(DİRİLİŞ DÖNEMİ Günlük Dualara Giriş)

Musa’nın Ezgisi-I

Her Pazar (Çıkış 15:1-6, 11-13, 17-18)


Ezgiler sunacağım RAB'be,

Çünkü yüceldikçe yüceldi;

2 Atları da, atlıları da denize döktü.

Rab gücüm, ezgim, Kurtuluşum oldu benim.

O'dur Tanrım, Övgüler sunacağım O'na.

O'dur babamın Tanrısı, Yücelteceğim O'nu.

3 Savaş eridir RAB, Adı Yahve'dir.

4 Denize attı Firavun'un ordusunu, Savaş arabalarını.

Kamış Denizi'nde boğuldu seçme subayları.

5 Derin sulara gömüldüler,

Taş gibi dibe indiler.

6 Senin sağ elin, ya RAB,

Senin sağ elin korkunç güce sahiptir.

Altında düşmanlar kırılır.

11 "Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya RAB?

Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer,

Harikalar yaratan var mı?

12 Sağ elini uzattın, Yer yuttu onları.

13 Öncülük edeceksin sevginle kurtardığın halka,

Kutsal konutunun yolunu göstereceksin gücünle onlara.

17 Halkını içeri alacak ve kendi dağına,

Yaşamak için seçtiğin yere, ya RAB,

Ellerinle kurduğun kutsal yere dikeceksin.

18 RAB sonsuza dek egemen olacak.


Musa’nın Ezgisi-II

Hafta İçi Günler (Çıkış 15:1-2, 11, 13, 17-18)


1 Musa'yla İsrailliler RAB'be şu ezgiyi söylediler:

«Ezgiler sunacağım RAB'be,

Çünkü yüceldikçe yüceldi;

Atları da, atlıları da denize döktü.

2 Rab gücüm ve ezgimdir,

O kurtardı beni.

O'dur Tanrım,

Övgüler sunacağım O'na.

O'dur babamın Tanrısı,

Yücelteceğim O'nu.

11 «Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya RAB?

Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer,

Harikalar yaratan var mı?

13 Öncülük edeceksin sevginle kurtardığın halka,

Kutsal konutunun yolunu göstereceksin gücünle onlara.

17 Ya RAB, halkını içeri alacaksın.

Kendi dağına, yaşamak için seçtiğin yere,

Ellerinle kurduğun kutsal yere dikeceksin, ya Rab!

18 RAB sonsuza dek egemen olacak.»


DİRİLİŞ BAYRAMI (Paskalya Yortusu)

SABAH: Mezmur 93; 111

GÜNDÜZ: Musa’nın Ezgisi-I

AKŞAM: Mezmur 98; 114

YATSI: Mezmur 36:7-11


Bayram Haftası-Pazartesi

SABAH: Mezmur 2

GÜNDÜZ: Musa’nın Ezgisi-II

AKŞAM: Mezmur 103

YATSI: Mezmur 118:14, 16-17


Bayram Haftası-Salı

SABAH: Mezmur 30

GÜNDÜZ: Musa’nın Ezgisi-II

AKŞAM: Mezmur 115

YATSI: Mezmur 113:2-4


Bayram Haftası-Çarşamba

SABAH: Mezmur 97; 99

GÜNDÜZ: Musa’nın Ezgisi-II

AKŞAM: Mezmur 148

YATSI: Mezmur 115:16-18


Bayram Haftası-Perşembe

SABAH: Mezmur 149; 150

GÜNDÜZ: Musa’nın Ezgisi-II

AKŞAM: Mezmur 147

YATSI: Mezmur 116:5-8


Bayram Haftası-Cuma

SABAH: Mezmur 124; 125; 126

GÜNDÜZ: Musa’nın Ezgisi-II

AKŞAM: Mezmur 110; 114

YATSI: Mezmur 117


Bayram Haftası-Cumartesi

SABAH: Mezmur 145

GÜNDÜZ: Musa’nın Ezgisi-II

AKŞAM: Mezmur 18: 1-20

YATSI: Mezmur 118:17-21


Pazar - Sabah

Musa’nın Ezgisi-I

Elçilerin İşleri 10:40 Ama Tanrı O'nu üçüncü gün diriltti ve açıkça görünmesini sağladı. 41 İsa, halkın tümüne değil de, Tanrı'nın önceden seçmiş olduğu tanıklara, ölümden dirilmesinden sonra kendisiyle birlikte yiyip içen bizlere göründü. 42 Tanrı tarafından ölülerle dirilerin Yargıcı olarak atanan kişinin kendisi olduğunu halka duyurmamızı, buna tanıklık etmemizi buyurdu. 43 Peygamberlerin hepsi O'nunla ilgili tanıklıkta bulunuyorlar. Şöyle ki, O'na inanan herkesin günahları O'nun adıyla bağışlanır.

