Babtism of the Lord / Mesih İsa’nın Vaftizi – Arife Duası


Selamlama/Bereketleme/Açılış Duası

Mezmur 46:1 Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.

7 Her Şeye Egemen RAB bizimledir,

Yakup'un Tanrısı kalemizdir


¶¶ Dua: Sonsuz olan Tanrımız,

Ürdün nehrinde vaftiz olan İsa Mesih’i

“Sevgili Oğlum” diye ilan ettin,

Kutsal Ruh ile mesh ettin.

O’nun adına vaftiz olanların hepsini bereketle diye Sana dua ederiz:

Antlaşmana sadık kalalım

ve cesaretle İsa Mesih’i Rab ve Kurtarıcı olarak ilan edelim... Amin.


İşaya 61


Karşılıklı Okuma: Mezmur 36:5-10

5 Ya RAB, sevgin göklere,

Sadakatin gökyüzüne erişir.

6 Doğruluğun ulu dağlara benzer,

Adaletin uçsuz bucaksız enginlere.

İnsanı da, hayvanı da koruyan sensin, ya RAB.

7 Sevgin ne değerli, ey Tanrı!

Kanatlarının gölgesine sığınır insanoğlu.

8 Evindeki bolluğa doyarlar,

Zevklerinin ırmağından içirirsin onlara.

9 Çünkü yaşam kaynağı sensin,

Senin ışığınla aydınlanırız.

10 Sürekli göster

Seni tanıyanlara sevgini,

Yüreği temiz olanlara doğruluğunu.


¶¶ Dua: Her şeye egemen Tanrımız,

İsa Mesih’te halkının yardımına geldin,

yaralarımıza şifa, tutsaklığımıza özgürlük verdin.

İbrahim soyuna Mesih’te merhamet ettin, bizleri sevinç yağı ile mesh ettin.

Sevgini ve doğruluğunu överiz... Amin.


Titus 2:11-14;


Mezmur 89. 20-29


Titus 3:4-7


Mezmur 47: 1-2, 8-9