Korkular İçin Dua – Günün Her Vaktinde

Görünür ve görünmez düşmandan korunmak,

her korku ve baskıdan özgür kalmak;

Tanrı’dan esenlik ve bereket dilemek;

kişilerin ve yaşanılan yerlerin ruhsal temizliği için;

rahatsızlık duyulan yerin bereketlenmesi için Günün her vaktinde kullanılabilir dualardır:

 

 

 

Nahum 1:2-7

2 RAB kıskanç, öç alıcı bir Tanrı'dır.

Öç alır ve gazapla doludur.

Karşıtlarından öç alır,

Düşmanlarına karşı öfkesi süreklidir.

3 RAB tez öfkelenmez

Ve çok güçlüdür.

Suçlunun suçunu asla yanına koymaz.

Geçtiği yerde kasırgalar, fırtınalar kopar.

O'nun ayaklarının tozudur bulutlar.

4 Bir buyrukla kurutur denizi,

Kurutur bütün ırmakları.

Solar Başan'ın, Karmel Dağı'nın yeşillikleri

Ve Lübnan'ın çiçekleri.

5 Dağlar RAB'bin önünde titrer,

Erir tepeler.

Yer sarsılır önünde.

Dünya ve üzerinde yaşayanların tümü titrer.

6 O'nun gazabına kim karşı durabilir,

Kim dayanabilir kızgın öfkesine?

Ateş gibi dökülür öfkesi,

Kayaları paramparça eder.

7 RAB iyidir,

Sığınaktır sıkıntı anında.

Korur kendisine sığınanları.

 

Dua: Tek olan Tanrımız, gerçek merhamet, gerçek adalet ve gerçek doğruluk sahibi Sensin. Bu evi/yeri [ev halkını] ve bizleri tüm sıkıntı ve tehlikelerden koru. Bu evi/yeri ve içindeki halkı bereketle.

 

Burada sürekli ve geçici olarak yaşayan kullarının bugünkü ve yarınki sıkıntılarını teselli et. Ya Rab bu evi nurun ile aydınlat. Ya Rab, canımıza ve bedenimize şifa ver, esenlikliğinle bu yeri bereketle.

 

Bu eve/yere sevinç, huzur ver ya Rab. Bu ev/yer öfke ve gururdan, kavgadan ve bencillikten uzakta kalsın. Bu eve/yere çekişme ve ahlaksızlık, düşmanlık ve yalan girmesin.

 

Bu evi/yeri her korku ve baskıdan özgür kıl.

 

Bu eve/yere iblis ve onun cinleri İsa Mesih'in kutsal adından dolayı giremesin, saldıramasın. Bu yere ve içindeki canlara yönelik her büyü, lanet ve bereketsizliğin gücünü Nasıralı İsa Mesih adıyla reddederiz.

 

İman Açıklaması…

 

Mezmur 32

1 Ne mutlu isyanı bağışlanan,

Günahı örtülen insana.

2 Ne mutlu RAB'bin kötülüklerini saymadığı,

Ruhunda hile bulunmayan insana.

 5 Günahımı açıkladım sana,

Suçumu gizlemedim.

"RAB'be isyanımı itiraf edeceğim" deyince,

Günahımı, suçumu bağışladın.

 6 Bu nedenle her sadık kulun

Ulaşılır olduğun zaman sana dua etsin.

Azgın sular taşsa bile ona erişemez.

 7 Sığınağım sensin,

Beni sıkıntıdan korur,

Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın.

10 Kötülerin acısı çoktur,

Ama RAB'be güvenenleri O'nun sevgisi kuşatır.

(* ve/veya ilave / alternatif dualar eklenebilir)

 

Mesih Rabbimiz,

çarmıhta ölümü yendin,

en yüce göklere yükseldin,

şan ve görkem içinde kutsal meleklerinle tekrar geleceksin;

uykuda ve uyurken elin bu yer üzerinde olsun;

kutsal meleklerinle bu yeri koru,

 

Bu ev halkının her durumda sevgisini, dostluğunu sıcak tut ey Kurtarıcı Rab.

