KÜTÜPHANE

 

 

Westminster Kısa İlmihal

 

“Westminster Shorter Catechism”

 

Çevirenler:

Batur Alp Bal

Rev. İlhan Keskinöz

Rev. John Lenk

 

1. İnsanın varlığının en baş amacı nedir?

İnsanın varlığının en baş amacı, Tanrı’yı yüceltmek[1] ve sonsuza dek O’ndan zevk almaktır.[2]

 

2. Tanrı, Kendisini yüceltip O’ndan zevk almamız için bize hangi kuralı vermiştir?

Kutsal Kitab’ın Eski ve Yeni Antlaşmalarında yer alan Tanrı Sözü,[3] O’nu yüceltip O’ndan zevk almakta bize yol gösterecek tek kuraldır.[4]

 

3. Kutsla Kitap öncelikle neyi öğretir?

Kutsal Kitap öncelikle insanın Tanrı hakkında neye inanması gerektiği ve Tanrı’nın insanlardan istediği görevin ne olduğunu öğretir.[5]

 

4. Tanrı nedir?

Tanrı, varlığında,[6] bilgeliğinde,[7] gücünde,[8] kutsallığında,[9] adalet, iyilik ve gerçekliğinde[10] sınırsız,[11] sonsuz[12] ve değişmeyen[13] bir Ruhtur.[14]

 

5. Birden fazla Tanrı var mıdır?

Diri ve gerçek olan tek bir Tanrı vardır.[15]

 

6. Tanrısal özyapıda kaç kişi vardır?

Tanrısal özyapıda, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh olmak üzere üç Kişi vardır; ve bu üçü, özde aynı, güç ve görkemde eşit tek bir Tanrı’dır.[16]

 

7. Tanrı’nın hükümleri nelerdir?

Tanrı’nın hükümleri, tüm olup bitenleri kendi yüceliği için, iradesinin amacı uyarınca önceden belirlediği ebedi amacıdır.[17]

 

8. Tanrı hükümlerini nasıl gerçekleştirir?

Tanrı hükümlerini, yaradılış ve sağlayış işleriyle gerçekleştirir.

 

9. Yaradılış işi nedir?

Yaradılış işi, Tanrı’nın Sözü’nün gücüyle her şeyi hiçbir şeyden, altı gün içinde ve hepsini de çok iyi olarak yaratmış olmasıdır.[18]

 

10. Tanrı insanı nasıl yaratmıştır?

Tanrı, insanı erkek ve kadın olarak, kendi benzerliğinde, bilgili, doğru, kutsal ve bütün yaratılış üzerinde egemenlik sahibi olarak yaratmıştır.[19]

 

11. Tanrı’nın sağlayış işleri nelerdir?

Tanrı’nın sağlayış işleri, O’nun bütün yarattıklarını ve onların bütün yaptıklarını en kutsal,[20] en bilge[21] ve en güçlü bir şekilde koruması[22] ve yönetmesidir.[23]

 

12. Tanrı insan için, onun yaratıldığı durumda, hangi özel sağlayışı sunmuştur?

Tanrı insanı yarattığında, onunla bir yaşam antlaşmasına girmiştir, burada insan için koyduğu şart kusursuz itaattı; onun iyilik ve kötülüğü bilme ağacından yemesini yasaklamış ve bunu yapması durumunda ölüm acısı çekeceğini bildirmişti.[24]

 

13. İl anne babamız yaratıldıkları durumda kaldılar mı?

İlk anne babamız kendi iradelerinin özgürlüklerine bırakıldıklarında, Tanrı’ya karşı günah işleyerek yaratıldıkları konumdan düştüler.[25]

 

14. Günah nedir?

Günah, Tanrı’nın yasasına uymamak ve O’na karşı gelmektir.[26]

 

15. İlk anne babamızın yaratıldıkları ilk konumdan düşmelerine neden olan günah neydi?

İlk anne babamızın yaratıldıkları ilk konumdan düşmelerine neden olan ilk günah, yasak meyvayı yemiş olmalarıydı.[27]

 

16. Adem’in ilk günahında bütün insanlık düştü mü?

Antlaşma Adem ile yapılmıştı; ancak sadece kendisi için değil kendi soyundan gelen herkes içindi aynı zamanda; doğal çoğalma yoluyla kendisinden gelen bütün insanlık onun ilk günahında Adem’de günah işledi ve onunla birlikte düştü.[28]

 

17. Düşüş, insanlığı hangi konuma getirdi?

Düşüş, insanı günah ve bozulmuşluk konumuna getirdi.[29]

 

18. İnsanın içine düşmüş olduğu günahlılık konumu neyi içerir?

İnsanın içine düşmüş olduğu günahlılık konumu, Adem’in ilk günahının suçluluğunu, özgün doğruluğun yok olmasını ve doğasının bütününün bozulmuş olmasını içerir, ki buna da özgün günah denir; ve bundan kaynaklanan bütün günahlar buna dahildir.[30]

 

19. İnsanın düşmüş olduğu durumun vahimliği nedir?

Düşüşlerinden ötürü Tanrı’yla paydaşlıklarını kaybeden bütün insanlık,[31] Tanrı’nın gazabı ve laneti altındadır[32] ve bu yüzden bu hayatın bütün dertlerine, ölümün kendisine ve sonsuza dek cehennemin acılarına maruz bırakılmışlardır.[33]

 

20. Tanrı insanları günah ve bozulmuşluk konumunda yok olmaya terk etti mi?

Sadece kendi iyi arzusundan ötürü, bütün sonsuzluktan beri, bazılarını sonsuz yaşama seçerek Tanrı,[34] onları günah ve bozulmuşluk konumundan kurtarmak ve bir Kurtarıcı aracılığıyla onları bir kurtuluş konumuna getirmek için bir lütuf antlaşmasına girmiştir.[35]

 

