Alçalış Ortası

( Mid-Lent )

Okuma Ayini & Akşam Duası

 

 

 

 

 

¶  Selamlama / Açılış Duası

Romalılar 5:8 Tanrı bize olan sevgisini şununla kanıtlıyor: biz daha günahkârken, Mesih bizim için öldü.

 

¶ Aydınlanma Duası

İyilik ve merhamet Babası, Seni öfkelendiren hatalarımız ve günahlarımız için bize merhamet eyle. Oruç ve alçalış günleri boyunca canlarımızın kurtarıcısı Rabbimiz İsa Mesih’e bakmayı bizlere öğret. Biricik Oğul İsa Mesih’in Kutsal öğretisini anlayabilmemiz için bize merhamet eyle. İçimize ekilmiş olan yaşam Sözünün meyve vermesi için Sana dua ederiz. Hikmet ve ışıkla dolu olan Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile yenilenmiş bir yaşam için bizleri yönlendir.

 

Eski Ahit Okuması

Mika 7: 1Vay halime benim!

Yazın meyve toplandıktan

Ve bağ bozumundan artakalan yiyecek alındıktan sonra tek bir salkım bulamayan adam gibiyim.

Canım turfanda inciri nasıl da çekiyor!

2 Ülkede Tanrı'ya sadık kul kalmadı.

İnsanlar arasında dürüst kimse yok.

Herkes kan dökmek için pusuda.

Kardeş kardeşe tuzak kuruyor.

3 Kötülük yapmakta elleri ne de becerikli!

Önderler armağan istiyor, yargıçlar rüşvet alıyor.

Güçlüler her istediklerini zorla yaptırıyor,

Düzen üstüne düzen kuruyorlar.

4 En iyileri çalı çırpıdan değersiz,

En dürüstleri dikenli çitten beterdir.

Ama peygamberlerinin uyardığı gibi,

Cezalandırılacakları gün geldi çattı.

Şaşkınlık içindeler şimdi.

5 İnanmayın komşunuza,

Dostunuza güvenmeyin.

Koynunuzda yatan karınızın yanında bile

Sıkı tutun ağzınızı.

6 Çünkü oğul babasına saygısızlık ediyor,

Kız annesine, gelin kaynanasına karşı geliyor.

İnsanın düşmanı kendi ev halkıdır.

7 Ama ben umutla RAB'be bakıyor,

Kurtarıcım olan Tanrı'yı bekliyorum.

Duyacak beni Tanrım.

8 Halime sevinme, ey düşmanım!

Düşsem de kalkarım.

Karanlıkta kalsam bile RAB bana ışık olur.

9 RAB'be karşı günah işlediğim için,

O'nun öfkesine dayanmalıyım.

Sonunda davamı savunup hakkımı alacak,

Beni ışığa çıkaracak, adaletini göreceğim.

10 Düşmanım da görecek ve utanç içinde kalacak.

O düşman ki,

“Hani Tanrın RAB nerede?” diye soruyordu bana.

Onun düşüşünü gözlerimle göreceğim.

Sokaktaki çamur gibi ayak altında çiğnenecek.

11 Ey Yeruşalim,

Surlarının onarılacağı,

Sınırlarının genişletileceği gün gelecek.

 

¶ RAB DİYOR (On Emir):

(1) Karşımda başka ilahların olamayacaktır.

(2) Kendine gökte, yerde ya da sularda yaşayan canlıya benzer put yapmayacaksın.

(3) Tanrın Rabbin adını boş yere ağzına almayacaksın.

(4) Sebt gününü kutsal sayarak (takdis et) hatırla.

(5) Babana ve annene saygı göster.

(6) Katletmeyeceksin.

(7) Zina etmeyeceksin.

(8) Çalmayacaksın.

(9) Komşuna karşı yalan tanıklık etmeyeceksin.

(10) Komşunun evine göz dikmeyeceksin.

