AKŞAM DUALARI

 

Pazar – Akşam

 

İşaya 58.13-14 "Kutsal günümde dilediğinizi yapmaz, Şabat Günü'nü çiğnemezseniz, Şabat Günü'ne 'Zevkli', RAB'bin kutsal gününe 'Onurlu' derseniz, kendi yolunuzdan gitmez, keyfinize bakmayıp boş konulara dalmaz, O günü yüceltirseniz, RAB'den zevk alırsınız. O zaman sizi yeryüzünün yüksek yerlerine çıkarır, Atanız Yakup'un mirasıyla doyururum." Çünkü bu sözler RAB'bin ağzından çıktı.

 

w Rabbindir yeryüzü ve içindekiler

Dünya ve üzerinde oturanlar.

Rabbimiz İsa Mesih ışık ve esenliktir

Allahımıza şükürler olsun

 

w Daniel 2:22-23

Derin ve gizli şeyleri ortaya çıkarır,

Karanlıkta neler olduğunu bilir,

Çevresi ışıkla kuşatılmıştır.

Ey atalarımın Tanrısı,

Sana şükreder, seni överim.

Sen ki, bana bilgelik ve güç verdin,

 

Mezmur 139.

7 Nereye gidebilirim senin Ruhun'dan,

Nereye kaçabilirim huzurundan?

8 Göklere çıksam, oradasın,

Ölüler diyarına yatak sersem, yine oradasın.

9 Seherin kanatlarını alıp uçsam,

Denizin ötesine konsam,

10 Orada bile elin yol gösterir bana,

Sağ elin tutar beni.

11 Desem ki: "Karanlık beni kaplasın,

Çevremdeki aydınlık geceye dönsün."

12 Karanlık bile karanlık sayılmaz senin için,

Gece, gündüz gibi ışıldar,

Karanlıkla aydınlık birdir senin için.

 

Dua

Kutsallık Allah’ı Sana seslerimizi övgü dualarıyla yükseltiyoruz. İsa Mesih’te bizleri yeni yaşama getirdin ve cömert ölçüde bizleri bereketledin.

Kilisende tapınma ve hizmet ayrıcalığı için...

İsa Mesih’in bizler için olan Müjdesindeki iyi haber için...

Rab’bin ismiyle paylaştığımız yiyecek ve içecek için...

Hizmet çağrısı için...

Sana şükrediyoruz.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Yeremya 10: 23 İnsanın yaşamının kendi elinde olmadığını,

Adımlarına yön vermenin ona düşmediğini

Biliyorum, ya RAB.

24 Beni öfkenle değil,

Yalnız adaletinle yola getir, ya RAB,

Yoksa beni hiçe indirirsin.

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pazartesi – Akşam

 

w Rabbindir yeryüzü ve içindekiler

Dünya ve üzerinde oturanlar.

Rabbimiz İsa Mesih ışık ve esenliktir

Allahımıza şükürler olsun.

 

w Mezmur 139.11-12

Aklımdan çıkarmam sözünü,

Sana karşı günah işlememek için.

Övgüler olsun sana, ya RAB,

Bana kurallarını öğret.

 

Mezmur 139.

1 Ya RAB, sınayıp tanıdın beni.

2 Oturup kalkışımı bilirsin,

Niyetimi uzaktan anlarsın.

3 Gittiğim yolu, yattığım yeri inceden inceye elersin,

Bütün yaptıklarımdan haberin var.

4 Daha sözü ağzıma almadan,

Söyleyeceğim her şeyi bilirsin, ya RAB.

5 Beni çepeçevre kuşattın,

Elini üzerime koydun.

6 Kaldıramam böylesi bir bilgiyi,

Başa çıkamam, erişemem.

 

Dua

Allahım, Senin cömert iyiliklerin için seviniyoruz. Bizler için olan bugünkü cömert armağanlarını kutluyoruz. Dünyanın kurtuluşu için İsa Mesih’i vererek bize sevgini gösterdin.

Sana hizmet edenlerin bugünkü emeği için...

Paylaşımda bulunduğumuz arkadaşlar için...

Sevdiğimiz arkadaşlar ve bizi seven arkadaşlar için...

Başkalarına yardım etme imkanları için...

Bizi hoşnut eden her güzel şey için...

Sana şükrediyoruz.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Yunus 4: 2 ... Biliyordum, sen lütfeden, acıyan, tez öfkelenmeyen, sevgisi engin, cezalandırmaktan vazgeçen bir Tanrı'sın.

