ÖZEL DUALARIMIZ

 

MESİH İSA’NIN VAFTİZİ

(EPİHANİ’den sonraki PAZAR)

(2005 / A takvim yılı)

 

Bereketleme / Tanrı’yı Davet

… Tek Olan; Kendisini Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta açıklayan Tanrı’nın Adıyla.

AMİN.

 

Mezmur 29: 1 Ey ilahi varlıklar, tanıyın RAB'bi,

Görkemini, kudretini tanıyın RAB'bin!

2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

11 RAB halkına güç verir, Halkını esenlikle kutsar!

Rab İsa, bize kendini açıkladığın kutsal ışığınla aydınlanırız.

Senin ışığını uluslara yansıtmak için bizleri bereketle.

 

Mezmur 36: 5 Ya RAB, sevgin göklere,

Sadakatin gökyüzüne erişir.

6 Doğruluğun ulu dağlara benzer,

Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.

İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

Rab İsa, kendini yüceliğinden soyundun ve vaftiz oldun,

bizlere alçak gönüllülük yolunu gösterdin. hayatımızın günleri boyunca sana yumuşak huylulukla hizmet için bizleri bereketle.

 

Mezmur 36: 7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

9 Çünkü yaşam kaynağı sensin, Senin ışığınla aydınlanırız.

Rab İsa, vaftizinle bizlerin günahını temizledin,

Bizleri Göklerdeki Baba’nın çocukları yaptın,

seni arayanlara Tanrı’nın çocukları olma lütfunu açıklamak için kiliseni bereketle.

 

Mezmur 36: 7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

10 Sürekli göster Seni tanıyanlara sevgini,

Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.

Rab İsa, vaftizinle bizleri kendini açıkladın,

yaratılışı kutsadın, kaybolmuşlara tövbe kapısını açtın.

Müjde’nin hizmetkarları olmak için bizleri bereketle.

 

Mezmur 72: 18 RAB Tanrı'ya, İsrail'in Tanrısı'na övgüler olsun,

Harikalar yaratan yalnız O'dur.

19 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun,

Bütün yeryüzü O'nun yüceliğiyle dolsun! Amin! Amin!

Rab İsa, vaftizine bizlere Kutsal Üçlük’ü açıkladın,

Yaratıcı Babamız göklerden seslendi: “Sevgili Oğlum Budur”  Kutsal Ruh bir güvercin gibi üzerine indi.

Vaftiz tacı taşıyanları yenilenmiş bir kalp ile Sana tapınma ve hizmet için bereketle.

 

Şabat Övgüsü

Mezmur 100: 4 Kapılarına şükranla,

Avlularına övgüyle girin!

Şükredin O'na, adına övgüler sunun!

Mezmur 96: 2 Ezgi söyleyin, RAB'bin adını övün,

Her gün duyurun kurtarışını!

3 Görkemini uluslara,

Harikalarını bütün halklara anlatın!

Mezmur 100: 5 Çünkü RAB iyidir,

Sevgisi sonsuzdur.

Sadakati kuşaklar boyunca sürer.

Mezmur 29:2 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün, Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

Mezmur 89: RAB'bin sevgisini sonsuza dek

ezgilerle öveceğim,

Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim.

Mezmur 72: 18 RAB Tanrı'ya,

İsrail'in Tanrısı'na övgüler olsun,

Harikalar yaratan yalnız O'dur.

19 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun,

Bütün yeryüzü O'nun yüceliğiyle dolsun! Amin! Amin!

 

İlahi 361: Sana bakıyorum, Rabbim. (3x)

Arkama bakmadan!

// İzlerim yolunu, Rabbim. İzlerim sevinçle, Rabbim.

İzlerim durmadan, Rabbim. Arkama bakmadan. //

 Seni seviyorum, Rabbim.(3x)

Arkama bakmadan!

// Severim huzurunu, Rab.Severim dostluğunu, Rab.

Severim durmadan, Rabbim. Arkama bakmadan.  //

 Seni bekliyorum, Rabbim. (3x)

Ruhunla dolayım!

// Severim gelişini, Rab. Özlerim gelişini, Rab.

Hazırla beni, ey Rabbim. Seninle olayım.  //

 

İlahi 342:   // Kutsal, kutsal Rab’dir, Her şeye kadir!  //

Görkemi yeri doldurur (x3),

Kutsal Rab’dir!

 

İlahi 166:  Göksel Babam var güzel diyarda (x2),

Davet etti, tez gideyim,

Görkemini de göreyim!

