VAKİT DUALARI

 

- olağan devre / pentekost dönemi -

 

İÇİNDEKİLER

Günlük Dualar / Sabah

Günlük Dualar / Gündüz

Günlük Dualar / Akşam

Günlük Dualar / Yatsı

Vakit Duaları-Alternatif

 

İlave Okumalar:

Rab’bin Duası

Davut’un Övgüsü

Elçilerin İman Açıklaması

Elçilerin İman Açıklaması

İznik İman Açıklaması

Mezmur 51

Ruhsal Ezgiler

 

GÜNLÜK DUALAR / SABAH

 

Pazar-Sabah

Rab’bin yarattığı gün budur

O’nda sevinir coşarız

Tanrım sensin, şükrederim sana,

Tanrım sensin, yüceltirim seni.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Yüce olan Rabbimiz, yaşamda ve ölümde beden ve canımız Sana aittir. Paha biçilmez kanınla günahın cezasından ve şeytanın kötü işlerinden bizleri özgür kıldın. Bizim için olan sağlayışına, kutsamana ve bereketlerine doğru cevabı veremedik. Bizleri bağışla ya Rab, bize merhamet eyle.

 

İşaya 66:2b

Ancak ben alçakgönüllüye, ruhu ezik olana,

Sözümden titreyen kişiye değer veririm.

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 29: Ey ilahi varlıklar, tanıyın RAB'bi,

Görkemini, kudretini tanıyın RAB'bin!

2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

10 RAB tufan üstünde taht kurdu,

O sonsuza dek kral kalacak.

11 RAB halkına güç verir,

Halkını esenlikle kutsar!

Dua: Yüce olan Tanrımız, halkına peygamberler gönderdin. İsa Mesih’in gelişi için yüreklerimizin hazır olmasını istedin. Müjde’yi duyanları tövbeye yönlendirdin. İsa Mesih’i karşılamaya hazır olmamız için bizleri bereketle

... AMİN.

 

Romalılar 5:2 İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk. Ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek ümidiyle övünürüz. 3-4 Yalnız bu kadarla değil, sıkıntılarla bile övünürüz. Çünkü biliriz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini ve Tanrı'nın beğenisi ümidi yaratır. 5 Ümit de düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilmiş olan Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 103: 1 RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

O'nun kutsal adına övgüler sun, ey bütün varlığım!

2 RAB'be övgüler sun, ey canım!

İyiliklerinin hiçbirini unutma!

3 Bütün suçlarını bağışlayan,

Bütün hastalıklarını iyileştiren,

4 Canını çukurdan fidyeyle kurtaran,

Sana sevgi ve sevecenlik tacı giydiren,

5 Yaşam boyu seni iyiliklerle doyuran O'dur,

Bu nedenle gençliğin kartalınki gibi tazelenir.

 

Rab’bin Duası

 

Pazartesi-Sabah

Rab’bin yarattığı gün budur

O’nda sevinir coşarız

Tanrım sensin, şükrederim sana,

Tanrım sensin, yüceltirim seni.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Ya Rab, günahımız ve hak ettiğimiz ceza çok büyüktür, kendimizi kurtaracak gücümüz yoktur. Günahla lekelenmiş doğamız Tek olan Tanrı’ya ve insan kardeşimize nefrete meyillidir. Sana layık kullar olamadığımız için pişmanız.

Bizleri bağışla ya Rab, bize merhamet eyle.

 

Mezmur 34

18 RAB gönlü kırıklara yakındır,

 Ruhu ezginleri kurtarır.

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 93: RAB egemenlik sürüyor, görkeme bürünmüş,

Kudret giyinip kuşanmış.

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

2 Ya RAB, tahtın öteden beri kurulmuş,

Varlığın öncesizliğe uzanır.

5 Koşulların hep geçerlidir;

Tapınağına kutsallık yaraşır

Sonsuza dek, ya RAB.

Dua: Güneşi üzerimize doğuran Tanrımız, canlarımızı Mesih’in ışığında aydınlat, günahın ve bilgisizliğin karanlığını bizlerden kaldır. Mesih’in görkemini yansıtmak için, Mesih’in sevgisi işlerimizde görülmesi için O’nun esenliği sözlerimizde parlasın ve Mesih’in şifasını bizlerin üzerinde tut, öyle ki, daima O’nu övelim

... AMİN.

 

Romalılar 8:1 Böylece Mesih İsa'ya ait olanlara artık hiçbir mahkûmiyet yoktur. 2 Çünkü yaşam veren Ruh'un yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı. 3 İnsan benliğinden ötürü güçsüz olan Kutsal Yasa'nın yapamadığını Tanrı yaptı. Öz Oğlu'nu günahlı insan benzerliğinde günah sunusu olarak gönderip günahı insan benliğinde yargıladı. 4 Öyle ki, Yasa'nın gereği, benliğe göre değil, Ruh'a göre yaşayan bizlerde yerine gelsin.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 86: 1 Kulak ver, ya RAB, yanıtla beni,

Çünkü mazlum ve yoksulum.

2 Koru canımı, çünkü senin sadık kulunum.

Ey Tanrım, kurtar sana güvenen kulunu!

3 Acı bana, ya Rab,

Çünkü gün boyu sana yakarıyorum.

4 Sevindir kulunu, ya Rab,

Çünkü dualarımı sana yükseltiyorum.

5 Sen iyi ve bağışlayıcısın, ya Rab,

Sana yakaran herkese bol sevgi gösterirsin.

 

Rab’bin Duası

 

Salı-Sabah

Rab’bin yarattığı gün budur

O’nda sevinir coşarız

Tanrım sensin, şükrederim sana,

Tanrım sensin, yüceltirim seni.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Ey Rab İsa Mesih, inanıyor ve itiraf ediyorum ki, alfa ve omega, başlangıç ve son, ölüler arasından ilk doğan Sensin. Çarmıhta kanını döktün, günah yüzünden Tanrı’dan ayrı düşmüş biz kullara barış ve esenlik getirdin. Sana layık kullar olamadığımız pişmanız. Bizleri bağışla ya Rab, bize merhamet eyle.

 

I.Yuhanna 1:9

Ama günahlarımızı itiraf edersek, güvenilir ve adil olan Tanrı günahlarımızı bağışlayıp bizi her kötülükten arındıracaktır.

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 33: 1 Ey doğru insanlar, RAB'be sevinçle haykırın!

Dürüstlere O'nu övmek yaraşır.

4 Çünkü RAB'bin sözü doğrudur,

Her işi sadakatle yapar.

5 Doğruluğu, adaleti sever,

RAB'bin sevgisi yeryüzünü doldurur.

6 Gökler RAB'bin sözüyle,

Gök cisimleri ağzından çıkan solukla yaratıldı.

8 Bütün yeryüzü RAB'den korksun,

Dünyada yaşayan herkes O'na saygı duysun.

Dua: Sonsuzluğun Tanrısı, Sen dokunuşunla her şeyi yenilersin, Sen istediğinde her şey değişir. gözlerimizi aç ki, Senin ellerinin işini olan yaratılışın görkemini ve insan hayatının güzelliğini görelim. çevremizi kuşatan armağanlarını aziz tutalım ve bunu başkalarıyla paylaşabilelim. ve Senin huzurundaki sevinci birlikte yaşayabilelim

... AMİN.

 

Romalılar 8: 5 Benliğe uyanlar benlikle ilgili, Ruh'a uyanlarsa Ruh'la ilgili işleri düşünürler. 6 Benliğe dayanan düşünce ölüm, Ruh'a dayanan düşünceyse yaşam ve esenliktir. 7 Çünkü benliğe dayanan düşünce Tanrı'ya düşmandır; Tanrı'nın Yasası'na boyun eğmez, eğemez de... 8 Benliğin denetiminde olanlar Tanrı'yı hoşnut edemezler. 9 Ne var ki, Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, benliğin değil, Ruh'un denetimindesiniz. Ama içinde Mesih'in Ruhu olmayan kişi Mesih'in değildir.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 39:12 Duamı işit, ya RAB,

Kulak ver yakarışıma,

Gözyaşlarıma kayıtsız kalma!

Çünkü ben bir garibim senin yanında,

Bir yabancı, atalarım gibi.

13 Uzaklaştır üzerimden bakışlarını,

Göçüp yok olmadan mutlu olayım!

 

Rab’bin Duası

 

Çarşamba-Sabah

Rab’bin yarattığı gün budur

O’nda sevinir coşarız

Tanrım sensin, şükrederim sana,

Tanrım sensin, yüceltirim seni.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Yücelik ve Kutsallık Tanrısı, yaratılışımızın amacını unuttuk, seni yüceltmek gayretinin yerine yüreklemiz kendi tutkularının peşinden gitti, Senin kutsal varlığın yerine zevk ve mutluluğu bu dünyada aradık, ya Rab merhamet eyle.

 

Eyüp 9:4

O'nun bilgisi derin, gücü eşsizdir,

Kim O'na direndi de ayakta kaldı?

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 31: 19 İyiliğin ne büyüktür, ya RAB,

Onu senden korkanlar için saklarsın,

Herkesin gözü önünde,

Sana sığınanlara iyi davranırsın.

20 İnsanların düzenlerine karşı,

Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;

Saldırgan dillere karşı

Onları çardağında gizlersin.

21 RAB'be övgüler olsun,

Kuşatılmış bir kentte

Sevgisini bana harika biçimde gösterdi.

Dua: Sonsuz olan Tanrımız, ihtiyaçlarımızı bize gündelik olarak verirsin sayılamayacak çok olan bereketlerin için Sana şükürler olsun. Bizlere huzurunda yaşamanın sevincini ve İsa Mesih’e hizmet etmenin esenliğini daima ver ki, bereketlerini şükranla kullanalım ve ilan edelim ve bütün yollarımızda dirilmiş Rab İsa Mesih’i arayalım ve O’nu herkes ile paylaşabilelim

... AMİN.

 

Romalılar 8: 10 Eğer Mesih içinizdeyse, bedeniniz günah yüzünden ölü olmakla birlikte, aklanmış olduğunuz için ruhunuz diridir. 11 Mesih İsa'yı ölümden dirilten Tanrı'nın Ruhu içinizde yaşıyorsa, Mesih'i ölümden dirilten Tanrı, içinizde yaşayan Ruhu'yla ölümlü bedenlerinize de yaşam

verecektir.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 28: 6 RAB'be övgüler olsun!

Çünkü yalvarışımı duydu.

7 RAB benim gücüm, kalkanımdır,

O'na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum.

Yüreğim coşuyor,

Ezgilerimle O'na şükrediyorum.

8 RAB halkının gücüdür,

Meshettiği kralın zafer kalesidir.

9 Halkını kurtar, öz halkını kutsa;

Çobanlık et onlara, sürekli destek ol!

 

Rab’bin Duası

 

Perşembe-Sabah

Rab’bin yarattığı gün budur

O’nda sevinir coşarız

Tanrım sensin, şükrederim sana,

Tanrım sensin, yüceltirim seni.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Sevgi ve esenlik Tanrısı, Seni sevmemiz ve tanımamız için bizlere armağan ettiğin Kutsal Kitap’a yabancı kaldık, benzerliğinde yarattığın suretimiz cehalet ve günahın karanlığında kirlendi, ya Rab merhamet eyle.

