Sıkıntılar ve Zorluklarda Zaferli Yaşam

Sabah Duası:

Pazar -150;

Pazartesi -145;

Salı -146;

Çarşamba 147:1-11;

Perşembe -147:12-20;

Cuma -148;

Cumartesi -149.


II.Petrus 2:9-10 … Rab kendi yolunda yürüyenleri karşılaştıkları denemelerden nasıl kurtaracağını bilir. Doğru olmayanları, özellikle benliğin yozlaşmış tutkuları ardından giden ve yetkisini hor görenleri cezalandırarak yargı gününe dek nasıl alıkoyacağını da bilir. Bu küstah, dikbaşlı kişiler yüce varlıklara sövmekten korkmazlar.


Mezmur 9: 1 Ya RAB, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Yaptığın harikaların hepsini anlatacağım.

2 Sende sevinç bulacak, coşacağım,

Adını ilahilerle öveceğim, ey Yüceler Yücesi!

3 Düşmanlarım geri çekilirken,

Sendeleyip ölüyorlar senin önünde.

4 Çünkü hakkımı, davamı sen savundun,

Adil yargıç olarak tahta oturdun.

5 Ulusları azarladın, kötüleri yok ettin,

Sonsuza dek adlarını sildin.

6 Yok olup gitti düşmanlar sonsuza dek,

Kökünden söktün kentlerini,

Anıları bile silinip gitti.

25: 20 Canımı koru, kurtar beni!

Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!


II.Korintliler 2:14 Bizi her zaman Mesih'in zafer alayında yürüten, O'nu tanımanın güzel kokusunu aracılığımızla her yerde yayan Tanrı'ya şükürler olsun!

15 Çünkü biz hem kurtulanlar hem de mahvolanlar arasında Tanrı için Mesih'in güzel kokusuyuz.Mezmur 9: 9 RAB ezilenler için bir sığınak,

Sıkıntılı günlerde bir kaledir.

10 Seni tanıyanlar sana güvenir,

Çünkü sana yönelenleri hiç terk etmedin, ya RAB.

11 Siyon'da oturan RAB'bi ilahilerle övün!

Yaptıklarını halklar arasında duyurun!

12 Çünkü dökülen kanın hesabını soran anımsar,

Ezilenlerin feryadını unutmaz.

13 Acı bana, ya RAB!

Ey beni ölümün eşiğinden kurtaran,

Benden nefret edenler yüzünden çektiğim sıkıntıya bak!

14 Öyle ki, övgüye değer işlerini anlatayım,

Siyon Kenti'nin kapılarında

Sağladığın kurtuluşla sevineyim.

25: 20 Canımı koru, kurtar beni!

Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!


(H.İ.1) Yaşamda ve ölümde tek teselliniz nedir?

Ben kendime ait değilim1

beden ve can olarak

yaşamda ve ölümde2

sadık kurtarıcım İsa Mesih’e aidim.3


O değerli (paha biçilmez) kanıyla bütün günahlarımın bedelini ödedi,4

Şeytanın hükümdarlığından beni, özgür kıldı. 5

O beni aynı yolda gözetir6

Göklerdeki Babamın isteği olmadan başımdan bir tel saç bile eksilmez7

her şey benim kurtuluşum için çalışır. 8


O’na ait olduğum için9

kendi Kutsal Ruh’u ile

beni sonsuz yaşamdan emin kılar.

Ve beni şimdiden itibaren kendisi için yaşamaya hazır ve

tüm kalbimle buna istekli olmaya yönlendirir.10


1 I.Korintliler 6:19-20

2 Romalılar 14:7-9

3 I.Korintliler 3:23, Titus 2:14

4 I.Petrus 1:18-19, I.Yuhanna 1:7-9; 2:2

5 Yuhanna 8:34-36, İbraniler 2:14-15, I.Yuhanna 3:1-11

6 Yuhanna 6:39-40; 10:27-30, II.Selanikliler 3:3, I.Petrus 1:5

7 Matta 10:29-31, Luka 21:16-18

8 Romalılar 8:28

9 Romalılar 8:16-16, II.Korintliler 1:21-22, (5:5) Efes 1:13-14

10 Romalılar 8:1-17Akşam Duası:

Pazar –Mezmur 92

Pazartesi –Mezmur 48

Salı –Mezmur 82

Çarşamba –Mezmur 94

Perşembe –Mezmur 81

Cuma –Mezmur 93

Cumartesi –Mezmur 24


II.Korintliler 10:3 Olağan insanlar gibi yaşıyorsak da, insansal güce dayanarak savaşmıyoruz.