21. Tanrı’nın seçilmişlerinin Kurtarıcısı kimdir?

Tanrı’nın seçilmişlerinin tek Kurtarıcısı, sonsuz Tanrı Oğlu olduğu halde insan olan[36] ve o zamandan beri de tek kişide iki ayrı doğaya sahip olarak sonsuza dek var olan[37] Rab İsa Mesih’tir.[38]

 

22. Mesih, Tanrı Oğlu'yken nasıl insan oldu?

Tanrı Oğlu Mesih, gerçek bir beden[39] ve bir insan canı alarak,[40] Kutsal Ruh’un gücüyle, bakire Meryem'in rahminde oluşup ancak buna rağmen ondan[41] günahsız doğmuştur.[42]

 

23. Kurtarıcımız olarak Mesih hangi görevleri yerine getirmektedir?

Mesih, Kurtarıcımız olarak hem alçaltılma ve hem de yüceltilme konumlarında, peygamber, kahin ve kral görevlerini yapmaktadır.[43]

 

24. Mesih peygamberlik görevini nasıl yerine getirmektedir?

Mesih, Sözü ve Ruhu aracılığıyla Tanrı'nın kurtuluşumuz için iradesini bize açıklayarak peygamberlik görevini yapmaktadır.[44]

 

25. Mesih kahinlik görevini nasıl yerine getirmektedir?

Mesih ilahi adaleti tatmin etmek için[45] ve bizleri Tanrı’yla barıştırmak için[46] kendisini bir kez kurban olarak sunmasıyla ve bizler için sürekli yakarışta bulunarak kahinlik görevini yerine getirmektedir.[47]

 

26. Mesih krallık görevini nasıl yerine getirmektedir?

Mesih krallık görevini, bizleri kendisine boyun eğdirerek,[48] bizleri yönetip[49] koruyarak,[50] Kendisinin ve bizim bütün düşmanlarımızı zaptederek ve yenerek yapar.[51]

 

27. Mesih'in alçaltılması neyi kapsar?

Mesih'in alçaltılması O’nun doğmasını, hem de düşük bir durumda doğmasını,[52] yasa altında dünyaya gelişini,[53] bu hayatın dertlerini,[54] Tanrı'nın gazabını[55] ve çarmıhın lanetli ölümünü yaşamasını;[56] gömülmüş olmasını[57] ve bir süre ölümün gücü altında kalmasını[58] kapsar.

 

28. Mesih'in yüceltilmesi neyi kapsar?

Mesih'in yüceltilmesi, üçüncü günde ölümden dirilmesini,[59] göğe yükselmesini,[60] Baba Tanrı'nın sağında oturmasını[61] ve son günde dünyayı yargılamaya gelecek olmasını[62] kapsar.

 

29. Mesih tarafından satın alınan kurtuluşa nasıl ortak edildik?

Mesih tarafından satın alınan kurtuluşa, O'nun Kutsal Ruhu’nun[63] bize etkin bir şekilde uyarlanmasıyla[64] ortak edildik.

 

30. Kutsal Ruh, Mesih tarafından satın alınan kurtuluşu bize nasıl uygularr?

Kutsal Ruh, bizde iman üreterek[65] ve böylece bizleri etkin çağrımızda Mesih'le birleştirerek[66] Mesih tarafından satın alınan kurtuluşu bize uyarlar.

 

31. Etkin çağrı nedir?

Etkin çağrı, Tanrı’nın Ruh’unun bir işi olarak[67] bizleri günahımız ve sefaletimiz hakkında ikna ederek,[68] zihinlerimizi Mesih'in bilgisinde aydınlatarak[69] ve iradelerimizi yenileyerek,[70] Müjde’de bizlere karşılıksız olarak sunulan İsa Mesih'i kabul etmeye ikna eder ve bize bunu yapabilme gücü verir.[71]

 

32. Etkin bir biçimde çağrılanlar bu yaşamda hangi yararlardan pay alırlar?

Etkin bir biçimde çağrılmış olanlar bu yaşamda aklanma,[72] evlatlığa alınma,[73] kutsallaştırılma ve bu yaşamda bunlara ya eşlik eden ya da bunlardan çıkan başka birkaç yarardan pay alırlar.[74]

 

33. Aklanma nedir?

Aklanma, Tanrı'nın karşılıksız lütfunun bir etkinliği olup, bunun aracılığıyla bizim bütün günahlarımızın bağışladığı[75] ve bizleri [Tanrı’nın] kendi gözünde doğru olarak kabul ettiği,[76] Mesih'in doğruluğunun bize verilmiş olması[77] ve bizlerin sadece imanla kabul edilmiş olmasıdır.[78]

 

34. Evlatlığa alınma nedir?

Evlatlığa alınma, Tanrı'nın karşılıksız lütfunun bir etkinliği olup,[79] bunun aracılığıyla bizler Tanrı oğullarının sayısına dahil ediliriz ve onların bütün ayrıcalıklarına hak kazanırız.[80]

 

35. Kutsallaştırılma nedir?

Kutsallaştırılma, Tanrı'nın karşılıklıksız lütfunun bir etkinliği olup,[81] bunun aracılığıyla bizler bir bütün olarak Tanrı'nın benzeyişinde yenilenir[82] ve artan bir şekilde günaha ölür ve doğruluk için yaşarız.[83]

 

36. Bu yaşamda aklanma, evlatlığa ve kutsallaştırılmaya eşlik eden ya da bunlardan çıkan yararlar nelerdir?

Bu yaşamda aklanma, evlatlığa ve kutsallaştırılmaya eşlik eden ya da bunlardan çıkan yararlar, Tanrı'nın sevgisinin ve vicdan huzurunun,[84] Kutsal Ruh'ta sevincin,[85] lütfun artmasının[86] ve yolun sonuna dek dayanmanın[87] güvencesidir.

 

37. İnanlılar ölümlerinde Mesih'ten ne yararlar alırlar?

