I./ 1:1-4

“Tanrı'nın ve Rab İsa Mesih'in uşağı[1] Yakup[2], her yere dağılmış olan on iki soyu selamlar. Kardeşlerim, çeşitli denenmelerle karşılaştığınızda kendinizi çok sevinçli sayasınız. Biliyorsunuz ki, imanınızın sınanması katlanış oluşturur. Bu katlanış yetkin sonucunu göstersin. Öyle ki hem yetkin olasınız hem de bütünlüğe eresiniz. Hiçbir konuda eksiğiniz kalmasın.”

 

denenmeler:

Matta 5:11 «Bana olan bağlılığınızdan ötürü insanlar size sövüp zulmettikleri, yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size!

12 Sevinin, sevinçle coşun! Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür. Sizden önce yaşamış olan peygamberlere de böyle zulmettiler.

I.Petrus 1:6  Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız. 

Tesniye 8:16 Atalarınızın bilmediği man ile sizi çölde doyurdu. Sizi sıkıntıya soktu, sınadı. Öyle ki, sonunda üzerinize iyilik gelsin.

 

II./ 1:5-11

“Sizlerden birinin bilgeliği eksikse, kınamaksızın, İçtenlikle herkese veren Tanrı'dan istesin ve kendisine verilecektir. Ama hiçbir kuşkuya düşmeden, imanla istesin. Çünkü kuşkuya düşen kişi, rüzgârın çalkaladığı ve sağa sola savurduğu denizin kabarmasına benzer. Böyle bir durumda bulunan insan Rab'den bir şey alacağım düşüncesine kapılmasın. Dengesiz insan tuttuğu yolların tümünde kararsız[3] olan kişidir.Alt düzeyden olan kardeş yükseltilmesiyle övünsün;varlıklı olan ise alt düzeye indirilmesiyle. Çünkü ‘otun çiçeği gibi’ geçip gidecektir o. Çevreyi yakarak yükselen güneş ‘otu kurutur', onun ‘çiçeği yere düşer’, dış görünüşünün güzelliği de kaybolur. Tıpkı bunun gibi, varlıklı kişi de kendi uğraşları ortasında solup gidecektir.”

 

İçtenlikle Tanrı'dan istemek:

I.Krallar 3: 9 Bu yüzden bana öyle sezgi dolu bir yürek ver ki, iyi ile kötüyü ayırt edip halkını yönetebileyim. Başka türlü senin bu büyük halkını kim yönetebilir!" 10 Süleyman'ın bu isteği Rab'bi hoşnut etti.

Süleymanın Meselleri 2: 3 Evet, aklı çağırır,

Ona gönülden seslenirsen,

4 Gümüş ararcasına onu ararsan,

Onu ararsan define arar gibi,

5 RAB korkusunu anlar

Ve Tanrı'yı yakından tanırsın.

6 Çünkü bilgeliğin kaynağı RAB'dir.

O'nun ağzından bilgi ve anlayış çıkar.

Matta 7: 7 Dileyin, size verilecek; arayın, bulacaksınız; kapıyı çalın, size açılacaktır.

 

kuşku:

Markos 11: 23 Size doğrusunu söyleyeyim, kim şu dağa, `Kalk, denize atıl!' der ve yüreğinde kuşku duymadan dediğinin olacağına inanırsa, dileği yerine gelecektir. 24 Bunun için size diyorum ki, duayla dilediğiniz her şeyi daha şimdiden almış olduğunuza inanın, dileğiniz yerine gelecektir.

 

otun çiçeği gibi:

Mezmur 102: 4 Yüreğim kırgın yemiş ot gibi kurudu,

Ekmek yemeyi bile unuttum.

5 Bir deri bir kemiğe döndüm

Acı acı inlemekten.

6 Issız yerlerdeki baykuşu andırıyorum,

Viranelerdeki kukumav kuşu gibiyim.

7 Gözüme uyku girmiyor,

Damda garip bir kuş gibiyim.

8 Düşmanlarım bütün gün bana hakaret ediyor,

Bana dil uzatanlar adımı lanet için kullanıyor.

9-10 Kızıp öfkelendiğin için

Külü ekmek gibi yiyor,

İçeceğime gözyaşı katıyorum.

Beni kaldırıp bir yana attın.

11 Günlerim akşam uzayan gölge gibi yitmekte,

Ot gibi sararmaktayım.

I.Petrus 1:24-25 Nitekim,«İnsan soyu bir ota benzer.Tüm yüceliği de kır çiçeği gibidir. Ot kurur, çiçeği düşer. Ama Rab'bin sözü sonsuza dek kalıcıdır.»İşte size müjdelenmiş olan söz budur.

I.Korintliler 7:31: … dünyanın şimdiki hali geçicidir.

 

güzelliği de kaybolur

İşaya 40: 6 Ses, "İlan et" diyor.

"Neyi ilan edeyim?" diye soruyorum.

"İnsan soyu ot gibidir,

Bütün vefası kır çiçeği gibidir.

7 RAB'bin soluğu esince üzerlerine,

Ot kurur, çiçek solar.

Gerçekten de halk ot gibidir.

8 Ot kurur, çiçek solar,

Ama Tanrımız'ın sözü sonsuza dek durur.

