[Efesliler 1:3-8]

Göklerdeki Babamız,

bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla kutsadın.

Sana övgüler olsun.

dünyanın kuruluşundan önce bizleri Mesih’te seçtin;

sevgide kutsal ve kusursuz olmamız için bizleri Mesih’te sevdin,

kutsal Oğlun Mesih’te yüce lütfu övülsün diye

bizleri Mesih’te kendi çocukların yaptın.

yüce lütfunun hazinelerini bizlere açtın,

Mesih’te suçlarımızı bağışladın

ve bize kurtuluş verdin.

 

sağlayışın ve lütfun için Sana övgüler olsun…

 

[Efesliler 1:3, 9-14]

Göklerdeki Babamız,

bizleri Mesih'te göksel yerlerde kutsadın.

Sana övgüler olsun.

kutsal sırrını Mesih’te açıkladın,

gökte ve yerde olan her şey Senindir,

gökteki ve yerdeki her şeyi Mesih’te birleştireceğin krallığın gelsin.

bizleri Mesih’te önceden çağırdın,

tek umudumuz olan Mesih’te Senin övülmen için yaşamamız için bizleri bereketle.

Kutsal gerçeğinin Müjdesini Kutsal Ruhunla yüreklerimizde mühürledin;

Kutsal Ruh’un ile bizleri Mesih’e aşıladın.

kurtuluş güvencemiz Kutsal Ruh aracılığı ile Mesih’te Sana övgüler olsun.

 

sağlayışın ve lütfun için Sana övgüler olsun…

 

[Efesliler 1:15-20]

[18-20] Sonsuz bereketlerin Babası,

Mesih’teki kutsal çağrının ümidinde bizleri güçlendir,

Mesih’teki kutsal mirasın yüce zenginliğinde bizleri bereketle,

Mesih’teki gücünü ve görkemini anlamamız için bizleri bereketle,

Mesih'i ölümden diriltirken sergilediğin mutlak hükmedişini anlayalım diye

yüreklerimizin gözünü aydınlat,

Mesih'i göksel yerlerde kendi sağında oturturken sergilediğin güçle

bizlere bilgelik, iman ve adanmışlık ver.

[17]Yüce olan Babamız,

tek Tanrı olan Seni tanımamız için Mesih’te bizleri Ruh’unla bereketle.

[15-16] Mesih’teki imanımızı güçlendir,

kilisene olan sevgimizi çoğalt,

şükran dolu kalplerle bizlere dua ve yakarış ruhu ver.

[14] Kurtuluş güvenceniz Kutsal Ruh aracılığında,

Mesih’teki Babamız, sonsuz dek Sana övgüler olsun.

 

[Efesliler 1:21-23]

[23] Kurtarıcı Rabbimiz,

kilise Senin bedenindir, kilisenin başı Sensin,

gökte ve yerde olan her şey Senindir.

[22] Sen baş olarak her şeyden yükseksin,

yaratılış ayaklarının önündeki taburede tapınır,

[21] şimdi ve sonsuzlarca adın en yücedir,

çağlar boyunca adın en kutsaldır.

egemenlik, güç ve yücelik şimdi ve sonsuzlarca Senindir.

 

[Efesliler 2:1-5]

bizleri günahtan ve ölümden kurtaran Babamız,

dünyanın ve havadaki hükümranlığın ayartısından bizleri kurtardın.

gazap çocukları olan bize yüce sevginle baktın,

suçlarımızı sildin, Mesih’te bizlere yaşam verdin,

Sen şimdi ve daima kutsalsın...

 

merhameti bol olan Tanrımız,

bizi sevdin, bizi ölüme bırakmadın.

bizi Mesih'le birlikte yaşama kavuşturdun

lütfunla verdiğin kurtuluş için Seni överiz...

 

[Efesliler 2:6-10]

Yüce olan Babamız,

dirilişin gücünde

bizlere verdiğin göksel yerler için,

Mesih’le birlikte bizlere verdiğin

sonsuz iyilik ve diriliş için

Sana övgüler olsun.

Bize verdiğin iman armağanı için,

imanımıza verdiğin lütfunun desteği için

Sana övgüler olsun.

