VAKİT DUALARI

 

 

- olağan devre / pentekost dönemi -

 

 

İÇİNDEKİLER

Günlük Dualar / Sabah

Günlük Dualar / Gündüz

Günlük Dualar / Akşam

Günlük Dualar / Yatsı

Vakit Duaları-Alternatif

 

İlave Okumalar:

Rab’bin Duası

Davut’un Övgüsü

Elçilerin İman Açıklaması

Elçilerin İman Açıklaması

İznik İman Açıklaması

Mezmur 51

Mezmur 6

Mezmur 57

Kapanış Duaları

 


GÜNLÜK DUALAR / SABAH

 

Pazar-Sabah

Sabah sesimi duyarsın, ya Rab,

Her sabah Sana duamı sunar, umutla beklerim

Sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Ey Rab İsa Mesih, Senin izinden yürümemiz için acı çektin. Sen günah işlemedin, hileden ve yalandan uzakta durdun. Her durumda adaleti Tanrı’ya bırakmamız için doğruluk yolunda bizlere örnek oldun. Seni izlemekte zayıf oluğumuzu itiraf ediyoruz. Ya Rab, merhamet eyle.

 

I.Samuel 15:22 RAB kendi sözünün dinlenmesinden hoşlandığı kadar

Yakmalık sunulardan, kurbanlardan hoşlanır mı?

İşte söz dinlemek kurbandan, Sözü önemsemek de koçların yağlarından daha iyidir.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 42:2 Canım Tanrı’ya susadı,

3 ne zaman görmeye gideceğim Tanrı’nın yüzünü

Dua: Yüce olan Tanrımız, halkına peygamberler gönderdin. İsa Mesih’in gelişi için yüreklerimizin hazır olmasını istedin. Müjde’yi duyanları tövbeye yönlendirdin. İsa Mesih’i karşılamaya hazır olmamız için bizleri bereketle

... AMİN.

 

Romalılar

12:1 Öyleyse kardeşlerim, Tanrı'nın merhameti adına size yalvarırım:

Bedenlerinizi diri, kutsal, Tanrı'yı hoşnut eden birer kurban olarak sunun.

Ruhsal tapınmanız budur.

12:11 Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rab'be kulluk edin.

12: 12 Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin.

14: 17 Çünkü Tanrı'nın Egemenliği, yiyecek içecek sorunu değil, doğruluk, esenlik ve Kutsal Ruh'ta sevinçtir.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 63: Ey Tanrı, sensin benim Tanrım,

Seni çok özlüyorum,

Canım sana susamış,

Kurak, yorucu, susuz bir diyarda,

Bütün varlığımla seni arıyorum.

2 Kutsal Yer'de baktım sana,

Gücünü, görkemini görmek için.

3 Senin sevgin yaşamdan iyidir,

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

4 Ömrümce sana övgüler sunacağım,

Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

5 Zengin yiyeceklere doyarcasına doyacağım sana,

Şakıyan dudaklarla ağzım sana övgüler sunacak.

6 Yatağıma uzanınca seni anarım,

Gece boyunca derin derin seni düşünürüm.

7 Çünkü sen bana yardımcı oldun,

Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

8 Canım sana sımsıkı sarılır,

Sağ elin bana destek olur.

 

Rab’bin Duası


Pazartesi-Sabah

Sabah sesimi duyarsın, ya Rab,

Her sabah Sana duamı sunar, umutla beklerim

Sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Ey Rab İsa Mesih, bizler doğruluk uğruna yaşayalım diye çarmıhta acı çektin. Bizlerin hak ettiği cezayı ve ölümü kendi bedeninde yüklendin. Yaralarımıza şifa olsun diye çarmıh acısına katlandın. Senin izlememiz için bıraktığın örneği takip etmekte zayıf oluğumuzu itiraf ediyoruz. Ya Rab, merhamet eyle.

 

Habakkuk 3:2 Şimdi herkes bilsin neler yapabildiğini.

Öfkeliyken merhametini anımsa!

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

İbraniler 2: 18 İsa Mesih sınandığında acı çektiğine göre, sınananlara yardım edebilir.

Dua: Güneşi üzerimize doğuran Tanrımız, canlarımızı Mesih’in ışığında aydınlat, günahın ve bilgisizliğin karanlığını bizlerden kaldır. Mesih’in görkemini yansıtmak için, Mesih’in sevgisi işlerimizde görülmesi için O’nun esenliği sözlerimizde parlasın ve Mesih’in şifasını bizlerin üzerinde tut, öyle ki, daima O’nu övelim

... AMİN.

 

Romalılar 15: 13 Umut kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh'un gücüyle umutla dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizleri tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.

I.Korintliler 3:16 Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın Ruhu'nun sizde yaşadığını bilmiyor musunuz?

I.Korintliler 6:17 Rab'le birleşen kişiyse O'nunla tek ruh olur.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 5: Sözlerime kulak ver, ya RAB,

İniltilerimi işit.

2 Feryadımı dinle, ey Kralım ve Tanrım!

Duam sanadır.

3 Sabah sesimi duyarsın, ya RAB,

Her sabah sana duamı sunar, umutla beklerim.

4 Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin,

Kötülük senin yanında barınmaz.

5 Böbürlenenler önünde duramaz,

Bütün suç işleyenlerden nefret duyar,

6 Yalan söyleyenleri yok edersin;

Ya RAB, sen eli kanlılardan,

Aldatıcılardan tiksinirsin.

7 Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim;

Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

8 Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,

Düşmanlarıma karşı!

Yolunu önümde düzle.

9 Çünkü onların sözüne güvenilmez,

Yürekleri yıkım dolu.

Yaltaklanır dururlar,

Boğazları açık birer mezar.

10 Ey Tanrı, onları suçlu çıkar!

Kurdukları düzen yıkımlarına yol açsın.

Kov onları sayısız isyanları yüzünden.

Çünkü sana karşı ayaklandılar.

11 Sevinsin sana sığınan herkes,

Sevinç çığlıkları atsın sürekli,

Kanat ger üzerlerine;

Sevinçle coşsun adını sevenler sende.

12 Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB,

Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

 

Rab’bin Duası


Salı-Sabah

Sabah sesimi duyarsın, ya Rab,

Her sabah Sana duamı sunar, umutla beklerim

Sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Göklerdeki Babamız, İsa Mesih’te bizleri göksel yerlerde kutsadın. Sevgide kutsal olmamızı arzu ettin. Lütfunun zenginliği ile bizlere bilgelik bağışladın. Mesih’te kurtuluşu ve suçlarımızın affını bizlere layık gördün. Senin kutsal sevgine layık olamadık. Ya Rab, merhamet eyle.

 

I.Samuel 16:7 RAB insanın gördüğü gibi görmez; insan dış görünüşe, RAB ise yüreğe bakar.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 31:1a] Ya RAB, sana sığınıyorum.

2b] Bir kaya ol bana sığınmam için,

Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

Dua: Sonsuzluğun Tanrısı, Sen dokunuşunla her şeyi yenilersin, Sen istediğinde her şey değişir. gözlerimizi aç ki, Senin ellerinin işini olan yaratılışın görkemini ve insan hayatının güzelliğini görelim. çevremizi kuşatan armağanlarını aziz tutalım ve bunu başkalarıyla paylaşabilelim. ve Senin huzurundaki sevinci birlikte yaşayabilelim

... AMİN.

 

II.Korintliler 1:21 Bizi sizinle birlikte Mesih'te pekiştiren ve meshetmiş olan Tanrı'dır.

22 O bizi mühürledi, güvence olarak da yüreklerimize Kutsal Ruh'u yerleştirdi.

II.Korintliler 3:6 O bizi yazılı yasaya değil, Ruh'a dayalı yeni bir antlaşmanın hizmetkârları olmaya yeterli kıldı. Yazılı yasa öldürür, Ruh ise yaşatır.

Galatyalılar 6:8 8 Kendi benliğine eken, benlikten ölüm biçecektir. Ruh'a eken, Ruh'tan sonsuz yaşam biçecektir.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 24: RAB'bindir yeryüzü ve içindekiler,

Dünya ve üzerinde yaşayanlar;

2 Çünkü O'dur denizler üzerinde onu kuran,

Sular üzerinde durduran.

3 RAB'bin dağına kim çıkabilir,

Kutsal Yer'inde kim durabilir?

4 Elleri pak, yüreği temiz olan,

Gönlünü putlara kaptırmayan,

Yalan yere ant içmeyen.

5 RAB kutsar böylesini,

Kurtarıcısı Tanrı aklar.

6 O'na yönelenler,

Yakup'un Tanrısı'nın yüzünü arayanlar

İşte böyledir.

7 Kaldırın başınızı, ey kapılar!

Açılın, ey eski kapılar!

Yüce Kral girsin içeri!

8 Kimdir bu Yüce Kral?

O RAB'dir, güçlü ve yiğit,

Savaşta yiğit olan RAB.

9 Kaldırın başınızı, ey kapılar!

Açılın, ey eski kapılar!

Yüce Kral girsin içeri!

10 Kimdir bu Yüce Kral?

Her Şeye Egemen

RAB'dir bu Yüce Kral!

 

Rab’bin Duası


Çarşamba-Sabah

Sabah sesimi duyarsın, ya Rab,

Her sabah Sana duamı sunar, umutla beklerim

Sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Göklerdeki Babamız, biz günahkar kullarına İsa Mesih’te kutsalların ışıktaki mirasını layık gördün. Günahtan ve bilgisizlik karanlığından bizleri Mesih’in egemenliğine getirdin. Sana olan adanmışlığımızı yenile, ya Rab, merhamet eyle.

 

Mezmur 139: 23 Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi,

Sına beni, öğren kaygılarımı.

24 Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,

Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda!

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 36:7 Sevgin ne değerli ey Tanrı,

kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu,

8 Evindeki bolluğa doyarlar

zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

Dua: Sonsuz olan Tanrımız, ihtiyaçlarımızı bize gündelik olarak verirsin sayılamayacak çok olan bereketlerin için Sana şükürler olsun. Bizlere huzurunda yaşamanın sevincini ve İsa Mesih’e hizmet etmenin esenliğini daima ver ki, bereketlerini şükranla kullanalım ve ilan edelim ve bütün yollarımızda dirilmiş Rab İsa Mesih’i arayalım ve O’nu herkes ile paylaşabilelim

... AMİN.

 

Efesliler 1:3 Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Tanrı'ya övgüler olsun.

Filipililer 3:3Çünkü gerçek sünnetliler, Tanrı'nın Ruhu aracılığıyla tapınan, Mesih İsa'yla övünen ve benliğe güvenmeyen bizleriz.

Efesliler 2:18 O'nun aracılığıyla hepimiz aynı Ruh'ta Baba'nın huzuruna çıkabiliriz.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 36:1 Günah fısıldar kötü insana,

Yüreğinin dibinden:

Hiç Tanrı korkusu yoktur onda.

2 Kendini öyle beğenmiş ki,

Suçunu görmez, ondan tiksinmez.

3 Ağzından kötülük ve yalan akar,

Akıllanmaktan, iyilik yapmaktan vazgeçmiş.

4 Yatağında bile fesat düşünür,

Olumsuz yolda direnir, reddetmez kötülüğü.

5 Ya RAB, sevgin göklere,

Sadakatin gökyüzüne erişir.