 

III./ 1:12-18

“Denenmeye ‘katlanan adam mutludur’. Çünkü onaylandığında, Tanrı’nın kendisini sevenlere[4] vaat ettiği yaşam tacını alacaktır. Denenen kişi kim olursa olsun, “Ben Tanrı tarafından deneniyorum” demesin. Çünkü Tanrı kötü şeylerle denenmez. Kendisi de hiç kimseyi denemez. Ne var ki, herkes kendi tutkusunun ayartması ve kandırması sonucu denenmeye uğrar. Bunun ardından da tutku gebe kalır ve günahı oluşturur. Günahın olgunlaşması ise ölümü doğurur. Sevgili kardeşlerim, yanılmayın. Her yararlı bağış ve yetkin armağan yücelerdendir ve göksel Işıklar Babası’ndan gelir. O’nda ne değişme var, ne de gölge salan dönüş. Kendi isteği uyarınca, gerçek sözünün etkisiyle bizlere doğuş sağladı ve yaratıkları arasında ilk-ürün özelliğini taşımamızı amaçladı.”

 

yaşam tacı

I.Korintliler 9: 25 Yarışa katılanların hepsi kendilerini her yönden denetlerler. Böyleleri bunu çürüyecek bir defne tacı kazanmak için yaparlar, biz ise hiç çürümeyecek bir taç için yaparız.

 

tutku gebe kalır

Mezmur 7: 14 İşte kötü insan fesat sancıları çekiyor,

Kötülüğe gebe kalmış,

Yalan doğuruyor.

Eyüp 15: 35 Fesada gebe kalıp kötülük doğururlar,

İçleri yalan doludur.

 

günahın olgunlaşması

Romalılar 6: 23 Çünkü günahın ücreti ölüm, Tanrı'nın armağanı ise Rabbimiz Mesih İsa'da sonsuz yaşamdır.

 

yanılmayın

I.Korintliler 6:9-10 Günahkârların, Tanrı'nın Egemenliğini miras almayacağını bilmez misiniz? Aldanmayın! Ne cinsel ahlaksızlık yapanlar, ne puta tapanlar, ne zina edenler, ne cinsel sapıklar, ne eşcinseller, ne hırsızlar, ne açgözlüler, ne ayyaşlar, ne sövücüler, ne de soyguncular Tanrı'nın Egemenliğini miras alacaklardır.

 

yücelerdendir

Yuhanna 3:27 Yahya şöyle cevap verdi: «İnsan, kendisine gökten verilmedikçe hiçbir şey alamaz.

 

değişme

Sayılar 23: 19 Tanrı insan değil ki,

Yalan söylesin;

İnsan soyundan değil ki,

Düşüncesini değiştirsin.

O söyler de yapmaz mı?

Söz verir de yerine getirmez mi?

Malaki 3: 6 "Ben RAB'bim, değişmem. Siz bunun için yok olmadınız, ey Yakup soyu!

 

Kendi isteği uyarınca, gerçek sözünün etkisiyle bizlere doğuş sağladı

Yuhanna 1: 13 Onlar ne kandan, ne bedenin isteğinden, ne de insanın isteğinden doğdular; tersine, Tanrı'dan doğdular.

 

ilk-ürün

Efesliler 1:12 Öyle ki, Mesih'e ilk ümit bağlamış olan bizler, O'nun yüceliğinin övülmesi için yaşayalım.

Vahiy 14:4 Kendilerini kadınlarla lekelememiş olanlar bunlardır. Pak kişilerdir. Kuzu nereye giderse O'nun ardından giderler. Tanrı'ya ve Kuzu'ya ait olacakların ilk bölümü olmak üzere insanlar arasından satın alınmışlardır.

 

IV./ 1:19-27

 “Sevgili kardeşlerim, şunu bilmelisiniz: Her insan işitmekte ivedi, öte yandan konuşmakta ve kızgınlıkta ağır davransın. Çünkü insanın kızgınlığı Tanrı doğruluğunu oluşturmaz. Bu nedenle, her tür iğrençliği ve giderek artan kötülüğü üzerinizden atın. İçinizde etkili bulunan ve canlarınızı kurtarmak için yeterli güçte olan tanrısal sözü yumuşak huylulukla kabul edin. Tanrısal sözün uygulayıcıları olun; kendi kendini aldatan kupkuru dinleyicileri olmayın. Çünkü bir kimse tanrısal sözün uygulayıcısı değil de sadece dinleyicisi ise, aynada doğal yüzüne bakan adam gibidir. Kendi yüzüne baktıktan sonra gider, sonra da görünüşünün nasıl olduğunu unutuverir. Oysa özgürlüğün yetkin yasasına[5] yaklaşıp onda sürekli kalan kişi, dinlediğini unutuveren birisi değil, tam tersine, gerekli işi uygulayandır. Bu insan kendi işinde mutluluk bulur.[6] İnancım var diye düşünüp de, diline gem vuracak yerde kendi yüreğini aldatan kişinin inancı boştur. Göksel Tanrı'nın ve Baba'nın önünde pak ve lekesiz inanç şudur: Yetimleri, dulları acılarında görmeye gitmek; öte yandan kendisini dünyasal bozukluktan saklamak.”

 

konuşmakta

Süleymanın Meselleri 10:19 Çok konuşanın günahı eksik olmaz,

Sağduyulu kişiyse dilini tutar.

