Oruç ve Alçalış GünlüğüI/II. Haftanın Ezgisi (canticle):

Rab’bin Kulu İşaya’nın Duası

55: 6 Bulma fırsatı varken RAB'bi arayın,

Yakındayken O'na yakarın.

7 Kötü kişi yolunu,

Fesatçı düşüncelerini bıraksın;

RAB'be dönsün, merhamet bulur,

Tanrımız'a dönsün, bol bol bağışlanır.

8 "Çünkü benim düşüncelerim

Sizin düşünceleriniz değil,

Sizin yollarınız benim yollarım değil" diyor RAB.

9 "Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse,

Yollarım da sizin yollarınızdan,

Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.

10 Gökten inen yağmur ve kar,

Toprağı sulamadan, yeri yeşertmeden,

Ekinciye tohum, yiyene ekmek vermeden

Nasıl göğe dönmezse,

11 Ağzımdan çıkan söz de öyle olacaktır.

Bana boş dönmeyecek,

İstemimi yerine getirecek,

Yapması için onu gönderdiğim işi başaracaktır.


III/IV. Haftanın Ezgisi (canticle):

CANLARIN ÇOBANI MESİH

I.Petrus 2:21... Mesih, izinden gidesiniz diye uğrunuza acı çekerek size örnek oldu.

22 "O günah işlemedi, ağzından hileli söz çıkmadı."

23 Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi, acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi;

davasını, adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı.

24 Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye,

günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. O'nun yaralarıyla şifa buldunuz.

25 Çünkü yolunu şaşırmış koyunlar gibiydiniz,

şimdiyse canlarınızın Çobanı'na ve Gözetmeni'ne döndünüz.


V/VI. Haftanın Ezgisi (canticle):

Yunus’un Duası

2 "Ya RAB, sıkıntı içinde sana yakardım,

Yanıt verdin bana.

Yardım istedim ölüler diyarının bağrından,

Kulak verdin sesime.

3 Beni engine, denizin ta dibine fırlattın.

Sular sardı çevremi.

Azgın dalgalar geçti üzerimden.

4 'Huzurundan kovuldum' dedim,

'Yine de bakacağım kutsal tapınağına.'

5 Sular boğacak kadar kuşattı beni,

Çevremi enginler sardı,

Yosunlar dolaştı başıma.

6 Dağların köklerine kadar battım,

Dünya sonsuza dek sürgülendi arkamdan;

Ama, ya RAB, Tanrım,

Canımı sen kurtardın çukurdan.

7 Soluğum tükenince seni andım, ya RAB,

Duam sana, kutsal tapınağına erişti.

8 Değersiz putlara tapanlar,

Nankörlük etmiş olurlar.

9 Ama şükranla kurban sunacağım sana,

Adağımı yerine getireceğim.

Kurtuluş senden gelir, ya RAB!"


İlahi

İlahi 387-A) [veya kısa bir ilahi]:

Bana karşı merhametli ol Rabbim,

Düşüncemde günahlıyım ben.

// Getiririm her şeyimi sana,

Yardım elini uzat sen bana. //


On Emir (1-4)

(1) Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

(2) Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

(3) Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.

(4) Sebt gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.


Aydınlanma Duası

Mezmur 11: 4 RAB kutsal tapınağındadır,

O'nun tahtı göklerdedir,

Bütün insanları görür,

Herkesi sınar.


Göksel Baba, lütfun ve iyiliklerin boldur, biz zavallı kullarına kutsal iradeni açıklamaktan, Kutsal Yasanın doğruluğunda bizleri yönlendirmekten hoşnut oldun. Lütfunla Yasanı yüreklerimize yaz ve itaat için bizleri yönlendir ki, hayatımızın günleri boyunca sadece Sana hizmet etmeyi arayabilelim. Yasana karşı geldik, suçlarımızı bağışla, büyük lütfunla bizleri kabul et ki, daima Kutsal Oğlun Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile Seni övelim ve daima yüceltelim. Amin.


On Emir (5-10)

(5) Babana ve annene saygı göster.

(6) Katletmeyeceksin.

(7) Zina etmeyeceksin.

(8) Çalmayacaksın.

(9) Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

(10) Komşunun evine göz dikmeyeceksin.


Eski Ahit Okuması

Tesniye 7:6-11


Tövbe Duası

Mezmur 119: 5 Keşke kararlı olsam

Senin kurallarına uymakta!

6 Hiç utanmayacağım,

Bütün buyruklarını izledikçe.

10 Bütün yüreğimle sana yöneliyorum,

İzin verme buyruklarından sapmama!

13 Ağzından çıkan bütün hükümleri

Dudaklarımla yineliyorum.

16 Zevk alıyorum kurallarından,

Sözünü unutmayacağım.

18 Gözlerimi aç,

Yasandaki harikaları göreyim.

21 Buyruklarından sapan

Lanetli küstahları azarlarsın.

30 Ben sadakat yolunu seçtim,

Hükümlerini uygun gördüm.

31 Öğütlerine dört elle sarıldım, ya RAB,

Utandırma beni!

32 İçime huzur verdiğin için

Buyrukların doğrultusunda koşacağım.

34 Anlamamı sağla, yasana uyayım,

Bütün yüreğimle onu yerine getireyim.

38: 9 Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin,

İniltilerim senden gizli değil.

17 Düşmek üzereyim,

Acım hep içimde.

18 Suçumu itiraf ediyorum,

Günahım yüzünden kaygılanıyorum.


İyilik ve merhamet Babası, Seni öfkelendiren hatalarımız ve günahlarımız için bize merhamet eyle. Canlarımızın kurtarıcısı Rabbimiz İsa Mesih’e bakmayı bizlere öğret. Biricik Oğul İsa Mesih’in Kutsal öğretisini anlayabilmemiz için bize merhamet eyle. İçimize ekilmiş olan yaşam Sözünün meyve vermesi için Sana dua ederiz. Hikmet ve ışıkla dolu olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile yenilenmiş bir yaşam için bizleri yönlendir


İlahi

İlahi 387-B) [veya kısa bir ilahi]:

Günahlarla sayısız lekelendim,

Aklanmazdı kirli yüreğim.

// Ancak eşsizdir senin sevgin,

Günahları yıkar kan lekelerin. //


Mezmur Okuması

Mezmur 37:1-18
Sabah: Kül Çarşambasından Sonra / Perşembe

Mezmur 80: 1 Kulak ver, ey İsrail'in çobanı,

Mezmur 88: 6 Beni çukurun dibine,

Karanlıklara, derinliklere attın.

I.Krallar 8:38 halkından bir kişi

başına gelen felaketi ayrımsar,

dua edip yakararak ellerini bu sana doğru açarsa,

39 göklerden, oturduğun yerden

kulak ver ve bağışla.

İnsanların yüreklerini yalnızca sen bilirsin.

Mezmur 142: 3 Bunalıma düştüğümde,

Gideceğim yolu sen bilirsin.Sabah: Kül Çarşambasından Sonra / Cuma

Mezmur 80: 1 Kulak ver, ey İsrail'in çobanı,

Mezmur 88: 6 Beni çukurun dibine,

Karanlıklara, derinliklere attın.

I.Krallar 8:38 halkından bir kişi

başına gelen felaketi ayrımsar,

dua edip yakararak ellerini bu sana doğru açarsa,

39 göklerden, oturduğun yerden

kulak ver ve bağışla.

İnsanların yüreklerini yalnızca sen bilirsin.

Mezmur 142: 3 Bunalıma düştüğümde,

Gideceğim yolu sen bilirsin.


Tesniye 7: 12-16, Mezmur 31:1-24


Sabah: Kül Çarşambasından Sonra / Cumartesi

Mezmur 80: 1 Kulak ver, ey İsrail'in çobanı,

Mezmur 88: 6 Beni çukurun dibine,

Karanlıklara, derinliklere attın.

I.Krallar 8:38 halkından bir kişi

başına gelen felaketi ayrımsar,

dua edip yakararak ellerini bu sana doğru açarsa,

39 göklerden, oturduğun yerden

kulak ver ve bağışla.

İnsanların yüreklerini yalnızca sen bilirsin.

Mezmur 142: 3 Bunalıma düştüğümde,

Gideceğim yolu sen bilirsin.


Tesniye 7:17-26, Mezmur 32:1-11
[Alçalış Dönemi] Kül Çarşambası-Cumartesi günleri boyunca her gün okunur:

Mezmur 119: 5 Keşke kararlı olsam

Senin kurallarına uymakta!

6 Hiç utanmayacağım,

Bütün buyruklarını izledikçe.

10 Bütün yüreğimle sana yöneliyorum,

İzin verme buyruklarından sapmama!

13 Ağzından çıkan bütün hükümleri

Dudaklarımla yineliyorum.

16 Zevk alıyorum kurallarından,

Sözünü unutmayacağım.

18 Gözlerimi aç,

Yasandaki harikaları göreyim.

21 Buyruklarından sapan

Lanetli küstahları azarlarsın.

30 Ben sadakat yolunu seçtim,

Hükümlerini uygun gördüm.

31 Öğütlerine dört elle sarıldım, ya RAB,

Utandırma beni!

32 İçime huzur verdiğin için

Buyrukların doğrultusunda koşacağım.

34 Anlamamı sağla, yasana uyayım,

Bütün yüreğimle onu yerine getireyim.

38: 9 Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin,

İniltilerim senden gizli değil.

17 Düşmek üzereyim,

Acım hep içimde.

18 Suçumu itiraf ediyorum,

Günahım yüzünden kaygılanıyorum.


Ash Wednesday / KÜL ÇARŞAMBASI


Mezmur 42:2 Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı;

Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü?


Yunus 3:1-4:11

RAB Yunus'a ikinci kez şöyle seslendi: 2 "Kalk, Ninova'ya, o büyük kente git ve sana söyleyeceklerimi halka bildir." 3 Yunus RAB'bin sözü uyarınca kalkıp Ninova'ya gitti. Ninova öyle büyük bir kentti ki, ancak üç günde dolaşılabilirdi. 4 Yunus kente girip dolaşmaya başladı. Bir gün geçince, "Kırk gün sonra Ninova yıkılacak!" diye ilan etti. 5 Ninova halkı Tanrı'ya inandı. Oruç ilan ederek büyüğünden küçüğüne hepsi çula sarındı. 6 Ninova Kralı olanları duyunca, tahtından kalkıp kaftanını çıkardı; çula sarınarak küle oturdu. 7 Ardından Ninova'da şu buyruğu yayımladı: "Kral ve soyluların buyruğudur: Hiçbir insan ya da hayvan - ister sığır, ister davar olsun - ağzına bir şey koymayacak, otlamayacak, içmeyecek. 8 Bütün insanlar ve hayvanlar çula sarınsın. Herkes var gücüyle Tanrı'ya yakararak kötü yoldan, zorbalıktan vazgeçsin. 9 Belki o zaman Tanrı fikrini değiştirip bize acır, kızgın öfkesinden döner de yok olmayız." 10 Tanrı Ninovalılar'ın yaptıklarını, kötü yoldan döndüklerini görünce, onlara acıdı, yapacağını söylediği kötülükten vazgeçti.

4: 1Yunus buna çok gücenip öfkelendi 2 RAB'be şöyle dua etti: "Ah, ya RAB, ben daha ülkemdeyken böyle olacağını söylemedim mi? Bu yüzden Tarşiş'e kaçmaya kalkıştım. Biliyordum, sen lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin, yapacağı kötülükten vazgeçen bir Tanrısın. 3 Ya RAB, lütfen şimdi canımı al. Çünkü benim için ölmek yaşamaktan iyidir." 4 RAB, "Ne hakla öfkeleniyorsun?" diye karşılık verdi. 5 Yunus kentten çıktı, kentin doğusundaki bir yerde durdu. Kendisine bir çardak yaptı, gölgesinde oturup kentin başına neler geleceğini görmek için beklemeye başladı. 6 RAB Tanrı Yunus'un üzerine gölge salacak, sıkıntısını giderecek bir keneotu sağladı. Yunus buna çok sevindi. 7 Ama ertesi gün şafak sökerken, Tanrı'nın sağladığı bir bitki kurdu keneotunu kemirip kuruttu. 8 Güneş doğunca Tanrı yakıcı bir doğu rüzgarı estirdi. Yunus başına vuran güneşten bayılmak üzereydi. Ölümü dileyerek, "Benim için ölmek yaşamaktan iyidir" dedi. 9 Ama Tanrı, "Keneotu yüzünden öfkelenmeye hakkın var mı?" dedi. Yunus, "Elbette hakkım var, ölesiye öfkeliyim" diye karşılık verdi. 10 RAB, "Keneotu bir gecede çıktı ve bir gecede yok oldu" dedi, "Sen emek vermediğin, büyütmediğin bir keneotuna acıyorsun da, 11 ben Ninova'ya, o koca kente acımayayım mı? O kentte sağını solundan ayırt edemeyen yüz yirmi bini aşkın insan, çok sayıda hayvan var."

Mezmur 95: 6 Gelin, tapınalım, eğilelim, Bizi yaratan RAB'bin önünde diz çökelim.

7 Çünkü O Tanrımız'dır, Bizse O'nun otlağının halkı, Elinin altındaki koyunlarız. Bugün sesini duyarsanız,

8 Meriva'da, o gün çölde, Massa'da olduğu gibi, İnatçılık etmeyin.

9 Yaptıklarımı görmelerine karşın, Atalarınız orada beni sınayıp denediler. 10 Kırk yıl o kuşaktan iğrendim, "Bu vefasız bir halktır" dedim, "Yollarımı bilmiyorlar."

11 Bu yüzden öfkeyle ant içtim: "Huzur diyarıma asla girmeyecekler!"


Kül Çarşambasından Sonra-Perşembe


Mezmur 42:2 Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı;

Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü?


Tesniye 7:6-11

6 "Siz Tanrınız RAB için kutsal bir halksınız. Tanrınız RAB, öz halkı olmanız için, yeryüzündeki bütün halkların arasından sizi seçti. 7 RAB'bin sizi sevmesinin ve seçmesinin nedeni öbür halklardan daha kalabalık olduğunuzdan değil. Siz sayıca öbür halklardan azdınız. 8 RAB size sevgisini göstermek ve atalarınıza ant içerek verdiği sözü yerine getirmek için güçlü eliyle sizi Mısır'dan çıkardı; köle olduğunuz ülkeden, Mısır Firavunu'nun elinden sizi kurtardı. 9 Tanrınız RAB'bin Tanrı olduğunu bilin. O güvenilir Tanrı'dır. Kendisini sevenlerin, buyruklarına uyanların bininci kuşağına kadar antlaşmasına bağlı kalır, sevgisini gösterir. 10 Kendisinden nefret edenlere ise üzerlerine yıkım göndererek karşılık verir. RAB kendisinden nefret edene karşılık vermekte gecikmeyecek. 11 Onun için, bugün size bildirdiğim buyruklara, kurallara, ilkelere uymaya dikkat edin."


Mezmur 37: 1 Kötülük edenlere kızıp üzülme,

Suç işleyenlere özenme!

2 Çünkü onlar ot gibi hemen solacak,

Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek.

3 Sen RAB'be güven, iyilik yap,

Ülkede otur, sadakatle çalış.

4 RAB'den zevk al,

O senin içindeki istekleri yerine getirecektir.

5 Her şeyi RAB'be bırak,

O'na güven, O gerekeni yapar.

6 O senin doğruluğunu ışık gibi,

Hakkını öğle güneşi gibi

Aydınlığa çıkarır.

7 RAB'bin önünde sakin dur, sabırla bekle;

Kızıp üzülme işi yolunda olanlara,

Kötü amaçlarına kavuşanlara.

8 Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi,

Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni.

9 Çünkü kötülerin kökü kazınacak,

Ama RAB'be umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak.

10 Yakında kötünün sonu gelecek,

Yerini arasan da bulunmayacak.

11 Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak,

Derin bir huzurun zevkini tadacak.

12 Kötü insan doğru insana düzen kurar,

Diş gıcırdatır.

13 Ama Rab kötüye güler,

Çünkü bilir onun sonunun geldiğini.

14 Kılıç çekti kötüler, yaylarını gerdi,

Mazlumu, yoksulu yıkmak,

Doğru yolda olanları öldürmek için.

15 Ama kılıçları kendi yüreklerine saplanacak,

Yayları kırılacak.

16 Doğrunun azıcık varlığı,

Pek çok kötünün servetinden iyidir.

17 Çünkü kötülerin gücü kırılacak,

Ama doğrulara RAB destek olacak.

18 RAB yetkinlerin her gününü gözetir,

Onların mirası sonsuza dek sürecek.

Kül Çarşambasından Sonra-Cuma


Mezmur 42:2 Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı;

Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü?


Tesniye 7: 12 "Bu ilkeleri dinler, onlara özenle uyarsanız, Tanrınız RAB atalarınıza ant içerek verdiği söz uyarınca sizinle yaptığı antlaşmaya bağlı kalacak ve sizi kayıracak. 13 Sizi sevecek, kutsayacak, çoğaltacak. Atalarınıza ant içerek size söz verdiği ülkede rahminizin meyvesini, toprağınızın ürününü - tahılını, yeni şarabını, zeytinyağını - sığırlarınızın buzağılarını, sürülerinizin kuzularını bereketli kılacak. 14 Öbür halklardan daha çok kutsanmış olacaksınız. Erkekleriniz, kadınlarınız, hayvanlarınız arasında döl vermeyen olmayacak. 15 RAB her türlü hastalığı sizden uzaklaştıracak. Mısır'da gördüğünüz korkunç hastalıklardan hiçbirini size vermeyecek. Bütün bu hastalıkları sizden nefret edenlere verecek. 16 Tanrınız RAB'bin elinize teslim edeceği halkların tümünü yok edeceksiniz. Onlara acımayacaksınız. İlahlarına tapmayacaksınız. Çünkü bu sizin için tuzak olacaktır.


Mezmur 31: Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman! Adaletinle kurtar beni!

2 Kulak ver bana, Çabuk yetiş, kurtar beni;

Bir kaya ol bana sığınmam için, Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana Kendi adın uğruna.

4 Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni,

Çünkü sığınağım sensin.

5 Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.


6 Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim,

RAB'be güvenirim ben.

7 Çok vefalısın, bu yüzden sevinip coşacağım,

Çünkü düşkün halimi görüyor,

Çektiğim sıkıntıları biliyorsun,

8 Beni düşman eline düşürmedin,

Bastığım yerleri genişlettin.


9 Acı bana, ya RAB, sıkıntıdayım,

Üzüntü gözümü, canımı, içimi kemiriyor.

10 Ömrüm acıyla,

Yıllarım iniltiyle tükeniyor,

Suçumdan ötürü gücüm zayıflıyor,

Kemiklerim eriyor.

11 Düşmanlarım yüzünden rezil oldum,

Özellikle komşularıma.