           Gideyim, gideyim güzel diyara (x2)

           Davet etti, tez gideyim,                                 

Görkemini de göreyim.

Aracı’m da var güzel diyarda(x2),

Davet etti, tez gideyim,

Görkemini de göreyim!

 Çelengim de var güzel diyarda (x2)

Rabbim ister ki varayım,

O çelengi de alayım.

Ah görüşsek biz güzel diyarda (x2)

Taht önünde, o alayda

Hamdedeyim o diyarda!

           Gideyim, gideyim güzel diyara (x2)

           Taht önünde, o alayda                                  

Hamdedeyim o diyarda!

 

Dualarımız

Kiliseler için [hizmet eden görevliler ve önderler için],

Kilisenin çocukları, gençleri için [okul ve iş hayatı için],

Hasta ve yardıma ihtiyacı olanlar için;

Ülkemiz ve Yöneticiler için

Sıkıntıda ve acı çekenler için

Ailemiz, arkadaşlarımız, komşularımız için

Ülkemizin ve tüm dünyanın barışı için

(serbest dualar: kişisel ve genel konular)

 

Kire Eleison ( ya Rab, merhamet eyle )

 - Yoksul olanlara, mutsuz olanlara, sıkıntıda ve muhtaç olanlara adaletin ve merhametin zaferi gelsin diye dua edelim.

Kire Eleison…

 

İnsanlığı tutsak alan her kötülük ve günaha karşı Rab’bin yaşam ve özgürlük veren yasası yüreklerimizde kökleşsin diye dua edelim.

 

İsa Mesih adıyla Kutsal Vaftiz tacını taşıyanların kilisesi yeryüzünde büyüsün ve yayılsın diye dua edelim.

 

Her karanlık ve çekişmenin, benliğin ve şeytanın baskısının gücü kırılsın diye dua edelim.

 

Rab’de sahip olduğumuz armağanlarımızı, bize verdiği imkanları, zamanı, fırsatları O’nun övülmesi için kullanmakta üzerimize bilgelik çözsün diye dua edelim.

 

İyi günde ve kötü günde Vaftizimizin bizlere mühürlediği bereketleri hatırlamak için dua edelim.

 

Efesliler 2:6-10 [ONDALIK & SUNULAR]

 

VAAZ / KUTSAL KİTAP ÇALIŞMASI

Rabbin Sofrasına Giriş

I.Korintliler 11:27 Bu nedenle kim uygun olmayan şekilde ekmeği yer ya da Rab'bin kâsesinden içerse, Rab'bin bedenine ve kanına karşı suç işlemiş olur.  28 Kişi önce kendini sınasın, sonra ekmeği yiyip kâseden içsin.  29 Çünkü Rab'bin bedenini farketmeden ekmeği yiyen ve kâseden içen, böyle yiyip içmekle kendi kendini mahkûm eder.  30 İşte bu nedenle birçoklarınız zayıf ve hastadır, bazılarınız da ölmüştür.  31 Eğer kendi kendimizi sınasaydık, yargılanmazdık.

 

Secdeye Çağrı (call to worship)

(Vahiy 19:5) Ey Tanrımızın bütün kulları! Küçük büyük, O'ndan korkan hepiniz, O'nu övün!»

 

Secde Mezmuru

Mezmur 72: 11 Bütün krallar önünde yere kapansın,

Bütün uluslar ona kulluk etsin!

12 Çünkü yardım isteyen yoksulu,

Dayanağı olmayan düşkünü o kurtarır.

13 Yoksula, düşküne acır, Düşkünlerin canını kurtarır.

14 Baskıdan, zorbalıktan özgür kılar onları,

Çünkü onun gözünde onların kanı değerlidir.

15 Yaşasın kral! Ona Saba altını versinler;

Durmadan dua etsinler onun için, Gün boyu onu övsünler!

16 Ülkede bol buğday olsun, Dağ başlarında dalgalansın!

Başakları Lübnan gibi verimli olsun,

Kent halkı ot gibi serpilip çoğalsın!

17 Kralın adı sonsuza dek yaşasın,

Güneş durdukça adı var olsun,

Onun aracılığıyla insanlar kutsansın,

Bütün uluslar 'Ne mutlu ona' desin!