 

kötülüğü üzerinizden atın

Efesliler 4:22-23 Buna göre, önceki yaşayışınıza ait olup aldatıcı tutkularla yozlaşan eski yaradılışı üzerinizden sıyırıp atın. Düşüncede ve ruhta yenilenin.

 

İçinizde etkili

Efesliler 1:13 Gerçeğin ilanını, kurtuluşunuzun müjdesini duyup O'na iman ettiğinizde, siz de vaat edilen Kutsal Ruh'la O'nda mühürlendiniz.

 

diline gem vuracak

Mezmur 34: 11 Gelin, ey çocuklar, dinleyin beni:

Size RAB korkusunu öğreteyim.

12 Kim yaşamı seviyorsa,

İyi günler görmek istiyorsa,

13 Dilini kötülükten,

Dudaklarını yalandan sakınsın.

I.Petrus 3:10 Şöyle ki, «Yaşamdan zevk almak ve iyi günler görmek isteyen, dilini kötülükten, dudaklarını hileli sözlerden uzak tutsun.

 

V./ 2:1-7

 “Kardeşlerim, yüce Rab’bimiz İsa Mesih’e ilişkin imanı, adam kayırıcılığıyla bağdaştırma oyununa gelmeyin. Örneğin, toplantınıza parmaklarında altın yüzük, üstünde parlak giysilerle birisi gelir. Öte yandan üstünde eski püskü giysilerle bir başkası gelir. Giyimi kuşamı yerinde olana özel önem vererek, “Şurada, şu güzel yerde otur” derseniz, buna karşı yoksula, “Sen orada otur” ya da, “Yerde ayağımın dibinde otur” derseniz, yüreğinizde ayrım gözeterek kötü düşünceli yargılayıcılar durumuna düşmez misiniz? Kulak verin, sevgili kardeşlerim: Tanrı kendisini sevenler için vaat ettiği hükümranlığa, dünyanın gözünde yoksul olanları seçmedi mi? Onları iman zenginliğine ve hükümranlığın mirasçıları olmaya seçmedi mi? Elbette! Ama sizler yoksulu aşağıladınız. Oysa üzerinize egemen güç kesilenler varlıklı olanlar değil midir? Sizleri yargıçların önüne sürükleyenler de bunlar değil midir? Sizler o yüce Ad'la tanınmaktasınız; bu Ad'a sövenler de bunlar değil midir?”

 

yüce Rab’bimiz

I.Korintliler 2:7-8 Biz, Tanrı'nın gizli, saklı kalmış bilgeliğinden söz ediyoruz. Tanrı'nın, zamanın başlangıcından önce bizim yüceliğimiz için belirlediği bu bilgeliği bu çağın önderlerinden hiçbiri anlamadı. Anlasalardı, yüce Rab'bi çarmıha germezlerdi.

 

adam kayırıcılığıyla

Levililer 19:15 "Yargılarken haksızlık yapmayacaksın. Yoksula ayrıcalık göstermeyecek, güçlüyü kayırmayacaksın. Komşunu adil biçimde yargılayacaksın.

 

kötü düşünceli yargılayıcılar

Yuhanna 7:24 Dış görünüşe göre yargılamayın, yargınız adil olsun.

 

dünyanın gözünde yoksul

Luka 12:16 İsa onlara şu benzetmeyi anlattı: «Zengin bir adamın toprakları bol ürün vermiş. 17 Adam kendi kendine, `Ne yapmalıyım? Ürünlerimi koyacak yerim yok' diye düşünmüş. 18 Sonra, `Şöyle yapacağım' demiş. `Ambarlarımı yıkıp daha büyüklerini yapacağım, bütün tahıllarımı ve mallarımı oraya yığacağım. 19 Ve kendime, ey canım, yıllarca yetecek kadar birikmiş bol malın var. Rahatına bak, ye, iç, yaşamın tadını çıkar diyeceğim.' 20 «Ama Tanrı ona, `Behey akılsız!' demiş. `Bu gece canın senden istenecek. Hazırladığın bu şeyler kime kalacak?' 21 «Kendisi için servet biriktiren, ama Tanrı katında zengin olmayan kişinin sonu böyle olur.»

 

yoksul olanları seçmedi mi

I.Korintliler 1:26 Kardeşlerim, aldığınız çağrıyı düşünün. Birçoğunuz insan ölçülerine göre bilge, güçlü ya da soylu kişiler değildiniz. 27 Ama Tanrı, bilgeleri utandırmak için dünyanın saçma saydıklarını, güçlüleri utandırmak için de dünyanın zayıf saydıklarını seçti. 28 Tanrı, dünyanın önemli gördüklerini hiçe indirmek için, dünyanın önemsiz, soysuz ve değersiz gördüklerini seçti.

 

yoksulu aşağıladınız

I.Korintliler 11:22 Yiyip içmek için evleriniz yok mu? Tanrı'nın topluluğunu hor görüp yiyecek bir şeyi olmayanları utandırmak mı istiyorsunuz? Size ne diyeyim? Sizi öveyim mi? Bu konuda övemem!