 

¶ Alçalış Duası

Göksel Baba, lütfun ve iyiliklerin boldur, biz zavallı kullarına kutsal iradeni açıklamaktan, Kutsal Yasanın doğruluğunda bizleri yönlendirmekten hoşnut oldun. Lütfunla Yasanı yüreklerimize yaz ve itaat için bizleri yönlendir ki, hayatımızın günleri boyunca sadece Sana hizmet etmeyi arayabilelim. Yasana karşı geldik, suçlarımızı bağışla, büyük lütfunla bizleri kabul et ki, daima Kutsal Oğlun Rabbimiz İsa Mesih aracılığı ile Seni övelim ve daima yüceltelim. Amin.

 

İlahi: Hamdim sana şükrüm sana

Göğü yeri yaratana

İlahiler ezgilerle

Tüm övgüler Ya Rab sana

 

Hamdim sana şükrüm sana

Seni beni kurtarana

Yalvarışlar yakarışlar

Tüm dualar Ya Rab sana

 

Pastoral Şükran-Bereketleme

Merhametli Rab, Senden af dileyen halkının suçlarını İsa Mesih’te bağışlarsın. Zayıflığımızda işlediğimiz günahların tutsaklığından hepimiz Senin bol merhametin aracılığıyla kurtulduk; Göksel Baba, duaları duyan ve kabul eden yalnız Sensin. Gücünle korunan bizler, Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Sana övgü ve yücelik sunarız. Amin…

 

DOXOLOGY (İlahi 198):

Hamt Baba’ya, hamt Oğul’a

Ve hamdolsun Kutsal Ruh’a!

Bütün dünya da hamdetsin

Her yaratık: “Amin!” desin! Amin.

 

[karşılıklı okuma] Mezmur Okuması

31: 1Ya RAB, sana sığınıyorum.

Utandırma beni hiçbir zaman!

Adaletinle kurtar beni!

2 Kulak ver bana,

Çabuk yetiş, kurtar beni;

Bir kaya ol bana sığınmam için,

Güçlü bir kale ol kurtulmam için!

3 Madem kayam ve kalem sensin,

Öncülük et, yol göster bana

Kendi adın uğruna.

4 Bana kurdukları tuzaktan uzak tut beni,

Çünkü sığınağım sensin.

5 Ruhumu ellerine bırakıyorum,

Ya RAB, sadık Tanrı, fidyeyle kurtar beni.

6 Değersiz putlara bel bağlayanlardan tiksinirim,

RAB'be güvenirim ben.

7 Çok vefalısın, bu yüzden sevinip coşacağım,

Çünkü düşkün halimi görüyor,

Çektiğim sıkıntıları biliyorsun,

8 Beni düşman eline düşürmedin,

Bastığım yerleri genişlettin.

14 Ama ben sana güveniyorum, ya RAB,

"Tanrım sensin!" diyorum.

15 Hayatım senin elinde,

Kurtar beni düşmanlarımın pençesinden,

Ardıma düşenlerden.

16 Yüzün kulunu aydınlatsın,

Sevgi göster, kurtar beni!

 

İLAHİ

//Önünde eğiliriz, Sevginde seviniriz//

Seninle övünürüz, Ya Rab merhamet eyle.

//Önünde duruyoruz, Lütfundan soruyoruz//

Yürekten diliyoruz Ya Rab merhamet eyle

 

Secde ve Alçalış

Ey Tanrımızın bütün kulları,

küçük büyük O’ndan korkan hepiniz

O’nu övün.

 

Kutsalsın, Kutsalsın Kutsalsın Ey güçlü Rab Allah,

Haleluya, Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun

Gök ve Yer Sana verilen hamtlarla doludur.

Haleluya, Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

Rabbin adına Gelen ve tekrar gelecek Olana

En yücelerde hamtlar olsun

Haleluya, Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

 

Kutsalsın ey Allah, kutsalsın ey Güçlü,

Kutsalsın ey Ölmeyen, bizim için haça Gerilen

Bize merhamet eyle.