Tanıdıklarıma dehşet salar oldum;

Beni sokakta görenler benden kaçar oldu.

12 Gönülden çıkmış bir ölü gibi unutuldum,

Kırılmış bir çömleğe döndüm.

13 Birçoğunun iftirasını duyuyorum,

Her taraf dehşet içinde, Bana karşı anlaştılar,

Canımı almak için düzen kurdular.


14 Ama ben sana güveniyorum, ya RAB,

"Tanrım sensin!" diyorum.

15 Hayatım senin elinde,

Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden,

Ardıma düşenlerden.

16 Yüzün kulunu aydınlatsın,

Sevgi göster, kurtar beni! 17

Utandırma beni, ya RAB, sana sesleniyorum;

Kötüler utansın, ölüler diyarında sesleri kesilsin.


18 Sussun o yalancı dudaklar;

Doğru insana karşı

Gururla, tepeden bakarak,

Küçümseyerek konuşan dudaklar.

19 İyiliğin ne büyüktür, ya RAB,

Onu senden korkanlar için saklarsın,

Herkesin gözü önünde,

Sana sığınanlara iyi davranırsın.

20 İnsanların düzenlerine karşı,

Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;

Saldırgan dillere karşı

Onları çardağında gizlersin.


21 RAB'be övgüler olsun,

Kuşatılmış bir kentte

Sevgisini bana harika biçimde gösterdi.

22 Telaş içinde demiştim ki:

"Huzurundan atıldım!"

Ama yardıma çağırınca seni,

Yalvarışımı işittin.


23 RAB'bi sevin, ey O'nun sadık kulları!

RAB kendisine bağlı olanları korur,

Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir.

24 Ey RAB'be umut bağlayanlar, Güçlü ve yürekli olun!

Kül Çarşambasından Sonra-Cumartesi


Mezmur 42:2 Canım Tanrı'ya, yaşayan Tanrı'ya susadı;

Ne zaman görmeye gideceğim Tanrı'nın yüzünü?


Tesniye 7:17-26

17 "'Bu uluslar bizden daha güçlü. Onları nasıl kovabiliriz?' diye düşünebilirsiniz. 18 Onlardan korkmayacaksınız. Tanrınız RAB'bin Firavun'a ve bütün Mısır'a yaptıklarını iyice anımsayın. 19 Tanrınız RAB'bin sizi Mısır'dan çıkarmak için yaptığı büyük denemeleri, belirtileri, şaşılası işleri, güçlü elini ve kudretini gözlerinizle gördünüz. Tanrınız RAB şimdi korktuğunuz bütün bu halklara aynısını yapacaktır.

20 Sizden gizlenerek sağ kalmış olanların üzerine, hepsi yok olana dek eşekarısı gönderecek. 21 Onlardan yılmayacaksınız. Aranızda olan Tanrınız RAB ulu ve heybetli bir Tanrı'dır.

22 Bu ulusları önünüzden azar azar kovacak. Onları birden ortadan kaldıramazsınız. Yoksa çevrenizde yabanıl hayvanlar çoğalır.

23 Tanrınız RAB onları elinize teslim edecek ve hepsi yok oluncaya dek onları şaşkına çevirecek.

24 Krallarını elinize teslim edecek; adlarını göğün altından sileceksiniz. Onları yok edene dek kimse size karşı duramayacak.

25 İlahlarını simgeleyen putları yakacaksınız; üzerlerindeki altına, gümüşe göz dikmeyecek, bunları kendinize ayırmayacaksınız. Öyle ki, tuzağa düşmeyesiniz. Bu putlar Tanrınız RAB'bin gözünde iğrençtir.

26 Bu iğrenç şeyleri evinize getirmeyeceksiniz, yoksa siz de onlar gibi yok olursunuz. Onlardan çok nefret edecek, tiksineceksiniz; çünkü onlar yok olmaya mahkûmdur."


Mezmur 32: Ne mutlu isyanı bağışlanan,

Günahı örtülen insana.

2 Ne mutlu RAB'bin kötülüklerini saymadığı,

Ruhunda hile bulunmayan insana.


3 Sustuğum sürece Kemiklerim eridi,

Gün boyu inlemekten.

4 Çünkü gece gündüz

Elin üzerimde ağırlaştı.

Dermanım tükendi yaz sıcağında gibi.

5 Günahımı açıkladım sana,

Suçumu gizlemedim.

"RAB'be isyanımı itiraf edeceğim" deyince,

Günahımı, suçumu bağışladın.
6 Bu nedenle her sadık kulun

Ulaşılır olduğun zaman sana dua etsin.

Azgın sular taşsa bile ona erişemez.

7 Sığınağım sensin,

Beni sıkıntıdan korur,

Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın.


8 Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim, Öğüt vereceğim sana,

Gözüm sendedir.

9 At ya da katır gibi anlayışsız olmayın;

Onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir,

Yoksa sana yaklaşmazlar.

10 Kötülerin acısı çoktur,

Ama RAB'be güvenenleri O'nun sevgisi kuşatır.

11 Ey doğru insanlar, sevinç kaynağınız RAB olsun, coşun; Ey yüreği temiz olanlar, Hepiniz sevinç çığlıkları atın!

GÜNLÜK OKUMALAR


Alçalış Dönemi-1 / Lent 1


Alçalış Dönemi 1. Hafta Mezmuru [hafta boyunca her gün okunur]:***

38:1 Ya RAB, öfkelenip azarlama,

Gazapla yola getirme beni

3 Öfken yüzünden sağlığım bozuldu,

Günahım yüzünden rahatım kaçtı.

4 Çünkü suçlarım başımdan aştı,

Taşınmaz bir yük gibi sırtımda ağırlaştı.

9 Ya Rab, bütün özlemlerimi bilirsin,

İniltilerim senden gizli değil.

15 Umudum sende, ya RAB,

Sen yanıt vereceksin, ya Rab, Tanrım benim!

16 dua ediyorum: "Halime sevinmesinler,

Ayağım kayınca böbürlenmesinler!"

18 Suçumu itiraf ediyorum,

Günahım yüzünden kaygılanıyorum.

51: 1 Ey Tanrı inayetine göre bana acı

Rahmetinin çokluğuna göre isyanlarımız sil.

2 Fesadımdan beni büsbütün yıka

Ve suçumdan beni temizle

38: 21 Beni terk etme, ya RAB!

Ey Tanrım, benden uzak durma!

22 Yardımıma koş,

Ya Rab, kurtuluşum benim!


[1. Okuma] Çıkış 34:1-7, 11-12, 15-16, 27-28

[2. Okuma] Hakimler 2:10-22

[3. Okuma] Hakimler 8:22-28, 33-34

[4. Okuma] II.Tarihler 21:5-6, 11-15, 19-20

[5. Okuma] İşaya 57:1-5, 8-9, 11, 13

[6. Okuma] İşaya 57:2, 11, 13-15, 20-21

[7. Okuma] Yeremya 2:4-9, 11, 13, 19-22, 32, 35


*** veya alçalış dönemi boyunca

Pazar/Sabah: Mezmur 84

Pazartesi/Sabah: Mezmur 119:73-80

Salı/Sabah: Mezmur 34

Çarşamba/Sabah: Mezmur 5

Perşembe/Sabah: Mezmur 27

Cuma/Sabah: Mezmur 22

Cumartesi/Sabah: Mezmur 43


Alçalış Dönemi-2 / Lent 2


Alçalış Dönemi 2. Hafta Mezmuru [hafta boyunca her gün okunur]: ***

51:10 Bende temiz yürek yarat ey Tanrı;

Ve içimde doğru ruh tazale

11 Beni önünden atma

Ve Mukaddes Ruh’unu benden alma.

102: 1Ya RAB, duamı işit,

Yakarışım sana erişsin.

2 Sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme,

Kulak ver sesime,

Seslenince yanıt ver bana hemen.

11 Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte,

Ot gibi sararmaktayım.

12 Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,

Ünün kuşaklar boyu sürer.

13 Kalkıp Siyon'a sevecenlik göstereceksin,

Çünkü onu kayırmanın zamanıdır, beklenen zaman geldi.

15 Uluslar RAB'bin adından,

Yeryüzü kralları görkeminden korkacak.

16 Çünkü RAB Siyon'u yeniden kuracak,

Görkem içinde görünecek.

17 Yoksulların duasına kulak verecek,

Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.

21-22 Böylece halklar ve krallıklar

RAB'be tapmak için toplanınca,

O'nun adı Siyon'da,

Övgüsü Yeruşalim'de duyurulacak.


[8. Okuma] Yeremya 29:1, 4-14

[9. Okuma] II.Samuel 7:2-16

[10. Okuma] Yeremya 3:1-3, 13-15, 19-20, 22

[11. Okuma] Yeremya 5:1-2, 6-7, 11, 14, 17-25 

[12. Okuma] Yeremya 7:1-2, 5-11, 15, 25-26, 29

[13. Okuma] Yeremya 13:15-16, 22-27

[14. Okuma] Hezekiel 6:1, 3-5, 7-11, 14


*** veya alçalış dönemi boyunca

Pazar/Sabah: Mezmur 84

Pazartesi/Sabah: Mezmur 119:73-80

Salı/Sabah: Mezmur 34

Çarşamba/Sabah: Mezmur 5

Perşembe/Sabah: Mezmur 27

Cuma/Sabah: Mezmur 22

Cumartesi/Sabah: Mezmur 43


Alçalış Dönemi-3 / Lent 3


Alçalış Dönemi 3. Hafta Mezmuru [hafta boyunca her gün okunur]: ***

50: 1Güçlü olan Tanrı, RAB konuşuyor;

Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

Yeryüzünün tümüne sesleniyor.

14 Tanrı'ya şükran kurbanı sun,

Yüceler Yücesi'ne adadığın adakları yerine getir.

51: 1 Ey Tanrı inayetine göre bana acı

Rahmetinin çokluğuna göre isyanlarımız sil.

2 Fesadımdan beni büsbütün yıka

Ve suçumdan beni temizle

3 Çünkü isyanlarımı bilirim

Ve suçum daima önümdedir

4 Sana, ancak Sana karşı ben suç ettim,

Ve Senin gözlerinde kötü olanı işledim

5 İşte ben fesat içinde doğdum

Ve anam günah içinde bana gebe kaldı

6 İşte, Sen gönülde hakikat istersin

Ve bana içimde hikmet bildirirsin

7 Beni zufa ile temizle de pak olurum

Beni yıka da kardan ak olurum

8 Bana meserret ve sevinç işittir

Ezdiğin kemikler mesrur olsun

9 Suçlarıma karşı yüzünü ört,

Ve bütün fesatlarımı sil

10 Bende temiz yürek yarat ey Tanrı;

Ve içimde doğru ruh tazale

11 Beni önünden atma

Ve Mukaddes Ruh’unu benden alma.

12 Bana kurtarışının meserretini geri ver

Ve istekli ruh ile bana destek ol.

13 Asilere Senin yollarını öğreteyim

Ve suçlular Sana geri dönerler


[15. Okuma] Hezekiel 16:1-10, 14-16, 20-22, 52, 58-63

[16. Okuma] Hezekiel 23: 1-2, 4-6, 11-13, 35-39, 46-49

[17. Okuma] Hoşeya 1: 2-10

[18. Okuma] Hoşeya 2:2-3, 5-7, 9-10, 13-20, 23

[19. Okuma] Hoşeya 4:1-4, 12-19

[20. Okuma] Hoşeya 5:2-7, 12-15

[21. Okuma] Hoşeya 6:1-11a


*** veya alçalış dönemi boyunca

Pazar-Sabah: Mezmur 84 / Pazartesi-Sabah: Mezmur 119:73-80 / Salı-Sabah: Mezmur 34

Çarşamba-Sabah: Mezmur 5 / Perşembe-Sabah: Mezmur 27 / Cuma-Sabah: Mezmur 22

Cumartesi-Sabah: Mezmur 43


Alçalış Dönemi-4 / Lent 4


Alçalış Dönemi 4. Hafta Mezmuru [hafta boyunca her gün okunur]: ***  

57:1 Acı bana, ey Tanrı, acı,

Çünkü sana sığınıyorum;

Felaket geçinceye kadar,

Kanatlarının gölgesine sığınacağım.

2 Yüce Tanrı'ya,

Benim için her şeyi yapan Tanrı'ya sesleniyorum.

3 Gökten gönderip beni kurtaracak,

Beni ezmek isteyenleri azarlayacak,

Sevgisini, sadakatini gösterecektir.

5 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!

9 Halkların arasında sana şükürler sunayım, ya Rab,

Ulusların arasında seni ilahilerle öveyim.

10 Çünkü sevgin göklere erişir,

Sadakatin gökyüzüne ulaşır.

11 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!

51: 1 Ey Tanrı inayetine göre bana acı

Rahmetinin çokluğuna göre isyanlarımız sil.

2 Fesadımdan beni büsbütün yıka

Ve suçumdan beni temizle

7 Beni zufa ile temizle de pak olurum

Beni yıka da kardan ak olurum

9 Suçlarıma karşı yüzünü ört,

Ve bütün fesatlarımı sil

10 Bende temiz yürek yarat ey Tanrı;

Ve içimde doğru ruh tazale


[22. Okuma] Tekvin 2:15-17; 3:1-7; 17:1-7, 15-16

[23. Okuma] Hoşeya 9:1, 7, 11-17

[24. Okuma] Nahum 3:4-7, 11-12, 15-19

[25. Okuma] İşaya 1:10-18

[26 Okuma] Yeremya 18:1-11

[27. Okuma] Mika 6:1-8

[28. Okuma] Yeremya 22


*** veya alçalış dönemi boyunca

Pazar-Sabah: Mezmur 84 / Pazartesi-Sabah: Mezmur 119:73-80

Salı-Sabah: Mezmur 34Çarşamba-Sabah: Mezmur 5

Perşembe-Sabah: Mezmur 27 / Cuma-Sabah: Mezmur 22

Cumartesi-Sabah: Mezmur 43
Alçalış Dönemi-5 / Lent 5


Alçalış Dönemi 5. Hafta Mezmuru [hafta boyunca her gün okunur]: ***  

43: 1Duamı işit, ya RAB,

Yalvarışlarıma kulak ver!

Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana!

2 Kulunla yargıya girme,

Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz.

6 Ellerimi sana açıyorum,

Canım kurak toprak gibi sana susamış.

7 Çabuk yanıt ver bana, ya RAB,

Tükeniyorum.

Çevirme benden yüzünü,

Yoksa ölüm çukuruna inen ölülere dönerim.

9 Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB;

Sana sığınıyorum.

10 Bana istemini yapmayı öğret,

Çünkü Tanrım'sın benim.

Senin iyi Ruhun,

Düz yolda bana öncülük etsin!

11 Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana,

Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan.

12 Sevginden ötürü,

Öldür düşmanlarımı,

Yok et bütün hasımlarımı,

Çünkü senin kulunum ben.

51: 11 Beni önünden atma

Ve Mukaddes Ruh’unu benden alma.

12 Bana kurtarışının meserretini geri ver

Ve istekli ruh ile bana destek ol.


[29. Okuma] İşaya 51:1-11

[30. Okuma] Yeremya 9:2-5, 7-9, 11, 13-17, 23-24

[31. Okuma] Amos 7:10-17

[32. Okuma] II.Samuel 7:2-16

[33. Okuma] İşaya 52:13-53:6

[34. Okuma] Yeremya 31:27-27

[35. Okuma] Hoşeya 7:1-4, 7-10, 13-16


*** veya alçalış dönemi boyunca

Pazar/Sabah: Mezmur 84

Pazartesi/Sabah: Mezmur 119:73-80

Salı/Sabah: Mezmur 34

Çarşamba/Sabah: Mezmur 5

Perşembe/Sabah: Mezmur 27

Cuma/Sabah: Mezmur 22

Cumartesi/Sabah: Mezmur 43


Alçalış Dönemi-6 / Lent 6


Alçalış Dönemi 6. Hafta Mezmuru [hafta boyunca her gün okunur]: ***

31: Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!

Adaletinle kurtar beni!

2 Bir kaya ol bana sığınmam için,

Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

4 Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni,

Çünkü sığınağım sensin.

5 Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.

14 Ama ben sana güveniyorum, ya RAB,

"Tanrım sensin!" diyorum.

15 Hayatım senin elinde,

Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden,

Ardıma düşenlerden.

16 Yüzün kulunu aydınlatsın,

Sevgi göster, kurtar beni!

17 Utandırma beni, ya RAB, sana sesleniyorum;

Kötüler utansın, ölüler diyarında sesleri kesilsin.

19 İyiliğin ne büyüktür, ya RAB,

Onu senden korkanlar için saklarsın,

Herkesin gözü önünde,

Sana sığınanlara iyi davranırsın.

20 İnsanların düzenlerine karşı,

Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;

Saldırgan dillere karşı

Onları çardağında gizlersin.

23 RAB'bi sevin, ey O'nun sadık kulları!

RAB kendisine bağlı olanları korur,

Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir.

51: 14 Kandan beni kurtar, ey Tanrı, Kurtuluşumun Tanrısı

Dilimde Senin adaletini terennüm etsin

15 Ya Rab dudaklarımı aç;

Ve ağzım Senin hamdini bildirsin.


[36. Okuma] İşaya 50:4-10

[37. Okuma] Yeremyanın Mersiyeleri 1:1-2, 6-12

[38. Okuma] Yeremyanın Mersiyeleri 1:17-22

[39. Okuma] Yeremyanın Mersiyeleri 2:1-9, 14-17

[40. Okuma] Yeremyanın Mersiyeleri 3:1-9, 19-33

[41. Okuma] Yeremyanın Mersiyeleri 3:37-58

[42. Okuma] Eyüp 14:1-14


*** veya alçalış dönemi boyunca

Pazar/Sabah: Mezmur 84

Pazartesi/Sabah: Mezmur 119:73-80

Salı/Sabah: Mezmur 34

Çarşamba/Sabah: Mezmur 5

Perşembe/Sabah: Mezmur 27

Cuma/Sabah: Mezmur 22

Cumartesi/Sabah: Mezmur 43[İbraniler 2:18] Mesih denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir.


[1. Okuma] Çıkış 34:1-7, 11-12, 15-16, 27-28

1RAB Musa'ya, "Öncekiler gibi iki taş levha kes" dedi, "Kırdığın levhaların üzerindeki sözleri onlara yazacağım. 2 Sabaha kadar hazırlan, sabah olunca Sina Dağı'na çık; dağın tepesinde, huzurumda dur. 3 Senden başka kimse dağa çıkmasın, dağın hiçbir yerinde kimse görülmesin. Dağın eteğinde davar ya da sığır da otlamasın." 4 Musa öncekiler gibi iki taş levha kesti. RAB'bin buyurduğu gibi sabah erkenden kalktı, taş levhaları yanına alarak Sina Dağı'na çıktı. 5 RAB bulutun içinde oraya inip onunla birlikte durdu ve adını Yahve olarak açıkladı.