Mezmur 111: 2 RAB'bin işleri büyüktür,

Onlardan zevk alanlar hep onları düşünür.

3 O'nun yaptıkları yüce ve görkemlidir,

Doğruluğu sonsuza dek sürer.

4 RAB unutulmayacak harikalar yaptı,

O sevecen ve lütfedendir.

5 Kendisinden korkanları besler,

Antlaşmasını sonsuza dek anımsar.

6 Ulusların topraklarını kendi halkına vermekle

Gösterdi onlara işlerinin gücünü.

7 Yaptığı her işte sadık ve adildir,

Bütün koşulları güvenilirdir;

8 Sonsuza dek sürer,

Sadakat ve doğrulukla yapılır.

9 O halkının kurtuluşunu sağladı,

Antlaşmasını sonsuza dek geçerli kıldı.

Adı kutsal ve müthiştir.

Pazar - Gündüz

(Musa’nın Ezgisi-I)

Mezmur 105: 1 RAB'be şükredin, O'na yakarın,

Halklara duyurun yaptıklarını!

2 O'nu ezgilerle, ilahilerle övün,

Bütün harikalarını anlatın!

3 Kutsal adıyla övünün,

Sevinsin RAB'be yönelenler!

4 RAB'be ve O'nun gücüne bakın,

Durmadan O'nun yüzünü arayın!

5-6 Ey sizler, kulu İbrahim'in soyu,

Seçtiği Yakupoğulları,

O'nun yaptığı harikaları,

Olağanüstü işlerini

Ve ağzından çıkan yargıları anımsayın!

7 Tanrımız RAB O'dur,

Yargıları bütün yeryüzünü kapsar.


Pazar - Akşam

(Musa’nın Ezgisi-I)

İbraniler 10:12 Ama Mesih, günahlar için sonsuza dek geçerli olan tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. 13 O zamandan beri düşmanlarının, kendi ayaklarının altına serilmesini bekliyor. 14 Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir.


Mezmur 66: 1 Ey yeryüzündeki bütün insanlar,

Tanrı'ya sevinç çığlıkları atın!

2 Adının yüceliğine ilahiler söyleyin,

O'na görkemli övgüler sunun!

3 "Ne müthiş işlerin var!" deyin Tanrı'ya,

"Öyle büyük gücün var ki,

Düşmanların eğiliyor önünde.

4 Bütün yeryüzü sana tapınıyor,

İlahiler okuyor, adına ezgiler söylüyor.


Pazartesi - Sabah

Musa’nın Ezgisi-II

Romalılar 10:8 Ne deniyor?«Tanrı sözü sana yakındır,ağzında ve yüreğindedir.» İşte duyurduğumuz iman sözü budur. 9 İsa'nın Rab olduğunu ağzınla açıkça söyler ve Tanrı'nın O'nu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersen, kurtulacaksın. 10 İnsan yürekten iman etmekle aklanır, imanını ağzıyla açıklamakla da kurtulur.


Mezmur 2: 10 Ey krallar, akıllı olun!

Ey dünya önderleri, ders alın!

11 RAB'be korkuyla hizmet edin,

Titreyerek sevinin.

12 Oğulu öpün ki öfkelenmesin,

Yoksa izlediğiniz yolda mahvolursunuz.

Çünkü öfkesi bir anda alevleniverir.

Ne mutlu O'na sığınanlara!


Pazartesi - Gündüz

(Musa’nın Ezgisi-II)

Mezmur 113:(1) Övgüler sunun, ey RAB'bin kulları,

2 Şimdiden sonsuza dek

RAB'bin adına şükürler olsun!

3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

5 Var mı Tanrımız RAB gibi,

Yücelerde oturan,

6 Göklerde ve yeryüzünde olanlara

Bakmak için eğilen?

(9) RAB'be övgüler sunun!


Pazartesi - Akşam

(Musa’nın Ezgisi-II)

İbraniler 8:1-2 ... göklerde, yüce Olan'ın tahtının sağında oturan, kutsal yerde, insanın değil, Rab'bin kurduğu asıl tapınma çadırında görev yapan böyle bir başkâhinimiz vardır. 3 Her başkâhin adaklar ve kurbanlar sunmak için atanır...