 

Merhamet, merhamet, merhamet ey Baba,

Sonsuz olan Babamız,

Kutsal Oğlun İsa Mesih’in ölümüne vaftiz edildiğimiz gibi

bizlere tövbe lütfunu verdin.

bilerek ve bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı bağışla

canlarımızı ve bedenlerimizi kutsa.

 

Merhamet, merhamet, merhamet ey İsa,

Mesih Rabbimiz,

hayatın ve ölümsüzlüğün kaynağı Sensin,

sonsuz Baba’da kendiliğinden var olan yüce Mesih,

büyük sevginle beden alıp aramızda yaşadın,

biz kötü ve günahkar kullar için çarmıha gerildin.

adaletsizliklerimizi yıka, günahlarımızı temizle

 

Merhamet, merhamet, merhamet Kutsal Ruh,

Kutsal Ruh, Sen ki,

Şeria nehrine ve yüksek odaya indin,

canımızı Mesih’teki kutsallıkta yıka,

Mesih’te al ve Mesih’i bizde yücelt,

kilisene iyilik, doğruluk ve kutsal ten bağışla.

 

(  ayakta ve hep birlikte  )

Ey Göklerdeki Babamız

Adın kutsal kılınsın

Egemenliğin gelsin

Gökte olduğu gibi yeryüzünde de

Senin isteğin olsun

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi

Sende bizim suçlarımızı bağışla

Ayartılmamıza izin verme

Kötü olandan bizi kurtar

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik

Sonsuzlara dek Senindir. Amin.

 

İLAHİ (65):

Yüce lütuf sesi tatlı!

Suçluyken kurtuldum.

Kör gözlerim de açıldı,

// Kayıpken bulundum. //

 

Hem beni korkuttu lütfun,

Hem korkumu sildi.

Sana iman ettiğim gün

// Lütfun ne hoş geldi! //

 

Çok dert, tuzak, tehlikeden

Geçtim lütfun ile.

Lütfundur beni yönelten

// Göksel meskenime. //

 

Bin yıl o sönmeyen nurda

Bur’da bir gün kadar.

Rab’bi yüceltmeye hâlâ

// Sonsuz yıllar da var! //

 

İNCİL-İ ŞERİF’in İlanı

Yuhanna 3:14 Musa çölde yılanı nasıl yukarı kaldırdıysa, İnsanoğlu'nun da öylece yukarı kaldırılması gerekir. 15 Öyle ki, O'na iman eden herkes sonsuz yaşama kavuşsun. 16 «Çünkü Tanrı dünyayı o kadar çok sevdi ki, biricik Oğlunu verdi. Öyle ki, O'na iman edenlerin hiçbiri mahvolmasın, ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. 17 Tanrı, Oğlunu dünyayı yargılamak için dünyaya göndermedi, dünya O'nun aracılığıyla kurtulsun diye gönderdi.

 

İlahi 336:

Kanınla aklandım ben.

Kanındır hayat veren.

Kanınla ödedin sen,

Benim günah pahamı.

Kardan beyaz

Yıkadın beni, bembeyaz.

Rab İsam, Tanrı’nın kurbanı.

 

DUALARIMIZ:

Canlarımıza esenlik ve kurtuluş veren Rab'be dua edelim.

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison,

 

Tüm dünyanın barışı, Tanrı'nın kutsal kilisesinin adanmışlıkla yeryüzünde devamı ve kilisemizin birliği için dua edelim.

 

Bu kutsal dua ve tapınma evine iman, saygı ve Allah korkusuyla giren herbir can için dua edelim.

 

Tanrı'nın kutsal kilisesine hizmet eden tüm görevliler için dua edelim.

 

Ülkemiz için, yöneticiler için, yasa koyucular ve yasa uygulayıcılar için dua edelim.