6 Musa'nın önünden geçerek, "Ben Yahve'yim" dedi, "Yahve, acıyan, lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı. 7 Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, başkaldırılarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu cezasız bırakmam. Babaların işlediği günahın hesabını oğullarından, torunlarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım."

11 Bugün sana verdiğim buyruğu tut. Amorlular'ı, Kenanlılar'ı, Hititler'i, Perizliler'i, Hivliler'i, Yevuslular'ı senin önünden kovacağım. 12 Gideceğin ülkedeki insanlarla antlaşma yapmaktan kaçın. Çünkü bu senin için bir tuzak olur.

15 Ülke halkıyla herhangi bir antlaşma yapmayın. Yoksa onlar başka ilahlara gönül verir, kurban keserken sizi de çağırırlar; siz de gider yersiniz. 16 Kızlarını oğullarınıza alırsınız. Kızlar başka ilahlara gönül verirken oğullarınızı da ardlarından sürükler.

27 RAB Musa'ya, "Bunları yaz" dedi, "Çünkü seninle ve İsrailliler'le bu sözlere dayanarak antlaşma yaptım." 28 Musa orada kırk gün kırk gece RAB'le birlikte kaldı. Ağzına ne ekmek koydu, ne de su. Antlaşma sözlerini, on buyruğu taş levhaların üzerine yazdı.


Haftanın Mezmuru…[İbraniler 2:18] Mesih denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir.


[2. Okuma] Hakimler 2:10-22

10 Bu kuşaktan olanların hepsi ölüp atalarına kavuştuktan sonra, RAB'bi tanımayan ve O'nun İsrail için yaptıklarını bilmeyen başka bir kuşak yetişti. 11 İsrailliler RAB'bin gözünde kötü olanı yaptılar, Baallar'a tapındılar. 12 Kendilerini Mısır'dan çıkaran atalarının Tanrısı RAB'bi terk ettiler. Çevrelerinde yaşayan ulusların değişik ilahlarına bağlanıp onlara tapınarak RAB'bi öfkelendirdiler. 13 Çünkü RAB'bi terk edip Baal'a ve Aştoretler'e tapındılar. 14 Bunun üzerine RAB İsrail'e öfkelendi. Onları, her şeylerini alan yağmacıların eline teslim etti; artık karşı koyamadıkları çevredeki düşmanlarının kölesi yaptı. 15 RAB söylediği ve ant içtiği gibi, onlara karşı olduğundan, savaşa her gittiklerinde yenilgiye uğradılar. Büyük sıkıntı içindeydiler. 16 Sonra RAB onları yağmacıların elinden kurtaran hakimler çıkardı. 17 Ama hakimlerini de dinlemediler. RAB'be vefasızlık ederek başka ilahlara tapındılar. RAB'bin buyruklarını yerine getiren ataları gibi davranmadılar, onların izlediği yoldan çabucak saptılar. 18 RAB onlar için ne zaman bir hakim çıkardıysa, onunla birlikte oldu; hakim yaşadığı sürece onları düşmanlarının elinden kurtardı. Baskı ve zulüm altında inledikleri zaman RAB onlara acıyordu. 19 Ne var ki, hakimleri ölür ölmez yine başka ilahlara bağlanıyor, onlara kulluk edip tapınıyorlardı. Bu yolda atalarından beter oldular. Yaptıkları kötülüklerden ve inatçılıktan vazgeçmediler. 20 RAB bu yüzden İsrail'e öfkelenerek şöyle dedi: "Mademki bu ulus atalarının uymasını buyurduğum antlaşmayı bozdu ve sözümü dinlemedi, 21 ben de Yeşu öldüğünde bu topraklarda bıraktığı ulusların hiçbirini artık önlerinden kovmayacağım. 22 Ataları gibi özenle RAB'bin yolundan gidip gitmeyeceklerini görmek için onları bu uluslarla sınayacağım."


Haftanın Mezmuru…[İbraniler 2:18] Mesih denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir.


[3. Okuma] Hakimler 8:22-28, 33-34

22 İsrailliler Gidyon'a, "Sen, oğlun ve torunun bize önderlik edin" dediler. "Çünkü bizi Midyanlılar'ın elinden sen kurtardın." 23 Ama Gidyon, "Ben size önderlik etmem, oğlum da etmez" diye karşılık verdi, "Size RAB önderlik edecek." 24 Sonra, "Yalnız sizden bir dileğim var" diye sözünü sürdürdü, "Ele geçirdiğiniz ganimetin içindeki küpeleri bana verin." (İsmailliler altın küpeler takarlardı). 25 İsrailliler, "Seve seve veririz" diyerek yere bir üstlük serdiler. Herkes ele geçirdiği küpeleri üstlüğün üzerine attı. 26 Hilaller, kolyeler, Midyan krallarının giydiği mor giysiler ve develerin boyunlarından alınan zincirler dışında, Gidyon'un aldığı altın küpelerin ağırlığı bin yedi yüz şekel kadardı. 27 Gidyon bu altından bir efod yaparak onu kendi kenti olan Ofra'ya yerleştirdi. Bütün İsrailliler bu efod yüzünden RAB'be vefasızlık ettiler. Böylece put Gidyon ile ailesi için bir tuzak oldu. 28 İsrailliler'e yenilen Midyanlılar bir daha toparlanamadılar. Ülke Gidyon zamanında kırk yıl barış içinde yaşadı.

33 Gidyon ölünce İsrailliler yine RAB'be vefasızlık ettiler. Baallar'a tapındılar. Baal-Berit'i ilah edinerek 34 kendilerini çevrelerindeki düşmanlarının elinden kurtaran Tanrıları RAB'bi unuttular.


Haftanın Mezmuru…[İbraniler 2:18] Mesih denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir.


[4. Okuma] II.Tarihler 21:5-6, 11-15, 19-20

5 Yehoram otuz iki yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de sekiz yıl krallık yaptı. 6 Karısı Ahav'ın kızı olduğu için, o da Ahav'ın ailesi gibi İsrail krallarının yolunu izledi ve RAB'bin gözünde kötü olanı yaptı.

11 Yahuda tepelerinde puta tapılan yerler bile yapmış, Yeruşalim halkının putlara bağlanmasına önayak olmuş, Yahuda halkını günaha sürüklemişti. 12 Yehoram Peygamber İlya'dan bir mektup aldı. Mektup şöyleydi: "Atan Davut'un Tanrısı RAB şöyle diyor: 'Baban Yehoşafat'ın ve Yahuda Kralı Asa'nın yollarını izlemedin. 13 İsrail krallarının yolunu izledin. Ahav'ın ailesinin yaptığı gibi Yahuda ve Yeruşalim halkının putlara bağlanmasına önayak oldun. Üstelik kendi ailenden, senden daha iyi olan kardeşlerini öldürttün. 14 Bu yüzden RAB halkını, oğullarını, karılarını ve senin olan her şeyi büyük bir yıkımla vuracak. 15 Sen de korkunç bir bağırsak hastalığına yakalanacaksın. Bu hastalık yüzünden bağırsakların dışarı dökülene dek günlerce sürüneceksin.'"

19 Zaman geçti, ikinci yılın sonunda hastalık yüzünden bağırsakları dışarı döküldü. Şiddetli acılar içinde öldü. Halkı ataları için ateş yaktığı gibi onun onuruna ateş yakmadı. 20 Yehoram otuz iki yaşında kral oldu ve Yeruşalim'de sekiz yıl krallık yaptı. Ölümüne kimse üzülmedi. Onu Davut Kenti'nde gömdülerse de, kralların mezarlığına gömmediler.


Haftanın Mezmuru…[İbraniler 2:18] Mesih denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir.


[5. Okuma] İşaya 57:1-5, 8-9, 11, 13

Doğru kişi ölüp gidiyor, Kimsenin umurunda değil.

Sadık adamlar da göçüp gidiyor;

Kimse doğru kişinin göçüp gitmekle

Kötülükten kurtulduğunun farkında değil.

2 Doğru kişi esenliğe kavuşur,

Doğru yolda yürümüş olan mezarında rahat uyur.

3 Ama siz, ey falcı kadının çocukları,

Fahişelik ve zina edenlerin soyu, buraya gelin!

4-5 Siz kiminle alay ediyorsunuz?

Kime dudak büküyor, dil çıkarıyorsunuz?

Ağaçlar arasında, sık yapraklı her ağacın altında

Şehvetle yanıp tutuşan,

Vadilerde, kaya kovuklarında çocuklarını kurban eden,

İsyan torunları, yalan soyu değil misiniz siz?

8 Kapılarınızın, sövelerinizin arkasına İğrenç simgeler koydunuz.

Beni bıraktınız, Yataklarınızı ardına kadar açıp içine girdiniz,

Oynaşlarınızla anlaşıp birlikte yatmaya can atıyorsunuz.

Onların çıplaklığını seyrettiniz.

9 Çeşit çeşit hoş kokular sürünüp ilah Molek'e yağ götürdünüz.

Elçilerinizi ta uzaklara gönderdiniz,

Ölüler diyarına dek alçalttınız kendinizi.

11 "Sizi kaygılandıran, korkutan kim ki, Bana ihanet ediyor, beni anmıyor,

Yüreğinizde bana yer vermiyorsunuz?

Benden korkmamanızın nedeni

Uzun zamandır suskun kalışım değil mi?

13 Feryat ettiğinizde

Topladığınız putlar sizi kurtarsın bakalım!

Rüzgar hepsini silip süpürecek,

Bir soluk onları alıp götürecek.

Bana sığınansa ülkeyi mülk edinecek,

Kutsal dağımı miras alacak."


Haftanın Mezmuru…[İbraniler 2:18] Mesih denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir.


[6. Okuma] İşaya 57:2, 11, 13-15, 20-21

2 Doğru kişi esenliğe kavuşur,

Doğru yolda yürümüş olan mezarında rahat uyur.

11 "Sizi kaygılandıran, korkutan kim ki,

Bana ihanet ediyor, beni anmıyor,

Yüreğinizde bana yer vermiyorsunuz?

Benden korkmamanızın nedeni

Uzun zamandır suskun kalışım değil mi?

13 Feryat ettiğinizde

Topladığınız putlar sizi kurtarsın bakalım!

Rüzgar hepsini silip süpürecek,

Bir soluk onları alıp götürecek.

Bana sığınansa ülkeyi mülk edinecek,

Kutsal dağımı miras alacak."

14 RAB diyor ki,

"Taş, toprak yığıp yol yapın,

Halkımın yolundaki engelleri kaldırın.

15 Yüce ve görkemli olan,

Sonsuzlukta yaşayan, adı Kutsal olan diyor ki:

'Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde,

Alçakgönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim.

Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım.

20 Ama kötüler çalkalanan deniz gibidir,

O deniz ki, rahat duramaz, suları çamur ve pislik savurur.

21 Kötülere esenlik yoktur'" diyor Tanrım.


Haftanın Mezmuru…[İbraniler 2:18] Mesih denenip acı çektiği için denenenlere yardım edebilir.


[7. Okuma] Yeremya 2:4-9, 11, 13, 19-22, 32, 35

4 RAB'bin sözünü dinleyin, Ey Yakup soyu, İsrail'in bütün boyları!

5 RAB diyor ki: "Atalarınız bende ne haksızlık buldular da Benden uzaklaştılar? Değersiz putları izleyerek Kendileri de değersiz oldular.

6 'Mısır'dan bizi çıkaran, Çölde, çukurlarla dolu çorak toprakta, Koyu karanlıkta kalan kurak toprakta, Kimsenin geçmediği, Kimsenin yaşamadığı toprakta Bize yol gösteren RAB nerede?' diye sormadılar.

7 Meyvesini, en iyi ürününü yiyesiniz diye Sizi verimli bir ülkeye getirdim.

Oysa siz gelir gelmez ülkemi kirlettiniz,

Mirasımı iğrenç bir yere çevirdiniz.

8 Kâhinler, 'RAB nerede?' diye sormadılar, Kutsal Yasa uzmanları beni tanımadılar, Yöneticiler bana başkaldırdılar; Peygamberler Baal adına peygamberlik edip

İşe yaramaz putların ardınca gittiler.

9 "Bu yüzden sizden yine davacı olacağım" diyor RAB, "Torunlarınızdan da davacı olacağım.

11 Hiçbir ulus ilahlarını değiştirdi mi? (Ki onlar zaten tanrı değildirler.) Ama benim halkım görkemini İşe yaramaz putlara değişti.

13 "Çünkü halkım iki kötülük yaptı: Beni, diri suların pınarını bıraktı,Kendilerine sarnıçlar, Su tutmayan çatlak sarnıçlar kazdı.

19 Seni kendi kötülüğün yola getirecek, Dönekliğin seni paylayacak. Tanrın RAB'bi bırakmanın, Benden korkmamanın Ne kadar kötü, ne kadar acı olduğunu gör de anla."

Her Şeye Egemen Rab Yahve böyle diyor.

20 "Boyunduruğunu çok önce kırdın,

Bağlarını kopardın.

'Kulluk etmeyeceğim' dedin.

Gerçekten de her yüksek tepede,

Her bol yapraklı ağacın altında

Fahişe gibi yatıp kalktın.

21 Oysa ben seni en iyi cinsten

Seçme bir asma olarak dikmiştim.

Nasıl oldu da yozlaşıp yabanıl asmaya döndün?

22 Çamaşır sodasıyla yıkansan,

Bol kül suyu kullansan bile,

Suçun önümde yine leke gibi duruyor"

Diyor Rab Yahve.

32 Erden kız takılarını,

Gelin çeyizini unutabilir mi?

Ama halkım sayısız günlerce unuttu beni.

35 'Ben suçsuzum,

Kuşkusuz, RAB'bin bana öfkesi dindi' diyorsun.

Ama 'Günah işlemedim' dediğin için

Yargılayacağım seni.


Haftanın Mezmuru…Mezmur 31:1b] Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!


[8. Okuma] Yeremya 29:1, 4-14

1 Peygamber Yeremya'nın sürgünde sağ kalan halkın ileri gelenlerine, kâhinlerle peygamberlere ve Nebukadnessar'ın Yeruşalim'den Babil'e sürdüğü bütün halka Yeruşalim'den gönderdiği mektubun metni aşağıda yazılıdır.

4 İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB Yeruşalim'den Babil'e sürdüğü herkese şöyle diyor:

5 "Evler yapıp içinde oturun, bahçe dikip ürünlerini yiyin.

6 Evlenin, oğullarınız, kızlarınız olsun; oğullarınızı, kızlarınızı evlendirin. Onların da oğulları, kızları olsun. Orada çoğalın, azalmayın.

7 Sizi sürmüş olduğum kentin esenliği için uğraşın. O kent için RAB'be dua edin. Çünkü esenliğiniz onunkine bağlıdır."

8 Evet, İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki: "Aranızdaki peygamberlerle falcılara aldanmayın. Düş görmeye özendirdiğiniz kişilere kulak asmayın.

9 Çünkü onlar adımı kullanarak size yalan peygamberlik ediyorlar. Onları ben göndermedim." RAB böyle diyor.

10 RAB diyor ki: "Babil'de yetmiş yılınız dolunca sizinle ilgilenecek, buraya sizi geri getirmek için verdiğim iyi sözü tutacağım.

11 Çünkü sizin için düşündüğüm tasarıları biliyorum" diyor RAB. "Kötü tasarılar değil, size umutlu bir gelecek sağlayan esenlik tasarıları bunlar.

12 O zaman beni çağıracak, gelip bana yakaracaksınız. Ben de sizi işiteceğim.

13 Beni arayacaksınız, bütün yüreğinizle arayınca beni bulacaksınız.

14 Kendimi size buldurtacağım" diyor RAB. "Sizi eski halinize kavuşturacağım. Sizi sürdüğüm bütün yerlerden ve uluslardan toplayacağım" diyor RAB. "Ve sizi sürgün ettiğim yerden geri getireceğim."


Haftanın Mezmuru…Mezmur 31:1b] Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!


[9. Okuma]  II.Samuel 7:2-16

2 O sırada kral, Peygamber Natan'a, "Bak, ben sedir ağacından yapılmış bir sarayda oturuyorum. Oysa Tanrı'nın Sandığı bir çadırda duruyor!" dedi.

3 Natan, "Git, tasarladığın her şeyi yap, çünkü RAB seninledir" diye karşılık verdi.

4 O gece RAB Natan'a şöyle seslendi:

5 "Git, kulum Davut'a şöyle de: 'RAB diyor ki, oturmam için bana sen mi tapınak yapacaksın?

6 İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım günden bu yana konutta oturmadım. Bir çadırda orada burada konaklayarak dolaşıyordum.

7 İsrailliler'le birlikte dolaştığım yerlerin herhangi birinde, halkım İsrail'i gütmesini buyurduğum İsrail önderlerinden birine, neden bana sedir ağacından bir konut yapmadınız diye hiç sordum mu?

8 "Şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin: 'Her Şeye Egemen RAB diyor ki, halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım.

9 Her nereye gittiysen seninleydim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım.

10-11 Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya yerleştireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar, bir daha rahatsız edilmesinler. Kötü kişiler de halkım İsrail'e hakimler atadığım günden bu yana yaptıkları gibi, bir daha onlara baskı yapmasınlar. Seni bütün düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım. "'RAB senin için bir soy yetiştireceğini belirtiyor:

12 Sen ölüp atalarına kavuşunca, senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim.

13 Adıma bir tapınak kuracak olan odur. Ben de onun krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim.

14 Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Kötülük yapınca, onu insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla yola getireceğim.

15 Ama senin önünden kaldırdığım Saul'dan esirgediğim sevgiyi hiçbir zaman esirgemeyeceğim.

16 Soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak; tahtın sonsuza dek sürecektir."


Haftanın Mezmuru…Mezmur 31:1b] Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!


[10. Okuma] Yeremya 3:1-3, 13-15, 19-20, 22

Diyelim ki, bir adam karısını boşar, Kadın da onu bırakıp başka biriyle evlenir.

Adam bir daha o kadına döner mi? Bu davranış ülkeyi büsbütün kirletmez mi?

Oysa sen pek çok oynaşla fahişelik ettin,

Yine bana mı dönmek istiyorsun?" diyor RAB.

2 "Çıplak tepelere bak da gör. Sevişmediğin yer mi kaldı?

Çölde yaşayan bedevi gibi Yol kıyılarında oynaşlarını bekleyip durdun.

Fahişeliğinle, kötülüklerinle ülkeyi kirlettin.

3 Bu yüzden yağmurların ardı kesildi,

Bahar yağmuru yağmadı. Yüzsüz bir fahişeye benzedin,

Utanç duymak istemedin.

