Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

TANRI GÜÇLÜDÜR

“Tanrı güçlüdür” dediğimiz zaman, gücünün engellenmeyeceği, kontrol edilemeyeceği[1] aklımıza gelir. O’nun gücü hiçbir şey tarafından önlenemez. O, yapmak istediğini yorulmaksızın yapar. O her şeye kadir olandır.[2] O’nun için imkansız olan bir şey yoktur.[3] Bizim anlamakta güçlük çektiğimiz ve bizler için imkansız olan her şey O’nun için mümkündür.[4] O’ her şeyi yapabilir[5] ve hiçbir plan ya da isteği engellenemez.[6] O’ göklerden dilediği her şeyi yapar.[7] Ebedi olan Rab Allah yerin uçlarını yaratırken bile yorulmaz, zayıflamaz.[8] O, iman atamız İbrahim’e her şeye kadir olduğunu ve O’nunla yürümesini söylemiştir.[9] Çünkü İbrahim ve eşi yaşça oldukça ilerlemişlerdir ama Tanrı’nın en umutsuz ve imkansız gibi gözüken durumdan bile kendi büyük gücü sayesinde büyük işler yapacağına iman etmişlerdir.[10] “Tanrı güçlüdür” dediğimiz zaman Tanrı’nın, kendi vaatlerini yerine getireceğine güvenmemiz gerekmektedir.[11] İman atamız İbrahim, henüz Tanrı hiçbir şey yapmadan O’nun gücüne inanarak ölüleri dirilteceğine güvenmiştir.[12] Bir Hristiyan’ın bunları düşünerek kime iman ettiğini bilir ve kendisini Tanrı’nın koruyacak güçte olduğunu kabul eder.[13] Tanrı’nın bizleri İsa Mesih’te koruduğunu ve hiç bir şekilde kimsenin bizleri Tanrı’dan koparmaya gücünün yetmediğine iman ederiz.[14] Aynı şekilde her zaman, her yönden, her şeye yeterli ölçüde sahip olarak her iyi işe cömertçe katkıda bulunabilmemiz için, Tanrı bize her nimeti arttıracak güçtedir.[15]

 

Tanrının gücü bir Hristiyanın ibadetinde övgü ve şükran ilahisidir.[16]

 [1] Eyüp 11:7

[2] Vahiy 1:8

[3] Luka 1:37

[4] Matta 19:26

[5] Kurtarır: Daniel 3:17, İbraniler 7:25, Yaratır: Luka 3:8, Vaatlerini tamamlar: Romalılar 4:21, Düşmekten alıkoyar: Yahuda 24, Düşünebileceğimizden ve yapabileceğimizden fazlasını yapar: Filipililer 3:21, Efesliler 3:20

[6] Eyüp 42:2

[7] Mezmur 115:3

[8] İşaya 40:28

[9] Tekvin 17:1

[10] Tekvin 12:1-3, Romalılar 4:18-20

[11] Romalılar 4:21

[12] İbraniler 11:19

[13] II.Timoteyus 1:12

[14] Yuhanna 10:29

[15] II.Korintliler 9:8

[16] Vahiy 4:8; 19:6