Mezmur 135: 1 RAB'be övgüler sunun!

RAB'bin adına övgüler sunun,

Ey RAB'bin kulları!

Ey sizler, RAB'bin Tapınağı'nda,

Tanrımız'ın Tapınağı'nın avlularında hizmet edenler,

Övgüler sunun!

3 RAB'be övgüler sunun,

Çünkü RAB iyidir.

Adını ilahilerle övün,

Çünkü hoştur bu.

4 RAB kendine Yakup'u,

Öz halkı olarak İsrail'i seçti.

5 Biliyorum, RAB büyüktür,

Efendimiz bütün ilahlardan üstündür.

6 RAB ne isterse yapar,

Göklerde, yeryüzünde,

Denizlerde, bütün derinliklerde.


Salı - Sabah

Elçilerin İşleri 13:30 Ama Tanrı O'nu ölümden diriltti. 31 İsa, kendisiyle birlikte Celile'den Kudüs'e gelmiş olanlara günlerce göründü. Bu kişiler şimdi halka O'nun tanıklığını yapıyor.32-33 «Biz de size Müjde'yi duyuruyoruz: Tanrı İsa'yı diriltmekle, atalarımıza verdiği sözü, onların çocukları olan bizler için yerine getirmiştir. İkinci Mezmur'da da yazıldığı gibi: `Sen benim Oğlumsun, bugün ben sana Baba oldum.'


Mezmur 30:1 Seni yüceltmek istiyorum, ya RAB,

Çünkü beni kurtardın,

Düşmanlarımı bana güldürmedin.

2 Ya RAB Tanrım,

Sana yakardım, bana şifa verdin.

3 Ya RAB, beni ölüler diyarından çıkardın,

Yaşam verdin bana, ölüm çukuruna düşürmedin.

4 Ey RAB'bin sadık kulları, O'nu ilahilerle övün,

Kutsallığını anarak O'na şükredin.

5 Çünkü öfkesi bir an sürer,

Lütfu ise bir ömür;

Gözyaşlarınız belki bir gece akar,

Ama sabahla sevinç doğar.


Salı - Gündüz

Mezmur 16: 8 Gözümü RAB'den ayırmam,

Hiç sarsılmam, O sağımda durduğu için.

9 Bu yüzden içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor,

Bedenim güven içinde.

10 Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin,

Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin.

11 Hep yaşam yolunu gösterirsin bana.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.


Salı - Akşam

I.Petrus 2:4 İnsanlarca reddedilmiş, ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa, Rab'be gelin. 5 O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kâhinler topluluğu olursunuz.


Mezmur 103: 1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

3 Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını çukurdan fidyeyle kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

6 RAB bütün düşkünlere

Hak ve adalet sağlar.

7 Kendi yöntemlerini Musa'ya,

İşlerini İsrailoğulları'na açıkladı.


Çarşamba - Sabah

Romalılar 6:8 Mesih'le birlikte ölmüşsek, O'nunla birlikte yaşayacağımıza da inanıyoruz. 9 Çünkü Mesih'in ölümden dirilmiş olup artık ölmeyeceğini, ölümün artık O'nun üzerinde egemenlik sürmeyeceğini biliriz. 10 O'nun ölümü, günaha karşılık ilk ve son ölüm olmuştur. Oysa sürdüğü yaşamı Tanrı için sürmektedir. 11 Siz de böylece kendinizi günah karşısında ölü, Mesih İsa'da Tanrı karşısında diri sayın.


Mezmur 97:8 Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya RAB,

Yahuda kentleri coşuyor.

9 Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi,

Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.

10 Ey sizler, RAB'bi sevenler, kötülükten tiksinin.

O sadık kullarının canını korur,

Onları kötülerin elinden kurtarır.

11 Doğrulara ışık,

Temiz yüreklilere sevinç saçar.

12 Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun

Ve O'nun kutsal adını övün!


Çarşamba - Gündüz

Mezmur 112:1 Övgüler sunun RAB'be!

Ne mutlu RAB'den korkan insana,

O'nun buyruklarından büyük zevk alana!

2 Soyu yeryüzünde güç kazanacak,

Doğruların kuşağı kutsanacak.

3 Bolluk ve zenginlik eksilmez evinden,

Sonsuza dek sürer doğruluğu.

4 Karanlıkta ışık doğar doğrular için,

Lütfeden, sevecen, dürüst insanlar için.

