Rab'bin Duası ile Dua

 

 

I. Rab’bin Duası ve Mezmurlar ile Dua Edelim

(7:17; 9:2, 11; 18:46, 49; 21:13; 22:3; [41:13; 72:19; 89:52; 106:48])

 

Göklerdeki Babamız adın kutsal kılınsın:

Kral olan Babamız,

Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz.

Sen iyi ve kutsal Babasın.

Sana yücelik sunmaya gücümüz yetmez,

Senin kutsal adını övmeye sözümüz yetmez.

Kutsal olan adını daima onurlandırmak için bizleri lütfunla bereketle.

 

Senin emirlerine itaat ederek daima Seni onurlandırmak için bizleri bereketle.

Büyük işlerini ilan ederek Seni daima onurlandırmak için bizleri bereketle.

Düşüncemizle, sözlerimizle, işlerimizle Seni daima yüceltelim diye bizleri bereketle.

Bilgisizliğin karanlığı yıkılsın ve inkarcılık kalksın diye her şeyi egemen gücünle yenile;

bizleri kutsal adının yüceliği için kullan.

7:17 Doğruluğun için şükrederiz

Yüce adını ilahilerle överiz.

 

Egemenliğin gelsin:

Kral olan Babamız,

Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz.

Sen iyi ve kutsal Babasın.

Günahın ve şeytanın baskısından bizleri koru.

Zayıflığımızı, kötülüğü ve bencilliği seven doğamızı gücünle değiştir.

 

Şeytanın, benliğin ve dünyanın karanlığını Müjde’nin ışığı ile dağıt.

Kutsal Müjde dünyada yayılsın, kilise Müjde’ye hizmetinde güçlensin.

Tövbemiz meyve versin, tövbekarlar kutsallıkta teşvik olsun;

zayıflıklarımızı gücünle bina et ki, Mesih aklımızda, Mesih yüreğimizde olsun,

Mesih yaşamlarımızda görülsün.

Kilise büyüyüp güçlensin

ve Senin egemenliğin dünyaya gelsin. 

9:2 ey sevinç veren Yüceler Yücesi Rab,

Adını ilahilerle överiz.

 

Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de Senin isteği olsun:

Kral olan Babamız,

Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz.

Sen iyi ve kutsal Babasın.

Senin kutsal olan isteğini aramakta zayıfız.

Senin kutsal olan isteğini bilmekte,

kutsal emirlerini yapmakta güçsüzüz.

 

Kutsal emirlerini yapmaktan zevk almayı bizlere öğret.

Kutsal emirlerin karşısında yetersiz olduğumuz Sen gizli değildir;

Kutsal emirlerine itaatsizlikten bizleri koru.

 

Kutsal sağlayışına daima şükreden bir yürek bağışla halkına.

Bizleri ruhsal körlükten, şikayet etmekten, isyandan koru;

ağzımızı hamt ve övgüye aç.

 

Dünyanın yollarını bizlerden uzaklaştır

ve krallığın yollarında bizleri yürüt.

İşlerimizle, sözlerimizle Senin ışığını,

Senin emirlerinin kutsallığını dünyaya yansıtmak için bizleri bereketle.

 

Her şeyde ve her zamanda kutsal olan isteğini bilmek

ve boyun eğmek için bize lütuf et.

Bizlerde alçakgönüllülük çoğalt ki,

sevinçle, sadakat, içtenlik ve adanmışlıkla

göklerdeki melekler gibi sana hizmet edelim.

9: 11 Siyon'da oturan RAB, harikalarını ilan ederiz

adını ilahilerle överiz.

 

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver:

Kral olan Babamız,

Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz.

Sen iyi ve kutsal Babasın.

Günah ile bozulmuş doğamızı Sen bilirsin;

suçlarımız Senden gizli değil,

bereketlerini yitirdik,

iyiliklerine layık değiliz.

 

Kendi iyiliğimizle Seni hoşnut eden şeyi yapamayız,

Kendi iyiliğimizle bereketlerine layık olamayız.

Gündelik ekmeğimizi yüce lütfundan dileriz.