10:4 Çünkü savaşımızın silahları insansal silahlar değil, kaleleri yıkan tanrısal güce sahip silahlardır.


Mezmur 10: 12 Kalk, ya RAB, kaldır elini, ey Tanrı!

Mazlumları unutma!

13 Neden kötü insan seni hor görsün,

İçinden, "Tanrı hesap sormaz" desin?

14 Oysa sen sıkıntı ve acı çekenleri görürsün,

Yardım etmek için onları izlersin;

Çaresizler sana dayanır,

Öksüzün yardımcısı sensin.

15 Kötünün, haksızın kolunu kır,

Sormadık hesap kalmasın yaptığı kötülükten.

16 RAB sonsuza dek kral kalacak,

Uluslar O'nun ülkesinden temizlenecek.

17 Mazlumların dileğini duyarsın, ya RAB,

Yüreklendirirsin onları,

Kulağın hep üzerlerinde;

18 Öksüze, düşküne hakkını vermek için,

Bir daha dehşet saçmasın ölümlü insan.

25: 20 Canımı koru, kurtar beni!

Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!


Romalılar 5: 2 İçinde bulunduğumuz bu lütfa Mesih aracılığıyla, imanla kavuştuk ve Tanrı'nın yüceliğine erişmek umuduyla övünüyoruz.

3-4 Yalnız bununla değil, sıkıntılarla da övünüyoruz. Çünkü biliyoruz ki, sıkıntı dayanma gücünü, dayanma gücü Tanrı'nın beğenisini, Tanrı'nın beğenisi de umudu yaratır.

5 Umut düş kırıklığına uğratmaz. Çünkü bize verilen Kutsal Ruh aracılığıyla Tanrı'nın sevgisi yüreklerimize dökülmüştür.


Mezmur 43: 1 Hakkımı ara, ey Tanrı,

Savun beni vefasız ulusa karşı,

Kurtar hileci, haksız insandan.

2 Çünkü sen Tanrım, kalemsin;

Neden beni reddettin?

Niçin düşmanlarımın baskısı altında

Yaslı gezeyim?

3 Gönder ışığını, gerçeğini,

Yol göstersinler bana,

Senin kutsal dağına, konutuna götürsünler beni.

4 O zaman Tanrı'nın sunağına,

Neşe, sevinç kaynağım Tanrı'ya gideceğim

Ve sana, ey Tanrı, Tanrım benim,

Lirle şükredeceğim.

25: 20 Canımı koru, kurtar beni!

Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!


Romalılar 12: 11 Gayretiniz eksilmesin. Ruhta ateşli olun. Rab'be kulluk edin.

12 Umudunuzla sevinin. Sıkıntıya dayanın. Kendinizi duaya verin.


(H.İ.32) Niçin sana Hristiyan deniliyor?

Çünkü Mesih’in bedeninin iman ile bir üyesiyim9

ve O’nun mesh edilişini paylaşıyorum.10

O’nun ismini açıklamaya,11

kendimi yaşayan bir şükran kurbanı olarak O’na sunmaya,12

bu yaşamda

iyi bir düşünceyle günaha ve şeytana karşı durmaya,13

ve bundan sonrakinde,

bütün yaratılış üzerinde

sonsuzluk boyunca Mesih’le hüküm sürmeye14

mesh edildim.


9 I.Korintliler 12:12-27

10 Yoel 2:28, Elçilerin İşleri  2:17, I.Yuhanna 2:27

11 Matta 10:32; Romalılar 10:9, 10; İbraniler 13:15

12 Romalılar 12:1; I.Petrus 2:5, 9

13 Galatyalılar 5:16, 17; Efesliler 6:11; I.Timoteyus 1:18, 19

14 Matta 25:34; II.Timoteyus 2:12.