5 Ne mutlu eli açık olan, ödünç veren,

İşlerini adaletle yürüten insana!

6 Asla sarsılmaz,

Sonsuza dek anılır doğru insan.

7 Kötü haberden korkmaz,

Yüreği sarsılmaz, RAB'be güvenir.

8 Gözü pektir, korku nedir bilmez,

Sonunda düşmanlarının yenilgisini görür.

9 Mallarını yoksullara cömertçe dağıtır,

Doğruluğu sonsuza dek sürer,

Gücü ve saygınlığı artar.


Çarşamba - Akşam

İbraniler 7:24 Ama İsa sonsuza dek yaşadığı için kâhinliği süreklidir. 25 Bu nedenle O'nun aracılığıyla Tanrı'ya yaklaşanları tamamen kurtaracak güçtedir. Çünkü onlara aracılık etmek için hep yaşamaktadır. 26 Böyle bir başkâhinimiz, kutsal, suçsuz, lekesiz, günahkârlardan ayrılmış ve göklerden daha yücelere çıkarılmış bir başkâhinimiz olması uygundur. 7:27 O, diğer başkâhinler gibi her gün önce kendi günahları için, sonra da halkın günahları için kurbanlar sunmak zorunda değildir. Çünkü kendi kendini sunmakla bunu ilk ve son kez yaptı.


Mezmur 103: 8 RAB sevecen ve lütfedendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 Sürekli suçlamaz,

Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.

10 Bize günahlarımıza göre davranmaz,

Suçlarımızın karşılığını vermez.

11 Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse,

Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür.

12 Doğu batıdan ne kadar uzaksa,

O kadar uzaklaştırdı bizden isyanlarımızı.


Perşembe - Sabah

Romalılar 8:10 Eğer Mesih içinizde ise, bedeniniz günahtan ötürü ölü olmakla beraber, aklanmış olduğunuz için ruhunuz diridir. 11 Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan Ruhuyla ölümlü bedenlerinize de yaşam verecektir.


Mezmur 149: RAB'be övgüler sunun!

RAB'be yeni bir ezgi söyleyin,

Sadık kullarının toplantısında

O'na övgüler yükseltin!

2 İsrail Yaratıcısı'nda sevinç bulsun,

Siyon halkı Kralları'yla coşsun!

3 Dans ederek övgüler sunsunlar O'nun adına,

Tef ve lir çalarak O'nu ilahilerle övsünler!

4 Çünkü RAB halkından hoşlanır,

Alçakgönüllüleri zafer tacıyla süsler.

5 Bu onurla mutlu olsun sadık kulları,

Sevinç ezgileri okusunlar yataklarında!


Perşembe - Gündüz

Mezmur 115:9 Ey İsrail halkı, RAB'be güven,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

10 Ey Harun soyu, RAB'be güven,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

11 Ey RAB'den korkanlar, RAB'be güvenin,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

12 RAB bizi anımsayıp kutsayacak,

İsrail halkını,

Harun soyunu kutsayacak.

13 Küçük, büyük,

Kendisinden korkan herkesi kutsayacak.

14 RAB sizi,

Sizi ve çocuklarınızı çoğaltsın!

15 Yeri göğü yaratan RAB

Sizleri kutsasın.

16 Göklerin öteleri RAB'bindir,

Ama yeryüzünü insanlara vermiştir.

17 Ölüler, sessizlik diyarına inenler,

RAB'be övgüler sunmaz;

18 Biziz RAB'bi öven,

Şimdiden sonsuza dek.

RAB'be övgüler sunun!


Perşembe - Akşam

I.Petrus 3:18 Nitekim Mesih de bizleri Tanrı'ya ulaştırmak amacıyla doğru kişi olarak doğru olmayanlar uğruna, günahlar için kurban olarak ilk ve son kez öldü. Bedence öldürülmüş, ama ruhça diriltilmiştir.

3:22 Göğe çıkmış olan Mesih, Tanrı'nın sağındadır. Melekler, yetkiler ve güçler O'na bağlı kılınmıştır.

Mezmur 103: 13 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

14 Çünkü mayamızı bilir,

Toprak olduğumuzu anımsar.

15 İnsana gelince, ota benzer ömrü,

Kır çiçeği gibi serpilir;

16 Rüzgar üzerine esince yok olur gider,

Bulunduğu yer onu tanımaz.

17 Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,

18 Antlaşmasına uyan

Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.


