ÖZEL DUALARIMIZ

 

YÜKSELİŞ ARİFESİ

 

I.

 

Mezmur 15: Ya RAB, çadırına kim konuk olabilir?

Kutsal dağında kim oturabilir?

2 Kusursuz yaşam süren, adil davranan,

Yürekten gerçeği söyleyen.

3 İftira etmez, Dostuna zarar vermez,

Komşusuna kara çalmaz böylesi.

4 Aşağılık insanları hor görür,

Ama RAB'den korkanlara saygı duyar.

Kendi zararına ant içse bile, dönmez andından.

5 Parasını faize vermez,

Suçsuza karşı rüşvet almaz.

Böyle yaşayan asla sarsılmayacak.

 

Kutsal yaşam sürenler,

adil davrananlar,

Rabbin Kutsal dağında oturacak;

gerçeği söyleyenler

RAB’bin, çadırına konuk olacak

Sevgi Tanrısı, bizleri Mesih’te çocukların yaptın,

lütuf et ki, bu dünyadan doğruluk ve kutsallık içinde huzuruna yükselelim;

dünyanın kuruluşundan önce seçilmişlerin için hazırladığın mirası alalım.

Rabbimiz İsa Mesih Kraldır,

Kurtarıcımız şimdi ve sonsuzlarca kutsal tahtından egemenlik sürer. Amin.

 

II.Krallar 2: 1 RAB İlyas'ı kasırgayla göklere çıkarmadan önce, İlyas ile Elişa Gilgal'dan ayrılıp yola çıkmışlardı.

2 İlyas Elişa'ya, "Lütfen sen burada kal, çünkü RAB beni Beytel'e gönderdi" dedi. Elişa, "Yaşayan RAB'bin adıyla başın üzerine ant içerim ki, senden ayrılmam" diye karşılık verdi. Böylece Beytel'e birlikte gittiler.

3 Beytel'deki peygamber topluluğu Elişa'nın yanına geldi. "RAB bugün efendini senin başından alacak, biliyor musun?" diye ona sordular. Elişa, "Evet, biliyorum, konuşmayın!" diye karşılık verdi.

4 İlyas, "Elişa, lütfen burada kal, çünkü RAB beni Eriha'ya gönderdi" dedi. Elişa, "Yaşayan RAB'bin adıyla başın üzerine ant içerim ki, senden ayrılmam" diye karşılık verdi. Böylece birlikte Eriha'ya gittiler.

5 Eriha'daki peygamber topluluğu Elişa'nın yanına geldi. "RAB efendini bugün senin başından alacak, biliyor musun?" diye ona sordular. Elişa, "Evet, biliyorum, konuşmayın" diye karşılık verdi.

6 Sonra İlyas, "Lütfen, burada kal, çünkü RAB beni Şeria Irmağı kıyısına gönderdi" dedi. Elişa, "Yaşayan RAB'bin adıyla başın üzerine ant içerim ki, senden ayrılmam" diye karşılık verdi. Böylece ikisi birlikte yollarına devam etti.

7 Elli peygamber de onları Şeria Irmağı'na kadar izledi. İlyas ile Elişa Şeria Irmağı'nın kıyısında durdular. Peygamberler de biraz ötede, onların karşısında durdu.

8 İlyas cüppesini dürüp sulara vurunca, sular ikiye ayrıldı.

Elişa ile İlyas kuru toprağın üzerinden yürüyerek karşıya geçtiler.

9 Karşı yakaya geçtikten sonra İlyas Elişa'ya, "Söyle, yanından alınmadan önce senin için ne yapabilirim?" dedi. Elişa, "İzin ver, senin ruhundan iki pay miras alayım" diye karşılık verdi.

10 İlyas, "Zor bir şey istedin" dedi, "Eğer yanından alındığımı görürsen olur, yoksa olmaz."

11 Onlar yürüyüp konuşurlarken, ansızın ateşten bir atlı araba göründü, onları birbirinden ayırdı. İlyas kasırgayla göklere alındı.

12 Olanları gören Elişa şöyle bağırdı: "Baba, baba, İsrail'in arabası ve atlıları!" İlyas'ı bir daha göremedi. Giysilerini yırtıp paramparça etti.

