AKŞAM DUALARI

 

 

 

 Pazar – Akşam

 

Levililer 23.3 Altı gün çalışacaksınız. Ama yedinci gün olan Şabat dinlenme ve kutsal toplantı günüdür. Hiçbir iş yapmayacaksınız. Yaşadığınız her yerde Şabat'ı RAB'be ayıracaksınız.

 

Tanrımız'ın yüreği merhamet doludur.

Yücelerden doğan Güneş,

Yardımımıza gelecektir.

 

Daniel 2.23

Ey atalarımın Tanrısı,

Sana şükreder, seni överim.

Sen ki, bana bilgelik ve güç verdin,

 

Mezmur 96

1 Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be!

Ey bütün dünya, RAB'be ezgiler söyleyin!

2 Ezgi söyleyin, RAB'bin adını övün,

Her gün duyurun kurtarışını!

3 Görkemini uluslara,

Harikalarını bütün halklara anlatın!

4 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,

İlahlardan çok O'ndan korkulur.

5 Halkların bütün ilahları bir hiçtir,

Oysa gökleri yaratan RAB'dir.

6 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,

Güç ve güzellik O'nun tapınağındadır.

7 Ey bütün halklar, RAB'bi övün,

RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Eyüp 34:21-23

( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Dua

Her şeyi yaratan Tanrımız, bu günü Sen yarattın

ve bu gece Senin armağanındır. Sana şükürler olsun.

 

( serbest dua )

 

İsa Mesih’in yeryüzündeki kilisesini Ruh’unla adanmış kıl diye Sana dua ediyoruz.

Rab İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 Pazartesi – Akşam

 

Tanrımız'ın yüreği merhamet doludur.

Yücelerden doğan Güneş,

Yardımımıza gelecektir.

 

Mezmur 139:12

Övgüler olsun sana, ya RAB,

Bana kurallarını öğret.

 

İşaya 61

10 RAB'de büyük sevinç bulacağım,

Tanrım'la yüreğim coşacak.

Çünkü çelenkle süslenmiş güvey gibi,

Takılarını kuşanmış gelin gibi,

Bana kurtuluş giysisini giydirdi,

Beni doğruluk kaftanıyla örttü.

11 Toprak filizlerini nasıl çıkartır,

Bahçe ekilen tohumları nasıl yetiştirirse,

Egemen RAB de doğruluk ve övgüyü

Bütün ulusların önünde öyle yetiştirecek.

 

II.Samuel 22

2 RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,

3 Tanrım, kayamdır, O'na sığınırım,

Kalkanım, güçlü kurtarıcım,

Korunağım, sığınacak yerimdir.

Kurtarıcım, zorbalıktan beni sen kurtarırsın!

Övgüye değer RAB'be seslenir,

Kurtulurum düşmanlarımdan.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

İşaya 59: 12 Çünkü sana çok kez başkaldırdık,

Günahlarımız bize karşı tanıklık ediyor,

İsyanlarımız hep yanıbaşımızda.

Suçlarımızı kabul ediyoruz.

( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Dua

Tek olan yüce Allah, Kurtarıcımız İsa Mesih’te bizleri yeniler ve bereketlersin. Sana şükreder, övgü sunarız.

 

( serbest dua )

 

Roma Katolik Kilisesi için Sana dua ediyoruz.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 Salı – Akşam

 

Tanrımız'ın yüreği merhamet doludur.

Yücelerden doğan Güneş,

Yardımımıza gelecektir.

 

Vahiy 22: 5 Artık gece olmayacak. Çıra ışığına da güneş ışığına da gereksinmeleri olmayacak. Çünkü Rab Tanrı onlara ışık verecek ve sonsuzlara dek egemenlik sürecekler.

 

Mezmur 91

1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

2 "O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için,

"Tanrım'dır, O'na güvenirim."

14 "Beni sevdiği için

Onu kurtaracağım" diyor RAB,

"Beni iyi tanıdığı için

Ona kale olacağım.

15 Bana seslenince onu yanıtlayacağım,

Sıkıntıda onun yanında olacağım,

Kurtarıp yücelteceğim onu.

16 Onu uzun ömürle doyuracak,

Ona kurtarışımı göstereceğim."

 

Malaki 4: 2 Ama siz, adıma saygı gösterenler için ışınlarıyla şifa getiren doğruluk güneşi doğacak. Ve çıkıp ahırdan salınmış buzağılar gibi sıçrayacaksınız.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 5: 4 Çünkü sen kötülükten hoşlanan Tanrı değilsin,

Kötülük senin yanında barınmaz.

( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Dua

Güç ve görkem Allah’ı, biz Senin halkınız, şimdi ve sonsuzlukta canlarımız Sana aittir. Sana şükreder, adına yücelik sunarız.

 

( serbest dua )

 

Ortodoks ve Koptik kiliseler için Sana dua ediyoruz.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Çarşamba – Akşam

 

Tanrımız'ın yüreği merhamet doludur.

Yücelerden doğan Güneş,

Yardımımıza gelecektir.

 

Vahiy 22

12 "İşte tez geliyorum! Vereceğim ödüller yanımdadır. Herkese yaptığının karşılığını vereceğim. 13 Alfa ve Omega, birinci ve sonuncu, başlangıç ve son Ben'im. 14 "Kaftanlarını yıkayan, böylelikle yaşam ağacından yemeye hak kazanarak kapılardan geçip kente girenlere ne mutlu!

 

I.Petrus 1

3-4 Rabbimiz İsa Mesih'in Tanrısı ve Babası'na övgüler olsun. Çünkü O büyük merhametiyle yeniden doğmamızı sağladı. İsa Mesih'i ölümden diriltmekle bizi yaşayan bir umuda, çürümez, lekesiz, solmaz bir mirasa kavuşturdu. Bu miras sizin için göklerde saklıdır. 5 Zaman sona ererken açığa çıkarılmaya hazır olan kurtuluşa kavuşasınız diye iman sayesinde Tanrı'nın gücüyle korunuyorsunuz. 6 Bu nedenle şimdi kısa bir süre çeşitli denemeler sonucu acı çekmeniz gerekiyorsa da, sevinçle coşmaktasınız. 7 Böylelikle içtenliği kanıtlanan imanınız, İsa Mesih göründüğünde size övgü, yücelik, onur kazandıracak. İmanınız, ateşle arıtıldığı halde yok olup giden altından daha değerlidir.

 

Mezmur 73

24 Öğütlerinle yol gösterir,

Beni sonunda yüceliğe eriştirirsin.

25 Senden başka kimim var göklerde?

İstemem senden başkasını yeryüzünde.

26 Bedenim ve yüreğim tükenebilir,

Ama Tanrı yüreğimde güç,

Bana düşen paydır sonsuza dek.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Mezmur 103

9 Sürekli suçlamaz,

Öfkesini sonsuza dek sürdürmez.

10 Bize günahlarımıza göre davranmaz,

Suçlarımızın karşılığını vermez.

13 Bir baba çocuklarına nasıl sevecen davranırsa,

RAB de kendisinden korkanlara öyle sevecen davranır.

 ( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Dua

Halkına çoban olan Allahımız, bizi bu güne ulaştırdın, bize bu saate çıkmamaız için nefes verdin. Sana şükrediyoruz.

 

( serbest dua )

 

Episkopal ve Metodist Kiliseler için Sana dua ediyoruz.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 Perşembe – Akşam

 

Tanrımız'ın yüreği merhamet doludur.

Yücelerden doğan Güneş,

Yardımımıza gelecektir.

 

Zekeriya 14

7 Özel bir gün, yalnız RAB'bin bildiği bir gün olacak. Gece de gündüz de olmayacak. Gece aydınlık olacak. 

9 RAB bütün dünyanın kralı olacak. O gün yalnız RAB, yalnız O'nun adı kalacak.

 

I.Tarihler 16

8 RAB'be şükredin, O'na yakarın, Halklara duyurun yaptıklarını!

9 O'nu ezgilerle, ilahilerle övün, Bütün harikalarını anlatın!

10 Kutsal adıyla övünün, Sevinsin RAB'be yönelenler!

11 RAB'be ve O'nun gücüne bakın, Durmadan O'nun yüzünü arayın!

23 Ey bütün dünya, ezgiler söyleyin RAB'be!

Her gün duyurun kurtarışını!

24 Görkemini uluslara,

Harikalarını bütün halklara anlatın!

25 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,

İlahlardan çok O'ndan korkulur.

26 Halkların bütün ilahları bir hiçtir,

Oysa gökleri yaratan RAB'dir.

27 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,

Güç ve sevinç O'nun konutundadır.

28 Ey bütün halklar, RAB'bi övün, RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

34 RAB'be şükredin, çünkü O iyidir, Sevgisi sonsuzdur.

36 İsrail'in Tanrısı RAB'be Öncesizlikten sonsuza dek övgüler olsun!