 

İşaya 53

5 Oysa, bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi,

Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti.

Esenliğimiz için gerekli olan ceza

Ona verildi.

Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk.

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 31: 1 Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!

Adaletinle kurtar beni!

2 Kulak ver bana,

Çabuk yetiş, kurtar beni;

Bir kaya ol bana sığınmam için,

Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

Dua: Hayatın kaynağı olan Tanrımız, yüreklerimize yüce lütfunun yaşam suyunu dök. bu günü ve günlerimizin devamını tazelenmiş bir şekilde yaşamak için bizler lütfet. Senin varlığında emin olmanın güvencesinde esenliğinle bizleri güçlendir

... AMİN.

 

Efesliler 3:16-19 Baba'nın kendi yüceliğinin zenginliğine göre Ruhuyla sizi iç varlığınızda kudretle güçlendirmesini ve Mesih'in iman yoluyla yüreklerinizde yaşamasını dilerim. Öyle ki, Tanrı'nın tüm doluluğuyla dolmanız için, sevgide köklenmiş ve temellenmiş olarak bütün kutsallarla birlikte Mesih'in sevgisinin ne denli geniş ve uzun, yüksek ve derin olduğunu anlamaya ve bilgiyi çok aşan bu sevgiyi kavramaya gücünüz yetsin.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 53: Akılsız içinden, "Tanrı yok!" der.

İnsanlar bozuldu, iğrençlik aldı yürüdü,

İyilik eden yok.

2 Tanrı göklerden bakar oldu insanlara,

Akıllı biri, Tanrı'ya yönelen biri var mı diye.

3 Hepsi sapmış,

Çürümüş sanki,

İyilik eden yok,

Bir kişi bile!

4 Suç işleyenler görmüyor mu?

Halkımı ekmek yer gibi yiyorlar,

Tanrı'ya yakarmıyorlar.

5 Ama korkulmayacak yerde korkacaklar,

Çünkü Tanrı seni kuşatanların kemiklerini dağıtacak,

Onları reddettiği için hepsini utandıracak.

6 Keşke İsrail'in kurtuluşu Siyon'dan gelse!

Tanrı halkını eski gönencine kavuşturunca,

Yakup soyu sevinecek, İsrail halkı coşacak

 

Rab’bin Duası

 

Cuma-Sabah

Rab’bin yarattığı gün budur

O’nda sevinir coşarız

Tanrım sensin, şükrederim sana,

Tanrım sensin, yüceltirim seni.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

- Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrı,

Senin hükümlerin haktır, tüm kainatı yönetir, hükmedersin; yaratılışı Sen korursun, kutsal emirlerine itaatsizlik ettik, ya Rab merhamet eyle.

 

Mezmur 19

12 Kim yanlışlarını görebilir?

Bağışla göremediğim kusurlarımı,

13 Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

O zaman büyük isyandan uzak,

Kusursuz olurum.

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 67: 1 Tanrı bize lütfetsin, bolluk versin,

Yüzünün ışığı üzerimize parlasın.

2 Öyle ki, yeryüzünde yolun,

Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.

3 Halklar sana şükretsin, ey Tanrı,

Bütün halklar sana şükretsin!

4 Uluslar sevinsin, sevinçten çığlık atsın,

Çünkü sen halkları adaletle yargılarsın,

Yeryüzündeki uluslara yol gösterirsin. Sela

Dua:  Sonsuzluğun Tanrısı, bilemediğimiz tehlikelerle dolu yollarda Sende çağrıldığımız hizmetin sonunu bazen göremiyoruz İmanımızı güçlendir ki, karanlıkla dolu yollarda Senin elin bizi yönlendirişinde cesaretle yürüyebilelim, ve sevgin daima bizi desteklesin

... AMİN.

 

II.Korintliler 6:4-8 Ama Tanrı'nın hizmetkârları olarak olağanüstü dayanmada, sıkıntı, güçlük ve elemlerde, dayak, hapis, karışıklık, emek, uykusuzluk ve açlıkta; pak yaşayışta, bilgi, sabır, iyilik, Kutsal Ruh ve içten sevgide; gerçeğin ilanında ve Tanrı'nın gücünde; sağ ve sol ellerimizde doğruluğun silahlarıyla, yücelik ve onursuzlukta, kötü ün ve iyi ünde, kendimizi her durumda örnek gösteriyoruz. Aldatanlar sayılıyorsak da dürüst kişileriz.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 43: Hakkımı ara, ey Tanrı,

Savun beni vefasız ulusa karşı,

Kurtar hileci, haksız insandan.

2 Çünkü sen Tanrım, kalemsin;

Neden beni reddettin?

Niçin düşmanlarımın baskısı altında

Yaslı gezeyim?

3 Gönder ışığını, gerçeğini,

Yol göstersinler bana,

Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.

4 O zaman Tanrı'nın sunağına,

Neşe, sevinç kaynağım Tanrı'ya gideceğim

Ve sana, ey Tanrı, Tanrım benim,

Lirle şükredeceğim.

 

Rab’bin Duası

 

Cumartesi-Sabah

 

Rab’bin yarattığı gün budur

O’nda sevinir coşarız

Tanrım sensin, şükrederim sana,

Tanrım sensin, yüceltirim seni.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Ya Rab, günahın bataklığından, bilgisizliğin karanlığından ve düşmanımız olan gurura yaklaşmaktan bizleri Sen koru. Kutsal ve doğru olanı istemekte zayıfız, Seni hoşnut eden şeyi yapmakta güçsüzüz, Senin emirlerini sevmekten uzağız; Senden merhamet dileriz.

 

Mezmur 41: 4 Acı bana, ya RAB!

Şifa ver bana, çünkü sana karşı günah işledim

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 104: 24 Ya RAB, ne çok eserin var!

Hepsini bilgece yaptın;

Yeryüzü yarattıklarınla dolu.

27 Hepsi seni bekliyor,

Yiyeceklerini zamanında veresin diye.

28 Sen verince onlar toplar,

Sen elini açınca onlar iyiliğe doyar.

29 Yüzünü gizleyince dehşete kapılırlar,

Soluklarını kesince ölüp toprak olurlar.

30 Ruhun'u gönderince var olurlar,

Yeryüzüne yeni yaşam verirsin.

Dua: Yaratıcı Tanrımız, sabah da akşam da Senindir. lütuf et ki, doğruluğun güneşi İsa Mesih yüreklerimizde daima parlasın; ve bizleri Senin yüce görkeminin ışığında tutsun, bedelimizi ödeyen İsa Mesih’in adıyla. AMİN.

 

Filipililer 1:27-28 Ancak yaşayışınız Mesih'in müjdesine layık olsun. Öyle ki, gelip sizi görsem de, uzakta kalsam da, sizinle ilgili haberleri, tek bir ruhta dimdik durduğunuzu, Müjde'de açıklanan inanç uğruna tek bir can halinde birlikte mücadele ettiğinizi, size karşı duranlardan hiçbir şekilde yılmadığınızı duyayım. Böyle davranmanız onlar için bir belirtidir kendilerinin mahvolacağını, sizlerin ise kurtulacağını gösteren bir belirti. Ve bu Tanrı'nın işidir.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 116: 12 Ne karşılık verebilirim RAB'be,

Bana yaptığı onca iyilik için?

13 Kurtuluş sunusu olarak kadeh kaldırıp

RAB'be sesleneceğim.

17 Ya RAB, sana seslenecek,

Şükran kurbanı sunacağım.

18 RAB'be adadıklarımı yerine getireceğim

Bütün halkının önünde,

19 RAB'bin Tapınağı'nın avlularında,

Senin orta yerinde, ey Yeruşalim!

RAB'be övgüler sunun!

 

Rab’bin Duası

 

GÜNLÜK DUALAR / GÜNDÜZ

 

Pazar-Gündüz

RAB’be umut bağlayanlar taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

 

Romalılar 8: 22 Bütün yaratılışın şu ana dek birlikte inleyip doğum ağrısı çektiğini biliyoruz. 23 Yalnız yaratılış değil, biz de -evet Ruh'un turfandasına sahip olan bizler de- evlatlığa alınmayı, yani bedenlerimizin kurtulmasını özlemle bekleyerek içimizden inliyoruz.

Dua: Sonsuz olan Tanrımız, Kutsal Ruhunla yüreklerimizi ve yaşamlarımızı yenile, kendi isteğin ve kendi kutsal yasanda yürümek için adımlarımızı güçlendir.

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51:

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

2 Tümüyle yıka beni suçumdan,

Arıt beni günahımdan.

Kutsalsın ey Tanrı,

Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen

Bizim için Haça Gerilen

Bize merhamet eyle

( ... kişisel itiraf ve yakarışlar )

…Yaratıcı Tanrımız, Sana yücelik olsun.

 

Mezmur 103: 6 RAB bütün düşkünlere

Hak ve adalet sağlar.

7 Kendi yöntemlerini Musa'ya,

İşlerini İsrailoğulları'na açıkladı.

8 RAB sevecen ve lütfedendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 Sürekli suçlamaz,

Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.

10 Bize günahlarımıza göre davranmaz,

Suçlarımızın karşılığını vermez.

11 Çünkü gökler yeryüzünden ne kadar yüksekse,

Kendisinden korkanlara karşı sevgisi de o kadar büyüktür.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 73: 24 Öğütlerinle yol gösterir,

Beni sonunda yüceliğe eriştirirsin.

25 Senden başka kimim var göklerde?

İstemem senden başkasını yeryüzünde.

26 Bedenim ve yüreğim tükenebilir,

Ama Tanrı yüreğimde güç,

Bana düşen paydır sonsuza dek.

 

Davut’un Övgüsü (I.Tarihler 29:10-13)

 

Pazartesi-Gündüz

RAB’be umut bağlayanlar taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

 

Romalılar 8: 26 Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Ne için dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamaz iniltilerle bizim için aracılık eder. 27 Yürekleri araştıran Tanrı, Ruh'un düşüncesinin ne olduğunu bilir. Çünkü Ruh, Tanrı'nın isteği uyarınca kutsallar için aracılık eder.

Dua: Yaratıcı Tanrımız, armağanlarımızı ve yeteneklerimizi Senin övülmen için kullan. Mesih’teki kardeşlerin iyiliği ve esenliği için bizleri hizmetkar kıl.

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51

1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

3 Çünkü biliyorum isyanlarımı,

Günahım sürekli karşımda.

 

Kutsalsın ey Tanrı,

Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen

Bizim için Haça Gerilen

Bize merhamet eyle

( ... kişisel itiraf ve yakarışlar )

…Yaratıcı Tanrımız, Sana yücelik olsun.

 

Mezmur 86: 6 Kulak ver duama, ya RAB,

Yalvarışlarımı dikkate al!

7 Sıkıntılı günümde sana yakarırım,

Çünkü yanıt verirsin bana.

8 İlahlar arasında senin gibisi yok, ya Rab,

Eşsizdir işlerin.

9 Yarattığın bütün uluslar gelip

Sana tapınacaklar, ya Rab,

Adını yüceltecekler.

