ÖZEL DUALARIMIZ

 

VAFTİZ HAZIRLIĞI

 

I.

Kutsal Kitap

Mezmur 119:18 Gözlerimi aç,

Yasandaki harikaları göreyim.

 

Mezmur 119: 105 Sözün adımlarım için çıra,

Yolum için ışıktır.

 

II.Timoteos 3: 16 Kutsal Yazıların tümü Tanrı esinidir ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek ve doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. 17 Bunlar sayesinde Tanrı adamı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur.

 

Mezmur 105: 8-9 O antlaşmasını,

Bin kuşak için verdiği sözü,

İbrahim'le yaptığı antlaşmayı,

İshak için içtiği andı sonsuza dek anımsar.

10-11 "Hakkınıza düşen miras olarak

Kenan ülkesini size vereceğim" diyerek,

Bunu Yakup için bir kural,

İsrail'le sonsuza dek geçerli bir antlaşma yaptı.

 

İşaya 40: 8 Ot kurur, çiçek solar,

Ama Tanrımız'ın sözü sonsuza dek durur.

 

Mezmur 119: 89 Ya RAB, sözün

Göklerde sonsuza dek duruyor.

 

Vaiz 3: 14 Tanrı'nın yaptığı her şeyin sonsuza dek süreceğini biliyorum. Ona ne bir şey eklenebilir ne de ondan bir şey çıkarılabilir. Tanrı insanların kendisine saygı duymaları için bunu yapıyor.

 

Matta 5: 17 «Kutsal Yasa'yı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. 18 Size doğrusunu söyleyeyim, gök ve yer ortadan kalkmadan, her şey gerçekleşmeden, Kutsal Yasa'dan ufacık bir harf ya da bir nokta bile eksilmeyecek. 19 Bu nedenle, bu buyrukların en küçüklerinden birini kim çiğner ve başkalarına öyle yapmayı öğretirse, Göklerin Egemenliğinde en küçük sayılacak. Ama bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin Egemenliğinde büyük sayılacak.

 

Markos 13: 31 Gök ve yer ortadan kalkacak, ama benim sözlerim asla ortadan kalkmayacaktır.

 

II.

Tanrı’nın Doğası

Tesniye 6: 4 "Kulak ver, ey İsrail! Yahve Tanrımız'dır, O tektir.

 

Tesniye 4: 39 "Bunun için, bugün Yahve'nin yukarıda göklerde, aşağıda yeryüzünde Tanrı olduğunu, O'ndan başkası olmadığını bilin ve bunu aklınızdan çıkarmayın.

 

Yuhanna 4: 24 Tanrı ruhtur, O'na tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdırlar.»

 

Vahiy 1: 8 Var olan, var olmuş ve var olacak olan, gücü her şeye yeten Rab Tanrı diyor ki, «Alfa ve Omega ben'im.»

 

Mezmur 139: Ya RAB, sınayıp tanıdın beni.

2 Oturup kalkışımı bilirsin,

Niyetimi uzaktan anlarsın.

3 Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin,

Bütün yaptıklarımdan haberin var.

4 Daha sözü ağzıma almadan,

Söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB.

 

Mezmur 139: 7 Nereye gidebilirim senin Ruhun'dan,

Nereye kaçabilirim huzurundan?

8 Göklere çıksam, oradasın,

Ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın.

9 Seherin kanatlarını alıp uçsam,

Denizin ötesine konsam,

10 Orada bile elin yol gösterir bana,

Sağ elin tutar beni.

 

Mezmur 139: 13 İç varlığımı sen yarattın,

Anamın rahminde beni sen ördün.

14 Sana övgüler sunarım,

Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.

Ne harika işlerin var!

Bunu çok iyi bilirim.

15 Gizli yerde yaratıldığımda,

Yeryüzünün derinliklerinde örüldüğümde,

Bedenim senden gizli değildi.

16 Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni;

Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden,

Hepsi senin kitabına yazılmıştı.

 

Süleymanın Meselleri 3: 19 RAB dünyanın temelini bilgelikle attı,

Gökleri akıllıca yerleştirdi.

20 Bilgisiyle enginler yarıldı,

Bulutlar suyunu verdi.

 

Süleymanın Meselleri 16: 4 RAB her şeyi amacına uygun yapar,

Kötü kişinin yıkım gününü de O hazırlar.

9 Kişi yüreğinde gideceği yolu tasarlar,

Ama adımlarını RAB yönlendirir.

 

Süleymanın Meselleri 19: 21 İnsan yüreğinde çok şey tasarlar,

Ama gerçekleşen, RAB'bin amacıdır.

 

Süleymanın Meselleri 21: 30 RAB'be karşı başarılı olabilecek

Bilgelik, akıl ve tasarı yoktur.

31 At savaş günü için hazır tutulur,

Ama zafer sağlayan RAB'dir.

 

İşaya 40: 13 RAB'bin düşüncesine kim akıl erdirebildi?

O'na öğüt verip öğretebilen var mı?

 

İşaya 55: 8 "Çünkü benim düşüncelerim

Sizin düşünceleriniz değil,

Sizin yollarınız benim yollarım değil" diyor RAB.

9 "Çünkü gökler nasıl yeryüzünden yüksekse,

Yollarım da sizin yollarınızdan,

Düşüncelerim düşüncelerinizden yüksektir.

 

III.