6 Doğruluğun ulu dağlara benzer,

Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.

İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,

Senin ışığınla aydınlanırız.

10 Sürekli göster

Seni tanıyanlara sevgini,

Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.

11 Gururlunun ayağı bana varmasın,

Kötülerin eli beni kovmasın.

12 Kötülük yapanlar oracıkta düştüler,

Yıkıldılar, kalkamazlar artık.

 

Rab’bin Duası


Perşembe-Sabah

Sabah sesimi duyarsın, ya Rab,

Her sabah Sana duamı sunar, umutla beklerim

Sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Ey Rab İsa Mesih, inanıyor ve itiraf ediyorum ki, görünmez Tanrı’nın görüntüsü, bütün yaratılışın ilk doğanı Sensin. Görünen ve görünmeyen şeyler Sende yaratıldı, her şey varlığını Sende sürdürür,. kilisenin başı Sensin. Yalnız Sana geliriz, yalnız Senden af dileriz. Ya Rab, merhamet eyle.

 

İşaya 53: 6 Hepimiz koyun gibi yoldan sapmıştık,

Her birimiz kendi yoluna döndü.

Yine de RAB hepimizin cezasını ona yükledi.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 43: 3 Ey Tanrı, gönder ışığını ver gerçeğini

yol göstersinler bana,

kutsal dağına götürsünler beni

Dua: Hayatın kaynağı olan Tanrımız, yüreklerimize yüce lütfunun yaşam suyunu dök. bu günü ve günlerimizin devamını tazelenmiş bir şekilde yaşamak için bizler lütfet. Senin varlığında emin olmanın güvencesinde esenliğinle bizleri güçlendir

... AMİN.

 

Efesliler 1:13 Gerçeğin ilanını, kurtuluşunuzun müjdesini duyup O'na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz.

Efesliler 1:14 Ruh, Tanrı'nın yüceliğinin övülmesi için Tanrı'ya ait olanların kurtuluşuna dek mirasımızın güvencesidir.

Efesliler 1:17 Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, yüce Baba, kendisini tanımanız için size bilgelik ve Tanrısal esin ruhunu versin diye dua ediyorum.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 57: Acı bana, ey Tanrı, acı,

Çünkü sana sığınıyorum;

Felaket geçinceye kadar,

Kanatlarının gölgesine sığınacağım.

2 Yüce Tanrı'ya,

Benim için her şeyi yapan Tanrı'ya sesleniyorum.

3 Gökten gönderip beni kurtaracak,

Beni ezmek isteyenleri azarlayacak,

Sevgisini, sadakatini gösterecektir.

4 Aslanların arasındayım,

Alev kusan insanlar arasında yatarım,

Mızrak gibi, ok gibi dişleri,

Keskin kılıç gibi dilleri.

5 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!

6 Ayaklarım için ağ serdiler,

Çöktüm;

Yoluma çukur kazdılar,

İçine kendileri düştüler.

7 Kararlıyım, ey Tanrı, kararlıyım,

Ezgiler, ilahiler söyleyeceğim.

8 Uyan, ey canım,

Uyan, ey lir, ey çenk,

Seheri ben uyandırayım!

9 Halkların arasında sana şükürler sunayım, ya Rab,

Ulusların arasında seni ilahilerle öveyim.

10 Çünkü sevgin göklere erişir,

Sadakatin gökyüzüne ulaşır.

11 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!

 

Rab’bin Duası


Cuma-Sabah

Sabah sesimi duyarsın, ya Rab,

Her sabah Sana duamı sunar, umutla beklerim

Sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Göklerdeki Babamız, bizlere İsa Mesih’te büyük lütuf gösterdin, sonsuz sevgi ve merhametini İsa Mesih’te açıkladın. Bizlere gösterdiğin iyiliği ayaklar altına aldık. Mesih’in temizlemek için geldiği yüreğimizi kötü arzularla kirlettik, Kutsal Ruh’un bedende bina ettiği tapınağı pak tutmadık, Bizi kurtuluş günü için mühürleyen Kutsal Ruh’u kederlendirdik. Günahı öldürmek için çaba göstermedik ve Senin sabrını pek çok kez denedik. Bizleri bağışla Rab, bize merhamet eyle.

 

Mezmur 25:6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;

Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,

Sevgine göre anımsa beni,

Çünkü sen iyisin, ya RAB.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 68:20 Tanrımız kurtarıcı bir Tanrıdır,

ölümden kurtarış Egemen Rab’be aittir.

Dua:  Sonsuzluğun Tanrısı, bilemediğimiz tehlikelerle dolu yollarda Sende çağrıldığımız hizmetin sonunu bazen göremiyoruz İmanımızı güçlendir ki, karanlıkla dolu yollarda Senin elin bizi yönlendirişinde cesaretle yürüyebilelim, ve sevgin daima bizi desteklesin

... AMİN.

 

Efesliler 2:18 O'nun aracılığıyla hepimiz aynı Ruh'ta Baba'nın huzuruna çıkabiliriz.

Efesliler 4:30 Tanrı'nın Kutsal Ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh'la mühürlendiniz.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 100: Ey bütün dünya, sevinç çığlıkları atın RAB'be!

2 O'na neşeyle kulluk edin,

Sevinç ezgileriyle çıkın huzuruna!

3 Bilin ki RAB Tanrı'dır.

Bizi yaratan O'dur, biz de O'nunuz,

O'nun halkı, otlağının koyunlarıyız.

4 Kapılarına şükranla,

Avlularına övgüyle girin!

Şükredin O'na, adına övgüler sunun!

5 Çünkü RAB iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

Sadakati kuşaklar boyunca sürer.

 

Rab’bin Duası


Cumartesi-Sabah

Sabah sesimi duyarsın, ya Rab,

Her sabah Sana duamı sunar, umutla beklerim

Sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Ya Rab, günahın bataklığından, bilgisizliğin karanlığından ve düşmanımız olan gurura yaklaşmaktan bizleri Sen koru. Kutsal ve doğru olanı istemekte zayıfız, Seni hoşnut eden şeyi yapmakta güçsüzüz, Senin emirlerini sevmekten uzağız; Senden merhamet dileriz.

 

Mezmur 25: 8 RAB iyi ve doğrudur,

Onun için günahkârlara yol gösterir.

11 Ya RAB, adın uğruna

Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

I.Korintliler 1: 24 İsa Mesih çağrılmış olanlar için, ister Yahudi ister Grek olsunlar, Tanrı’nın gücü ve Tanrı’nın bilgeliğidir.

Dua: Yaratıcı Tanrımız, sabah da akşam da Senindir. lütuf et ki, doğruluğun güneşi İsa Mesih yüreklerimizde daima parlasın; ve bizleri Senin yüce görkeminin ışığında tutsun, bedelimizi ödeyen İsa Mesih’in adıyla. AMİN.

 

I.Korintliler 3:16 Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın Ruhunun sizde yaşadığını bilmez misiniz?

Romalılar 15:16 Tanrı'nın lütfuyla ben, ulusların yararına Mesih İsa'nın hizmetkârı oldum. Tanrı'nın müjdesini bir kâhin sıfatıyla yaymaktayım. Öyle ki uluslar, Kutsal Ruh'la kutsal kılınarak Tanrı'yı hoşnut eden bir adak olsun.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 119: 145 Bütün yüreğimle haykırıyorum,

Yanıt ver bana, ya RAB!

Senin kurallarına uyacağım.

146 Sana sesleniyorum,

Kurtar beni,

Öğütlerine uyayım.

147 Gün doğmadan kalkıp yardım dilerim,

Senin sözüne umut bağladım.

148 Verdiğin söz üzerinde düşüneyim diye,

Gece boyunca uyku girmiyor gözüme.

149 Sevgin uyarınca sesime kulak ver,

İlkelerin uyarınca, ya RAB, yaşam ver bana!

150 Yaklaşıyor kötülük ardınca koşanlar,

Yasandan uzaklaşıyorlar.

151 Oysa sen yakınsın, ya RAB,

Bütün buyrukların gerçektir.

152 Çoktan beri anladım

Öğütlerini sonsuza dek verdiğini.

 

Rab’bin Duası


GÜNLÜK DUALAR / GÜNDÜZ

 

Pazar-Gündüz

Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim.

Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

 

Malaki 1:11 Doğudan batıya kadar uluslar arasında adım büyük olacak! Her yerde adıma buhur yakılacak, temiz sunular sunulacak. Çünkü uluslar arasında adım büyük olacak!" diyor Her Şeye Egemen RAB.

Dua: Sonsuz olan Tanrımız, Kutsal Ruhunla yüreklerimizi ve yaşamlarımızı yenile, kendi isteğin ve kendi kutsal yasanda yürümek için adımlarımızı güçlendir.

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51:1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

2 Tümüyle yıka beni suçumdan,

Arıt beni günahımdan.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 118: RAB'be şükredin, çünkü O iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

2 "Sonsuzdur sevgisi!" desin İsrail halkı.

3 "Sonsuzdur sevgisi!" desin Harun'un soyu.

4 "Sonsuzdur sevgisi!" desin RAB'den korkanlar.

5 Sıkıntı içinde RAB'be seslendim;

Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.

6 RAB benden yana, korkmam;

İnsan bana ne yapabilir?

7 RAB benden yana, benim yardımcım,

Benden nefret edenlerin sonuna zaferle bakacağım.

8 RAB'be sığınmak

İnsana güvenmekten iyidir.

9 RAB'be sığınmak

Soylulara güvenmekten iyidir.

 

serbest dualar …

 

Davut’un Övgüsü (I.Tarihler 29:10-13)


Pazartesi-Gündüz

Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim.

Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

 

Tesniye 32:4 O Kaya'dır, işleri kusursuzdur,

Bütün yolları doğrudur.

O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır.

Doğru ve adildir.

Dua: Yaratıcı Tanrımız, armağanlarımızı ve yeteneklerimizi Senin övülmen için kullan. Mesih’teki kardeşlerin iyiliği ve esenliği için bizleri hizmetkar kıl.

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51:1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

3 Çünkü biliyorum isyanlarımı,

Günahım sürekli karşımda.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 19: 7 RAB'bin yasası yetkindir, cana can katar,

RAB'bin buyrukları güvenilirdir,

Saf adama bilgelik verir,

8 RAB'bin kuralları doğrudur, yüreği sevindirir,

RAB'bin buyrukları arıdır, gözleri aydınlatır.

9 RAB korkusu paktır, sonsuza dek kalır,

RAB'bin ilkeleri gerçek, tamamen adildir.

10 Onlara altından, bol miktarda saf altından çok istek duyulur,

Onlar baldan, süzme petek balından tatlıdır.

11 Uyarırlar kulunu,

Onlara uyanların ödülü büyüktür.

12 Kim yanlışlarını görebilir?

Bağışla göremediğim kusurlarımı,

13 Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

O zaman büyük isyandan uzak,

Kusursuz olurum.

14 Ağzımdan çıkan sözler,

Yüreğimdeki düşünceler,

Kabul görsün senin önünde,

Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim!

 

serbest dualar …

 

Davut’un Övgüsü (I.Tarihler 29:10-13)

 

Salı-Gündüz

Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim.

Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

 

Tesniye 32:11 Yuvasında yavrularını uçmaya kışkırtan,

Onların üzerinde kanat çırpan bir kartal gibi,

Kanatlarını gerip onları aldı,

Ve onları kanatları üzerinde taşıdı.

Dua: Yüce olan Tanrımız, Sen her şeye kadirsin. yüceliğinle bizlerin zayıflıklarını doğru işlere yönlendir. Mesih karakterinde büyümemiz için bizleri yenile

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51:1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

4 Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim,

Senin gözünde kötü olanı yaptım.

Öyle ki, konuşurken haklı,

Yargılarken adil olasın.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 119: Ne mutlu yolları temiz olanlara,

RAB'bin yasasına göre yaşayanlara!

2 Ne mutlu O'nun öğütlerine uyanlara,

Bütün yüreğiyle O'na yönelenlere!

3 Hiç haksızlık etmezler,

O'nun yolunda yürürler.

4 Koyduğun koşullara

Dikkatle uyulmasını buyurdun.

5 Keşke kararlı olsam

Senin kurallarına uymakta!

6 Hiç utanmayacağım,

Bütün buyruklarını izledikçe.

7 Şükredeceğim sana temiz yürekle,

Adil hükümlerini öğrendikçe.

8 Kurallarını yerine getireceğim,

Bırakma beni hiçbir zaman!

 

serbest dualar …

 

Davut’un Övgüsü (I.Tarihler 29:10-13)


Çarşamba-Gündüz

Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim.

Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

 

Tesniye 32:36 RAB halkını haklı çıkarır,

Onların gücünün tükendiğini,

Köle, özgür kalmadığını görünce,

Kullarına acır.

Dua: Sonsuzluğun Tanrısı, yaratan ve bereketleyen elinle yaşamlarımıza sağlayışını çöz. günahtan ve düşmekten bizleri koru sevginle acılarımızı iyileştir

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51:1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

5 Nitekim suç içinde doğdum ben,

Günah içinde annem bana hamile kaldı.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 119: 9 Genç insan yolunu nasıl temiz tutar?

Senin sözünü tutmakla.

10 Bütün yüreğimle sana yöneliyorum,

İzin verme buyruklarından sapmama!

11 Aklımdan çıkarmam sözünü,

Sana karşı günah işlememek için.

12 Övgüler olsun sana, ya RAB,

Bana kurallarını öğret.

13 Ağzından çıkan bütün ilkeleri

Dudaklarımla yineliyorum.

14 Sevinç duyuyorum öğütlerini izlerken,

Sanki benim oluyor bütün hazineler.

15 Koşullarını derin derin düşünüyorum,

Yollarını izlerken.

16 Zevk alıyorum kurallarından,

Sözünü unutmayacağım.

 

serbest dualar …

 

Davut’un Övgüsü (I.Tarihler 29:10-13)


Perşembe-Gündüz

Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim.

Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

 

İşaya 40:31 RAB'be umut bağlayanlarsa taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

Dua: Kutsal ışığın Tanrısı, her sabah yenilenen lüfunu gün boyunca üzerimizde tut. doğru tanıklık ve pak işler için düşüncelerimizi ve yüreklerimizi aydınlat.

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51:1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

7 Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,

Yıka beni, kardan beyaz olayım.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 118: 17 Ben kuluna iyilik et ki yaşayayım,

Sözüne uyayım.

18 Gözlerimi aç,

Yasandaki harikaları göreyim.

19 Garibim bu dünyada,

Buyruklarını benden gizleme!

20 İçim tükeniyor,

Her an ilkelerini özlemekten.

21 Buyruklarından sapan

Lanetli küstahları azarlarsın.

22 Uzaklaştır benden küçümsemeleri, hakaretleri,

Çünkü öğütlerini tutuyorum.

23 Önderler toplanıp beni kötüleseler bile,

Ben kulun senin kurallarını derin derin düşüneceğim.

24 Öğütlerin benim zevkimdir,

Bana akıl verirler.

 

serbest dualar …

 

Davut’un Övgüsü (I.Tarihler 29:10-13)


Cuma-Gündüz

Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim.

Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

 

İşaya 42:10 Ey denizlere açılanlar ve denizlerdeki her şey,

Kıyılar ve kıyı halkları,

RAB'be yeni bir ilahi söyleyin,

Dünyanın dört bucağından O'nu ezgilerle övün.

Dua: Kutsal olan Tanrımız, Mesih’in uğruna çarmıha gittiği kiliseni güçlendir. günahlarımızı ve isyanlarımızı bizlerden uzaklaştır. sonsuz sevgine şükran dolu bir tanıklık için yaşamlarımızı yenile

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51:1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

9 Bakma günahlarıma,

Sil bütün suçlarımı.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 19: 25 Toza toprağa serildim,

Sözün uyarınca yaşam ver bana.

26 Yaptıklarımı açıkladım, beni yanıtladın;

Kurallarını öğret bana!

27 Koşullarını anlamamı sağla ki,

Harikalarının üzerinde düşüneyim.

28 İçim eriyor kederden,

Sözün uyarınca güçlendir beni!

29 Yalan yoldan uzaklaştır,

Yasan uyarınca lütfet bana.

30 Ben sadakat yolunu seçtim,

İlkelerini uygun gördüm.

31 Öğütlerine dört elle sarıldım, ya RAB,

Utandırma beni!

32 İçime huzur verdiğin için

Buyrukların doğrultusunda koşacağım.

 

serbest dualar …

 

Davut’un Övgüsü (I.Tarihler 29:10-13)


Cumartesi-Gündüz

Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim.

Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

 

İşaya 42:13 Yiğit gibi çıkagelecek RAB,

Savaşçı gibi gayrete gelecek.

Bağırıp savaş çığlığı atacak,

Düşmanlarına üstünlüğünü gösterecek.

Dua: Yüce merhametin Tanrısı, bizleri getirdiğin bu gün Senin armağanındır. kararlarımızı bereketle, ihtiyaçlarımıza cevaplar, dileklerimizi iyi isteğine yönlendir, bizleri yaratılış amacımıza uygun bir yaşam için hazırla.

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51:1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

10 Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,

Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 119: 33 Kurallarını nasıl izleyeceğimi öğret bana, ya RAB,

Öyle ki, onları sonuna kadar izleyeyim.

34 Anlamamı sağla, yasana uyayım,

Bütün yüreğimle onu yerine getireyim.

35 Buyrukların doğrultusunda yol göster bana,

Çünkü yolundan zevk alırım.

36 Yüreğimi haksız kazanca değil,

Kendi öğütlerine yönelt.

37 Gözlerimi boş şeylerden çevir,

Beni kendi yolunda yaşat.

38 Senden korkulması için

Ben kuluna verdiğin sözü yerine getir.

39 Korktuğum hakaretten uzak tut beni,

Çünkü senin ilkelerin iyidir.

40 Çok özlüyorum senin koşullarını!

Beni doğruluğunun içinde yaşat!

 

serbest dualar …

 

Davut’un Övgüsü (I.Tarihler 29:10-13)


GÜNLÜK DUALAR / AKŞAM

 

Pazar-Akşam

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

Daniel 2:20 Tanrı'nın adına öncesizlikten sonsuzluğa dek övgüler olsun!

Bilgelik ve güç O'na özgüdür.

21 O'dur zamanları ve mevsimleri değiştiren.

Kralları tahttan indirir, tahta çıkarır.

Bilgelere bilgelik,

Anlayışlılara bilgi verir.

22 Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır,

Karanlıkta neler olduğunu bilir,

Çevresi ışıkla kuşatılmıştır.

23 Ey atalarımın Tanrısı,

Sana şükreder, seni överim.

Sen ki, bana bilgelik ve güç verdin,

Senden istediklerimizi bana bildirdin

Dua: Yüce olan Tanrımız, gündüzü yarattığın gibi geceyi de sen verdin. ışığını gönder, bizlere esenlik ver, ışığınla canlarımıza dinlenme ve tazelenme ver, öyle ki, Kutsal Ruhunun fısıldayan sesini duyabilelim. dirilişin gücüyle Senin övülmeni ilan edelim diye şimdi ve daima hükmeden Mesih’i dünyaya gösterebilelim diye yeni bir yaşam için gücünle bizleri yenile

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Eyüp 34: 21 Tanrı'nın gözleri insanların yolundan ayrılmaz, Attıkları her adımı görür.

22 Kötülük yapanların gizlenebileceği Ne karanlık bir yer vardır, ne de ölüm gölgesi.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 110: RAB Rab’bime:

"Ben düşmanlarını ayaklarına tabure yapıncaya dek

Sağımda otur" diyor.

2 RAB Siyon'dan uzatacak kudret asanı,

Düşmanlarının ortasında egemenlik sür!

3 Savaşacağın gün

Gönüllü gidecek askerlerin.

Seherin bağrından doğan çiy gibi

Kutsal giysiler içinde

Sana gelecek gençlerin.

4 RAB ant içti, kararından dönmez:

"Melkisedek düzeni uyarınca

Sonsuza dek kâhinsin sen!" dedi.

5 Rab senin sağındadır,

Kralları ezecek öfkelendiği gün.

6 Ulusları yargılayacak, ortalığı cesetler dolduracak,

Dünyanın dört bucağında başları ezecek.

7 Yol kıyısındaki dereden su içecek;

Bu yüzden başını dik tutacak.

 

serbest dualar …

 

Rab’bin Duası ve/veya İman Açıklaması ve/veya Kapanış Duası

 

Pazartesi-Akşam

 

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

Mezmur 139: 5 Beni çepeçevre kuşattın,

Elini üzerime koydun.

7 Nereye gidebilirim senin Ruhun'dan,

Nereye kaçabilirim huzurundan?

11 Desem ki: "Karanlık beni kaplasın,

Çevremdeki aydınlık geceye dönsün."

12 Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için,

Gece, gündüz gibi ışıldar,

Karanlıkla aydınlık birdir senin için.

Dua: Yüce olan Tanrımız, tek Tanrı Sensin, dağılmış olanları topladın, kırılmış olanları yeniledin, bizleri kendi çocukların olarak çağırdın, yeryüzüne dağılmış olan halkınla tek bir aile yaptın. Ruhunla yaralarımızı iyileştir ki, Kurtarıcımız ve Efendimiz İsa Mesih’in öğrencileri olarak, yenilenmiş olarak devam edebilelim

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

İşaya 59: 12 Çünkü sana çok kez başkaldırdık,

Günahlarımız bize karşı tanıklık ediyor,

İsyanlarımız hep yanıbaşımızda.

Suçlarımızı kabul ediyoruz.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 11: Ben RAB'be sığınırım,

Nasıl dersiniz bana,

"Kuş gibi kaç dağlara.

2 Bak, kötüler yaylarını geriyor,

Temiz yürekli insanları

Karanlıkta vurmak için

Oklarını kirişine koyuyor.

3 Temeller yıkılırsa,

Ne yapabilir doğru insan?"

4 RAB kutsal tapınağındadır,

O'nun tahtı göklerdedir,

Bütün insanları görür,

Herkesi sınar.

5 RAB doğru insanı sınar,

Kötüden, zorbalığı sevenden tiksinir.

6 Kötülerin üzerine kızgın korlar ve kükürt yağdıracak,

Paylarına düşen kâse kavurucu rüzgar olacak.