8 Fahişeliği yüzünden dönek İsrail'i boşayıp ona boşanma belgesini verdiğim halde, kızkardeşi hain Yahuda'nın hiç korkmadığını, gidip fahişelik ettiğini gördüm.

13 Ancak suçunu kabul et: Tanrın RAB'be başkaldırdın,

Her bol yapraklı ağacın altında Sevgini yabancı ilahlarla paylaştın,

Beni dinlemedin.'" Böyle diyor RAB.

14 "Geri dön, ey dönek halk" diyor RAB, "Çünkü kocan benim. Birinizi kentten, ikinizi bir boydan alıp Siyon'a geri getireceğim.

15 Size gönlüme göre çobanlar vereceğim; sizi bilgiyle, sağduyuyla güdecekler.

19 "Ben RAB, demiştim ki:

'Ne kadar isterdim

Seni çocuklarımdan saymayı;

Sana güzel ülkeyi,

Ulusların en güzel mirasını vermeyi!

Bana baba diyeceğini,

Benden hiç ayrılmayacağını sandım.

20 Ama bir kadın kocasına nasıl ihanet ederse,

Sen de bana öyle ihanet ettin, ey İsrail halkı!'"

Böyle diyor RAB.

22 "Geri dönün, ey dönek çocuklar,

Dönekliğinizi iyileştireyim."

Halk, "İşte buradayız, sana geliyoruz!" diyor,

"Çünkü Tanrımız RAB sensin.


Haftanın Mezmuru…Mezmur 31:1b] Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!


[11. Okuma] Yeremya 5:1-2, 6-7, 11, 14, 17-25

"Yeruşalim sokaklarında dolaşın, Çevrenize bakıp düşünün, Kent meydanlarını araştırın. Eğer adil davranan, Gerçeği arayan bir kişi bulursanız, Bu kenti bağışlayacağım.

2 'RAB'bin varlığı hakkı için' deseler de, Aslında yalan yere ant içiyorlar."

6 Bu yüzden ormandan bir aslan çıkıp onlara saldıracak, Çölden gelen bir kurt onları parça parça edecek, Bir pars kentlerinin önünde pusu kuracak, Oradan çıkan herkes parçalanacak. Çünkü isyanları çok, Döneklikleri sayısızdır.

7 "Yaptıklarından ötürü neden bağışlayayım seni? Çocukların beni terk etti, Tanrı olmayan ilahların adıyla ant içtiler. Onları doyurduğumda zina ettiler, Fahişelerin evlerine doluştular.

11 İsrail ve Yahuda halkı Bana sürekli ihanet etti" diyor RAB.

14 Bu yüzden, Her Şeye Egemen RAB Tanrı diyor ki: "Madem böyle şeyler konuşuyorsunuz, Ben de sözümü ağzınıza ateş, Bu halkı da odun edeceğim; Ateş onları yakıp yok edecek.

17 Ürününü, yiyeceklerini tüketecek, Oğullarını, kızlarını öldürecekler; Davarlarını, sığırlarını, Asmalarının, incir ağaçlarının meyvesini yiyecek, Güvendiğin surlu kentlerini Kılıçla yerle bir edecekler.

18 "Ama o günlerde bile sizi büsbütün yok etmeyeceğim" diyor RAB.

19 "'Tanrımız RAB neden bize bütün bunları yaptı?' diye sorduklarında, şöyle yanıtlayacaksın: 'Beni nasıl bıraktınız, ülkenizde yabancı ilahlara nasıl kulluk ettinizse, siz de kendinize ait olmayan bir ülkede yabancılara öyle kulluk edeceksiniz.'

20 "Yakup soyuna bildirin,

Yahuda halkına duyurun:

21 Ey gözleri olan ama görmeyen,

Kulakları olan ama işitmeyen,

Sağduyudan yoksun akılsız halk,

Şunu dinle:

22 Benden korkman gerekmez mi?" diyor RAB,

"Huzurumda titremen gerekmez mi?

Ben ki, sonsuza dek geçerli bir kuralla

Denize sınır olarak kumu koydum.

Deniz sınırı geçemez;

Dalgalar kabarsa da üstün gelemez,

Kükrese de sınırı aşamaz.

23 Ama bu halkın yüreği asi ve inatçı.

Sapmışlar, kendi yollarına gitmişler.

24 İçlerinden,

'Güz ve bahar yağmurlarını zamanında yağdıran,

Belli ürün biçme haftalarını bizim için koruyan

Tanrımız RAB'den korkalım' demiyorlar.

25 Bunları uzaklaştıran suçlarınızdı,

Bu iyilikten sizi yoksun bırakan günahlarınızdı.


Haftanın Mezmuru…Mezmur 31:1b] Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!


[12. Okuma]  Yeremya 7:1-2, 5-11, 15, 25-26, 29

RAB Yeremya'ya şöyle seslendi: 2 "RAB'bin Tapınağı'nın kapısında durup şu sözü duyur. De ki: "'RAB'bin sözünü dinleyin, ey RAB'be tapınmak için bu kapılardan giren Yahuda halkı!

5 Eğer yaşantınızı ve uygulamalarınızı gerçekten düzeltir, birbirinize karşı adil davranır, 6 yabancıya, öksüze, dula haksızlık etmez, burada suçsuz kanı akıtmaz, sizi yıkıma götüren başka ilahların ardınca gitmezseniz, 7 burada, sonsuza dek atalarınıza vermiş olduğum ülkede kalmanızı sağlarım. 8 Ne var ki, sizler işe yaramaz aldatıcı sözlere güveniyorsunuz. 9-10 "'Çalmak, adam öldürmek, zina etmek, yalan yere ant içmek, Baal'a buhur yakmak, tanımadığınız başka ilahların ardınca gitmek, bütün bu iğrençlikleri yapmak için mi bana ait olan tapınağa gelip önümde duruyor, güvenlikteyiz diyorsunuz? 11 Bana ait olan bu tapınak sizin için bir haydut ini mi oldu? Ama ben görüyorum neler yaptığınızı!' diyor RAB.

15 Kardeşlerinizi, bütün Efrayim soyunu nasıl attıysam, sizleri de öyle atacağım huzurumdan.'

25 Atalarınızın Mısır'dan çıktığı günden bu yana, size her gün defalarca peygamber kullarımı gönderdim. 26 Ama beni dinlemediniz, kulak asmadınız. İnat ederek atalarınızdan daha çok kötülük yaptınız.'

29 "'Saçını kes ve at, ey Yeruşalim,

Çıplak tepeler üzerinde ağıt yak.

Çünkü RAB, öfkesine uğramış kuşağı

Reddedip terk etti.'"


Haftanın Mezmuru…Mezmur 31:1b] Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!


[13. Okuma] Yeremya 13:15-16, 22-27

15 Dinleyin, kulak verin, Gururlanmayın,

Çünkü RAB konuştu.

16 Karanlık basmadan,

Kararan dağlarda

Ayaklarınız tökezlemeden

Tanrınız RAB'bi onurlandırın.

Siz ışık beklerken,

RAB onu kopkoyu, zifiri karanlığa çevirecek.

22 "Neden bütün bunlar başıma geldi?" dersen,

Günahlarının çokluğu yüzünden eteklerin açıldı,

Tecavüze uğradın.

23 Kûşlu derisinin rengini,

Pars beneklerini değiştirebilir mi?

Kötülük etmeye alışmış olan sizler de iyilik edemezsiniz.

24 "Çöl rüzgarının savurduğu saman çöpü gibi

Dağıtacağım sizleri.

25 Payın, sana ayırdığım pay bu olacak" diyor RAB.

"Çünkü beni unuttun,

Sahte ilahlara güvendin.

26 Ayıbın ortaya çıksın diye

Eteklerini yüzüne dek kaldıracağım.

27 Kırdaki tepeler üzerinde

Yaptığın iğrençlikleri -zinalarını,

Çapkın çapkın kişneyişini, yüzsüz fahişeliklerini- gördüm.

Vay başına geleceklere, ey Yeruşalim!

Ne zamana dek böyle kirli kalacaksın?"


Haftanın Mezmuru…Mezmur 31:1b] Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!


[14. Okuma] Hezekiel 6:1, 3-5, 7-11, 14

RAB bana şöyle seslendi:

3 De ki: 'Ey İsrail dağları, Rab Yahve'nin sözünü dinleyin. Rab Yahve dağlara, tepelere, derelere, vadilere şöyle diyor: Üzerinize kılıç göndereceğim, tapınma yerlerinizi yıkacağım. 4 Sunaklarınızı devirecek, buhur sehpalarınızı paramparça edeceğim. Kılıçtan geçirilmiş halkınızı putlarınızın önüne düşüreceğim. 5 İsrailliler'in cesetlerini putlarının önüne atacak, kemiklerini sunaklarının çevresine dağıtacağım.

7 Halkınız her yerde öldürülecek. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaksınız. 8 "'Birkaç kişiyi ölümden kurtaracağım. Ülkelere, uluslar arasına dağılan bazılarınız kılıçtan kurtulacak. 9 Kurtulanlar tutsak alındıkları uluslarda beni anımsayacaklar. Benden dönen sadakatsiz yüreklerinden, putları ardınca şehvete sürükleyen gözlerinden derin acı duydum. Yaptıkları kötülükler ve iğrenç uygulamalar yüzünden kendilerinden tiksinecekler. 10 Benim RAB olduğumu, başlarına bu felaketi getireceğimi boşuna söylemediğimi anlayacaklar. 11 "'Rab Yahve şöyle diyor: Ellerinizi çırpın, ayaklarınızı yere vurun, İsrail halkının bütün kötü ve iğrenç uygulamalarından ötürü inleyin! Çünkü kılıçla, kıtlıkla, salgın hastalıkla yok olacaklar.

14 Elimi onlara karşı uzatacak, çölden Rivla'ya kadar yaşadıkları ülkeyi yerle bir edip ıssız bırakacağım. O zaman benim RAB olduğumu anlayacaklar.'"


Haftanın Mezmuru…Mezmur 36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.


[15. Okuma]  Hezekiel 16:1-10, 14-16, 20-22, 52, 58-63

RAB bana şöyle seslendi: 2 "İnsanoğlu, Yeruşalim'e yaptığı iğrenç uygulamaları bildir. 3 De ki: 'Rab Yahve Yeruşalim'e şöyle diyor: Kökenin ve doğumun açısından Kenan ülkesindensin; baban Amorlu, annense Hitit'ti. 4 Doğduğun gün göbek bağın kesilmedi, temizlemek için seni yıkamadılar, tuzla ovalamadılar, kundağa sarmadılar. 5 Kimse bunlardan birini yapacak kadar sana acımadı, sevecenlik göstermedi. Senden tiksindikleri için doğduğun gün seni kıra attılar. 6 "'Yanından geçtim, senin kendi kanının içinde kımıldadığını gördüm. Kendi kanının içindeyken yaşa! dedim. Evet, Kendi kanının içindeyken yaşa! dedim. 7 Kırda yetişen bir bitki gibi seni geliştirdim. Geliştin, büyüdün, kusursuz bir güzelliğe eriştin. Göğüslerin oluştu, saçların uzadı. Ama çırılçıplaktın. 8 "'Yine yanından geçtim, sana baktım, sevgi çağındı. Giysimin eteğini üzerine serdim, çıplaklığını örttüm. Sana ant içtim, seninle antlaşma yaptım. Rab Yahve böyle diyor. Ve benim oldun. 9 "'Seni yıkadım, üzerindeki kanı temizledim, derine zeytinyağı sürdüm. 10 Sana işlemeli giysiler giydirdim, deriden çarık verdim. Beline ince keten kuşak bağladım, seni pahalı giysilerle örttüm,

14 Güzelliğinden ötürü ünün uluslar arasında yayıldı. Çünkü seni görkemimle donattığım için güzelliğin kusursuzdu. Rab Yahve böyle diyor. 15 "'Ama sen güzelliğine güvendin, ününü kullanarak fahişelik ettin. Her geçene gönlünü kaptırdın, kendini teslim ettin. 16 Giysilerinden alıp kendine süslü tapınma yerleri yaptın, oralarda fahişelik ettin. Böylesi ne olmuştur, ne de olacaktır.

20 "'Bana doğurduğun oğulları, kızları alıp yiyecek olarak putlara kurban ettin. Fahişelik etmen yetmiyormuş gibi, 21 çocuklarımı kesip sunu olarak ateşte putlara kurban ettin. 22 Bütün iğrenç uygulamalarını, fahişeliklerini yaparken gençlik günlerini, çırılçıplak olduğun, kanının içinde kımıldandığın zamanı anımsamadın.

52 Düşeceğin utanca katlanacaksın. Çünkü kızkardeşlerini haklı gibi gösterdin. İşlediğin günahlar onlarınkinden daha iğrenç olduğundan senin yanında suçsuz kalıyorlar. Bunun için utan ve düşeceğin utanca katlan. Çünkü kızkardeşlerini suçsuz çıkardın!

58 Ahlaksızlığının ve yaptığın iğrençliklerin sonuçlarına katlanacaksın. RAB böyle diyor. 59 "'Rab Yahve şöyle diyor: Seninle yaptığım antlaşmayı bozarak içtiğin andı küçümsedin. Ben de hak ettiğin biçimde seni cezalandıracağım. 60 Gençlik günlerinde seninle yaptığım antlaşmayı anımsayacağım. Seninle sonsuza dek kalıcı bir antlaşma yapacağım. 61 Büyük, küçük kızkardeşlerini yanına aldığında yaptıklarını anımsayacak ve utanacaksın. Seninle yaptığım antlaşmada olmadığı halde onları kızların olsunlar diye sana vereceğim. 62 Seninle yeniden antlaşma yapacağım, benim RAB olduğumu anlayacaksın. 63 Bütün yaptıklarını bağışladığımda, anımsayacak ve utanacaksın. Utancından bir daha ağzını açmayacaksın. Rab Yahve böyle diyor.'"


Haftanın Mezmuru…Mezmur 36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.


[16. Okuma]  Hezekiel 23: 1-2, 4-6, 11-13, 35-39, 46-49

RAB bana şöyle seslendi: 2 "İnsanoğlu, bir anneden doğma iki kadın vardı.

4 Büyüğünün adı Ohola, küçüğünün Oholiva'ydı. Benim oldular; oğullar, kızlar doğurdular. Ohola Samiriye'dir, Oholiva da Yeruşalim. 5-6 "Ohola benimken fahişelik etti. Oynaşları olan Asurlular'a gönül verdi. Hepsi de genç, yakışıklı, lacivertler kuşanmış savaşçılar, valiler, komutanlar, atlı askerlerdi.

11 "Kızkardeşi Oholiva bunu gördü, ama şehveti ve fahişelikleri kızkardeşininkinden daha utanç vericiydi. 12 O da hepsi de genç, yakışıklı Asurlular'a -valilere, komutanlara, iyi donanmış savaşçılara, atlılara- gönül verdi. 13 Kendisini ne kadar kirlettiğini gördüm. İkisi de aynı yolu izlediler.

35 "Bundan ötürü Rab Yahve şöyle diyor: Madem beni unuttun, bana sırt çevirdin, sen de ahlaksızlığının, fahişeliğinin cezasını yükleneceksin." 36 RAB bana seslendi: "İnsanoğlu, Ohola'yla Oholiva'yı yargılayacak mısın? Öyleyse onlara iğrenç uygulamalarını bildir. 37 Çünkü fahişelik ettiler, kan döktüler. Putlarıyla fahişelik ettiler; bana doğurdukları çocukları yiyecek olarak putlarına sundular. 38-39 Bununla kalmayarak, şunları da yaptılar: Çocuklarını putlara sundukları gün tapınağımı kirlettiler, Şabat günlerimi küçümsediler. Aynı gün tapınağıma girip onu kirlettiler. İşte tapınağımda bunları yaptılar.

46 "Rab Yahve şöyle diyor: Onları dehşete düşürecek, mallarını yağmalayacak bir kalabalık salacağım üzerlerine. 47 Onları taşa tutacak, kılıçlarıyla parçalayacaklar; oğullarını, kızlarını öldürecek, evlerini ateşe verecekler. 48 "Ülkede ahlaksızlığa son vereceğim. Öyle ki, bütün kadınlar için bir uyarı olsun bu, sizin yaptığınız ahlaksızlığı yapmasınlar. 49 Yaptığınız fahişeliklerin karşılığını ödeyecek, putlara tapınarak işlediğiniz günahların cezasını çekeceksiniz. Böylece benim Rab Yahve olduğumu anlayacaksınız."


Haftanın Mezmuru…Mezmur 36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.


[17. Okuma]  Hoşeya 1: 2-10

2 RAB Hoşea aracılığıyla konuşmaya başladığında ona şöyle dedi: "Git, kötü bir kadınla evlen, ondan zina çocukların olsun. Çünkü ülke halkı benden ayrılarak adice zina ediyor." 3 Böylece Hoşea gidip Divlayim'in kızı Gomer'le evlendi. Kadın hamile kalıp kendisine bir oğul doğurdu. 4 RAB Hoşea'ya, "Çocuğun adını Yizreel koy" dedi, "Çünkü çok geçmeden Yizreel'de dökülen kanın öcünü Yehu soyundan alacağım. İsrail krallığının sonunu getireceğim. 5 Ve o gün Yizreel Vadisi'nde İsrail'in yayını kıracağım." 6 Gomer yine hamile kaldı ve bir kız doğurdu. RAB Hoşea'ya, "Adını Lo-Ruhama koy" dedi, "Çünkü artık İsrail soyuna acımayacağım ki, onları bağışlayayım. 7 Ancak Yahuda soyuna acıyacağım. Ben kurtaracağım onları, ama yay, kılıç, savaş, at ve atlılar aracılığıyla değil, kendi aracılığımla." 8 Gomer Lo-Ruhama'yı sütten kesince yine hamile kaldı ve bir oğlan doğurdu. 9 RAB Hoşea'ya, "Adını Lo-Ammi koy" dedi, "Çünkü siz benim halkım değilsiniz, ben de sizin Tanrınız değilim. 10 "Yine de İsrailoğulları'nın sayısı denizin kumu gibi sayılamaz, ölçülemez olacak. Kendilerine, 'Siz benim halkım değilsiniz' denilen yerde, 'Yaşayan Tanrı'nın çocuklarısınız' denecek.


Haftanın Mezmuru…Mezmur 36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.


[18. Okuma]  Hoşeya 2:2-3, 5-7, 9-10, 13-20, 23

2 "Azarlayın ananızı, azarlayın, Çünkü o benim karım değil artık, Ben de onun kocası değilim. Yüzünden akan fahişeliği, Koynundan zinaları atsın.