Tanrı’nın Karakteri

I.Yuhanna 1: 5 Mesih'ten işitmiş olduğumuz ve şimdi size ilettiğimiz bildiri şudur: Tanrı ışıktır ve O'nda hiç karanlık yoktur.

 

I.Timoteos 6: 15-16 Mübarek ve tek Hükümdar, kralların Kralı, rablerin Rabbi, ölümsüzlüğün tek sahibi, yaklaşılmaz ışıkta yaşayan, hiçbir insanın görmediği ve göremeyeceği Tanrı, Mesih'i belirlenen zamanda ortaya çıkaracaktır. Onur ve kudret sonsuza dek O'nun olsun. Amin.

 

Yuhanna 1: 5 Işık karanlıkta parlar ve karanlık onu alt edememiştir.

Yuhanna 3:19 Yargı da şudur: dünyaya ışık geldi, ama insanlar ışığın yerine karanlığı sevdiler. Çünkü yaptıkları işler kötüydü.

20 Kötülük yapan herkes ışıktan nefret eder ve işleri açığa çıkmasın diye ışığa gelmez.

21 Ama gerçeği uygulayan kişi, yaptıklarını Tanrı'ya dayanarak yaptığı belli olsun diye ışığa gelir.»

 

İşaya 6: 3... "Her Şeye Egemen RAB

Kutsal, kutsal, kutsaldır.

Yüceliği bütün dünyayı dolduruyor."

 

Habakuk 1: 13 Kötüye bakamayacak kadar saftır gözlerin.

Haksızlığı hoşgöremezsin.

Öyleyse nasıl hoşgörürsün

Bu hain adamları?

Doğrular kötülere yem olurken

Neden susuyorsun?

 

Levililer 11: 44 Tanrınız RAB benim. Kendinizi kutsayın ve kutsal olun. Çünkü ben kutsalım. Küçük kara hayvanlarının hiçbiriyle kendinizi kirletmeyin.

 

Sayılar 23: 19 Tanrı insan değil ki,

Yalan söylesin;

İnsan soyundan değil ki,

Düşüncesini değiştirsin.

O söyler de yapmaz mı?

Söz verir de yerine getirmez mi?

 

Tesniye 4: 23 Tanrınız RAB'bin sizinle yaptığı antlaşmayı unutmamaya, kendinize Tanrınız RAB'bin yasakladığı herhangi bir şeyin suretinde put yapmamaya dikkat edin.

24 Çünkü Tanrınız RAB yakıp yok eden bir ateştir; kıskanç bir Tanrı'dır.

 

Tesniye 4: 31 Çünkü Tanrınız RAB acıyan bir Tanrı'dır. Sizi bırakmaz, yok etmez ve atalarınıza ant içerek yaptığı antlaşmayı unutmaz.

 

Süleymanın Meselleri 21: 12 Adil Olan, kötünün evini dikkatle gözler

Ve kötüleri yıkıma uğratır.

 

Süleymanın Meselleri 17: 5 Yoksulla alay eden, onu yaratanı hor görür.

Felakete sevinen cezasız kalmaz.

 

Süleymanın Meselleri 3: 33 RAB kötülerin evini lanetler,

Doğruların oturduğu yeriyse kutsar.

 

Süleymanın Meselleri 2: 7 Doğru kişileri başarıya ulaştırır,

Kalkanıdır dürüst yaşayanların.

8 Adil olanların adımlarını korur,

Sadık kullarının yolunu gözetir.

 

Tesniye 32: 3 RAB'bin adını açıklayacağım.

Ululuğu için Tanrımızı övün!

4 O Kaya'dır, işleri kusursuzdur,

Bütün yolları doğrudur.

O haksızlık etmeyen güvenilir Tanrı'dır.

Doğru ve adildir.

5 Bu eğri ve sapık kuşak,

O'na bağlı kalmadı.

O'nun çocukları değiller.

Bu onların utancıdır.

6 RAB'be böyle mi karşılık verilir,

Ey akılsız ve bilgelikten yoksun halk?

Sizi yaratan, size biçim veren,

Babanız, yaratıcınız O değil mi?

 

Yakup 1: 17 Her nimet, her mükemmel armağan yukarıdan, kendisinde değişkenlik ya da döneklik gölgesi olmayan Işıklar Babası'ndan gelir.

 

Mezmur 145:8-9, 13, 17,

8 RAB lütufkar ve sevecendir,

Tez öfkelenmez, sevgisi engindir.

9 RAB herkese iyi davranır,

Sevecenliği bütün yapıtlarını kapsar.

13 Senin krallığın sonsuz bir krallıktır,

Egemenliğin kuşaklar boyunca sürer.

RAB verdiği bütün sözleri tutar,

Her davranışı sevgi doludur.

14 RAB her düşene destek olur,

İki büklüm olanları doğrultur.

15 Herkesin umudu sende,

Onlara yiyeceklerini zamanında veren sensin.

16 Elini açar,

Bütün canlıları doyurursun dilediklerince.

17 RAB bütün davranışlarında adil,

Yaptığı bütün işlerde sevecendir.

 

I.Yuhanna 4: 7 Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır. 8 Sevmeyen kişi Tanrı'yı tanımış değildir. Çünkü Tanrı sevgidir.

 

I.Yuhanna 3: 1 Bakın, Baba bizi o kadar çok seviyor ki, bize `Tanrı'nın çocukları' deniyor! Gerçekten de öyleyiz. Dünya Baba'yı tanımadığı için bizi de tanımıyor.