Cuma - Sabah

Elçilerin İşleri 5:30 Atalarımızın Tanrısı, sizin çarmıha gererek öldürdüğünüz İsa'yı diriltti. 31 İsrail'e, günahlarından tövbe etme ve bağışlanma fırsatını vermek için Tanrı O'nu Önder ve Kurtarıcı olarak kendi sağına yükseltti. 32 Biz, Tanrı'nın kendi sözünü dinleyenlere verdiği Kutsal Ruh'la birlikte bu olayların tanıklarıyız.»


Mezmur 124:6 Övgüler olsun

Bizi onların ağzına yem etmeyen RAB'be!

7 Bir kuş gibi

Kurtuldu canımız avcının tuzağından,

Kırıldı tuzak, kurtulduk.

8 Yeri göğü yaratan

RAB'bin adı yardımcımızdır.

125:1RAB'be güvenenler Siyon Dağı'na benzer,

Sarsılmaz, sonsuza dek durur.

2 Dağlar Yeruşalim'i nasıl kuşatmışsa,

RAB de halkını öyle kuşatmıştır,

Şimdiden sonsuza dek.


Cuma - Gündüz

Mezmur 116:5 RAB lütufkâr ve adildir,

Sevecendir Tanrımız.

6 RAB saf insanları korur,

Tükendiğim zaman beni kurtardı.

7 Ey canım, yine huzura kavuş,

Çünkü RAB sana iyilik etti.

8 Sen, ya RAB, canımı ölümden,

Gözlerimi yaştan,

Ayaklarımı sürçmekten kurtardın.

9 Yaşayanların diyarında,

RAB'bin huzurunda yürüyeceğim.


Cuma - Akşam

İbraniler 5:8 Oğul olduğu halde, çektiği acılardan söz dinlemeyi öğrendi. 9-10 Yetkin kılınmış olarak Tanrı tarafından Melkisedek düzenine göre başkâhin atanan Mesih, sözünü dinleyenlerin hepsi için sonsuz kurtuluş kaynağı olmuştur.


Mezmur 103: 19 RAB tahtını göklere kurmuştur,

O'nun egemenliği her yeri kapsar.

20 RAB'be övgüler sunun, ey sizler, O'nun melekleri,

O'nun sözünü dinleyen,

Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!

21 RAB'be övgüler sunun, ey sizler,

O'nun bütün göksel orduları,

İsteğini yerine getiren kulları!

22 RAB'be övgüler sunun,

Ey O'nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar!

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!


Cumartesi - Sabah

Romalılar 14:7 Hiçbirimiz kendimiz için yaşamayız, hiçbirimiz de kendimiz için ölmeyiz. 8 Yaşarsak, Rab için yaşarız; ölürsek, Rab için ölürüz. Böylece yaşasak da, ölsek de Rabbin'iz. 9 Mesih, hem ölülerin hem de yaşayanların Rabbi olmak üzere ölüp dirildi.


Mezmur 145: 17 RAB bütün davranışlarında adil,

Yaptığı bütün işlerde sevecendir.

18 RAB kendisini çağıran,

İçtenlikle çağıran herkese yakındır.

19 Dileğini yerine getirir kendisinden korkanların,

Feryatlarını işitir, onları kurtarır.

20 RAB korur kendisini seven herkesi,

Yok eder kötülerin hepsini.

21 RAB'be övgüler sunsun ağzım!

Bütün canlılar O'nun kutsal adına,

Sonsuza dek övgüler dizsin.


Cumartesi - Gündüz

Mezmur 118: 1 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

2 "Sonsuzdur sevgisi!" desin İsrail halkı.

4 "Sonsuzdur sevgisi!" desin RAB'den korkanlar.

14 RAB'dir gücüm ve ezgimin konusu,

O kurtarıcım oldu.

15 Sevinç ve zafer çığlıkları

Çınlıyor doğruların çadırlarında:

"RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!

16 RAB'bin sağ eli üstündür,

RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!"

17 Ölmeyecek, yaşayacağım,

RAB'bin yaptıklarını duyuracağım.

18 RAB beni şiddetle yola getirdi,

Ama ölüme terk etmedi.

19 Açın bana adalet kapılarını,

Girip RAB'be şükredeyim.

20 İşte budur RAB'bin kapısı!

Doğrular girebilir oradan.

21 Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin,

Kurtarıcım oldun.