10 Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın,

Tek Tanrı sensin.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 39: 4 "Bildir bana, ya RAB, sonumu,

Sayılı günlerimi;

Bileyim ömrümün ne kısa olduğunu!

5 Yalnız bir karış ömür verdin bana,

Hiç kalır hayatım senin önünde.

Her insan bir soluktur sadece,

En güçlü çağında bile.

6 Bir gölge gibi dolaşır insan,

Boş yere çırpınır,

Mal biriktirir, kime kalacağını bilmeden.

7 Ne bekleyebilirim şimdi, ya Rab?

Umudum sende.

 

Davut’un Övgüsü (I.Tarihler 29:10-13)

 

Salı-Gündüz

RAB’be umut bağlayanlar taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

 

Galatyalılar 5: 16 Şunu demek istiyorum: Kutsal Ruh'un yönetiminde yaşayın. O zaman benliğin tutkularını asla yerine getirmezsiniz. 17 Çünkü benlik Ruh'a, Ruh da benliğe aykırı olanı arzular. Bunlar birbirine karşıttır; sonuç olarak, istediğinizi yapamıyorsunuz. 18 Ruh'un yönetimindeyseniz, Yasa'ya bağımlı değilsiniz.

Dua: Yüce olan Tanrımız, Sen her şeye kadirsin. yüceliğinle bizlerin zayıflıklarını doğru işlere yönlendir. Mesih karakterinde büyümemiz için bizleri yenile

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51:1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

4 Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim,

Senin gözünde kötü olanı yaptım.

Öyle ki, konuşurken haklı,

Yargılarken adil olasın.

Kutsalsın ey Tanrı,

Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen

Bizim için Haça Gerilen

Bize merhamet eyle

( ... kişisel itiraf ve yakarışlar )

…Yaratıcı Tanrımız, Sana yücelik olsun.

 

Mezmur 33: 9 Çünkü O söyleyince, her şey var oldu;

O buyurunca, her şey belirdi.

10 RAB ulusların planlarını bozar,

Halkların tasarılarını boşa çıkarır.

11 Ama RAB'bin planları sonsuza dek sürer,

Yüreğindeki tasarılar kuşaktan kuşağa geçer.

12 Ne mutlu Tanrısı RAB olan ulusa,

Kendisi için seçtiği halka!

 

serbest dualar …

 

Mezmur 37: 7 RAB'bin önünde sakin dur, sabırla bekle;

Kızıp üzülme işi yolunda olanlara,

Kötü amaçlarına kavuşanlara.

8 Kızmaktan kaçın, bırak öfkeyi,

Üzülme, yalnız kötülüğe sürükler bu seni.

9 Çünkü kötülerin kökü kazınacak,

Ama RAB'be umut bağlayanlar ülkeyi miras alacak.

10 Yakında kötünün sonu gelecek,

Yerini arasan da bulunmayacak.

11 Ama alçakgönüllüler ülkeyi miras alacak,

Derin bir huzurun zevkini tadacak.

 

Davut’un Övgüsü (I.Tarihler 29:10-13)

 

Çarşamba-Gündüz

RAB’be umut bağlayanlar taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

 

Romalılar 7:5 Çünkü biz doğal benliğin denetimindeyken, Yasa'nın kışkırttığı günah tutkuları bedenlerimizin üyelerinde etkindiler. Bunun sonucu olarak ölüme götüren meyveler verdik. Rom 7:6 Şimdiyse biz, daha önce tutsağı olduğumuz Yasa karşısında ölerek o Yasa'dan özgür kılındık. Öyle ki, yazılı yasanın eski yolunda değil, Ruh'un yeni yolunda kulluk edelim.

Dua: Sonsuzluğun Tanrısı, yaratan ve bereketleyen elinle yaşamlarımıza sağlayışını çöz. günahtan ve düşmekten bizleri koru sevginle acılarımızı iyileştir

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51:1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

5 Nitekim suç içinde doğdum ben,

Günah içinde annem bana hamile kaldı.

Kutsalsın ey Tanrı,

Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen

Bizim için Haça Gerilen

Bize merhamet eyle

( ... kişisel itiraf ve yakarışlar )

…Yaratıcı Tanrımız, Sana yücelik olsun.

 

Mezmur 35: 26 Utansın kötü halime sevinenler,

Kızarsın yüzleri hepsinin;

Gururla karşıma dikilenler

Utanca, rezalete bürünsün.

27 Benim haklı çıkmamı isteyenler,

Sevinç çığlıkları atıp coşsunlar;

Şöyle desinler sürekli:

"Kulunun esenliğinden hoşlanan RAB yücelsin!"

28 O zaman gün boyu adaletin,

Övgülerin dilimden düşmeyecek.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 32:7 Sığınağım sensin,

Beni sıkıntıdan korur,

Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın.

8 Eğiteceğim seni, gideceğin yolu göstereceğim,

Öğüt vereceğim sana,

Gözüm sendedir.

9 At ya da katır gibi anlayışsız olmayın;

Onları idare etmek için gem ve dizgin gerekir,

Yoksa sana yaklaşmazlar.

10 Kötülerin acısı çoktur,

Ama RAB'be güvenenleri O'nun sevgisi kuşatır.

11 Ey doğru insanlar, sevinç kaynağınız RAB olsun, coşun;

Ey yüreği temiz olanlar,

Hepiniz sevinç çığlıkları atın!

 

Davut’un Övgüsü (I.Tarihler 29:10-13)

 

Perşembe-Gündüz

RAB’be umut bağlayanlar taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

 

Efesliler 6:17 Kurtuluş miğferini ve Tanrı sözü olan Ruh'un kılıcını alın. 18 Her türlü dua ve yalvarışla, her zaman Ruh'un yönetiminde dua edin. Bu amaçla, tüm kutsallar için yalvarışta bulunarak tam bir adanmışlıkla uyanık durun.

Dua: Kutsal ışığın Tanrısı, her sabah yenilenen lüfunu gün boyunca üzerimizde tut. doğru tanıklık ve pak işler için düşüncelerimizi ve yüreklerimizi aydınlat.

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51:1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

7 Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,

Yıka beni, kardan beyaz olayım.

Kutsalsın ey Tanrı,

Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen

Bizim için Haça Gerilen

Bize merhamet eyle

( ... kişisel itiraf ve yakarışlar )

…Yaratıcı Tanrımız, Sana yücelik olsun.

 

Mezmur 138: 1 Bütün yüreğimle sana şükrederim, ya RAB,

İlahlar önünde seni ilahilerle överim.

2 Kutsal tapınağına doğru eğilir,

Adına şükrederim,

Sevgin, sadakatin için.

Çünkü adını ve sözünü her şeyden üstün tuttun.

3 Seslendiğim gün bana yanıt verdin,

İçime güç koydun, beni yüreklendirdin.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 28: Ya RAB, sana yakarıyorum,

Kayam benim, kulak tıkama sesime;

Çünkü sen sessiz kalırsan,

Ölüm çukuruna inen ölülere dönerim ben.

2 Seni yardıma çağırdığımda,

Ellerimi en kutsal katına doğru açtığımda,

Kulak ver yalvarışlarıma.

3 Beni kötülerle, haksızlık yapanlarla

Aynı kefeye koyup cezalandırma.

Onlar komşularıyla dostça konuşur,

Ama yüreklerinde kötülük beslerler.

4 Eylemlerine,

Yaptıkları kötülüklere göre onlara yanıt ver;

Yaptıklarının,

Hak ettiklerinin karşılığını ver.

5 Onlar RAB'bin yaptıklarına,

Ellerinin eserine önem vermezler;

Bu yüzden RAB onları yıkacak,

Bir daha ayağa kaldırmayacak.

 

Davut’un Övgüsü (I.Tarihler 29:10-13)

 

Cuma-Gündüz

RAB’be umut bağlayanlar taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

 

Efesliler 4:3 Ruh'un birliğini esenlik bağıyla korumaya gayret edin. 4-6 Çağrınızdan doğan tek bir ümide çağrıldığınız gibi, beden bir, Ruh bir, Rab bir, iman bir, vaftiz bir, her şeyin üzerinde, her şeyle ve her şeyde olan herkesin Tanrısı ve Babası birdir.

Dua: Kutsal olan Tanrımız, Mesih’in uğruna çarmıha gittiği kiliseni güçlendir. günahlarımızı ve isyanlarımızı bizlerden uzaklaştır. sonsuz sevgine şükran dolu bir tanıklık için yaşamlarımızı yenile

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51:1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

9 Bakma günahlarıma,

Sil bütün suçlarımı.

Kutsalsın ey Tanrı,

Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen

Bizim için Haça Gerilen

Bize merhamet eyle

( ... kişisel itiraf ve yakarışlar )

…Yaratıcı Tanrımız, Sana yücelik olsun.

 

Mezmur 139:7 Nereye gidebilirim senin Ruhun'dan,

Nereye kaçabilirim huzurundan?

8 Göklere çıksam, oradasın,

Ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın.

9 Seherin kanatlarını alıp uçsam,

Denizin ötesine konsam,

10 Orada bile elin yol gösterir bana,

Sağ elin tutar beni.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 32: Ne mutlu isyanı bağışlanan,

Günahı örtülen insana.

2 Ne mutlu RAB'bin kötülüklerini saymadığı,

Ruhunda hile bulunmayan insana.

5 Günahımı açıkladım sana,

Suçumu gizlemedim.

"RAB'be isyanımı itiraf edeceğim" deyince,

Günahımı, suçumu bağışladın.

6 Bu nedenle her sadık kulun

Ulaşılır olduğun zaman sana dua etsin.

Azgın sular taşsa bile ona erişemez.

 

Davut’un Övgüsü (I.Tarihler 29:10-13)

 

Cumartesi-Gündüz

RAB’be umut bağlayanlar taze güce kavuşur,

Kanat açıp yükselirler kartallar gibi.

Koşar ama zayıf düşmez,

Yürür ama yorulmazlar.

 

Filipililer 2:1-2 Böylece eğer Mesih'ten gelen bir cesaret, eğer sevgiden doğan bir teselli ve Ruh'la bir paydaşlık varsa, eğer yürekten bir sevgi ve sevecenlik varsa, aynı düşünce ve sevgide, ruhta ve amaçta birleşerek sevincimi tamamlayın.

Dua: Yüce merhametin Tanrısı, bizleri getirdiğin bu gün Senin armağanındır. kararlarımızı bereketle, ihtiyaçlarımıza cevaplar, dileklerimizi iyi isteğine yönlendir, bizleri yaratılış amacımıza uygun bir yaşam için hazırla.

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 51:1 Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

10 Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,

Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.

Kutsalsın ey Tanrı,

Kutsalsın ey Güçlü

Kutsalsın ey Ölmeyen

Bizim için Haça Gerilen

Bize merhamet eyle

( ... kişisel itiraf ve yakarışlar )

…Yaratıcı Tanrımız, Sana yücelik olsun.

 

Mezmur 104: 32 O bakınca yeryüzü titrer,

O dokununca dağlar tüter.

33 Ömrümce RAB'be ilahiler okuyacak,

Var oldukça Tanrım'ı ezgilerle öveceğim.

34 Düşüncem ona hoş görünsün,

Sevincim RAB olsun!