 

Tanrım, bu ev halkının yüreğini, düşüncesi, her durumda kötülükten koru.

Tanrım, bu ev halkının yaşantısını ve işlerini kötü olandan koru ve kutsa.

Tanrım Nasıralı İsa Mesih adıyla bu evi/yeri kötü güçlerin saldırısından koru.

Tanrım bu evi İsa Mesih adıyla esenlik içinde tut. Amin.

 

Pazartesi / Mezmur 16

1 Koru beni, ey Tanrı,

Çünkü sana sığınıyorum.

2 RAB'be dedim ki, "Efendim sensin.

Senden öte mutluluk yok benim için."

4 Başka ilahların ardınca koşanların derdi artacak.

Onların kan sunularını dökmeyeceğim,

Adlarını ağzıma almayacağım.

5 Benim payıma,

Benim kâseme düşen sensin, ya RAB;

Yaşamım senin ellerinde.

6 Payıma ne güzel yerler düştü,

Ne harika bir mirasım var!

7 Övgüler sunarım bana öğüt veren RAB'be,

Geceleri bile vicdanım uyarır beni.

8 Gözümü RAB'den ayırmam,

Hiç sarsılmam, O sağımda durduğu için.

9 Bu yüzden içim sevinç dolu, yüreğim coşuyor,

Bedenim güven içinde.

10 Çünkü sen beni ölüler diyarına terk etmezsin,

Sadık kulunun çürümesine izin vermezsin.

11 Hep yaşam yolunu gösterirsin bana.

Bol sevinç vardır senin huzurunda,

Sağ elinden mutluluk eksilmez.

 

Salı / Mezmur 17

1 Haklı davamı dinle, ya RAB,

Feryadımı işit!

Hilesiz dudaklardan çıkan duama kulak ver!

2 Haklı çıkar beni,

Çünkü sen gerçeği görürsün.

3 Yüreğimi yokladın,

Gece denedin,

Sınadın beni,

Kötü bir şey bulmadın;

Kararlıyım, ağzımdan kötü söz çıkmaz,

4 Başkalarının yaptıklarına gelince,

Ben senin sözlerine uyarak

Şiddet yollarından kaçındım.

5 Sıkı adımlarla senin yollarını tuttum,

Kaymadı ayaklarım.

6 Sana yakarıyorum, ey Tanrı,

Çünkü bana yanıt verirsin;

Kulak ver bana, dinle söylediklerimi!

7 Göster harika sevgini,

Ey sana sığınanları saldırganlardan sağ eliyle kurtaran!

8 Koru beni gözbebeği gibi;

Kanatlarının gölgesine gizle

9 Kötülerin saldırısından,

Çevremi saran ölümcül düşmanlarımdan.

10 Yürekleri yağ bağlamış,

Ağızları büyük laflar ediyor.

11 İzimi buldular, üzerime geliyorlar,

Yere vurmak için gözetliyorlar.

12 Tıpkı parçalamak için sabırsızlanan bir aslan,

Pusuya yatan genç bir aslan gibi.

13 Kalk, ya RAB, kes önlerini, eğ başlarını!

Kılıcınla kurtar canımı kötülerden,

14 Elinle bu insanlardan, ya RAB,

Yaşam payı bu dünyada olan insanlardan.

Varsın karınları vereceğin cezalara doysun,

Çocukları da yiyip doysun,

Artanı torunlarına kalsın!

15 Ama ben doğruluk sayesinde yüzünü göreceğim senin,

Uyanınca suretini görmeye doyacağım.

 

Çarşamba / Mezmur 18

1 Seni seviyorum, gücüm sensin, ya RAB!

2 RAB benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır,

Tanrım, kayam, sığınacak yerimdir,

Kalkanım, güçlü kurtarıcım, korunağımdır!