 

Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve T.B.M.Meclisi için, ordu ve emniyet teşkilatı için dua edelim.

 

Bu şehirdeki ve bu ülkedeki, İsa Mesih'e ayrılmış her bir yer ve buradaki Tanrı halkı için dua edelim.

 

Bu ülkenin mevsimleri, toprağının ürünleri ve ülkemizin tüm üretimi için dua edelim.

 

Tüm acı çekenler, gurbette olanlar, hastanede, hapishanede ve askerde olanlar, açlar, kimsesizler, yoksullar, dullar ve yolculukta olanlar için dua edelim.

 

Tanrı'nın Kutsal Kilisesine maddi ve manevi destek olan her bir can için dua edelim.

 

Acılarımızı ve üzüntülerimizi teselli eden, bizleri tehlikelerden ve şeytanın saldırılarından koruyan Rabbe dua edelim.

 

İlahi 89:

Allah sevgidir, kurtarıcımdır,

Allah sevgidir, sever beni.

 

Size tekrar derim: Allah sevgidir.

Allah sevgidir, sever beni.

 

Günahın hükmü altında idim,

Kurtulamazdım bağlarımdan.

 

Göklerden indi İsa Mesihim,

Beni kurtardı bu hükümden.

 

Hamdedeceğim seven Allah’a,

Şükredeceğim hayat boyu!

 

Alçalış Ortası Üzerine... [Yakup 5]

 

İlahi (127):

Her yere giderim Rab İsa ile,

Yollarımda tehlike olsa bile.

Ben yalnız yürürsem, mutlu olamam,

Fakat Rab İsa ile ben hiç korkmam.

//Her yere, her yere güvenlik ile,

Her yere giderim Rab İsa ile//

 

Her an yanımda yakındır Mesihim,

Dostlarım b’rakırsa, yine O benim.

Bana yol gösterse dert deresinde,

Her yerde var mutluluk İsa ile.

 

Gölgeler etrafımı kaplar iken,

Tam huzur ile uyurum her gün ben.

Tekrar gözümü açmazsam burada,

Uyanırım İsa’nın kucağında.

 

Nihayet bu dünyadan göçtüğümde

Olayım, ya Rab İsa, senin ile!

Layık yap kulunu! Melekler ile

Hamt sunayım sonsuzlarca ismine!

 

(  ayakta ve hep birlikte  ) İMAN AÇIKLAMASI

Yeri ve göğü, görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı,

her şeye kadir tek Baba Tanrı’ya inanıyoruz.

Bütün çağlardan önce Baba’da olan

 

Tanrı’dan Tanrı,

Işıktan Işık, Gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı,

kendiliğinden var olan, yaratılmamış,

Baba ile aynı özden olan,

Tanrı’nın Oğlu tek Rab İsa Mesih’e inanıyoruz.

 

Her şey O’nun aracılığı ile yaratıldı.

Biz insanlar ve kurtuluşumuz için göklerden geldi.

Kutsal Ruh ve Bakire Meryem’den vücut buldu ve insan oldu.

Pontius Platus zamanında çarmıha gerildi,

acı çekti ve gömüldü,

Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün dirildi,

göğe yükseldi ve Baba’nın sağında oturdu.

Dirileri ve ölüleri yargılamak için görkem içinde tekrar gelecek

ve O’nun krallığına hiç son olmayacaktır.

 

Baba ve Oğul’dan gelen, Rab olan, hayat veren,

Baba ve Oğul’la birlikte tapınılıp yüceltilen,

peygamberler aracılığı ile konuşmuş Kutsal Ruh’a inanıyoruz.

 

Tek kutsal evrensel ve elçisel kiliseye inanıyoruz.

Günahların affı için tek bir vaftiz tanıyoruz.

Ölülerin dirilişini ve sonsuz yaşamı bekliyoruz. Amin.

 

¶ Bereketleme / Benediction