Vaaz/Kelam Çalışması: Tanrı Bilgisi

Presbiteryen Kilisesi, Reform Seminer Notu

 

TANRI HER ŞEYİ BİLİR

Hristiyan inancı Tanrı’ya “her şeyi bilir” sıfatı verdiğinde anlatmak istediği şey geçmişte, bu günde ve gelecekte, zaman boyutundan bağımsız olarak Tanrı’nın her şeyi bildiğidir.

 

Rab, bilgi Tanrısıdır, (bilendir).[1] O’nun anlayışında sınır yoktur, gizlide olan şeyleri de (yürek düşüncelerimiz dahil) bilir.[2] Bu yüzden Kral Süleyman dua ederken şöyle der: “İnsanların yüreklerini yalnızca sen bilirsin”[3] Tanrı’nın her şeyi bilmesi, O’ndan başka hiç kimsenin her şeyi bilmediği gerçeğini aklımıza yerleştirir.[4] Tanrı insan kavrayışından öte bir bilgi ve anlayışa sahiptir.[5] Bu yüzden Davut, Tanrı’nın bilgeliğini tanımlarken “yattığımızda, kalktığımızda ne durumda olduğumuzu bilen, yollarımızı iyi tanıyan, bizler bir söz söylemeden önce o sözü bilen bir Tanrı” olarak tanımlar.[6] Her şeyi bilen Tanrı aynı zamanda bizim nasıl bir yolda gittiğimizle de ilgilenir. Çünkü düşüncelerimizin arkasındaki esas niyetimizi bilir.[7] O aklımızdan geçen şeyleri bilir.[8]

 

Aslında Tanrı’nın her şeyi biliyor olmasını tam olarak kavradığımızda bu düşünce bizi biraz korkutabilir ve rahatsız edebilir. Çünkü O’nun önünde her şey çıplaktır ve biz O’na hesap vermekle yükümlüyüz.[9] Çünkü Tanrı’nın yargısı yalnızca sözlerimiz ve yaptıklarımızla sınırlı olmayacaktır. O kendi mükemmel yargısında yüreklerimizdeki düşünceleri de hesaba katacaktır.[10] Bizim yollarımız başkalarına veya bizlere doğru görünse bile Tanrı, insanların görüp ayıramadıklarını tartacaktır.[11] Rab bizlerin kim olduğunu bizden daha iyi bilir.[12] Rab ihtiyacımız olan şeyleri bilir ve O’nun sevgisine yaklaşarak isteğine uygun olanı bilmemizi, Tanrı’yı bilmemizi ister.[13]

 

“Bilge olan Tek Tanrı’ya İsa Mesih aracılığıyla sonsuza dek yücelik olsun. Amin”[14]

 [1] I.Samuel 2:3

[2] I.Yuhanna 3:20, II.Tarihler 16:9, Mezmur 94:11, İşaya 40:28

[3] I.Krallar 8:39

[4] I.Samuel 16:7

[5] Mezmur 147:5, Romalılar 11:33-36

[6] Mezmur 139:2-4

[7] I.Tarihler 28:9

[8] Hezekiel 11:5

[9] İbraniler 4:13

[10] Süleymanın Meselleri 24:12

[11] Süleymanın Meselleri 16:2

[12] II.Timoteyus 2:19, Galatyalılar 4:9 (Yuhanna 10:14)

[13] I.Korintliler 8:3, Matta 6:8

[14] Romalılar 16:27