7 Çünkü RAB doğrudur, doğruları sever;

Dürüst insanlar O'nun yüzünü görecek.

 

serbest dualar …

 

Rab’bin Duası ve/veya İman Açıklaması ve/veya Kapanış Duası


Salı-Akşam

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

Vahiy 21: 22 Kentte tapınak görmedim. Çünkü gücü her şeye yeten Rab Tanrı ve Kuzu, kentin tapınağıdır. 23 Kentin, güneş ya da ay tarafından aydınlatılmaya gereksinmesi yoktur. Çünkü Tanrı'nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır. 24 Uluslar kentin ışığında yürüyecekler. Dünyanın kralları, servetlerini oraya getirecekler. 25 Kentin kapıları gündüz hiç kapanmayacak. Üstelik orada hiç gece olmayacak.

Dua: Yüce olan Tanrımız, tek korkulacak Tanrı Sensin. bizleri bütün azizlerinle bir yaptın, zayıflıklarımızı güçlendirdin, acılarımızı iyileştirdin. yaslı olanlara, sıkıntılı olanlara, ihtiyaç içinde olanlara  bizleri yardımcı ve dost yap. Rabbimiz İsa Mesih’e hizmet edelim, O’nun görkemi için yaşayalım. Mesih adıyla Sana dua ederiz

… AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

İşaya 59: 12 Çünkü sana çok kez başkaldırdık,

Günahlarımız bize karşı tanıklık ediyor,

İsyanlarımız hep yanıbaşımızda.

Suçlarımızı kabul ediyoruz.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 20: Sıkıntılı gününde RAB sana yanıt versin,

Yakup'un Tanrısı'nın adı seni korusun!

2 Yardım göndersin sana Kutsal Yer'den,

Siyon'dan destek versin.

3 Bütün tahıl sunularını anımsasın,

Yakmalık sunularını kabul etsin!

4 Gönlünce versin sana,

Bütün tasarılarını gerçekleştirsin!

5 O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız,

Tanrımız'ın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz.

RAB senin bütün dileklerini yerine getirsin.

6 Şimdi anladım ki, RAB meshettiği kralı kurtarıyor,

Sağ elinin kurtarıcı gücüyle

Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor.

7 Bazıları savaş arabalarına,

Bazıları atlarına güvenir,

Bizse Tanrımız RAB'be güveniriz.

8 Onlar çöküyor, düşüyorlar;

Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz.

9 Ya RAB, kralı kurtar!

Yanıt ver bize sana yakardığımız gün!

 

serbest dualar …

 

Rab’bin Duası ve/veya İman Açıklaması ve/veya Kapanış Duası


Çarşamba-Akşam

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

Vahiy 22:3 Artık hiçbir lanet kalmayacak. Tanrı'nın ve Kuzu'nun tahtı kentin içinde olacak ve O'nun kulları kendisine tapınacak. 4 O'nun yüzünü görecek, alınlarında O'nun adını taşıyacaklar. 5 Artık gece olmayacak. Ne çıra ışığına, ne de güneş ışığına gereksinmeleri olacak. Rab Tanrı onlara ışık olacak ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler.

Dua: Çobanımız olan Tanrı,

bütün gün boyunca bizleri yönlendirdin

bizleri Seni düşünme ve dinlenme zamanına getirdin.

canlarımıza sakinlik ver

ve bizleri Mesih’e daha fazla yakınlaştır,

harika olan sevgin ile

bizleri iman ailesine daha fazla yakınlaştır

İsa Mesih adıyla. AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 103:9 Sürekli suçlamaz,

Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.

10 Bize günahlarımıza göre davranmaz,

Suçlarımızın karşılığını vermez.

13 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 27: RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

RAB yaşamımın kalesidir,

Kimseden yılmam.

2 Hasımlarım, düşmanlarım olan kötüler,

Beni yutmak için üzerime gelirken

Tökezleyip düşerler.

3 Karşımda bir ordu konaklasa,

Kılım kıpırdamaz,

Bana karşı savaş açılsa,

Yine güvenimi yitirmem.

4 RAB'den tek dileğim, tek isteğim şu:

RAB'bin güzelliğini seyretmek,

Tapınağında O'na hayran olmak için

Ömrümün bütün günlerini O'nun evinde geçirmek.

5 Çünkü O kötü günde beni çardağında gizleyecek,

Çadırının emin yerinde saklayacak,

Yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni.

6 O zaman çevremi saran düşmanlarıma karşı başım yukarı kalkacak,

Sevinçle haykırarak kurbanlar sunacağım O'nun çadırında,

O'nu ezgilerle, ilahilerle öveceğim.

 

serbest dualar …

 

Rab’bin Duası ve/veya İman Açıklaması ve/veya Kapanış Duası


Perşembe-Akşam

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

Zekeriya 14:5c] O zaman Tanrım RAB bütün kutsallarla birlikte gelecek!

7 Özel bir gün, yalnız RAB'bin bildiği bir gün olacak. Gündüz de gece de olmayacak. Gece aydınlık olacak.

I.Yuhanna.1:5 Mesih'ten işitmiş olduğumuz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır ve O'nda hiç karanlık yoktur.

Dua: Yüce olan Tanrımız, bu günün acılarını, sıkıntılarını, sevinçlerini Sana getiririz. Senin sevgine güvenerekten her şeyi bizleri imanda güçlendirmek için kullan. kendimizi dirilmiş olan Rabbe teslim ederiz. bugün, yarın ve daima bizleri esenlik yolunda koru

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Süleymanın Meselleri 8: 13

RAB'den korkmak kötülükten nefret etmek demektir.

Kibirden, küstahlıktan,

Kötü yoldan, sapık ağızdan nefret ederim.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 30: Seni yüceltmek istiyorum, ya RAB,

Çünkü beni kurtardın,

Düşmanlarımı bana güldürmedin.

2 Ya RAB Tanrım,

Sana yakardım, bana şifa verdin.

3 Ya RAB, beni ölüler diyarından çıkardın,

Yaşam verdin bana, ölüm çukuruna düşürmedin.

4 Ey RAB'bin sadık kulları, O'nu ilahilerle övün,

Kutsallığını anarak O'na şükredin.

5 Çünkü öfkesi bir an sürer,

Lütfu ise bir ömür;

Gözyaşlarınız belki bir gece akar,

Ama sabahla sevinç doğar.

6 Huzur duyunca dedim ki,

"Asla sarsılmayacağım!"

7 Ya RAB, lütfunla beni güçlü bir dağ gibi

Sarsılmaz kıldın;

Ama sen yüzünü gizleyince,

Dehşete düştüm.

8 Ya RAB, sana sesleniyorum,

Rab'be yalvarıyorum:

9 "Ne yararı olur senin için dökülen kanımın,

Çukura inersem?

Toprak sana övgüler sunar mı,

Senin sadakatini ilan eder mi?

10 Dinle, ya RAB, acı bana;

Yardımcım ol, ya RAB!"

11 Yasımı şenliğe döndürdün,

Çulumu çıkarıp beni sevinçle kuşattın.

12 Öyle ki, gönlüm seni ilahilerle övsün, susmasın!

Ya RAB Tanrım, sana sürekli şükredeceğim.

 

serbest dualar …

 

Rab’bin Duası ve/veya İman Açıklaması ve/veya Kapanış Duası


Cuma-Akşam

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

Romalılar 15:1 İmanı güçlü olan bizler, kendimizi hoşnut etmeye değil, güçsüz olanların zayıflıklarını yüklenmeye borçluyuz. 2 Her birimiz, komşusunu ruhça geliştirmek amacıyla, komşusunun iyiliğini gözeterek onu hoşnut etsin. 3 Nitekim Mesih bile kendini hoşnut etmeye çalışmadı. Yazılmış olduğu gibi, «Seni aşağılayanların aşağılamalarına ben uğradım.»

Dua: Yüce olan Tanrımız, halkını koru diye dua ederiz, canımız güvenlik için Sana sığınır. Günün şafağı için canlarımızı kutsa ve bizleri Senin doğruluk yasanda kalmak için güçlendir. Kutsal Ruhunla her düşüncemizi ve arzumuzu kutsal emirlerine göre koru. yeni bir günün başlangıcı için bizleri Mesih’in görkemli aydınlığında sakla.dirilmiş Rab İsa Mesih adıyla

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Vahiy 3:19 Ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel, tövbe et.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 41: Ne mutlu güçsüzü düşünene!

RAB kurtarır onu kötü günde.

2 Korur RAB, yaşatır onu,

Ülkede mutlu kılar,

Terk etmez düşmanlarının eline.

3 Destek olur RAB ona

Yatağa düşünce;

Hastalandığında sağlığa kavuşturur onu.

4 "Acı bana, ya RAB!" dedim,

"Şifa ver bana, çünkü sana karşı günah işledim!"

5 Kötü konuşuyor düşmanlarım ardımdan:

"Ne zaman ölecek adı batası?" diyorlar.

6 Biri beni görmeye geldi mi, boş laf ediyor,

Fesat topluyor içinde,

Sonra dışarı çıkıp fesadı yayıyor.

7 Benden nefret edenlerin hepsi

Fısıldaşıyor aralarında bana karşı,

Zararımı düşünüyorlar,

8 "Başına öyle kötü bir şey geldi ki" diyorlar,

"Yatağından kalkamaz artık."

9 Ekmeğimi paylaştığım, güvendiğim yakın dostum bile

İhanet etti bana.

10 Bari sen acı bana, ya RAB, kaldır beni.

Bunların hakkından geleyim.

11 Düşmanım zafer çığlığı atmazsa,

O zaman anlarım benden hoşnut kaldığını.

12 Dürüstlüğümden ötürü bana destek olur,

Sonsuza dek beni huzurunda tutarsın.

13 Öncesizlikten sonsuza dek,

Övgüler olsun İsrail'in Tanrısı RAB'be!

Amin! Amin!

 

serbest dualar …

 

Rab’bin Duası ve/veya İman Açıklaması ve/veya Kapanış Duası


Cumartesi-Akşam

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

II.Samuel 22: 29 Ya RAB, ışığım sensin!

Karanlığımı aydınlatırsın.

33 Sığınağım Tanrı'dır,

Yolumu doğru kılan O'dur.

Dua: Kutsal olan Tanrımız, gün bittiğinde ve karanlık çöktüğünde de bizimle kal diye dua ederiz. yeni günün işleri için, Tanrı halkıyla ve dünya ile olan ilişkilerimiz için günlerimizin acele içinde geçirdiğimiz işleri için daima bizimle kal. sabahın yıldızı ve günün ışığı doğana kadar sadık kullarının yanında ol diye dua ederiz, öyle k, daima Seninle birlikte olabilelim

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Hoşeya 14:1 Tanrın RAB'be dön, ey İsrail,

Çünkü suçlarından ötürü tökezledin.

2 Dualarla gidin, RAB'be dönün,

O'na, "Bağışla bütün suçlarımızı" deyin,

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 119: 105 Sözün adımlarım için çıra,

Yolum için ışıktır.

106 Adil ilkelerini izleyeceğime ant içtim,

Andımı tutacağım.

107 Çok sıkıntı çektim, ya RAB;

Koru hayatımı sözün uyarınca.

108 Ağzımdan çıkan içten övgüleri

Kabul et, ya RAB,

Bana ilkelerini öğret.

