ÖZEL DUALARIMIZ

 

YÜKSELİŞ GÜNÜ

 

SELAMLAMA / BEREKETLEME

 

bizleri günahtan ve ölümden kurtaran

Babamız Tanrı kutsaldır.

İsa Mesih bedende göründü,

Ruh'ça doğrulandı,

meleklerce görüldü,

uluslara tanıtıldı,

dünyada O'na iman edildi,

yücelik içinde yukarı alındı.

 

İlahi: Gökler açılır, nurlar saçılır,

Senin önünden nereye kaçılır;

Dağlara çıksam, göklere uçsam;

Senin haşmetinden nerelere ben kaçsam;

Sensin bana Rab, alemlere hak;

Senin önüne geldim koşarak

 

ELÇİLERİN İŞLERİ 1:3-11

 

//Önünde eğiliriz, Sevginde seviniriz//

Seninle övünürüz Ya Rab merhamet eyle.

//Önünde duruyoruz, Lütfundan soluyoruz//

Yürekten diliyoruz Ya Rab merhamet eyle

 

Sonsuz ve her şeye kadir Baba,

İsa Mesih çarmıh ölümüne itaat etti,

ölüme galip geldi dirildi ve göğe yükseldi.

diri olan Rabbimiz, yolunu şaşırmışı aramak için göklerden geldin,

kurtulmamız için haça gerildin, gömüldün ve ölülerden dirildin,

şan ve görkem içinde göğe yükseldin.

kutsal varlığın huzurunda saygıyla itiraf ederiz

günah içinde doğduk, bozulmuş doğamızla daima kötülük yaptık,

kutsal emirlerini ihlal ettik. Kutsal Ruhunu kederlendirdik,

merhametin boldur, acılarımızı iyileştir.

Diri olan Rabbimiz, bütün yüreğimizle,

bütün canımızla, bütün gücümüzle

Seni aramak için bizleri güçlendir.

Senin doğru yargılarınla kurtulduk,

bize merhamet eyle.

Tanrı kuzusu Mesih İsa

bize merhamet eyle.

günahımızı Sen kaldırsın

bize merhamet eyle.

Baba’nın sağında oturdun

bize merhamet eyle.

 

İlahi: Baba Oğul Kutsal Ruh’ta teksin

Allah’ım teksin yalnız sensin Allah’ım

Yalnız Sensin hamdederim.

 

47: 1 Ey bütün uluslar, el çırpın!

Sevinç çığlıkları atın Tanrı'nın onuruna!

2 Ne müthiştir ulu RAB, Bütün dünyanın yüce Kralı.

3 Halkları altımıza, Ulusları ayaklarımızın dibine serer.

4 Sevdiği Yakup'un gururu olan mirasımızı O seçti bizim için.

5 RAB Tanrı sevinç çığlıkları, Boru sesleri arasında yükseldi.

6 Ezgiler sunun Tanrı'ya, Ezgiler sunun Kralımız'a,

8 Tanrı kutsal tahtına oturmuş, Krallık eder uluslara.

93: 2 Ya RAB, tahtın öteden beri kurulmuş,

Varlığın öncesizliğe uzanır.

5 Koşulların hep geçerlidir; Tapınağına kutsallık yaraşır

Sonsuza dek, ya RAB.

 

İlahi: Baba Oğul Kutsal Ruh’ta teksin

Allah’ım teksin yalnız sensin Allah’ım

Yalnız Sensin şükrederim.

 

Daniel 7: 9 "Ben bakarken

Tahtlar kuruldu,

Eskiden beri var olan yerine oturdu.

Giysileri kar gibi beyaz,

Başındaki saçlar yün gibi apaktı.

Tahtı alev alev,

Tekerlekleri kızgın ateş gibiydi.

10 Önünden ateşten bir ırmak çıkıp akıyordu.

Binlerce binler

Ona hizmet ediyordu;

On binlerce on binler

Önünde duruyordu.

Mahkeme kuruldu,

Kitaplar açıldı.

13 "Gece görümlerimde göğün bulutlarıyla İnsanoğlu'na benzer birinin geldiğini gördüm. Eskiden beri var olanın yanına doğru ilerledi, onun önüne getirildi. 14 Ona egemenlik, yücelik ve krallık verildi. Bütün halklar, uluslar ve her dilden insan ona tapındı. Egemenliği hiç bitmeyecek sonsuz bir egemenlik, krallığı hiç yıkılmayacak bir krallıktır.

 

İlahi: Baba Oğul Kutsal Ruh’ta teksin

Allah’ım teksin yalnız sensin Allah’ım

Yalnız Sensin tapınırım

 

ÖVGÜLERİMİZ / ŞÜKRANLARIMIZ

 

İlahi: Yüceliğin için beni yarattın.

Varlığımın içine varlığın kattın.

