ON EMİR ile DUA

 

 

Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

I. (Yuhanna 17:3, Yakup 1:17, Efesliler 5:5)

Yüce olan Tanrımız, sonsuz yaşam, tek gerçek Tanrı olan seni ve gönderdiğin İsa Mesih'i tanımaktır. Mesih’in egemenliğindeki kutsal mirasını bizlere layık gördün, Seni överiz. Her zaman Sana güvenmeyi bizlere aşıla, her mükemmel armağanın sahibi olan Seni alçak gönülle ve sabırla beklemeyi bizlere öğret. Seni bütün kalbimizle sevmeyi ve Senden korkmayı bizlere öğret, öyle ki, sözlerimiz ve işlerimiz Sana layık olduğun saygıyı sunsun... 

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.

 

Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

II. (Yuhanna 4:23-24, Mezmur 86:8; 89:8, I.Samuel 15:22)

Yüce olan Tanrımız, Gökte ve yerde olan her şeyin Sahibi olan Senin görkemini överiz. Seni yaratılmış olan şeylerle aramaktan korkarız, Sana yaratılmış şeyler aracılığı yaklaşmaktan korkarız. Övülmeye ve tapılmaya tek layık olan Sana her zaman ve her yerde ruhta ve gerçekte tapınma sunarız. Yerde ve gökte Sana benzeyen bir şey yoktur, Sen her şeye egemensin, Senin gibi güçlü bir Rab yok. Sen bütün kurbanlardan daha fazla kullarının itaatinden hoşnut kalırsın. Sana olduğumuz gibi geliriz; övgümüzle ve tövbemizle. Sana olduğumuz gibi geliriz; zayıflıklarımız, güçsüzlüklerimiz ve günahlarımızla Sana Mesih aracılığında Sana geliriz; Bizleri yürek tutkularımızdan, putlardan koru...

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.


Tanrın Rab’bin adını boş yere ağzına almayacaksın.

III. (Matta 5:37, Levililer 24:10-17, Levililer 19:12, İşaya 45:23)

Yüce olan Tanrımız, Senin görkemli adını överiz. Senin kutsal adını doğruluk ve kutsallıkta kullanmayı bizlere öğret. Ağzımızı kötü sözlere, yanlış sözlere değil, kutsal adınla övgüye aç diye dua ederiz. Halkını lanet etmekten, yalandan, küfürden koru. Öyle ki, Senin adın bütün yaşamımızda kutsal kılınsın. Öyle ki, Senin kutsal adına her zaman övgü getirelim; Sana daima saygı ve korkuyla tapınalım...

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.

 

Sebt gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.

IV. (Tesniye 6:4-9, Yeremyanın Mersiyeleri 3:23, I.Korintliler 16:2)

Yüce olan Tanrımız, bize armağan ettiğin sebt günü için Sana şükürler olsun. Seni aramamız, Seni düşünmemiz, Seni öğretmemiz, Sana tanıklık vermemiz için verdiğin sebt günleri boyunca Sana olan hizmetimizi yenile. Her sabah yenilenen lütfun ile bizleri haftanın günleri boyunca Sana adanmış bir yaşam için bereketle. Merhameti yoksullarla paylaşmak için bizlere Mesih’in yüreğini bağışla. Öyle ki, hatalardan, yanlışlardan dönmüş ve yenilenmiş olarak Mesih’in egemenliğindeki sonsuz sebti şükran ve sevinçle bekleyelim...

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.

 


Babana ve annene saygı göster.

V. (Romalılar 13:1-2)

Yüce olan Tanrımız, anne ve babamızı onurlandırmamızı istedin. Sana olan sevgimizi güçlendir ve itaatimizi yenile diye dua ederiz. Öyle ki, büyüklere hürmette, yardımda ve onları onurlanmada da Sana hizmet sunmuş olabilelim. Üzerimizdeki bütün yetkililere, üzerimizdeki yönetime daima isyankarlıktan uzak bir şekilde bakabilelim diye Tanrı halkını bereketle ve halkına sabırlı bir şekilde yaşamayı öğret...

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.

 

Katletmeyeceksin.