13 Sonra İlyas'ın üzerinden düşen cüppeyi alıp geri döndü ve Şeria Irmağı'nın kıyısında durdu.  14 İlyas'ın üzerinden düşen cüppeyi sulara vurarak, "İlyas'ın Tanrısı RAB nerede?" diye seslendi. Cüppeyi sulara vurunca ırmak ikiye ayrıldı, Elişa karşı yakaya geçti.

15 Erihalı peygamberler karşıdan Elişa'yı görünce, "İlyas'ın ruhu Elişa'nın üzerinde!" dediler. Sonra onu karşılamaya giderek önünde yere kapandılar.

 

Vahiy 5: 9-10 Tomarı almaya ve mühürlerini açmaya layıksın! Çünkü boğazlandın,

ve her oymaktan, her dilden,

her halktan, her ulustan insanları

kendi kanınla Tanrı'ya satın aldın.

Onları Tanrımızın hizmetinde bir krallık haline getirdin, kâhinler yaptın.

Dünya üzerinde egemenlik sürecekler.

12 Boğazlanmış Kuzu, gücü, zenginliği, bilgeliği ve kudreti,

saygıyı, yüceliği ve övgüyü almaya layıktır.

13 Övgü, saygı, yücelik ve güç sonsuzlara dek,

taht üzerinde oturanın ve Kuzu'nun olsun!

 

II.

 

97:RAB egemenlik sürüyor, coşsun yeryüzü,

Bütün adalar, kıyılar sevinsin!

2 Bulut ve zifiri karanlık sarmış çevresini,

Doğruluk ve adalettir tahtının temeli.

3 Ateş yürüyor O'nun önünde,

Düşmanlarını yakıyor çevrede.

4 Şimşekleri dünyayı aydınlatır,

Yeryüzü görüp titrer.

5 Dağlar balmumu gibi erir,

RAB'bin, bütün yeryüzünün Rab'bi önünde.

6 Gökler O'nun doğruluğunu duyurur,

Bütün halklar görkemini görür.

7 Utansın puta tapanlar,

Boş putlarla övünenler!

RAB'be tapın, ey bütün ilahlar!

8 Siyon seviniyor yargılarını duyunca, ya RAB,

Yahuda kentleri coşuyor.

9 Çünkü sensin, ya RAB, bütün yeryüzünün en yücesi,

Bütün ilahların üstündesin, çok ulusun.

10 Ey sizler, RAB'bi sevenler, kötülükten tiksinin.

O sadık kullarının canını korur,

Onları kötülerin elinden kurtarır.

11 Doğrulara ışık,

Temiz yüreklilere sevinç saçar.

12 Ey doğrular, RAB'de sevinç bulun

Ve O'nun kutsal adını övün!

 

Her şeye egemen Rab, bütün yeryüzü Sende sevinir,

Gökler Senin doğruluğunu duyurur,

bütün yeryüzü önünde titrer.

sadık kullarının canını korursun,

seçilmişlerini kötülerin elinden kurtarırsın

ışığınla halkına yol gösterirsin.

Ey doğruların sevinci olan Rab Tanrımız,

yer ve gök Senindir, deniz ve yerin derinlikleri Senindir.

harika işlerinle aramızda çalışırsın.

kendi kutsal amacına göre bizleri yönlendir.

öyle ki, Senin görkemini gören bizler,

gökleri aşmış olan başkahinimiz İsa Mesih’in övgüsü ve yüceliği için yaşayalım.

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’ta tek olan Tanrımıza şimdi ve daima yücelik olsun. Amin.

 

Markos 16: 14 İsa daha sonra, sofrada otururlarken Onbirlere göründü. Kendisini dirilmiş olarak görenlere inanmadıkları için imansızlıklarından ve yüreklerinin duygusuzluğundan ötürü onları azarladı.

15 İsa onlara şöyle buyurdu: «Dünyanın her yanına gidin, Müjde'yi bütün yaratılışa duyurun.

16 İman edip vaftiz olan kurtulacak, iman etmeyen ise hüküm giyecek.

17-18 İman edenlerle birlikte görülecek belirtiler şunlardır: benim adımla cinleri kovacaklar, yeni diller konuşacaklar, yılanları elleriyle tutacaklar. Öldürücü bir zehir içseler bile, bundan zarar görmeyecekler. Ellerini hastaların üzerine koyacaklar ve hastalar iyileşecek.»