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Süleymanın Meselleri 8: 13

RAB'den korkmak kötülükten nefret etmek demektir.

Kibirden, küstahlıktan,

Kötü yoldan, sapık ağızdan nefret ederim.

( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Dua

Bizlere Baba olan Allahımız, Senin tatlı sevgine ve merhametine güvenerek yarınımızı ve sonraki günlerimizi Sana veriyoruz. Ve her şeyde ismine yücelik sunuyoruz, Sana şükrediyoruz.

 

( serbest dua )

 

Bağımsız ve Lutheran kiliseleri için Sana dua ediyoruz.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

 

 

 

 Cuma – Akşam

 

Rabbindir yeryüzü ve içindekiler

Tanrımız'ın yüreği merhamet doludur.

Yücelerden doğan Güneş,

Yardımımıza gelecektir.

 

II.Korintliler 4

14 Çünkü Rab İsa'yı dirilten Tanrı'nın, bizi de İsa'yla diriltip sizinle birlikte kendi önüne çıkaracağını biliyoruz. 16 Bu nedenle cesaretimizi yitirmeyiz. Her ne kadar dış varlığımız harap oluyorsa da, iç varlığımız günden güne yenileniyor. 17 Çünkü geçici, hafif sıkıntılarımız bize, ağırlıkta hiçbir şeyle karşılaştırılamayacak kadar büyük, sonsuz bir yücelik kazandırmaktadır. 18 Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Çünkü görünenler geçicidir, görünmeyenlerse sonsuza dek kalıcıdır.

 

Mezmur 9

1 Ya RAB, bütün yüreğimle sana şükredeceğim,

Yaptığın harikaların hepsini anlatacağım.

2 Sende sevinç bulacak, coşacağım,

Adını ilahilerle öveceğim, ey Yüceler Yücesi!

 

Mezmur 59

16 Bense gücün için sabah ezgiler söyleyecek,

Sevgini sevinçle dile getireceğim.

Çünkü sen bana kale,

Sıkıntılı günümde sığınak oldun.

17 Gücüm sensin, seni ilahilerle öveceğim,

Çünkü kalem, beni seven Tanrı sensin.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Vahiy 3:19 Ben sevdiklerimi azarlayıp terbiye ederim. Onun için gayrete gel, tövbe et.

( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Dua

Halkını koruyan Allah, adının kutsallığı ve harika işlerin için Seni överiz, Sana şükrederiz.

 

( serbest dua )

 

Reform ve Presbiteryen Kiliseler için Sana dua ediyoruz.

Dirilmiş Rabbimiz, Oğlun İsa Mesih adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası

 

 

 

 

Cumartesi - Akşam

 

Rabbindir yeryüzü ve içindekiler

Tanrımız'ın yüreği merhamet doludur.

Yücelerden doğan Güneş,

Yardımımıza gelecektir.

 

II.Samuel 22.29

Ya RAB, ışığım sensin!

Karanlığımı aydınlatırsın.

 

Mika 7

7 Ama ben umutla RAB'be bakıyor,

Kurtarıcım olan Tanrı'yı bekliyorum.

Duyacak beni Tanrım.

8 Halime sevinme, ey düşmanım!

Düşsem de kalkarım.

Karanlıkta kalsam bile RAB bana ışık olur.

 

Mezmur 28

6 RAB'be övgüler olsun!

Çünkü yalvarışımı duydu.

7 RAB benim gücüm, kalkanımdır,

O'na yürekten güveniyor ve yardım görüyorum.

Yüreğim coşuyor,

Ezgilerimle O'na şükrediyorum.

 

Tövbe ve İtiraflarımız

Hoşeya 14

1 Tanrın RAB'be dön, ey İsrail,

Çünkü suçlarından ötürü tökezledin.

2 Dualarla gidin, RAB'be dönün,

O'na, "Bağışla bütün suçlarımızı" deyin,

( . . . )   Ya Rab merhamet eyle

 

Dua

Sadık olan Allahımız, hayatımızın günleri boyunca bize yakın olduğunun güvencesi ve korkusunda kalabilmeyi bizlere öğret ki, daima şükredenlerden olalım.

 

( serbest dua )

 

Ekümenik ilişkiler ve kilise organizasyonları için Sana dua ediyoruz.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla. Amin.

 

Rabbin Duası