 

serbest dualar …

 

Mezmur 20:6 Şimdi anladım ki, RAB meshettiği kralı kurtarıyor,

Sağ elinin kurtarıcı gücüyle

Kutsal göklerinden ona yanıt veriyor.

7 Bazıları savaş arabalarına,

Bazıları atlarına güvenir,

Bizse Tanrımız RAB'be güveniriz.

8 Onlar çöküyor, düşüyorlar;

Bizse kalkıyor, dimdik duruyoruz.

9 Ya RAB, kralı kurtar!

Yanıt ver bize sana yakardığımız gün!

 

Davut’un Övgüsü (I.Tarihler 29:10-13)

 

GÜNLÜK DUALAR / AKŞAM

 

Pazar-Akşam

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

I.Korintliler 2: 11 İnsanın düşüncelerini, insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi, Tanrı'nın düşüncelerini de Tanrı'nın Ruhu'ndan başkası bilemez. 12 Tanrı'nın bize lütfettiklerini bilelim diye, bu dünyanın ruhunu değil, Tanrı'dan gelen Ruh'u aldık. 13 Ruhsal kişilere ruhsal gerçekleri açıklarken, Tanrı'nın lütfettiklerini insan bilgeliğinin öğrettiği sözlerle değil, Ruh'un öğrettiği sözlerle bildiririz. 14 Doğal kişi, Tanrı'nın Ruhu'yla ilgili gerçekleri kabul etmez. Çünkü bunlar ona saçma gelir, ruhça değerlendirildikleri için bunları anlayamaz. 15 Ruhsal kişi her konuda yargı yürütebilir, ama kimse onun hakkında yargı yürütemez.

Dua: Yüce olan Tanrımız, gündüzü yarattığın gibi geceyi de sen verdin. ışığını gönder, bizlere esenlik ver, ışığınla canlarımıza dinlenme ve tazelenme ver, öyle ki, Kutsal Ruhunun fısıldayan sesini duyabilelim. dirilişin gücüyle Senin övülmeni ilan edelim diye şimdi ve daima hükmeden Mesih’i dünyaya gösterebilelim diye yeni bir yaşam için gücünle bizleri yenile

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

İşaya 1: 18 RAB diyor ki,

"Gelin, şimdi davamızı görelim.

Günahlarınız sizi kana boyamış bile olsa

Kar gibi ak pak olacaksınız.

Elleriniz kırmız böceği gibi kızıl olsa da

Yapağı gibi bembeyaz olacak.

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 103: 13 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

14 Çünkü mayamızı bilir,

Toprak olduğumuzu anımsar.

15 İnsana gelince, ota benzer ömrü,

Kır çiçeği gibi serpilir;

16 Rüzgar üzerine esince yok olur gider,

Bulunduğu yer onu tanımaz.

17 Ama RAB kendisinden korkanları sonsuza dek sever,

18 Antlaşmasına uyan

Ve buyruklarına uymayı anımsayan soylarına adil davranır.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 97: RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü,

Bütün adalar, kıyılar sevinsin!

2 Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini,

Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.

5 Dağlar balmumu gibi erir,

RAB'bin, bütün yeryüzünün Rab'bi önünde.

9 Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi,

Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.

12 Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun

Ve O'nun kutsal adını övün!

 

 

Rab’bin Duası ve/veya İman Açıklaması ve/veya Kapanış Duası

 

Pazartesi-Akşam

 

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

Galatyalılar 4: 4-5 Ama zaman dolunca Tanrı, Yasa altında olanları özgürlüğe kavuşturmak için kadından doğan, Yasa altında doğan öz Oğlu'nu gönderdi. Öyle ki, bizler oğulluk hakkını alalım. 6 Oğullar olduğunuz için Tanrı öz Oğlu'nun "Abba Baba!" diye seslenen Ruhu'nu yüreklerinize gönderdi. 7 Bu nedenle artık köle değil, oğullarsınız. Oğullar olduğunuz için de Tanrı sizi aynı zamanda mirasçı yaptı.

Dua: Yüce olan Tanrımız, tek Tanrı Sensin, dağılmış olanları topladın, kırılmış olanları yeniledin, bizleri kendi çocukların olarak çağırdın, yeryüzüne dağılmış olan halkınla tek bir aile yaptın. Ruhunla yaralarımızı iyileştir ki, Kurtarıcımız ve Efendimiz İsa Mesih’in öğrencileri olarak, yenilenmiş olarak devam edebilelim

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mika 7: 18 Senin gibi suçları silen,

Kendi halkından geride kalanların isyanlarını bağışlayan

başka tanrı var mı?

Sonsuza dek öfkeli kalmazsın,

Çünkü sadık olmaktan hoşlanırsın.

19 Bize yine acıyacaksın,

Çiğneyeceksin suçlarımızı ayak altında.

Bütün günahlarımızı denizin dibine atacaksın.

 

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 86: 11 Ya RAB, yolunu bana öğret,

Senin gerçeğine göre yürüyeyim,

Kararlı kıl beni, yalnız senin adından korkayım.

12 Ya Rab Tanrım, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

13 Çünkü bana sevgin büyüktür,

Canımı ölüler diyarının derinliklerinden sen kurtardın.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 37:1 Kötülük edenlere kızıp üzülme,

Suç işleyenlere özenme!

2 Çünkü onlar ot gibi hemen solacak,

Yeşil bitki gibi kuruyup gidecek.

3 Sen RAB'be güven, iyilik yap,

Ülkede otur, sadakatle çalış.

4 RAB'den zevk al,

O senin içindeki istekleri yerine getirecektir.

5 Her şeyi RAB'be bırak,

O'na güven, O gerekeni yapar.

6 O senin doğruluğunu ışık gibi,

Hakkını öğle güneşi gibi

Aydınlığa çıkarır.

 

Rab’bin Duası ve/veya İman Açıklaması ve/veya Kapanış Duası

 

Salı-Akşam

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

I.Korintliler 2: 6 Gerçi olgun kişiler arasında bilgece sözler söylüyoruz; ama bu bilgelik ne şimdiki çağın, ne de bu çağın gelip geçici önderlerinin bilgeliğidir. 7-8 Tanrı'nın saklı bilgeliğinden gizemli biçimde söz ediyoruz. Zamanın başlangıcından önce Tanrı'nın bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı yüce Rab'bi çarmıha germezlerdi.

9 Yazılmış olduğu gibi,

«Tanrı'nın kendisini sevenler için hazırladıklarını

Hiçbir göz görmedi,

Hiçbir kulak duymadı,

Hiçbir insan yüreği kavramadı.»

10 Oysa Tanrı Ruh aracılığıyla bunları bize açıkladı. Çünkü Ruh her şeyi, Tanrı'nın derin düşüncelerini bile araştırır.

Dua: Yüce olan Tanrımız, tek korkulacak Tanrı Sensin. bizleri bütün azizlerinle bir yaptın, zayıflıklarımızı güçlendirdin, acılarımızı iyileştirdin. yaslı olanlara, sıkıntılı olanlara, ihtiyaç içinde olanlara  bizleri yardımcı ve dost yap. Rabbimiz İsa Mesih’e hizmet edelim, O’nun görkemi için yaşayalım. Mesih adıyla Sana dua ederiz

… AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

I.Yuhanna 1: 6 O'nunla paydaşlığımız var deyip de karanlıkta yürürsek, yalan söylemiş, gerçeğe uymamış oluruz. 7 Ama O ışıkta olduğu gibi biz de ışıkta yürürsek, birbirimizle paydaşlığımız olur ve Oğlu İsa'nın kanı bizi her günahtan arındırır.

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 29: 1 Ey ilahi varlıklar, tanıyın RAB'bi,

Görkemini, kudretini tanıyın RAB'bin!

2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

10 RAB tufan üstünde taht kurdu,

O sonsuza dek kral kalacak.

11 RAB halkına güç verir,

Halkını esenlikle kutsar!

 

serbest dualar …

 

Mezmur 37: 12 Kötü insan doğru insana düzen kurar,

Diş gıcırdatır.

13 Ama Rab kötüye güler,

Çünkü bilir onun sonunun geldiğini.

14 Kılıç çekti kötüler, yaylarını gerdi,

Mazlumu, yoksulu yıkmak,

Doğru yolda olanları öldürmek için.

15 Ama kılıçları kendi yüreklerine saplanacak,

Yayları kırılacak.

16 Doğrunun azıcık varlığı,

Pek çok kötünün servetinden iyidir.

17 Çünkü kötülerin gücü kırılacak,

Ama doğrulara RAB destek olacak.

18 RAB yetkinlerin her gününü gözetir,

Onların mirası sonsuza dek sürecek.

19 Kötü günde utanmayacaklar,

Kıtlıkta karınları doyacak.

 

Rab’bin Duası ve/veya İman Açıklaması ve/veya Kapanış Duası

 

Çarşamba-Akşam

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

I.Korintliler 6:9-10 Günahkârların, Tanrı'nın Egemenliğini miras almayacağını bilmez misiniz? Aldanmayın! Ne cinsel ahlaksızlık yapanlar, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne cinsel sapıklar, ne eşcinseller, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular Tanrı'nın Egemenliğini miras alacaklardır. 11 Bazılarınız böyleydiniz; ama yıkandınız, kutsal kılındınız, Rab İsa Mesih'in adıyla ve Tanrımızın Ruhu aracılığıyla aklandınız.

Dua: Çobanımız olan Tanrı,

bütün gün boyunca bizleri yönlendirdin

bizleri Seni düşünme ve dinlenme zamanına getirdin.

canlarımıza sakinlik ver

ve bizleri Mesih’e daha fazla yakınlaştır,

harika olan sevgin ile

bizleri iman ailesine daha fazla yakınlaştır

İsa Mesih adıyla. AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 69: 5 Akılsızlığımı biliyorsun, ey Tanrı,

Suçlarım senden gizli değil.

6 Ya Rab, Her Şeye Egemen RAB,

Utanmasın sana umut bağlayanlar benim yüzümden!

Ey İsrail'in Tanrısı,

Benim yüzümden sana yönelenler rezil olmasın!

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 31: 14 Ama ben sana güveniyorum, ya RAB,

"Tanrım sensin!" diyorum.

15 Hayatım senin elinde,

Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden,

Ardıma düşenlerden.

16 Yüzün kulunu aydınlatsın,

Sevgi göster, kurtar beni!

 

serbest dualar …

 

Mezmur 37: 20 Ama kötüler yıkıma uğrayacak;

RAB'bin düşmanları kır çiçekleri gibi kuruyup gidecek,

Duman gibi dağılıp yok olacak.

21 Kötüler ödünç alır, geri vermez;

Doğrularsa cömertçe verir.

22 RAB'bin kutsadığı insanlar ülkeyi miras alacak,

Lanetlediği insanların kökü kazınacak.

23 RAB insana sağlam adım attırır,

İnsanın yolundan hoşnut olursa.

24 Düşse bile yıkılmaz insan,

Çünkü elinden tutan RAB'dir.

25 Gençtim, ömrüm tükendi,

Ama hiç görmedim doğru insanın terk edildiğini,

Soyunun ekmek dilendiğini.

26 O hep cömertçe ödünç verir,

Soyu kutsanır.

