Korkular İçin Dua – Günün Her Vaktinde

Görünür ve görünmez düşmandan korunmak,

her korku ve baskıdan özgür kalmak;

Tanrı’dan esenlik ve bereket dilemek;

kişilerin ve yaşanılan yerlerin ruhsal temizliği için;

rahatsızlık duyulan yerin bereketlenmesi için Günün her vaktinde kullanılabilir dualardır:

 

 

 

Nahum 1:2-7

2 RAB kıskanç, öç alıcı bir Tanrı'dır.

Öç alır ve gazapla doludur.

Karşıtlarından öç alır,

Düşmanlarına karşı öfkesi süreklidir.

3 RAB tez öfkelenmez

Ve çok güçlüdür.

Suçlunun suçunu asla yanına koymaz.

Geçtiği yerde kasırgalar, fırtınalar kopar.

O'nun ayaklarının tozudur bulutlar.

4 Bir buyrukla kurutur denizi,

Kurutur bütün ırmakları.

Solar Başan'ın, Karmel Dağı'nın yeşillikleri

Ve Lübnan'ın çiçekleri.

5 Dağlar RAB'bin önünde titrer,

Erir tepeler.

Yer sarsılır önünde.

Dünya ve üzerinde yaşayanların tümü titrer.

6 O'nun gazabına kim karşı durabilir,

Kim dayanabilir kızgın öfkesine?

Ateş gibi dökülür öfkesi,

Kayaları paramparça eder.

7 RAB iyidir,

Sığınaktır sıkıntı anında.

Korur kendisine sığınanları.

 

Dua: Tek olan Tanrımız, gerçek merhamet, gerçek adalet ve gerçek doğruluk sahibi Sensin. Bu evi/yeri [ev halkını] ve bizleri tüm sıkıntı ve tehlikelerden koru. Bu evi/yeri ve içindeki halkı bereketle.

 

Burada sürekli ve geçici olarak yaşayan kullarının bugünkü ve yarınki sıkıntılarını teselli et. Ya Rab bu evi nurun ile aydınlat. Ya Rab, canımıza ve bedenimize şifa ver, esenlikliğinle bu yeri bereketle.

 

Bu eve/yere sevinç, huzur ver ya Rab. Bu ev/yer öfke ve gururdan, kavgadan ve bencillikten uzakta kalsın. Bu eve/yere çekişme ve ahlaksızlık, düşmanlık ve yalan girmesin.

 

Bu evi/yeri her korku ve baskıdan özgür kıl.

 

Bu eve/yere iblis ve onun cinleri İsa Mesih'in kutsal adından dolayı giremesin, saldıramasın. Bu yere ve içindeki canlara yönelik her büyü, lanet ve bereketsizliğin gücünü Nasıralı İsa Mesih adıyla reddederiz.

 

İman Açıklaması…

 

* Mezmur 32

1 Ne mutlu isyanı bağışlanan,

Günahı örtülen insana.

2 Ne mutlu RAB'bin kötülüklerini saymadığı,

Ruhunda hile bulunmayan insana.

 5 Günahımı açıkladım sana,

Suçumu gizlemedim.

"RAB'be isyanımı itiraf edeceğim" deyince,

Günahımı, suçumu bağışladın.

 6 Bu nedenle her sadık kulun

Ulaşılır olduğun zaman sana dua etsin.

Azgın sular taşsa bile ona erişemez.

 7 Sığınağım sensin,

Beni sıkıntıdan korur,

Çevremi kurtuluş ilahileriyle kuşatırsın.

10 Kötülerin acısı çoktur,

Ama RAB'be güvenenleri O'nun sevgisi kuşatır.

(* ve/veya ilave / alternatif dualar eklenebilir)

 

Mesih Rabbimiz,

çarmıhta ölümü yendin,

en yüce göklere yükseldin,

şan ve görkem içinde kutsal meleklerinle tekrar geleceksin;

uykuda ve uyurken elin bu yer üzerinde olsun;

kutsal meleklerinle bu yeri koru,

 

Bu ev halkının her durumda sevgisini, dostluğunu sıcak tut ey Kurtarıcı Rab.

 

Tanrım, bu ev halkının yüreğini, düşüncesi, her durumda kötülükten koru.

Tanrım, bu ev halkının yaşantısını ve işlerini kötü olandan koru ve kutsa.

Tanrım Nasıralı İsa Mesih adıyla bu evi/yeri kötü güçlerin saldırısından koru.

Tanrım bu evi İsa Mesih adıyla esenlik içinde tut. Amin.

 

 

Pazar

Mezmur 71

1 Ya RAB, sana sığınıyorum,

Utandırma beni hiçbir zaman!

2 Adaletinle kurtar beni, tehlikeden uzaklaştır,

Kulak ver bana, kurtar beni!

3 Sığınacak kayam ol,

Her zaman başvurabileceğim;

Buyruk ver, kurtulayım,

Çünkü kayam ve kalem sensin.

4 Ey Tanrım, kurtar beni

Kötünün elinden, haksızın, gaddarın pençesinden!

5 Çünkü umudum sensin, ya Rab Yahve,

Gençliğimden beri dayanağım sensin.