Gündelik yaşamımıza yüce lütfunun desteğini dileriz.

Bizlerde Senin kutsal sağlayışından hoşnut bir yürek yarat.

Sadece Senden geleni kabul edebilmemiz için bizleri bereketle.

18: 46 Kayamız RAB’be övgüler olsun!

18: 49 O’nun kutsal adını ezgilerle överiz.

 

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,

Sen de bizim suçlarımızı bağışla:

Kral olan Babamız,

Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz.

Sen iyi ve kutsal Babasın.

Senin önünde daima suçluyuz, günahlarımız çoktur

Senin kutsal adaletine ölüm borçluyuz;

kendi gücümüzle kurtulamayız

kendi işlerimizle kurtulamayız,

sana daima borçluyuz.

 

Mesih aracılığında bağışlanma,

Mesih aracılığında özgürlük dileriz,

bizi Sevgili’de kabul et,

gündelik hatalarımızı Mesih’in itaatinde ört,

bizleri esenlik ve sevinçle doldur.

 

Başkalarını bağışlamak için Mesih’in gücüyle bizleri kuşandır,

öyle ki, Senden bağışlanma dilemeye cesaretimiz tam olsun,

Senin huzuruna geldiğimizde sevincimi tam olsun.

21: 13 ya Rab, büyük gücünle yüceliğini göster,

sonsuz kudretini ezgiler, ilahilerle överiz.

 

Ayartılmamıza izin verme,

kötü olandan bizi kurtar:

Kral olan Babamız,

Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz.

Sen iyi ve kutsal Babasın.

En bilge, en doğru ve en kutsal olan Tanrımız,

lütufkar elin ile her şeyi yönetirsin,

her şeye hükmedersin,

daima iyilik için işlersin.

 

Her şeyi kutsal ve adil isteğine göre düzenlersin.

Şeytana, dünyaya ve benliğe yenildiğimizde

saldırıya uğrayıp ayartıya yenildiğimizde senin adını çağırırız,

sana sığınırız, sen bizi korursun.

 

Düşkünlük, zayıflık ve dikkatsizlikle her zaman düştük,

direnmek için gücümüz yoktur, senin adını çağırırız.

Kötü olana karşı kendi gücümüzle savaşamayız,

Kutsal Baba, kötülüğün gücünü bağla,

zayıf benliğimizi sakin ve güçlü kıl.

 

Düşmemek için etrafımıza meleklerden ordugah kur.

günahtan, ayartıdan, kötülükten bizleri özgür kıl.

22: 3 Sen kutsal Babasın,

İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran Sensin.

 

Çünkü egemenlik,

güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir:

Kral olan Babamız,

Senin egemen gücünü ve sonsuz görkemini överiz.

Sen iyi ve kutsal Babasın.

Dualarımızı, yakarışlarımızı bizlerin iyiliğinden dolayı değil

sonsuz sevginle kabul edersin.

 

Övgülerimizi ve şükranlarımızı

büyük merhametinle kabul edersin.

 

 

Sonsuz egemenliğin, sonsuz gücün sahibi Sensin.

İsa Mesih’te bizleri kendi halkın yaptın,

Sana şükürler olsun; bizler Sana aitiz.

 

Sana övgüler olsun, büyük gücünle halkına yardım edersin.

Sana övgüler olsun, adından korkanları,

Sana imanla yaklaşanları bereketlersin.

İsteğine uygun dileklerimize cevap verirsin.

Egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek Senindir,

 ey Baba, Oğul ve Kutsal Ruh;

şimdi ve sonsuza kadar tek olan Tanrımıza yücelik olsun.

Şimdi ve daima,

kilisenin övgüleri üzerinde taht kuran Rab’be övgüler olsun.

 

Amin:

Kral olan Babamız,

Sen iyi ve kutsal Babasın.

Sana yakaranlara, sana el açanlara,

senden dileyenlere iyi armağanlar veririsin.

Bizleri yakarışlarını dinlersin.

Kullarına hor bakmazsın.

Bizim Sana olan sevgimizden daha büyük bir ölçüde

bizlere bereketler bağışlarsın.