 

Rab’bin Duası ve/veya İman Açıklaması ve/veya Kapanış Duası

 

Perşembe-Akşam

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

İbraniler 10:12 ... Mesih, günahlar için sonsuza dek geçerli olan tek bir kurban sunduktan sonra Tanrı'nın sağında oturdu. 13 O zamandan beri düşmanlarının, kendi ayaklarının altına serilmesini bekliyor. 14 Çünkü kutsal kılınanları tek bir sunuyla sonsuza dek yetkinliğe erdirmiştir. 15 Kutsal Ruh da bu konuda bize tanıklık ediyor. Önce diyor ki, 16 «Rab, `O günlerden sonra onlarla yapacağım antlaşma şudur: yasalarımı onların yüreklerine koyacağım, zihinlerine yazacağım' diyor.» 17 Sonra şunu ekliyor: «Onların günahlarını ve suçlarını artık anmayacağım.»

Dua: Yüce olan Tanrımız, bu günün acılarımı, sıkıntılarını, sevinçlerini Sana getiririz. Senin sevgine güvenerekten her şeyi bizleri imanda güçlendirmek için kullan. kendimizi dirilmiş olan Rabbe teslim ederiz. bugün, yarın ve daima bizleri esenlik yolunda koru

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Eyüp 4: Tanrı karşısında insan doğru olabilir mi?

Kendisini yaratanın karşısında temiz çıkabilir mi?

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 31: 5 Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.

6 Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim,

RAB'be güvenirim ben.

7 Çok vefalısın, bu yüzden sevinip coşacağım,

Çünkü düşkün halimi görüyor,

Çektiğim sıkıntıları biliyorsun,

8 Beni düşman eline düşürmedin,

Bastığım yerleri genişlettin.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 37: 27 Kötülükten kaç, iyilik yap;

Sonsuz yaşama kavuşursun.

28 Çünkü RAB doğruyu sever,

Sadık kullarını terk etmez.

Onlar sonsuza dek korunacak,

Kötülerinse kökü kazınacak.

29 Doğrular ülkeyi miras alacak,

Orada sonsuza dek yaşayacak.

30 Doğrunun ağzından bilgelik akar,

Dilinden adalet damlar.

31 Tanrısı'nın yasası yüreğindedir,

Ayakları kaymaz.

32 Kötü, doğruya pusu kurar,

Onu öldürmeye çalışır.

33 Ama RAB onu kötünün eline düşürmez,

Yargılanırken mahkûm etmez.

34 RAB'be umut bağla, O'nun yolunu tut,

Ülkeyi miras almak üzere seni yükseltecektir.

Kötülerin kökünün kazındığını göreceksin.

 

Rab’bin Duası ve/veya İman Açıklaması ve/veya Kapanış Duası

 

Cuma-Akşam

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

I.Petrus 1:10 Size bağışlanacak lütuftan söz etmiş olan peygamberler, bu kurtuluşla ilgili dikkatli incelemeler ve araştırmalar yaptılar. 11 İçlerinde olan Mesih'in Ruhu, Mesih'in çekeceği acılara ve bu acıların ardından gelecek yüceliklere tanıklık ettiğinde, Ruh'un hangi zamanı ya da nasıl bir dönemi belirttiğini araştırdılar. 12 Şimdi size de bildirilen gerçeklerle kendilerine değil, size hizmet ettikleri onlara açıkça gösterildi. Bu gerçekler, gökten gönderilmiş olan Kutsal Ruh'un gücüyle size Müjde'yi iletenler tarafından bildirildi. Melekler bu gerçekleri yakından görmeye büyük özlem duyarlar.

Dua: Yüce olan Tanrımız, halkını koru diye dua ederiz, canlımız güvenlik için Sana sığınır. Günün şafağı için canlarımızı kutsa ve bizleri Senin doğruluk yasanda kalmak için güçlendir. Kutsal Ruhunla her düşüncemizi ve arzumuzu kutsal emirlerine göre koru. yeni bir günün başlangıcı için bizleri Mesih’in görkemli aydınlığında sakla.dirilmiş Rab İsa Mesih adıyla

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Süleymanın Meselleri 6

16 RAB'bin nefret ettiği altı şey,

İğrendiği yedi şey vardır:

17 Gururlu gözler,

Yalancı dil,

Suçsuz kanı döken eller,

18 Düzenbaz yürek,

Kötülüğe seğirten ayaklar,

19 Yalan soluyan yalancı tanık

Ve kardeşler arasında çekişme yaratan kişi.

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 139: 12 Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için,

Gece, gündüz gibi ışıldar,

Karanlıkla aydınlık birdir senin için.

13 İç varlığımı sen yarattın,

Anamın rahminde beni sen ördün.

14 Sana övgüler sunarım,

Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.

Ne harika işlerin var!

Bunu çok iyi bilirim.

17 Hakkımdaki düşüncelerin ne değerli, ey Tanrı,

Sayıları ne çok!

 

serbest dualar …

 

Mezmur 37: 35 Kötü ve acımasız adamı gördüm,

İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi

Dal budak salıyordu;

36 Geçip gitti, yok oldu,

Aradım, bulunmaz oldu.

37 Yetkin adamı gözle, doğru adama bak,

Çünkü yarınlar barışseverindir.

38 Ama başkaldıranların hepsi yok olacak,

Kötülerin kökü kazınacak.

39 Doğruların kurtuluşu RAB'den gelir,

Sıkıntılı günde onlara kale olur.

40 RAB onlara yardım eder, kurtarır onları,

Kötülerin elinden alıp özgür kılar,

Çünkü kendisine sığınırlar.

 

Cumartesi-Akşam

Ya Rab, büyüklük, güç ve yücelik Senindir,

Gökte ve yerde olan her şey Senindir.

Sana şükreder, görkemli adını överiz.

 

I.Petrus 2:4 İnsanlarca reddedilmiş, ama Tanrı'ya göre seçkin ve değerli olan diri taşa, Rab'be gelin. 5 O sizi diri taşlar olarak ruhsal bir tapınağın yapımında kullansın. Böylelikle, İsa Mesih aracılığıyla Tanrı'nın beğenisini kazanan ruhsal kurbanlar sunmak üzere kutsal bir kâhinler topluluğu olursunuz. 6 Çünkü Kutsal Yazı'da şöyle deniyor:«İşte, Siyon'da bir taş, seçkin, değerli bir köşe taşı koyuyorum. O'na iman eden hiç utandırılmayacak.»

Dua: Kutsal olan Tanrımız, gün bittiğinde ve karanlık çöktüğünde de bizimle kal diye dua ederiz. yeni günün işleri için, Tanrı halkıyla ve dünya ile olan ilişkilerimiz için günlerimizin acele içinde geçirdiğimiz işleri için daima bizimle kal. sabahın yıldızı ve günün ışığı doğana kadar sadık kullarının yanında ol diye dua ederiz, öyle k, daima Seninle birlikte olabilelim

... AMİN.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

İşaya 30: 15 Egemen RAB, İsrail'in Kutsalı şöyle diyor:

"Bana dönün, huzur bulun, kurtulursunuz.

Kaygılanmayın, bana güvenin, güçlü olursunuz.

Ama bunu yapmak istemiyorsunuz.

 ( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

... Ya Rab merhamet eyle

 

Mezmur 36: 5 Ya RAB, sevgin göklere,

Sadakatin gökyüzüne erişir.

6 Doğruluğun ulu dağlara benzer,

Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.

İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,

Senin ışığınla aydınlanırız.

10 Sürekli göster

Seni tanıyanlara sevgini,

Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.

 

serbest dualar …

 

Mezmur 98: Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be.

Çünkü harikalar yaptı,

Zaferler kazandı sağ eli ve kutsal koluyla.

2 RAB zaferini bildirdi,

Ulusların gözü önüne serdi doğruluğunu.

3 İsrail halkına sevgisini,

Sadakatini anımsadı;

Tanrımız'ın zaferini gördü dünyanın dört bucağı.

4 Sevinç çığlıkları atın RAB'be, ey yeryüzündekiler!

Sevinç ezgileriyle yeri göğü çınlatın!

8-9 El çırpsın ırmaklar,

Sevinçle haykırsın dağlar

RAB'bin önünde!

Çünkü O geliyor

Yeryüzünü yönetmeye.

Dünyayı adaletle,

Halkları doğrulukla yönetecek.

 

 

Rab’bin Duası ve/veya İman Açıklaması ve/veya Kapanış Duası

 

Günlük Dualar / Yatsı

 

Pazar-Yatsı

Koru beni gözbebeği gibi

Kanatlarının gölgesine gizle.

Doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim Senin,

Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

 

Mezmur 41:1 Ne mutlu güçsüzü düşünene!

RAB kurtarır onu kötü günde.

2 Korur RAB, yaşatır onu,

Ülkede mutlu kılar,

Terk etmez düşmanlarının eline.

 

Her şeye kadir Tanrımız

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin

bize merhamet eyle

 

Tövbe Duası:

( Mezmur 51 veya günün diğer vakitlerinden alıntı yapıldıktan sonra kişisel itiraflar Rab’be sunulur:  … Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla.Amin. )

 

Mezmur 103: 19 RAB tahtını göklere kurmuştur,

O'nun egemenliği her yeri kapsar.

20 RAB'be övgüler sunun, ey sizler, O'nun melekleri,

O'nun sözünü dinleyen,

Söylediklerini yerine getiren güç sahipleri!

21 RAB'be övgüler sunun, ey sizler,

O'nun bütün göksel orduları,

İsteğini yerine getiren kulları!

22 RAB'be övgüler sunun,

Ey O'nun egemen olduğu yerlerdeki bütün yaratıklar!

RAB'be övgüler sun, ey gönlüm!

 

I.Selanikliler 1:5 Çünkü yaydığımız müjde size yalnız sözle değil, kudretle, Kutsal Ruh'la ve tam bir güvenle ulaştı... 6 Siz de büyük sıkıntılara rağmen, Kutsal Ruh'un verdiği sevinçle Tanrı sözünü kabul ederek ... Rab'bi örnek aldınız.

 

Dua: Kutsal olan Babamız, Mesih İsa’nın boyunduruğu altında esenlikte dinlenerek Sana övgü sunmaya bizleri yeni güne uyandır. canımızı her türlü tuzaktan koru, lütfunla bizleri yeni güne hazırla... AMİN.

 

Luka 2:29 Ey Rabbim,

vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Rab’bin Duası

 

Pazartesi-Yatsı

Koru beni gözbebeği gibi

Kanatlarının gölgesine gizle.

Doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim Senin,

Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

 

Mezmur 43: 5 Neden üzgünsün, ey gönlüm,

Neden içim huzursuz?

Tanrı'ya umut bağla,

Çünkü O'na yine övgüler sunacağım;

O benim kurtarıcım ve Tanrım'dır.

 

Her şeye kadir Tanrımız

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin

bize merhamet eyle

 

Tövbe Duası:

( Mezmur 51 veya günün diğer vakitlerinden alıntı yapıldıktan sonra kişisel itiraflar Rab’be sunulur:  … Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla.Amin. )

 

Mezmur 86: 15 Oysa sen, ya Rab,

Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen,

Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı'sın.

16 Yönel bana, acı halime,

Kuluna kendi gücünü ver,

Kurtar hizmetçinin oğlunu.