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

 

 

Salı – Akşam

 

w Rabbindir yeryüzü ve içindekiler

Dünya ve üzerinde oturanlar.

Rabbimiz İsa Mesih ışık ve esenliktir

Allahımıza şükürler olsun

 

w Vahiy 21.23-24

Kentin, güneş ya da ay tarafından aydınlatılmaya gereksinmesi yoktur. Çünkü Tanrı'nın görkemi onu aydınlatıyor. Kuzu da onun çırasıdır. Uluslar kentin ışığında yürüyecekler. Dünyanın kralları, servetlerini oraya getirecekler

 

Nahum 1.

2 RAB kıskanç, öç alıcı bir Tanrı'dır.

Öç alır ve gazapla doludur.

Karşıtlarından öç alır,

Düşmanlarına karşı öfkesi süreklidir.

3 RAB tez öfkelenmez

Ve çok güçlüdür.

Suçlunun suçunu asla yanına koymaz.

Geçtiği yerde kasırgalar, fırtınalar kopar.

O'nun ayaklarının tozudur bulutlar.

 

Dua

Sonsuzluk Allah’ı, bugün bizimle olduğun için, Senin gerçeğinin her işareti ve İsa Mesih’teki sevgi için Sana teşekkür ederiz.

Mesih’teki esenlik armağanı için...

İlişkimizdeki barışıklık için...

Senin sevginde kavradığımız her yeni şey için...

Senin sevgini paylaşma gücü ve cesareti için...

Kiliselerin hizmetleri için...

Sana şükrediyoruz.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Matta 3: 8 Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin.

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

Çarşamba – Akşam

 

w Rabbindir yeryüzü ve içindekiler

Dünya ve üzerinde oturanlar.

Rabbimiz İsa Mesih ışık ve esenliktir

Allahımıza şükürler olsun.

 

w Vahiy 22:5

Artık gece olmayacak. Ne çıra ışığına, ne de güneş ışığına gereksinmeleri olacak. Rab Tanrı onlara ışık olacak ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler

 

Mezmur 139.

13 İç varlığımı sen yarattın,

Anamın rahminde beni sen ördün.

14 Sana övgüler sunarım,

Çünkü müthiş ve harika yaratılmışım.

Ne harika işlerin var!

Bunu çok iyi bilirim.

15 Gizli yerde yaratıldığımda,

Yeryüzünün derinliklerinde örüldüğümde,

Bedenim senden gizli değildi.

16 Henüz döl yatağındayken gözlerin gördü beni;

Bana ayrılan günlerin hiçbiri gelmeden,

Hepsi senin kitabına yazılmıştı.

 

Dua

Ey Allah, bizlere esenliğini ver ki, bizler için ve bütün çocukların için olan iyiliklerine sevinebilelim. İsa Mesih’te açıkladığın sevgi için Sana şükredebilelim.

Senin gerçeğini ve doğruluğunu açıklayan kimseler için...

Hizmetkarlarına verdiğin cesaret için...

Bizleri şaşırtan kutsamaların için...

İsa Mesih’teki kilisenin birliği için...

Sana şükrediyoruz.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

İbraniler 12: 5 Size oğullar diye seslenen şu öğüdü de unuttunuz:

"Oğlum, Rab'bin terbiye edişini hafife alma,

Rab seni azarlayınca cesaretini yitirme.

6 Çünkü Rab sevdiğini terbiye eder,

Oğulluğa kabul ettiği herkesi cezalandırır."

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

Perşembe – Akşam

 

w Rabbindir yeryüzü ve içindekiler

Dünya ve üzerinde oturanlar.

Rabbimiz İsa Mesih ışık ve esenliktir

Allahımıza şükürler olsun.

 

w Zekeriya 14:5-7

O zaman Tanrım RAB bütün kutsallarla birlikte gelecek! O gün ışık olmayacak, ışık veren cisimler kararacak. Özel bir gün, yalnız RAB'bin bildiği bir gün olacak. Gündüz de gece de olmayacak. Gece aydınlık olacak.

 

İşaya 57.

15 Yüce ve görkemli olan, sonsuzlukta yaşayan, adı Kutsal olan diyor ki: 'Yüksek ve kutsal yerde yaşadığım halde, alçakgönüllülerle, ezilenlerle birlikteyim. Yüreklerini sevindirmek için ezilenlerin yanındayım.

 

Dua

Ey Allah, Senden aldığımız sevginin her armağanları için ve İsa Mesih’teki sürekli merhametin için Sana övgü ve şükranlarımızı sunuyoruz.