Kutsal olan isteğine uygun olan yakarışlarımıza duy ve bereketle.

Amin. İsa Mesih’in adıyla. Amin.

 

41: 13 Öncesizlikten sonsuza dek,

Övgüler olsun İsrail'in Tanrısı RAB'be!

Amin! Amin!

72: 19 Yüce adına sonsuza dek övgüler olsun,

Bütün yeryüzü O'nun yüceliğiyle dolsun!

Amin! Amin!

89: 52 Sonsuza dek övgüler olsun RAB'be!

Amin! Amin!

106: 48 Öncesizlikten sonsuza dek,

İsrail'in Tanrısı RAB'be övgüler olsun!

Bütün halk, "Amin!" desin.

RAB'be övgüler olsun!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. Rab’bin Duası ve Kutsal Yazılarla Dua Edelim:

 

Göklerdeki Babamız,

kutsal babalık iyiliğinle bizimle ilgilenirsin;

kutsal Ruhunla bizlere iyi armağanlar verirsin.

Mesih İsa’da senin çocukların olarak Sana yaklaşırız;

Babamız sensin, ya RAB,

Biz kiliz, sen çömlekçisin.

Hepimiz senin ellerinin eseriyiz.

Suçlarımızı sonsuza dek anma.

Lütfen bak bize, hepimiz senin halkınız [İşaya 64: 8-9].

 

sen Göksel Babasın,

en yücelerde oturursun ama bizlere Baba gibi yakınsın;

Gözlerimi sana kaldırıyorum,

Ey göklerde taht kuran [Mezmur 123:1].

 

büyük gücün, görkemin ve merhametin bizimle olsun;

Ya RAB, gökten bak,

Kutsal, görkemli ve yüce yerinden bizi gör!

Babamız sensin.

ya RAB,

Ezelden beri adın 'Kurtarıcımız'dır. [İşaya 63:15-16].

 

Adın kutsal kılınsın

yerde ve gökte egemen olan Sana daima yücelik olsun;

Ya Rab, aç dudaklarımı,

Ağzım senin övgülerini duyursun [Mezmur 51:15].

 

bize zafer veren tek Tanrı Sensin.

yeryüzünde egemen Tanrı olan Sana yücelik olsun;

senin adın RAB'dir,

yalnız sensin yeryüzüne egemen olan

bilinsin en yüce Tanrı olduğunun her yerde [Mezmur 83:18].

 

harika işlerinle tek yüce olan Tanrı sensin;

Çünkü sen ulusun, harikalar yaratırsın,

Tek Tanrı sensin.

Ya RAB, yolunu bana öğret,

Senin gerçeğine göre yürüyeyim,

Kararlı kıl beni, yalnız senin adından korkayım.

Ya Rab Tanrım, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Adını sonsuza dek yücelteceğim.

Çünkü bana sevgin büyüktür,

Canımı ölüler diyarının derinliklerinden sen kurtardın.

sen, ya Rab,

Sevecen, lütfeden, tez öfkelenmeyen,

Sevgisi ve sadakati bol bir Tanrı'sın [Mezmur 86:10-13, 15].

 

bizleri Mesih'in zafer alayında yürütürsün,

sana şükürler olsun [II.Korintliler 2:14-15].

 

sözünü Yakup'a,

kurallarını, ilkelerini İsrail'e bildirirsin.

başka hiçbir ulus için yapmadın bunu,

sana övgüler olsun [Mezmur 147:19-20].

 

Bütün yüreğimle sana şükrederim, ya RAB,

İlahlar önünde seni ilahilerle överim.

Kutsal tapınağına doğru eğilir,

Adına şükrederim,

Sevgin, sadakatin için.

Çünkü adını ve sözünü her şeyden üstün tuttun.

Seslendiğim gün bana yanıt verdin,

İçime güç koydun, beni yüreklendirdin [Mezmur 138:1-3].