3 Yoksa onu çırılçıplak soyacak, Anadan doğma edeceğim, Çöle, çorak toprağa çevirecek, Susuzluktan öldüreceğim.

5 Anaları zina etti, Onlara gebe kaldı, rezillik etti. 'Oynaşlarımın ardından gideceğim' dedi, 'Ekmeğimi, suyumu, yapağımı, ketenimi, zeytinyağımı, içkimi onlar veriyor.'

6 İşte bu yüzden onun yoluna dikenli çit çekeceğim, Yolunu bulamasın diye

Önüne duvar öreceğim.

7 Oynaşlarının ardına düşecek, Ama onlara erişemeyecek, Onları arayacak, Ama bulamayacak. O zaman, 'İlk kocama döneyim' diyecek, 'Çünkü o zamanki halim şimdikinden iyiydi!'

9 Bu yüzden zamanında tahılımı, Mevsiminde yeni şarabımı geri alacağım; Çıplak bedenini örten yapağımı, ketenimi çekip alacağım.

10 Evet, oynaşlarının önünde ayıbını ortaya çıkaracağım, Kimse elimden kurtaramayacak onu.

13 Cezalandıracağım onu, Baallar'a buhur yaktığı günler için; Halkalarla, takılarla süslenmiş, Oynaşlarının ardınca gitmiş, Beni unutmuştu" Diyor RAB.

14 "İşte bu yüzden onu ikna edip çöle götürecek, Onunla dostça konuşacağım.

15 Kendisine orada bağlar vereceğim,

Akor Vadisi'ni ona umut kapısı yapacağım.

Gençlik günlerinde olduğu gibi,

Mısır'dan çıktığı günlerde olduğu gibi,

Ezgiler söyleyecek.

16 Ve o gün gelecek" diyor RAB,

"Bana, 'kocam' diyeceksin;

Artık, 'efendim' demeyeceksin.

17 Ağzından Baallar'ın adını sileceğim,

Adları bir daha anılmayacak.

18 Kırdaki hayvanlarla, gökteki kuşlarla,

Toprakta yaşayan canlılarla,

Halkım için o gün antlaşma yapacağım;

Ülkeden yayı, kılıcı, savaşı kaldıracağım,

Güvenlik içinde yatıracağım onları.

19 Seni sonsuza dek kendime eş alacağım,

Doğruluk, adalet, sevgi, merhamet temelinde

Seninle evleneceğim.

20 Sadakatle seninle evleneceğim,

RAB'bi tanıyacaksın.

23 Onu ülkede kendim için ekeceğim,

'Merhamete ermeyecek' dediğime acıyacağım,

'Halkım değil' dediğime, 'Halkımsın' diyeceğim;

Onlar da bana, 'Tanrım' diyecekler.


Haftanın Mezmuru…Mezmur 36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.


[19. Okuma]  Hoşeya 4:1-4, 12-19

Ey İsrailliler, dinleyin RAB'bin sözünü,

Çünkü RAB'bin davası var bu ülkede yaşayanlarla; "Yok olmuş sevgi, sadakat, Tanrı bilgisi.

2 Lanet, yalan, adam öldürme, hırsızlık, Zina almış her şeyin yerini.

Zorbalık ediyorlar, Kan üstüne kan döküyorlar.

3 Bu yüzden ülke yas tutuyor, Tükeniyor orada yaşayan herkes,

Kırdaki hayvanlar, gökteki kuşlar Denizdeki balıklar...

4 "Ancak kimse kimseyle çekişmesin, Kimse kimseyi suçlamasın,

Çünkü halkın kâhinle çekişenlere benziyor.

12 Halkım tahta puta danışıyor, Değneğinden yanıt alıyor.

Çünkü zina ruhu onları saptırdı, Kendi Tanrıları'ndan ayrılarak zina ettiler.

13 Dağ başlarında kurban kesiyor,

Tepelerde meşe, kavak, sakız ağaçları altında buhur yakıyorlar,

Gölgeleri güzel olduğu için. Bu yüzden kızlarınız fahişelik ediyor,

Gelinleriniz zina.

14 Fahişelik ettiklerinde kızlarınızı,

Zina ettiklerinde gelinlerinizi cezalandırmayacağım.

Çünkü erkekleriniz fahişelerle oynaşıyor,

Putların tapınağında fuhuş yapanlarla kurban kesiyorlar.

Anlayışsız halk mahvolacak.

15 "Ey İsrail, sen zina etsen de, Yahuda suç işlemese bari.

"Gilgal'a gitmeyin, Beyt-Aven'e çıkmayın.

'Yaşayan RAB'bin hakkı için' diye ant içmeyin.

16 Çünkü İsrail inatçı bir inek gibi inat etti,

Şimdi RAB nasıl güder onları otlakta kuzu gibi?

17 Efrayim putlarına sarıldı, Bırak onu!

18 İçkileri tükendi, Hâlâ zina ediyorlar;

Önderleri rezilliğe gönül verdi.

19 Rüzgar onları kanatlarına sardı,

Kurbanları yüzünden utanacaklar.


Haftanın Mezmuru…Mezmur 36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.


[20. Okuma] Hoşeya 5:2-7, 12-15

2 Başkaldıranlar azıttıkça azıttı,

Ama ben hepsini yola getireceğim.

3 Efrayim'i tanırım,

İsrail'de de benim için gizli bir şey yok.

Çünkü daha yeni zina ettin, ey Efrayim,

Kirlenmiş İsrail.

4 Yaptıkları işler Tanrıları'na dönmeye izin vermiyor,

Çünkü zina ruhu var içlerinde,

RAB'bi tanımıyorlar.

5 İsrail'in gururu kendine karşı tanıklık ediyor;

Suç içinde tökezliyor İsrail'le Efrayim,

Yahuda da birlikte.

6 Davarlarıyla, sığırlarıyla RAB'bi aramaya gidecekler,

Ama bulamayacaklar.

Çünkü RAB onlardan uzaklaştı.

7 RAB'be ihanet ettiler,

Evlilik dışı çocuk yaptılar;

Şimdi yiyip bitirecek Yeni Ay törenleri,

Hem onları hem de tarlalarını.

12 Ben Efrayimliler'e karşı güve,

Yahuda halkına karşı küf gibi olacağım.

13 "Efrayim hastalığını,

Yahuda yarasını görünce,

Efrayim Asur'a gitti,

Büyük kraldan yardım istedi.

Ama o size şifa veremez,

Yaranızı iyileştiremez.

14 Çünkü ben Efrayim'e bir aslan,

Yahuda halkına genç bir aslan gibi saldıracağım.

Ben parçalayacağım onları,

Alıp götüreceğim, kurtaran çıkmayacak.

15 Sonra gidip yerime döneceğim,

Onlar suçlarını kabul edinceye,

Yüzümü arayıncaya dek orada kalacağım.

Sıkıntıya düşünce gayretle beni arayacaklar."


Haftanın Mezmuru…Mezmur 36:7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.


[21. Okuma] Hoşeya 6

"Gelin, RAB'be dönelim. Bizi O parçaladı,

O iyileştirecek. Bizi O yaraladı,

Yaramızı O saracak.

2 İki gün sonra bizi diriltecek,

Üçüncü gün ayağa kaldıracak,

Huzurunda yaşayalım diye.

3 RAB'bi tanıyalım,

RAB'bi tanımaya gayret edelim.

O tan gibi şaşmadan doğacak,

Yağmur gibi, toprağı sulayan

Bahar yağmurları gibi bize gelecektir."

4 Tanrı şöyle diyor:

"Ey Efrayim, ne yapayım sana?

Ey Yahuda, sana ne yapayım?

Sevginiz sabah sisine benziyor,

Erkenden uçup giden çiy gibi.

5 Bu yüzden sizi peygamberler aracılığıyla lime lime doğradım,

Ağzımdan çıkan sözlerle öldürdüm;

Yargılarım şimşek gibi ışıldıyor.

6 Çünkü ben kurban değil, bağlılıktan hoşlanırım,

Yakmalık sunulardan çok beni tanımanızı isterim.

7 Oysa onlar Adam Kenti'nde

Antlaşmaya uymadılar,

Orada bana ihanet ettiler.

8 Gilat kötülük yapanların kentidir,

Kan izleriyle doludur.

9 Haydut çeteleri nasıl pusuya yatarsa,

Kâhinler takımı da öyle;

Şekem yolunda adam öldürüyor,

Rezillik yapıyorlar.

10 İsrail halkında korkunç bir şey gördüm.

Efrayim zinaya kapılmış,

Kirlenmiş İsrail.

11a] "Ey Yahuda, senin için de bir hasat günü saptandı.

"Ne zaman halkımın durumunu düzeltmek,

7: 1 İsrail'e şifa vermek istesem,

Efrayim'in suçları,

Samiriye'nin kötülükleri ortaya çıkıyor.

Çünkü hile yapıyorlar,

Evlere hırsız giriyor,

Dışarda haydut çeteleri soygun yapıyor.

2 Ne var ki, düşünmüyorlar,

Kötülüklerini unutmadığımı.

Günahları kuşatıyor onları,

Gözümün önündeler.


Haftanın Mezmuru…Mezmur 43:3 Gönder ışığını, gerçeğini,

Yol göstersinler bana,

Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.


[22. Okuma] Tekvin 2:15-17; 3:1-7; 17:1-7, 15-16

2:15 RAB Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu.

16 Ona, «Bahçede istediğin ağacın meyvesini yiyebilirsin» diye buyurdu,

17 «Ama iyiyle kötüyü bilme ağacından yeme. Çünkü ondan yediğin gün kesinlikle ölürsün.»


3: 1 RAB Tanrı'nın yarattığı yabanıl hayvanların en kurnazı yılandı. Yılan kadına, «Tanrı gerçekten, 'Bahçedeki ağaçların hiçbirinin meyvesini yemeyin' dedi mi?» diye sordu.

2 Kadın, «Bahçedeki ağaçların meyvelerinden yiyebiliriz» diye yanıtladı,

3 «Ama Tanrı, 'Bahçenin ortasındaki ağacın meyvesini yemeyin, ona dokunmayın; yoksa ölürsünüz' dedi.»

4 Yılan, «Kesinlikle ölmezsiniz» dedi,

5 «Çünkü Tanrı biliyor ki, o ağacın meyvesini yediğinizde gözleriniz açılacak, iyiyle kötüyü bilerek Tanrı gibi olacaksınız.»

6 Kadın ağacın güzel, meyvesinin yemek için uygun ve bilgelik kazanmak için çekici olduğunu gördü. Meyveyi koparıp yedi. Yanındaki kocasına verdi, o da yedi.

7 İkisinin de gözleri açıldı. Çıplak olduklarını anladılar. Bu yüzden incir yaprakları dikip kendilerine önlük yaptılar.


17: 1Avram doksan dokuz yaşındayken RAB ona görünerek, "Ben Her Şeye Gücü Yeten Tanrı'yım" dedi, "Benim yolumda yürü, kusursuz ol.

2 Seninle yaptığım antlaşmayı sürdürecek, soyunu alabildiğine çoğaltacağım."

3 Avram yüzüstü yere kapandı. Tanrı,

4 "Seninle yaptığım antlaşma şudur:" dedi, "Birçok ulusun babası olacaksın.

5 Artık adın Avram değil, İbrahim olacak. Çünkü seni birçok ulusun babası yapacağım.

6 Seni çok verimli kılacağım. Soyundan uluslar doğacak, krallar çıkacak.

7 Antlaşmamı seninle ve soyunla kuşaklar boyunca, sonsuza dek sürdüreceğim. Senin ve senden sonra soyunun Tanrısı olacağım.

15 Tanrı İbrahim'e, "Karın Saray'a gelince, ona artık Saray demeyeceksin" dedi, "Bundan böyle onun adı Sara olacak.

16 Onu kutsayacağım; ondan sana bir oğul vereceğim. Onu kutsayacağım ve ulusların anası olacak. Halkların kralları onun soyundan çıkacak."


Haftanın Mezmuru…Mezmur 43:3 Gönder ışığını, gerçeğini,

Yol göstersinler bana,

Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.


[23. Okuma] Hoşeya 9:1, 7, 11-17

Ey İsrail, öteki halklar gibi sevinme, coşma!

Çünkü kendi Tanrı'na vefasızlık ederek zina ettin,

Harman yerlerinin tümünde zina kazancına gönül verdin.

7 Onların ceza günleri geldi,

Hesap günleri çattı.

Bunu bilsin İsrail!

Suçunuzun çokluğundan,

Düşmanlığınızın büyüklüğü yüzünden,

Peygamber aptal, ruhsal insan deli sayıldı.

11 Efrayim'in görkemi bir kuş gibi uçup gidecek,

Ne doğum ne gebelik olacak, kimse gebe kalmayacak.

12 Çocuklarını büyütseler bile,

Çocuklarından edeceğim onları,

Kimse kalmayıncaya dek;

Evet, vay başlarına,

Onları terk ettiğimde!

13 Efrayim'i, Sur Kenti gibi,

Güzel bir yere kurulmuş gördüm.

Ama Efrayim çocuklarını celladın önüne götürecek."

14 Ver onlara, ya RAB ne vereceksen!

Düşük yapan rahimler, sütsüz memeler ver.

15 "Gilgal'daki kötülükleri yüzünden,

Nefret ettim orada onlardan.

İşledikleri günahlardan ötürü,

Onları evimden kovacağım.

Artık sevmeyeceğim onları,

Bütün önderleri asidir.

16 Vuruldu Efrayim,

Kökleri kurudu,

Meyve vermeyecekler artık.

Çocuk doğursalar bile,

Rahimlerinin değerli meyvelerini öldüreceğim."

17 Reddedecek Tanrım onları,

Çünkü O'nu dinlemediler,

Uluslar arasında dolaşıp duracaklar.


Haftanın Mezmuru…Mezmur 43:3 Gönder ışığını, gerçeğini,

Yol göstersinler bana,

Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.


[24. Okuma]  Nahum 3:4-7, 11-12, 15-19

Elleri kanlı kentin vay haline! Yalanla, talanla dolu.

Yağmalamaktan geri kalmıyor.

4 Her şey o alımlı, büyücü fahişenin sınırsız ahlaksızlığından oldu.

Fahişeliğiyle ulusları, büyüleriyle halkları kendine tutsak etti.

5 Her Şeye Egemen RAB diyor ki:

"Sana karşıyım, ey Ninova!

Savuracağım eteklerini yüzüne.

Uluslara çıplaklığını, Halklara ayıp yerlerini göstereceğim.

6 Seni pislikle sıvayıp rezil edeceğim.

Dehşetle seyredecek herkes seni.

7 Seni kim görse kaçacak.

'Harabeye döndü Ninova' diyecekler,

'Kim dövünecek onun için?

Nereden bulalım onu avutacak birilerini?'"

11 Acıyla kendinden geçeceksin, ey Ninova,

Düşmanlarından korunacak yer arayacaksın.

12 Senin kalelerin incir ağacının ilk olgunlaşan meyvesi gibidir.

Bir silkeleyişte yiyenin ağzına düşecekler.

15 Orada ateş seni yiyip bitirecek,

Kılıç seni kesip biçecek.

Genç çekirgelerin yiyip bitirdiği ekin gibi yok olacaksın.

Çekirgeler gibi, genç çekirgeler gibi çoğalmalısın.

16 Tüccarlarının sayısı gökteki yıldızlardan çok.

Ama düşmanların genç çekirgeler gibi ülkeyi talan edip gidecekler.

17 Koruyucularınla görevlilerin serin günlerde duvarlara konan çekirgeler gibidir,

Güneş doğunca uçup kayıplara karışan çekirge sürüsü gibi.

18 Ey Asur Kralı, yöneticilerin öldü,

Uyudu sonsuza dek soyluların.

Halkın dağlara dağıldı.

Onları toplayacak kimse yok.

19 Uğradığın felaketten kurtuluş yok, yaraların ölümcül.

Başına gelenleri duyanlar sevinçle el ovuşturuyorlar.

Çünkü dinmeyen vahşetinden kim kaçabildi ki?


Haftanın Mezmuru…Mezmur 43:3 Gönder ışığını, gerçeğini,

Yol göstersinler bana,

Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.


[25. Okuma]  İşaya 1:10-18

10 Ey Sodom yöneticileri,

RAB'bin söylediklerini dinleyin;

Ey Gomora halkı,

Tanrımız'ın yasasına kulak verin.

11 "Kurbanlarınızın sayısı çokmuş,

Bana ne?" diyor RAB,

"Yakmalık koç sunularına,

Besili hayvanların yağına doydum.

Boğa, kuzu, teke kanı değil istediğim.

12 Huzuruma geldiğinizde

Avlularımı çiğnemenizi mi istedim sizden?

13 Anlamsız sunular getirmeyin artık.

Buhurdan iğreniyorum.

Kötülük dolu törenlere,

Yeni Ay, Şabat Günü kutlamalarına

Ve düzenlediğiniz toplantılara dayanamıyorum.

14 Yeni Ay törenlerinizden, bayramlarınızdan nefret ediyorum.

Bunlar bana yük oldu,

Onları taşımaktan yoruldum.

15 "Ellerinizi açıp bana yakardığınızda

Gözlerimi sizden kaçıracağım.

Ne kadar çok dua ederseniz edin dinlemeyeceğim.

Elleriniz kan dolu.

16 Yıkanıp temizlenin,

Kötülük yaptığınızı gözüm görmesin,

Kötülük etmekten vazgeçin.

17 İyilik etmeyi öğrenin,

Adaleti gözetin, zorbayı yola getirin,

Öksüzün hakkını verin,

Dul kadını savunun."

18 RAB diyor ki:

"Gelin, şimdi davamızı görelim.

Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa

Kar gibi akpak olacaksınız.

Elleriniz kırmız böceği gibi kızıl olsa da

Yapağı gibi bembeyaz olacak.


Haftanın Mezmuru…Mezmur 43:3 Gönder ışığını, gerçeğini,

Yol göstersinler bana,

Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.


[26 Okuma]  Yeremya 18:1-11

RAB Yeremya'ya şöyle seslendi:

2 "Kalk, çömlekçinin işliğine git; orada sana sesleneceğim."

3 Bunun üzerine çömlekçinin işliğine gittim. Çark üzerinde çalışıyordu.

4 Yaptığı balçıktan kap elinde bozulunca çömlekçi balçığa istediği biçmi vererek başka bir kap yaptı.

5 RAB bana yine seslendi:

6 "Bu çömlekçinin yaptığını ben de size yapamaz mıyım, ey İsrail halkı? diyor RAB. Çömlekçinin elinde balçık neyse, siz de benim elimde öylesiniz, ey İsrail halkı!

7 Bir ulusun ya da krallığın kökünden söküleceğini, yıkılıp yok edileceğini duyururum da,

8 uyardığım ulus kötülüğünden dönerse, başına felaket getirme kararımdan vazgeçerim.

9 Öte yandan, bir ulusun ya da krallığın kurulup dikileceğini duyururum da,

10 o ulus sözümü dinlemeyip gözümde kötü olanı yaparsa, ona söz verdiğim iyiliği yapmaktan vazgeçerim.