109 Hayatım her an tehlikede,

Yine de unutmam yasanı.

110 Kötüler tuzak kurdu bana,

Yine de sapmadım senin koşullarından.

111 Öğütlerin sonsuza dek mirasımdır,

Yüreğimin sevincidir onlar.

112 Kararlıyım

Sonuna kadar senin kurallarına uymaya.

 

serbest dualar …

 

Rab’bin Duası ve/veya İman Açıklaması ve/veya Kapanış Duası

 


Günlük Dualar / Yatsı

 

Pazar-Yatsı

Yaşam yolunu bana bildirirsin.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

Her şeye kadir Tanrımız

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin

bize merhamet eyle

 

Tövbe Duası:

Mezmur 102: 1 Ya RAB, duamı işit,

Yakarışım sana erişsin.

2 Sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme,

Kulak ver sesime,

Seslenince yanıt ver bana hemen.

11 Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte,

Ot gibi sararmaktayım.

12 Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,

Ünün kuşaklar boyu sürer.

15 Uluslar RAB'bin adından,

Yeryüzü kralları görkeminden korkacak.

16 Çünkü RAB Siyon'u yeniden kuracak,

Görkem içinde görünecek.

17 Yoksulların duasına kulak verecek,

Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.

19 RAB yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı,

Göklerden yeryüzünü gözetledi,

20 Tutsakların iniltisini duymak,

Ölüm mahkûmlarını kurtarmak için.

(Mezmur 102 yerine istenirse Mezmur 6; 57; 51 ayetlerinden veya günün diğer vakitlerinden alıntı yapıldıktan sonra kişisel itiraflar Rab’be sunulur: … Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla. Amin.)

 

Mezmur 31: 1 Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!

Adaletinle kurtar beni!

3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

5 Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.

 

Matta 11:28 «Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar! Bana gelin, ben size huzur veririm. 29 Ben yumuşak huylu ve alçakgönüllüyüm. Boyunduruğuma girin ve benden öğrenin, böylece canlarınız huzur bulur. 30 Boyunduruğum kolay taşınır, vereceğim yük de hafiftir.»

 

Dua: Kutsal olan Babamız, Mesih İsa’nın boyunduruğu altında esenlikte dinlenerek Sana övgü sunmaya bizleri yeni güne uyandır. canımızı her türlü tuzaktan koru, lütfunla bizleri yeni güne hazırla... AMİN.

 

Luka 2:29 Ey Rabbim,

vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

serbest dualar …

 

Rab’bin Duası


Pazartesi-Yatsı

Yaşam yolunu bana bildirirsin.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

Her şeye kadir Tanrımız

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin

bize merhamet eyle

 

Tövbe Duası:

Mezmur 102: 1 Ya RAB, duamı işit,

Yakarışım sana erişsin.

2 Sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme,

Kulak ver sesime,

Seslenince yanıt ver bana hemen.

11 Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte,

Ot gibi sararmaktayım.

12 Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,

Ünün kuşaklar boyu sürer.

15 Uluslar RAB'bin adından,

Yeryüzü kralları görkeminden korkacak.

16 Çünkü RAB Siyon'u yeniden kuracak,

Görkem içinde görünecek.

17 Yoksulların duasına kulak verecek,

Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.

19 RAB yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı,

Göklerden yeryüzünü gözetledi,

20 Tutsakların iniltisini duymak,

Ölüm mahkûmlarını kurtarmak için.

(Mezmur 102 yerine istenirse Mezmur 6; 57; 51 ayetlerinden veya günün diğer vakitlerinden alıntı yapıldıktan sonra kişisel itiraflar Rab’be sunulur: … Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla. Amin.)

 

Mezmur 4: 3 Bilin ki, RAB sadık kulunu kendine ayırmıştır,

Ne zaman seslensem, duyar beni.

8 Esenlik içinde yatar uyurum,

Çünkü yalnız sen, ya RAB,

Güvenlik içinde tutarsın beni.

 

Romalılar 8:38-39 Eminim ki, ne ölüm, ne yaşam, ne melekler, ne yönetimler, ne şimdiki ne gelecek zaman, ne güçler, ne yükseklik, ne derinlik, ne de yaratılmış başka herhangi bir şey bizi Rabbimiz Mesih İsa'da olan Tanrı sevgisinden ayırmaya yetecektir.

 

Dua: Sonsuzluğun Tanrısı, bizi Senin sevginden hiçbir şeyin ayıramayacağının güvencesinde karanlıkta bizlere ışık ol. Canlarımızın tek Kurtarıcısı İsa Mesih’te bizleri koru ve kutsa... AMİN.

 

Luka 2:29 Ey Rabbim,

vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

serbest dualar …

 

Rab’bin Duası


Salı-Yatsı

Yaşam yolunu bana bildirirsin.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

Her şeye kadir Tanrımız

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin

bize merhamet eyle

 

Tövbe Duası:

Mezmur 102: 1 Ya RAB, duamı işit,

Yakarışım sana erişsin.

2 Sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme,

Kulak ver sesime,

Seslenince yanıt ver bana hemen.

11 Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte,

Ot gibi sararmaktayım.

12 Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,

Ünün kuşaklar boyu sürer.

15 Uluslar RAB'bin adından,

Yeryüzü kralları görkeminden korkacak.

16 Çünkü RAB Siyon'u yeniden kuracak,

Görkem içinde görünecek.

17 Yoksulların duasına kulak verecek,

Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.

19 RAB yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı,

Göklerden yeryüzünü gözetledi,

20 Tutsakların iniltisini duymak,

Ölüm mahkûmlarını kurtarmak için.

(Mezmur 102 yerine istenirse Mezmur 6; 57; 51 ayetlerinden veya günün diğer vakitlerinden alıntı yapıldıktan sonra kişisel itiraflar Rab’be sunulur: … Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla. Amin.)

 

Mezmur 143: 1 Duamı işit, ya RAB,

Yalvarışlarıma kulak ver!

Sadakatinle, doğruluğunla yanıt ver bana!

2 Kulunla yargıya girme,

Çünkü hiçbir canlı senin karşında aklanmaz.

6 Ellerimi sana açıyorum,

Canım kurak toprak gibi sana susamış.

8 Sabahları duyur bana sevgini,

Çünkü sana güveniyorum;

Bana gideceğim yolu bildir,

Çünkü duam sanadır.

 

Matta 6:31 «Öyleyse, `Ne yiyeceğiz?' `Ne içeceğiz?' ya da `Ne giyeceğiz?' diyerek kaygılanmayın. 32 Uluslar hep bu şeylerin peşinden giderler. Oysa göksel Babanız tüm bunları gereksindiğinizi bilir. 33 Siz önce O'nun egemenliğinin ve O'ndaki doğruluğun ardından gidin, o zaman size tüm bunlar da verilecektir. 34 O halde yarın için kaygılanmayın. Yarının kaygısı yarının olsun. Her günün derdi kendine yeter.

 

Dua: Merhametin Tanrısı, gecede ve gündüzde daima bizleri koru ve kutsa. Senin egemenliğinin sarsılmazlığının güvencesinde canlarımızı yeni günün övgüsü için dinlendir... AMİN.

 

Luka 2:29 Ey Rabbim,

vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

serbest dualar …

 

Rab’bin Duası


Çarşamba-Yatsı

Yaşam yolunu bana bildirirsin.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

Her şeye kadir Tanrımız

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin

bize merhamet eyle

 

Tövbe Duası:

Mezmur 102: 1 Ya RAB, duamı işit,

Yakarışım sana erişsin.

2 Sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme,

Kulak ver sesime,

Seslenince yanıt ver bana hemen.

11 Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte,

Ot gibi sararmaktayım.

12 Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,

Ünün kuşaklar boyu sürer.

15 Uluslar RAB'bin adından,

Yeryüzü kralları görkeminden korkacak.

16 Çünkü RAB Siyon'u yeniden kuracak,

Görkem içinde görünecek.

17 Yoksulların duasına kulak verecek,

Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.

19 RAB yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı,

Göklerden yeryüzünü gözetledi,

20 Tutsakların iniltisini duymak,

Ölüm mahkûmlarını kurtarmak için.

 

(Mezmur 102 yerine istenirse Mezmur 6; 57; 51 ayetlerinden veya günün diğer vakitlerinden alıntı yapıldıktan sonra kişisel itiraflar Rab’be sunulur: … Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla. Amin.)

 

Mezmur 143: 9 Düşmanlarımdan kurtar beni, ya RAB;

Sana sığınıyorum.

10 Bana istemini yapmayı öğret,

Çünkü Tanrım'sın benim.

Senin iyi Ruhun,

Düz yolda bana öncülük etsin!

11 Ya RAB, adın uğruna yaşam ver bana,

Doğruluğunla kurtar beni sıkıntıdan.

 

II.Korintliler 4:6 Çünkü, «Karanlıktan ışık parlayacak» diyen Tanrı, İsa Mesih'in yüzünde parlayan kendi yüceliğini tanımamızdan doğan ışığı bize vermek için yüreklerimizi aydınlattı. 7 Üstün gücün bizden değil, Tanrı'dan kaynaklandığı bilinsin diye biz bu hazineye toprak kaplar içinde sahibiz. 8 Her yönden sıkıştırılmışız, ama ezilmiş değiliz. şaşırmışız, ama çaresiz değiliz. 9 Kovalanıyoruz, ama terk edilmiş değiliz. Yere yıkılmışız, ama yok olmuş değiliz. 10 İsa'nın yaşamı bedenimizde açıkça görülsün diye İsa'nın ölümünü her zaman bedenimizde taşıyoruz.

 

Dua: Kurtarıcı Tanrımız, gündüzden geceye bütün zamanlar boyunca bütün yollarımızda Mesih’teki ışığa bakarak yürümek için bizleri koru ve kutsa. Bu hayatta ve sonsuz yaşamda bizler için olan hiç bitmeyecek sevgine güvenerekten bizlere sakin bir dinlenme ve uyku ver… AMİN.

 

Luka 2:29 Ey Rabbim,

vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

serbest dualar …

 

Rab’bin Duası


Perşembe-Yatsı

Yaşam yolunu bana bildirirsin.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

Her şeye kadir Tanrımız

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin

bize merhamet eyle

 

Tövbe Duası:

Mezmur 102: 1 Ya RAB, duamı işit,

Yakarışım sana erişsin.

2 Sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme,

Kulak ver sesime,

Seslenince yanıt ver bana hemen.

11 Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte,

Ot gibi sararmaktayım.

12 Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,

Ünün kuşaklar boyu sürer.

15 Uluslar RAB'bin adından,

Yeryüzü kralları görkeminden korkacak.

16 Çünkü RAB Siyon'u yeniden kuracak,

Görkem içinde görünecek.

17 Yoksulların duasına kulak verecek,

Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.

19 RAB yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı,

Göklerden yeryüzünü gözetledi,

20 Tutsakların iniltisini duymak,

Ölüm mahkûmlarını kurtarmak için.

(Mezmur 102 yerine istenirse Mezmur 6; 57; 51 ayetlerinden veya günün diğer vakitlerinden alıntı yapıldıktan sonra kişisel itiraflar Rab’be sunulur: … Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla. Amin.)

 

Mezmur 130: 5 RAB'bi gözlüyorum,

Canım RAB'bi gözlüyor,

Umut bağlıyorum O'nun sözüne.