17 İyiliğinin bir belirtisini göster bana;

Benden nefret edenler görüp utansın;

Çünkü sen, ya RAB, bana yardım ettin,

Beni avuttun.

 

I.Selanikliler 5:16 Her zaman sevinin. 17 Durmadan dua edin. 18 Her durumda şükredin. Çünkü Tanrı'nın Mesih İsa'da sizin için istediği budur. 19 Ruh'u söndürmeyin.

 

Dua: Sonsuzluğun Tanrısı, bizi Senin sevginden hiçbir şeyin ayıramayacağının güvencesinde karanlıkta bizlere ışık ol. Canlarımızın tek Kurtarıcısı İsa Mesih’te bizleri koru ve kutsa... AMİN.

 

Luka 2:29 Ey Rabbim,

vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Rab’bin Duası

 

Salı-Yatsı

Koru beni gözbebeği gibi

Kanatlarının gölgesine gizle.

Doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim Senin,

Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

 

Mezmur 116: RAB'bi seviyorum,

Çünkü O feryadımı duyar.

2 Bana kulak verdiği için,

Yaşadığım sürece O'na sesleneceğim.

 

Her şeye kadir Tanrımız

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin

bize merhamet eyle

 

Tövbe Duası:

( Mezmur 51 veya günün diğer vakitlerinden alıntı yapıldıktan sonra kişisel itiraflar Rab’be sunulur:  … Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla.Amin. )

 

Mezmur 46: 1 Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.

2 Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa,

Dağlar denizlerin bağrına devrilse,

3 Sular kükreyip köpürse,

Kabaran deniz dağları titretse bile.

6 Uluslar kükrüyor, krallıklar sarsılıyor,

Tanrı gürleyince yeryüzü eriyip gidiyor.

7 Her Şeye Egemen RAB bizimledir,

Yakup'un Tanrısı kalemizdir.

 

II.Selanikliler 2:13 Ama biz, ey Rab'bin sevdiği kardeşler, sizler için her zaman Tanrı'ya şükran borçluyuz. Çünkü Tanrı sizi, Ruh'un aracılığıyla kutsal kılınıp gerçeğe inanarak kurtulmanız için başlangıçtan seçti. 14 Rabbimiz İsa Mesih'in yüceliğine kavuşasınız diye, bildirdiğimiz müjdeyle sizi bu kurtuluşa çağırdı.

 

Dua: Merhametin Tanrısı, gecede ve gündüzde daima bizleri koru ve kutsa. Senin egemenliğinin sarsılmazlığının güvencesinde canlarımızı yeni günün övgüsü için dinlendir... AMİN.

 

Luka 2:29 Ey Rabbim,

vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Rab’bin Duası

 

Çarşamba-Yatsı

Koru beni gözbebeği gibi

Kanatlarının gölgesine gizle.

Doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim Senin,

Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

 

Mezmur 5: 6 Yalan söyleyenleri yok edersin;

Ya RAB, sen eli kanlılardan,

Aldatıcılardan tiksinirsin.

7 Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim;

Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

 

Her şeye kadir Tanrımız

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin

bize merhamet eyle

 

Tövbe Duası:

( Mezmur 51 veya günün diğer vakitlerinden alıntı yapıldıktan sonra kişisel itiraflar Rab’be sunulur:  … Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla.Amin. )

 

Mezmur 31: 23 RAB'bi sevin, ey O'nun sadık kulları!

RAB kendisine bağlı olanları korur,

Büyüklenenlerin ise tümüyle hakkından gelir.

24 Ey RAB'be umut bağlayanlar,

Güçlü ve yürekli olun!

 

I.Selanikliler 4:7 Çünkü Tanrı bizi ahlaksızlığa değil, kutsallık içinde yaşamaya çağırdı. 8 Dolayısıyla bu çağrıyı reddeden kişi, insanı değil, size Kutsal Ruhunu veren Tanrı'yı reddetmiş olur.

 

Dua: Kurtarıcı Tanrımız, gündüzden geceye bütün zamanlar boyunca bütün yollarımızda Mesih’teki ışığa bakarak yürümek için bizleri koru ve kutsa. Bu hayatta ve sonsuz yaşamda bizler için olan hiç bitmeyecek sevgine güvenerekten bizlere sakin bir dinlenme ve uyku ver… AMİN.

 

Luka 2:29 Ey Rabbim,

vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Rab’bin Duası

 

Perşembe-Yatsı

Koru beni gözbebeği gibi

Kanatlarının gölgesine gizle.

Doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim Senin,

Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

 

Mezmur 92:1-3 Ya RAB, sana şükretmek,

Ey Yüceler Yücesi, adını ilahilerle övmek,

Sabah sevgini,

Gece sadakatini,

On telli sazla, çenk ve lirle duyurmak ne güzel!

4 Çünkü yaptıklarınla beni sevindirdin, ya RAB,

Ellerinin işi karşısında sevinç ilahileri okuyorum.

 

 

Her şeye kadir Tanrımız

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin

bize merhamet eyle

 

Tövbe Duası:

( Mezmur 51 veya günün diğer vakitlerinden alıntı yapıldıktan sonra kişisel itiraflar Rab’be sunulur:  … Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla.Amin. )

 

Mezmur 81: 8 Dinle, ey halkım, seni uyarıyorum;

Ey İsrail, keşke beni dinlesen!

9 Aranızda yabancı ilah olmasın,

Başka bir ilaha tapmayın!

10 Seni Mısır'dan çıkaran

Tanrın RAB benim.

Ağzını iyice aç, doldurayım!

 

II.Timoteyus 1:7 ... Tanrı bize korkaklık ruhu değil, güç, sevgi ve özdenetim ruhu vermiştir. 8 Bunun için Rabbimize tanıklık etmekten ya da O'nun uğruna tutuklu olan benden utanma. Tanrı'nın gücüyle, Müjde'nin uğruna benimle birlikte sıkıntıya göğüs ger.

 

Dua: Sevgi dolu Tanrımız, korkuyu silen sonsuz sevginle uyumakta olanları korusun diye meleklerine buyruk ver. Acıları yatıştır, sıkıntıları teselli et, ölmekte olanları bereketle, yaşamın ve ölümün sahibi olan Rabbimiz İsa Mesih’te bizlere esenlikli bir uyku ver… AMİN.

 

Luka 2:29 Ey Rabbim,

vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Rab’bin Duası

 

Cuma-Yatsı

Koru beni gözbebeği gibi

Kanatlarının gölgesine gizle.

Doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim Senin,

Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

 

Mezmur 42:8 Gündüz RAB sevgisini gösterir,

Gece ilahi söyler, dua ederim

Yaşamımın Tanrısı'na.

 

Her şeye kadir Tanrımız

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin

bize merhamet eyle

 

Tövbe Duası:

( Mezmur 51 veya günün diğer vakitlerinden alıntı yapıldıktan sonra kişisel itiraflar Rab’be sunulur:  … Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla.Amin. )

 

Mezmur 139: 23 Ey Tanrı, yokla beni, tanı yüreğimi,

Sına beni, öğren kaygılarımı.

24 Bak, seni gücendiren bir yönüm var mı,

Öncülük et bana sonsuz yaşam yolunda!

 

II.Timoteyus 1:13 Benden işitmiş olduğun doğru sözlerin örneğine, imanla ve Mesih İsa'da olan sevgiyle bağlı kal. 14 Sana emanet edilen iyi öğretileri, içimizde yaşayan Kutsal Ruh aracılığıyla koru.

 

Dua: Yaratıcı Tanrımız, esenlikte dinlenmek için bizleri kabul et, kötülükler bizlerden uzak olsun diye kutsal korumanı üzerimizde tut. Karanlığın, ölümün ve göz yaşının olmadığı o sonsuz krallığından emin olarak uykumuzu bereketle… AMİN.

 

Luka 2:29 Ey Rabbim,

vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Rab’bin Duası

 

Cumartesi-Yatsı

Koru beni gözbebeği gibi

Kanatlarının gölgesine gizle.

Doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim Senin,

Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

 

Mezmur 52: 8 Ama ben Tanrı'nın evinde yeşeren zeytin ağacı gibiyim,

Sonsuza dek Tanrı'nın sevgisine güvenirim.

9 Sürekli sana şükrederim yaptıkların için,

Sadık kullarının önünde umut bağlarım,

Çünkü adın iyidir.

 

Her şeye kadir Tanrımız

her şeyi Sen yarattın

bize merhamet eyle

Rabbimiz Mesih İsa

kanınla bizleri satın aldın

bize merhamet eyle

Rab olan, hayat veren Kutsal Ruh

bizlere diriliş verdin

bize merhamet eyle

 

Tövbe Duası:

( Mezmur 51 veya günün diğer vakitlerinden alıntı yapıldıktan sonra kişisel itiraflar Rab’be sunulur:  … Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un adıyla.Amin. )

 

Mezmur 122: 6 Esenlik dileyin Yeruşalim'e:

"Huzur bulsun seni sevenler!

7 Surlarına esenlik,

Saraylarına huzur egemen olsun!"

8 Kardeşlerim, dostlarım için,

"Esenlik olsun sana!" derim.

9 Tanrımız RAB'bin evi için

İyilik dilerim sana.

 

Titus 3:4-6 ... Kurtarıcımız Tanrı, iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu, doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle, yeniden doğuş yıkamasıyla ve Kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü Kutsal Ruh'un yenilemesiyle yaptı.

 

Dua: Evrenin Tanrısı, canlarımız ve bedenlerimiz Sana aittir; bu yaşamda ve sonsuz yaşamda sahibimiz Sensin. Seni bütün canımızla, bütün aklımızla sevmek için bizleri güçlendir. Senin kutsal korumandan emin olarak uykumuz tatlı kıl ve bizleri yeni güne hazırla… AMİN.

 

Luka 2:29 Ey Rabbim,

vermiş olduğun sözü tuttun;

kulun olan ben artık huzur içinde ölebilirim.

30-32 Çünkü senin sağladığın

ve tüm halkların gözü önünde hazırladığın kurtuluşu,

ulusları aydınlatıp halkın İsrail'e yücelik kazandıracak ışığı

gözlerimle gördüm.

 

Rab’bin Duası

 

Vakit Duaları-Alternatif

 

Alternatif Vakit Duaları 5. Vakit olarak sabah duasından önceki zaman ya da gündüz (öğlen vakti) ve akşam duaları arasında kalan zaman dilimi içinde kullanılmak üzere hazırlanmıştır. Ancak yılın herhangi bir zamanında Yatsı Duası hariç günün herhangi bir vaktinde kullanılabilir.

 

Pazar:

Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

Romalılar 12:1 .. kendinizi Tanrı'ya diri, kutsal ve O'nu hoşnut eden bir kurban olarak sunun. Ruhsal tapınmanız budur.

 

Mezmur 42:2 Canım Tanrı’ya susadı,

3 ne zaman görmeye gideceğim Tanrı’nın yüzünü 

Dua: Bizlere Şabatı veren Tanrımız, Kalbimize Kutsal Ruh’un doluluğunu çöz. Bizleri kendi isteğine göre yönet ve yönlendir. Her acımızı ve sıkıntımızı rahatlat...

 

Mezmur 5:8 Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,

Düşmanlarıma karşı!

