Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

TANRI DEĞİŞMEZ

Tanrı mükemmel olduğu için, her şeyi bilen ve gücü her şeye yeten olduğu için O’nda değişme olmaz, sözlerinde, işlerinde veya karakterinde bir gelişme, ilerleme ve değişiklik olmaz.[1]

 

Kutsal Kitap’ta Tanrı bizlere şöyle konuşuyor: Ben Rab’bim, değişmem.[2] Bu gerçek, Tanrı’yı, tanıdığımız dünyadan ayrı bir yere koymamızı gerektirir:

Çok önceden attın yeryüzünün temellerini

Gökler de Senin ellerinin yapıtı.

Onlar gidici ama Sen kalıcısın;

Hepsi bir giysi gibi eskiyecek.

Onları bir kaftan gibi değiştireceksin

Geçip gidecekler.

Ama Sen hep aynısın

Yılların hiç tükenmeyecek.[3]

 

Mezmurcunun Tanrı’nın değişmezliğine olan hayranlığını nasıl dile getirdiğine bakın: Göğü ve yeri yaratan Tanrı’nın yanında çağın sonu geldiğinde her şey değişiyor. Gökyüzü bir elbise gibi eskiyor ama çağların geçmesi karşısında bile Tanrı’da bir değişme olmuyor.

 

Bizlere iyi ve mükemmel armağanlar veren Tanrı’nın kendisinde ya da karakterinde bir değişme yoktur.[4] Aynı değişmezlik beden almış Tanrı olan İsa Mesih’te açıklanır.[5]

 

Tanrı, insan değil ki yalan söylesin; insanoğlu değil ki fikrini değiştirsin ya da pişman olsun. O söyler ve söylediğini yapar, O vaat eder ve yerine getirir.[6]

 

Tanrı’nın değişmezliği bir insanın bulabileceği en derin güveni verir. Bu yüzden Rabbe sığınmak insanlara güvenmekten iyidir.[7] Çünkü bizleri İsa Mesih’le paydaşlığa çağıran Tanrı güvenilirdir.[8] O’nun vaatlerinden hiçbir söz boşa çıkmamıştır.[9] Tanrı’nın kendi değişmez karakteri içinde yalan söylemesi olanaksızdır, O’nun amacının değişmezliği[10] aynı zamanda canlarımızın O’na sığınmaya güven bulması için yeterlidir.[11] Çünkü Rab’bin değişmezliği bizlerin telef olmasına engel olur.[12] Çünkü O sözünden dönmez ve değişmez.[13]

 [1] Çıkış 3:14, İşaya 41:4; 48:12, Romalılar 1:23, İbraniler 1:11-12, Yakup 1:17

[2] Malaki 3:6, I.Samuel 15:29

[3] Mezmur 102:25-28

[4] Yakup 1:17, Mezmur 33:11

[5] İbraniler 13:8

[6] Sayılar 23:19

[7] Mezmur 118:8

[8] I.Korintliler 1:9

[9] I.Krallar 8:56

[10] Yakup 1:17

[11] İbraniler 6:17-19

[12] Malaki 3:6

[13] Mezmur 110:4