19 Rab İsa onlara bu sözleri söyledikten sonra göğe alındı ve Tanrı'nın sağında oturdu.

 

8: 1 Ey Egemenimiz RAB,

Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!

Gökyüzünü görkeminle kapladın.

Çocukların, hatta emziktekilerin sesiyle

Set çektin hasımlarına,

Düşmanı, öç alanı yok etmek için.

3 Seyrederken ellerinin eseri olan gökleri,

Oraya koyduğun ayı ve yıldızları,

4 Soruyorum kendi kendime:

«İnsan ne ki, onu anasın,

Ya da insanoğlu ne ki, ona ilgi gösteresin?»

5 Nerdeyse bir tanrı yaptın onu,

Başına yücelik ve onur tacını koydun.

6 Ellerinin yapıtları üzerine onu egemen kıldın,

Her şeyi ayaklarının altına serdin;

7 Davarları, sığırları,

Yabanıl hayvanları,

8 Gökteki kuşları, denizdeki balıkları,

Denizde kıpırdaşan bütün canlıları.

9 Ey Egemenimiz RAB,

Ne yüce adın var yeryüzünün tümünde!

 

Ey her şeye Egemen RAB,

adın yeryüzünde kutsaldır,

Gökleri ve yeri görkeminle kapladın.

Görkem Tanrısı,

görkemli yaratılışın sahibi Sensin.

bizleri Mesih’te aradın,

yücelik ve onur tacını bizlere layık gördün.

ellerinin işi üzerinde insana egemenlik verdin.

Yaratılışa bakmayı, Senin görkemini görmeyi, Senden zevk alıp Seni yüceltmeyi bizlere öğret. Rabbimiz İsa Mesih dirildi, şan ve görkem içinde göklere yükseldi. İsa Mesih Kraldır. İsa Mesih tekrar gelecek. Baba, Oğul ve Kutsal Ruhta tek Tanrı olan Seni şimdi ve daima överiz.

 

III.

 

24: RAB'bindir yeryüzü ve içindekiler,

Dünya ve üzerinde yaşayanlar;

2 Çünkü O'dur denizler üzerinde onu kuran,

Sular üzerinde durduran.

3 RAB'bin dağına kim çıkabilir,

Kutsal Yer'inde kim durabilir?

4 Elleri pak, yüreği temiz olan,

Gönlünü putlara kaptırmayan,

Yalan yere ant içmeyen.

5 RAB kutsar böylesini,

Kurtarıcısı Tanrı aklar.

6 O'na yönelenler,

Yakup'un Tanrısı'nın yüzünü arayanlar

İşte böyledir.

7 Kaldırın başınızı, ey kapılar!

Açılın, ey eski kapılar!

Yüce Kral girsin içeri!

8 Kimdir bu Yüce Kral?

O RAB'dir, güçlü ve yiğit,

Savaşta yiğit olan RAB.

9 Kaldırın başınızı, ey kapılar!

Açılın, ey eski kapılar!

Yüce Kral girsin içeri!

10 Kimdir bu Yüce Kral?

Her Şeye Egemen

RAB'dir bu Yüce Kral!

 

ya RAB yeryüzü ve içindekiler,

Dünya ve üzerinde yaşayanlar Senindir;

Elleri pak, yüreği temiz olanları,

kutsarsın.

Gönlünü putlara kaptırmayanları bereketlersin

güçlü olan Rabbimiz göklerden tekrar gelecek

bütün yaratılış Sana secde kılacak.

Yaratılışın Tanrısı, kalplerimizi aç,

görkem kralı Mesih bizlere hükmetsin,

bizleri yönetsin.

armağanların ve bereketlerinle daima huzurunda duralım.

ve göklerden bizi almaya gelecek olan Mesih’i sevinçle bekleyelim.

Dirilmiş ve göğe yükselmiş Rab İsa Mesih şimdi ve daima kutsaldır;

Kurtarıcımız diridir, sonsuzluklar boyunca egemendir.

 

Mezmur 110: 1 RAB efendime:

«Ben düşmanlarını ayaklarının altına serinceye dek

Sağımda otur» diyor.