Cumartesi - Akşam

I.Petrus 2:9 Ama siz seçilmiş bir soy, Kral'ın kâhinleri, kutsal bir ulus, Tanrı'nın öz halkısınız. Sizi karanlıktan kendisinin şaşılacak ışığına çağıran Tanrı'nın erdemlerini ilan etmek için seçildiniz. 10 Bir zamanlar halk değildiniz, ama şimdi Tanrı'nın halkısınız. Bir zamanlar merhamete erişmemiştiniz, oysa şimdi merhamete eriştiniz.


Mezmur 81: 1 Sevincinizi dile getirin gücümüz olan Tanrı'ya,

Sevinç çığlıkları atın Yakup'un Tanrısı'na!

2 Çalgıya başlayın, tef çalın,

Tatlı sesli lir ve çenk çınlatın.

3 Yeni Ay'da, dolunayda,

Boru çalın bayram günümüzde.

4 Çünkü bu İsrail için bir kuraldır,

Yakup'un Tanrısı'nın ilkesidir.

5 Tanrı Mısır'a karşı yürüdüğünde,

Yusuf soyuna koydu bu koşulu.

Orada tanımadığım bir ses işittim:

6 "Sırtındaki yükü kaldırdım,

Ellerin küfeden kurtuldu" diyordu,

7 "Sıkıntıya düşünce seslendin, seni kurtardım,

Gök gürlemesinin ardından sana yanıt verdim,

Meriva sularında seni sınadım.

8 Dinle, ey halkım, seni uyarıyorum;

Ey İsrail, keşke beni dinlesen!

9 Aranızda yabancı ilah olmasın,

Başka bir ilaha tapmayın!

10 Seni Mısır'dan çıkaran

Tanrın RAB benim.

Ağzını iyice aç, doldurayım!


Pazar - Yatsı

Koloseliler 3:1 Mesih'le birlikte dirildiğinize göre, gökteki değerlerin ardından gidin. Mesih orada, Tanrı'nın sağında oturuyor.


Çıkış 15:1... "Ezgiler sunacağım RAB'be,

Çünkü yüceldikçe yüceldi;

Atları da, atlıları da denize döktü.

2 Rab gücüm, ezgim,

Kurtuluşum oldu benim.

O'dur Tanrım,

Övgüler sunacağım O'na.

O'dur babamın Tanrısı,

Yücelteceğim O'nu.

3 Savaş eridir RAB,

Adı Yahve'dir.


Pazartesi - Yatsı

I.Korintliler 15:57 Tanrı'ya şükürler olsun! Rabbimiz İsa Mesih'in aracılığıyla bizi zafere ulaştıran O'dur.


Çıkış 15:11 "Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya RAB?

Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer,

Harikalar yaratan var mı?

12 Sağ elini uzattın,

Yer yuttu onları.

13 Öncülük edeceksin sevginle kurtardığın halka,

Kutsal konutunun yolunu göstereceksin gücünle onlara.


Salı - Yatsı

I.Korintliler 15:53 Çünkü bu çürüyen varlığımız çürümezliği, bu ölümlü varlığımız ölümsüzlüğü giyinmelidir.


Çıkış 15: 17 Halkını içeri alacak ve kendi dağına,

Yaşamak için seçtiğin yere, ya RAB,

Ellerinle kurduğun kutsal yere dikeceksin.

18 RAB sonsuza dek egemen olacak."


Çarşamba - Yatsı

I.Korintliler 15:54 Çürüyen ve ölümlü olan varlığımız çürümezliği ve ölümsüzlüğü giyinince, «Ölüm yok edildi, zafer kazanıldı!» diye yazılmış olan söz yerine gelecektir.


Mezmur 114:9 Ey İsrail halkı, RAB'be güven,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

10 Ey Harun soyu, RAB'be güven,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!

11 Ey RAB'den korkanlar, RAB'be güvenin,

O'dur yardımcınız ve kalkanınız!


Perşembe - Yatsı

I.Korintliler 15:22 Herkes nasıl Âdem'de ölüyorsa, herkes Mesih'te yaşama kavuşacak.


Mezmur 114: 16 Göklerin öteleri RAB'bindir,

Ama yeryüzünü insanlara vermiştir.

17 Ölüler, sessizlik diyarına inenler,

RAB'be övgüler sunmaz;

18 Biziz RAB'bi öven,

Şimdiden sonsuza dek.

RAB'be övgüler sunun!


Cuma - Yatsı

I.Korintliler 15:20 Oysa Mesih, ölmüş olanların ilk örneği olarak ölümden dirilmiştir. 21 Ölüm bir insan aracılığıyla geldiğine göre, ölümden diriliş de bir insan aracılığıyla gelir.