6 Sabahı gözleyenlerden,

Evet, sabahı gözleyenlerden daha çok,

Canım Rab'bi gözlüyor.

7 Ey İsrail, RAB'be umut bağla!

Çünkü RAB'de sevgi,

Tam kurtuluş vardır.

8 İsrail'i bütün suçlarından

O fidyeyle kurtaracaktır.

 

I.Yuhanna 4:18 Sevgide korku yoktur. Tersine, yetkin sevgi, korkuyu siler atar. Çünkü korku cezalandırılma düşüncesinden ileri gelir. Korkan kişi, sevgide yetkin kılınmış değildir. 19 Biz ise seviyoruz. Çünkü önce O bizi sevdi. 20 Eğer bir kimse, «Tanrı'yı seviyorum» der ve kardeşinden nefret ederse, yalancıdır. Çünkü görmüş olduğu kardeşini sevmeyen, görmemiş olduğu Tanrı'yı sevemez.

 

Dua: Sevgi dolu Tanrımız, korkuyu silen sonsuz sevginle uyumakta olanları korusun diye meleklerine buyruk ver. Acıları yatıştır, sıkıntıları teselli et, ölmekte olanları bereketle, yaşamın ve ölümün sahibi olan Rabbimiz İsa Mesih’te bizlere esenlikli bir uyku ver… AMİN.

 

Luka 2:29 Ey Rabbim,

vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

serbest dualar …

 

Rab’bin Duası


Cuma-Yatsı

Yaşam yolunu bana bildirirsin.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

Her şeye kadir Tanrımız

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin

bize merhamet eyle

 

Tövbe Duası:

Mezmur 102: 1 Ya RAB, duamı işit,

Yakarışım sana erişsin.

2 Sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme,

Kulak ver sesime,

Seslenince yanıt ver bana hemen.

11 Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte,

Ot gibi sararmaktayım.

12 Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,

Ünün kuşaklar boyu sürer.

15 Uluslar RAB'bin adından,

Yeryüzü kralları görkeminden korkacak.

16 Çünkü RAB Siyon'u yeniden kuracak,

Görkem içinde görünecek.

17 Yoksulların duasına kulak verecek,

Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.

19 RAB yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı,

Göklerden yeryüzünü gözetledi,

20 Tutsakların iniltisini duymak,

Ölüm mahkûmlarını kurtarmak için.

(Mezmur 102 yerine istenirse Mezmur 6; 57; 51 ayetlerinden veya günün diğer vakitlerinden alıntı yapıldıktan sonra kişisel itiraflar Rab’be sunulur: … Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla. Amin.)

 

Mezmur 88: Ya RAB, beni kurtaran Tanrı,

Gece gündüz sana yakarıyorum.

2 Duam sana erişsin,

Kulak ver yakarışıma.

3 Çünkü sıkıntıya doydum,

Canım ölüler diyarına yaklaştı.

4 Ölüm çukuruna inenler arasında sayılıyorum,

Tükenmiş gibiyim;

5 Ölüler arasına atılmış,

Artık anımsamadığın,

İlginden yoksun,

Mezarda yatan cesetler gibiyim.

6 Beni çukurun dibine,

Karanlıklara, derinliklere attın.

9 Üzüntüden gözlerimin feri sönüyor,

Her gün sana yakarıyorum, ya RAB,

Ellerimi sana açıyorum.

 

I.Selanikliler 5:8 Gündüze ait olan bizler ise, iman ve sevgi zırhını kuşanıp başımıza miğfer olarak kurtuluş ümidini giyerek ayık kalalım. 9 Çünkü Tanrı bizi gazaba uğrayalım diye değil, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla kurtuluşa kavuşalım diye belirledi. 10 Mesih bizim için öldü; öyle ki, ister diri ister ölmüş olalım, O'nunla birlikte yaşayalım.

 

Dua: Yaratıcı Tanrımız, esenlikte dinlenmek için bizleri kabul et, kötülükler bizlerden uzak olsun diye kutsal korumanı üzerimizde tut. Karanlığın, ölümün ve göz yaşının olmadığı o sonsuz krallığından emin olarak uykumuzu bereketle… AMİN.

 

Luka 2:29 Ey Rabbim,

vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

serbest dualar …

 

Rab’bin Duası


Cumartesi-Yatsı

Yaşam yolunu bana bildirirsin.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

Her şeye kadir Tanrımız

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin

bize merhamet eyle

 

Tövbe Duası:

Mezmur 102: 1 Ya RAB, duamı işit,

Yakarışım sana erişsin.

2 Sıkıntılı günümde yüzünü benden gizleme,

Kulak ver sesime,

Seslenince yanıt ver bana hemen.

11 Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte,

Ot gibi sararmaktayım.

12 Ama sen, sonsuza dek tahtında oturursun, ya RAB,

Ünün kuşaklar boyu sürer.

15 Uluslar RAB'bin adından,

Yeryüzü kralları görkeminden korkacak.

16 Çünkü RAB Siyon'u yeniden kuracak,

Görkem içinde görünecek.

17 Yoksulların duasına kulak verecek,

Yalvarışlarını asla hor görmeyecek.

19 RAB yücelerdeki kutsal katından aşağı baktı,

Göklerden yeryüzünü gözetledi,

20 Tutsakların iniltisini duymak,

Ölüm mahkûmlarını kurtarmak için.

(Mezmur 102 yerine istenirse Mezmur 6; 57; 51 ayetlerinden veya günün diğer vakitlerinden alıntı yapıldıktan sonra kişisel itiraflar Rab’be sunulur: … Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla. Amin.)

 

Mezmur 4: Sana seslenince yanıt ver bana,

Ey adil Tanrım!

Ferahlat beni sıkıntıya düştüğümde,

Lütfet bana, kulak ver duama.

2 Ey insanlar, ne zamana dek

Onurumu utanca çevireceksiniz?

Ne zamana dek boş şeylere gönül verecek,

Yalan peşinde koşacaksınız?

3 Bilin ki, RAB sadık kulunu kendine ayırmıştır,

Ne zaman seslensem, duyar beni.

4 Korkuyla titreyin, günah işlemeyin;

İyi düşünün yatağınızda, susun.

5 Temiz yürekle kurbanlar sunun RAB'be,

O'na güvenin.

6 "Kim bize iyilik yapacak?" diyen çok.

Ya RAB, yüzünün ışığıyla bizi aydınlat!

7 Öyle bir sevinç verdin ki bana,

Onların bol tahıl ve yeni şaraptan aldığı sevinçten fazla.

8 Esenlik içinde yatar uyurum,

Çünkü yalnız sen, ya RAB,

Güvenlik içinde tutarsın beni.

 

Süleymanın Meselleri 3: 21 Oğlum, sağlam öğüde, sağgörüye tutun.

Sakın gözünü ayırma onlardan.

22 Onlar sana yaşam verecek

Ve boynuna güzel bir süs olacak.

23 O zaman güvenlik içinde yol alırsın,

Sendelemeden.

24 Korkusuzca yatar,

Tatlı tatlı uyursun.

25 Beklenmedik felaketten,

Ya da kötülerin uğradığı yıkımdan korkma.

26 Çünkü senin güvencen RAB'dir,

Tuzağa düşmekten seni O koruyacaktır.

 

Dua: Evrenin Tanrısı, canlarımız ve bedenlerimiz Sana aittir; bu yaşamda ve sonsuz yaşamda sahibimiz Sensin. Seni bütün canımızla, bütün aklımızla sevmek için bizleri güçlendir. Senin kutsal korumandan emin olarak uykumuz tatlı kıl ve bizleri yeni güne hazırla… AMİN.

 

Luka 2:29 Ey Rabbim,

vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

serbest dualar …

 

Rab’bin Duası


Vakit Duaları-Alternatif

 

Alternatif Vakit Duaları 5. Vakit olarak sabah duasından önceki zaman ya da gündüz (öğlen vakti) ve akşam duaları arasında kalan zaman dilimi içinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Ancak yılın herhangi bir zamanında Yatsı Duası hariç günün herhangi bir vaktinde kullanılabilir.

 

Pazar:

Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

Mezmur 42:2 Canım Tanrı’ya susadı,

3 ne zaman görmeye gideceğim Tanrı’nın yüzünü 

Dua: Bizlere Şabatı veren Tanrımız, Kalbimize Kutsal Ruh’un doluluğunu çöz. Bizleri kendi isteğine göre yönet ve yönlendir. Her acımızı ve sıkıntımızı rahatlat...

 

Mezmur 5:8 Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,

Düşmanlarıma karşı!

Yolunu önümde düzle.

Kişisel dilekler...

 

Mezmur 6 veya 57 okunduktan sonra;

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rab’bin Duası ilave edilebilir. ]

 

Pazartesi:

Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

İbraniler 2: 18 İsa Mesih sınandığında acı çektiğine göre, sınananlara yardım edebilir.

Dua: Yaratıcı Tanrımız, armağanlarımızı başkalarının iyiliği için kullanmaya bizleri yönlendir. Bizleri tek bir beden yapan RUH’ta,bizleri kardeş yapan sevgide ve ümitte, bizleri bir yapan vaftizde adanmış bir iman tanıklığı için güçlendir.Mesih’in yaşamını bizde etkin kıl diye Sana yalvarırız...

 

Mezmur 5: 11 Sevinsin sana sığınan herkes,

Sevinç çığlıkları atsın sürekli,

Kanat ger üzerlerine;

Sevinçle coşsun adını sevenler sende.

12 Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB,

Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

 

Kişisel dilekler...

 

Mezmur 6 veya 57 okunduktan sonra;

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rab’bin Duası ilave edilebilir. ]

 

Salı:

Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

Mezmur 31:1a] Ya RAB, sana sığınıyorum.

2b] Bir kaya ol bana sığınmam için,

Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

Dua: Yüce olan Tanrımız, günlerimizi Senin her yerde olduğun ve her şeyi bildiğin gerçeğinde tamamlamamızı sağla. işlerimizi alçakgönüllülük ile taçlandır...

 

Mezmur 63: 3 Senin sevgin yaşamdan iyidir,

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

4 Ömrümce sana övgüler sunacağım,

Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

 

Kişisel dilekler...

 

Mezmur 6 veya 57 okunduktan sonra;

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rab’bin Duası ilave edilebilir. ]


Çarşamba:

Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

Mezmur 36:7 Sevgin ne değerli ey Tanrı,

kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu,

8 Evindeki bolluğa doyarlar

zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

Dua: Sonsuz sevgi Tanrısı, lütfunla yaşamlarımızı SEN şekillendir. Harika olan sevgin ile bizleri günahtan kurtardın. SENİ hoşnut eden şeyi sevmemiz ve yapmamız için lütufkar elin bizleri yönlendirsin ve bizleri kötülüklerden korusun...

 

Mezmur 63: 7 Çünkü sen bana yardımcı oldun,

Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

8 Canım sana sımsıkı sarılır,

Sağ elin bana destek olur.

 

Kişisel dilekler...