 

VI./ 2:8-13

“Kutsal Yazı’daki egemen yasayı yerine getirirseniz iyi edersiniz: İnsan kardeşini kendin gibi seveceksin.’[7] Ama adam kayırıyorsanız günah işliyorsunuz. Suç işleyen kişiler olarak ruhsal yasa tarafından suçlu çıkarılmaktasınız.[8] çünkü bir kimse ruhsal yasanın tümünü uygulayıp da tek konuda sendelerse, bütününe karşı suçlu olur. çünkü, Zina etmeyeceksin’[9] diyen, bunun yanı sıra, Adam öldürmeyeceksin’[10] demiştir. Öyle ki, zina etmez ama adam öldürürsen, ruhsal yasayı çiğneyen biri oldun demektir. özgürlük yasası[11] uyarınca yargılanacak kişiler olarak konuşun, buna göre davranın. Acıma göstermeyenlere karşı tanrısal yargılama da acıma bilmeyecek. Ama yargılama karşısında acıma üstün çıkar.

 

bütün yasaya karşı suçlu

Galatyalılar 3:10 Yasa'nın gereklerini yapmış olmaya güvenenlerin hepsi lanet altındadır. Çünkü şöyle yazılmıştır: «Yasa kitabında yazılı olan her şeyi sürekli yerine getirmeyen her insan lanetlidir.»

Tesniye 27: 26 "'Bu Yasa'nın sözlerine uymayan ve onları onaylamayana lanet olsun!' "Bütün halk, 'Amin!' diyecek."

Matta 5: 19 Bu nedenle, bu buyrukların en küçüğünden birini kim çiğner ve

başkalarına öyle öğretirse, Göklerin Egemenliği'nde en küçük sayılacak. Ama

bu buyrukları kim yerine getirir ve başkalarına öğretirse, Göklerin

Egemenliği'nde büyük sayılacak.

 

yargılama karşısında acıma

Matta 5:7 Ne mutlu merhametli olanlara! Onlar merhamet bulacaklar.

Matta 18:32 «Bunun üzerine efendisi köleyi yanına çağırmış. `Ey kötü köle!' demiş. `Bana yalvardığın için bütün borcunu bağışladım. 33 Benim sana acıdığım gibi, senin de köle arkadaşına acıman gerekmez miydi?' 34 Bu öfkeyle efendisi, tüm borcunu ödeyinceye dek onu işkencecilere teslim etmiş.35 «Eğer her biriniz kardeşini yürekten bağışlamazsa, göksel Babam da size öyle davranacaktır.»

 

VII./ 2:14-26

“Kardeşlerim, birisi, “Benim imanım var” deyip de sözünü işleriyle[12] kanıtlamazsa bu neye yarar? Bu tür iman onu kurtarabilir mi? Eğer bir kardeş ya da kız kardeş çıplaksa, o gün için gerekli yiyecekten[13] yoksunsa, bu kişilere sizlerden biri, “Esenlikle gidin; ısınmanız, doyurulmanız için her ne gerekiyorsa size bol bol sağlansın” dese, ama bu arada onlara beden için gereken yardımı sunmasa, bu neye yarar? İman konusuna şöyle bakılır: Yapılan işlerle kanıtlanmayan iman kendi başına ölüdür. Birisi çıkıp şöyle diyebilir: “Senin imanın varsa, benim de işlerim[14] var!” Verilecek yanıt şudur: “İşlerle kanıtlanmayan o imanı sen bana göster; ben de sana işlerimle[15] kanıtlanan imanı göstereceğim.” Sen Tanrı'nın birliğine inanıyor musun?[16] Çok iyi ediyorsun. Buna cinler de inanıyorlar, hem de titriyorlar. Bilmek ister misin, ey boş insan? Yapılan işlerle kanıtlanmayan iman yararsızdır.[17] Atamız İbrahim, ‘oğlu İshak’ı sunak üstünde sunmakla’[18] yapılan işler sonucunda doğrulukla donatılmadı mı? Onda imanın, yaptığı işlerle bir arada işlediğini[19] görüyorsunuz. Böylece iman, yapılan işler[20] sonucunda yetkinlik buldu. Bu gelişmede Kutsal Yazı’daki şu söz yerine geldi: ‘İbrahim Tanrı'ya iman etti ve bu ona doğruluk[21] sayıldı.’ Ve İbrahim'e 'Tanrı'nın dostu'[22] dendi. İnsanın yalnız iman sonucunda değil, yapılan işler sonucunda doğrulukla donatıldığını görüyorsunuz. Aynı durumda genel kadın Rahap da, soruşturucuları kabul edip onları bambaşka bir yoldan göndermekle,[23] yapılan işler sonucunda doğrulukla donatılmadı mı? Ruhsuz beden ölü olduğu gibi, yapılan işlerle desteklenmeyen iman da ölüdür.”

 

gereken yardımı sunmasa

I.Yuhanna 3:17 Eğer bir kimse dünya malına sahip olur da kardeşini ihtiyaç içinde görüp şefkatini ondan esirgerse, o kimsede Tanrı'nın sevgisi nasıl yaşar? 18 Yavrularım, sözle ve dille değil, eylemle ve içtenlikle sevelim.

 

cinler de inanıyorlar

Matta 8:9 Ben de buyruk altında bir adamım, benim de buyruğumda askerlerim var. Birine, `Git' derim, gider; bir diğerine, `Gel' derim, gelir; köleme, `Şunu yap' derim, yapar.»