 

IV.

İSA MESİH KİMDİR

1-) Yuhanna 14:6 İsa ona, «Yol, gerçek ve yaşam ben'im» dedi. «Benim aracılığım olmadan Baba'ya kimse gelemez.

Mesih İsa buradaki iddialı sözleriyle sadece gerçeğe uygunluktan bahsetmiyor ama tam ve mükemmel olan, dünyada başka bir örneği olmayan bir gerçekten bahsediyor. Böylece Hristiyanlığın kurtuluş yolunun karakteri daha açık bir şekilde belli oluyor. İsa Mesih’in beden alıp aramıza gelmesi ve kurtuluş getirmesi için olan bu gereklilik başka hiç kimsede kurtuluş olmadığını gösteriyor.

İsa Mesih ‘Gerçek’tir

Yuhanna 18:37 Pilatus, «Demek sen bir kralsın, öyle mi?» dedi.İsa, «Söylediğin gibi, ben kralım» karşılığını verdi. «Ben gerçeğe tanıklık etmek için doğdum, bunun için dünyaya geldim. Gerçekten yana olan herkes benim sesimi işitir.»

 

Yuhanna 1:14 Söz insan olup aramızda yaşadı. Biz de O'nun yüceliğini, Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu olan biricik Oğul'un yüceliğini gördük.

 

İsa Mesih ‘Yaşam’dır

Romalılar 5:21 Öyle ki, günah ölüm yoluyla egemenlik sürdüğü gibi, Tanrı'nın lütfu da Rabbimiz İsa Mesih aracılığıyla sonsuz yaşam vermek üzere doğrulukla egemenlik sürsün.

 

Yuhanna 5:21 Baba nasıl ölüleri diriltip onlara yaşam veriyorsa, Oğul da dilediği kimselere öylece yaşam verir.

 

Yuhanna 10:10 Hırsız ancak çalıp öldürmek ve yok etmek için gelir. Bense insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim.

 

Yuhanna 11:25 İsa ona, «Diriliş ve yaşam ben'im» dedi. «Bana iman eden kişi ölse de yaşayacaktır.

 

II.Timoteyus 1:9-10 Tanrı bizi, yaptıklarımıza göre değil, kendi amacına ve lütfuna göre kurtarıp kutsal bir yaşama çağırdı. Bu lütuf bize Mesih İsa'da zamanın başlangıcından önce bağışlanmış ve şimdi O'nun gelişiyle açığa çıkarılmıştır. Kurtarıcımız Mesih İsa ölümü etkisiz kılmış, yaşamı ve ölümsüzlüğü Müjde'nin aracılığıyla ışığa çıkarmıştır.

 

I.Yuhanna 5:12 Kendisinde Tanrı'nın Oğlu bulunanda yaşam vardır. Kendisinde Tanrı'nın Oğlu bulunmayanda yaşam yoktur.

 

İsa Mesih ‘Aracı’dır

I.Timoteyus 2: 1Ti 2:5 Çünkü tek bir Tanrı ve Tanrı ile insanlar arasında tek bir Aracı vardır.

 

İbraniler 8: 6 Şimdiyse, İsa daha iyi vaatler üzerine kurulmuş daha iyi bir antlaşmanın aracısı olduğu kadar, daha üstün bir göreve de sahip olmuştur.

İbraniler 9: 15 Bu nedenle, çağrılmış olanların vaat edilen sonsuz mirası almaları için Mesih, yeni bir antlaşmanın aracısı olmuştur. Kendisi, onları birinci antlaşma(1) zamanında işledikleri suçlardan kurtarmak için fidye olarak öldü.

 

İbraniler 9: 24 Çünkü Mesih, asıl kutsal yerin örneği olup elle yapılmış kutsal yere değil, ama şimdi bizim için Tanrı'nın önünde görünmek üzere asıl göğe girdi.

 

I.Yuhanna 2: 1 Yavrularım, bunları size, günah işlemeyesiniz diye yazıyorum. Ama birimiz günah işlerse, adil olan İsa Mesih bizi Baba'nın önünde savunur.

 

İsa Mesih ‘Kapı’dır

Yuhanna 10:7 Bunun için İsa yine, «Size doğrusunu söyleyeyim» dedi, «ben koyunların kapısıyım.

 

Efesliler 2:18 O'nun aracılığıyla hepimiz aynı Ruh'ta Baba'nın huzuruna çıkabiliriz.

 

İbraniler 9:8 Bununla Kutsal Ruh şunu belirtiyor ki, çadırın ilk bölmesi durdukça, kutsal yere giden yol henüz açıkça gösterilmemiştir.

 

İbraniler 10:19-20 Bu nedenle ey kardeşler, İsa'nın, kendi kanı sayesinde perdede, yani kendi bedeninde bize açtığı yeni ve diri yoldan kutsal yere girmeye cesaretimiz vardır.

 

2-) Yuhanna 10: 30 Ben ve Baba biriz.»

31 Yahudiler O'nu taşlamak için yerden yine taş aldılar.

32 İsa onlara, «Size Baba'dan kaynaklanan birçok iyi işler gösterdim» dedi. «Bu işlerden hangisi için beni taşlıyorsunuz?»

33 Yahudiler şöyle cevap verdiler: «Seni iyi işlerden ötürü değil, küfür ettiğin için taşlıyoruz. İnsan olduğun halde Tanrı olduğunu ileri sürüyorsun.»