İnanlıların canlıları ölümlerinde kutsallıkta kusursuz kılınır[88] ve hemen yüceliğe geçerler;[89] ve bedenleri yine Mesih'le birleşmiş olarak[90] dirilişe dek[91] mezarlarında dinlenirler.[92]

 

38. İnanlılar dirilişte Mesih'ten ne yararları alırlar?

Dirilişte inanlılar, yüceliğe yükseltildikten sonra,[93] yargı gününde açıkça kabul edilecekler ve suçsuz çıkarılacaklar[94] ve sonsuzluk boyunca[95] Tanrı'dan tam zevk almakta kusursuz bir şekilde bereketleneceklerdir.[96]

 

39. Tanrı'nın insana şart koştuğu sorumluluk nedir?

Tanrı'nın insandan istediği sorumluluk, açıklamış olduğu iradesine itaattir.[97]

 

40. İtaat etmesi üzere Tanrı’nın insana açıkladığı ilk kural neydi?

Tanrı'nın itaat etmesi için insana bildirdiği ilk kural ahlaksal yasaydı.[98]

 

41. Ahlaksal yasa nerede özet olarak anlaşılabilir?

Ahlaksal yasa özet olarak on emirden anlaşılabilir.[99]

 

42. On emrin özeti nedir?

On emrin özeti, Tanrımız olan Rab'bi bütün yüreğimizle, bütün canımızla, bütün gücümüzle ve bütün aklımızla sevmek ve komşumuzu kendimiz gibi sevmektir.[100]

 

43. On Emrin önsöz nedir?

On Emrin önsöz şu sözlerdedir: Seni Mısır diyarından, esirlik evinden çıkaran Allah’ın Yehova ben'im.[101]

 

44. On Emrin önsözü bize ne öğretiyor?

On Emrin önsözü bizlere, Tanrı Rab, Tanrımız ve Kurtarıcımız olduğundan O'nun bütün buyruklarını tutmamız gerektiğini öğretiyor.[102]

 

45. İlk emir nedir?

İlk emir ‘Karşımda başka ilahların olmayacak’tır.[103]

 

46. İlk emirde ne istenmektedir?

İlk emir, Tanrı'nın tek gerçek kutsal Tanrı ve Tanrımız olduğunu[104] bilip kabul etmemizi ve buna uygun olarak O'na tapınıp O'nu yüceltmemiz istemektedir.[105]

 

47. İlk emirde ne yasaklanmıştır?

İlk emirde, gerçek Tanrı'nın, Tanrı[106] ve Tanrımız[107] olduğunu inkar etmek[108] ya da O'na tapınmayıp O'nu yüceltmemek ve sadece O'na ait olan[109] bu tapınma ve yüceltmeyi başka herhangi bir şeye vermek yasaklamıştır.

 

48. İlk emirdeki “karşımda” sözüyle bize özellikle ne öğretiliyor?

İlk emirdeki “karşımda” sözüyle bize, her şeyi gören Tanrı'nın, herhangi bir başka tanrıya sahip olma günahını gördüğünü ve bundan büyük hoşnutsuzluk duyduğunu öğretilmektedir.[110]

 

49. İkinci emir hangisidir?

İkinci emir “Kendin için oyma put, yukarıda göklerde olanın, yahut aşağıda yerde olanın, yahut yerin altında suda olanın hiç suretini yapmayacaksın; onlara eğilmeyeceksin ve onlara ibadet etmeyeceksin çünkü ben, senin Tanrın Rab, benden nefret edenlerden babalar günahını çocuklar üzerinde, üçüncü ve dördüncü nesil üzerinde arayan ve beni seven ve emirlerimi tutanların binlercesine inayet eden kıskanç bir Tanrıyım” diyen emirdir.[111]

 

50. İkinci emirde ne istenmektedir?

İkinci emir, bütün dinsel tapınma ve buyrukların Tanrı'nın Sözü'nde belirtiği gibi kabul edilmesini, yerine getirilmesini ve bunlara paklıkla ve tamamına uyulması istemektedir.[112]

 

51. İkinci emirde ne yasaklanmıştır?

İkinci emir, Tanrı'ya tasvirlerle[113] ya da Sözü'nde belirtilmemiş olan başka yollarla tapınılmasını yasaklamıştır.[114]

 

52. İkinci emire eklenen nedenler nelerdir?

İkinci emre eklenen nedenler, Tanrı’nın üzerimizdeki hakimiyeti,[115] bize sahip oluşu[116] ve kendisine tapınılmasındaki[117] coşkunluğudur.

 

53. Üçüncü emir hangisidir?

Üçüncü emir şudur: “Tanrın Rab’bin ismini boş yere ağzına almayacaksın; çünkü Rab kendi ismini boş yere ağzına alanı suçsuz tutmayacaktır”.[118]

 

54. Üçüncü emirde ne istenmektedir?

Üçüncü emir Tanrı'nın isimlerinin,[119] ünvanlarının,[120] niteliklerinin,[121] kurallarının,[122] Sözü'nün[123] ve işlerinin[124] kutsal ve saygılı bir şekilde kullanılması istemektedir.

 

55. Üçüncü emirde ne yasaklanmıştır?

Üçüncü emir Tanrı'nın aracılığıyla Kendisini bildirmiş olduğu herhangi bir şeyin kirletilmesini ya da kötüye kullanılmasını yasaklamıştır.[125]

 

56. Üçüncü emire eklenen neden nedir?