Mezmur 118:1 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

2 "Sonsuzdur sevgisi!" desin İsrail halkı.

3 "Sonsuzdur sevgisi!" desin Harun'un soyu.

4 "Sonsuzdur sevgisi!" desin RAB'den korkanlar.


Cumartesi - Yatsı

I.Korintliler 15:53 Çünkü bu çürüyen varlığımız çürümezliği, bu ölümlü varlığımız ölümsüzlüğü giyinmelidir.


Mezmur 118: 16 RAB'bin sağ eli üstündür,

RAB'bin sağ eli güçlü işler yapar!"

17 Ölmeyecek, yaşayacağım,

RAB'bin yaptıklarını duyuracağım.

18 RAB beni şiddetle yola getirdi,

Ama ölüme terk etmedi.


Yükseliş Arifesi-Akşam

Mezmur 15: Ya RAB, çadırına kim konuk olabilir?

Kutsal dağında kim oturabilir?

2 Kusursuz yaşam süren, adil davranan,

Yürekten gerçeği söyleyen.

3 İftira etmez, Dostuna zarar vermez,

Komşusuna kara çalmaz böylesi.

4 Aşağılık insanları hor görür,

Ama RAB'den korkanlara saygı duyar.

Kendi zararına ant içse bile, dönmez andından.

5 Parasını faize vermez,

Suçsuza karşı rüşvet almaz.

Böyle yaşayan asla sarsılmayacak.


Kutsal yaşam sürenler,

adil davrananlar,

Rabbin Kutsal dağında oturacak;

gerçeği söyleyenler

RAB’bin, çadırına konuk olacak

Sevgi Tanrısı, bizleri Mesih’te çocukların yaptın,

lütuf et ki, bu dünyadan doğruluk ve kutsallık içinde huzuruna yükselelim;

dünyanın kuruluşundan önce seçilmişlerin için hazırladığın mirası alalım.

Rabbimiz İsa Mesih Kraldır,

Kurtarıcımız şimdi ve sonsuzlarca kutsal tahtından egemenlik sürer. Amin.


Yükseliş Günü-Sabah


İbraniler 2:9 Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı, Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye, çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz.


97:RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü,

Bütün adalar, kıyılar sevinsin!

2 Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini,

Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.

3 Ateş yürüyor O'nun önünde,

Düşmanlarını yakıyor çevrede.

4 Şimşekleri dünyayı aydınlatır,

Yeryüzü görüp titrer.

5 Dağlar balmumu gibi erir,

RAB'bin, bütün yeryüzünün Rab'bi önünde.

6 Gökler O'nun doğruluğunu duyurur,

Bütün halklar görkemini görür.

7 Utansın puta tapanlar,

Boş putlarla övünenler!

RAB'be tapın, ey bütün ilahlar!

8 Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya RAB,

Yahuda kentleri coşuyor.

9 Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi,

Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.

10 Ey sizler, RAB'bi sevenler, kötülükten tiksinin.

O sadık kullarının canını korur,

Onları kötülerin elinden kurtarır.

11 Doğrulara ışık,

Temiz yüreklilere sevinç saçar.

12 Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun

Ve O'nun kutsal adını övün!


Her şeye egemen Rab, bütün yeryüzü Sende sevinir,

Gökler Senin doğruluğunu duyurur,

bütün yeryüzü önünde titrer.

sadık kullarının canını korursun,

seçilmişlerini kötülerin elinden kurtarırsın

ışığınla halkına yol gösterirsin.

Ey doğruların sevinci olan Rab Tanrımız,

yer ve gök Senindir, deniz ve yerin derinlikleri Senindir.

harika işlerinle aramızda çalışırsın.

kendi kutsal amacına göre bizleri yönlendir.

öyle ki, Senin görkemini gören bizler,

gökleri aşmış olan başkahinimiz İsa Mesih’in övgüsü ve yüceliği için yaşayalım.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımıza şimdi ve daima yücelik olsun. Amin.


Yükseliş Günü-Gündüz


İbraniler 2:9 Ama meleklerden biraz aşağı kılınmış olan İsa'yı, Tanrı'nın lütfuyla herkes için ölümü tatsın diye, çektiği ölüm acısı sonucunda yücelik ve onur tacı giydirilmiş olarak görüyoruz.


Mezmur 110: 1 RAB efendime:

«Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek

Sağımda otur» diyor.

RAB Siyon'dan uzatacak kudret asanı,

Düşmanlarının ortasında egemenlik sür!