İlk sensin Ey Rabbim Son Sensin Ey Rabbim

Yoktur eşin benzerin Her şey Senin benzerin

Günahımı sildin yüzüme baktın

Sevgi oldun Mesih’te içime aktın

 

İlahi: Övgüler, Övgüler

Baba Tanrıya övgüler

Övgüler, Övgüler

Oğul Tanrıya övgüler

Övgüler, Övgüler

Ve kutsal Ruh’a övgüler

Şükürler, şükürler

Baba Tanrı’ya şükürler

Şükürler, şükürler

Oğul Tanrı’ya şükürler

Şükürler, şükürler

Ve kutsal Ruh’a şükürler

 

İlahi: Makdisinde el açarak yalvarırım Rabbime

Mabedinde diz çökerek yalvarırım Rabbime,

Yeri göğü yaratan Rab bizleri takdis eyle

Gelip bizi kurtaran Rab bizleri takdis eyle

Makdisinde el açarak yüceltirim Rabbimi

Mabedinde diz çökerek yüceltirim Rabbimi

Yeri göğü yaratan Rab bizleri takdir eyle

Sevip bizi kurtaran Rab bizleri takdis eyle

 

İlahi: Canım Seni yüceltir. Ruhum seni yüceltir

Gönlüm Seni yüceltir. Sen Mesihsin Rab x2

Göklerden geldin ölümü yendin

Kendini verdin Sen Mesihsin Rab x2

Adın Kutsaldır, İşin kutsaldır.

Varlığın gökseldir, Sen Mesihsin Rab x2

 

DUALARIMIZ/DİLEKLERİMİZ

- Bu göğün altındaki Mesih’in bütün kiliseleri için dua edelim:

 

- acı ve sıkıntı çekenler için dua edelim:

 

- yeryüzünün bütün halkları, bütün ulusları için dua edelim:

 

- Mesih’in Müjdesinden ayrı yaşayanlar için dua edelim:

 

- aileler, çocuklar, gençler için dua edelim:

 

- çarmıh yolunda kutsal bir yaşam için dua edelim:

 

İlahi: // Yücelik, bilgelik,Senindir Rab //

// Güç ve kudret sonsuz dek Senindir Rab //

Amin, Amin,-Amin, Amin –Amin

Amin, Amin, Amin,Amin-Amin

// Şükran , Saygı ve de övgü senindir Rab //

 

ONDALIK VE SUNULARIMIZ (EFESLİLER 1:15-23)

 

DOXOLOGY

Hamt Baba’ya, hamt Oğul’a

Ve hamdolsun Kutsal Ruh’a!

Bütün dünya da hamdetsin

Her yaratık: “Amin!” desin!. AMİN.

 

TANRI SÖZÜNDEN

 

İlahi: Ey Allah’ın oğulları izzeti Rabbe verelim

Ey Allah’ın kızları izzeti Rabbe verelim

Mukaddes süsümüzle izzeti Rabbe verelim

Mukaddes süsümüzle izzeti Rabbe verelim

İsminin kuvvetinde gelin Rabbe gidelim

İsminin kuvvetinde gelin Rabbe gidelim

İsminin kudretinde O’na secde edelim

İsminin kudretinde O’na secde edelim

Ey Allah’ın seçtikleri haşmeti Rabbe verelim.

Ey Allah’ın evlatları haşmeti Rabbe verelim

İsminin izzetinde gelin Rabbe gidelim

İsminin izzetinde gelin Rabbe gidelim

İsminin kuvvetinde gelin Rabbe gidelim

İsminin kuvvetinde gelin Rabbe gidelim

İsminin kudretinde O’na secde edelim

İsminin kudretinde O’na secde edelim

 

SECDE MEZMRU

21: 1 Ya RAB, kral seviniyor gösterdiğin güce.

Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle!

2 Gönlünün istediğini verdin,

Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin.

3 Onu güzel armağanlarla karşıladın,

Başına saf altından taç koydun.

4 Senden yaşam istedi

sonsuz bir ömür verdin ona.

5 Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti,

Onu görkem ve büyüklükle donattın.

6 Üzerine sürekli bereket yağdırdın,

Varlığınla onu sevince boğdun.

7 Çünkü kral RAB'be güvenir,

Yüceler Yücesi'nin sevgisi sayesinde sarsılmaz.

68: 3 doğrular sevinsin, Bayram etsinler

Tanrı'nın önünde, Neşeyle coşsunlar.

4 Tanrı'ya ezgiler söyleyin, adını ilahilerle övün,

Çölleri geçecek biniciye yol hazırlayın;

O'nun adı RAB'dir, bayram edin önünde!

 

(Rabbin sofrası için İncil Okuması: Luka 24: 44-53)

 

KAPANIŞ İLAHİSİ 297

Azizlerin dirilince, azizlerin dirilince

Beni orada bulundur, azizlerin dirilince.

Tahtında toplanılınca, tahtında toplanılınca

Beni orada bulundur, tahtında toplanılınca.

Kitabını sen açınca, kitabını sen açınca

Beni orada bulundur, kitabını sen açınca.

Müminlerin çağrılınca, müminlerin çağrılınca

Beni orada bulundur, müminlerin çağrılınca.

“Haleluya!” duyulunca, “Haleluya!” duyulunca

Beni orada bulundur, “Haleluya!” duyulunca.

Sürülerin toplanınca, sürülerin toplanınca

Beni orada bulundur, sürülerin toplanınca.