Uygun bir ilahi söylenir.

 

Baba, Oğul ve Kutsal Ruh adıyla.

Amin.

 

Esenlik bu yerde olsun;

Rab’bin esenliği bu yerde

Yaşayanların/oturanların/çalışanların

üzerinde olsun

Amin.

 

Yürekleri ve yaşamları esenlik ile dolduran Tanrımıza

Övgüler olsun; şimdi, daima ve ebediyen.

Amin.

 

(İman açıklaması / veya son bereketlemeden önce okunabilir)

 

[On Emir okunur]

[Tövbe ve alçalış duası yapılır]

 

Yuhanna 1:1 Başlangıçta Söz vardı. Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı.

2 Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi.

3 Her şey O'nun aracılığıyla var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı.

14 Söz, insan olup aramızda yaşadı. O'nun yüceliğini Baba'dan gelen, lütuf ve gerçekle dolu biricik Oğul'un yüceliğini gördük.

 

Dua:

Her iyi ve mükemmel armağanın kaynağı Tanrı,

Bu evi ve içinde olan her şeyi bereketle.

İçinde yaşayan kullarına Kutsal Ruhun ile

Doğruluk yollarında öncülük et…

 

… Mesih Rabbimiz,

Aklımıza ışık, yüreklerimize sevgini bağışla,

Yaşayan ve hükmeden varlığının gücü ile

Yaşadığımız/çalıştığımız bu evi/yeri bereketle

Umudumuz sendedir…

 

(uygun bir ilahi)

 

Bildiri:

Her şeyi iyi olarak yaratan Tanrımız ilk düşüş ve günah ile bozulan yaratılışı Mesih ile yenilemeyi istemiştir. Bu yüzden II.Korintliler 5:17 ayetinde “Bir kimse Mesih'teyse, yeni yaratıktır” diye yazılmıştır. Böylece bizler bu yerin bereketlenmesi için dua ettiğimizde beden ve can olarak bu yeryüzünde yaşadığımız tüm zamanlar boyunca kendimizin yenilenmeye olan ihtiyacını bilerek dua edeceğiz; ve Kelam okumalarını böyle bir aydınlanış arayan yüreklerle yeniden dinleyeceğiz.

 

Kutsal Kitap’tan Okumalar yapılır[1]

–Bu Okumalardan sonra yapılacak Mezmur okumalarında karşılıklı okuma düzeni yapmak uygundur–

 

(Mezmur 112 –karşılıklı okuma/A)

1 Övgüler sunun RAB'be!

Ne mutlu RAB'den korkan insana,

O'nun buyruklarından büyük zevk alana!

2 Soyu yeryüzünde güç kazanacak,

Doğruların kuşağı kutsanacak.

 

Ne mutlu RAB'den korkana,

buyruklarından zevk alana!

 

3 Bolluk ve zenginlik eksilmez evinden,

Sonsuza dek sürer doğruluğu.

4 Karanlıkta ışık doğar dürüstler için,

Lütfeden, sevecen, doğru insanlar için.

 

Ne mutlu RAB'den korkana,

buyruklarından zevk alana!

 

5 Ne mutlu eli açık olan, ödünç veren,

İşlerini adaletle yürüten insana!

6 Asla sarsılmaz,

Sonsuza dek anılır doğru insan.

 

Ne mutlu RAB'den korkana,

buyruklarından zevk alana!

 

7 Kötü haberden korkmaz,

Yüreği sarsılmaz, RAB'be güvenir.

8 Gözü pektir, korku nedir bilmez,

Sonunda düşmanlarının yenilgisini görür.

 

Ne mutlu RAB'den korkana,

buyruklarından zevk alana!

 

9 Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi;

Doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır,

Gücü ve saygınlığı artar.

10 Kötü kişi bunu görünce kudurur,

Dişlerini gıcırdatır, kendi kendini yer, bitirir.

Kötülerin dileği boşa çıkar.

 

Ne mutlu RAB'den korkana,

buyruklarından zevk alana!

 

*veya

(Mezmur 112 –karşılıklı okuma/B)

1 Övgüler sunun RAB'be!

Ne mutlu RAB'den korkan insana,

O'nun buyruklarından büyük zevk alana!