Mesih İsa burada kendisinin Tanrı olduğunu söylüyor. Böylece Mesih’te Tanrı’yı daha açık bir şekilde tanıyoruz.

 

WUİ 9. Tanrısal özyapıda kaç kişi vardır?

Tanrısal özyapıda, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç Kişi vardır; ve bu üçü, özde aynı, güç ve görkemde eşit tek bir gerçek ve ebedi Tanrıdır; ancak kişisel özellikleriyle birbirlerinden farklılık gösterirler.

WUİ 36. Lütuf anlaşmasının Aracısı kimdir?

Lütuf antlaşmasının tek Aracısı, Baba’yla aynı özden ve eşit ve ebedi Tanrı oğlu olan, zamanın doluluğunda insan vücuduna bürünen, tek bir kişide, iki tamamen farklı doğada, geçmişte, şimdi ve sonsuza dek Tanrı ve insan olmaya devam edecek olan Rab İsa Mesih’tir.

 

3-) Yuhanna 14: 8 Filipus, «Rab, bize Baba'yı göster, bu bize yeter» dedi. 9 İsa, «Filipus» dedi, «bunca zamandır sizinle birlikteyim. Beni daha tanımadın mı? Beni görmüş olan, Baba'yı görmüştür. Sen nasıl, `Bize Baba'yı göster' diyorsun?

BİA 10 – İsa Mesih’in Tanrılığı

Tanrısal doğasından dolayı İsa Mesih’in,

yaratılıştan değil

Tanrı’nın tek Oğlu olduğuna –

sonsuzluktan beri var olduğuna,

ve yaratılmadığına inanırız.

 

İsa Mesih, Baba ile aynı öze ve

aynı sonsuzluğa sahiptir;

Baba’nın yüceliğinin yansıması,

“Görünmez Tanrı'nın görüntüsüdür”

her şeyde Baba’ya eşittir.

Aşağıdaki tanıklıkların

hep beraber ele alındığında bizlere öğrettiği gibi

sadece bizim doğamıza büründüğü zaman değil

sonsuzluğun başından beri

[İsa Mesih] Tanrı’nın Oğludur.

 

Musa, “Tanrı göğü ve yeri yarattı” demiştir;

Yuhanna, “Her şey Söz’ün aracılığıyla var oldu,

var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı” demiştir;

Yuhanna “Söz’ün” Tanrı olduğunu belirtmiştir.

Elçi, Tanrı, Oğlu aracılığıyla evreni yarattı ve

“Her şey O'nun aracılığıyla ve O'nun için yaratılmıştır” demiştir.

 

Bu ayetlerden gördüğümüz gibi

Tanrı, Söz, Oğul ve İsa Mesih denilen kişi,

aracılığı ile her şey yaratılırken zaten [kendisi] vardı.

Peygamber Mika, O’nun başlangıcı için şunu söylemiştir:

“Onun kökeni öncesizliğe, zamanın başlangıcına dayanır”

Elçi ise şunu söylemiştir:

“Ne günlerinin başlangıcı, ne yaşamının sonu vardır”

 

Tüm bunlardan dolayı,

İsa Mesih gerçek ebedi Tanrı’dır,

Bizim yalvardığımız,

tapındığımız

ve hizmet ettiğimiz

Her şeye gücü yetendir.

 

4-) Matta 28:19 Bu nedenle gidin, bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla vaftiz edin. 20 Size buyurduğum her şeye uymayı onlara öğretin. İşte ben, dünyanın sonuna dek her an sizinle birlikteyim.»

İsa Mesih “Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla” diyerek kendisini Kutsal Üçlükte tek olan Tanrı’nın ikinci kişisi olarak ortaya koyar.

 

Markos 14: 61 Ne var ki, İsa susmaya devam etti, hiç cevap vermedi. Başkâhin O'na yeniden, «Yüce Olan'ın Oğlu Mesih sen misin?» diye sordu. 62 İsa, «Ben'im» dedi. «Ve sizler, İnsanoğlu'nun kudretli Olan'ın sağında oturduğunu ve göğün bulutlarıyla geldiğini göreceksiniz.»

V.

Mesih İsa’nın Yaşam Tanıklığı ve Öğretileri Luka 1; Luka 2, Markos 1; Markos 9,

Matta 5; Matta 6, Luka 15, Yuhanna 3; Yuhanna 14; Yuhanna 17, Matta 26; Matta 27,

Yuhanna 20, Luka 24, Yuhanna 1:12, Yuhanna 17:5

 

Hristiyan Olmak Tekvin 3, İşaya 52; İşaya 53, Luka 15, Yuhanna 3, Yuhanna 10,

Elçilerin İşleri 8; Elçilerin İşleri 26, Romalılar 3, Romalılar 5; Galatyalılar 3, Efesliler 2,

I.Petrus 1, II.Petrus 1

 

Kutsal Ruh Hakimler 14, I.Samuel 10:1-11, Matta 3:1-4:10, Yuhanna 14, Yuhanna 16,

Elçilerin İşleri 2, Elçilerin İşleri 10, Romalılar 8:1-17, I.Korintliler 2, I.Korintliler 12:12-17, Galatyalılar 5, Efesliler 4, I.Yuhanna 4

 

Dua Tekvin 18, Çıkış 15, Çıkış 33, II.Samuel 7, I.Krallar 8, II.Tarihler 20, Ezra 9, Mezmur 22