Luka 4:33-34 Havrada cine tutsak, içinde kötü ruh olan bir adam vardı. Adam yüksek sesle, «Ey Nasıralı İsa, bırak bizi! Bizden ne istiyorsun?» diye bağırdı. «Bizi mahvetmeye mi geldin? Senin kim olduğunu biliyorum, Tanrı'nın Kutsalısın sen!»

 

Tanrı'nın dostu

II.Tarihler 20: 7 Ey Tanrımız, bu ülkede yaşayanları halkın İsrail'in önünden kovan ve ülkeyi sonsuza dek dostun İbrahim'in soyuna veren sen değil misin?

İşaya 41: 8 Ama sen, ey kulum İsrail,

Seçtiğim Yakup soyu,

Dostum İbrahim'in torunları!

9 Sizleri dünyanın dört bucağından topladım,

En uzak yerlerden çağırdım.

Dedim ki: 'Sen kulumsun, seni seçtim,

Seni reddetmedim.'

10 Korkma, çünkü ben seninleyim,

Yılma, çünkü Tanrın benim.

Seni güçlendireceğim, evet, sana yardım edeceğim;

Doğruluğu sağlayan sağ elimle sana destek olacağım.

 

VIII./ 3:1-12

“Kardeşlerim, daha büyük bir yargıya uğrayacağımızı bilerek, çoklarınız öğreticiymiş gibi davranmayın. Hepimiz de suç üstüne suç işliyoruz.[24] Ağzının sözüyle suça düşmeyen kişi[25] tüm bedenine gem vurabilendir. Yetkin kişi odur.[26] İsteğimize göre davransınlar diye atların ağızlarına gem vururuz. Böylece onların tüm bedenini yönlendiririz.[27] Bir de gemileri göz önüne getirin. O denli büyük olmalarına ve sert rüzgârların etkisiyle sürüklenmelerine karşın, dümencinin gönlü nereyi isterse küçücük bir dümenle oraya yöneltilirler. Dil de tıpkı böyledir. Bedenin küçücük bir parçası olmasına karşın çok büyük işlerle övünür.[28] Bakın! Küçücük bir kıvılcım koca bir ormanı tutuşturmaya yetmez mi? Dil de bir ateştir.[29] Tüm bedeni lekeleyen ve cehennemden aldığı kıvılcımlarla doğanın çemberini alevlere boğan kötülük evrenidir.[30] Beden parçalarımız arasında dildir böyle davranan. Tüm yabanıl hayvanlar, kuşlar, sürüngenler ve denizdeki yaratıklar denetim altına alınabilir. Nitekim insanlarca denetim altına alınabilmişlerdir. Ama dili denetleyebilecek insan yoktur. Öldürücü zehirle[31] dolu, uslanmak bilmez kötülük kaynağıdır dil. Rab'bi ve Baba'yı dille kutsadığımız gibi, yine aynı dille 'Tanrı benzerliğinde[32]' yaratılmış insanı lanetleriz. Kutsama ve lanetleme aynı ağızdan çıkar. Kardeşlerim, bu böyle olmamalı. Bir pınarın aynı gözünden hem tatlı, hem de acı su akar mı? Kardeşlerim, incir ağacı zeytin, ya da üzüm asması incir[33] verebilir mi? Tıpkı bunun gibi, tuzlu pınar da tatlı su veremez.

 

üzüm asması incir verebilir mi

Matta 7:16 Onları meyvelerinden tanıyacaksınız. Dikenli bitkilerden üzüm, devedikenlerinden incir toplanabilir mi?

 

IX./ 3:13-18

 “Aranızda bilge ve akıllı olan kimdir? Bilgeliğe özgü Yumuşak huylulukla iyi yaşayıştan oluşan işlerini göstersin.[34] Ama yüreğinizde kıskançlık[35] ve sürtüşme zehiri varsa, sakın övünmeyin ve gerçeğe karşı yalancılığa düşmeyin. Böylesi bilgelik yukarıdan kaynaklanmaz. Tam tersine, yersel, cansal, şeytansaldır.[36] Çünkü her nerede kıskançlık ve sürtüşme varsa, orada kargaşa ve her tür kötülük egemendir. Yukarıdan gelen bilgelik ise her şeyden önce kusursuzdur; ondan sonra barışçıdır, iyi yüreklidir, uysaldır, acımayla ve yararlı ürünlerle doludur. Kararsızlıktan ve ikiyüzlülükten arınmıştır. Doğruluk ürünü barışçılar tarafından barış ortamında ekilir.”

 

Yukarıdan gelen bilgelik

I.Korintliler 2:6 Gerçi olgun olanlar arasında bilgece sözler söylüyoruz; ama bu bilgelik ne şimdiki çağın, ne de bu çağın gelip geçici önderlerinin bilgeliğidir.

 

iyi yüreklidir, uysaldır, acımayla

Luka 6:41 «Sen neden kardeşinin gözündeki çöpü görürsün de kendi gözündeki merteği farketmezsin? 42 Kendi gözündeki merteği görmezken, nasıl olur da kardeşine, `Kardeş, izin ver de gözündeki çöpü çıkarayım' dersin? Seni ikiyüzlü! Önce kendi gözündeki merteği çıkar, o zaman kardeşinin gözündeki çöpü çıkarmak için daha iyi görürsün. 43 «İyi ağaç kötü meyve vermez. Kötü ağaç da iyi meyve vermez.

