Epifani (epiphany)

Kurtarıcı Rab İsa Mesih’in Açıklanması


İbadet Öncesi / İlave Okumalar

İşaya 35 1-10, Mezmur 8

İşaya 55:1-13, Mezmur 96

İşaya 12:3-6, Mezmur 97


Selamlama-Bereketleme

(Greetings&Blessings)


I.Korintliler 3:16 Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın Ruhunun sizde yaşadığını bilmez misiniz? 17 Eğer bir kimse Tanrı'nın tapınağını yıkarsa, Tanrı da onu yıkacak. Çünkü Tanrı'nın tapınağı kutsaldır ve o tapınak sizsiniz.


Sabah Duası


¶ İşaya 60:1-3

Kalk, parla;

Çünkü Işığın geliyor,

RAB'bin yüceliği üzerine doğuyor.

2 Dünyayı karanlık, halkları koyu karanlık örtüyor;

Oysa RAB senin üzerine doğacak,

Yüceliği üzerinde görünecek.

3 Uluslar senin Işığına,

Krallar üzerine doğan aydınlığa gelecek.


Her şeye kadir Tanrımız,

Mesih’in nuru ile yaşamlarımızı aydınlattın.

Sana övgüler olsun.


¶ Yuhanna 8:12

İsa yine halka seslenip şöyle dedi: «Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen, asla karanlıkta yürümez, yaşam ışığına sahip olur.»


Mesih Rabbimiz,

Sen yaşamın kaynağısın

Kutsal ışığınla ulusları kendine çekersin.

Sana övgüler olsun.


¶ Titus 2:11

Çünkü Tanrı'nın bütün insanlara kurtuluş sağlayan lütfu ortaya çıkmıştır.


Rabbimiz Mesih İsa,

Sen beden alıp aramızda yaşadın.

Lütuf ve gerçeğin ile dünyayı aydınlattın.

Sana övgüler olsun.


Galatyalılar 3:27-4:7


Rabbimiz Mesih İsa, Senin kutsal Müjden her zaman parlar,

kurtarışın her yerde bilinsin diye

yaratılışı kedine çekersin.

Sana tapınır, Seni överiz.


Mesih İsa’nın Vaftizi / Baptism of the LORD

Matta 3:13 Bu sırada İsa, Yahya tarafından vaftiz edilmek üzere Celile'den Şeria nehrine, Yahya'nın yanına geldi. 14 Ne var ki Yahya, «Benim senin tarafından vaftiz edilmem gerekirken sen mi bana geliyorsun?» diyerek O'na engel olmak istedi. 15 İsa ona şu karşılığı verdi: «Şimdilik buna razı ol! Çünkü doğru olan her şeyi bu şekilde yerine getirmemiz gerekir.» O zaman Yahya O'nun dediğine razı oldu. 16 İsa vaftiz olur olmaz sudan çıktı. O anda gökler açıldı ve İsa, Tanrı'nın Ruhunun güvercin gibi inip üzerine konduğunu gördü. 17 Göklerden gelen bir ses de şöyle dedi: «Sevgili Oğlum budur, O'ndan hoşnudum.»


Şabat Övgüsü

Mezmur 100: 4 Kapılarına şükranla,

Avlularına övgüyle girin!

Şükredin O'na, adına övgüler sunun!

Mezmur 96: 2 Ezgi söyleyin, RAB'bin adını övün,

Her gün duyurun kurtarışını!

3 Görkemini uluslara,

Harikalarını bütün halklara anlatın!

Mezmur 100: 5 Çünkü RAB iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

Sadakati kuşaklar boyunca sürer.

Mezmur 29:2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

Mezmur 89: RAB'bin sevgisini sonsuza dek ezgilerle öveceğim,

Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim.

Mezmur 72: 18 RAB Tanrı'ya, İsrail'in Tanrısı'na övgüler olsun,

Harikalar yaratan yalnız O'dur.

19 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun,

Bütün yeryüzü O'nun yüceliğiyle dolsun!

Amin! Amin!