 

harika işlerini bize açıklayan,

harikaları ile bizleri kurtaran Tanrı Sensin;

ya RAB

adını ilahilerle övmek iyidir.

kendine Yakup'u,

öz halkın olarak İsrail'i seçtin.

göklerde, yeryüzünde,

ne istersen yaparsın,

ya RAB, adın sonsuza dek sürecek,

bütün kuşaklar seni anacak.

halkını haklı çıkar,

kullarına acı [Mezmur 135:3-4, 13-14].

Ya Rab Yahve,

adın bütün yeryüzünde yücedir [Mezmur 8:1].

 

sana her şey için şükürler olsun;

yeryüzünde yolun,

bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin.

bütün halklar sana şükretsin [Mezmur 67:2-3].

sözlerimizle, işlerimizle sana şükürler olsun.

 

 

Egemenliğin gelsin

suç ve günahlarımızdan bizi kurtardın, ölümden bizlere diriliş verdin, benliğin tutkularından bizleri Mesih’te kurtardın [Efesliler 2:1-4], Sana övgüler olsun.

 

kutsal gücünün egemenliği ile günahın ve şeytanın krallığı yıkılsın;

ya Rab Tanrımız, düşmanları dağıt,

kaçsın önünden kötü olanlar [Mezmur 68:1].

 

kurtarışını, gücücü, egemenliğini göster, Mesih’in yetkisi dünyada gerçekleşsin.

kilisenin suçlayıcısı aşağı atılsın. Kuzu'nun kanı ve tanıklığın vaazı ile kötü olana galip gelsin [Vahiy 12:10-11].

 

kutsal sözün bütün dünyaya yayılsın ve yüceltilsin [II.Selanikliler 3:1].

İbrahim soyunun ve Mesih’e verdiğin bütün ulusların kurtuluşunun zaferini ilan et [Romalılar 10:1, Yuhanna 17:9]

Öyle ki, yeryüzünde yolun,

Bütün uluslar arasında kurtarıcı gücün bilinsin [Mezmur 67:2].

 

Müjde’nin her yerde yayılması için kiliseni bereketle;

Müjde’nin işçilerini büyük hasat için hazırla [Matta 9:38, II.Selanikliler 3:1],

Kutsal Kitabın tanıklığı, kilisenin duası ve hizmeti ile ulusları aydınlat.

 

kiliseni hatalardan, zayıflıktan, çürümekten koru;

yerin bütün uçlarında adın gücü ilan edilsin,

bütün uluslar arasında egemenliğin duyulsun

her yerde Sana pak kurbanlar sunulsun [Malaki 1:11]

birlikte sana yakarmak,

omuz omuza sana hizmet etmek için,

halkların dudaklarını pak kıl [Tsefanya 3:9].

krallar ve tüm üst yöneticileri kilisenin korunması için kullan [I.Timoteyus 2:1-2]

 

Mesih’in kilisesini her işte bereketle, paklıkla etkin kıl;

Başkaldıranlara senin yollarını öğreteyim,

Günahkârlar geri dönsün sana [Mezmur 51:13].

 

kiliseni her durumda teselli ve bina et;

ya Rab, Senin sözünü tam bir yüreklilikle duyurmak için biz kullarına güç ver. Kutsal kulun İsa'nın adıyla hastaları iyileştirmek için, mucizeler ve harikalar yaratmak için elini uzat [Elçilerin İşleri 4:29-30].

 

her zaman Kutsal Ruh'un yönetiminde dua, tanıklık ve hizmet için halkını bereketle, tam bir adanmışlıkla Müjde'nin sırrını cesaretle bildirebilmek için bizleri yönlendir [Efesliler 6:18-20].

 

Müjde’nin hizmetkarlarını Mesih'in bereketinin doluluğuyla bereketle, Rabbimiz İsa Mesih’in ve Kutsal Ruh'un sevgisinde vaaz ve tanıklık için kiliseni güçlendir [Romalılar 15:29-30].

çağrısına layık kullar olmak için bizleri bereketle,

imandan gelen işlerimizi büyük gücünle tamamla [II.Selanikliler 1:11].

