Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

a-) İsa Mesih’in Tanrılığı:

Matta 1: 20 Ama böyle düşünmesi üzerine Rab'bin bir meleği rüyada ona görünerek şöyle dedi: "Davut oğlu Yusuf, Meryem'i kendine eş olarak almaktan korkma. Çünkü onun rahminde oluşan, Kutsal Ruh'tandır. 21 Meryem bir oğul doğuracak. Adını İsa koyacaksın. Çünkü halkını günahlarından O kurtaracak." 22 Bütün bunlar, Rab'bin peygamber aracılığıyla bildirdiği şu söz yerine gelsin diye oldu: 23 "İşte, kız gebe kalıp bir oğul doğuracak; adını İmmanuel koyacaklar." İmmanuel, Tanrı bizimle demektir (İşaya 7:14).[1]

 

İsa Mesih’in ölümü ve dirilişine ilişkin ayetler O’nun Tanrı olduğunun başka bir kanıtıdır.[2] İsa Mesih, Tanrı Oğlu olduğu için günahsızdır.[3]

 

 [1] İşaya 9:6-7, Yuhanna 1:1, 14, 29-34, 36, 45, 49; 8:58; 17:3; 20:28 Elçilerin İşleri 9:20, Romalılar 1:2-4, I.Korintliler 8:5-6, Titus 2:13, İbraniler 1:8; 4:14, II.Petrus 1:1, I.Yuhanna 2:22-24, I.Yuhanna 5:20

[2] Matta 12:38-41; 16:21-23; 17:22-23; 20:28, Markos 10:32-34, Luka 18:31-34, Yuhanna 2:19-22; 8:28; 10:11, 15, 17-18; 12:24-33

[3] Luka 1:35; 23:46-47 (Yuhanna 1:29; 7:18) Yuhanna 8:46, II.Korintliler 5:21, İbraniler 4:14-15; 7:26, I.Petrus 1:18-20, I.Yuhanna 3:4-7