Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

c-) Tanrı bize rehberlik eder

Tanrı bizlere doğruluk yollarında öncülük eder.[1] O’nun bizlere olan rehberliği ölüme kadar devam eder.[2] Tanrı’nın kendisinden öğrenmek isteyenlere, O’nun rehberliğini isteyenlere özel bir ilgisi vardır[3] ve kendi yollarını onlara İsa Mesih’te gösterir.[4] Tanrı kendi halkını sevgiyle kendisine çeker.[5] Böylece O’nun Mesih’teki seslenişinde doğru yolda gideriz.[6] Bu yüzden Tanrı ile gündelik yürüyüşümüzde duamız bize yönlerini bildirmesi ve öncülük etmesidir.[7]

 [1] Mezmur 5:8; 23:3; 31:3

[2] Mezmur 48:14; 73:24, İşaya 58:11

[3] İşaya 49:10, Mezmur 57:1 (Tesniye 8:2)

[4] Yuhanna 14:4-6 (İbraniler 9:8; 10:19-20)

[5] Hoşeya 11:4, Matta 11:28-30, Yuhanna 10:16

[6] İşaya 30:21, Yeşu 1:7-8, Mezmur 16:11, Matta 7:13-14, Markos 6:7, 14

[7] Mezmur 25:4-5; 143:10