Mezmur 104, Daniel 9, Habakuk 3, Matta 6, Yuhanna 17, Koloseliler 1

 

Yaratılış-Kurtuluş Tekvin 1:1-2:4a, [Tekvin 7:1-5, 11-18; 8:6-18; 9:8-13], Tekvin 22:1-18, Çıkış 14:10-31; 15:20-21, İşaya 55:1-11, [Süleymanın Meselleri 8:1-8, 19-21; 9:4-6],

Hezekiel 36:24-28, Hezekiel 37:1-14, Tsefanya 3:14-20, Matta 28:1-10, Romalılar 6:3-11, Efesliler 1:3-14, Romalılar 8:29-39

 

diğer konular Kutsal Üçlük, / Mesih’in kimliği ve Dirilişi / günlük dua / İnanç Açıklaması ve İlmihal / sakramentlere bakış /  kilisenin yönetimi, vizyonu, düzeni, üyelik sorumlulukları

 

VI.

İSA MESİH’TE GERÇEKLEŞEN BİLDİRİLER

 

Tekvin 3:5: Şeytan İsa’ya karşı

Luka 22:53

 

Tekvin 3:15: Kurtarıcı kadının soyundan olacak

Galatyalılar 4:4 (Luka 2:7, Vahiy 12:5)

 

Tekvin 3:15: İsa’nın şeytan üzerindeki zaferi

İbraniler 2:14; I.Yuhanna 3:8

 

Tekvin 13:15: Mesih, İbrahim soyundan çıkacaktır

Galatyalılar 3:15-16, 19

 

Tekvin 14:18-20: Kahin Melkisedek İsa Mesih’in kahinliğini işaret etmektedir

İbraniler 7

 

Tekvin 17:19 İshak’ın vaat edilen soyu

Elçilerin İşleri 3:25 (Matta 1:1, Luka 3:34)

 

Tekvin 18:18 (22:18/26:4): Uluslar İsa Mesih’te İbrahim’in soyu olarak kutsanacaktır

Elçilerin İşleri 3:25, Galatyalılar 3:8,16, Luka 3:34, Matta 1:2

 

Tekvin 49:10, Sayılar 24:17: Yahuda ve Yakup soyu üzerinde bir hükümdar

Matta 1:2-3, Luka 1:32-33

 

Çıkış 12:1-14:46: Fısıh Kuzusu Mesih

Yuhanna 19:31-36, I.Korintliler 5:7, I.Petrus 1:19

 

Çıkış 16:4: Göksel ekmek

Yuhanna 6:31-33

 

Çıkış 24:8: Dökülen kurban kanı

İbraniler 9:11-28

 

Levililer 16:15-17: Serpilen kurban kanı

Romalılar 3:25, İbraniler 9:1-14, I.Yuhanna 2:2

 

Sayılar 21:8-9: Çarmıhtan gelen yaşam

Yuhanna 3:14-15

 

Sayılar 24:17, 19 (Tekvin 28:14): Yakup’un soyundan gelen

Matta 1:2, Luka 3:34, Vahiy 22:16

 

Tesniye 18:15, 17, 19: Gelecek olan peygamber

Matta 21:11, Yuhanna 1:45; 6:14; 12:49-50, Elçilerin İşleri 3:19-23

 

Tesniye 21:23 Ağaç üzerine asılan lanetlidir

Galatyalılar 3:13

 

Tesniye 30:12-14: İsa, Tanrı’nın bize yakın olan Sözü

Romalılar 10:6-8

 

II.Samuel 7:14 Mesih, Tanrı’nın Oğlu

İbraniler 1:5

 

II.Samuel 7:16 Davut Oğlu, sonsuz Kral

Luka 1:32-33, Vahiy 19:11-16

 

Mezmur 2:7 Tanrı’nın Oğlu, Mesih

Matta 3:17, 17:5, Markos 1:11, 9:7, Luka 3:22, 9:35, Elçilerin İşleri 13:33, İbraniler 1:5

 

Mezmur 2:9 Güçle uluslara önderlik edecek

Vahiy 2:27

 

Mezmur 8:2: Tanrı Oğluna çocukların övgüsü

Matta 21.16

 

Mezmur 8:4-5: Kendini meleklerden aşağı kılan alçakgönüllü, kurtarıcı Mesih

İbraniler 2:6-9

 

Mezmur 8:6: Her şeyin İsa’ya bağlı olması

I.Korintliler 15:27-28, Efesliler 1:22

 

Mezmur 16:8-11: Davut Oğlu ölümden dirilecek

Elçilerin İşleri 2:25-32, 13:35-37, Matta 28:9, Luka 24:36-48

 

Mezmur 22:1: Tanrı’nın Mesih’ten yüz çevirmesi

Matta 27:46, Markos 15:34

 

Mezmur 22:6: insanların Mesih’i küçümsemesi

Matta 27:39-44 (Mezmur 109:25, Matta 27:39-40)

 

Mezmur 22:7-8: Mesih ile alay edilmesi

Matta 27:29, 41-44, Markos 15:18, 29-32, Luka 23:35-39

 

Mezmur 22:7, 8, 13: Mesih’in etrafını düşmanların sarması

Matta 27:39-44

 

Mezmur 22:16 (Zekeriya 12:10): Mesih’in elleini ve ayaklarını delecekler

Yuhanna 19:37; 20:25-27

 