2 Soyu yeryüzünde güç kazanacak,

Doğruların kuşağı kutsanacak.

 

3 Bolluk ve zenginlik eksilmez evinden,

Sonsuza dek sürer doğruluğu.

4 Karanlıkta ışık doğar dürüstler için,

Lütfeden, sevecen, doğru insanlar için.

 

5 Ne mutlu eli açık olan, ödünç veren,

İşlerini adaletle yürüten insana!

6 Asla sarsılmaz,

Sonsuza dek anılır doğru insan.

 

7 Kötü haberden korkmaz,

Yüreği sarsılmaz, RAB'be güvenir.

8 Gözü pektir, korku nedir bilmez,

Sonunda düşmanlarının yenilgisini görür.

 

9 Armağanlar dağıttı, yoksullara verdi;

Doğruluğu sonsuza dek kalıcıdır,

Gücü ve saygınlığı artar.

 

10 Kötü kişi bunu görünce kudurur,

Dişlerini gıcırdatır, kendi kendini yer, bitirir.

Kötülerin dileği boşa çıkar.

 

(okumalar ya da dualar ya da ilahiler arasına Mezmur 118; 127; 128 ayetlerinden alıntılar yapılabilir)

 

–Kelam okumalarından sonra kısa bir açıklama yapılarak okunan ayetlerin anlamlarının açılması amaçlanır; dua için teşvik verilir.

 

Dualar:

Halkına Baba olan Tanrımız,

Yaşamın her alanında,

Nefes aldığımız tüm zamanlar boyunca

Daima seni bütün yüreğimizle ve bütün canımızla sevmek

Ve insan komşumuzu kendimiz gibi sevmek için

Bizlere esenliğini gönder,

 

Tanrı Oğlu Rab İsa,

Sen Mesih’sin,

Kurtarıcısın,

Bu yeri bereketle,

Bu yerde sürekli kalanlar ve misafirlere esenliğini bağışla,

Adının övülmesi bu yer üzerinde çoğalsın,

 

Mesih Rabbimiz,

Kanınla bizleri Tanrı’ya satın aldın,

Kutsal Ruh’un bağışladığı ölümsüzlükle

Bizleri diri tapınaklar yaptın,

Yaşadığımız yerleri esenliğinle bereketle,

 

… evini sağlam kaya üzerine kuran kimselerden olalım diye

Kutsal Sözlerine olan güvenimizi yenile,

 

… Sözünde “İnsanoğlu'nun başını yaslayacak bir yeri yok” diye öğrettin,

Yüce lütfunla yoksulları ve zenginleri kabul ettin,

Sonsuz merhametinle hastaları, günahkarları kendine çağırdın;

Lütuf et ki,

Zenginlere ve yoksullara soframız açık olsun,

Sendeki koruma, kutsama ve kurtuluşun ilanına vesile olsun diye

Yaşamlarımız konukseverlikte Senin övülmene hizmet etsin,,,

 

… Lütfunla destekle ki,

Sana altın, günnük ve mür ile tapınma sunan kimseler gibi,

Bu ev halkı yaşamları ve tanıklıklarıyla Sana hizmet etsinler,

Bağışladığın armağanların Senin övülmene aracılık etsin…

 

[iman açıklaması]

Rabbin Duası

 

İlave / Alternatif Okumalar

Luka 9:58 İsa ona, "Tilkilerin ini, kuşların yuvası var, ama İnsanoğlu'nun başını yaslayacak bir yeri yok" dedi.

 

+ Özdeyişler 24:3-4, Tesniye 6:6-9, Elçilerin İşleri 5:12-16, 42, Mezmur 91:1-10 veya Mezmur 91:9-16

 

+ İbraniler 13:2, Matta 25:31-46, Mezmur 91

 

 

+ I.Petrus 2:4-5

 

+ I.Petrus 2:9-10

 

Matta 7:24-25

(veya 24-26; veya 24-27; veya 24-29)

 


 

[1] Kutlu Doğuş-Epifani döneminde: Luka 19:1-9, Mezmur 72, Paskalya döneminde: Luka 24:28-32 ya da Yuhanna 20:19-21, Mezmur 112.