11 "Bu nedenle Yahuda halkıyla Yeruşalim'de yaşayanlara de ki: 'RAB şöyle diyor: İşte size bir felaket tasarlıyor, size karşı bir düzen kuruyorum. Onun için her biriniz kötü yolundan dönsün, yaşantınızı da davranışlarınızı da düzeltin.'


Haftanın Mezmuru…Mezmur 43:3 Gönder ışığını, gerçeğini,

Yol göstersinler bana,

Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.


[27. Okuma] Mika 6:1-8

RAB'bin söylediğine kulak verin:

Kalkın, davanızı dağların önünde dile getirin.

Tepeler duysun sesinizi.

2 Ey dağlar ve yeryüzünün sarsılmaz temelleri,

RAB'bin suçlamasını dinleyin.

Çünkü RAB halkından davacı,

İsrail'den şikâyetçi.

3 “Ey halkım, sana ne yaptım?” diyor RAB,

“Sana nasıl yük oldum, yanıt ver.

4 Seni Mısır'dan ben çıkardım,

Ben kurtardım seni kölelik diyarından.

Sana öncülük etsinler diye Musa'yı, Harun'u, Miryam'ı ben gönderdim.

5 Ey halkım, Moav Kralı Balak'ın neler öğütlediğini,

Beor oğlu Balam'ın ona nasıl yanıt verdiğini anımsa.

Şittim'den Gilgal'a dek olup biteni an.

Sizler için doğru olanı yaptığımı o zaman anlayacaksın.”

6 RAB'bin önüne ne ile çıkayım,

Yüce Tanrı'ya nasıl tapınayım?

O'nun önüne yakmalık sunuyla mı,

Bir yaşında danayla mı çıkayım?

7 Binlerce koç sunsam,

Zeytinyağından on binlerce dere akıtsam,

RAB hoşnut kalır mı?

Suçuma karşılık ilk oğlumu,

İşlediğim günah için bedenimin ürününü versem olur mu?

8 Ey insanlar, RAB iyi olanı size bildirdi.

Adil davranmanızdan, merhameti sevmenizden

Ve alçakgönüllülükle yolunda yürümenizden başka

Tanrınız RAB sizden ne istedi?


Haftanın Mezmuru…Mezmur 43:3 Gönder ışığını, gerçeğini,

Yol göstersinler bana,

Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.


[28. Okuma] Yeremya 22:

RAB bana dedi ki: "Yahuda Kralı'nın sarayına gidip şu haberi bildir:

2 'RAB'bin sözünü dinleyin, ey Davut'un tahtında oturan Yahuda Kralı'yla görevlileri ve bu kapılardan giren halk!

3 RAB diyor ki: Adil ve doğru olanı yapın. Soyguna uğrayanı zorbanın elinden kurtarın. Yabancıya, öksüze, dula haksızlık etmeyin, şiddete başvurmayın. Burada suçsuz kanı dökmeyin.

4 Bu buyrukları özenle yerine getirirseniz, Davut'un tahtında oturan krallar savaş arabalarıyla, atlarıyla bu sarayın kapılarından girecekler; görevlileriyle halkları da onları izleyecek.

5 Ancak bu buyruklara uymazsanız, diyor RAB, adım üzerine ant içerim ki, bu saray viraneye dönecek.'"

6 Çünkü Yahuda Kralı'nın sarayı için RAB diyor ki:

"Sen benim için Gilat gibisin,

Lübnan'ın doruğu gibi.

Ama hiç kuşkun olmasın, seni çöle döndürecek,

Kimsenin yaşamadığı kentlere çevireceğim.

7 Eli silahlı yok ediciler görevlendireceğim sana karşı.

En iyi sedir ağaçlarını kesecek,

Ateşe atacaklar.

8 "Bu kentten geçen birçok ulus birbirlerine, 'Neden RAB bu büyük kente böyle yaptı?' diye soracaklar.

9 Yanıt şöyle olacak: 'Çünkü Tanrıları RAB'bin antlaşmasını bıraktılar, başka ilahlara tapınıp kulluk ettiler.'"


Haftanın Mezmuru…Mezmur 68:20 Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı'dır,

Ölümden kurtarış yalnız Egemen RAB'be özgüdür.


[29. Okuma] İşaya 51:1-11

"Doğruluğun ardından giden,

RAB'be yönelen sizler, beni dinleyin:

Yontulduğunuz kayaya,

Çıkarıldığınız taş ocağına bakın.

2 Atanız İbrahim'e, sizi doğuran Sara'ya bakın.

Çağırdığımda tek kişiydi İbrahim,

Ama ben onu kutsayıp çoğalttım."

3 RAB Siyon'u ve bütün yıkıntılarını avutacak.

Siyon Çölü'nü Aden'e, bozkırı RAB'bin bahçesine döndürecek.

Orada coşku, sevinç,

Şükran ve ezgi olacak.

4 "Beni dinle, ey halkım,

Bana kulak ver, ey ulusum!

Yasa benden çıkacak,

Halklara ışık olarak adaletimi yerleştireceğim.

5 Doğruluğum yaklaştı,

Kurtarışım ortaya çıktı.

Halkları gücümle yöneteceğim.

Kıyı halkları bana umut bağladı,

Umutla gücümü bekliyorlar.

6 Başınızı kaldırıp göklere bakın,

Aşağıya, yeryüzüne bakın.

Çünkü bu gökler duman gibi dağılacak,

Giysi gibi eskiyecek yeryüzü;

Üzerinde yaşayanlar sinek gibi ölecek.

Ama benim kurtarışım sonsuz olacak,

Ardı kesilmeyecek adaletimin. (doğruluğumun?)

7 "Ey sizler, doğruluğu bilenler,

Yasamı yüreğinde taşıyan halk, dinleyin beni!

İnsanların aşağılamasından korkmayın,

Yılmayın sövgülerinden.

8 Güvenin yediği giysi gibi,

Kurtçuğun yediği yapağı gibi yitecekler.

Oysa zaferim (doğruluğum?) sonsuza dek kalacak,

Kurtarışım kuşaklar boyu sürecek."

9 Uyan, ey RAB'bin gücü, uyan, kudreti kuşan!

Eski günlerde, önceki kuşaklar döneminde olduğu gibi uyan!

Rahav'ı parçalayan,

Deniz canavarının bedenini deşen sen değil miydin?

10 Denizi, engin suların derinliklerini kurutan,

Fidyeyle kurtulanların geçmesi için

Denizin derinliklerini yola çeviren sen değil miydin?

11 RAB'bin fidyeyle kurtardıkları dönecek,

Sevinçle haykırarak Siyon'a varacak.

Yüzlerinde sonsuz bir sevinç olacak.

Onların olacak coşku ve sevinç,

Üzüntü ve inilti kaçacak.
Haftanın Mezmuru…Mezmur 68:20 Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı'dır,

Ölümden kurtarış yalnız Egemen RAB'be özgüdür.


[30. Okuma]  Yeremya 9:2-5, 7-9, 11, 13-17, 23-24

2 Keşke halkımı bırakabilmem,

Onlardan uzaklaşabilmem için

Çölde konaklayacak bir yerim olsa!

Hepsi zina ediyor,

Hain bir topluluk!

3 "Yalan söylemek için ülkede

Dillerini yay gibi geriyor,

Güçlerini gerçek yolunda kullanmıyorlar.

Kötülük üstüne kötülük yapıyor,

Beni tanımıyorlar" diyor RAB.

4 "Herkes dostundan sakınsın,

Kardeşlerinizin hiçbirine güvenmeyin.

Çünkü her kardeş Yakup gibi aldatıcı,

Her dost iftiracıdır.

5 Dost dostu aldatıyor,

Kimse gerçeği söylemiyor.

Dillerine yalan söylemeyi öğrettiler,

Suç işleye işleye yorgun düştüler.

7 Bundan ötürü Her Şeye Egemen RAB diyor ki:

"İşte, onları arıtıp sınayacağım,

Halkımın günahı yüzünden

Başka ne yapabilirim ki?

8 Dilleri öldürücü bir ok,

Hep aldatıyor.

Komşusuna esenlik diliyor,

Ama içinden ona tuzak kuruyor.

9 Bu yüzden onları cezalandırmayayım mı?" diyor RAB,

"Böyle bir ulustan öcümü almayayım mı?"

11 "Yeruşalim'i taş yığını,

Çakalların barınağı haline getireceğim.

Yahuda kentlerini

Kimsenin yaşayamayacağı bir viraneye döndüreceğim."

13 RAB, "Kendilerine verdiğim Yasa'yı bıraktılar, sözümü dinlemediler, Yasam'ı izlemediler" diyor, 14 "Onun yerine yüreklerinin inadını, atalarının öğrettiği gibi Baallar'ı izlediler." 15 Bunun için İsrail'in Tanrısı, Her Şeye Egemen RAB diyor ki: "Bu halka pelinotu yedirecek, zehirli su içireceğim. 16 Onları kendilerinin de atalarının da tanımadığı ulusların arasına dağıtacak, tümünü yok edene dek peşlerine kılıcı salacağım."

17 Her Şeye Egemen RAB diyor ki:

"İyi düşünün!

Ağıt yakan kadınları çağırın gelsinler.

En iyilerini çağırın gelsinler.

23 RAB şöyle diyor:

"Bilge kişi bilgeliğiyle,

Güçlü kişi gücüyle,

Zengin kişi zenginliğiyle övünmesin.

24 Dünyada iyilik yapanın,

Adaleti, doğruluğu sağlayanın

Ben RAB olduğumu anlamakla

Ve beni tanımakla övünsün övünen.

Çünkü ben bunlardan hoşlanırım" diyor RAB.


Haftanın Mezmuru…Mezmur 68:20 Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı'dır,

Ölümden kurtarış yalnız Egemen RAB'be özgüdür.


[31. Okuma] Amos 7:10-17

10 Beyt-El Kâhini Amasya, İsrail Kralı Yarovam'a haber gönderip şöyle dedi: "Amos İsrail'in göbeğinde sana düzen kurdu. Ülke onun bunca sözünü kaldıramaz.

11 Çünkü Amos diyor ki:

"'Yarovam kılıçla öldürülecek,

İsrail halkı kesinlikle ülkesinin dışına,

Sürgüne gönderilecek.'"

12 Bunun üzerine Amasya Amos'a, "Çek git, ey bilici!" dedi, "Yahuda'ya kaç. Ekmeğini orada kazan. Orada peygamberlik et.

13 Bir daha Beyt-El'de peygamberlik etme. Çünkü burası kralın kutsal yeri, krallık tapınağıdır."

14 Amos, "Ben ne peygamberdim ne de peygamber oğluydum" diye karşılık verdi, "Yalnızca sığır yetiştirirdim. Yabanıl incir ağaçlarına bakardım.

15 RAB beni sürünün ardından aldı, 'Git, halkım İsrail'e peygamberlik et' dedi.

16 Şimdi kulak ver RAB'bin sözlerine:

"'İsrail'e karşı peygamberlik etme,

İshak soyuna karşı konuşma!' diyorsun.

17 "Bu yüzden RAB şöyle diyor:

'Karın kentte fahişe olacak,

Oğulların, kızların kılıçtan geçirilecek.

Ölçü ipiyle paylaşılacak toprağın,

Sen ise kirli sayılan toprakta can vereceksin.

İsrail halkı kesinlikle ülke dışına,

Sürgüne gönderilecek.'"


Haftanın Mezmuru…Mezmur 68:20 Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı'dır,

Ölümden kurtarış yalnız Egemen RAB'be özgüdür.


[32. Okuma] II.Samuel 7:2-16

2 O sırada kral, Peygamber Natan'a, "Bak, ben sedir ağacından yapılmış bir sarayda oturuyorum. Oysa Tanrı'nın Sandığı bir çadırda duruyor!" dedi.

3 Natan, "Git, tasarladığın her şeyi yap, çünkü RAB seninledir" diye karşılık verdi.

4 O gece RAB Natan'a şöyle seslendi:

5 "Git, kulum Davut'a şöyle de: 'RAB diyor ki, oturmam için bana sen mi tapınak yapacaksın?

6 İsrail halkını Mısır'dan çıkardığım günden bu yana konutta oturmadım. Bir çadırda orada burada konaklayarak dolaşıyordum.

7 İsrailliler'le birlikte dolaştığım yerlerin herhangi birinde, halkım İsrail'i gütmesini buyurduğum İsrail önderlerinden birine, neden bana sedir ağacından bir konut yapmadınız diye hiç sordum mu?'

8 "Şimdi kulum Davut'a şöyle diyeceksin: 'Her Şeye Egemen RAB diyor ki, halkım İsrail'e önder olasın diye seni otlaklardan ve koyun gütmekten aldım.

9 Her nereye gittiysen seninleydim. Önünden bütün düşmanlarını yok ettim. Adını dünyadaki büyük adamların adı gibi büyük kılacağım.

10-11 Halkım İsrail için bir yurt sağlayıp onları oraya yerleştireceğim. Bundan böyle kendi yurtlarında otursunlar, bir daha rahatsız edilmesinler. Kötü kişiler de, halkım İsrail'e önderler atadığım günden bu yana yaptıkları gibi, bir daha onlara baskı yapmasınlar. Seni bütün düşmanlarından kurtarıp rahata kavuşturacağım. RAB senin için bir soy kuracağını belirtiyor.

12 "'Sen ölüp atalarına kavuşunca, senden sonra soyundan birini ortaya çıkarıp krallığını pekiştireceğim.

13 Adıma bir tapınak kuracak olan odur. Ben de onun krallığının tahtını sonsuza dek sürdüreceğim.

14 Ben ona baba olacağım, o da bana oğul olacak. Kötülük yapınca, onu insanların değneğiyle, insanların vuruşlarıyla yola getireceğim.

15 Ama senin önünden kaldırdığım Saul'dan esirgediğim gibi ondan sevgimi hiçbir zaman esirgemeyeceğim.

16 Soyun ve krallığın sonsuza dek önümde duracak; tahtın sonsuza dek sürecektir.'"


Haftanın Mezmuru…Mezmur 68:20 Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı'dır,

Ölümden kurtarış yalnız Egemen RAB'be özgüdür.


[33. Okuma] İşaya 52:13-53:6

52: 13 Bakın, kulum başarılı olacak;

Üstün olacak, el üstünde tutulup alabildiğine yüceltilecek.

14 Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor;

Biçmi, görünüşü öyle bozuldu ki,

İnsana benzer yanı kalmadı;

15 Pek çok ulus ona şaşacak,

Onun önünde kralların ağızları kapanacak.

Çünkü kendilerine anlatılmamış olanı görecekler,

Duymadıklarını anlayacaklar.


53: 1 Haberimize kim inandı?

RAB'bin gücü kime göründü?

2 O RAB'bin önünde bir fidan gibi,

Kurak yerdeki kök gibi büyüdü.

Bakılacak biçimden, güzellikten yoksundu.

Gönlümüzü çelen bir görünüşü de yoktu.

3 İnsanlarca hor görüldü,

Yapayalnız bırakıldı.

Acılar adamıydı, hastalığı yakından tanıdı.

İnsanların yüz çevirdiği biri gibi hor görüldü,

Ona değer vermedik.

4 Aslında hastalıklarımızı o taşıdı,

Acılarımızı o yüklendi.

Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını,

Vurulup ezildiğini sandık.

5 Oysa, bizim başkaldırılarımız yüzünden onun bedeni deşildi,

Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.

Esenliğimiz için gerekli olan ceza

Ona verildi.

Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

6 Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık,

Her birimiz kendi yoluna döndü.

Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.


Haftanın Mezmuru…Mezmur 68:20 Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı'dır,

Ölümden kurtarış yalnız Egemen RAB'be özgüdür.


[34. Okuma] Yeremya 31:27-27

27 "İsrail ve Yahuda'da insan ve hayvan tohumu ekeceğim günler yaklaşıyor" diyor RAB,

28 "Kökünden söküp yok etmek, yerle bir edip yıkmak, yıkıma uğratmak için onları nasıl gözledimse, kurup dikmek için de gözleyeceğim" diyor RAB.

29 "O günler insanlar artık,

'Babalar koruk yedi,

Çocukların dişleri kamaştı'

demeyecekler.

30 Herkes kendi suçu yüzünden ölecek. Koruk yiyenin dişleri kamaşacak.

31 "İsrail ve Yahuda halkıyla

Yeni bir antlaşma yapacağım günler geliyor" diyor RAB,

32 "Atalarını Mısır'dan çıkarmak için

Ellerinden tuttuğum gün

Onlarla yaptığım antlaşmaya benzemeyecek.

Onların kocası olmama karşın,

Bozdular o antlaşmamı" diyor RAB.

33 "Ama o günlerden sonra İsrail halkıyla

Yapacağım antlaşma şudur" diyor RAB,

"Yasamı içlerine yerleştirecek,

Yüreklerine yazacağım.

Onların Tanrısı ben olacağım,

Onlar da benim halkım olacak.

34 Bundan böyle kimse komşusunu ya da kardeşini,

'RAB'bi tanıyın' diye eğitmeyecek.

Çünkü küçük büyük hepsi

Tanıyacak beni" diyor RAB.

"Çünkü suçlarını bağışlayacak,

Günahlarını artık anmayacağım."

35 Gündüz ışık olsun diye güneşi sağlayan,

Gece ışık olsun diye ayı, yıldızları düzene koyan,

Dalgaları kükresin diye denizi kabartan RAB

-O'nun adı Her Şeye Egemen Yahve'dir- diyor ki:

36 "Eğer kurulan bu düzen önümden kalkarsa,

İsrail soyu sonsuza dek

Önümde ulus olmaktan çıkar" diyor RAB.

37 RAB şöyle diyor:

"Gökler ölçülebilse,

Dünyanın temelleri incelenip anlaşılabilse,

İsrail soyunu bütün yaptıkları yüzünden

Reddederim" diyor RAB.


Haftanın Mezmuru…Mezmur 68:20 Tanrımız kurtarıcı bir Tanrı'dır,

Ölümden kurtarış yalnız Egemen RAB'be özgüdür.


[35. Okuma] Hoşeya 7:1-4, 7-10, 13-16

1 İsrail'e şifa vermek istesem,

Efrayim'in suçları,

Samiriye'nin kötülükleri ortaya çıkıyor.

Çünkü hile yapıyorlar,

Evlere hırsız giriyor,

Dışarda haydut çeteleri soygun yapıyor.

2 Ne var ki, düşünmüyorlar,

Kötülüklerini unutmadığımı.

Günahları kuşatıyor onları,

Gözümün önündeler.

3 "Kralı kötülükleriyle,

Önderleri yalanlarıyla sevindiriyorlar.