Mezmur 22:17: düşmanların Mesih’e bakmaları

Matta 27:36

 

Mezmur 22:18: İsa’nın elbisesinin paylaşılması

Matta 27:35, Markos 15:24, Luka 23:34, Yuhanna 19:24

 

Mezmur 22:22: İsa’nın kiliseye açıklaması

İbraniler 2:13

 

Mezmur 27:12 (35:11): Yalancı Tanıklar Mesih’i suçlayacak

Matta 26:62-62; 27:12-14

 

Mezmur 31:5; 22:21: Mesih Ruhunu Tanrı’ya teslim ediyor

Luka 23:46 (Yuhanna 10:18)

 

Mezmur 34:20; 22:17 (Çıkış 12:46): İsa’nın kemikleri kırılmayacak

(Sayılar 9:12) Yuhanna 19:31-36

 

Mezmur 35:11: Mesih hakkındaki yalancı tanıklık

Markos 14:56

 

Mezmur 35:19 / 69:4: Mesih’ten sebepsiz nefret edilecek

Yuhanna 15:25

 

Mezmur 38:11: Mesih’in dostları ondan uzakta duracak

Luka 23:49

 

Mezmur 40:6-8: Mesih Tanrı’nın isteğini yapmak için geldi

Yuhanna 6:48, İbraniler 10:5-9

 

Mezmur 41:9: Mesih’i arkadaşı ele verecek

Markos 14:10, Yuhanna 13:18, 21

 

Mezmur 45:6-7: Kralın gelişi

İbraniler 1:8-9

 

Mezmur 68:18: İsa’nın yükselişi ve armağanlar vermesi

Luka 24:50-51, Elçilerin İşleri 1:9, Efesliler 4:7-11

 

Mezmur 69:3, 21: Acı çeken Mesih’in susaması

Yuhanna 19:28-29, Matta 27:34, 48

 

Mezmur 69:4 (109:3-5): Sebepsiz Mesih’ten nefret edilecek

Yuhanna 15:23-25

 

Mezmur 69:9: Mesih’in Tanrı’nın evi için olan tutkusu

Yuhanna 2:14-22

 

Mezmur 69:25: Mesih’e karşı olanın yargılanması

Elçilerin İşleri 1:20

 

Mezmur 72:10-11: Mesih’in saygı ve övgüyü alması

Matta 2:1-11

 

Mezmur 78:2: Mesih hikayelerle konuşacak

Matta 13:34-35

 

Mezmur 102:25-27: Kralın gelişine işaret

İbraniler 1:10-12

 

Mezmur 109:4 (İşaya 53:12): Mesih düşmanları için dua edecek

Luka 23:34

 

Mezmur 109:7-8: Yahuda’nın görevi başka birine verilecek

Elçilerin İşleri 1:18-20

 

Mezmur 110:1: İsa Tanrı’nın sağına yükselmiştir

Matta 27:64, Elçilerin İşleri 2:34-35, I.Korintliler 15:25, Efesliler 1:20-22, İbraniler 1:3; 10:12-13

 

Mezmur 110:1: Davut’un Rab’bi İsa

Matta 22:41-45, Markos 12:35-37, Luka 20:41-44

 

Mezmur 110:4: İsa’nın kahinliği

İbraniler 5:5-6; 6:20; 7:11-12, 15-17

 

Mezmur 118:22-23: köşetaşı / red edilen taş (İsa)

Matta 21:42-44, Markos 12:10-12, Luka 20:17-19, Elçilerin İşleri 4:10-11, Romalılar 1:32-33, Efesliler 2:20, I.Petrus 2:6-8

 

Mezmur 118:26: Rabbin adıyla gelen Mesih

Matta 21:9, Markos 11:9, Luka 19:38, Yuhanna 12:13

 

İşaya 6:9: İsa’nın Eski Ahitten öğretişi

(Müjdeye kapalı kalpler)

Matta 13:14-15, Markos 4:12, Luka 8:10 Yuhanna 12:37-41

 

İşaya 7:14: Mesih bir bakireden doğacak

Matta 1:18-23, Luka 1:26-35

 

İşaya 8:14: Sürçme taşı, tökezleme kayası İsa

Romalılar 9:32-33, I.Petrus 2:6-8

 

İşaya 9:1-2: İsa’nın Celile bölgesine ziyareti

Matta 4:12-16, Markos 1:14-15 Luka 4:14-15

 

İşaya 9:6-7 (İşaya 11:1-5, II.Samuel 7:13): Davut soyundan sonsuz Kral

Matta 1:6, Luka 1:32-33

 

İşaya 9:7: Mesih Allah’tır

Yuhanna 1:1, 18

 

İşaya 9:6-7: Mesih esenliğimizdir

Efesliler 2:14-17

 

İşaya 11:1-2: Yesse’nin soyundan olanla Kutsal Ruh’un birlikteliği

Matta 3:16, Markos 1:16, Luka 3:21-22

 

İşaya 11:2 (Mezmur 45:7, İşaya 11:3-4): Mesih’in Bilgelik ve anlayışı

Luka 2:52; 4:18

 

İşaya 11:10 / II.Samuel 7:12-16: Yesse (Davut) soyundan gelecek olan

Luka 1:32-32

 

İşaya 11:10: Ulusların İsa’da Kurtuluşu

Romalılar 15:12

 

İşaya 22:22: İsa Davut’un anahtarını tutuyor

Vahiy 3:7

 

