Alçalış Ortası

( Mid-Lent )

Okuma Ayini & Akşam Duası

 

 

 

 

 

Selamlama / Açılış Duası

 

İlahi 387-A): Bana karşı merhametli ol Rabbim,

Düşüncemde günahlıyım ben.

// Getiririm her şeyimi sana,

Yardım elini uzat sen bana. //

 

Eski Ahit Okuması: Mika 7: 1-11

 

On Emir (1-4)

 

¶ Alçalış Duası

 

On Emir (5-10)

 

¶ Aydınlanma Duası

 

İlahi 387-B): Günahlarla sayısız lekelendim,

Aklanmazdı kirli yüreğim.

// Ancak eşsizdir senin sevgin,

Günahları yıkar kan lekelerin. //

 

Bereketleme

 

DOXOLOGY (İlahi 198):

Hamt Baba’ya, hamt Oğul’a

Ve hamdolsun Kutsal Ruh’a!

Bütün dünya da hamdetsin

Her yaratık: “Amin!” desin! Amin.

 

[karşılıklı okuma] Mezmur Okuması

27:1 RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

 Kimseden korkmam.

 RAB yaşamımın kalesidir,

 Kimseden yılmam.

2 Hasımlarım, düşmanlarım olan kötüler,

 Beni yutmak için üzerime gelirken

 Tökezleyip düşerler.

3 Karşımda bir ordu konaklasa,

 Kılım kıpırdamaz,

 Bana karşı savaş açılsa,

 Yine güvenimi yitirmem.

 4 RAB'den tek dileğim, tek isteğim şu:

 RAB'bin güzelliğini seyretmek,

 Tapınağında O'na hayran olmak için

 Ömrümün bütün günlerini O'nun evinde geçirmek.

5 Çünkü O kötü günde beni çardağında gizleyecek,

 Çadırının emin yerinde saklayacak,

 Yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni.

6 O zaman çevremi saran düşmanlarıma karşı

 Başım yukarı kalkacak,

 Sevinçle haykırarak kurbanlar sunacağım O'nun çadırında,

 O'nu ezgilerle, ilahilerle öveceğim.

7 Sana yakarıyorum, ya RAB, kulak ver sesime,

 Lütfet, yanıtla beni!

9 Yüzünü benden gizleme,

 Kulunu öfkeyle geri çevirme!

 Bana hep yardımcı oldun;

 Bırakma, terk etme beni,

 Ey beni kurtaran Tanrı!

10 Annemle babam beni terk etseler bile,

 RAB beni kabul eder.

11 Ya RAB, yolunu öğret bana,

 Düşmanlarıma karşı

 Düz yolda bana öncülük et.

12 Beni hasımlarımın keyfine bırakma,

 Çünkü yalancı tanıklar dikiliyor karşıma,

 Ağızları şiddet saçıyor.

13 Yaşam diyarında

 RAB'bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.

14 Umudunu RAB'be bağla,

 Güçlü ve yürekli ol;

 Umudunu RAB'be bağla!

 

İLAHİ

//Önünde eğiliriz, Sevginde seviniriz//

Seninle övünürüz, Ya Rab merhamet eyle.

//Önünde duruyoruz, Lütfundan soruyoruz//

Yürekten diliyoruz Ya Rab merhamet eyle

 

Secde ve Alçalış

Ey Tanrımızın bütün kulları,

küçük büyük O’ndan korkan hepiniz

O’nu övün.

 

Kutsalsın, Kutsalsın Kutsalsın Ey güçlü Rab Allah,

Haleluya, Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun

Gök ve Yer Sana verilen hamtlarla doludur.

Haleluya, Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

Rabbin adına Gelen ve tekrar gelecek Olana

En yücelerde hamtlar olsun

Haleluya, Baba’ya Oğul’a ve Kutsal Ruh’a

Şan ve şeref, şan ve şeref, şan ve şeref olsun.

 

Kutsalsın ey Allah, kutsalsın ey Güçlü,

Kutsalsın ey Ölmeyen, bizim için haça Gerilen

Bize merhamet eyle.

 

Merhamet, merhamet, merhamet ey Baba,

dua

 

Merhamet, merhamet, merhamet ey İsa,

dua

 

Merhamet, merhamet, merhamet Kutsal Ruh,

dua

 

(  ayakta ve hep birlikte  )

Ey Göklerdeki Babamız

Adın kutsal kılınsın

Egemenliğin gelsin

Gökte olduğu gibi yeryüzünde de

Senin isteğin olsun

Bugün bize gündelik ekmeğimizi ver.

Bize karşı suç işleyenleri bağışladığımız gibi

Sende bizim suçlarımızı bağışla

Ayartılmamıza izin verme

Kötü olandan bizi kurtar

Çünkü egemenlik, güç ve yücelik

Sonsuzlara dek Senindir. Amin.

 

İLAHİ (65):

Yüce lütuf sesi tatlı!

Suçluyken kurtuldum.

Kör gözlerim de açıldı,

// Kayıpken bulundum. //

 

Hem beni korkuttu lütfun,

Hem korkumu sildi.

Sana iman ettiğim gün

// Lütfun ne hoş geldi! //

 

Çok dert, tuzak, tehlikeden

Geçtim lütfun ile.

Lütfundur beni yönelten

// Göksel meskenime. //

 

Bin yıl o sönmeyen nurda

Bur’da bir gün kadar.