 

Kutsalsın, Kutsalsın ey güçlü Rab Allah

Haleluya! Baba’ya, Oğul’a ve Kutsal Ruh’a şan

ve şeref, Şan ve şeref,  şan ve şeref olsun

Gök ve yer Sana verilen hamtlarla doludur       Haleluya! … 

Rabbin adına gelen ve tekrar gelecek olana

En yücelerde hamtlar olsun           Haleluya! … 

 

Kutsalsın ey Allah,  Kutsalsın ey Güçlü,

Kutsalsın ey Ölmeyen, bizim için Haça Gerilen,

Bize merhamet eyle

Merhamet, merhamet, merhamet  ey Baba

(1) Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

(2) Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

(3) Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.

(4) Sebt gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.

 Göksel Baba, lütfun ve iyiliklerin boldur, biz zavallı kullarına kutsal iradeni açıklamaktan, Kutsal Yasanın doğruluğunda bizleri yönlendirmekten hoşnut oldun. Lütfunla Yasanı yüreklerimize yaz ve itaat için bizleri yönlendir ki, hayatımızın günleri boyunca sadece Sana hizmet etmeyi arayabilelim. Yasana karşı geldik, suçlarımızı bağışla, büyük lütfunla bizleri kabul et ki, daima Kutsal Oğlun Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile Seni övelim ve daima yüceltelim. Amin.

 (5) Babana ve annene saygı göster.  (6) Katletmeyeceksin.

(7) Zina etmeyeceksin. (8) Çalmayacaksın.

(9) Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

(10) Komşunun evine göz dikmeyeceksin.

İyilik ve merhamet Babası, Seni öfkelendiren hatalarımız ve günahlarımız için bize merhamet eyle. Canlarımızın kurtarıcısı Rabbimiz İsa Mesih’e bakmayı bizlere öğret. Biricik Oğul İsa Mesih’in Kutsal öğretisini anlayabilmemiz için bize merhamet eyle. İçimize ekilmiş olan yaşam Sözünün meyve vermesi için Sana dua ederiz.Hikmet ve ışıkla dolu olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile yenilenmiş bir yaşam için bizleri yönlendir

 

[sessiz zaman]… kişisel itiraflar

 

Kutsal Tanrı, Kutsal ve Güçlü,  Kutsal Ölümsüz

Bizim için haçlandın, bağışla bizi

 

ŞÜKRAN AYİNİ

İncil’i Şerif’in Okunması:

Markos 1:9 O günlerde Celile'nin Nasıra kentinden çıkıp gelen İsa, Yahya tarafından Şeria nehrinde vaftiz edildi. 10 Tam sudan çıkarken, göklerin yarıldığını ve Ruh'un güvercin gibi kendi üzerine indiğini gördü. 11 Göklerden, «Sen benim sevgili Oğlumsun, senden hoşnudum» diyen bir ses geldi.

 

İncil İlahisi: Allah halkı şöyle desin: Amin, amin, amin.

Yer, gök bu sesle inlesin; amin, amin, amin.

Baba'ya Oğula ve Kutsal Ruh'a yücelik olsun;

Başlangıçta olduğu gibi şimdi daima ve ebediyen.

Amin

Allah sizinle beraber olsun

Ve sizin Ruhunuzla olsun.

En yücelerde Rabbe yücelik olsun

Yeryüzünde halkına esenlik olsun

Esenlik veren Rabbe yücelik olsun

Herşeye Kadir Allah bugün kilisesini bereketlesin.

Amin. Ya Rab, bizleri bereketle.

Bütün canımızla Rabbi arayalım

ya Rab bizi kutsa ve bizi koru.

Bütün aklımızla Rabbi arayalım

ya Rab yüzünü bize parlat ve bize lütfet.

Bütün gücümüzle Rabbi arayalım

ya Rab yüzünü bize çevir ve bize esenlik ver. AMİN.

 

İZNİK İMAN AÇIKLAMASI:

         Yeri ve göğü,  görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı,

her şeye kadir tek Baba Tanrı’ya inanıyoruz.

           Bütün çağlardan önce Baba’da olan  Tanrı’dan Tanrı, Işıktan Işık,  Gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı,

kendiliğinden var olan, yaratılmamış,

Baba ile aynı özden olan,

Tanrı’nın Oğlu tek Rab İsa Mesih’e inanıyoruz.

           Her şey O’nun aracılığı ile yaratıldı. Biz insanlar ve kurtuluşumuz için göklerden geldi. Kutsal Ruh ve Bakire Meryem’den vücut buldu ve insan oldu.

           Pontius Platus zamanında çarmıha gerildi,

acı çekti ve gömüldü, Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün dirildi, göğe yükseldi ve Baba’nın sağında oturdu.