 

X./ 4:1-10

“Aranızdaki savaşlar, çatışmalar[37] nedir? Neredendir? Bunlar içinizde, bedeninizin parçalarında silaha sarılan kendi tutkularınızdan doğmuyor mu? Elde etmeyi istersiniz ama isteğinize ulaşamazsınız. Adam öldürürsünüz, kıskançlık beslersiniz, buna karşın başarı sağlayamazsınız. Çatışırsınız, savaşırsınız, yine de aradığınızı bulamazsınız. Çünkü Tanrı'dan istemiyorsunuz. İsteyince alamıyorsunuz, çünkü istemenizin amacı[38] kötüdür. Tutkularınıza harcamak isteğindesiniz. Tanrısaymazlar! Dünya ile dostluğun Tanrı'ya düşmanlık olduğunu bilmez misiniz? Bu durumda dünya[39] ile dost olmak isteyen kişi kendini Tanrı'nın düşmanı eder. Yoksa Kutsal Kitap'ta şu sözün boş yere yazıldığını mı sanıyorsunuz? O bizde konut kuran ruha kıskançlıkla özlem çeker. 'Kayra vermesi' de bollukladır. Bu nedenle Kutsal Yazı'da şöyle deniyor: "Tanrı büyüklenenlere karşı çıkar, alçakgönüllülere ise kayra sağlar." Bunun için, Tanrı'ya bağımlı olun. Öte yandan iblise direnin, o sizden kaçacaktır. Tanrı'ya yaklaşın, O size yaklaşacaktır.[40] Ellerinizi temizleyin, ey günahlılar! Yüreklerinizi suçtan arıtın, ey dengesizler![41] Dertlenin, yas tutun, ağlayın. Gülüşünüz[42] yasa dönüşsün, sevinciniz de kaygıya. Rab'bin önünde alçalın, O sizleri yükseltecektir.”

 

kendi tutkularınız

Romalılar 7:23 Ama bedenimin üyelerinde başka bir yasa görüyorum. Bu da aklımın onayladığı yasaya karşı savaşıyor ve beni bedenimin üyelerindeki günah yasasına tutsak ediyor.

 

Elde etmeyi istersiniz

Mezmur 18: 40 Düşmanlarımı kaçmak zorunda bıraktın,

Benden nefret edenleri yok ettim.

41 Feryat ettiler, ama kurtaran çıkmadı;

RAB'bi çağırdılar, ama O yanıt vermedi.

 

dünya ile dost

I.Yuhanna 2:15 Dünyayı ve dünyaya ait şeyleri sevmeyin. Dünyayı sevenin Baba'ya sevgisi yoktur.

 

Tanrı'nın düşmanı

Yuhanna 15:19 Dünyadan olsaydınız, dünya kendisine ait olanı severdi. Ne var ki, dünyanın değilsiniz; ben sizi dünyadan seçtim. Bunun için dünya sizden nefret ediyor.

 

alçakgönüllülere

Süleymanın Meselleri 3:34 RAB alaycılarla alay eder,

Ama alçakgönüllülere lütfeder.

Mezmur 138: 6 RAB yüksekse de,

Alçakgönüllüleri gözetir,

Küstahları uzaktan tanır.

Matta 23: 12 Kendini yücelten alçaltılacak, kendini alçaltan yüceltilecektir.

 

iblise direnin

Efesliler 4:26 Öfkelenin, ama günah işlemeyin. Öfkenizin üzerine güneş batmasın. 27 İblis'e de fırsat vermeyin.

I.Petrus 5:8 Ayık ve uyanık olun. Düşmanınız İblis, yutacak birini arayarak kükreyen aslan gibi dolaşıyor. 9 Dünyanın her yerindeki kardeşlerinizin aynı acıları çektiğini bilerek imanda sarsılmadan İblis'e karşı direnin.

 

Ellerinizi temizleyin

İşaya 1: 14 Yeni Ay törenlerinizden, bayramlarınızdan nefret ediyorum.

Bunlar bana yük oldu,

Onları taşımaktan yoruldum.

15 "Ellerinizi açıp bana yakardığınızda

Gözlerimi sizden kaçıracağım.

Ne kadar çok dua ederseniz edin dinlemeyeceğim.

Elleriniz kan dolu.

16 Yıkanıp temizlenin,

Kötülük yaptığınızı gözüm görmesin,

Kötülük etmekten vazgeçin.

17 İyilik etmeyi öğrenin,

Adaleti gözetin, zorbayı yola getirin,

Öksüzün hakkını verin,

Dul kadını savunun."

 

XI./ 4:11-17; 5:1-6

Birbirinizi yermeyin, kardeşlerim.[43] Kardeşini yeren ya da yargılayan,[44] gerçekte ruhsal yasayı yermekte, ruhsal yasayı yargılamaktadır. Eğer sen ruhsal yasayı yargılıyorsan ruhsal yasanın uygulayıcısı değilsin;[45] tam tersine, yargıcısın. Yasa Koyucu ve Yargıç tektir. Kurtarmaya ve mahvetmeye yeterli olan O'dur. Ama insan kardeşini yargılayan sen kim oluyorsun?[46] Gelin, şimdi bol keseden konuşanlar: “Bugün ya da yarın şu kente gideceğiz, orada bir yıl geçireceğiz, alışverişle uğraşacağız, para kazanacağız” diyenler![47] Oysa yarına ilişkin bilginiz yok. Yaşamınız nedir ki? Çünkü bir süre görünen, az sonra görünmez olan buharsınız. Bu durumda şöyle konuşmanız gerekmez mi? “Rab isterse[48] yaşayacağız; şu işi, bu işi yapacağız.” Ama siz şimdiki durumunuzla, gösterişinizle övünüyorsunuz. Bu tür övüncün tümü kötüdür. Bu nedenle iyi olanı bilip de yapmamak günahtır.