Mesih İsa’da yeni yaratık olan bizleri

övünmekten ve kendimize güvenmekten koru,

çarmıh yolunda bizler için hazırladığın

iyi işleri yapmaya bizleri yönlendir.

öyle ki, Seni daima işlerimizle ve sözlerimizle övelim...

 

[Efesliler 2:11-16]

Yüce olan Babamız,

Mesihsiz hiç kimseydim,

Mesih’te çocuğun oldum.

yabancıydım, bana bir vatan verdin.

ümitsizdim, bana kendini açtın,

kutsal antlaşmanı verdin.

gerçeğe uzaktım,

Mesih’in kutsal kanında

her şeyi bağışladın.

Mesih’te benimle barıştın,

düşmanlığı öldürdün

bende yeni bir insan yarattın.

benim için her şeyi yaptın.

Sana övgüler olsun...

 

[Efesliler 2:17-18]

Yaratıcı Babamız,

Mesih’te Sana yakınız, esenlik Müjdesi için Sana övgüler olsun.

Mesih’te bağışladığın Kutsal Ruh armağanı için Seni överiz.

Kutsal Ruh'ta Senin huzuruna çıkma ayrıcalığı şükürler olsun...

 

[Efesliler 2:19-22]

merhameti bol olan Tanrımız,

yabancı ve garipken bizleri Mesih’te ev halkın yaptın.

yaşamın merkezi olan Mesih’te bizleri doğruluk ve kutsallık için bina ettin.

inananları Kutsal Ruh’unla destekledin, Mesih’in tapınağı yaptın.

bizleri bereketle, kurtuluş yolunda tanıklar olarak yürümemiz için bizleri güçlendir.

Rab İsa Mesih’in kutsal adıyla. Amin.

 

[Efesliler 3:1-5]

yüce olan Babamız,

Kutsal Oğlun Mesih’e ve O’nun Müjdesine yüreklerimiz tutuklu olarak Sana geliriz. Senin lütfunu ilan etmek için Kutsal Ruh’un gücünde bizlerde Mesih’teki sırrı kavrayan yürekler var et...

 

[Efesliler 3:6-10]

Babamız ve Tanrımız,

Müjde’nin vaadi için Sana övgüler olsun; Mesih’te uluslara bağışladığın miras için Sana övgüler olsun. Müjde’nin sırrını açıklama bilgisi ve gücü Sendedir. Kutsal Ruh’unla kilisende çözdüğün bilgelik için Sana övgüler olsun...

 

[Efesliler 3:11-13]

Gücü her şeye yeten Babamız,

Senin bilgeliğin sonsuzdur, gökte ve yerde hükmeden Sana övgüler sunarız. Rabbimiz İsa Mesih’te açıkladığın egemenliğin için Sana şükürler olsun. Mesih’teki imanın gücünde Sana dua ederiz; her sıkıntı ve zorluklarda kutsalların için hazırladığın yüce mirasın zenginliğine bakmayı, Mesih’teki ayrıcalığımıza sarılmayı bizlere öğret...

 

[Efesliler 3:14-19]

göklerin ve yerin Tanrısı Baba,

yüreklerimizi sevgisi ile dolduran

Tanrı Oğlu Mesih İsa

iç varlığımızı kudretle güçlendiren

Kutsal Ruh;

tek olan Tanrımız,

Sana övgüler olsun,

yaratan ve kurtaran Sensin…

 

 

[Efesliler 3:16-19]

Yüce olan Babamız,

iman yoluyla Mesih yüreklerimizde hüküm sürsün diye bizleri bereketle,

Mesih’in sevgisinde bizleri derinleştir,

bilgiyi çok aşan Mesih sevgisinde yüreklerimizi güçlendir...

 

Bereketleme 

[Efesliler 3:20-21] sonsuz gücü ve sevgisinin derinliğinde mucizeler yapan tek Tanrı’ya, Mesih’in kilisesinde çağlar boyunca övgü ve yücelik olsun... 

 

Bereketleme 

[Efesliler 3:20-21] her dilediğimiz ve düşünebildiğimizden çok daha fazlasını yapabilecek olan Tanrımız, Kutsal Ruh’unun yüce kudretiyle bizlere öncülük edip bizleri yönlendirsin. Mesih İsa’ya sonsuza dek övgü ve yücelik olsun…