Seni hoşnut ederek tamamlanan her iş için...

Hristiyan halkın inançlı tanıklığı için...

Ailelerde ve öğretmenlerde gördüğümüz her doğruluk örneği için...

Çocukların açık kalpliliği ve masumiyeti için...

Hristiyan şefkatinden kaynaklanan tüm işler için...

Sana dua ediyoruz.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Markos 7: 21-22 Çünkü kötü düşünceler, fuhuş, hırsızlık, cinayet, zina, açgözlülük, kötülük, hile, sefahat, kıskançlık, iftira, kibir ve akılsızlık içten, insanın yüreğinden kaynaklanır. 23 Bu kötülüklerin hepsi içten kaynaklanır ve insanı kirletir.

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

Cuma – Akşam

 

w Rabbindir yeryüzü ve içindekiler

Dünya ve üzerinde oturanlar.

Rabbimiz İsa Mesih ışık ve esenliktir

Allahımıza şükürler olsun.

 

w II.Korintliler 4.6

Çünkü, "Karanlıkta ışık parlasın!" diyen Tanrı yüreklerimizde parladı. Mesih'in kişiliğinde Tanrı bilgisinin yüceliğini içeren ışıkla bizi aydınlatmak istedi.

 

Nehemya 9.6

… "Tek RAB sensin. Gökleri, göklerin en yüce katlarını, bütün yıldızları, yeryüzünü ve içindeki her şeyi, denizleri ve içlerindeki her şeyi sen yarattın. Hepsine sen can verdin. Bütün gök cisimleri sana tapınır.

 

Dua

Merhamet Allah’ı, her zayıflıklarımızda gücünü bizlere verdiğin için Seni överiz. Hatalarımızın bağışlanması ve İsa Mesih’teki yeni başlangıç için Seni överiz.

Kutsal Ruh’un gün boyunca süren rehberliği için...

Ümit ve yeni yaşamın işaretleri için...

Bize yardımcı olanlar için...

Adalet savaşçıları için...

Layık olmadığımız ve hak etmediğimiz sevgi ifadesi için...

Sana şükrediyoruz.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 6: 1 Ya RAB, öfkeyle azarlama beni,

Gazapla yola getirme.

2 Lütfet bana, ya RAB, bitkinim;

Şifa ver bana, ya RAB, kemiklerim sızlıyor,

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Serbest Dua / Rabbin Duası

 

 

 

 

 

Cumartesi - Akşam

 

w Rabbindir yeryüzü ve içindekiler

Dünya ve üzerinde oturanlar.

Rabbimiz İsa Mesih ışık ve esenliktir

Allahımıza şükürler olsun.

 

w II.Samuel 22:29-33

Ya RAB, ışığım sensin!

Karanlığımı aydınlatırsın.

Sığınağım Tanrı'dır,

Yolumu doğru kılan O'dur.

 

Vahiy 7.

9Bundan sonra gördüm ki, her ulustan, her oymaktan, her halktan ve her dilden oluşan, kimsenin sayamayacağı kadar büyük bir kalabalık tahtın ve Kuzu'nun önünde duruyordu. Hepsi de birer beyaz kaftan giyinmişti ve ellerinde hurma dalları vardı.

10Yüksek sesle, «Kurtarış, taht üzerinde oturan Tanrımıza ve Kuzu'ya özgüdür»  diye bağırıyorlardı.

 

Dua

Görkem Allah’ı, yaşamlarımızdaki varlığın ve İsa Mesih’te çocuklarına gösterdiğin bütün iyiliklerin için Seni överiz.

Tuttuğun vaatler ve yarın umudu için...

Arkadaşlık sevinci için...

Yaratılışın harikalığı için...

Ailelerin, kardeşlerin, eşlerin ve çocukların sevgileri için...

Yaşamın zevki için...

Sana şükrediyoruz.

 

( secde )

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 32: 5 Günahımı açıkladım sana,

Suçumu gizlemedim.

"RAB'be isyanımı itiraf edeceğim" deyince,

Günahımı, suçumu bağışladın.

6 Bu nedenle her sadık kulun

Ulaşılır olduğun zaman sana dua etsin.

Engin sular taşsa bile ona erişemez.

( kısa bir zaman sessiz dualarla

kişisel itiraflar Rab’be sunulur )

. . . Ya Rab merhamet eyle

 

Serbest Dua / Rabbin Duası