Üçüncü emre eklenen neden, bu emre karşı gelenler insanların cezalarından kaçabilmeseler bile Rab Tanrımız onların kendi doğru yargısından kaçmalarına izin vermeyeceğidir.[126]

 

57. Dördüncü emir hangisidir?

Dördüncü emir şudur: Sabat gününü takdis etmek için onu hatırında tut. Altı gün işleyeceksin ve bütün işini yapacaksın; fakat yedinci gün Tanrın RAB’be Şabattır; sen ve oğlun ve kızın, kölen ve cariyen ve hayvanların ve kapılarında olan garibin, hiçbir iş yapmayacaksınız. Çünkü RAB gökleri, yeri ve denizi ve onlarda olan bütün şeyleri altı günde yarattı ve yedinci günde istirahat etti; bunun için RAB Şabat gününü mübarek kıldı ve onu takdis etti.[127]

 

58. Dördüncü emirde ne istenmektedir?

Dördüncü emir, Tanrı'nın Sözü'nde belirtmiş olduğu belirli zamanları Tanrı için kutsal tutmak; özellikle de yedi gün içinden bir tam günü, kendisi için kutsal bir Şabat olarak tutulması istemektedir.[128]

 

59. Tanrı yedi günün içinden hangisini hafta tutulacak Şabat olmak üzere atamıştır?

Dünyanın başlangıcından Mesih'in dirilişine dek, Tanrı haftanın yedinci gününü haftalık Şabat olarak; ve o zamandan beri de, dünyanın sonuna kadar devam etmek üzere, haftanın ilk gününü Hristiyan Şabat'ı olarak atamıştır.[129]

 

60. Şabat günü nasıl kutsal tutulmalıdır?

Şabat, yapılması gereken işler ve merhamet işleri dışında[130] bütün gün boyunca kutsal dinlenme ile[131] diğer günlerde yapılması yasal olan dünyasal işler ve eğlencelerden de dinlenerek[132] ve bütün zamanı toplulukla ve kişisel olarak Tanrı'ya tapınmayı pratik ederek[133] kutsal tutulur.

 

61. Dördüncü emirde ne yasaklanmıştır?

Dördüncü emir, yapılması gereken görevlerin yapılmamasını ya da dikkatsizce yapılmasını,[134] vaktin boşa harcanarak[135] ya da yapılması günah olan şeylerin yapılmasını[136] ya da dünyasal işlerimiz ya da eğlencelerimiz hakkında gereksiz düşünceler, sözler ya da işler ile güne hakaret edilmesini yasaklamıştır.[137]

 

62 Dördüncü emre eklenen nedenler nelerdir?

Dördüncü emre eklenen nedenler, Tanrı'nın işlerimizi yapmamız için bize haftanın altı günü izin vermesi,[138] yedinci günün kendisine ait olduğunu teşvik ederek, bu konuda kendi örneği ve Şabat gününü kutsamış olmasıdır.[139]

 

63 Beşinci emir hangisidir?

Beşinci emir şudur: “Babana ve anana hürmet et, ta ki, Tanrın RAB’bin sana vermekte olduğu toprakta ömrün uzun olsun”[140]

 

64. Beşinci emirde ne istenmektedir?

Beşinci emir üstler,[141] astlar[142] ya da eşitler[143] olarak herkese bulundukları konuma uygun şekilde saygı gösterilmesi ve gerekli görevlerin yerine getirilmesi istemektedir.

 

65. Beşinci emirde ne yasaklanmıştır?

Beşinci emir, her konumda ve ilişkilerde herkese ait oldukları saygı ve görevlerin ihmal edilmesini ya da bunlara karşı bir şey yapılmasını yasaklamıştır.[144]

 

66. Beşinci emre eklenen neden nedir?

Beşinci emre eklenen neden, bu emri tutan herkes için (Tanrı'nın yüceliğine hizmet edeceği ve kendi iyiliklerine yarayacağı sürece) uzun ömür ve refahtır.[145]

 

67. Alıncı emir hangisidir?

Altıncı buyruk şudur: “Adam öldürmeyeceksin”[146]

 

68. Altıncı emirde ne istenmektedir?

Altıncı emir, kendi hayatımızı[147] ve başkalarının hayatını[148] korumak için yasal olan her gayreti göstermemiz istemektedir.

 

69. Altıncı emirde ne yasaklanmıştır?

Altıncı emir, kendi hayatımıza ya da komşumuzun hayatına adil olmayan bir biçimde son vermemizi ya da buna yol açan herhangi bir şey yapmamızı yasaklamıştır.[149]

 

70 Yedinci emir nedir?

Yedinci emir şudur: “Zina etmeyeceksin”[150]

 

71. Yedinci emirde ne istenmektedir?

Yedinci emir, kendimizin ve komşumuzun paklığını yürekte, sözde ve davranışta korumamızı istemektedir.[151]

 

72. Yedinci emirde ne yasaklanmıştır?

Yedinci emir, bütün pak olmayan düşünceleri, sözleri ve davranışları yasaklamıştır.[152]

 

73. Sekizinci emir nedir?

Sekizinci emir şudur: “çalmayacaksın”[153]

 

74. Sekizinci emirde ne istenmektedir?

Sekizinci emir, dışşal durum ve refah yükseltmede ve mal mülk edinmede, kendimiz ve başkaları için yasal yolları seçmemizi istemektedir.[154]

 

75. Sekizinci emirde ne yasaklanmıştır?

Sekizinci emir, kendimizin ya da komşumuzun dışşal durum ve refahına haksız yere zarar verecek ya da verebilecek her şeyi yasaklamıştır.[155]

 

76. Dokuzuncu emir nedir?

Dokuzuncu emir şudur: “Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin”[156]

 

77 Dokuzuncu emirde ne istenmektedir?

Dokuzuncu emir, insanlar arasında gerçeğin desteklenmesi ve yayılmasını[157] ve özellikle tanıklık ederken[158] kendimizin ve komşumuzun iyi isminin korunmasını istemektedir.[159]

 

78 Dokuzuncu emirde ne yasaklanmıştır?

Dokuzuncu emir, gerçeğe karşı önyargılı olan ya da kendimizin veya komşumuzun iyi ismine zarar verecek her şeyi yasaklamıştır.[160]

 

79. Onuncu emir nedir?

Onuncu emir şudur: “Komşunun evine, karısına, erkek ve kadın kölesine, öküzüne, eşeğine hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin”[161]