 

Gelin, varlıklı kişiler![49] Şu anda üzerinize gelmekte olan dertler için hüngür hüngür ağlayın. Varlığınız çürüdü, giysileriniz güve yeniği oldu. Altınınız, gümüşünüz pas tuttu. Onların pası size karşı tanıklıkta bulunacak ve etinizi ateş gibi yiyecek. Çağın sonunu belgeleyen şu günlerde[50] varlık topladınız. Bakın, tarlalarınızdan ürün devşiren emekçilerden[51] ustalıkla alıkoyduğunuz emek karşılığı bağırıyor. Biçicilerin çığlığı[52] 'Ordular Rab’binin[53] kulaklarına ulaştı. Şu dünyada yaşamın tadını çıkardınız ve zevke eğlenceye daldınız. 'Kesim gününe' hazırlanıyormuş gibi yüreklerinizi semirttiniz.[54] Doğru kişiyi[55] suçlu çıkardınız, sonra da öldürdünüz. O size hiçbir direniş göstermiyor.

 

Kurtarmaya ve mahvetmeye

Matta 10:28 Bedeni öldüren, ama canı öldürmeye gücü yetmeyenlerden korkmayın. Hem canı hem de bedeni cehennemde mahvedecek güçte olan Tanrı'dan korkun.

 

buharsınız

Mezmur 102:3 Çünkü günlerim duman gibi yok oluyor,

Kemiklerim ateş gibi yanıyor.

Eyüp 7: 7 Ey Tanrı, yaşamımın bir soluk olduğunu anımsa,

Gözüm bir daha mutluluk yüzü görmeyecek.

 

övüncün tümü kötüdür

I.Korintliler 5:6 Övünmeniz doğru değildir. Azıcık bir mayanın bütün hamuru kabarttığını bilmez misiniz?

 

bilip de yapmamak günahtır

Luka 12:47 «Efendisinin isteğini bilip de hazırlık yapmayan, onun isteğini yerine getirmeyen köle çok dayak yiyecek.

Yuhanna 9:41 İsa, «Kör olsaydınız günahınız olmazdı» dedi, «ama şimdi, `Görüyoruz' dediğiniz için günahınız duruyor.

 

Varlığınız çürüdü

Eyüp 13: 28 "Oysa insan telef olmuş, çürük bir şey,

Güve yemiş giysi gibidir.

Matta 6:19 «Yeryüzünde kendinize hazineler biriktirmeyin. Burada güve ve pas onları yiyip bitirir, hırsızlar da girip çalarlar. 20 Bunun yerine kendinize gökte hazineler biriktirin. Orada ne güve ne pas onları yiyip bitirir, ne de hırsızlar girip çalar.

 

Kesim gününe

Yeremya 12: 2 Onları sen diktin, kök saldılar,

Büyüyüp ürün verdiler.

Adın ağızlarından düşmüyor,

Yürekleriyse senden uzak.

3 Beni tanırsın, ya RAB,

Beni görür, yüreğimin seninle olduğunu bilirsin.

Kasaplık koyun gibi ayır onları,

Kesim gününe hazırla!

Yeremya 25: 34 Haykırın, ey çobanlar,

Acı acı bağırın!

Toprakta yuvarlanın, ey sürü başları!

Çünkü boğazlanma zamanınız doldu,

Değerli bir kap gibi düşüp parçalanacaksınız.

 

XII./ 5:7-12

“Bu nedenle, kardeşlerim, Rab'bin gelişine dek sabredin. Bakın çiftçiye. Toprağın değerli ürününü bekler. 'Önceki ve sonraki yağmur'[56] onun üzerine düşünceye, ürünü elde edinceye dek sabretmesini bilir. Siz de sabredin. Yüreklerinizi pekiştirin, çünkü Rab'bin gelişi yakındır. Kardeşlerim, birbirinize karşı söylenmeyin[57] ki, yargılanmayasınız. İşte Yargıç kapıda[58] beklemekte. Kardeşlerim, acı ve sabır konusunda Rab'bin adıyla söz söyleyen peygamberleri[59] kendinize örnek alın. Bakın, 'katlanış gösterenleri mutlu[60] saymaktayız'. Eyub'un[61] katlanışını duydunuz, durumunu Rab'bin nasıl sonuçlandırdığını[62] da gördünüz. 'Rab'bin çok acıyan[63] ve sevecenlikle davranan olduğunu bildiniz.' Kardeşlerim, en önemli sorun, ant içmeyi bırakın: Ne göğü, ne yeri, ne de başka bir şeyi konu ederek ant için! 'Evet'iniz evet olsun, 'Hayır'ınız hayır. Öyle ki, yargıya[64] düşmeyesiniz.”

 

Rab'bin gelişi

Romalılar 13:11 Bunu, yaşadığınız zamanın bilincinde olarak yapın. Artık sizin için uykudan uyanma saati gelmiştir. Çünkü şimdi kurtuluşumuz, ilk iman ettiğimiz zamandan daha yakındır.