Yolunu önümde düzle.

Kişisel dilekler...

 

Mezmur 51 okunduktan sonra;

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rab’bin Duası ilave edilebilir. ]

 

Pazartesi:

Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

Romalılar 15:13 Ümit kaynağı olan Tanrı, Kutsal Ruh'un gücüyle ümitle dolup taşmanız için iman yaşamınızda sizi tam bir sevinç ve esenlikle doldursun.

 

İbraniler 2: 18 İsa Mesih sınandığında acı çektiğine göre, sınananlara yardım edebilir.

Dua: Yaratıcı Tanrımız, armağanlarımızı başkalarının iyiliği için kullanmaya bizleri yönlendir. Bizleri tek bir beden yapan RUH’ta,bizleri kardeş yapan sevgide ve ümitte, bizleri bir yapan vaftizde adanmış bir iman tanıklığı için güçlendir.Mesih’in yaşamını bizde etkin kıl diye Sana yalvarırız...

 

Mezmur 5: 11 Sevinsin sana sığınan herkes,

Sevinç çığlıkları atsın sürekli,

Kanat ger üzerlerine;

Sevinçle coşsun adını sevenler sende.

12 Çünkü sen doğru kişiyi kutsarsın, ya RAB,

Çevresini kalkan gibi lütfunla sararsın.

 

Kişisel dilekler...

 

Mezmur 51 okunduktan sonra;

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rab’bin Duası ilave edilebilir. ]

 

Salı:

Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

II.Korintliler 1:21 Bizi sizinle birlikte Mesih'te pekiştiren ve bizi meshetmiş olan Tanrı'dır. 22 O bizi mühürledi ve güvence olarak yüreklerimize Kutsal Ruh'u yerleştirdi.

 

Mezmur 31:1a] Ya RAB, sana sığınıyorum.

2b] Bir kaya ol bana sığınmam için,

Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

Dua: Yüce olan Tanrımız, günlerimizi Senin her yerde olduğun ve her şeyi bildiğin gerçeğinde tamamlamamızı sağla. işlerimizi alçakgönüllülük ile taçlandır...

 

Mezmur 63: 3 Senin sevgin yaşamdan iyidir,

Bu yüzden dudaklarım seni yüceltir.

4 Ömrümce sana övgüler sunacağım,

Senin adınla ellerimi kaldıracağım.

 

Kişisel dilekler...

 

Mezmur 51 okunduktan sonra;

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rab’bin Duası ilave edilebilir. ]

 

Çarşamba:

Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

Efesliler 1:3 Bizi Mesih'te her ruhsal kutsamayla göksel yerlerde kutsamış olan Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Tanrı'ya övgüler olsun.

 

Mezmur 36:7 Sevgin ne değerli ey Tanrı,

kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu,

8 Evindeki bolluğa doyarlar

zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

Dua: Sonsuz sevgi Tanrısı, lütfunla yaşamlarımızı SEN şekillendir. Harika olan sevgin ile bizleri günahtan kurtardın. SENİ hoşnut eden şeyi sevmemiz ve yapmamız için lütufkar elin bizleri yönlendirsin ve bizleri kötülüklerden korusun...

 

Mezmur 63: 7 Çünkü sen bana yardımcı oldun,

Kanatlarının gölgesinde sevincimi dile getiririm.

8 Canım sana sımsıkı sarılır,

Sağ elin bana destek olur.

 

Kişisel dilekler...

 

Mezmur 51 okunduktan sonra;

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rab’bin Duası ilave edilebilir. ]

 

Perşembe:

Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

Efesliler 1:13 Gerçeğin ilanını, kurtuluşunuzun müjdesini duyup O'na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz.

 

Mezmur 43: 3 Ey Tanrı, gönde ışığını ver gerçeğini

yol göstersinler bana,

kutsal dağına götürsünler beni

Dua: Işık olan Tanrımız,

her yeni gün Senin sevginin eseridir.

her durumda iyilik için etkinsin.

bizlere her durumda İsa Mesih’i düşünmeyi öğret

ve SANA olan hizmet arzumuzu güçlendir...

 

Mezmur 113: 3 Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar

RAB'bin adına övgüler sunulmalı!

4 RAB bütün uluslara egemendir,

Görkemi gökleri aşar.

 

Kişisel dilekler...

 

Mezmur 51 okunduktan sonra;

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rab’bin Duası ilave edilebilir. ]

 

Cuma:

Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

I.Korintliler 3:16 Tanrı'nın tapınağı olduğunuzu, Tanrı'nın Ruhunun sizde yaşadığını bilmez misiniz?

I.Korintliler 6:17 ... Rab'le birleşen kişi, O'nunla tek bir ruh olur.

 

Mezmur 68:20 Tanrımız kurtarıcı bir Tanrıdır,

ölümden kurtarış Egemen Rab’be aittir.

Dua: Kurtarıcı Rabbimiz, kilisene duyduğun sevgi uğruna çarmıhta acıya, utanca ve ölüme katlandın. SENİN bedelimizi ödeyen sevgine şükran dolu bir yaşam sürmemiz için bizleri bereketle...

 

Mezmur 31:19 İyiliğin ne büyüktür, ya RAB,

Onu senden korkanlar için saklarsın,

Herkesin gözü önünde,

Sana sığınanlara iyi davranırsın.

20a) İnsanların düzenlerine karşı,

Koruyucu huzurunla üzerlerine kanat gerersin;

 

Kişisel dilekler...

 

Mezmur 51 okunduktan sonra;

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rab’bin Duası ilave edilebilir. ]

 

Cumartesi:

Her zaman RAB’be övgüler sunacağım

Övgüsü dilimden düşmeyecek

 

Efesliler 4:30 Tanrı'nın Kutsal Ruhunu kederlendirmeyin. Kurtuluş günü için o Ruh'la mühürlendiniz.

Romalılar 15:16 ... uluslar, Kutsal Ruh'la kutsal kılınarak Tanrı'yı hoşnut eden bir adak olsun.

 

I.Korintliler 1: 24 İsa Mesih çağrılmış olanlar için, ister Yahudi ister Grek olsunlar, Tanrı’nın gücü ve Tanrı’nın bilgeliğidir.

Dua: Merhametli Tanrımız, bizleri sonsuz şabatta sonsuz dinlenmeye çağırdın, Nefes aldığımız her an Sana aittir, bizleri bereketle. işlerimizi kutsa ve hatalarımızı düzelt, günlerimizi SENİ hoşnut eden bir şekilde bitirmemiz sağla...

 

Mezmur 5:7 Bense bol sevgin sayesinde

Kutsal tapınağına gireceğim;

Oraya doğru saygıyla eğileceğim.

8 Yol göster bana doğruluğunla, ya RAB,

Düşmanlarıma karşı!

Yolunu önümde düzle.

 

Kişisel dilekler...

 

Mezmur 51 okunduktan sonra;

( kısa bir zaman sessiz dualarla kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

 

(Yabets’in Duası: I.Tarihler 4:10)

İsrail’in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa, sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun,

acı çekmeyeyim diye

beni kötülükten koru.

 

[İman Açıklaması ve/veya Rab’bin Duası ilave edilebilir. ]

 

İlave Okumalar:

 

RAB’BİN DUASI (Matta 6:9-13)

Göklerdeki Babamız,

adın kutsal kılınsın.

Egemenliğin gelsin.

Gökte olduğu gibi,

yeryüzünde de senin istediğin olsun.

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla.

Ayartılmamıza izin verme.

Kötü olandan bizi kurtar.

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin.

 

Davut’un Övgüsü (I.Tarihler 29:10-13)

Ey atamız İsrail'in Tanrısı RAB,

Sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun!

11 Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik,

Zafer ve görkem senindir.

Gökte ve yerde olan her şey senindir.

Krallık senindir, ya RAB!

Sen her şeyden yücesin.

12 Zenginlik ve onur senden gelir.

Her şeye egemensin.

Güç ve yetki senin elindedir.

Birini yükseltmek ve güçlendirmek

Senin elindedir.

13 Şimdi, ey Tanrımız, sana şükrederiz,

Görkemli adını överiz.

 

ELÇİLERİN İMAN AÇIKLAMASI

Göğün ve yerin Yaratanı, her şeye gücü yeten Baba, Tek Tanrı’ya ve O’nun biricik Oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya inanıyorum.

 

O, Kutsal Ruh’tan vücut buldu ve bakire Meryem’den doğdu.

 

Pontius Platus zamanında acı çekerek çarmıha gerildi; öldü ve gömüldü; ölüler diyarına indi, üçüncü gün ölüler arasından dirildi, göğe çıktı, her şeye gücü yeten Baba’nın sağında oturdu; oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecektir.

 

Kutsal Ruh’a, Kutsal evrensel kiliseye, kutsalların birliğine, günahların affına,

ölülerin dirilişine ve sonsuz yaşama inanıyorum. Amin.

 

ELÇİLERİN İMAN AÇIKLAMASI

(Latince’den Tercüme)

 

İNANIYORUM;

Göğün ve yerin Yaratanı,

her şeye gücü yeten Baba,

Tanrı’ya;

ve

Kutsal Ruh’tan gebe kalan Bakire Meryem’den doğan,

Pontiyus Pilatus zamanında acı çekerek çarmıha gerilen,

ölüp gömülerek ölüler diyarına inen,

üçüncü gün ölüler arasından dirilen,

göğe çıkıp,

her şeye gücü yeten Baba Tanrı’nın sağında oturan,

oradan dirileri ve ölüleri yargılamak için tekrar gelecek olan

O’nun biricik oğlu Rabbimiz Mesih İsa’ya.

 

İNANIYORUM;

Kutsal Ruh’a,

kutsal evrensel kiliseye,

azizlerin paydaşlığına,

günahların affına,

ölülerin dirilişine

ve sonsuz yaşama. AMİN.

 

İZNİK İMAN AÇIKLAMASI

Yeri ve göğü,

görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı,

her şeye kadir tek Baba Tanrı’ya inanıyoruz.

 

Bütün çağlardan önce Baba’da olan

Tanrı’dan Tanrı,

Işıktan Işık,

Gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı,

kendiliğinden var olan, yaratılmamış,

Baba ile aynı özden olan,

Tanrı’nın Oğlu tek Rab İsa Mesih’e inanıyoruz.

 

Her şey O’nun aracılığı ile yaratıldı.

Biz insanlar ve kurtuluşumuz için göklerden geldi.

Kutsal Ruh ve Bakire Meryem’den vücut buldu ve insan oldu. Pontius Platus zamanında çarmıha gerildi, acı çekti ve gömüldü,

Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün dirildi,

göğe yükseldi ve Baba’nın sağında oturdu.

 

Dirileri ve ölüleri yargılamak için görkem içinde tekrar gelecek

ve O’nun krallığına hiç son olmayacaktır.

 

Baba ve Oğul’dan gelen, Rab olan, hayat veren,

Baba ve Oğul’la birlikte tapınılıp yüceltilen,

peygamberler aracılığı ile konuşmuş Kutsal Ruh’a inanıyoruz.

 

Tek kutsal evrensel ve elçisel kiliseye inanıyoruz.

Günahların affı için tek bir vaftiz tanıyoruz.