 

80 Onuncu emirde ne istenmektedir?

Onuncu emir, içersinde bulunduğumuz konumla bütünüyle tatmin olmamızı;[162] komşumuza ve ona ait olan her şeye karşı doğru ve sevgi dolu bir ruh çerçevesinde olmamızı istemektedir.[163]

 

81. Onuncu emirde ne yasaklanmıştır?

Onuncu emir, kendi durumumuz hakkında bütün hoşnutsuzluğu,[164] komşumuzun iyi halinden dolayı kıskanmayı ya da üzülmeyi[165] ve ona ait olan herhangi bir şeye karşı uygun olmayan her hareket ve isteği yasaklamıştır.[166]

 

82. Herhangi bir insan Tanrı'nın buyruklarını kusursuz bir şekilde yerine getirme gücüne sahip midir?

Düşüşünden beri, doğal hiç bir insanın Tanrı'nın emirlerini kusursuz bir şekilde yerine getirmeye gücü yetmemesiyle birlikte,[167] günlük olarak düşüncede, sözde ve davranışlarında onlara karşı gelmektedir.[168]

 

83. Yasaya farklı her ihlal aynı derecede kötü müdür?

Bazı günahlar kendi kendilerine ve bir kaç şekilde şiddetlendirdikleri yollardan dolayı Tanrı'nın gözünde diğer günahlardan daha kötüdürler.[169]

 

84. Her günahın hak ettiği şey nedir?

Her günah hem bu hayatta ve hem de [bundan sonraki] gelecek olanda Tanrı'nın gazabını ve lanetini hak eder.[170]

 

85. Günahtan ötürü hak etmiş olduğumuz Tanrı'nın gazabı ve lanetinden kurtulabilmemiz için Tanrı bizden ne yapmamızı istemiştir?

Günahtan ötürü hak etmiş olduğumuz Tanrı'nın gazabı ve lanetinden kurtulabilmemiz için Tanrı bizlerden İsa Mesih'e iman etmemizi, Mesih'in bizim için sağladığı kurtuluşun yararların[171] bütün dışşal araçlarını gayretli bir şekilde kullanarak yaşama götüren tövbeyi[172] göstermemizi ister.

 

86. İsa Mesih'e iman etmek nedir?

İsa Mesih'e iman etmek, Müjde’de bize sunduğu gibi,[173] aracılığıyla kurtuluşu aldığımız ve [bu kurtuluş için] sadece O'na güvendiğimiz kurtaran bir lütuftur.[174]

 

87. Yaşama götüren tövbe nedir?

Yaşama götüren tövbe kurtaran bir lütuftur,[175] bir günahkarın gerçekten günahını hissederek[176] ve Tanrı'nın Mesih'teki merhametini anlayarak,[177] günahından dolayı üzülüp [günahından] nefret ederek, ona (günaha) sırtını çevirip Tanrı'ya dönmesi,[178] [bu] yeni itaatte tam bir amaç ile çalışarak onun ardınca gitmesidir.[179]

 

88. Mesih'in bize kurtuluşun yararlarını bize ilettiği dışsal araçlar nelerdir?

Mesih'in bize kurtuluşun yararlarını ilettiği dışsal ve olağan araçlar, buyrukları, özellikle de Söz’ü, sakramentler ve duadır; bunların hepsi seçilmişlerde kurtuluş için etkin olurlar.[180]

 

89. Söz kurtuluş için nasıl etkin kılınır?

Tanrı'nın Ruhu, Söz'ün okunmasını özellikle de vaaz edilmesini, günahkarları [günah hakkında] ikna etmekte ve onları geri döndürmekte (imana getirmekte), onları kutsallık ve tesellide bina ederek iman aracılığıyla kurtuluşa götürmekte etkin kılar.[181]

 

90. Söz'ün kurtuluş için etkin olması için nasıl okunması ve dinlenmesi gerekir?

Söz'ün kurtuluş için etkin olması için, ona gayretle,[182] hazırlanarak[183] ve duayla[184] yaklaşmamız; onu iman ve sevgiyle kabul etmemiz,[185] yüreklerimizde saklamamız[186] ve yaşamlarımızda uygulamamız gerekir.[187]

 

91. Sakramentler kurtuluş için nasıl etkin kılınır?

Sakramentler kendilerinde ya da bunları yöneten kişide var olan herhangi bir erdemden ötürü değil, sadece Mesih'in bereketiyle[188] ve onları imanla kabul eden kişilerde O'nun Ruhu'nun çalışmasıyla kurtuluş için etkin kılınır.[189]

 

92. Sakrament nedir?

Sakrament, Mesih tarafından teşkil edilmiş olan, Mesih'in ve Yeni Ahit’in yararlarının duyu organlarıyla algılanabilen sembollerle inanan kişilere temsil edildiği, mühürlendiği ve uygulandığı kutsal bir buyruktur.[190]

 

93. Yeni Ahit’teki sakramentler nelerdir?

Yeni Ahit’teki sakramentler, Vaftiz[191] ve Rab'bin Sofrası'dır.[192]

 

94. Vaftiz nedir?

Vaftiz, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla su ile yıkanmanın,[193] Mesih'e aşılanmayı işaret edip mühürleyen, lütuf antlaşmasının yararlarına ortak olduğumuz ve Rab'be ait olmayı ifade ettiğimiz bir sakramenttir.[194]

 

95. Kimler Vaftiz edilmelidir?

Görünen kilisenin dışındaki kimseler, Mesih'e iman ve itaatlerini itiraf edene dek vaftiz edilmemelidir;[195] ancak görünen kilisenin üyelerinin bebekleri vaftiz edilmelidir.[196]

 