3 Övgüye değer RAB'be seslenir,

Kurtulurum düşmanlarımdan.

4 Ölüm iplerine dolanmıştım,

Yıkım selleri basmıştı beni,

5 Ölüler diyarının bağları sarmıştı,

Ölüm tuzakları çıkmıştı karşıma.

6 Sıkıntı içinde RAB'be yakardım,

Yardıma çağırdım Tanrım'ı.

Tapınağından sesimi duydu,

Haykırışım kulaklarına ulaştı.

7 O zaman yeryüzü sarsılıp sallandı,

Titreyip sarsıldı dağların temelleri,

Çünkü RAB öfkelenmişti.

8 Burnundan duman yükseldi,

Ağzından kavurucu ateş

Ve korlar fışkırdı.

9 Kara buluta basarak

Gökleri yarıp indi.

16 RAB yukarıdan elini uzatıp tuttu,

Çıkardı beni derin sulardan.

17 Beni güçlü düşmanımdan,

Benden nefret edenlerden kurtardı,

Çünkü onlar benden güçlüydü.

18 Felaket günümde karşıma dikildiler,

Ama RAB bana destek oldu.

19 Beni huzura kavuşturdu,

Kurtardı, çünkü benden hoşnut kaldı.

27 Alçakgönüllüleri kurtarır,

Gururluların başını eğersin.

28 Işığımın kaynağı sensin, ya RAB, Tanrım!

Karanlığımı aydınlatırsın.

29 Desteğinle akıncılara saldırır,

Seninle surları aşarım, Tanrım.

30 Tanrı'nın yolu kusursuzdur,

RAB'bin sözü arıdır.

O kendisine sığınan herkesin kalkanıdır.

31 Var mı RAB'den başka Tanrı?

Tanrımız'dan başka kaya var mı?

32 Tanrı beni güçle donatır,

Yolumu kusursuz kılar.

33 Ayaklar verdi bana, geyiklerinki gibi,

Doruklarda tutar beni.

35 Bana zafer kalkanını bağışlarsın,

Sağ elin destekler,

Alçakgönüllülüğün yüceltir beni.

36 Bastığım yerleri genişletirsin,

Burkulmaz bileklerim.

37 Kovalayıp yetiştim düşmanlarıma,

Hepsi yok olmadan geri dönmedim.

38 Ezdim onları, kalkamaz oldular,

Ayaklarımın altına serildiler.

39 Savaş için beni güçle donattın,

Bana başkaldıranları önümde yere serdin.

40 Düşmanlarımı kaçmak zorunda bıraktın,

Benden nefret edenleri yok ettim.

49 Bu yüzden uluslar arasında seni öveceğim, ya RAB,

Adına ezgiler dizeceğim.

 

Perşembe / Mezmur 20; 21

1 Sıkıntılı gününde RAB sana yanıt versin,

Yakup'un Tanrısı'nın adı seni korusun!

2 Yardım göndersin sana Kutsal Yer'den,

Siyon'dan destek versin.

5 O zaman zaferini sevinç çığlıklarıyla kutlayacağız,

Tanrımız'ın adıyla sancaklarımızı dikeceğiz.

RAB senin bütün dileklerini yerine getirsin.

7 Bazıları savaş arabalarına,

Bazıları atlarına güvenir,

Bizse Tanrımız RAB'be güveniriz.

 

21:1 Ya RAB, kral seviniyor gösterdiğin güce.

Sevinçten coşuyor verdiğin zaferle!

2 Gönlünün istediğini verdin,

Ağzından çıkan dileği geri çevirmedin. |iSela*

3 Onu güzel armağanlarla karşıladın,

Başına saf altından taç koydun.

4 Senden yaşam istedi, verdin ona:

Uzun, sonsuz bir ömür.

5 Sağladığın zaferle büyük yüceliğe erişti,

Onu görkem ve büyüklükle donattın.