4 Hepsi zinaya düşkün,

Yoğrulan hamur ekşiyinceye dek

Fırıncının ateşini karıştırmaya gerek duymadığı fırın gibi kızgınlar.

7 Hepsi fırın gibi kızgındır,

Yutar yöneticilerini.

Bütün kralları düştü,

Kimse yardıma çağırmıyor beni.

8 "Efrayim öteki halklarla karışıyor,

Çevrilmemiş pideye döndü.

9 Gücünü yabancılar yedi,

Farkında değil;

Saçlarına ak düştü,

Farkında değil.

10 İsrail'in gururu kendine karşı tanıklık ediyor;

Bütün bunlara karşın

Yine de dönmüyorlar ben, Tanrıları RAB'be,

Aramıyorlar beni.

13 Vay onların haline,

Çünkü benden uzaklaştılar!

Felaket gelecek başlarına,

Çünkü başkaldırdılar bana!

Ben onları fidyeyle kurtarmak istiyorum,

Onlarsa iftira ediyor bana.

14 Yürekten yakarmıyorlar,

Uluyorlar yataklarının üzerinde.

Tahıl ve yeni şarap için kendilerini yaralıyor,

Bana sırt çeviriyorlar.

15 Ben onları eğittim, bileklerine güç verdim,

Onlarsa bana düzen kuruyor.

16 Dönüyorlar,

Ama Yüce Olan'a değil;

Kusurlu yay gibiler.

Arsız dilleri yüzünden

Önderleri kılıçtan geçirilecek.

Mısır'da gülünç duruma düşecekler bu yüzden.


Haftanın Mezmuru…I.Korintliler1:23 Ama biz, çarmıha gerilmiş olan Mesih'i tanıtıyoruz. Yahudiler bunu bir yüzkarası, diğer uluslar da saçmalık sayarlar.

24 Oysa Mesih, çağrılmış olanlar için, ister Yahudi ister Grek olsunlar, Tanrı'nın gücü ve Tanrı'nın bilgeliğidir.


[36. Okuma] İşaya 50:4-10

4 Yorgunlara sözle destek olmayı bileyim diye Egemen RAB bana eğitilmişlerin dilini verdi. Eğitilenler gibi dinleyeyim diye kulağımı uyandırır her sabah.

5 Egemen RAB kulağımı açtı,

Karşı koymadım, geri çekilmedim.

6 Bana vuranlara sırtımı açtım,

Yanaklarımı uzattım sakalımı yolanlara.

Aşağılamalardan, tükürükten yüzümü gizlemedim.

7 Egemen RAB bana yardım ettiği için

Utanç duymam.

Kararımdan dönmem,

Utandırılmayacağımı bilirim.

8 Beni haklı çıkaran yakınımda.

Benden davacı olan kim, yüzleşelim,

Kimdir hasmım, karşıma çıksın.

9 Bana yardım eden Egemen RAB'dir,

Kim suçlu çıkaracak beni?

Onların hepsi giysi gibi eskiyecek,

Tümünü güve yiyip bitirecek.

10 Aranızda RAB'den korkan,

Kulunun sözünü dinleyen kim var?

Karanlıkta yürüyen, ışığı olmayan,

RAB'bin adına güvensin, Tanrısı'na dayansın.


Haftanın Mezmuru…İşaya 56 : 4 Çünkü RAB diyor ki,

"Şabat günlerimi tutan,

Beni hoşnut edeni seçen,

Antlaşmama sımsıkı bağlı kalan hadıma

5 Evimde, evimin dört duvarı arasında

Oğullardan da kızlardan da daha iyi bir anıt ve ad vereceğim;

Yok edilemez, ebedi bir ad olacak bu.

56: 7 Kutsal dağıma getirip

Dua evimde sevindireceğim.

Yakmalık sunularıyla kurbanları

Sunağımda kabul edilecek,

Çünkü evime 'Bütün ulusların dua evi denecek."


[37. Okuma]

Yeremyanın Mersiyeleri 1: 1-2, 6-12

O kent ki, insan doluydu,

Nasıl da tek başına kaldı şimdi!

Büyüktü uluslar arasında,

Dul kadına döndü!

Soyluydu iller arasında,

Angarya altına düştü!

2 Geceleyin acı acı ağlıyor,

Yanaklarında gözyaşı;

Avutan tek kişi bile yok

Bunca oynaşı arasında.

Dostları ona hainlik etti,

Düşman oldu.

6 Siyon kızının bütün güzelliği uçtu,

Önderleri otlak bulamayan geyiklere döndü,

Dermanları kesildi

Kendilerini kovalayanların önünde.

7 Yeruşalim sıkıntı içinde başıboş dolaşırken

Eski günlerdeki varlığını anımsıyor.

Halkı hasmının eline düşüp de

Yardımına koşan çıkmayınca,

Hasımları haline bakıp

Yıkılışına güldüler.

8 Yeruşalim büyük günah işledi,

Bu yüzden kirlendi.

Ona saygı duyanların hepsi

Şimdi onu hor görüyor,

Çünkü onu çıplak gördüler.

O da inleyip öbür yana dönüyor.

9 Kirliliği eteklerindeydi,

Sonunu düşünmedi;

Bu yüzden düşüşü korkunç oldu,

Avutanı yok.

"Ya RAB, düşkün halimi gör,

Çünkü düşmanım kazandı!"

10 Değerli her şeyine düşman el uzattı.

Tapınağına başka ulusların girdiğini gördü,

Topluluğuna girmesini yasakladığın uluslar.

11 Halkı inleyip ekmek arıyor,

Yeniden güçlerine kavuşmak için

Değerli neleri varsa ekmekle değiştiler;

"Bak da gör, ya RAB, ne kadar sefil oldum."

12 "Ey sizler, yoldan geçenler,

Sizin için önemi yok mu bunun?

Bakın da görün, başıma gelen dert gibisi var mı?

Öyle bir dert ki, RAB öfkesinin alevlendiği gün

Başıma yağdırdı onu.


Haftanın Mezmuru…Koloseliler 3:16 Mesih'in sözü tüm zenginliğiyle içinizde yaşasın. Tüm bilgelikle birbirinize öğretin, öğüt verin, mezmurlar, ilahiler ve ruhsal ezgiler söyleyerek yüreklerinizde şükranla Tanrı'ya nağmeler yükseltin.


[38. Okuma] Yeremyanın Mersiyeleri 1:17-22

17 "Siyon ellerini açmış, Ama onu avutan yok.

RAB Yakup soyuna karşı buyruk verdi,

Komşuları ona hasım olsun, dedi.

Yeruşalim aralarında paçavraya döndü.

18 "RAB haklıdır, çünkü buyruğuna karşı geldim.

Şimdi dinleyin, ey halklar, çektiğim acıyı görün;

Erden kızlarım, gençlerim sürgüne gitti.

19 Oynaşlarımı çağırdım,

Ama aldattılar beni.

Yeniden güçlerine kavuşmak için yiyecek ararken

Kâhinlerimle önderlerim kentte can verdi.

20 "Gör, ya RAB, ne sıkıntılar çektiğimi,

İçim kanıyor,

Yüreğim buruk, çünkü çok asilik ettim;

Dışarıda kılıç beni çocuklarımdan ayırmakta,

İçerdeyse ölüm kol gezmekte.

21 İnlediğimi duydular,

Beni avutan olmadı.

Bütün düşmanlarım başıma gelen felaketi duydu,

Sen yaptın diye sevinçten coştular.

İlan ettiğin günü getir,

Onlar da benim gibi olsunlar.

22 Yaptıkları her kötülüğü anımsa,

İsyanlarımdan ötürü bana ne yaptınsa onlara da yap;

Çünkü sürekli inliyor, baygınlık geçiriyorum."


Haftanın Mezmuru…Mezmur 61: 1 Ey Tanrı, yakarışımı işit,

Duama kulak ver!

2 Sana seslenirim yeryüzünün öbür ucundan,

Yüreğime hüzün çökünce.

Erişemeyeceğim yüksek bir kayaya çıkar beni,


[39. Okuma] Yeremyanın Mersiyeleri 2: 1-9, 14-17

Rab öfkelenince Siyon kızını nasıl bulutla kapladı! İsrail'in görkemini gökten yere fırlattı, Öfkelendiği gün ayağını dayadığı iskemleyi anımsamadı.

2 Yakup soyunun yaşadığı her yeri acımadan yuttu, Yahuda kızının surlu kentlerini gazabıyla yıktı, Yerle bir etti onları, Krallığını ve önderlerini alçalttı.

3 Kızgın öfkesiyle İsrail'in gücünü kökünden kesti, Düşmanın önünde sağ elini onların üstünden çekti, Çevresini yiyip bitiren alevli ateş gibi Yakup soyunu yaktı.

4 Düşman gibi yayını gerdi, Hasım gibi sağ elini kaldırdı, Göz zevkini okşayan herkesi öldürdü, Gazabını Siyon kızının çadırı üstüne ateş gibi döktü.

5 Rab adeta bir düşman olup İsrail'i yuttu, Bütün saraylarını yutup surlu kentlerini yıktı, Yahuda kızının feryadını, figanını arşa çıkardı.

6 Bahçe çardağını söker gibi kendi çardağını söküp attı, Buluşma Yeri'ni yok etti, RAB Siyon'da bayram ve Şabat günlerini unutturdu, Şiddetli öfkesi yüzünden kralı da kâhini de reddetti.

7 Rab sunağını attı, Tapınağını terk etti;

Siyon saraylarını çeviren surları düşman eline bıraktı. Bayram gününde olduğu gibi, Düşman RAB'bin Tapınağı'nda sevinç çığlıkları attı.

8 RAB Siyon kızının surlarını yıkmaya karar verdi, İpi gerdi ve yıkmaktan el çekmedi, İç ve dış surlara yas tutturdu,

İkisinin de gücü tükendi.

9 Siyon'un kapıları yere battı, RAB kapı sürgülerini kırıp yok etti, Kralıyla önderleri başka ulusların arasında kaldı,

Kutsal Yasa uygulanmaz oldu,

Peygamberlerine RAB'den görüm gelmiyor artık.

14 Peygamberlerin senin için boş ve anlamsız görümler gördüler,

Seni eski haline kavuşturmak için suçunu ortaya çıkarmadılar,

Seni ayartacak boş görümler gördüler.

15 Yoldan geçen herkes el çırparak seninle alay ediyor,

Yeruşalim kızına baş sallayıp ıslık çalarak,

'Bütün dünyanın sevinci, güzellik simgesi dedikleri kent bu mu?' diyorlar.

16 Düşmanlarının hepsi seninle alay etti,

Islık çalıp diş gıcırdatarak,

'Onu yuttuk' diyorlar,

'İşte beklediğimiz gün, sonunda gördük onu.'

17 RAB düşündüğünü yaptı,

Geçmişte söylediği sözü yerine getirdi,

Yıktı, acımadı,

Düşmanı senin haline sevindirdi,

Hasımlarını güçlü kıldı.


Haftanın Mezmuru…I.Korintliler 5:8 Bunun için eski mayayla, kin ve kötülük mayasıyla değil, içtenliğin ve dürüstlüğün mayasız ekmeğiyle bayram edelim.


[40. Okuma] Yeremyanın Mersiyeleri 3:1-9, 19-33

RAB'bin gazap değneği altında acı çeken adam benim.

2 Beni güttü, Işıkta değil karanlıkta yürüttü.

3 Evet, dönüp dönüp bütün gün bana elini kaldırıyor.

4 Etimi, derimi yıprattı, kemiklerimi kırdı.

5 Beni kuşattı, Acı ve zahmetle sardı çevremi.

6 Çoktan ölmüş ölüler gibi Beni karanlıkta yaşattı.

7 Çevreme duvar çekti, dışarı çıkamıyorum,

Zincirimi ağırlaştırdı.

8 Feryat edip yardım isteyince de

Duama set çekiyor.

9 Yontma taşlarla yollarımı kesti,

Dolaştırdı yollarımı.

19 Acımı, başıboşluğumu,

Pelinotuyla ödü anımsa!

20 Hâlâ onları düşünmekte

Ve sıkılmaktayım.

21 Ama şunu anımsadıkça umutlanıyorum:

22 RAB'bin sevgisi hiç tükenmez,

Merhameti asla son bulmaz;

23 Her sabah tazelenir onlar,

Sadakatin büyüktür.

24 "Benim payıma düşen RAB'dir" diyor canım,

"Bu yüzden O'na umut bağlıyorum."

25 RAB kendisini bekleyenler,

O'nu arayan canlar için iyidir.

26 RAB'bin kurtarışını sessizce beklemek iyidir.

27 İnsan için boyunduruğu gençken taşımak iyidir.

28 RAB insana boyunduruk takınca,

İnsan tek başına oturup susmalı;

29 Umudunu kesmeden yere kapanmalı,

30 Kendisine vurana yanağını dönüp Utanca doymalı;

31 Çünkü Rab kimseyi sonsuza dek geri çevirmez.

32 Dert verse de,

Büyük sevgisinden ötürü yine merhamet eder;

33 Çünkü isteyerek acı çektirmez, İnsanları üzmez.


Haftanın Mezmuru…Yeremyanın Mersiyeleri 5: 15 Yüreğimizin sevinci durdu,

Oyunumuz yasa döndü.

16 Taç düştü başımızdan,

Vay başımıza!

Çünkü günah işledik.


[41. Okuma] Yeremyanın Mersiyeleri 3:37-58

37 Rab buyurmadıkça kim bir şey söyler de yerine gelir?

38 İyilikler gibi felaketler de Yüceler Yücesi'nin ağzından çıkmıyor mu?

39 İnsan, yaşayan insan

Niçin günahlarının cezasından yakınır?

40 Davranışlarımızı sınayıp gözden geçirelim,

Yine RAB'be dönelim.

41 Ellerimizin yanısıra yüreklerimizi de göklerdeki Tanrı'ya açalım:

42 "Biz karşı çıkıp başkaldırdık,

Sen bağışlamadın.

43 Öfkeyle örtünüp bizi kovaladın,

Acımadan öldürdün.

44 Dualar sana erişmesin diye

Bulutları örtündün.

45 Uluslar arasında bizi pisliğe, süprüntüye çevirdin.

46 Düşmanlarımızın hepsi bizimle alay etti.

47 Dehşet ve çukur, kırgın ve yıkım çıktı önümüze.

48 Kırılan halkım yüzünden

Gözlerimden sel gibi yaşlar akıyor.

49 Durup dinmeden yaş boşanıyor gözümden,

50 RAB göklerden bakıp görünceye dek.

51 Kentimdeki kızların halini gördükçe

Yüreğim sızlıyor.

52 Boş yere bana düşman olanlar bir kuş gibi avladılar beni.

53 Beni sarnıca atıp öldürmek istediler,

Üzerime taş attılar.

54 Sular başımdan aştı, 'Tükendim' dedim.

55 "Sarnıcın dibinden sana yakardım, ya RAB;

56 Sesimi, 'Ahıma, çağrıma kulağını kapama!' dediğimi duydun.

57 Seni çağırınca yaklaşıp, 'Korkma!' dedin.

58 Davamı sen savundun, ya Rab,

Canımı fidyeyle kurtardın.


Haftanın Mezmuru…Mezmur 13: 3 Gör halimi, ya RAB, yanıtla Tanrım,

Gözlerimi aç, ölüm uykusuna dalmayayım.

4 Düşmanlarım, "Onu yendik!" demesin,

Sarsıldığımda hasımlarım sevinmesin.


[42. Okuma] Eyüp 14:1-14

"İnsanı kadın doğurur,

Günleri sayılı ve sıkıntı doludur.

2 Çiçek gibi açıp solar,

Gölge gibi gelip geçer.

3 Gözlerini böyle birine mi dikiyorsun,

Yargılamak için önüne çağırıyorsun?

4 Kim temizi kirliden çıkarabilir?

Hiç kimse!

5 Madem insanın günleri belirlenmiş,

Aylarının sayısı saptanmış,

Sınır koymuşsun, öteye geçemez;

6 Gözünü ondan ayır da,

Çalışma saatini dolduran gündelikçi gibi rahat etsin.

7 "Oysa bir ağaç için umut vardır,

Kesilse, yeniden sürgün verir,

Eksilmez filizleri.

8 Kökü yerde kocasa,

Kütüğü toprakta ölse bile,

9 Su kokusu alır almaz filizlenir,

Bir fidan gibi dal budak salar.

10 İnsan ise ölüp yok olur,

Son soluğunu verir ve her şey biter.

11 Suyu akıp giden göl

Ya da kuruyan ırmak nasıl çöle dönerse,

12 İnsan da öyle, yatar, bir daha kalkmaz,

Gökler yok oluncaya dek uyanmaz,

Uyandırılmaz.

13 "Keşke beni ölüler diyarına gizlesen,

Öfken geçinceye dek saklasan,

Bana bir süre versen de, beni sonra anımsasan.

14 İnsan ölür de dirilir mi?

Başka biri nöbetimi devralıncaya dek

Savaş boyunca umutla beklerdim.