 

Rabbimiz İsa Mesih'in Babası Tanrımız, bizi sevdin; bize sonsuz cesaret ve sağlam bir umut verdin, halkını güçlü tut, her iyi eylem ve sözde pekiştir diye sana dua ederiz [II.Selanikliler 2:16-17.

 

 

 

Göklerdeki Babamız, her zaman ve her yerde Mesih’in yüreklerimizde egemenlik sürmesi için Sana dua ederiz;

aldatıcı düzenlerden, dünyasal öğretiyle sürüklenmekten çocuklarını koru [Efesliler 4:14]

 

kendi yüceliğinin zenginliğine göre Kutsal Ruhunla bizleri aydınlat,

büyük kudretinle bizleri güçlendir,

Rabbimiz Mesih İsa iman yoluyla yüreklerimizde yaşasın diye

sevgide köklenmek için bizleri bereketle,

Mesih'in sevgisinin yüceliğinde yaşamak için kiliseni güçlendir [Efesliler 3:16-19].

 

her dilediğimizden, her düşündüğümüzden fazlasını yapabilecek gücünle her zaman kilisende etkin ol [Efesliler 3:20].

 

Kurtarıcı Mesih’le sonsuza dek hüküm sürmek için seçtiğin kiliseni bereketle;

Mesih İsa’nın ikinci gelişinin yollarını hazırlamak için yüreklerimizi hazırla, Mesih’in güçlü krallığı tez zamanda gelsin. [Vahiy 22:20].

 

Kutsal, kutsal, kutsaldır,

var olmuş, var olan ve gelecek olacak olan,

gücü her şeye yeten Rab Tanrı

Rabbimiz ve Tanrımız!

Yüceliği, saygıyı ve gücü almaya layıksın.

Çünkü her şeyi sen yarattın. Hepsi senin isteğinle yaratılıp var oldu [Vahiy 4:8-11].

 

Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun

bütün insanlar Senin isteğini bilmek için yeteneksiz,

bütün insanlar Senin kutsal isteğini yapmak için isteksiz;

benliğimizde iyi bir şey yok, içimizde iyiyi yapmaya güç yok [Romalılar 7:18].

 

senin kutsal isteğini, adil yollarını öğrenmekte zayıf kaldık [Eyüp 21:14].

senin Kutsal Ruhunla ilgili gerçekleri anlamak bizden uzak [I.Korintliler 2:14].

senin Kutsal Sözlerine karşı isyanımız çoktur.

 

senin Kutsal sağlayışına pek çok kez söylenip homurdandık [Çıkış 17:7 Sayılar 14:2].

Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı, yüce Baba, seni tanımanız için bilgelik ve vahiy ruhunu bizlere ver [Efesliler 1:17].

 

Kutsal Ruh’unla körlüğümüzü kaldır;

çağrılmışlığımızdan doğan ümidi anlamak için,

kutsallara verdiğin mirasın yüce zenginliğini anlamak için

yüreklerimizin gözlerini aydınlat [Efesliler 1:18-20].

 

Göklerdeki Babamız, zayıflığımızı iyileştir;

yüceliğinin zenginliğine göre Kutsal Ruh’ta iç varlığımızı kudretinle güçlendir;

Kurtarıcı İsa Mesih iman yoluyla yüreklerimizde yaşasın diye halkını bereketle [Efesliler 3:16].

dua, tapınma, hizmet konusunda isteksizliğimizi iyileştir [Matta 26:40-41].

 

yürek sapkınlığından bizleri koru;

beni geri getir, döneyim.

çünkü RAB Tanrım sensin [Yeremya 31:18].

 

Lütfunla Senin isteğini bilmeye yapmaya yönlerdir,

kutsal iradene sevinçle itaat etmek için bizleri yenile;

yasana göre yaşamak için

yollarımızı temiz tut [Mezmur 119:1].

kurallarını yerine getirmek için

bizleri bırakma [Mezmur 119:8].

 

Buyrukların doğrultusunda yol göster bana,

Çünkü yolundan zevk alırım.