6 Üzerine sürekli bereket yağdırdın,

Varlığınla onu sevince boğdun.

7 Çünkü kral RAB'be güvenir,

Yüceler Yücesi'nin sevgisi sayesinde sarsılmaz.

8 Elin bütün düşmanlarına erişecek,

Sağ elin senden nefret edenlere uzanacak.

9 Öfkelendiğin an, ya RAB,

Kızgın fırına döndüreceksin onları;

Gazapla yutacak,

Ateşle tüketeceksin.

13 Yüceliğini göster, ya RAB, gücünle!

Ezgiler söyleyip ilahilerle öveceğiz kudretini.

 

Cuma / Mezmur 22

1 Tanrım, Tanrım, neden beni terk ettin?

Niçin bana yardım etmekten,

Haykırışıma kulak vermekten uzak duruyorsun?

2 Ey Tanrım, gündüz sesleniyorum, yanıt vermiyorsun,

Gece sesleniyorum, yine rahat yok bana.

3 Oysa sen kutsalsın,

İsrail'in övgüleri üzerine taht kuran sensin.

4 Sana güvendiler atalarımız,

Sana dayandılar, onları kurtardın.

5 Sana yakarıp kurtuldular,

Sana güvendiler, aldanmadılar.

15 Gücüm çömlek parçası gibi kurudu,

Dilim damağıma yapışıyor;

Beni ölüm toprağına yatırdın.

16 Köpekler kuşatıyor beni,

Kötüler sürüsü çevremi sarıyor,

Ellerimi, ayaklarımı deliyorlar

17 Bütün kemiklerimi sayar oldum,

Gözlerini dikmiş, bana bakıyorlar.

18 Giysilerimi aralarında paylaşıyor,

Mintanım için kur'a çekiyorlar.

19 Ama sen, ya RAB, uzak durma;

Ey gücüm benim, yardımıma koş!

20 Canımı kılıçtan,

Biricik hayatımı köpeğin pençesinden kurtar!

21 Kurtar beni aslanın ağzından,

Yaban öküzlerinin boynuzundan.

Yanıt ver bana!

 

Cumartesi / Mezmur 25

1 Ya RAB, bütün varlığımla sana yaklaşıyorum,

2 Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni,

Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın!

3 Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmesin;

Nedensiz hainlik edenler utansın.

4 Ya RAB, yollarını bana öğret,

Yönlerini bildir.

5 Bana gerçek yolunda öncülük et, eğit beni;

Çünkü beni kurtaran Tanrı sensin.

Bütün gün umudum sende.

6 Ya RAB, sevecenliğini ve sevgini anımsa;

Çünkü onlar öncesizlikten beri aynıdır.

7 Gençlik günahlarımı, isyanlarımı anımsama,

Sevgine göre anımsa beni,

Çünkü sen iyisin, ya RAB.

8 RAB iyi ve doğrudur,

Onun için günahkârlara yol gösterir.

9 Alçakgönüllülere adalet yolunda öncülük eder,

Kendi yolunu öğretir onlara.

10 RAB'bin bütün yolları sevgi ve gerçeğe dayanır

Antlaşmasındaki buyruklara uyanlar için.

11 Ya RAB, adın uğruna

Suçumu bağışla, çünkü suçum büyük.

12 Kim RAB'den korkarsa,

RAB ona seçeceği yolu gösterir.

13 Gönenç içinde yaşayacak o insan,

Soyu ülkeyi sahiplenecek.

14 RAB kendisinden korkanlarla paylaşır sırrını,

Onlara açıklar antlaşmasını.

15 Gözlerim hep RAB'dedir,

Çünkü ayaklarımı ağdan O çıkarır.

16 Halime bak, lütfet bana;

Çünkü garip ve mazlumum.

17 Yüreğimdeki sıkıntılar artıyor,

Kurtar beni dertlerimden!