Ölülerin dirilişini ve sonsuz yaşamı bekliyoruz. Amin.

 

Mezmur 51

Ey Tanrı, lütfet bana,

Sevgin uğruna;

Sil isyanlarımı,

Sınırsız merhametin uğruna.

2 Tümüyle yıka beni suçumdan,

Arıt beni günahımdan.

3 Çünkü biliyorum isyanlarımı,

Günahım sürekli karşımda.

4 Sana karşı, yalnız sana karşı günah işledim,

Senin gözünde kötü olanı yaptım.

Öyle ki, konuşurken haklı,

Yargılarken adil olasın.

5 Nitekim suç içinde doğdum ben,

Günah içinde anam bana hamile kaldı.

6 Madem sen gönülde sadakat istiyorsun,

Bilgelik öğret bana yüreğimin derinliklerinde.

7 Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,

Yıka beni, kardan beyaz olayım.

8 Neşe, sevinç sesini duyur bana,

Bayram etsin ezdiğin kemikler.

9 Bakma günahlarıma, Sil bütün suçlarımı.

10 Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,

Yeniden kararlı bir ruh var et içimde.

11 Beni huzurundan atma,

Kutsal Ruhun'u benden alma.

12 Geri ver bana sağladığın kurtuluş sevincini,

İstekli bir ruhla bana destek ol.

13 Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim,

Günahkârlar geri dönsün sana.

14 Kurtar beni kan dökme suçundan,

Ey Tanrı, beni kurtaran Tanrı,

Dilim senin doğruluğunu ilahilerle övsün.

15 Ya Rab, aç dudaklarımı,

Ağzım senin övgülerini duyursun.

16 Çünkü sen kurbandan hoşlanmazsın,

Yoksa sunardım sana,

Yakmalık sunudan hoşnut kalmazsın.

17 Senin kabul ettiğin kurban alçakgönüllü bir ruhtur,

Alçakgönüllü ve pişman bir yüreği hor görmezsin, ey Tanrı.

18 Lütfet, Siyon'a iyilik yap,

Yeruşalim'in surlarını onar.

19 O zaman doğru sunulan kurbanlar,

Yakmalık sunular, tümüyle yakmalık sunular,

Seni hoşnut kılar;

O zaman sunağında boğalar sunulur.

 

RUHSAL EZGİLER

 

Sabah Dualarına Giriş

Elçilerin İşleri 1:8 … Kutsal Ruh üzerinize inince güç alacaksınız. Kudüs'te, tüm Yahudiye ve Samiriye'de ve dünyanın dört bir bucağında benim tanıklarım olacaksınız.

 

Ruhsal Ezgiler:

· Zekeriya’nın Şükran İlahisi (Benedictus); Luka 1:68-79 yıl boyunca bütün sabah dualarında okunabilir:

 

· Te Deum Laudamus (Seni överiz)

Sen Tanrı'sın, Seni överiz,

Sen Rab'sin, Seni alkışlarız,

Bütün yaratılış Sana tapınır

Sen sonsuz Baba'sın.

Bütün melekler ve göklerin bütün güçleri

Keruvlar ve Seraflar Sana sonsuz övgüler söyler:

Kutsal, kutsal, kutsal Rab, kadir ve güçlü Tanrı,

Gök ve yer Senin görkeminle doludur.

Elçilerin görkemli paydaşlığı Seni över,

Peygamberlerin soylu birlikteliği Seni över

Ak giysili şehitler ordusu Seni över.

Bütün dünyadaki Kutsal Kilisen Seni alkışlar;

Sonsuz görkemli Baba,

Senin gerçek ve tek Oğlun övülmeye layıktır

Kutsal Ruh bizi savunur ve yol gösterir.

Sen, ey Mesih görkemli Kralsın,

Baba'nın sonsuz Oğlu'sun.

Bizi özgür kılmak için beden aldığında

Bakirenin rahminde alçalmayı seçtin.

Ölümün dikenine galip geldin

Göklerin Krallığının kapılarını inananlara açtın.

Görkem içinde Tanrı'nın sağında oturdun.

Tekrar geleceğine ve yargıcımız olacağına inanırız.

Öyleyse halkına yardıma gel ya Rab,

Onlar Senin kanınla satın alındılar

Bizleri azizlerinle birlikte

Sonsuz görkemine ulaştır.

 

· Gloria in Excelsis (Tanrı'ya yücelik)

En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun,

Yeryüzünde halkına esenlik olsun.

 

Rab Tanrı, Göksel Kral,

Herşeye kadir Tanrı Baba,

Sana tapar, şükrederiz,

Görkemin için Seni överiz.

 

Rab İsa Mesih, Baba'nın tek Oğlu,

Rab Tanrı, Tanrı Kuzusu,

Dünyanın günahını kaldırırsın:

bize merhamet eyle;

 

Baba'nın sağında oturdun:

Dualarımızı kabul et.

 

Mesih İsa

Baba'nın görkemi içinde

Kutsal Ruh’la birlikte

Yalnız Sen kutsal olansın,

Yalnız Sen Rab'sin,

Yalnız Sen en yücesin. Amin.

 

İşaya 11:1-6, 9

1 Yişay'ın kütüğünden yeni bir filiz çıkacak,

Kökünden bir fidan meyve verecek.

2 RAB'bin Ruhu, bilgelik ve anlayış ruhu,

Öğüt ve güç ruhu, bilgi ve RAB korkusu ruhu

Onun üzerinde olacak.

3 RAB korkusu hoşuna gidecek.

Gözüyle gördüğüne göre yargılamayacak,

Kulağıyla işittiğine göre karar vermeyecek.

4 Yoksulları adaletle yargılayacak,

Yeryüzünde ezilenler için dürüstçe karar verecek.

Dünyayı ağzının değneğiyle cezalandıracak,

Kötüleri soluğuyla öldürecek.

5 Davranışının temeli adalet ve sadakat olacak.

6 O'nun döneminde kurtla kuzu bir arada yaşayacak,

Parsla oğlak birlikte yatacak,

Buzağı, genç aslan ve besili sığır yanyana duracak,

Onları küçük bir çocuk güdecek.

9 Kutsal dağımın hiçbir yerinde

Kimse zarar vermeyecek, yok etmeyecek.

Çünkü sular denizi nasıl dolduruyorsa,

Dünya da RAB'bin bilgisiyle öyle dolacak.

 

İşaya 61:1-3, 10-11

1-3 Rab Yahve'nin Ruhu üzerimde.

Çünkü yoksullara müjde iletmem için beni O meshetti.

Yüreği ezik olanların yaralarını sarmak için,

Tutsaklara serbest bırakılacaklarını,

Zindanlarda bulunanlara kurtulacaklarını,

RAB'bin lütuf yılını,

Tanrımız'ın öç alacağı günü ilan etmek,

Yas tutanların hepsini avutmak,

Siyon'da yas tutanlara yardım sağlamak

-Kül yerine çelenk,

Yas yerine sevinç yağı,

Çaresizlik ruhu yerine

Onlara övgü giysisini vermek- için

Gönderdi beni RAB.

Öyle ki, RAB'bin görkemini yansıtmak için,

Onlara 'RAB'bin diktiği doğruluk ağaçları' densin.

10 RAB'de büyük sevinç bulacağım,

Tanrım'la yüreğim coşacak.

Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi,

Takılarını kuşanmış gelin gibi,

Bana kurtuluş giysisini giydirdi,

Beni doğruluk kaftanıyla örttü.

11 Toprak filizlerini nasıl çıkartır,

Bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse,

Rab Yahve de doğruluk ve övgüyü

Bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.

 

Hezekiel 36:24-28

24 "'Sizi uluslar arasından alacak, bütün ülkelerden toplayıp ülkenize geri getireceğim.

25 Üzerinize temiz su dökeceğim, arınacaksınız. Sizi bütün kirliliklerinizden ve putlarınızdan arındıracağım.

26 Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim.

27 Ruhumu içinize koyacağım; kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım.

28 Atalarınıza verdiğim ülkede yaşayacak, benim halkım olacaksınız, ben de sizin Tanrınız olacağım.

 

Akşam Dualarına Giriş

Romalılar 5:5 Ümit de düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilmiş olan Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.

 

Ruhsal Ezgiler:

· Meryem’in Şükran İlahisi (Magnifikat); Luka 1:46-55 yıl boyunca bütün sabah dualarında okunabilir:

 

· Vahiy 15:3-4

Gücü her şeye yeten Rab Tanrı,

senin işlerin büyük ve şaşılacak işlerdir.

Ey ulusların kralı,

senin yolların doğru ve adildir.

Rab, senden korkmayıp

adını yüceltmeyecek olan kim var?

Çünkü kutsal olan yalnız sensin.

Çünkü bütün uluslar gelip senin önünde tapınacaklar.

Çünkü senin adil işlerin açıkça görüldü.»

 

· Yuhanna 14:16; 16:13a; 14:26, Elçilerin İşleri 2:2, 4a, Romalılar 8:26 [Yoel 2:28]

Yuhanna 14:16 Ben de Baba'dan dileyeceğim ve O, sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir Yardımcı, Gerçeğin Ruhunu verecek.

Yuhanna 16:13a] Ne var ki O, yani Gerçeğin Ruhu gelince, sizi her gerçeğe yöneltecek.

Yuhanna 14:26 … Baba'nın benim adımla göndereceği Yardımcı, Kutsal Ruh, size her şeyi öğretecek, bütün söylediklerimi size hatırlatacak.

Elçilerin İşleri 2:2 Ansızın gökten, güçlü bir yelin esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu.

Elçilerin İşleri 2:4a] İmanlıların hepsi Kutsal Ruh'la doldular

Romalılar 8:26 Bunun gibi, Ruh da güçsüzlüğümüzde bize yardım eder. Nasıl dua etmemiz gerektiğini bilmeyiz, ama Ruh'un kendisi, sözle anlatılamayan iniltilerle bizim için aracılık eder.

[Yoel 2:28 "Ondan sonra bütün insanların üzerine

Ruhum'u dökeceğim.

Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar.

Yaşlılarınız düşler,

Gençleriniz görümler görecek.]

 

· Romans 8.2,14, 15b-19 [Tanrı Çocuklarının Ezgisi]

2 Çünkü yaşam veren Ruh'un yasası, Mesih İsa sayesinde beni günahın ve ölümün yasasından özgür kıldı.

14 Tanrı'nın Ruhuyla yönetilenlerin hepsi Tanrı'nın oğullarıdır.

15b] oğulluk ruhunu aldınız. Bu ruhla, «Abba, Baba!» diye sesleniriz.

16 Ruh'un kendisi, bizim ruhumuzla birlikte, Tanrı'nın çocukları olduğumuza tanıklık eder.

17 Eğer Tanrı'nın çocuklarıysak, aynı zamanda mirasçıyız. Mesih'le birlikte yüceltilmek üzere Mesih'le birlikte acı çekiyorsak, Tanrı'nın mirasçılarıyız, Mesih'le ortak mirasçılarız.

18 Yargım şu ki, bu anın acıları, gözümüzün önüne serilecek olan yücelikle karşılaştırılmaya değmez.

19 Yaratılış, Tanrı çocuklarının ortaya çıkmasını büyük özlemle bekliyor.