 

Mezmur 6 veya 57 okunduktan sonra;

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rab’bin Duası ilave edilebilir. ]


Perşembe:

Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

Mezmur 43: 3 Ey Tanrı, gönde ışığını ver gerçeğini

yol göstersinler bana,

kutsal dağına götürsünler beni

Dua: Işık olan Tanrımız,

her yeni gün Senin sevginin eseridir.

her durumda iyilik için etkinsin.

bizlere her durumda İsa Mesih’i düşünmeyi öğret

ve SANA olan hizmet arzumuzu güçlendir...

 

Mezmur 113: 3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

 

Kişisel dilekler...

 

Mezmur 6 veya 57 okunduktan sonra;

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rab’bin Duası ilave edilebilir. ]


Cuma:

Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

Mezmur 68:20 Tanrımız kurtarıcı bir Tanrıdır,

ölümden kurtarış Egemen Rab’be aittir.

Dua: Kurtarıcı Rabbimiz, kilisene duyduğun sevgi uğruna çarmıhta acıya, utanca ve ölüme katlandın. SENİN bedelimizi ödeyen sevgine şükran dolu bir yaşam sürmemiz için bizleri bereketle...

 

Mezmur 31:19 İyiliğin ne büyüktür, ya RAB,

Onu senden korkanlar için saklarsın,

Herkesin gözü önünde,

Sana sığınanlara iyi davranırsın.

20a) İnsanların düzenlerine karşı,

Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;

 

Kişisel dilekler...

 

Mezmur 6 veya 57 okunduktan sonra;

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rab’bin Duası ilave edilebilir. ]


Cumartesi:

Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

I.Korintliler 1: 24 İsa Mesih çağrılmış olanlar için, ister Yahudi ister Grek olsunlar, Tanrı’nın gücü ve Tanrı’nın bilgeliğidir.

Dua: Merhametli Tanrımız, bizleri sonsuz şabatta sonsuz dinlenmeye çağırdın, Nefes aldığımız her an Sana aittir, bizleri bereketle. işlerimizi kutsa ve hatalarımızı düzelt, günlerimizi SENİ hoşnut eden bir şekilde bitirmemiz sağla...

 

Mezmur 5:7 Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim;

Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

8 Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,

Düşmanlarıma karşı!

Yolunu önümde düzle.

 

Kişisel dilekler...

 

Mezmur 6 veya 57 okunduktan sonra;

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rab’bin Duası ilave edilebilir. ]


İlave Okumalar:

 

RAB’BİN DUASI (Matta 6:9-13)

Göklerdeki Babamız,

adın kutsal kılınsın.

Egemenliğin gelsin.

Gökte olduğu gibi,

yeryüzünde de senin istediğin olsun.

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla.

Ayartılmamıza izin verme.

Kötü olandan bizi kurtar.

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin.

 

Davut’un Övgüsü (I.Tarihler 29:10-13)

Ey atamız İsrail'in Tanrısı RAB,

Sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun!

11 Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik,

Zafer ve görkem senindir.

Gökte ve yerde olan her şey senindir.

Krallık senindir, ya RAB!

Sen her şeyden yücesin.

12 Zenginlik ve onur senden gelir.

Her şeye egemensin.

Güç ve yetki senin elindedir.

Birini yükseltmek ve güçlendirmek

Senin elindedir.

13 Şimdi, ey Tanrımız, sana şükrederiz,

Görkemli adını överiz.


ELÇİLERİN İMAN AÇIKLAMASI

Göğün ve yerin Yaratanı, her şeye gücü yeten Baba, Tek Tanrı’ya ve O’nun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum.

 

O, Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu.

 

Pontius Platus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi; öldü ve gömüldü; ölüler diyarına indi, üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıktı, her şeye gücü yeten Baba’nın sağında oturdu; oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir.

 

Kutsal Ruh’a, Kutsal evrensel kiliseye, kutsalların birliğine, günahların affına,

ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum. Amin.

ELÇİLERİN İMAN AÇIKLAMASI

(Latince’den Tercüme)

 

İNANIYORUM;

Göğün ve yerin Yaratanı,

her şeye gücü yeten Baba,

Tanrı’ya;

ve

Kutsal Ruh’tan gebe kalan Bakire Meryem’den doğan,

Pontiyus Pilatus zamanında acı çekerek çarmıha gerilen,

ölüp gömülerek ölüler diyarına inen,

üçüncü gün ölüler arasından dirilen,

göğe çıkıp,

her şeye gücü yeten Baba Tanrı’nın sağında oturan,

oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecek olan

O’nun biricik oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya.

 

İNANIYORUM;

Kutsal Ruh’a,

kutsal evrensel kiliseye,

azizlerin paydaşlığına,

günahların affına,

ölülerin dirilişine

ve sonsuz yaşama. AMİN.


İZNİK İMAN AÇIKLAMASI

Yeri ve göğü,

görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı,

her şeye kadir tek Baba Tanrı’ya inanıyoruz.

 

Bütün çağlardan önce Baba’da olan

Tanrı’dan Tanrı,

Işıktan Işık,

Gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı,

kendiliğinden var olan, yaratılmamış,

Baba ile aynı özden olan,

Tanrı’nın Oğlu tek Rab İsa Mesih’e inanıyoruz.

 

Her şey O’nun aracılığı ile yaratıldı.

Biz insanlar ve kurtuluşumuz için göklerden geldi.

Kutsal Ruh ve Bakire Meryem’den vücut buldu ve insan oldu. Pontius Platus zamanında çarmıha gerildi, acı çekti ve gömüldü,

Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün dirildi,

göğe yükseldi ve Baba’nın sağında oturdu.

 

Dirileri ve ölüleri yargılamak için görkem içinde tekrar gelecek

ve O’nun krallığına hiç son olmayacaktır.

 

Baba ve Oğul’dan gelen, Rab olan, hayat veren,

Baba ve Oğul’la birlikte tapınılıp yüceltilen,

peygamberler aracılığı ile konuşmuş Kutsal Ruh’a inanıyoruz.

 

Tek kutsal evrensel ve elçisel kiliseye inanıyoruz.

Günahların affı için tek bir vaftiz tanıyoruz.

Ölülerin dirilişini ve sonsuz yaşamı bekliyoruz. Amin.


Mezmur 51

Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

2 Tümüyle yıka beni suçumdan,

Arıt beni günahımdan.

3 Çünkü biliyorum isyanlarımı,

Günahım sürekli karşımda.

4 Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim,

Senin gözünde kötü olanı yaptım.

Öyle ki, konuşurken haklı,

Yargılarken adil olasın.

5 Nitekim suç içinde doğdum ben,

Günah içinde anam bana hamile kaldı.

6 Madem sen gönülde sadakat istiyorsun,

Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.

7 Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,

Yıka beni, kardan beyaz olayım.

8 Neşe, sevinç sesini duyur bana,

Bayram etsin ezdiğin kemikler.

9 Bakma günahlarıma, Sil bütün suçlarımı.

10 Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,

Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.

11 Beni huzurundan atma,

Kutsal Ruhun'u benden alma.

12 Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini,

İstekli bir ruhla bana destek ol.

13 Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim,

Günahkârlar geri dönsün sana.

14 Kurtar beni kan dökme suçundan,

Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı,

Dilim senin doğruluğunu ilahilerle övsün.

15 Ya Rab, aç dudaklarımı,

Ağzım senin övgülerini duyursun.

16 Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın,

Yoksa sunardım sana,

Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın.

17 Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur,

Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı.

18 Lütfet, Siyon'a iyilik yap,

Yeruşalim'in surlarını onar.

19 O zaman doğru sunulan kurbanlar,

Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular,

Seni hoşnut kılar;

O zaman sunağında boğalar sunulur.

 

Mezmur 6

1 Ya RAB, öfkeyle azarlama beni,

Gazapla yola getirme.

2 Lütfet bana, ya RAB, bitkinim;

Şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,

3 Çok acı çekiyorum.

Ah, ya RAB!

Ne zamana dek sürecek bu?

4 Gel, ya RAB, kurtar beni,

Yardım et sevginden dolayı.

5 Çünkü ölüler arasında kimse seni anmaz,

Kim şükür sunar sana ölüler diyarından?

6 İnleye inleye bittim,

Döşeğim su içinde bütün gece ağlamaktan,

Yatağım sırılsıklam gözyaşlarımdan.

7 Kederden gözlerimin feri sönüyor,

Zayıflıyor gözlerim düşmanlarım yüzünden.

8 Ey suç işleyenler,

Uzak durun benden,

Çünkü RAB ağlayışımı işitti.

9 Yalvarışımı duydu,

Duamı kabul etti.

10 Bütün düşmanlarım utanacak,

Hepsini dehşet saracak,

Ansızın geri dönecekler utanç içinde.

 

Mezmur 57

1 Acı bana, ey Tanrı, acı,

Çünkü sana sığınıyorum;

Felaket geçinceye kadar,

Kanatlarının gölgesine sığınacağım.

2 Yüce Tanrı'ya,

Benim için her şeyi yapan Tanrı'ya sesleniyorum.

3 Gökten gönderip beni kurtaracak,

Beni ezmek isteyenleri azarlayacak,

Sevgisini, sadakatini gösterecektir.

4 Aslanların arasındayım,

Alev kusan insanlar arasında yatarım,

Mızrak gibi, ok gibi dişleri,

Keskin kılıç gibi dilleri.

5 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!

6 Ayaklarım için ağ serdiler,

Çöktüm;

Yoluma çukur kazdılar,

İçine kendileri düştüler.

7 Kararlıyım, ey Tanrı, kararlıyım,

Ezgiler, ilahiler söyleyeceğim.

8 Uyan, ey canım,

Uyan, ey lir, ey çenk,

Seheri ben uyandırayım!

9 Halkların arasında sana şükürler sunayım, ya Rab,

Ulusların arasında seni ilahilerle öveyim.

10 Çünkü sevgin göklere erişir,

Sadakatin gökyüzüne ulaşır.

11 Yüceliğini göster göklerin üstünde, ey Tanrı,

Görkemin bütün yeryüzünü kaplasın!

 

KAPANIŞ DUALARI

 

· Mezmur 73: 25 Senden başka kimim var göklerde?

İstemem senden başkasını yeryüzünde.

26 Bedenim ve yüreğim tükenebilir,

Ama Tanrı yüreğimde güç,

Bana düşen paydır sonsuza dek.

27 Kuşkusuz yok olacak senden uzak duranlar,

Ortadan kaldıracaksın sana vefasızlık edenleri.

28 Ama benim için en iyisi Tanrı'ya yakın olmaktır;

Bütün işlerini duyurayım diye

Sığınak yaptım Rab Yahve'yi kendime.

 

· Eyüp 19: 25 Oysa ben kurtarıcımın yaşadığını,

Sonunda yeryüzüne geleceğini biliyorum.

26 Derim yok olduktan sonra,

Yeni bedenimle Tanrı'yı göreceğim.

27 O'nu kendim göreceğim,

Kendi gözlerimle, başkası değil.

Yüreğim bayılıyor bağrımda!

 

· I.Samuel 2: 1Yüreğim RAB'de bulduğum sevinçle coşuyor;

Gücümü yükselten RAB'dir.

Düşmanlarımın karşısında övünüyor,

Kurtarışınla seviniyorum!

2 Kutsallıkta RAB'bin benzeri yok,

Evet, senin gibisi yok, ya RAB!

Tanrımız gibi dayanak yok.

 

· Nehemya 9:5Ya Rab senin kutsal adın öyle yücedir ki, bizim yüceltmelerimiz, övgülerimiz yetersiz kalır.'"