3 Savaşacağın gün

Gönüllü gidecek askerlerin.

Seherin bağrından doğan çiy gibi

Kutsal giysiler içinde

Sana gelecek gençlerin.

4 RAB ant içti, kararından dönmez:

«Melkisedek düzeni uyarınca

Sonsuza dek kâhinsin sen!» dedi.

5 Rab senin sağındadır,

Kralları ezecek öfkelendiği gün.

6 Ulusları yargılayacak, ortalığı cesetler dolduracak,

Dünyanın dört bucağında başları ezecek.

7 Yol kenarındaki dereden su içecek;

Bu yüzden başını dik tutacak.


Kral olan Rabbimiz,

Sen düşmanlarınmızın ortasında egemenlik sürersin,

kutsal adından korkan kullarını ödüllendirmek

ve kutsal öfkenle kralları ezmek için göklerden tekrar geleceksin.

Mesih İsa, Sen Kralların Kralın,

Rab İsa, Sen diri olan Kurtarıcısın.

yüceliğinden soyunup aramıza geldin,

bizler için acı çektin, çarmıhta bedelimizi ödedin,

öldün, gömüldün, görkemle dirildin ve göklere yükseldin.

İsrail’in kralı ve dünyanın yargıcı olarak tekrar geleceksin.

Yeni Antlaşmanın başkahini ve aracısı Sensin.

Kutsal Ruh ve tek Tanrı’nın birliğinde hüküm süren Seni överiz.

şimdi ve daima Sana yücelik olsun. Amin.


Yükseliş Günü-Akşam


İbraniler 9:24 Çünkü Mesih, asıl kutsal yerin örneği olup elle yapılmış kutsal yere değil, ama şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi.


24:RAB'bindir yeryüzü ve içindekiler,

Dünya ve üzerinde yaşayanlar;

2 Çünkü O'dur denizler üzerinde onu kuran,

Sular üzerinde durduran.

3 RAB'bin dağına kim çıkabilir,

Kutsal Yer'inde kim durabilir?

4 Elleri pak, yüreği temiz olan,

Gönlünü putlara kaptırmayan,

Yalan yere ant içmeyen.

5 RAB kutsar böylesini,

Kurtarıcısı Tanrı aklar.

6 O'na yönelenler,

Yakup'un Tanrısı'nın yüzünü arayanlar

İşte böyledir.

7 Kaldırın başınızı, ey kapılar!

Açılın, ey eski kapılar!

Yüce Kral girsin içeri!

8 Kimdir bu Yüce Kral?

O RAB'dir, güçlü ve yiğit,

Savaşta yiğit olan RAB.

9 Kaldırın başınızı, ey kapılar!

Açılın, ey eski kapılar!

Yüce Kral girsin içeri!

10 Kimdir bu Yüce Kral?

Her Şeye Egemen

RAB'dir bu Yüce Kral!


ya RAB yeryüzü ve içindekiler,

Dünya ve üzerinde yaşayanlar Senindir;

Elleri pak, yüreği temiz olanları,

kutsarsın.

Gönlünü putlara kaptırmayanları aklarsın

güçlü olan Rabbimiz göklerden tekrar gelecek

bütün yaratılış Sana secde kılacak.

Yaratılışın Tanrısı, kalplerimizi aç,

görkem kralı Mesih bizlere hükmetsin,

bizleri yönetsin.

armağanların ve bereketlerinle daima huzurunda duralım.

ve göklerden bizi almaya gelecek olan Mesih’i sevinçle bekleyelim.

Dirilmiş ve göğe yükselmiş Rab İsa Mesih şimdi ve daima kutsaldır;

Kurtarıcımız diridir, sonsuzluklar boyunca egemendir.


Yükseliş Günü-Yatsı


İbraniler 9:24 Çünkü Mesih, asıl kutsal yerin örneği olup elle yapılmış kutsal yere değil, ama şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi.


Mezmur 68:24 Ey Tanrı, senin zafer alayını,

Tanrım'ın, Kralım'ın Kutsal Yer'e törenle gelişini gördüler:


Vahiy 15:3-4: «Gücü her şeye yeten Rab Tanrı,

senin işlerin büyük ve şaşılacak işlerdir.

Ey ulusların kralı, senin yolların doğru ve adildir.

Rab, senden korkmayıp adını yüceltmeyecek olan kim var?

Çünkü kutsal olan yalnız sensin.

Bütün uluslar gelip senin önünde tapınacaklar.

Çünkü senin adil işlerin açıkça görüldü.»