I.Petrus 4:7 Her şeyin sonu yakındır. Bu nedenle, sağduyulu olun ve dua etmek için ayık durun.

 

Yargıç

I.Korintliler 4:5 Bu nedenle, belirlenen zamandan önce hiçbir şeyi yargılamayın. Rab'bin gelişini bekleyin. Karanlığın gizlediklerini aydınlığa, insanların yüreklerindeki amaçları açığa çıkaracak olan O'dur. O zaman herkes Tanrı'dan payına düşen övgüyü alacaktır.

I.Petrus 4: 5 Onlar, yaşayanları ve ölmüş olanları yargılamaya hazır olan Tanrı'ya hesap verecekler.

 

XIII./ 5:13-20

“İçinizden biri acı mı çekiyor? Dua etsin. Birinin yüreği sevinçli mi? Şükür[65] ilahisi söylesin. İçinizden biri hasta mı? Kilise topluluğunun İhtiyarları'nı çağırsın. Rab'bin adıyla yağ[66] sürdükten sonra onun için dua etsinler. İmanla sunulan dua hastayı kurtaracak ve Rab onu ayağa kaldıracak. Eğer günah işlemişse kendisine bağışlanacaktır. Bakınız, Bu nedenle, birbirinize günahlarınızı açıkça söyleyin[67] ve birbiriniz için dua edin ki iyi olasınız.[68] Doğru kişinin[69] dileği çok güçlü[70] etki ile iş görür. İlyas peygamber bize benzer bir insandı.[71] Yağmur yağmasın diye içtenlikle dua etti ve üç yıl altı ay süreyle ülkeye yağmur düşmedi.[72] Yeniden dua etti; gök yağmur verdi ve ülke yeniden ürününü[73] yetiştirdi. Kardeşlerim, eğer birisi gerçek[74] olandan ayrılıp aldatıya kapılırsa ve başka biri onu geri getirirse,[75] bilinsin ki, tutmuş olduğu aldatı yolundan günahlıyı geri getiren onun canını ölümden kurtaracak[76] ve sayısız günahları[77] örtmüş olacak.”

 

Dua etsin

Mezmur 50: 15 Sıkıntılı gününde seslen bana,

Seni kurtarırım, sen de beni yüceltirsin.

 [1] Titus 1.1

[2] Elçilerin İşleri 15.13

[3] Yakup 4.8

[4] Yakup 2.25

[5] Yakup 2.12

[6] Yuhanna 13: [13-16] 17 Bildiğiniz bu şeyleri yaparsanız, ne mutlu size!

[7] Levililer 19.18

[8] Tesniye 1.17

[9] Çıkış 20.14, Tesniye 5.18

[10] Çıkış 20.13, Tesniye 5.17

[11] Yakup 1.25

[12] Matta 7.26, Yakup 1.22-25

[13] Matta 25.35-36

[14] Romalılar 3.28

[15] Yakup 3.13

[16] Tesniye 6.4

[17] Yakup 2.17,26

[18] Tekvin 22.9, 12

[19] İbraniler 11.17

[20] I.Selanikliler 1.3 [2-3]

[21] Tekvin 15.6, Romalılar 4.3

[22] II.Tarihler 20.7, İşaya 41.8-10

[23] İbraniler 11.31

[24] I.Krallar 8.46, Yakup 2.10

[25] I.Petrus 3.10

[26] Matta 12.37

[27] Mezmur 32.9

[28] Mezmur 12.3-4

[29] Süleymanın Meselleri 16.27

[30] Matta 15.11, 18-19

[31] Mezmur 140.3

[32] Tekvin 1.26-27, I.Korintliler 11.7

[33] Matta 7.16

[34] Yakup 2.8

[35] Yakup 3.16

[36] I.Timoteyus 4.1

[37] Titus 3.9

[38] I.Yuhanna 3.22; 5.14

[39] Yakup 1.27

[40] II.Tarihler 15.2

[41] Yakup 1.8

[42] Luka 6.25

[43] I.Petrus 2.1

[44] Matta 7.1

[45] Yakup 1.22

[46] Romalılar 14.4

[47] Süleymanın Meselleri 27.1

[48] Elçilerin İşleri 18.21

[49] Luka 6.24

[50] Yakup 5.7-8

[51] Levililer 19.13

[52] Tesniye 24.15

[53] Romalılar 9.29

[54] Amos 6.1

[55] İbraniler 10.38

[56] Tesniye 11.14, Yeremya 5.24

[57] Yakup 4.11

[58] Matta 24.33

[59] Matta 5.12

[60] Matta 5.10

[61] Eyüp 1.21-22; 2.10

[62] Eyüp 42.10, 12-17

[63] Sayılar 14.18

[64] Matta 5.34-37

[65] Koloseliler 3.16

[66] Markos 6.13

[67] Matta 3.6

[68] I.Petrus 2.24

[69] Romalılar 3.10 – yalnızca Mesih’teki doğruluğumuz –

[70] Yuhanna 9.31

[71] Elçiler 14.15

[72] I.Krallar 17.1, Luka 4.25

[73] I.Krallar 18.41-45

[74] Yakup 3.14

[75] Matta 18.15

[76] Romalılar 11.14

[77] I.Petrus 4.8