6 Tek RAB sensin. Gökleri, göklerin en yüce katlarını, bütün yıldızları, yeryüzünü ve içindeki her şeyi, denizleri ve içlerindeki her şeyi sen yarattın. Hepsine sen can verdin. Bütün gök cisimleri sana tapınır.

7 "Ya RAB, Avram'ı seçen, onu Kildaniler'in Ur Kenti'nden çıkaran, ona İbrahim adını veren Tanrı sensin.

8 Onu kendine yürekten bağlı buldun ve onunla bir antlaşma yaptın… Çünkü sen doğrusun.

 

· Mezmur 16: 5 Benim payıma,

Benim kâseme düşen sensin, ya RAB;

Yaşamım senin ellerinde.

7 Övgüler sunarım bana öğüt veren RAB'be,

Geceleri bile vicdanım uyarır beni.

11 Hep yaşam yolunu gösterirsin bana.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

· Romalılar 8:35 Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? 36 Yazılmış olduğu gibi:«Senin uğruna bütün gün öldürülüyoruz,kasaplık koyunlar sayılmışız.» 37 Ama bizi sevenin aracılığıyla bu durumların hepsinde galiplerden üstünüz.

 

· Eyüp 36: 22 "İşte Tanrı gücüyle yükselir,

O'nun gibi öğretmen var mı?

23 Kim O'na ne yapması gerektiğini söyleyebilir?

Kim O'na, 'Haksızlık ettin' diyebilir?

24 O'nun işlerini yüceltmelisin, anımsa bunu,

İnsanların ezgilerle övdüğü işlerini.

25 Bütün insanlar bunları görmüştür,

Herkes onları uzaktan izler.

26 Evet, Tanrı öyle büyüktür ki, O'nu anlayamayız,

Varlığının süresi hesaplanamaz.

 

· Çıkış 15:2 Rab gücüm, ezgim,

Kurtuluşum oldu benim.

O'dur Tanrım,

Övgüler sunacağım O'na.

O'dur babamın Tanrısı,

Yücelteceğim O'nu.

11 "Var mı senin gibisi ilahlar arasında, ya RAB?

Senin gibi kutsallıkta görkemli, heybetiyle övgüye değer,

Harikalar yaratan var mı?

 

· Mezmur 19: 12 Kim yanlışlarını görebilir?

Bağışla göremediğim kusurlarımı,

13 Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

O zaman büyük isyandan uzak,

Kusursuz olurum.

14 Ağzımdan çıkan sözler,

Yüreğimdeki düşünceler,

Kabul görsün senin önünde,

Ya RAB, kayam, kurtarıcım benim!

 

· Mezmur 42: 8 Gündüz RAB sevgisini gösterir,

Gece ilahi söyler, dua ederim

Yaşamımın Tanrısı'na.

 

· Mezmur 104:31 RAB'bin görkemi sonsuza dek sürsün!

Sevinsin RAB yaptıklarıyla!

32 O bakınca yeryüzü titrer,

O dokununca dağlar tüter.

33 Ömrümce RAB'be ilahiler okuyacak,

Var oldukça Tanrım'ı ezgilerle öveceğim.

34 Düşüncem ona hoş görünsün,

Sevincim RAB olsun!

 

· Yeremya 9:23 RAB şöyle diyor:

"Bilge kişi bilgeliğiyle,

Güçlü kişi gücüyle,

Zengin kişi zenginliğiyle övünmesin.

24 Dünyada iyilik yapanın,

Adaleti, doğruluğu sağlayanın

Ben RAB olduğumu anlamakla

Ve beni tanımakla övünsün övünen.

Çünkü ben bunlardan hoşlanırım" diyor RAB.

 

· Mezmur 72:18 RAB Tanrı'ya, İsrail'in Tanrısı'na övgüler olsun,

Harikalar yaratan yalnız O'dur.

19 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun,

Bütün yeryüzü O'nun yüceliğiyle dolsun!

Amin! Amin!

 

· Yeremya 3:24 "Benim payıma düşen RAB'dir" diyor canım,

"Bu yüzden O'na umut bağlıyorum."

25 RAB kendisini bekleyenler,

O'nu arayan canlar için iyidir.

26 RAB'bin kurtarışını sessizce beklemek iyidir.

 

· Elçilerin İşleri 4:12 Başka hiç kimsede kurtuluş yoktur. Bu göğün altında insanlara bağışlanmış, bizi kurtarabilecek başka hiçbir ad yoktur.

 

· I.Tarihler 16:10 Kutsal adıyla övünün,

Sevinsin RAB'be yönelenler!

11 RAB'be ve O'nun gücüne bakın,

Durmadan O'nun yüzünü arayın!

12-13 Ey sizler, kulu İsrail'in soyu,

Seçtiği Yakupoğulları,

O'nun yaptığı harikaları,

Olağanüstü işlerini

Ve ağzından çıkan yargıları anımsayın!

14 Tanrımız RAB O'dur,

Yargıları bütün yeryüzünü kapsar.

 

· Mezmur 89:15 Ne mutlu bayram çığlıkları atmasını bilen halka, ya RAB!

Yüzünün ışığında yürürler.

16 Gün boyu senin adınla sevinir,

Doğruluğunla yücelirler.

17 Çünkü sen onların gücü ve yüceliğisin,

Lütfun sayesinde gücümüz artar.

18 Kalkanımız RAB'be,

Kralımız İsrail'in Kutsalı'na aittir.

 

· Mezmur 148: 11 Yeryüzünün kralları, bütün halklar,

Önderler, yeryüzünün bütün yöneticileri,

12 Delikanlılar, genç kızlar,

Yaşlılar, çocuklar!

13 RAB'bin adına övgüler sunsunlar,

Çünkü yalnız O'nun adı yücedir.

O'nun yüceliği yerin göğün üstündedir.

14 RAB kendi halkını güçlü kıldı,

Bütün sadık kullarına,

Kendisine yakın olan halka,

İsrailoğulları'na ün kazandırdı.

RAB'be övgüler sunun!

 

· Mezmur 145:10 Bütün yapıtların sana şükreder, ya RAB,

Sadık kulların sana övgüler sunar.

11 Krallığının yüceliğini anlatır,

Kudretini konuşur;

12 Herkes senin gücünü,

Krallığının yüce görkemini bilsin diye.

13a] Senin krallığın sonsuz bir krallıktır,

Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.

 

· Mezmur 66:17 Ağzımla O'na yakardım,

Övgüsü dilimden düşmedi.

18 Yüreğimde kötülüğe yer verseydim,

Rab beni dinlemezdi.

19 Oysa Tanrı dinledi beni,

Kulak verdi duamın sesine.

20 Övgüler olsun Tanrı'ya,

Çünkü duamı geri çevirmedi,

Sevgisini benden esirgemedi.

 

· Hoşeya 10:12 Doğruluk ekin kendiniz için,

Sevgi meyveleri biçin.

Nadasa bıraktığınız toprağı işleyin;

Çünkü RAB'be yönelme zamanıdır,

Gelip üzerinize doğruluk yağdırıncaya dek.

 

· Filipililer 2:7-8 Ama yüceliğinden soyunarak kul özünü aldı ve insan benzeyişinde doğdu. İnsan biçimine bürünmüş olarak ölüme, çarmıh üzerinde ölüme bile boyun eğip kendini alçalttı. 9 Bunun için de Tanrı O'nu pek çok yükseltti ve O'na her adın üstünde olan adı bağışladı. 10-11 Öyle ki, İsa'nın adı anıldığında göktekiler, yerdekiler ve yer altındakilerin hepsi diz çöksün ve her dil, Baba Tanrı'nın yüceltilmesi için İsa Mesih'in Rab olduğunu açıkça söylesin.

 

· İşaya 40:28 Bilmiyor musun, duymadın mı?

Ebedi Tanrı, RAB, bütün dünyayı yaratan,

Ne yorulur ne de zayıflar,

O'nun bilgisi kavranamaz.

29 Yorulanı güçlendirir,

Takati olmayanın kudretini artırır.

30 Gençler bile yorulup zayıf düşer,

Yiğitler tökezleyip düşerler.

 

· Vahiy 22:17 Ruh ve Gelin, «Gel!» diyorlar. Her işiten, «Gel!» desin. Susamış olan gelsin. Dileyen, yaşam suyundan karşılıksız alsın.

 

· Mezmur 84: 10 Senin avlularında bir gün,

Başka yerdeki bin günden iyidir;

Kötülerin çadırında yaşamaktansa,

Tanrım'ın evinin eşiğinde durmayı yeğlerim.

11 Çünkü RAB Tanrı bir güneş, bir kalkandır.

Lütuf ve yücelik sağlar;

Dürüstçe yaşayanlardan hiçbir iyiliği esirgemez.

12 Ey Her Şeye Egemen RAB,

Ne mutlu sana güvenen insana!

 

· Mezmur 18:30 Tanrı'nın yolu kusursuzdur,

RAB'bin sözü arıdır.

O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.

31 Var mı RAB'den başka Tanrı?

Tanrımız'dan başka kaya var mı?

32 Tanrı beni güçle donatır,

Yolumu kusursuz kılar.

 

· Vahiy 1: 5b]-6 Yücelik ve güç sonsuzlara dek, bizi seven, kanıyla bizi günahlarımızdan özgür kılmış olan ve bizi bir krallık haline getirip Babası Tanrı'nın hizmetinde kâhinler yapan Mesih'in olsun. Amin.

 

· Sayılar 6: 24 RAB sizi kutsasın

Ve korusun;

25 RAB aydın yüzünü size göstersin

Ve size lütfetsin;

26 RAB yüzünü size çevirsin

Ve size esenlik versin.'

 

· II.Korintliler 13:14 Rab İsa Mesih'in lütfu, Tanrı'nın sevgisi ve Kutsal Ruh'un paydaşlığı hepinizle birlikte olsun.

 

· Habakuk 2:20 Oysa RAB kutsal tapınağındadır.

Sussun bütün dünya O'nun önünde.

 

· Efesliler 1: 3 Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Tanrı'ya övgüler olsun.

Efesliler 6:24Tanrı'nın lütfu, Rabbimiz İsa Mesih'i ölümsüz sevgiyle sevenlerin hepsiyle birlikte olsun.

 

· İbraniler 4:12 Tanrı'nın sözü diri ve etkilidir, iki ağızlı her kılıçtan keskindir. Canla ruhu, ilikle eklemleri birbirinden ayıracak kadar derinlere işler; yüreğin düşüncelerini ve amaçlarını yargılar. 13 Tanrı'nın görmediği hiçbir yaratık yoktur. Kendisine hesap vereceğimiz Tanrı'nın gözleri önünde her şey çıplak ve açıktır.

 

· Yahuda 1:21 Rabbimiz İsa Mesih'in sizi sonsuz yaşama kavuşturacak olan merhametini beklerken kendinizi Tanrı'nın sevgisinde koruyun.

24-25 Kurtarıcımız tek Tanrı, sizi düşmekten alıkoyacak, kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak çıkaracak güçtedir. Yücelik, ululuk, güç ve yetki, Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla tüm çağlardan önce, şimdi ve tüm çağlar boyunca Tanrı'nın olsun. Amin.