Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

İNSANLA İLİŞKİ İÇİNDE OLAN TANRI

a-) Tanrı bizim çobanımızdır

“Tanrı çobanımızdır”[1] dediğimiz zaman O’nun bizleri ruhsal ve fiziksel olarak doyurması, koruması, yönlendirmesi ve Tanrı’nın tüm yüceliğine rağmen insanlara kişisel olarak yakınlığı aklımıza gelir.

 

Tanrı ve halkı[2] arasındaki ilişkiyi Mezmur (95:7) şöyle özetliyor:

Çünkü O Tanrımız'dır,

Bizse O'nun otlağının halkı,

Elinin altındaki koyunlarız.

ve biz O’nun otlağındaki koyunlarız.[3]

 

Tanrı’nın kendine ait olan halkı uluslardan bir araya toplaması, onları gözetiminde tutarak koruması[4] sürüyü toplayıp yavrularını yüreğine yakın bir şekilde taşıyan bir çobana benzetilir.[5] Mezmur 23 Rabbin çobanlığını anlatırken O’nun sağlayışının mükemmeliğini çok güzel bir şekilde över: Rab iyi ve emniyetli yerlere götürerek korumasını halkına verir (2-3), ruhsal anlamda kurak bir yer olan dünyada var olan çeşitli tehlikeler Tanrı halkının karşısına çıksa bile Tanrı’nın çobanlığında O’na ait olanlar güvenlikte olduklarını bilirler (4-6).

 

Yeni Ahit’e geldiğimiz zaman Eski Ahit’teki Tanrı’ya verilen bu unvanın İsa Mesih’e verildiğini görürüz. Mesih iyi çoban olarak halkı ile yakın bir ilişki içindedir; halkını iyi olan ile besler, onlara yaşam verir, onları tehlikenden korur, halkına olan sevgisi için kanını dökmüştür.[6] Mesih İsa ölümü ve dirilişi[7] ile kendi küçük sürüsüne egemenliği vermeyi uygun görmüştür.[8]

 [1] Hezekiel 34:31

[2] Tanrı’nın yasasını yüreklerine yazdığı halk: İbraniler 8:10, I.Petrus 2:9, Vahiy 21:3; uluslardan seçilmiş halk: Tesniye 19:5; 26:19, I.Samuel 12:22, Mezmur 29:11

[3] Mezmur 78:52; 100:3

[4] Hezekiel 34:15-16, 22-24 (Mika 5:4)

[5] İşaya 40:11, Yeremya 31:10

[6] Yuhanna 10:1-16, Matta 9:36, I.Petrus 2:25

[7] İbraniler 13:20

[8] Luka 12:32