İşaya 25:8: Ölümü zaferle yenen İsa

I.Korintliler 15:54

 

İşaya 35:5-6: Mesih’in mucizeleri

Matta 11:4-6, Luka 7-22, Yuhanna 11:47

 

İşaya 40:3-5: Çölde yükselen ses

Matta 3:3, Markos 1:3, Luka 3:4-6, Yuhanna 1:23

 

İşaya 42:2-3 / 53:7: Alçakgönüllü, yumuşakhuylu Mesih

Matta 12:18-20; 26:62-63

 

İşaya 42:1 / 49:1-8: Mesih’in uluslara hizmeti

Matta 12:21

 

İşaya 42:1-4: Seçilmiş hizmetçi İsa

Matta 15:21

 

İşaya 45:23: her diz Mesih’in önünde çökecek

Romalılar 14:11, Filipililer 2:10

 

İşaya 49:6: Uluslara ışık olan Mesih

Elçilerin İşleri 13:46-47

 

İşaya 50:6: Mesih’e eziyet ve dövülmesi

Matta 26:67; 27:26-30, Markos 14:65; 15:15, 17, 19, Luka 22:63, Yuhanna 18:22; 19:1, 3

 

İşaya 50:6: Mesih’ tükürülmesi

Matta 26:67, Markos 14:65

 

İşaya 52:14: Mesih’in aşağılanması ve Ona vurulması

Matta 27:27-30

 

İşaya 53:1: İsrail Mesih’e inanmayacak

Yuhanna 12:38, Romalılar 10:16

 

İşaya 53:3 (Mezmur 2:2): Mesih’in red edilişi

Yuhanna 1:11; 5:43, Luka 4:29; 17:25; 23:18

 

İşaya 53:1-3: Mesih’in reddedilmesi

Markos 15:29-32

 

İşaya 53:4-5: İsa’nın iyileştirme hizmeti

Matta 8:16-17, Markos 1:32-34; 15:25, Luka 4:40-41, I.Petrus 2:24

 

İşaya 53:4-6, 12: Mesih acı çekerek zafer kazanacak

Matta 8:16-17, Romalılar 4:25, I.Korintliler 15:3

 

İşaya 53:5, 6, 10: İsa’nın günahlara için kurban olması

II.Korintliler 5:21, I.Korintliler 5:7

 

İşaya 53:7 (Mezmur 38:13-14): Mesih’in sessiz kalması

Matta 26:62-63; 27:13-14

 

İşaya 53:7: Tanrı kuzusu

Yuhanna 1:29

 

İşaya 53:7-8: Acı çeken Tanrı kuzusu İsa

Yuhanna 1:29, 36, Elçilerin İşleri 8:30-35, I.Petrus 1:19, Vahiy 5:6, 12

 

İşaya 53:9: Günahsız olan hizmetkar İsa

İbraniler 4:15, I.Petrus 2:22

 

İşaya 53:9: Mesih ölümünde zengin adamla birlikte olacak

Matta 27:57-60

 

İşaya 53:12: İsa günahkarlarla bir sayıldı

Matta 27:38, Markos 15:27-28, Luka 22:37; 23: 33, Yuhanna 19:18

 

İşaya 53:12: İsa başkaldıran için yalvardı

Luka 23:34

 

İşaya 55:3-4: Mesih’te yapılan antlaşma

Matta 26:28, Markos 14:24, İbraniler 8:6-13, Luka 22:20, I.Korintliler 11:25,

 

İşaya 55:3: Davud’un kutsaması

Elçilerin İşleri 13:32-33

 

İşaya 59:16 / 53:1: Tanrı’nın kolu olan Mesih

Yuhanna 12:38

 

İşaya 59:20-21: Sion’dan gelecek Kurtarıcı

Romalılar 11:26-27

 

İşaya 60:1-3: Bütün uluslar gelip Mesih’e tapınacaklar

Matta 2:11, Romalılar 15:8-12

 

İşaya 61:1-2: Kutsal Ruh’ta meshedilen Mesih

Matta 3:16, Markos 1:10, Luka 4:18-21

 

İşaya 61:1-11: Mesih’in hizmeti

Luka 4:16-21

 

İşaya 65:1: Ulusların Mesih’e iman etmesi

Romalılar 10:20

 

İşaya 65:2: İsrail Mesih’i red edecek

Romalılar 10:21

 

Yeremya 23:5 / Mezmur 132:11: Davut soyundan Kral İsa

Luka 1:32-33

 

Yeremya 23:5-6: Mesih Rab diye çağrılacak

Elçilerin İşleri 2:36

 

Yeremya 23:6/33:15-16: Davut soyundan gelen Kurtarıcı

Matta 1:21, Romalılar 1:3, Elçilerin İşleri 2:30

 

Yeremya 23:6 / 33:16: Mesih doğruluğumuzdur

I.Korintliler 1:30

 

Yeremya 31:15: Çocukları için ağlayan Rahel

Matta 2:16-18

 

Yeremya 31:31-34,40 : İsa ve Yeni Antlaşma

Luka 22:20, I.Korintliler 11:25, İbraniler 8:8-12; 10:15-18

 

Hezekiel 21:26-27 / Hezekiel 37:24-25: Mesih’in doğruluğu / Krallığı

Luka 1:32-33

 