RAB Siyon'dan uzatacak kudret asanı,

Düşmanlarının ortasında egemenlik sür!

3 Savaşacağın gün

Gönüllü gidecek askerlerin.

Seherin bağrından doğan çiy gibi

Kutsal giysiler içinde

Sana gelecek gençlerin.

4 RAB ant içti, kararından dönmez:

«Melkisedek düzeni uyarınca

Sonsuza dek kâhinsin sen!» dedi.

5 Rab senin sağındadır,

Kralları ezecek öfkelendiği gün.

6 Ulusları yargılayacak, ortalığı cesetler dolduracak,

Dünyanın dört bucağında başları ezecek.

7 Yol kenarındaki dereden su içecek;

Bu yüzden başını dik tutacak.

 

Kral olan Rabbimiz,

Sen düşmanlarınmızın ortasında egemenlik sürersin,

kutsal adından korkan kullarını ödüllendirmek

ve kutsal öfkenle kralları ezmek için göklerden tekrar geleceksin.

Mesih İsa, Sen Kralların Kralısın,

Rab İsa, Sen diri olan Kurtarıcısın.

yüceliğinden soyunup aramıza geldin,

bizler için acı çektin, çarmıhta bedelimizi ödedin,

öldün, gömüldün, görkemle dirildin ve göklere yükseldin.

İsrail’in kralı ve dünyanın yargıcı olarak tekrar geleceksin.

Yeni Antlaşmanın başkahini ve aracısı Sensin.

Kutsal Ruh ve tek Tanrı’nın birliğinde hüküm süren Seni överiz.

şimdi ve daima Sana yücelik olsun. Amin.

 

96: Yeni bir ezgi söyleyin RAB'be!

Ey bütün dünya, RAB'be ezgiler söyleyin!

2 Ezgi söyleyin, RAB'bin adını övün,

Her gün duyurun kurtarışını!

3 Görkemini uluslara,

Harikalarını bütün halklara anlatın!

4 Çünkü RAB uludur, yalnız O övgüye değer,

İlahlardan çok O'ndan korkulur.

5 Halkların bütün ilahları bir hiçtir,

Oysa gökleri yaratan RAB'dir.

6 Yücelik, ululuk O'nun huzurundadır,

Güç ve güzellik O'nun tapınağındadır.

7 Ey bütün halklar, RAB'bi övün,

RAB'bin gücünü, yüceliğini övün,

8 RAB'bin görkemini adına yaraşır biçimde övün,

Sunular getirip avlularına girin!

9 Kutsal giysiler içinde RAB'be tapının!

Titreyin O'nun önünde, ey bütün yeryüzündekiler!

10 Uluslara, "RAB egemenlik sürüyor" deyin.

Dünya sağlam kurulmuş, sarsılmaz.

O halkları adaletle yargılar.

11 Sevinsin gökler, coşsun yeryüzü!

Gürlesin deniz içindekilerle birlikte!

12-13 Bayram etsin kırlar ve üzerindekiler!

O zaman RAB'bin önünde bütün orman ağaçları

Sevinçle haykıracak.

Çünkü O geliyor!

Yeryüzünü yargılamaya geliyor.

Dünyayı adaletle,

Halkları kendi gerçeğiyle yönetecek.

 

RAB, Sen ulusun, övgüye değer tek Kurtarıcı Sensin.

İlahlardan çok Senden korkulur.

Yücelik ve ululuk Senin huzurundadır,

Güç ve güzellik Senin tapınağındadır.

Diri olan Tanrımız,

Senin Sözün beden alıp aramızda yaşadı.

yücelik içinde göğe alındı.

Kral olarak geldiğinde dünyayı adaletle

ve halkını doğrulukla yargılayacak.

Lütuf et ki, O’nun görkemini vaaz edelim,

Bütün yaratılışın önünde diz çökeceği Rabbi daima övelim.

Birgün bütün göksel ordular,

peygamberler, şehitler ve azizlerle birlikte

bütün yaratılışın hep bir ağızdan yeni bir ilahi söyleyeceği güne kadar

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh’un Krallığı

sözlerimizle ve işlerimizle övülsün. Amin.