Tapınma İlahileri


Dualarımız

Yüce olan Rabbimiz, bize kurtuluş verdin. Senin ışığını daima yansıtmak için bizleri bereketle; tek kutsal olan Sensin, Sana dua ederiz.

krie eleison


Görkem dolu Rabbimiz, kilisen için alçaldın, kilisen için vaftiz oldun, hayatımızın günleri boyunca sana alçalmış yüreklerle hizmet etmemiz için bizleri bereketle; tek kutsal olan Sensin, Sana dua ederiz.

krie eleison


Kutsal olan Rabbimiz, bizlerin günahını sildin, bizleri Baba’nın çocukları yaptın; Sana ait olmanın bereketlerini dünyaya taşımamız için birleri bereketle; tek kutsal olan Sensin, Sana dua ederiz.

krie eleison


Diri olan Rabbimiz, vaftizinle bizlere yeni bir başlangıç verdin, her ulusa tövbe kapısı açtın. Kutsal Müjde’ye hizmet için bizleri bereketle; tek kutsal olan Sensin, Sana dua ederiz.

krie eleison


Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımız, Görkemli Kutsal Üçlük; Sen şimdi ve daima kutsalsın, şimdi ve daima hükmedersin; yüce merhametinle dualarımıza cevap ver, tek kutsal olan Sensin, Sana dua ederiz.

krie eleison


Ondalık ve Sunular

¶ Efesliler 2:6 Tanrı bizi Mesih İsa'da, Mesih'le birlikte diriltip göksel yerlerde oturttu.

7 Bunu, Mesih İsa'da bize gösterdiği iyilikle, lütfunun sonsuz zenginliğini gelecek çağlarda sergilemek için yaptı. 8 İman yoluyla, lütufla kurtuldunuz. Bu sizin başarınız değil, Tanrı'nın armağanıdır. 9 Kimsenin övünmemesi için iyi işlerin ödülü değildir. 10 Çünkü biz, Tanrı'nın önceden hazırladığı iyi işleri yapmak üzere Mesih İsa'da yaratılmış olarak Tanrı'nın eseriyiz. 11 Bunun için, diğer uluslardan doğmuş olan sizler, bedende elle yapılmış sünnete sahip olup sünnetli diye anılanların sünnetsiz dedikleri sizler, bir zamanlar ne olduğunuzu hatırlayın. 12 O zaman Mesihsiz, İsrail'de vatandaşlıktan yoksun, vaadi içeren antlaşmalara yabancı, dünyada ümitsiz ve Tanrısızdınız. 13 Ama bir zamanlar uzak olan sizler, şimdi Mesih İsa'da, Mesih'in kanı sayesinde yakınsınız.


Tanrı Sözünden (sermon)


Secdeye Çağrı (call to worship)

(Vahiy 19:5) Ey Tanrımızın bütün kulları! Küçük büyük, O'ndan korkan hepiniz, O'nu övün!»


Günün Mezmuru

Mezmur 72:1-15


Alçalış/Secde


Kutsalsın, Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Allah

Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

Yer ve gök Sana verilen hamtlarla doludur.

Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana en yücelerde hamtlar olsun.

Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.


Kutsalsın ey Allah, kutsalsın ey Güçlü, kutsalsın ey Ölmeyen,

Bizim için Haça Gerilen bize merhamet eyle.

Merhamet, merhamet, merhamet ey Baba

(1) Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

(2) Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

(3) Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.

(4) Sebt gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.


Göksel Baba, lütfun ve iyiliklerin boldur, biz zavallı kullarına kutsal iradeni açıklamaktan, Kutsal Yasanın doğruluğunda bizleri yönlendirmekten hoşnut oldun. Lütfunla Yasanı yüreklerimize yaz ve itaat için bizleri yönlendir ki, hayatımızın günleri boyunca sadece Sana hizmet etmeyi arayabilelim. Yasana karşı geldik, suçlarımızı bağışla, büyük lütfunla bizleri kabul et ki, daima Kutsal Oğlun Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile Seni övelim ve daima yüceltelim. Amin.


(5) Babana ve annene saygı göster.

(6) Katletmeyeceksin.

(7) Zina etmeyeceksin.

(8) Çalmayacaksın.

(9) Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

(10) Komşunun evine göz dikmeyeceksin.


İyilik ve merhamet Babası, Seni öfkelendiren hatalarımız ve günahlarımız için bize merhamet eyle. Canlarımızın kurtarıcısı Rabbimiz İsa Mesih’e bakmayı bizlere öğret. Biricik Oğul İsa Mesih’in Kutsal öğretisini anlayabilmemiz için bize merhamet eyle. İçimize ekilmiş olan yaşam Sözünün meyve vermesi için Sana dua ederiz.Hikmet ve ışıkla dolu olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile yenilenmiş bir yaşam için bizleri yönlendir


Rabbin Sofrası

Markos 1:9 O günlerde Celile'nin Nasıra kentinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria nehrinde vaftiz edildi. 10 Tam sudan çıkarken, göklerin yarıldığını ve Ruh'un güvercin gibi kendi üzerine indiğini gördü. 11 Göklerden, «Sen benim sevgili Oğlumsun, senden hoşnudum» diyen bir ses geldi.