6 Doğduğum günden beri sana güveniyorum,

Beni ana rahminden çıkaran sensin.

Övgülerim hep sanadır.

 

 

Pazartesi

Mezmur 3.

3 Ama sen, ya RAB, çevremde kalkansın,

Onurum, başımı yukarı kaldıran sensin.

4 RAB'be seslenirim,

Yanıt verir bana kutsal dağından.

5 Yatar uyurum,

Uyanır kalkarım, RAB destektir bana.

6 Korkum yok

Çevremi saran binlerce düşmandan.

7 Ya RAB, kalk, ey Tanrım, kurtar beni!

Vur bütün düşmanlarımın çenesine,

Kır kötülerin dişlerini.

8 Kurtuluş RAB'dedir,

Halkının üzerinde olsun bereketin!

 

Salı

Mezmur 23

1 RAB çobanımdır,

Eksiğim olmaz.

4 Karanlık ölüm vadisinden geçsem bile,

Kötülükten korkmam.

Çünkü sen benimlesin.

Çomağın, değneğin güven verir bana.

5 Düşmanlarımın önünde bana sofra kurarsın,

Başıma yağ sürersin,

Kâsem taşıyor.

 

Mezmur 57

1 Acı bana, ey Tanrı, acı,

Çünkü sana sığınıyorum;

Felaket geçinceye kadar,

Kanatlarının gölgesine sığınacağım.

2 Yüce Tanrı'ya,

Benim için her şeyi yapan Tanrı'ya sesleniyorum.

3 Gökten gönderip beni kurtaracak,

Beni ezmek isteyenleri azarlayacak,

Sevgisini, sadakatini gösterecektir.

 

Çarşamba

Mezmur 27

1 RAB benim ışığım, kurtuluşumdur,

Kimseden korkmam.

RAB yaşamımın kalesidir,

Kimseden yılmam.

2 Hasımlarım, düşmanlarım olan kötüler,

Beni yutmak için üzerime gelirken

Tökezleyip düşerler.

3 Karşımda bir ordu konaklasa,

Kılım kıpırdamaz,

Bana karşı savaş açılsa,

Yine güvenimi yitirmem.

 

Perşembe

Mezmur 91

1 Yüceler Yücesi'nin barınağında oturan,

Her Şeye Gücü Yeten'in gölgesinde barınır.

2 "O benim sığınağım, kalemdir" derim RAB için,

"Tanrım'dır, O'na güvenirim."

3 Çünkü O seni avcı tuzağından,

Ölümcül hastalıktan kurtarır.

4 Seni kanatlarının altına alır,

Onların altına sığınırsın.

O'nun sadakati senin kalkanın, siperin olur.

5-6 Ne gecenin dehşetinden korkarsın,

Ne gündüz uçan oktan,

Ne karanlıkta dolaşan ölümcül hastalıktan,

Ne öğleyin yok eden kırgından.

 

Cuma

Mezmur 25; 112

2 Ey Tanrım, sana güveniyorum, utandırma beni,

Düşmanlarım zafer kahkahası atmasın!

 3 Sana umut bağlayan hiç kimse utanca düşmesin;

Nedensiz hainlik edenler utansın.

 

Mezmur 112

1 Övgüler sunun RAB'be!

Ne mutlu RAB'den korkan insana,

O'nun buyruklarından büyük zevk alana!

4 Karanlıkta ışık doğar doğrular için,

Lütfeden, sevecen, dürüst insanlar için.

8 Gözü pektir, korku nedir bilmez,

Sonunda düşmanlarının yenilgisini görür.

 

Cumartesi

Mezmur 118

5 Sıkıntı içinde RAB'be seslendim;

Yanıtladı, rahata kavuşturdu beni.

6 RAB benden yana, korkmam;

İnsan bana ne yapabilir?

7 RAB benden yana, benim yardımcım,

Benden nefret edenlerin sonuna zaferle bakacağım.

8 RAB'be sığınmak

İnsana güvenmekten iyidir.

9 RAB'be sığınmak

Soylulara güvenmekten iyidir.

10 Bütün uluslar beni kuşattı,

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

11 Kuşattılar, sardılar beni,

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

12 Arılar gibi sardılar beni,

Ama diken ateşi gibi sönüverdiler;

RAB'bin adıyla püskürttüm onları.

 

 

* İlave / Alternatif Okumalar

 

Mezmur 89

1 RAB'bin sevgisini sonsuza dek ezgilerle öveceğim,

Sadakatini bütün kuşaklara bildireceğim.

  2 Sevgin sonsuza dek ayakta kalır diyeceğim,

Sadakatini gökler kadar kalıcı kıldın.

8 Ya RAB, Her Şeye Egemen Tanrı,

Senin gibi güçlü RAB var mı?

Sadakatin çevreni sarar.

11 Gökler senindir, yeryüzü de senin;

Dünyanın ve içindeki her şeyin temelini sen attın.

 14 Tahtın adalet ve doğruluk üzerine kurulu,

Sevgi ve sadakat önünsıra gider.

  15 Ne mutlu bayram çığlıkları atmasını bilen halka, ya RAB!

Yüzünün ışığında yürürler.