Haftanın Mezmuru…

Gündüz Duası Okumaları


Alçalış Dönemi 1./.3 Haftalar

Pazar: Mezmur 150, Tesniye 6:1-12

Pazartesi: Mezmur 145, Tesniye 6:13-25

Salı: Mezmur 146 Tesniye, Tesniye 8:1-20

Çarşamba: Mezmur 147:1-11 Tesniye 9:(1-3) 4-12

Perşembe: Mezmur 147:12-20, Tesniye 9:13-10:5

Cuma: Mezmur 148; Tesniye 10:12-22

Cumartesi: Mezmur 149 Tesniye 11:18-28


Alçalış Dönemi 2./4. Haftalar

Pazar: Mezmur 150; 121

Pazartesi: Mezmur 145; 122

Salı: Mezmur 146; 123

Çarşamba: Mezmur 147:1-11; 124

Perşembe: Mezmur 147:12-20; 125

Cuma: Mezmur 148; 126

Cumartesi: Mezmur 149; 127


Alçalış Dönemi 5./6. Haftalar

Pazar: Mezmur 150; 128

Pazartesi: Mezmur 145; 129

Salı: Mezmur 146; 130

Çarşamba: Mezmur 147:1-11; 131

Perşembe: Mezmur 147:12-20; 132

Cuma: Mezmur 148; 133; 134

Cumartesi: Mezmur 149; 120


Akşam Duası Okumaları


İlave/Alternatif Okumalar:

Pazartesi: Mezmur 44 [24]

Salı: Mezmur 47; [48]

Çarşamba: Mezmur 53 [82]

Perşembe: Mezmur 59; 60 [94:1-95:3]

Cumartesi: Mezmur 138 [81]

Cumartesi: Mezmur 139:1-17 ya da 139:1-23, [93]


Kül Çarşambasından Sonra / Perşembe

Akşam: Mezmur 46; 102, Titus 1:1-16


Kül Çarşambasından Sonra / Cuma

Mezmur 105; 49, Titus 2:1-15


Kül Çarşambasından Sonra / Cumartesi

Mezmur 31; 143, Titus 3:1-15


Kül Çarşambasından Sonra 1. Pazar

Lent-1 / Alçalış Dönemi 1. Pazar

Mezmur 42; 32, I.Korintliler 1:18-31


Pazartesi

Mezmur 103; 6, İbraniler 2:11-18


Salı

Mezmur 25; 91, İbraniler 3:1-11


Çarşamba

Mezmur 27; 51, İbraniler 3:12-19


Perşembe

Mezmur 46; 102, İbraniler 4:1-10


Cuma

Mezmur 105; 49; İbraniler 4:11-16


Cumartesi

Mezmur 31; 143, İbraniler 5:1-10


Kül Çarşambasından Sonra 2. Pazar

Lent-2 / Alçalış Dönemi 2. Pazar

Mezmur 42; 32, I.Korintliler 3:11-23


Pazartesi

Mezmur 103; 6, Romalılar 1:1-15


Salı

Mezmur 25; 91, Romalılar 1:16-25


Çarşamba

Mezmur 27; 51,

Romalılar 1:(26-27) 28-2:11


Perşembe

Mezmur 46; 102, Romalılar 2:12-24


Cuma

Mezmur 105; 49; Romalılar 2:25-3:18


Cumartesi

Mezmur 31; 143, Romalılar 3:19-31


Kül Çarşambasından Sonra 3. Pazar

Lent-3 / Alçalış Dönemi 3. Pazar

Mezmur 42; 32, I.Korintliler 6:12-20


Pazartesi

Mezmur 103; 6, Romalılar 4:1-12


Salı

Mezmur 25; 91, Romalılar 4:13-25


Çarşamba

Mezmur 27; 51 Romalılar 5:1-11


Perşembe

Mezmur 46; 102, Romalılar 5:12-21


Cuma

Mezmur 105; 49; Romalılar 6:1-11


Cumartesi

Mezmur 31; 143, Romalılar 6:12-23


Kül Çarşambasından Sonra 4. Pazar

Lent-4 / Alçalış Dönemi 4. Pazar

Mezmur 42; 32, Galatyalılar 4:21-5:1


Pazartesi

Mezmur 121; 6, Romalılar 7:1-12


Salı

Mezmur 25; 91, Romalılar 7:13-25


Çarşamba

Mezmur 27; 51, Romalılar 8:1-11


Perşembe

Mezmur 46; 102, Romalılar 8:12-27


Cuma

Mezmur 105; 49; Romalılar 8:28-39


Cumartesi

Mezmur 31; 143, Romalılar 9:1-18


Kül Çarşambasından Sonra 5. Pazar

Lent-5 / Alçalış Dönemi 5. Pazar

Mezmur 42; 32, I.Korintliler 9:19-27


Pazartesi

Mezmur 121; 6, Romalılar 9:19-33


Salı

Mezmur 25; 91, Romalılar 10:1-13


Çarşamba

Mezmur 27; 51, Romalılar 10:14-21

Perşembe

Mezmur 46; 102, Romalılar 11:1-12


Cuma

Mezmur 105; 49; Romalılar 11:13-24


Cumartesi

Mezmur 31; 143, Romalılar 11:25-36


Kül Çarşambasından Sonra 6. Pazar

Lent-6 / Alçalış Dönemi 6. Pazar

Mezmur 42; 32, Matta 21:12-17


Pazartesi

Mezmur 121; 6, Yuhanna 12:9-19


Salı

Mezmur 25; 91, Yuhanna 12:20-26


Çarşamba

Mezmur 27; 51, Yuhanna 12:27-36


Perşembe

Mezmur 46; 102,

Yuhanna 17:1-11 (12-26)


Cuma

Mezmur 105; 49; Yuhanna 19:38-42


Cumartesi

Efesliler 5:14,

Mezmur 31; 143, Romalılar 8:1-11


Yatsı Duası Okumaları


Kül Çarşambası – Cumartesi / Yatsı Duaları


Mezmur 90:13 Vazgeç, ya RAB! Öfken ne zamana dek sürecek?

Acı kullarına!

14 Sabah bizi sevginle doyur,

Ömrümüz boyunca sevinçle haykıralım.

15 Kaç gün bizi sıkıntıya soktunsa,

Kaç yıl çile çektirdinse,

O kadar sevindir bizi.

16 Yaptıkların kullarına,

Görkemin onların çocuklarına görünsün.

17 Tanrımız Rab bizden hoşnut kalsın.

Ellerimizin emeğini boşa çıkarma.

Evet, ellerimizin emeğini boşa çıkarma.


Luka 2:29-32

29 Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.


İbranileri 12:10 Babalarımız bizi kısa bir zaman için, uygun gördükleri gibi terbiye ettiler. Ama Tanrı, kendisinin kutsallığına ortak olalım diye bizi kendi yararımıza terbiye ediyor.

11 Terbiye edilmek önceleri hiç tatlı gelmez, acı gelir. Ama bu, böyle eğitilenler için daha sonra esenlik veren doğruluğu üretir.

12-13 Bunun için sarkık ellerinizi kaldırın, bükük dizlerinizi doğrultun, ayaklarınız için düz yollar yapın ki, kötürüm olan yoldan sapmasın, tersine şifa bulsun.


Luka 1:78 Çünkü Tanrımızın yüreği merhamet doludur.

79 O'nun merhameti sayesinde, yücelerden doğan Güneş, karanlıkta ve ölümün gölgesinde yaşayanlara ışık saçmak ve ayaklarımızı esenlik yoluna yöneltmek üzere yardımımıza gelecektir.


Kül Çarşambasından Sonra 1. Pazar / Lent-1 / Yatsı Duaları


Mezmur 77:13 Ey Tanrı, yolun kutsaldır!

Hangi ilah Tanrı kadar uludur?

14 Harikalar yaratan Tanrı sensin,

Halklar arasında gücünü gösterdin.

15 Güçlü bileğinle kendi halkını,

Yakup ve Yusuf oğullarını kurtardın.


Luka 2:29-32

29 Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.


Romalılar 6:4 Baba'nın yüceliği sayesinde Mesih nasıl ölümden dirildiyse, biz de yeni bir yaşam sürmek üzere vaftiz yoluyla O'nunla birlikte ölüme gömüldük.

5 Eğer O'nunkine benzer bir ölümde O'nunla birleşmişsek, O'nunkine benzer bir dirilişte de O'nunla birleşeceğiz.


Çıkış 34:5 RAB bulutun içinde oraya inip onunla birlikte durdu ve adını

RAB olarak açıkladı.

6 Musa'nın önünden geçerek, «Ben RAB'bim» dedi, «RAB, acıyan,

lütfeden, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin ve sadık Tanrı.

7 Binlercesine sevgi gösterir, suçlarını, isyanlarını, günahlarını bağışlarım. Hiçbir suçu cezasız bırakmam. Babaların işlediği suçun hesabını oğullarından, torunlarından, üçüncü, dördüncü kuşaklardan sorarım.»Kül Çarşambasından Sonra 2. Pazar / Lent-2 / Yatsı Duaları


Mezmur 74:18 Anımsa, ya RAB, düşmanın sana nasıl sövdüğünü,

Akılsız bir halkın, adını nasıl hor gördüğünü.

19 Canavara teslim etme kumrunun canını,

Asla unutma düşkün kullarının yaşamını.

21 Düşkünler boynu bükük geri çevrilmesin,

Mazlumlar, yoksullar adına övgüler dizsin.


Luka 2:29-32

29 Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.


Levililer 20: 6 Kim cincilere, ruh çağıranlara danışır, bana ihanet ederse, ona öfkeyle bakacak, halkımın arasından atacağım. 7 Kendinizi kutsayın, kutsal olun. Tanrınız RAB benim. 8 Kurallarıma uyacak, onları yerine getireceksiniz. Sizi kutsal kılan RAB benim.


Luka 1:50 Kuşaktan kuşağa kendisinden korkanlara merhamet eder.

51 Eliyle güçlü işler yaptı; kibirlileri yüreklerindeki kuruntularla darmadağın etti.Kül Çarşambasından Sonra 3. Pazar / Lent-3 / Yatsı Duaları


Mezmur 18: 1 Seni seviyorum, gücüm sensin, ya RAB!

2 RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,

Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir,

Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!

3 Övgüye değer RAB'be seslenir,

Kurtulurum düşmanlarımdan.


Luka 2:29-32

29 Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.


Romalılar 4:11 İbrahim daha sünnetsizken imanla aklandığının kanıtı olarak sünnet işaretini aldı. Öyle ki, sünnetsiz oldukları halde iman edenlerin hepsinin manevi babası olsun ve böylece onlar da aklanmış sayılsın.

12 Böylelikle atamız İbrahim, yalnız sünnetli olmakla kalmayan, ama kendisi sünnetsizken sahip olduğu imanın izinden yürüyen sünnetlilerin de babası oldu.


Luka 1:52 Hükümdarları tahtlarından indirdi, sıradan insanları yükseltti.

53 Aç olanları iyiliklerle doyurdu, zenginleri ise elleri boş çevirdi.Kül Çarşambasından Sonra 4. Pazar / Lent-4 / Yatsı Duaları


Mezmur 23: 1 RAB çobanımdır,

Eksiğim olmaz.

2 Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,

Sakin suların kıyısına götürür.

3 İçimi tazeler,

Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.

4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile,

Kötülükten korkmam.

Çünkü sen benimlesin.

Çomağın, değneğin güven verir bana.


Luka 2:29-32

29 Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.


Hoşeya 3: 1 RAB bana şöyle dedi: "İsrailliler'in başka ilahlara yönelmelerine, üzüm pestillerine gönül vermelerine karşın, RAB onları nasıl seviyorsa, sen de git, o kadını sev, başkasınca sevilmiş, zina etmiş olsa bile."

2 Böylece onu on beş şekel gümüş, bir homer bir letek arpa karşılığında satın aldım kendime.

3 Ona, "Uzun süre benimle yaşayacaksın" dedim, "Zina etmeyecek, başka bir erkekle dostluk kurmayacaksın. Ben de sana öyle davranacağım."

4 Çünkü İsrailliler uzun süre kral, önder, kurban, dikili taş, efod, aile putu olmadan yaşayacak.

5 Sonra dönüp Tanrıları RAB'bi, kralları Davut'u arayacaklar. Son günlerde korkarak RAB'be ve O'nun iyiliğine yönelecekler.


Luka 1:54-55 Atalarımıza söz verdiği gibi, İbrahim'e ve onun soyuna sonsuza dek merhamet etmeyi unutmayarak kulu İsrail'in yardımına yetişti.Kül Çarşambasından Sonra 5. Pazar / Lent-5 / Yatsı Duaları


Mezmur 30: 1 Seni yüceltmek istiyorum, ya RAB,

Çünkü beni kurtardın,

Düşmanlarımı bana güldürmedin.

2 Ya RAB Tanrım,

Sana yakardım, bana şifa verdin.

3 Ya RAB, beni ölüler diyarından çıkardın,

Yaşam verdin bana, ölüm çukuruna düşürmedin.


Luka 2:29-32

29 Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.


Hezekiel 18:21 "Kötü kişi işlediği bütün günahlardan döner, buyruklarıma uyar, adil ve doğru olanı yaparsa, kesinlikle yaşayacak, ölmeyecektir.

22 İşlediği günahlardan hiçbiri ona karşı anılmayacaktır. Doğruluğu sayesinde yaşayacaktır.

31 İsyanlarınızı kendinizden uzaklaştırın. Yeni bir yürek, yeni bir ruh edinin. Neden öleceksin, ey İsrail halkı?

32 Çünkü ben kimsenin ölümünden sevinç duymam. Egemen RAB böyle diyor. Öyleyse günahınızdan dönün de yaşayın!"


Luka 1:68 İsrail'in Tanrısı olan Rab'be övgüler olsun! Çünkü halkının yardımına gelip onları fidyeyle kurtardı.

69-71 Eski çağlardan beri kutsal peygamberlerinin ağzından bildirdiği gibi, kulu Davut'un soyundan bizim için güçlü bir kurtarıcı çıkardı; düşmanlarımızdan, bizden nefret edenlerin hepsinin elinden kurtuluşumuzu sağladı.


Kül Çarşambasından Sonra 6. Pazar / Lent-6 / Yatsı Duaları


Mezmur 31: 1 Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!

Adaletinle kurtar beni!

2 Kulak ver bana,

Çabuk yetiş, kurtar beni;

Bir kaya ol bana sığınmam için,

Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

4 Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni,

Çünkü sığınağım sensin.

5 Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, kurtar beni.


Luka 2:29-32

29 Ey Rabbim, vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp

halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.


Matta 16:24 Sonra İsa, öğrencilerine şunları söyledi: «Ardımdan gelmek isteyen, kendini inkâr etsin, çarmıhını yüklenip beni izlesin.

25 Canını kurtarmak isteyen, onu yitirecek; canını benim uğruma yitiren ise onu kurtaracaktır.

26 İnsan bütün dünyayı kazanıp da canından olursa, bunun kendisine ne yararı olur? İnsan, kendi canına karşılık ne verebilir?


Eyüp 19: 25 Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını,

Sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum.

26 Derim yok olduktan sonra,

Yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim.

27a] O'nu kendim göreceğim,

Kendi gözlerimle, başkası değil.


*Kişisel Dua Düzeni


1-) Günün Okuması Yapılır

2-) Alçalış, Tövbe ve İtiraflar

3-) Günün Mezmuru Okunur

4-) Kişisel dua ve dilekler

5-) Sabah Bereketlemesi**:

Pazar / Sabah /1&3

(Eyüp 38:36, (İşaya 40:29) halkına bilgelik veren Rab, canımızı güçlendiren Sensin, Sen kutsalsın.


Pazar / Sabah /2&4**

(Mezmur 146:8, 7) Körlerin gözünü açan Rab, Sen doğruları seversin,

Ezilenlerin hakkını alırsın, açlara yiyecek sağlarsın

tutsakları özgür kılarsın, Sen kutsalsın


Pazartesi / Sabah **

(Mezmur 5:8) bizleri doğruluk yollarında tutan Rab, Sen kutsalsın


Salı / Sabah **

(Mezmur 26:8) halkını evinin güzelliğinde tutan Rab, Sen kutsalsın.


Çarşamba / Sabah **

(Mezmur 95:6) bizi yaratan Rab, Sen kutsalsın.


Perşembe / Sabah **

(Mezmur 69:14) 14 Beni çamurdan kurtaran Rab, Sen kutsalsın.


Cuma / Sabah **

(Mezmur 136:6) Yeri, göğü ve suları yaratan Rab, Sen kutsalsın.


Cumartesi / Sabah **

(Mezmur 37:23) Adımlarımızı pekiştiren Rab, Sen kutsalsın.


6-) Övgü ve Şükran Dualarımız

7-) İman Açıklaması ve/veya Rabbin Duası

alternatif: I Tarihler 4:10 ve I.Tarihler 29:10-13


ON EMİR-II


Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

Merhametin ve gerçek tesellinin Tanrısı, tövbe ve pişmanlıkla Sana geliriz,

daima Sana yücelik sunmakta, Seni aramakta, daima Seni düşünmekte zayıf kaldık.


Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

hoşnut olduğun tapınmayı daima Sana sunamadık, yüreğimizde başka tanrılara yer verdik ve tapınışımızın paklığını koruyamadık.


Tanrın Rab’bin adını boş yere ağzına almayacaksın.

Senin kutsal adını alışkanlıkla, fark etmeden kullandığımız, yalan yeminlere bulaştırdığımız Senden gizli değildir.


Sebt gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.

gökleri, yeri Sen yarattın, Sebt gününü  Sana hizmet etmemiz için ayırdın, bir bereket yolu olarak Sebt gününü bize verdin. İsa Mesih’in dirilişinin sevincinde Sebtini tutamadık.


Babana ve annene saygı göster.

Merhametin ve gerçeğin Tanrısı, oruç ve alçalışla Sana geliriz, yaş bakımından, armağan ve bilgi bakımından büyüklere saygıda kusur ettik. sorumluluk ve yetki sahibi kimselere saygı ve yardım göstermekte zayıf kaldık.


Katletmeyeceksin.

aklımızda dolaşan öfke, kıskançlık ve öldürme düşüncelerine kutsal bir direniş göstermekte zayıf kaldık. ayartının getirdiği intikam duyguları Seninle ve insanlık ailesi ile olan ilişkilerimizi zayıflattı.


Zina etmeyeceksin.

bedenimizde ve zihnimizde paklığa önem vermedik, kendimizi titizlikle denetlemedik, pak arkadaşlık ilişkileri kurmakta başarısız olduğumuz zamanlar Senden gizli değildir.


Çalmayacaksın.

her konuda gerçeğe ve adalete sadık olamadık. hakkı olana hakkını vermedik. bize emanet edileni koruyamadık, dünyanın hazinelerine yüreğimizde yer verdik;


Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

insanlar arasında gerçeği korumak için çalışmadık, doğru olanı desteklemedik, komşumuzun saygınlığını kendi onurumuz gibi koruyamadık, komşularımızın iyiliğini gözetemedik


Komşunun evine göz dikmeyeceksin.

sağlayışınla yetinmedik, bize verdiklerinden hoşnut olmadık, başkalarında olan şeyleri istedik. bencil bir şekilde sahip olduklarımızı paylaşmaktan kaçındık.


her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.Büyük Oruç Dönemi dışında Kilise oruç [ve perhiz] ilan ettiğinde

Tesniye 8:1-10 ya da I.Krallar 8:35-40 ya da Eyüp 28:1-11

Mezmur 25:1-9 ya da 104:26-33 ya da 143:8-10

Filipililer 4:4-7 ya da Romalılar 8:22-27 ya da I.Korintliler 12:4-13

Matta 6:1-15 ya da Markos 11:22-24 ya da Luka 11:5-13

Alternatif veya ilave okumalar:

Mezmur 132

ya da Mezmur 84

I.Korintliler 2,

Elçilerin İşleri 5:12-28


Mezmur 122; 125

ya da Mezmur 43; 134

İşaya 61:1-9 ya da İşaya 52:1-10

II.Korintliler 3 ya da Elçilerin İşleri 6


Mezmur 19

Mika 3:5-8

II.Timoteyus 1:1-14

Alternatif veya ilave okumalar:

Mezmur 80 / 34

Tesniye 11:10-17

ya da Tesniye 28:1-14

Yakup 1:1-17

Matta 6:24-34


Mezmur 104

Tesniye 8:1-11, 17-20

Matta 6:5-15


Mezmur 144 ya da Mezmur 65; 67

Yeremya 14:1-9

ya da I.Krallar 8:22-30

I.Yuhanna 5:5-15 ya da Yakup 4:8-17