96. Rab'bin Sofrası nedir?

Rab'bin Sofrası, Mesih'in buyruğuna uygun olarak ekmek ve şarabın verilip alınmasıyla, [Mesih’in] ölümünün gösterildiği; ve bunu almaya uygun kişilerin, bedensel ve fiziksel bir anlamda değil, imanla, O'nun bedeni ve kanına, ruhsal olarak beslenmeleri ve lütufta büyümeleri için bütün yararlarıyla ortak edildiği bir sakramenttir.[197]

 

97. Rab'bin Sofrası'nın uygun bir şekilde kabul edilmesi için istenilenler nelerdir?

Rab'bin Sofrası'nı uygun bir şekilde kabul edecek olanlardan, Rab'bin bedenini fark etmeleri için bilgilerinde,[198] O'ndan beslenmek için imanlarında,[199] tövbelerinde,[200] sevgilerinde[201] ve yeni itaatlerinde[202] kendilerini sınamaları istenilir; uygun olmayan bir şekilde [sofraya] gelenler yiyip içmekle kendi kendilerini mahkum ederler.[203]

 

98. Dua nedir?

Dua, arzularımızı O'nun isteğine uygun şeylerde,[204] Mesih'in adıyla[205] günahlarımızı itiraf ederek[206] ve O'nun merhametlerini şükranla kabul ederek[207] Tanrı'ya sunmaktır.[208]

 

99. Tanrı bize duada yol göstermek için hangi kuralı vermiştir?

Tanrı Sözü'nün tümü bize duada yol göstermekte yararlıdır;[209] ama Rab'bin Duası adı verilen, Mesih'in öğrencilerine öğrettiği özel bir yol gösterim dua biçimidir[210].

 

100. Rab'bin Duası'nın ilk sözleri bizlere neyi öğretir?

Rab'bin Duası'nın “Göklerdeki Babamız”[211] diyen ilk sözleri bizlere, tam kutsal saygı ve güvenle, bize yardım etme gücünü taşıyan ve bizlere yardım etmeye hazır olan[212] bir Baba’ya çocuklar olarak yaklaşmamızı ve diğer insanlarla birlikte ve diğer insanlar için[213] dua etmemizi öğretir.

 

101. İlk ricada ne için dua ediyoruz?

“Adın kutsal kılınsın”[214] diyen ilk ricada, Tanrı'nın bizlere ve diğer insanlara, kendisini bilmemizi sağladığı her şeyde[215] O'nu yüceltmemize yardım etmesi ve her şeyi kendi yüceliği için[216] yapması için dua ediyoruz.

 

102. İkinci ricada ne için dua ediyoruz?

“Egemenliğin gelsin”[217] diyen ikinci ricada, şeytanın egemenliğinin yok edilmesi,[218] lütuf egemenliğinin ilerlemesi,[219] kendimizin ve diğerlerinin Tanrı’nın Krallığına götürülmemiz ve bu krallığın içinde tutulmamız[220] ve yüceliğin krallığının gelişinin çabuklaşması için dua ediyoruz.[221]

 

103. Üçüncü ricada ne için dua ediyoruz?

“Gökte olduğu gibi, yeryüzünde de senin istediğin olsun”[222] diyen üçüncü ricada, Tanrı'nın bizleri gökteki melekler gibi,[223] lütfu aracılığıyla her şeyde O'nun isteğini bilmeye yeterli ve istekli kılması, itaat etmeye ve O’na boyun eğmeye güçlü ve istekli yapması için[224] dua ediyoruz.

 

104. Dördüncü ricada ne için dua ediyoruz?

“Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver”[225] diyen dördüncü ricada, Tanrı'nın karşılıksız armağanı olan bu yaşamın iyi şeylerinden yeterli miktarda alabilmemiz ve O'nun bereketlemeleriyle bunlardan zevk alabilmemiz için[226] dua ediyoruz.

 

105. Beşinci ricada ne için dua ediyoruz?

“Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi, sen de bizim suçlarımızı bağışla” [227] diyen beşinci ricada, O'nun lütfu aracılığıyla diğer insanları yürekten bağışlamamız için yardım edildiğinden, bunu istemeye cesaretimiz var olduğundan,[228] Tanrı'nın bütün günahlarımızı Mesih’in aracılığı uğruna karşılıksız olarak bağışlaması için[229] dua ediyoruz..

 

106. Altıncı ricada ne için dua ediyoruz?

“Ayartılmamıza izin verme, kötü olandan bizi kurtar” [230] diyen altıncı ricada, Tanrı'nın bizi günaha ayartılmadan korumasını[231] ya da ayartıldığımızda bizi destekleyip kurtarması için[232] dua ediyoruz.

 

107. Rab'bin Duası'nın son sözleri bize ne öğretir?

Rab'bin Duası'nın “Çünkü egemenlik, güç ve yücelik sonsuzlara dek senindir. Amin” [233] diyen son sözleri, cesaretimizi duada sadece Tanrı'dan almamızı[234] ve dualarımızda egemenliğin, gücün, yüceliğin O'na atfederek O'nu övmemizi öğretir.[235] Ve arzularımızın tanıklığı ve işitildiğimizin güvencesiyle “Amin” [236] deriz.