Rab’bi yüceltmeye hâlâ

// Sonsuz yıllar da var! //

 

İNCİL-İ ŞERİF’in İlanı: Yuhanna 3:14-17

 

İlahi 336:

Kanınla aklandım ben.

Kanındır hayat veren.

Kanınla ödedin sen,

Benim günah pahamı.

Kardan beyaz

Yıkadın beni, bembeyaz.

Rab İsam, Tanrı’nın kurbanı.

 

DUALARIMIZ:

Canlarımıza esenlik ve kurtuluş veren Rab'be dua edelim.

Krie Eleison, Krie Eleison, Krie Eleison,

 

Tüm dünyanın barışı, Tanrı'nın kutsal kilisesinin adanmışlıkla yeryüzünde devamı ve kilisemizin birliği için dua edelim.

 

Bu kutsal dua ve tapınma evine iman, saygı ve Allah korkusuyla giren herbir can için dua edelim.

 

Tanrı'nın kutsal kilisesine hizmet eden tüm görevliler için dua edelim.

 

Ülkemiz için, yöneticiler için, yasa koyucular ve yasa uygulayıcılar için dua edelim.

 

Cumhurbaşkanlığı, başbakanlık ve T.B.M.Meclisi için, ordu ve emniyet teşkilatı için dua edelim.

 

Bu şehirdeki ve bu ülkedeki, İsa Mesih'e ayrılmış her bir yer ve buradaki Tanrı halkı için dua edelim.

 

Bu ülkenin mevsimleri, toprağının ürünleri ve ülkemizin tüm üretimi için dua edelim.

 

Tüm acı çekenler, gurbette olanlar, hastanede, hapishanede ve askerde olanlar, açlar, kimsesizler, yoksullar, dullar ve yolculukta olanlar için dua edelim.

 

Tanrı'nın Kutsal Kilisesine maddi ve manevi destek olan her bir can için dua edelim.

 

Acılarımızı ve üzüntülerimizi teselli eden, bizleri tehlikelerden ve şeytanın saldırılarından koruyan Rabbe dua edelim.

 

Alçalış Ortası Üzerine... [Yakup 5]

 

İlahi (127):

Her yere giderim Rab İsa ile,

Yollarımda tehlike olsa bile.

Ben yalnız yürürsem, mutlu olamam,

Fakat Rab İsa ile ben hiç korkmam.

//Her yere, her yere güvenlik ile,

Her yere giderim Rab İsa ile//

 

Her an yanımda yakındır Mesihim,

Dostlarım b’rakırsa, yine O benim.

Bana yol gösterse dert deresinde,

Her yerde var mutluluk İsa ile.

 

Gölgeler etrafımı kaplar iken,

Tam huzur ile uyurum her gün ben.

Tekrar gözümü açmazsam burada,

Uyanırım İsa’nın kucağında.

 

Nihayet bu dünyadan göçtüğümde

Olayım, ya Rab İsa, senin ile!

Layık yap kulunu! Melekler ile

Hamt sunayım sonsuzlarca ismine!

 

(  ayakta ve hep birlikte  ) İMAN AÇIKLAMASI

Yeri ve göğü, görünen ve görünmeyen her şeyin yaratıcısı,

her şeye kadir tek Baba Tanrı’ya inanıyoruz.

Bütün çağlardan önce Baba’da olan

 

Tanrı’dan Tanrı,

Işıktan Işık, Gerçek Tanrı’dan gerçek Tanrı,

kendiliğinden var olan, yaratılmamış,

Baba ile aynı özden olan,

Tanrı’nın Oğlu tek Rab İsa Mesih’e inanıyoruz.

 

Her şey O’nun aracılığı ile yaratıldı.

Biz insanlar ve kurtuluşumuz için göklerden geldi.

Kutsal Ruh ve Bakire Meryem’den vücut buldu ve insan oldu.

Pontius Platus zamanında çarmıha gerildi,

acı çekti ve gömüldü,

Kutsal Yazılar uyarınca üçüncü gün dirildi,

göğe yükseldi ve Baba’nın sağında oturdu.

Dirileri ve ölüleri yargılamak için görkem içinde tekrar gelecek

ve O’nun krallığına hiç son olmayacaktır.

 

Baba ve Oğul’dan gelen, Rab olan, hayat veren,

Baba ve Oğul’la birlikte tapınılıp yüceltilen,

peygamberler aracılığı ile konuşmuş Kutsal Ruh’a inanıyoruz.

 

Tek kutsal evrensel ve elçisel kiliseye inanıyoruz.

Günahların affı için tek bir vaftiz tanıyoruz.

Ölülerin dirilişini ve sonsuz yaşamı bekliyoruz. Amin.

 

¶ Bereketleme / Benediction

Mezmur 23:1 RAB çobanımdır,

 Eksiğim olmaz.

2 Beni yemyeşil çayırlarda yatırır,

 Sakin suların kıyısına götürür.

3 İçimi tazeler,

 Adı uğruna bana doğru yollarda öncülük eder.

4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile,

 Kötülükten korkmam.

 Çünkü sen benimlesin.

 Çomağın, değneğin güven verir bana.

5 Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın,

 Başıma yağ sürersin,

 Kâsem taşıyor.

6 Ömrüm boyunca yalnız iyilik ve sevgi izleyecek beni,

 Hep RAB'bin evinde oturacağım.