18 Üzüntüme, acılarıma bak,

Bütün günahlarımı bağışla!

19 Düşmanlarıma bak, ne kadar çoğaldılar,

Nasıl da benden nefret ediyorlar!

20 Canımı koru, kurtar beni!

Hayal kırıklığına uğratma, çünkü sana sığınıyorum!

21 Dürüstlük, doğruluk korusun beni,

Çünkü umudum sendedir.

22 Ey Tanrı, kurtar İsrail'i

Bütün sıkıntılarından

 

Pazar / Mezmur 27

1 RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

RAB yaşamımın kalesidir,

Kimseden yılmam.

2 Hasımlarım, düşmanlarım olan kötüler,

Beni yutmak için üzerime gelirken

Tökezleyip düşerler.

4 RAB'den tek dileğim, tek isteğim şu:

RAB'bin güzelliğini seyretmek,

Tapınağında O'na hayran olmak için

Ömrümün bütün günlerini O'nun evinde geçirmek.

5 Çünkü O kötü günde beni çardağında gizleyecek,

Çadırının emin yerinde saklayacak,

Yüksek bir kaya üzerine çıkaracak beni.

6 O zaman çevremi saran düşmanlarıma karşı başım yukarı

kalkacak,

Sevinçle haykırarak kurbanlar sunacağım O'nun çadırında,

O'nu ezgilerle, ilahilerle öveceğim.

7 Sana yakarıyorum, ya RAB, kulak ver sesime,

Lütfet, yanıt ver bana!

8 Ya RAB, içimden bir ses duydum:

"Yüzümü ara!" dedin,

İşte yüzünü arıyorum.

9 Yüzünü benden gizleme,

Kulunu öfkeyle geri çevirme!

Bana hep yardımcı oldun;

Bırakma, terk etme beni,

Ey beni kurtaran Tanrı!

10 Anamla babam beni terk etseler bile,

RAB beni kabul eder.

11 Ya RAB, yolunu öğret bana,

Düşmanlarıma karşı

Düz yolda bana öncülük et.

12 Beni hasımlarımın keyfine bırakma,

Çünkü yalancı tanıklar dikiliyor karşıma,

Ağızları şiddet saçıyor.

13 Yaşam ülkesinde

RAB'bin iyiliğini göreceğimden kuşkum yok.

14 Umudunu RAB'be bağla,

Güçlü ve yürekli ol;

Umudunu RAB'be bağla!

 

 

 

* İlave / Alternatif Okumalar

 

Mezmur 89

1 RAB'bin sevgisini sonsuza dek ezgilerle öveceğim,

Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim.

  2 Sevgin sonsuza dek ayakta kalır diyeceğim,

Sadakatini gökler kadar kalıcı kıldın.

8 Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,

Senin gibi güçlü RAB var mı?

Sadakatin çevreni sarar.

11 Gökler senindir, yeryüzü de senin;

Dünyanın ve içindeki her şeyin temelini sen attın.

 14 Tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu,

Sevgi ve sadakat önünsıra gider.

  15 Ne mutlu bayram çığlıkları atmasını bilen halka, ya RAB!

Yüzünün ışığında yürürler.

 16 Gün boyu senin adınla sevinir,

Doğruluğunla yücelirler.

  17 Çünkü sen onların gücü ve yüceliğisin,

Lütfun sayesinde gücümüz artar.

 18 Kalkanımız RAB'be,

Kralımız İsrail'in Kutsalı'na aittir.

 

 46 Ne zamana dek, ya RAB?

Sonsuza dek mi gizleneceksin?

Ne zamana dek öfken alev alev yanacak?

 47 Anımsa ömrümün ne çabuk geçtiğini,

Ne boş yaratmışsın insanoğlunu!

 48 Var mı yaşayıp da ölümü görmeyen,

Ölüler diyarının pençesinden canını kurtaran?

  52 Sonsuza dek övgüler olsun RAB'be!

Amin! Amin!