Yüreğimi haksız kazanca değil,

Kendi öğütlerine yönelt. [Mezmur 119:35-36].

her zaman senin isteğine göre dilemeyi bizlere öğret [Elçilerin İşleri 21:14]

 

her zaman ve her şeyde Senin yüzüne bakabilmeyi bizlere öğret; [İşaya 6:2-3, Matta 18:10].

senin yolunda bizlere alçakgönüllülükle ve sadakatle hizmeti aramayı,

sevinçle ve gayretle krallığında yürümeyi öğret.

 

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver

Göklerdeki Babamız, bize verdiğin yaşam armağanı için Sana şükürler olsun,

günahlarımızla senin kutsal adaletine ölüm borçluyuz, bereketlerine layık değiliz;

ağzından çıkan her sözle yaşam buluruz, gündelik lütfunun desteği için sana şükürler olsun [Tesniye 8:3].

bereketlerini iyiliklerimizle kazanamayız.

 

bereketlerini uygun olmayan bir şekilde, pek çok yürek tutkularımıza göre kullanmaya meyilli olduğumuzu sana itiraf ederiz [Yakup 4:3].

kendimiz ve başkaları için olan karşılıksız armağanların için sana şükürler olsun,

babalık hikmetini açıkladığın her bereketin için sana şükürler olsun.

hayatımız için olan gündelik sağlayışına kutsallıkla cevap verebilmek için bizleri bereketle.

 

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi,

sende bizim suçlarımızı bağışla

Ya RAB, sen suçların hesabını tutsan,

Kim ayakta kalabilir, ya Rab?

Ama sen bağışlayıcısın,

Öyle ki senden korkulsun [Mezmur 130:3-4]

 

 

 

 

 

 

günahlarımız senden gizli değildir, suçluyuz, kutsal adaletine borcumuzu kendimizin ödeyecek gücü yoktur. Bütün insan soyu senin önünde suçludur;

Doğru olan kimse yok, bir kişi bile yoktur.

Anlayan kimse yok,Tanrı'yı arayan kimse yok.

Hepsi yoldan saptılar, birlikte yararsız oldular. İyilik eden yok, bir kişi bile yoktur [Romalılar 3:10-12].

 

suçlarımızı Mesih’te bağışladın,

Mesih’in kutsal itaatinde borçlarımızı sildin,

lütfunla imanımızı güçlendir;

İsa Mesih'teki kurtuluş için sana şükürler olsun,

büyük lüttfunla bizleri akladın [Romalılar 3:24].

 

Mesih'in kanıyla günahlarımızı bağışladın,

Mesih kanıyla adaleti açıkladın, borcumuzu ödedin [Romalılar 3:25-26].

 

huzuruna geldiğimiz günler boyunca Mesih’te bizleri kabul et;

öyle ki, sevgili Oğlunda bize bağışladığın yüce lütfun övülsün [Efesliler 1:6].

 

bilgelik ve anlayışla üzerimize yağdırdığın büyük lütfunun zenginliği için sana şükürler olsun, Mesih'in kanındaki kurtuluş ve suçlarımızın bağışı için sana övgüler olsun [Efesliler 1:7-8 ].

 

Mesih’in lütfunu, esenliğini ve iyiliğini halkının üzerinde tut [II.Petrus 1:2];

gündelik hatalarımızı bağışla,

yalvarışla Sana döneriz,

bağışla bütün suçlarımızı

dudakların kurbanını sunarız

lütfet, kabul et bizi [Hoşeya 14:2].

 

Suçlarımız bize karşı tanıklık etse de,

Adın uğruna bir şeyler yap, ya RAB!

Pek çok döneklik ettik,

Sana karşı günah işledik [Yeremya 14:7].

 

bağışlanma güvencesiyle, kurtuluş tesellisiyle bizleri her gün yenile,

Kutsal Ruh’un gücüyle bizleri esenlik ve sevinçle doldur [Romalılar 15:13];

Beni mercanköşkotuyla arıt, paklanayım,

Yıka beni, kardan beyaz olayım.

Neşe, sevinç sesini duyur bana,

Bayram etsin ezdiğin kemikler.

Bakma günahlarıma,

Sil bütün suçlarımı.

Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,

Yeniden kararlı bir ruh var et içimde [Mezmur 51:7-10].

bize karşı suç işleyenleri yürekten bağışlamak için bizleri güçlendir,

yürekten bağışlayanları sen de bağışlarsın [Matta 18:35].

 

Ayartılmamıza izin verme. Kötü olandan bizi kurtar

en bilge, en doğru ve en lütufkar Tanrı sensin,

kutsal ve adil işlerinle her şeyi yöneten, düzenleyen sensin.

ayartıların tutsaklığından bizleri koru,

ruhani hayatımızı kötü olanın engellemesine izin verme.

Yüreğimiz bu yaşamın kaygılarıyla ağırlaştığı zaman bizleri güçlendir [Luka 21:34-35].

Şeytanın kışkırtmalarından bizleri koru [I.Tarihler 21:1].

 

şeytanın ve dünyanın bizleri yoldan çıkarmasına izin verme,

benliğin bizleri tuzağa düşürmesine izin verme.

kendi arzularımızla sürüklenip aldanarak ayartıya düşmekten bizleri koru [Yakup 1:14].

 

günahlarımızı bağışlayan lütfun için sana şükürler olsun.

ayartıya düşmemek için uyanık olmayı ve dua etmeyi bizlere öğret [Matta 26:41].

zayıflığımız ve dikkatsizliğimizle ayartılara kapılmaktan bizi koru.

hayatımızda ayartılara karşı açık kalmış yönlerimizi düzelt.

 

ayartılardan kaçmakta zayıf olduğumuzu bilirsin,

ayartılardan ders almakta zayıf olduğumuzu bilirsin.

bedenimizin üyelerinde başka bir yasanın hükmünü kaldır, bedenimizin üyelerini günah yasasına tutsaklıktan koru [Romalılar 7:23].

Mesih’in kilisesini dünyadan uzaklaştırmadan kötü olandan koru [Yuhanna 17:15].

 

benliğimizi Mesih’in hafif olan boyunduruğunda tut,

kötü olanı bağla ve bizlerden uzaklaştır,

hayatımıza krallık gücünle ve babalık sevginle hükmet;

Ey Tanrı, temiz bir yürek yarat,

Yeniden kararlı bir ruh var et içimde [Mezmur 51:10].

Adımlarımı pekiştir verdiğin söz uyarınca,

Hiçbir suç bana egemen olmasın [Mezmur 119:133]

 

Mesih Rabbimiz, dirilişin gücünde hayatımıza her şeyde hükmet, dirilişinin ve yükselişinin gücünde her şeyi düzenle ve yönet;

gücümüzü aşan denenmelere izin verme, denemelerde bize yol göster [I.Korintliler 10:13].

 

kutsal sağlayışının gücünde günahın kışkırtmasından ve ayartılmaktan bizleri koru;

Bilerek işlenen günahlardan koru kulunu,

İzin verme bana egemen olmalarına!

O zaman büyük isyandan uzak,

Kusursuz olurum [Mezmur 19:13]

 

kutsal Ruh’un gücüyle ayartılarda dayanmamız için bizleri bereketle;

Rabbimiz İsa’nın tüm kutsallarıyla gelişine bizleri hazırla, yüreklerimizi kutsallıkta kusursuz olmak için pekiştir [I.Selanikliler 3:13].

bizi düşmekten alıkoy, kendi yüce huzuruna büyük sevinç içinde lekesiz olarak çıkmamız için bizleri bereketle [Yahuda 24-25].

 

düştüğümüzde bizleri kaldır, bizlere günahtan iyileşme bağışla,

her durumda senin kutsamanı alarak günaha galip gelmeyi, imanda güçlenmeyi bize bağışla

duada ve hizmette ayık ve uyanık olmayı bizlere öğret [I.Petrus 5:8]

imanda sarsılmazlıkla iblise karşı direnebilme gücünü bizlere bağışla [I.Petrus 5:9].

kendi sonsuz yüceliğine çağırdığın halkını acılardan yetkinleştir, imanda pekiştirip güçlendir

[I.Petrus 5:10].