VI. (Matta 26:52, Efesliler 4.26)

Yüce olan Tanrımız, yaşam armağanı için Sana şükrederiz. düşüncelerimizle, sözlerimizle bizleri hakaretten koru, insanların öfkesini uyandırmaktan koru. Öldürme fikrinin aklımızı ve yüreğimizi lekelemesine izin verme. Öfkenin yüreklerimizi Kutsal Yazılara körleştirmesine izin verme. Başkaları da Senin kutsal emirlerine itaat edebilsin diye Tanrı halkını uluslara teşvik için kullan. Pak sözlerle iyilik ve kutsallığın başka kimselerde de etkin olması için adımlarımızı bereketle, tanıklığımızı güçlendir. Yaşam tehlikesi yaratmaktan bizleri koru. İnsanları kendimiz gibi sevebilmeyi bizlere öğret...

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.


Zina etmeyeceksin.

VII. (Levililer 18:30, Mezmur 95, Matta 5:27-29)

Yüce olan Tanrımız, bizler Senin otlağının koyunlarıyız, bu yaşamda ve sonraki yaşamda Senin halkınız. bizleri Kutsal Ruh’un tapınağı olarak seçtin, günlerimizin kirlilikten uzak olmasını istedin. Canımızı ve bedenimizi pak tutmamızı istersin, iffetsizliği yargılarsın. Halkını her kötülükten koru, günlerimizi mesh et ki, kötü işlere karışmayalım, gözlerimizi mesh et ki, kötü bakışlar bizden uzak olsun. sözlerimizi, düşüncelerimizi mesh et ki, kötü arzularla yüreğimiz kirlenmesin... 

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.

 

Çalmayacaksın.

VIII. (Tesniye 25:13-16, Mika 6:9-11)

Yüce olan Tanrımız, bizlere Kutsal Yasayı verdin, bizleri kutsal antlaşman ile kendine ayırdın, Sana yücelik olsun. hile ve yalanı bizden uzaklaştır, doğru ölçü ile malımız artsın, pak yaşamlar ile Sözünün gerçekliği ilan edilsin diye Sana dua ederiz. Senin emirlerinde yasaklanmış olan şeyler evimize ve soframıza girmesin diye yüreklerimize paklık ver, gerçek zenginliği göklerde aramak için bizleri bereketle. Yaşamlarımızı komşularımızın iyiliği ve zenginliği için bereket olarak kullan, ihtiyacı olan ile paylaşan yürekler ver. Öyle ki, atamız İbrahim gibi bizler de başkalarına bereket olabilelim...

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.


Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

IX. (Mezmur 5:5-6; 50:19-20)

Yüce olan Tanrımız, kötülükten nefret eder, yalan söyleyenleri yok edersin, iyiliği seversin. sözlerimizi ve tanıklığımızı doğrulukla, alçak gönüllülükle bereketle; iftirayı, dedikoduyu, adaletsiz yargıyı bizlerden uzaklaştır. kötü yollardan kaçmayı ve Senin kutsal öfkenden korkmayı bizlere öğret. Senin kutsal gerçeğini sevmeyi, gerçeğinde kalıp gerçeğine tanıklık vermeyi bizlere öğret...

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.

 

Komşunun evine göz dikmeyeceksin.

X. (Mezmur 19:7-14, 139:23-24, Yakup 3:14, 16, Romalılar 7:7-8

Kutsal olan Babamız, canımızı tazeleyen ve bize bilgelik veren yasan için Sana şükürler olsun. Kutsal Yazılardan yanlışlarımızı görmeyi bizlere öğret. öyle ki, Senin emirlerine karşı isyandan, itaatsizlikten canımız uzak olsun. Seni gücendiren kaygılarımızdan bizi kurtar. sahip olduklarımızla hoşnut olmayı bizlere öğret. başkalarında olanı kıskanmaktan halkını koru. günahtan nefret etmeyi, kötü yürek arzularından kaçınmayı, açgözlülük ile bencil isteklerden halkını koru... 

her gün düşüncelerimizle, her gün sözlerimizle, her gün işlerimizle Sana karşı günah işledik. On Emrin karşısında suçluyuz. ya Rab, merhamet eyle.