 [1] I.Korintliler 10:31, Romalılar 11:36

[2] Mezmur 73:25-28

[3] II.Timoteyus 3:16; Efesliler 2:20

[4] I.Yuhanna 1:3-4

[5] II.Timoteyus 1:13; 3:16

[6] Çıkış 3:14

[7] Mezmur 147:5

[8] Vahiy 4:28

[9] Vahiy 15:4

[10] Çıkış 34:6-7

[11] Eyüp 11:7-9

[12] Mezmur 90:2

[13] Yakup 1:17

[14] Yuhanna 4:24

[15] Tesniye 6:4, Yeremya 10:10

[16] I.Yuhanna 5:7, Matta 28:19

[17] Efesliler 1:4, 11, Romalılar 9:22-23

[18] Tekvin 1; İbraniler 11:3

[19] Tekvin 1:26-28, Koloseliler 3:10, Efesliler 4:24

[20] Mezmur 145:17

[21] Mezmur 104:24, İşaya 28:29

[22] İbraniler 1:3

[23] Mezmur 103:19

[24] Galatyalılar 3:12, Tekvin 2:17

[25] Tekvin 3:6-8,13, Vaiz 7:29

[26] I.Yuhanna 3:4

[27] Tekvin 3:6

[28] Tekvin 2:16-17, Romalılar 5:12, I.Korintliler 15:21-22

[29] Romalılar 5:12

[30] Romalılar 5:12, 19; 5:10-20, Efesliler 2:1-3, Yakup 1:14-15, Matta 15:19

[31] Tekvin 3:8, 10, 24

[32] Efesliler 2:2-3, Galatyalılar 3:10

[33] Yeremyanın Mersiyeleri 3:39, Romalılar 6:23, Matta 25:41, 46

[34] Efesliler 1:4

[35] Romalılar 3:20-22, Galatyalılar 3:21-22

[36] Yuhanna 1:14, Galatyalılar 4:4

[37] Romalılar 9:5, Luka 1:35

[38] I.Timoteyus 2:5-6

[39] İbraniler 2:14, 16; 10:5

[40] Matta 26:38

[41] Luka 1:27, 31, 35, 42, Galatyalılar 4:4

[42] İbraniler 4:15, 7:26

[43] Elçilerin İşleri 3:21-22, İbraniler 12:25, II.Korintliler 13:3, İbraniler 5:5-7; 7:25, Mezmur 2:6, İşaya 9:6-7, Matta 21:5, Mezmur 2:8-11

[44] Yuhanna 1:18, I.Pterus 1:10-12, Yuhanna 15:15; 20:31

[45] İbraniler 9:14, 28

[46] İbraniler 2:17

[47] İbraniler 7:24-25

[48] Elçilerin İşleri 15:4-16

[49] İşaya 32:22

[50] İşaya 32:1-2

[51] I.Korintliler 15:25, Mezmur 110

[52] Luka 2:7

[53] Galatyalılar 4:4

[54] İbraniler 12:2-3, İşaya 53:2-3

[55] Luka 22:44, Matta 27:46

[56] Filipililer 2:8

[57] I.Korintliler 15:3-4

[58] Elçilerin İşleri 2:24-27, 31

[59] I.Korintliler 15:4

[60] Markos 15:19

[61] Efesliler 1:20

[62] Elçilerin İşleri 1:11; 17:31

[63] Titus 3:5-6

[64] Yuhanna 1:11-12

[65] Efesliler 1:13-14, Yuhanna 37-39, Efesliler 2:8

[66] Efesliler 3:17, I.Korintliler 1:9

[67] II.Timoteyus 1:9, II.Selanikliler 2:13-14

[68] Elçilerin İşleri 2:37

[69] Elçilerin İşleri 26:18

[70] Hezekiel 36:26-27

[71] Yuhanna 6:44-45, Filipililer 2:13

[72] Romalılar 8:30

[73] Efesliler 1:5

[74] I.Korintliler 1:26, 30

[75] Romalılar 3:24-25; 4:6-8

[76] I.Korintliler 5:19, 21

[77] Romalılar 5:17-19

[78] Galatyalılar 2:16, Filipililer 3:9

[79] I.Yuhanna 3:1

[80] Yuhanna 1:12, Romalılar 8:17

[81] II.Selanikliler 2:13

[82] Efesliler 4:23-24

[83] Romalılar 6:4, 6; 8:1

[84] Romalılar 5:1-2

[85] Romalılar 14:17

[86] Süleymanın Meselleri 4:18

[87] I.Yuhanna 5:13, I.Petrus 1:5

[88] İbraniler 12:23

[89] II.Korintliler 5:1, 6, 8, Filipililer 1:23, Luka 23:43

[90] I.Selanikliler 4:14

[91] Eyüp 19:26-27

[92] İşaya 57:2

[93] I.Korintliler 15:43

[94] Matta 25:23; 10:32

[95] I.Selanikliler 4:17-18

[96] I.Yuhanna 3:2, I.Korintliler 13:12

[97] Mika 6:8, I.Samuel 15:22

[98] Romalılar 2:14-15; 10:5

[99] Tesniye 10:4, Matta 19:17

[100] Matta 22:37-40 [Markos 12:30]

