Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

g-) Tanrı halkını korur

Tanrı kendi halkını hizmet etmekten alıkoyan şeytanın ataklarından, tehlikelerden, sıkıntılardan[1] ve fiziksel zararlardan korur.[2] Tanrı insanların kötülük düzenlerine karşı bu koruyuculuğunu sürdürür.[3] Tanrı’nın bizlere olan koruması bu dünyada bulabileceğimiz en önemli sığınak ve kaledir.[4] Tanrı’nın koruyuculuğu bizleri göksel egemenliğine güvenlik içinde taşıyacaktır.[5]

 [1] Mezmur 27:5; 71:3, Çıkış 33:22, Tesniye 33:27

[2] Süleymanın Meselleri 2:8, I.Petrus 15 Tekvin 28:15, II.Tarihler 32:8, Yahuda 24, Çıkış 14:14

[3] Mezmur 31:20; 34:7, 16-17; 41:2, Eyüp 5:18-21

[4] Mezmur 91:2-4; 121:5; 144:2, İşaya 25:4, Zekeriya 9:12, Süleymanın Meselleri 14:10; 18:26

[5] II.Timoteyus 4:18, İbraniler 2:15, İşaya 12:2, Filipililer 1:6, I.Yuhanna 3:9, I.Petrus 1:5-9, Mezmur 121:4, Yuhanna 17:11, II.Selanikliler 3:3, I.Timoteyus 1:12,