 

 

Mezmur 20

7 Bazıları savaş arabalarına,

Bazıları atlarına güvenir,

Bizse Tanrımız RAB'be güveniriz.

 

Mezmur 46

1 Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.

 2 Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa,

Dağlar denizlerin bağrına devrilse,

3 Sular kükreyip köpürse,

Kabaran deniz dağları titretse bile.

 

1 Acı bana, ey Tanrı,

 2 Düşmanlarım ayak altında çiğniyor beni her gün,

Küstahça saldırıyor çoğu.

3 Sana güvenirim korktuğum zaman.

4 Tanrı'ya, sözünü övdüğüm Tanrı'ya

Güvenirim ben, korkmam.

İnsan bana ne yapabilir?

 

Süleymanın Meselleri 3

24 Korkusuzca yatar,

Tatlı tatlı uyursun.

25 Beklenmedik felaketten,

Ya da kötülerin uğradığı yıkımdan korkma.

26 Çünkü senin güvencen RAB'dir,

Tuzağa düşmekten seni O koruyacaktır.

 

Eyüp 5

8 "Oysa ben Tanrı'ya yönelir,

Davamı O'na bırakırdım.

15 Yoksulu onların kılıç gibi ağzından

Ve güçlünün elinden O kurtarır.

20 Kıtlıkta ölümden,

Savaşta kılıçtan seni O koruyacak.

21 Kamçılayan dillerden uzak kalacak,

Yıkım gelince korkmayacaksın.

22 Yıkıma, açlığa gülüp geçecek,

Yabanıl hayvanlardan ürkmeyeceksin.

24 Çadırının güvenlik içinde olduğunu bilecek,

Yurdunu yoklayınca eksik bulmayacaksın.

 

I.Tarihler 4

10 İsrail'in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa,

sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun, beni

kötülükten koru.

Öyle ki, acı çekmeyeyim.

 

İşaya 12

2 Tanrı kurtuluşumuzdur.

O'na güvenecek, yılmayacağız.

Çünkü Rab Yahve gücümüz ve ezgimizdir,

Bize O kurtuluş oldu."

 

Mezmur 1

1 Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez,

Günahkârların yolunda durmaz,

Alaycıların arasında oturmaz.

2 Ancak zevkini RAB'bin Yasası'ndan alır

Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür.

3 Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer,

Meyvesini mevsiminde verir,

Yaprağı hiç solmaz.

Yaptığı her işi başarır.

4 Kötüler böyle değil,

Rüzgarın savurduğu saman çöpüne benzerler.

 

 

Mezmur 41

1 Ne mutlu güçsüzü düşünene!

RAB kurtarır onu kötü günde.

2 Korur RAB, yaşatır onu,

Ülkede mutlu kılar,

Terk etmez düşmanlarının eline.

3 Destek olur RAB ona

Yatağa düşünce;

Hastalandığında sağlığa kavuşturur onu.

13 Öncesizlikten sonsuza dek,

Övgüler olsun İsrail'in Tanrısı RAB'be!

Amin! Amin!

 

 

Mezmur 128

 1 Ne mutlu RAB'den korkana,

O'nun yolunda yürüyene!

  2 Emeğinin ürününü yiyeceksin,

Mutlu ve başarılı olacaksın.

 5 RAB seni Siyon'dan kutsasın!

Yeruşalim'in gönencini göresin,

Bütün yaşamın boyunca!

 

 

Mezmur 112

1 Övgüler sunun RAB'be!

 Ne mutlu RAB'den korkan insana,

O'nun buyruklarından büyük zevk alana!

  2 Soyu yeryüzünde güç kazanacak,

Doğruların kuşağı kutsanacak.

  3 Bolluk ve zenginlik eksilmez evinden,

Sonsuza dek sürer doğruluğu.

4 Karanlıkta ışık doğar doğrular için,

Lütfeden, sevecen, dürüst insanlar için.