 16 Gün boyu senin adınla sevinir,

Doğruluğunla yücelirler.

  17 Çünkü sen onların gücü ve yüceliğisin,

Lütfun sayesinde gücümüz artar.

 18 Kalkanımız RAB'be,

Kralımız İsrail'in Kutsalı'na aittir.

 

 46 Ne zamana dek, ya RAB?

Sonsuza dek mi gizleneceksin?

Ne zamana dek öfken alev alev yanacak?

 47 Anımsa ömrümün ne çabuk geçtiğini,

Ne boş yaratmışsın insanoğlunu!

 48 Var mı yaşayıp da ölümü görmeyen,

Ölüler diyarının pençesinden canını kurtaran?

  52 Sonsuza dek övgüler olsun RAB'be!

Amin! Amin!

 

 

Mezmur 20

7 Bazıları savaş arabalarına,

Bazıları atlarına güvenir,

Bizse Tanrımız RAB'be güveniriz.

 

Mezmur 46

1 Tanrı sığınağımız ve gücümüzdür,

Sıkıntıda hep yardıma hazırdır.

 2 Bu yüzden korkmayız yeryüzü altüst olsa,

Dağlar denizlerin bağrına devrilse,

3 Sular kükreyip köpürse,

Kabaran deniz dağları titretse bile.

 

1 Acı bana, ey Tanrı,

 2 Düşmanlarım ayak altında çiğniyor beni her gün,

Küstahça saldırıyor çoğu.

3 Sana güvenirim korktuğum zaman.

4 Tanrı'ya, sözünü övdüğüm Tanrı'ya

Güvenirim ben, korkmam.

İnsan bana ne yapabilir?

 

Süleymanın Meselleri 3

24 Korkusuzca yatar,

Tatlı tatlı uyursun.

25 Beklenmedik felaketten,

Ya da kötülerin uğradığı yıkımdan korkma.

26 Çünkü senin güvencen RAB'dir,

Tuzağa düşmekten seni O koruyacaktır.

 

Eyüp 5

8 "Oysa ben Tanrı'ya yönelir,

Davamı O'na bırakırdım.

15 Yoksulu onların kılıç gibi ağzından

Ve güçlünün elinden O kurtarır.

20 Kıtlıkta ölümden,

Savaşta kılıçtan seni O koruyacak.

21 Kamçılayan dillerden uzak kalacak,

Yıkım gelince korkmayacaksın.

22 Yıkıma, açlığa gülüp geçecek,

Yabanıl hayvanlardan ürkmeyeceksin.

24 Çadırının güvenlik içinde olduğunu bilecek,

Yurdunu yoklayınca eksik bulmayacaksın.

 

I.Tarihler 4

10 İsrail'in Tanrısı,

Ne olur, beni kutsa,

sınırlarımı genişlet!

Elin üzerimde olsun, beni

kötülükten koru.

Öyle ki, acı çekmeyeyim.

 

İşaya 12

2 Tanrı kurtuluşumuzdur.

O'na güvenecek, yılmayacağız.

Çünkü Rab Yahve gücümüz ve ezgimizdir,

Bize O kurtuluş oldu."

 

Mezmur 1

1 Ne mutlu o insana ki, kötülerin öğüdüyle yürümez,

Günahkârların yolunda durmaz,

Alaycıların arasında oturmaz.

2 Ancak zevkini RAB'bin Yasası'ndan alır

Ve gece gündüz onun üzerinde derin derin düşünür.

3 Böylesi akarsu kıyılarına dikilmiş ağaca benzer,

Meyvesini mevsiminde verir,

Yaprağı hiç solmaz.

Yaptığı her işi başarır.

4 Kötüler böyle değil,

Rüzgarın savurduğu saman çöpüne benzerler.

 

 

Mezmur 41

1 Ne mutlu güçsüzü düşünene!

RAB kurtarır onu kötü günde.

2 Korur RAB, yaşatır onu,

Ülkede mutlu kılar,

Terk etmez düşmanlarının eline.

3 Destek olur RAB ona

Yatağa düşünce;

Hastalandığında sağlığa kavuşturur onu.

13 Öncesizlikten sonsuza dek,

Övgüler olsun İsrail'in Tanrısı RAB'be!

Amin! Amin!

 

 

Mezmur 128

 1 Ne mutlu RAB'den korkana,

O'nun yolunda yürüyene!

  2 Emeğinin ürününü yiyeceksin,

Mutlu ve başarılı olacaksın.

 5 RAB seni Siyon'dan kutsasın!

Yeruşalim'in gönencini göresin,

Bütün yaşamın boyunca!

 

 

Mezmur 112

1 Övgüler sunun RAB'be!

 Ne mutlu RAB'den korkan insana,

O'nun buyruklarından büyük zevk alana!

  2 Soyu yeryüzünde güç kazanacak,

Doğruların kuşağı kutsanacak.

  3 Bolluk ve zenginlik eksilmez evinden,

Sonsuza dek sürer doğruluğu.

4 Karanlıkta ışık doğar doğrular için,

Lütfeden, sevecen, dürüst insanlar için.