           Dirileri ve ölüleri yargılamak için görkem içinde tekrar gelecek ve O’nun krallığına hiç son olmayacaktır.

           Baba ve Oğul’dan gelen, Rab olan, hayat veren,

Baba ve Oğul’la birlikte tapınılıp yüceltilen,

peygamberler aracılığı ile konuşmuş Kutsal Ruh’a inanıyoruz.

           Tek kutsal evrensel ve elçisel kiliseye inanıyoruz.

Günahların affı için tek bir vaftiz tanıyoruz.

Ölülerin dirilişini ve sonsuz yaşamı bekliyoruz. Amin.

 

ESENLİK:

EVENU ŞHALOM ALEHEM (SELAM OLSUN)

 

( evharistik dualar... )

 

SOFRANIN RAB’BE SUNULMASI

Ey Rabbimiz, bütün evrenin Tanrısı, sana şükrederiz, çünkü toprağın ve insan emeğinin ürünü olan bu ekmeği ve içeceği bize sen verdin.  Bu sofrayı yüce Senin görkemine ve yüceliğine sunarız.

         - Şimdi ve her zaman Tanrı’ya şükürler olsun.

- Babamız ve Tanrımız, İsa Mesih’e iman eden kulların için hazırlanan bu sofranın üzerine bereketlerini dök. Bu sofrayı tükenmeyen nimetlerinle zenginleştir.

         - Şimdi ve her zaman Tanrı’ya şükürler olsun

 (Birlikte) Haleluya! Kurtarış, yücelik ve güç Tanrımıza özgüdür. Haleluya! O’nun yargıları doğru ve adildir.

Haleluya! Gücü her şeye yeten Tanrımız egemenlik sürüyor. Amin.

 

 -Mesih İsa çarmiha gerildiği günün arifesinde mübarek elleriyle ekmeği aldı, her şeye kadir Baba Allah’a şükretti, onu takdis etti, böldü ve havarilerine vererek şöyle dedi: BU SİZİN UĞRUNUZA FEDA EDİLEN BENİM BEDENİMDİR. BENİ ANMAK İÇİN BÖYLE YAPIN.

Bereketleme …Bu sunu için sana hamd ediyoruz

-Rabbimize şükürler olsun.

 

 -Aynı şekilde yemekten sonra kaseyi mübarek elleriyle aldı her şeye kadir Baba Allah’a şükretti, onu takdis etti ve havarilerine vererek şöyle dedi: BU KASE BENİM KANIMLA GERÇEKLEŞEN YENİ ANLAŞMADIR. BUNU HER İÇTİĞİNİZDE BENİ ANMAK İÇİN BÖYLE YAPIN.

Bereketleme …Bu sunu için sana hamd ediyoruz

-Rabbimize şükürler olsun.

 

Sofra halka açılır:

Alın ve yiyin, alın ve için

Tanrı’nın Mesih İsa’da karşılıksız armağanıdır.

 

Dağtım Bittiğinde:

I.Korintliler 11:26 Bu ekmeği her yediğinizde ve bu kâseden her içtiğinizde, Rab'bin gelişine dek Rab'bin ölümünü ilan etmiş olursunuz.

 

DUA EDELİM (hep birlikte / ayakta)

Göklerdeki Babamız, Adın kutsal kılınsın, egemenliğin gelsin,

Gökte olduğu gibi yeryüzünde de Senin isteğin olsun,

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver,

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi

Sende bağışla suçlarımızı, Ayartılmamıza izin verme,

Kötü olandan bizi kurtar, Çünkü egemenlik

güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir. Amin.

 

Kapanış Duası

(BENEDICTION / BEREKETLEME)

 

İLAHİ 454: Tanrım derim, güvenirim. 

                   Sığınacak yer, hisarımdır.

                   Gölgesinde barınırım.

                   Yüce Olan, güçlü Rabbim.

Avcının tuzağından O salıverir,

Öldüren vebadan O kurtarır.

Kanatlarının altına sığınırım.

Onlarla O beni örter.

 

Ne gecenin dehşetinden çekinirim,

Ne gündüz uçan oktan korkarım.

Çadırıma felaket yaklaşmayacak.

Kötülük dokunmayacak.

 

Yanımda bin, sağımda on bin düşerse,

Ölüm bana yaklaşmaz, sarsılmam.

Doğruluğun bana kalkan ve siperdir.

Yüce Olan konutumdur.