 

kurtulmuşlukta süren bir yaşam için bizleri bereketle,

ayartıdan ve kötülükten özgür bir yaşam için bizleri yenile,

önümüzdeki yarışı tamamlamak için elinle bizi yönlendir,

esenlik veren gücünle kötülük güçlerini ayaklarımızın altında ez [Romalılar 16:20].

günahtan, ayartıdan ve kötülüklerden kilisene özgürlük bağışla.

 

Çünkü egemenlik güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin

dua ve yakarışla huzuruna geldiğimizde bizleri güçlendir,

kutsallığın ve sevginle kendi yüceliğinden dolayı bizleri kabul et, ihtiyaçlarımızı karşıla, dualarımızı cevapla;

günahlarımızı itiraf ettiğimizde kutsal antlaşmanı hatırla.

sen adaletlisin, merhametlisin ya Rab!

halkın üzerinden utancı uzak tut,

atalarımız gibi sana karşı işlediğimiz günahların utancını acıyan,

bağışlayan lütfunla kaldır [Daniel 9:4, 7-9]

kullarının duasını, yakarışını işit.

adın uğruna, ya Rab, yüzünü kilisene çevir; aydınlat ve kutsa.

doğruluğumuzdan değil, senin büyük merhametinden diliyoruz;

ya Rab, dinle! ya Rab, bağışla!

adının hatırı için gecikme! Çünkü bizler senin halkınız [Daniel 9:17-19].

 

alçalış dualarımızla, övgü ve şükranlarla kilisede egemenlik süren Babamız,

sonsuz egemenliğin, sonsuz gücün işlerimizle ve sözlerimizle hayatımızın bütün günlerinde övülsün. merhametini, krallığının ve görkemini daima överiz:

Ey atamız İsrail'in Tanrısı RAB,

Sonsuzluk boyunca sana övgüler olsun!

Ya RAB, büyüklük, güç, yücelik,

Zafer ve görkem senindir.

Gökte ve yerde olan her şey senindir.

Egemenlik senindir, ya RAB!

Sen her şeyden yücesin.

Zenginlik ve onur senden gelir.

Her şeye egemensin.

Güç ve yetki senin elindedir.

Birini yükseltmek ve güçlendirmek Senin elindedir.

Ey Tanrımız, sana şükrederiz, Görkemli adını överiz [I.Tarihler 29:10-13].

 

 

 

Göklerdeki Babamız, senden dileyenlere Kutsal Ruhunu ve bereketlerini bağışlarsın [Luka 11:13].

her durumda bize yardımcı olan gücün için sana şükürler olsun;

sana kilisende ve Mesih İsa'da bütün kuşaklar boyunca, sonsuzlara dek yücelik olsun! [Efesliler 3:21]

 

Mesih’teki iman aracılığı ile sana daima yalvarış için cesaretimiz vardır.

Mesih adıyla dileyenlere çözdüğün bereketlerin için sana şükürler olsun;

Ey atalarımızın Tanrısı RAB, sen göklerde oturan Tanrı değil misin? Ulusların bütün krallıklarını yöneten sensin. Güç, kudret senin elinde. Kimse sana karşı duramaz. Ey Tanrımız, bu ülkede yaşayanları halkın İsrail'in önünden kovan ve ülkeyi sonsuza dek dostun İbrahim'in soyuna veren sen değil misin? Başımıza bela, savaş, yargı, salgın hastalık, kıtlık gelirse, adının bulunduğu bu tapınağın ve senin önünde duracağız. Sıkıntıya düştüğümüzde sana yakaracağız, sen de duyup bizi kurtaracaksın [II.Tarihler 20:6-7, 9].

 

Kutsal Ruh’ta ve kutsal gerçeğinde kalarak sana dualarımızı yükseltiriz;

Ya RAB, güçlünün karşısında güçsüze yardım edebilecek senden başka kimse yoktur.

Ey Tanrımız RAB, bize yardım et, çünkü sana güveniyoruz [II.Tarihler 14:11]. Rab İsa Mesih’in lütfu ile. Amin.