Hezekiel 34:23-24 / 37:24-25: İyi çoban

Yuhanna 10:11, 14, 16, İbraniler 13:20, I.Petrus 5:4

 

Hezekiel 37:26: Mesih’te esenlik antlaşması

Luka 22:20, I Korintliler 11:25

 

Daniel 7:13-14: Gelecek olan insanoğlu

Matta 24:30; 26:64, Markos 13:26; 14:62, Luka 21:27, Vahiy 1:13; 14:14

 

Daniel 7:27: Mesih’in sonsuz krallığı

Vahiy 11:15

 

Daniel 9:24-26: Mesih’in gelişi

Efesliler 1:10, Galatyalılar 4:4

 

Daniel 9:26: Mesih’in bütün bir ulus için ölmesi

Yuhanna 11:50-52

 

Hoşea 11:1: İsa’nın Mısırdan çıkışı

Matta 2:14-15

 

Yoel 2:28-32: Tanrı’nın Ruh’u dökülecek

Elçilerin İşleri 14:21

 

Amos 9:11-12: Uluslar Mesih’e iman edecek

Elçilerin İşleri 15:13-18

 

Yunus 1:17: Mesih’in üç gün mezarda kalması

Matta 12:39-40

 

Mika 5:2: Mesih Betlehem’de doğacak

Matta 2:1-6, Luka 2:4-7

 

Mika 5:2: Sonsuz kral Mesih

Luka 1:32-33

 

Mika 5:4: Gelecek olan çoban

Yuhanna 10:11, 14

 

Mika 5:5: Mesih esenliğimiz olacak

Efesliler 2:14-17

 

Zekeriya 9:9: Mesih’in eşek üzerinde gelmesi

Matta 21:1-9, Markos 11:1-10, Luka 19:28-38, Yuhanna 12:12-16

 

Zekeriya 11:12-13: Otuz gümüş ve Çömlekçi tarlası

Matta 26:15; 27:1-10

 

Zekeriya 12:10: Çarmıha gerilen Mesih’e bakacaklar

Yuhanna 19:37, Vahiy 1:7

 

Zekeriya 12:10: Mesih için ağlayanlar

Luka 23:27

 

Zekeriya 12:10: Mesih’in böğrünü delecekler

Yuhanna 19:34

 

Zekeriya 13:7: Vurulan çoban ve dağılan sürü

Matta 26:31, 55-56, Markos 14:27, 48-50

 

Malaki 3:1: Mesih’in önünden giden adam

Matta 11:7-10, Markos 1:2-4, Luka 7:24-27

 

Malaki 3:1: Mesih tapınağa gelecek

Yuhanna 2:14-17

 

Malaki 3:3: Mesih kendi halkını pak kılacak

Titus 2:14

 

Malaki 4:2: Doğruluğun güneşi olan Mesih kendi halkını iyileştirecek

Matta 12:15, Vahiy 21:4

 

Malaki 4:5-6: İlya’nın geri dönüşü

Matta 11:14; 17:11-13, Markos 9:11-13, Luka 1:16-17

[TEK BİR OKUMA olarak kullanılır]

 

VII.

Diğer okumalar [veya Vaftiz Sonrasında]

Tekvin 1, 2, 3, 4, 7, 8, 15, 19, 22, 27, 28, 37, 41, 45 / Çıkış 3, 10, 11, 14, 20, 32 / Sayılar 11, 14

Tesniye 4, 8, 28 / Yeşu 2, 6, 7, 24 / Hakimler 6, 7, 16 / Rut 1 / I.Samuel 3, 16, 17, 20

II.Samuel 6, 11, 12 / I.Krallar 3, 8, 17, 18 / II.Krallar 5, 17, 22 / I.Tarihler 17

II.Tarihler 20, 30, 32 / Ezra 3 / Nehemya 2, 8 / Ester 4 / Eyüp 1, 2, 38, 42

Mezmur 19, 23, 27, 51, 84, 103, 139 / Süleymanın Meselleri 4, 10, / Vaiz 3,

Neşideler Neşidesi 2 / İşaya 6, 25, 40, 52, 53, 55 / Yeremya 2, 15, 31, 38

Yeremyanın Mersiyeleri 3 / Hezekiel 1, [2- 3], 4, 37 / Daniel 1, 3, 5, 6 / Hoşeya [2-3] 11 / Yoel 2 Amos 4 / Obadya / Yunus [3-4] / Mika 6 / Nahum 1 / Hababuk 1 / Tsefanya 3 / Hagay 1 Zekeriya 8 / Malaki 3 / Matta 5, 6, 13, 19, 26, 27, 28 / Markos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, [15-16] / Luka 1, 2, 10, 12, 15, 16, 18, 24 / Yuhanna 3, 6, 10, 14, 15, 16, 17, 20

Elçilerin İşleri 1, 2, 5, 9, 16, 17, 26, 27, 28 / Romalılar 3, 7, 8, 12 / I.Korintliler 13, 15

II.Korintliler 4 / Galatyalılar 3 / Efesliler 2, 3 / Filipililer 2 / Koloseliler 1

I.Selanikliler [3-4] / II.Selanikliler 2 / I.Timoteyus 1 / II. Timoteyus 2 / Titus 2

Filimun / İbraniler 2, 11, 12 / Yakup 1/ I.Petrus 1/ II.Petrus 1 / I.Yuhanna 3

[II.Yuhanna, III.Yuhanna] / Yahuda / Vahiy 1, 12, 21