[101] Çıkış 20:2

[102] Luka 1:74-75, I.Petrus 1:15-18

[103] Çıkış 20:3

[104] I.Tarihler 28:9, Tesniye 26:17

[105] Matta 4:10, Mezmur 29:2

[106] Romalılar 1:21

[107] Mezmur 81:10-11

[108] Mezmur 14:1

[109] Romalılar 1:25-26

[110] Hezekiel 8:5-6, Mezmur 46:20-21

[111] Çıkış 20:4-6

[112] Tesniye 32-46, Matta 28:20, Elçilerin İşleri 2:42

[113] Tesniye 4:15-19, Çıkış 32:5-8

[114] Tesniye 11:31-32

[115] Mezmur 95:2-3

[116] Mezmur 45:11

[117] Çıkış 34:13-14

[118] Çıkış 20:7

[119] Matta 6:9, Tesniye 25:58

[120] Mezmur 68:4

[121] Vahiy 15:3-4

[122] Malaki 1:11-14

[123] Mezmur 138:1-2

[124] Eyüp 26:24

[125] Malaki 1:6-7, 12; 2:2; 3:14

[126] I.Samuel 2:12, 17, 22, 29; 3:13, Tesniye 25:58-59

[127] Çıkış 20:8-11

[128] Tesniye 5:12-14

[129] Tekvin 2:2-3, I.Korintliler 16:2, Elçilerin İşleri 20:7

[130] Matta 12:1-31

[131] Çıkış 20:8, 10; 16:25-28

[132] Nehemya 13:15-19,

[133] Luka 4:16, Elçilerin İşleri 20:7, Mezmur 92, İşaya 66:23

[134] Çıkış 22:26, Amos 8:5, Malaki 1:13

[135] Elçilerin İşleri 20:7, 9

[136] Hezekile 23:38

[137] Yeremya 17:24-26, İşaya 58:13

[138] Çıkış 20:9

[139] Çıkış 20:11

[140] Çıkış 20:12

[141] Efesliler 5:21

[142] I.Petrus 2:17

[143] Romalılar 12:10

[144] Matta 15:4-6, Hezekiel 34:2-4, Romalılar 13:8

[145] Tesnitye 15:6, Efesliler 6:2-3

[146] Çıkış 20:13

[147] Efesliler 5:28-29

[148] I.Krallar 13:4

[149] Elçilerin İşleri 16:28, Tekvin 9:6

[150] Çıkış 20:14

[151] I.Korintliler 7:2-3, 5, 34, 36, Koloseliler 4:6, I.Petrus 3:2

[152] Matta 15:19; Matta 5:28

[153] Çıkış 20:15

[154] Tekvin 30:30, I.Timoteyus 5:8, Levililer 25:35, Tesniye 22:1-5, Çıkış 23:4-5, Tekvin 47:14, 20

[155] Süleymanın Meselleri 21:17; 23:20-21, Efeslilier 4:8

[156] Çıkış 20:16

[157] Zekeriya 8:16

[158] Süleymanın Meselleri 14:5, 25

[159] III.Yuhanna 12

[160] I.Samuel 17:28, Levililer 19:16, Mezmur 15:3

[161] Çıkış 20:17

[162] İbraniler 13:5, I.Timoteyus 6:6

[163] Eyüp 31:29, Romalılar 12:15, I.Korintliler 13:4-7

[164] I.Krallar 21:4, Ester 5:13, I.Korintliler 10:10

[165] Galatyalılar 5:26, Yakup 3:14, 16

[166] Romalılar 7:7-8; 13:9, Tesniye 5:21

[167] Vaiz 7:20, I.Yuhanna 1:8, 10, Galatyalılar 5:17

[168] Tekvin 6:5; 8:21 Romalılar 3:9-21; Yakup 3:2-13

[169] Hezekiel 8:6, 13, 15

[170] Efesliler 5:6, Galatyalılar 3:10, Yeremyanın Mersiyeleri 3:39, Matta 25:41

[171] Süleymanın Meselleri 2:1-5; 8:33-36, İşaya 55:3

[172] Elçilerin İşleri 20:21

[173] Yuhanna 1:12, İşaya 26:3-4, Filipililer 3:9, Galatyalılar 2:16

[174] İbraniler 10:39

[175] Elçilerin İşleri 11:18

[176] Elçilerin İşleri 2:37-38

[177] Yoel 2:12, Yeremya 3:22

[178] Yeremya 31:18-19, Hezekiel 36:31

[179] II.Korintliler 7:11

[180] Matta 28:19-20, Elçilerin İşleri 2:42, 46-47

[181] Nehemya 8:8, I.Korintliler 14:24-25, Elçilerin İşleri 26:18; Mezmur 19:8, Elçilerin İşleri 20:32, Romalılar 15:4, II.Timoteyus 3:15-17, Romalılar 10:13-17, Romalılar 1:16

[182] Süleymanın Meselleri 8:34,

[183] I.Petrus 2:1-2

[184] Mezmur 119:18

[185] İbraniler 4:2, II.Selanikliler 2:10

[186] Mezmur 119:11

[187] Luka 8:15, Yakup 1:25

[188] I.Petrus 3:21, Matta 3:11, I.Korintliler 3:6-7

[189] I.Korintliler 12:13

[190] Tekvin 17:7, 10, Çıkış 12, I. Korintliler 11:23, 26

[191] Matta 28:19

[192] Matta 26:26-28

[193] Matta 28:19

[194] Romalılar 6:4, Galatyalılar 3:27

[195] Elçilerin İşleri 8:36-38; 2:38

[196] Elçilerin İşleri 2:38-39, Tekvin 17:10, Koloseliler 2:11-12, I.Korintliler 7:14

[197] I.Korintliler 11:23-26

[198] I.Korintliler 11:28-29

[199] II.Korintliler 13:5

[200] I.Korintliler 11:31

[201] I.Korintliler 10:16-17

[202] I.Korintliler 5:7-8

[203] I.Korintliler 11:28-29

[204] I.Yuhanna 5:14

[205] Yuhanna 16:23

[206] Mezmur 32:5-6, Daniel 9:4

[207] Filipililer 4:6

[208] Mezmur 62:8

[209] I.Yuhanna 5:14

[210] Matta 6:9-13, Luka 11:2-4

[211] Matta 6:9

[212] Romalılar 8:15, Luka 11:13

[213] Elçilerin İşleri 12:5, I.Timoteyus 2:1-2

[214] Matta 6:9

[215] Mezmur 67:2-3

[216] Mezmur 83

[217] Matta 6:10

[218] Mezmur 68:1, 18

[219] Vahiy 12:10-11

[220] II.Selanikliler 3:1, Romalılar 10:1, Yuhanna 17:9, 20

[221] Vahiy 22:20

[222] Matta 6:10

[223] Mezmur 103:20-21

[224] Mezmur 67; 119:36, Matta 26:39, II.Samuel 15:25, Eyüp 1:21

[225] Matta 6:11

[226] Süleymanın Meselleri 30:8-9, Tekvin 28:23, I.Timoteyus 4:4-5

[227] Matta 6:12

[228] Luka 1:4, Matta 13:35

[229] Mezmur 51:1-2, 7, 9, Daniel 9:17-19

[230] Matta 6:13

[231] Matta 26:41

[232] II.Korintliler 12:7-8

[233] Matta 6:13

[234] Daniel 9:4, 7-9, 16-19

[235] I.Tarihler 29:10-13

[236] I.Korintliler 14:16, Vahiy 22:20-21